Sunteți pe pagina 1din 3

Nr.

Perioada Tema anuală de Tema proiectului Denumirea Categoria


crt studiu Tema săptămânii jocului
. didactic
1. 23.09.201 Cine sunt/ suntem? Grădiniță, bine te- De-a Jocuri didactice pentru
9 am găsit! grădiniţa verificarea, precizarea
Grădinița mea și consolidarea
iubită! cunoștințelor despre
activități specifice în
grădiniță.
2. 07.10.201 Cine sunt/ suntem? Eu, noi și lumea Jocul Jocuri didactice pentru
9 înconjurătoare simțurilor verificarea, precizarea
Omul - organismul și consolidarea
uman Simțurile. cunoștințelor despre
corpul omenesc.
3. 21.10.201 Când/ cum și de ce Zâna brumărie, la Ce ne-a Jocuri didactice pentru
9 se întâmplă? deal și la câmpie! povestit verificarea, precizarea
Adierea toamnei
Toamna? și consolidarea
cunoștințelor despre
natură (anotimpuri,
plante, animale)
4. 4.11.2019 Când/ cum și de ce Zâna brumărie, la Spune, ce ai Jocuri didactice pentru
se întâmplă? deal și la câmpie! gustat! consolidarea
Fructe și legume de
cunoștințelor despre
toamnă
însușirile fructelor și
legumelor
5. 18.11.201 Când/ cum și de ce Zâna brumărie, la Ce ştii Jocuri didactice pentru
9 se întâmplă? deal și la câmpie! despre…? verificarea, precizarea
Toamna cu roade
și consolidarea
bogate!
cunoștințelor despre
natură (anotimpuri,
fenomene, plante,
viețuitoare, ocupații)
6. 16.12.201 Cine sunt/suntem? Bine ai venit, iarnă! Surprizele Jocuri didactice pentru
9 Iarnă, iarnă eşti iernii! verificarea, precizarea

frumoasă! și consolidarea
cunoștințelor despre
natură (anotimpuri,
fenomene, plante,
viețuitoare, ocupații)
7. 14.01.202 Când, cum şi de ce Iarna a sosit în Ce-i atâta Jocuri didactice pentru
0 se întâmplă? zori! gălăgie??? verificarea, precizarea
Jocurile copiilor în
și consolidarea
anotimpul iarna!
cunoștințelor dobândite
de copii despre
fenomenele
caracteristice produse în
natură iarna şi jocurile
copiilor.
8. 20.01.202 Cum este/ a fost și Au fost și sunt în Unde s-a Jocuri didactic pentru
0 va fi pe acest jurul nostru oprit roata? consolidarea
pământ ? Animale domestice cunoștințelor privind
animalele domestice
9. 28.01.202 Cum este/ a fost și Pădurea-aurul Prietenii Jocuri didactice pentru
0 va fi pe acest verde al planetei pădurii verificarea, precizarea
pământ ? și consolidarea
În pădurea cu alune cunoștințelor despre
mediul ambiant

10. 10.02.202 Cine şi cum Castelul lui Moş Roata jocuri didactice pentru
0 planificăm / Timp timpului fixarea reprezentărilor
organizăm o O zi în ţara lui Moş despre momentele zilei
activitate? Timp
11. 17.02.202 Cum Călătorie în ţara Sunt atâtea Jocuri didactice pentru
0 planificăm/organiz meseriilor meserii! verificarea, precizarea
Meseria este
ăm o activitate? și consolidarea
brățară de aur!
cunoștințelor despre om
și activitatea sa
12. 24.02.202 Cum este/ a fost și Mijloace de Cu ce Jocuri didactice pentru
0 va fi pe acest locomoție și călătorim? verificarea, precizarea
pământ? transport și consolidarea
Călătorim pe ape,
cunoștințelor despre om
prin aer și pe uscat
și activitatea sa
13. 10.03.201 Cum, când și de ce Primăvară, bine ai Flori de Jocuri didactice pentru
9 se întâmplă? venit! primăvară verificarea, precizarea
Primăvara,
și consolidarea
anotimpul florilor
cunoștințelor despre
natură (anotimpuri,
plante)
14. Cum, când și de ce Călătorie prin Când se Jocuri didactice pentru
se întâmplă? anotimpuri întâmplă și verificarea, precizarea
Fiicele anului:
de ce? și consolidarea
primăvara, vara,
cunoștințelor despre
toamna și iarna
anotimpuri (fenomene,
animale, plante,
ocupații etc.)