Sunteți pe pagina 1din 116

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Anca Veronica Tăut | Elena Lăpușan | Anicuța Todea | Adina Achim

caiet de
aplicații
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Anca Veronica Tăut | Elena Lăpușan | Anicuța Todea | Adina Achim

caiet de
aplicații
Design: Iuliu Duma
Ilustrații: Darius Zan, Constantin - Flavius Pătrașcu
Redactor: Corina Șaitiș
Corectură: Anca Pascu

© Copyright Sinapsis Publishing Projects. Toate drepturile rezervate

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


Comunicare în limba română: caiet pentru clasa a II-a /
Anca Veronica Tăut, Adina Achim, Elena Lăpuşan, Anicuţa Todea. -
Cluj-Napoca: Sinapsis Publishing Projects, 2016

ISBN 978-606-8616-91-9

I. Tăut, Anca Veronica


II. Achim, Adina
III. Lăpuşan, Elena
IV. Todea, Anicuţa

371.671

Dă-ne Like pe

www.facebook.com/editura.sinapsis

www.sinapsis.ro
CUPRINS
I. NE REAMINTIM DIN CLASA I .................................................................................................................... 4
Reactualizarea cunoștințelor din clasa I ................................................................................................ 4
II. AVENTURA CUVINTELOR ........................................................................................................................ 7
Prezentarea unui obiect ....................................................................................................................... 7
Cartea. Cuprinsul unei cărți .................................................................................................................. 8
Cuvântul .............................................................................................................................................. 9
Scrierea ortografică a cuvintelor (reactualizare) ................................................................................... 10
Propoziția (reactualizare) ..................................................................................................................... 12
Semne de punctuație: punctul, semnul întrebării, linia de dialog (reactualizare) .................................. 13
Textul. Așezarea în pagină a textului tipărit ........................................................................................... 14
Textul. Așezarea textului în pagina caietului. Copierea unui text ........................................................... 16
Textul. Transcrierea unui text ............................................................................................................... 17
Scrierea funcțională. Biletul (reactualizare) ......................................................................................... 19
Învățăm, jucându-ne! ........................................................................................................................... 20
III. MINUNILE PĂMÂNTULUI ...................................................................................................................... 22
Textul literar. Textul narativ .................................................................................................................. 22
Textul literar. Textul în versuri (liric) ...................................................................................................... 25
Cuvântul. Sensul cuvintelor (reactualizare) .......................................................................................... 27
Cuvinte cu înțeles asemănător ............................................................................................................. 29
Sunetul și litera. Alfabetul .................................................................................................................... 31
Cuvinte cu înțeles opus ......................................................................................................................... 35
Scrierea corectă a cuvintelor care conțin „â” și „î” ................................................................................ 38
Scrierea corectă a cuvintelor care conțin litera „x” ................................................................................ 40
Prezentarea unui personaj ................................................................................................................... 42
Acte de vorbire. Formule de prezentare ............................................................................................... 43
Învățăm, jucându-ne! ........................................................................................................................... 44
IV. POVEȘTI LA FIRUL IERBII ........................................................................................................................ 46
Propoziția ............................................................................................................................................ 46
Intonarea propoziției. Semnul întrebării (?) .......................................................................................... 48
Intonarea propoziției. Semnul exclamării (!) ......................................................................................... 49
Formularea de întrebări și răspunsuri ................................................................................................... 50
Învățăm, jucându-ne! ........................................................................................................................... 51
V. ÎNVĂȚĂM DE LA NECUVÂNTĂTOARE ...................................................................................................... 53
Dialogul. Linia de dialog ........................................................................................................................ 53
Două puncte ........................................................................................................................................ 55
Virgula ................................................................................................................................................. 56
Formule de politețe. Salutul ................................................................................................................. 59
Formule de politețe. Solicitare și permisiune ........................................................................................ 60
Povestirea unei întâmplări trăite .......................................................................................................... 61
Învățăm, jucându-ne! ........................................................................................................................... 62
VI. A VENIT IARNA! ..................................................................................................................................... 65
Vocale și consoane ............................................................................................................................... 65
Scrierea corectă a cuvintelor care conțin „ea”, „ia” ............................................................................... 68
Scrierea corectă a cuvintelor care conțin „ie” ....................................................................................... 70
Scrierea corectă a cuvintelor care conțin „oa”, „ua” și „uă” ................................................................... 72
Scrierea corectă cu „m” înainte de „b” și „p” ......................................................................................... 74
Cuvinte care au aceeași formă, dar înțeles diferit ................................................................................. 77
Învățăm, jucându-ne! ........................................................................................................................... 79
VII. CĂLĂTOR PRIN LUME ........................................................................................................................... 82
Felicitarea ............................................................................................................................................ 82
Banda desenată ................................................................................................................................... 83
VIII. UNIVERSUL COPILĂRIEI ...................................................................................................................... 84
Grupurile de litere „ce” și „ci” ............................................................................................................... 84
Grupurile de litere „ge” și „gi” .............................................................................................................. 87
Grupurile de litere „che” și „chi” ........................................................................................................... 89
Grupurile de litere „ghe” și „ghi” .......................................................................................................... 91
Despărțirea cuvintelor în silabe ............................................................................................................ 94
Învățăm, jucându-ne! ........................................................................................................................... 97
IX. TAINELE UNIVERSULUI .......................................................................................................................... 99
Scrierea corectă a cuvintelor „într-un/într-o” ....................................................................................... 99
Scrierea corectă a cuvintelor „dintr-un/dintr-o” ................................................................................... 101
Scrierea corectă a cuvintelor „sau/s-au” .............................................................................................. 103
Scrierea unui text cu ajutorul ilustrațiilor .............................................................................................. 104
Scrierea corectă a cuvintelor „sa/s-a” ................................................................................................... 105
Scrierea unui text cu ajutorul întrebărilor ............................................................................................. 106
Scrierea unui text după imagini/întrebări ............................................................................................. 107
Textul nonliterar/informativ ................................................................................................................ 108
Afișul .................................................................................................................................................... 110
Biletul .................................................................................................................................................. 111

3
I. NE REAMINTIM DIN CLASA I
Reactualizarea cunoștințelor din clasa I
❶ Transcrie cuvintele de pe frunze.

nori ploaie roade Maria

septembrie ceață brumă școală

❷ Desparte în silabe cuvintele date.

toamna frunzele

copac ghindă

veveriță bogată

❸ Scrie cuvintele corespunzătoare imaginilor.

❹ Scrie câte cinci cuvinte care să denumească:


a. rechizite școlare;

b. fenomene ale naturii.

4
❺ Formează cuvinte din silabele date.

le, me, gu du, ni, rân, că

că, ni, fur di, gră, nă

du, pă, re ră, ros, co

❻ Scrie câte un singur cuvânt pentru fiecare șir de cuvinte.

vulpe, arici, căprioară, bursuc

gutui, prune, mere, struguri

stejar, fag, mesteacăn, frasin

Cluj-Napoca, Zalău, București, Oradea

❼ Eu am scris una/unul, tu scrie multe/mulți!

cocor brad

copac albină

bursuc fag

❽ Eu am scris multe/mulți, tu scrie una/unul!

copii livezi

flori păsări

panere nuci

5
❾ Formează perechi de cuvinte, observând modelul.

carte floare ușă ghiozdan bancă casă cheie parte

părticică ghiozdănel căsuță cheiță floricică cărticică băncuță ușiță

❿ Scrie câte patru cuvinte care arată cum poate fi:

pădurea

toamna

cerul

⓫ Scrie cuvântul corespunzător fiecărei propoziții, după modelul dat: Coase haine. croitorul.

Stinge incendiile.

Zidește case.

Conduce mașina.

Dirijează orchestra.

⓬ Desparte fiecare cuvânt în alte două cuvinte. Observă modelul.


etajeră parfum

etaj eră

zidar animal

surpriză stilou

6
II. AVENTURA CUVINTELOR
Prezentarea unui obiect
❶ Cum este cartea ta preferată? La ce îți folosește?

Cartea mea preferată are titlul „Universul”. Are


coperte lucioase. Imaginile sunt frumos colorate.
Din ea citesc lucruri interesante despre univers.

Desenează jucăria ta.

❷ Prezintă jucăria ta preferată,


răspunzând la întrebări.
P Care este jucăria ta preferată?
P Cum arată?
P La ce îți folosește?

7
Cartea. Cuprinsul unei cărți
❶ Completând rebusul, vei descoperi pe verticala A-B ce A
obiect reprezintă o comoară de învățături.
1
1. E partea unei cărți în care sunt legate filele. 2
2. Este o parte a unei file. 3
3. Reprezintă sumarul unei cărți.
4
4. E persoana care scrie cartea.
5. Protejează filele cărții. 5
B
❷ Observă imaginea și explică ce este cuprinsul unei cărți.

CUPRINS
Tinerețe fără bătrânețe
și viață fără de moarte.......................3
Aleodor Împărat...............................11
Sarea în bucate.................................15
Greuceanu........................................22
Prâslea cel Voinic și merele de aur....27
Fata moșului cea cuminte.................29
Broasca țestoasă cea fermecată.......31
Balaurul cel cu șapte capete.............33

❸ Precizează titlul, autorul, textul tipărit, alineatele și imaginea.

Lupul la stână
Ion Creangă

Pe când întunericul se lupta cu


lumina și voia să îi ia locul, un lup
flămând veni până lângă staul.
Acolo stătu puțin și se uită
prin gard la oi și la miei, gândindu-se
cum ar putea sări înăuntru, fără să
fie simțit de cineva.

8
Cuvântul

Reține!
Cuvântul este un grup de sunete/litere care are un înțeles.

❶ Colorează etichetele în care descoperi cuvinte.

ghindă bcurie carte vesel întnde scrt

❷ Descoperă în careul literelor cuvinte care denumesc animale.


Scrie aceste cuvinte pe spațiile date.

B T I G R U C
U R S K A J A
R A G X T X M
S C L V A W I
U V U L P E L
C A P R A R A
Y B A R Z A U

❸ Ghicește cine se ascunde în copaci. Scrie cuvintele descoperite.

m i u s o
i a ă n i t
r r a a ș
d e z b p p
t c t ș a
c d i

9
Scrierea ortografică a cuvintelor (reactualizare)
❶ Descoperă greșelile și transcrie corect titlul textului și numele autorului.

toamna
de Octavian goga

❷ Transcrie corect propozițiile de mai jos.

școlarii au primit manuale noi.

dan și Mara culeg mere din livadă.

În curtea școlii, ioana și adina se joacă.

❸ Scrie cuvintele corespunzătoare imaginilor.

10
❹ Completează spațiile libere, transcriind cuvintele potrivite de pe frunze.

Oana are o roșie. lalea


iepure
Afară mărunt și des.

Pe flori s-a așternut . plouă

a adus roade bogate.


toamna

După tufiș s-a ascuns un . iarba


roua
Pe câmpii s-a veștejit.

❺ Colorează casetele care conțin cuvinte formate din două silabe, pentru a descoperi drumul lui
Ștefănel spre școală.

nou iasomie culoare pagină ciocolată rachetă ger

cireș ghiocel caiete ghicitoare imagine chipiu fraged chinez

nouă ghemotoc cojoace machetă degete rege ghid ghimpe

cheie chenar pachet cercel gheață gemeni ghem moară

ou farfurie cenușiu gheretă cicoare cinema cer foaie

bomboane cerneală girafă ghinion regină mărgele chin

❻ Alcătuiește câte o propoziție după fiecare imagine.

11
Propoziția (reactualizare)
❶ Separă cuvintele și transcrie propozițiile obținute.
● Toamnaaauritpădurile.

● Ursulsevaretrageînbârlog.

❷ Ordonează cuvintele de pe mere și scrie propozițiile obținute.

grei ploi norii reci aduc

călătoare cuiburile au păsările pustii lăsat

❸ Alcătuiește trei propoziții cu ajutorul imaginii.

❹ Îmbogățește propoziția Frunzele cad. , adăugând:


● un cuvânt

● două cuvinte

12
Semne de punctuație: punctul, semnul întrebării, linia de dialog
(reactualizare)

❶ Scrie pe frunze semnele de punctuație potrivite.

Soarele palid se întrevede printre nori

Ce anotimp a sosit

Oamenii culeg roadele toamnei

Cum sunt zilele toamnei

❷ Formulează răspunsuri potrivite.


● Ce fac școlarii toamna?

● De ce toamna e un anotimp bogat?

❸ Completează casetele cu semnele de punctuație potrivite.

□ Ei culeg în coșulețe mere, prune și pere □


Oana și Gheorghe sunt în livadă
□ Gheorghe, ce se vede pe cer □
□ Sunt cocorii □ Zboară spre țările calde □
❹ Scrie întrebările potrivite pentru răspunsurile de mai jos.

- Mă numesc Mihai.

- Sunt elev în clasa a doua.

- Învăț la Școala „George Coșbuc“.

13
Textul. Așezarea în pagină a textului tipărit
❶ Citește cu atenție următorul text.

Prima zi de școală
după Cezar Petrescu
E cincisprezece septembrie. Clopoțelul a sunat deschiderea școlii și în satul Ponoare.
Tânărul învățător Nicolae Apostol intră în clasă emoționat.
Elevii îl așteaptă în liniște desăvârșită...
- Bună dimineața, copii! Să facem cunoștință. Mă numesc Nicolae Apostol. Acum
vreau să vă cunosc și eu numele.
Se îndreaptă spre un băiat mărunțel din banca întâi.
- Cum te cheamă? Răspunde frumos!
- Nicolae Gheorghe Colțun din clasa întâi primară, comuna Ponoare!

❷ Răspunde la următoarele întrebări.


a) Când începe școala?

b) Unde are loc deschiderea anului școlar?

c) Cine intră în clasă?

d) Ce dorește învățătorul?

14
e) Cui îi cere învățătorul să se prezinte?

❸ Completează spațiile libere cu informațiile corecte din text.

anunță începerea școlii. Învățătorul intră în clasă

Elevii îl așteaptă în

După ce se prezintă, învățătorul se îndreaptă spre un din

❹ Marchează cu X răspunsul corect.


a) Discuția dintre învățător și elev are loc: c) Învățătorul îl întreabă pe băiețel:
□ în curtea școlii; □ unde locuiește;
□ în sala de clasă; □ câți ani are;
□ pe coridor. □ cum îl cheamă.
b) La discuție participă: d) La întrebare, băiatul răspunde:
□ învățătorul și băiețelul; □ frumos;
□ învățătorul și clasa; □ obraznic;
□ băiețelul și colegii săi. □ timid.
❺ Scrie un alt titlu potrivit textului citit.

❻ Continuă dialogul dintre învățător și elev.

Învățător: – Care

Elev:

15
Textul. Așezarea textului în pagina caietului. Copierea unui text
Reține!
Mai multe propoziții legate prin înțeles alcătuiesc un text.
Orice text are un titlu. Acesta se scrie cu literă mare, în partea de sus a textului, la mijloc.
Orice idee nouă din text începe cu alineat.

❶ Observă modelele.

toamnă

Transcrierea este scrierea de mână Copierea este scrierea de mână


după scrisul de tipar. făcută după scrierea de mână.

❷ Copiază primul alineat din textul de mai jos, respectând așezarea lui în pagina caietului.

● ●

16
Textul. Transcrierea unui text
❶ Transcrie textul.

Te stimez și te admir
după Edmondo de Amicis

Derossi este cel mai admirat coleg din clasă. Toți îi recunosc priceperea și ambiția. E
cel dintâi la compuneri, la matematică, la desen. Învățătura, pentru el, este jucărie.
Profesorul i-a zis ieri:
– Dumnezeu te-a înzestrat cu multe daruri. Nu le risipi!

❷ Completează spațiile libere.

a) Titlul textului este

b) Autorul textului este

c) Textul este format din alineate.

d) Textul are propoziții.

e) Primul cuvânt din al doilea alineat este .

17
❸ Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Derossi era:
a. leneș; b. priceput;
c. somnoros; d. dezinteresat.
Derossi este cel dintâi la:
a. muzică; b. educație fizică;
c. limba engleză; d. compuneri.
Personajele textului sunt:
a. colegii și Derossi; b. Derossi și profesorul;
c. colegii și profesorul; d. profesorul și părinții.

❹ Citește propozițiile. Subliniază-le pe cele legate prin înțeles. Transcrie textul obținut.

Într-o zi, capra plecă spre pădure. Oana își scrie temele. Iezii au închis ușa
după ea. A venit lupul. El se joacă la calculator. De teama lui, iezii s-au ascuns.

❺ Ordonează propozițiile date pentru a obține un text. Scrie textul și dă-i un titlu potrivit.

Câinele îl privește cu prietenie. Îi întinde timid lăbuța. Azorel stă


tolănit la soare. Un pisoi se apropie de el.

18
Scrierea funcțională. Biletul (reactualizare)
❶ Completează biletul de mai jos, scriind cuvinte potrivite.
Semnează biletul cu numele tău.

mamă ora neliniști masă

❷ Iată cum a scris în grabă Victor un bilet.


Descoperă greșelile și transcrie corect biletul.

Dragă tudor,

Nu uita să vii azi la bibliotecă ?


Vom citi cartea ,,dumbrava
minunată“.
Gina

19
Învățăm, jucându-ne!
❶ Transcrie următoarele cuvinte:

cerb rege gingaș gheață

❷ Scrie cuvintele potrivite pentru fiecare imagine.

❸ Formează cuvinte din silabele de pe flori și scrie-le.

co vă ie ci ia
moa rea so e
ră pa șă mi

❹ Desparte în silabe cuvintele.

toamna fragi

călătoare iepure

❺ Separă cuvintele și scrie corect propoziția.


RadușiRamonaculegmerecoaptedinlivadă.

20
❻ Ordonează cuvintele și scrie propoziția obținută.

zgribulite se streașină vrăbiile adăpostesc sub

❼ Alcătuiește propoziții folosind cuvintele date.

frunzele

zboară

❽ Descoperă greșelile și transcrie corect propoziția.

suarele ieste ânvăluit de nori.

❾ Completează casetele cu semnele de punctuație potrivite.

Stolul de rândunele se pregătește de plecare □


□ Unde pleacă rândunelele, mamă □
❿ Citește cu atenție textul.

Toamna

Toamna a sosit. Pădurea s-a îmbrăcat în haine aurii. În livezi, copiii culeg merele roșii
ca focul. Sunt veseli.
Pe cerul presărat cu nori albi, stoluri de păsări zboară grăbite.

a) Răspunde la întrebare.
Ce fac copiii?

b) Scrie o întrebare despre text.

21
III. MINUNILE PĂMÂNTULUI
Textul literar. Textul narativ
❶ Citește cu atenție textul.

Copiii din crâng


după Konstantin Usinski
Un frate şi o soră au pornit într-o zi spre şcoală. Drumul lor trecea pe lângă un crâng. Era
cald. Atrași de răcoarea și veselia din crâng, copiii aruncară abecedarele în iarbă şi se afundară
în desiş.
Primul lucru pe care l-au zărit a fost un gândăcel. Copiii l-au rugat să se joace cu ei, dar
acesta trebuia să-și adune mâncare pentru prânz.
– Vrei să te joci cu noi? au întrebat copiii o albină.
– N-am timp să mă joc cu voi! răspunse albina. Trebuie să adun miere.
Copiii au chemat-o și pe furnică la joacă, dar aceasta se grăbea să-şi clădească locuința.
Cei doi se plictiseau. Se gândiră că ar fi făcut mai bine dacă s-ar fi dus întâi la şcoală.
Băiatul zări pe o creangă o pitulice. Părea liniştită şi că nu are altceva de făcut decât să fluiere
un cântec.
– Cântăreaţă, cred că tu chiar n-ai nicio treabă! strigă băiatul. Joacă-te cu noi!
– Cum? N-am prins toată ziua musculiţe ca să-mi hrănesc puişorii? Acum cânt să-i
adorm. Voi ce-aţi făcut, leneşilor? La şcoală nu v-aţi dus, n-aţi învăţat nimic. Duceţi-vă la
școală şi nu uitaţi că odihna şi joaca nu sunt plăcute decât pentru acela care a muncit.
Copiii s-au rușinat. S-au dus cu întârziere la şcoală, însă au fost sârguincioşi la
învăţătură.

❷ Răspunde la întrebări.
a) Ce au hotărât cei doi frați?

b) Cu cine s-au întâlnit copiii în crâng?

c) De ce se grăbea furnica?

22
d) Ce sfat au primit de la pitulice?

❸ Completează harta textului cu informațiile potrivite.

AUTORUL TITLUL

NUMĂR DE ALINEATE PERSONAJUL PREFERAT

HARTA
TEXTULUI

PERSONAJE ÎNVĂȚĂTURA

23
❹ Notează A pentru afirmațiile adevărate și F pentru cele false.

● Doi copii au pornit într-o zi spre crâng.


● Primul lucru pe care l-au zărit a fost o albină.
● Furnica se grăbea să-și clădească locuința.
● Pitulicea i-a sfătuit pe cei doi frați să se ducă la școală.
● Deși au ajuns devreme la școală, copiii au fost sârguincioși la învățătură.
❺ Transcrie din text:
● întrebarea pe care copiii au adresat-o albinei;

● sfatul dat de pitulice copiilor.

❻ Completează spațiile libere cu informații potrivite din text.

Doi copii, un frate şi o …....................., au pornit într-o zi spre …...................... . În


drumul lor s-au oprit în …................................................................................................. .
Primul …...................... pe care l-au zărit a fost un …............................ . Copiii l-au
rugat …....................................... cu ei, dar gândăcelul nu a avut …....................................
Trebuia să-și adune …........................... pentru...................................................... .
În final, .......................... i-a sfătuit pe cei doi …........................ să ...........................
......................................la …......................................... .

24
Textul literar. Textul în versuri (liric)
❶ Citește cu atenție poezia.

Petice de soare
de Anicuța Todea
Șapte petice de soare Și ținându-se grupate Mama cloșcă își iubește
Vesele și mititele Ca mărgelele pe ață, Ghemotoacele aurite
Au căzut din cer, se pare, Ciugulesc pe săturate Ea le dă, găinărește,
Chiar în curtea casei mele. Blana moale de verdeață Multe sfaturi potrivite.

❷ Completează spațiile libere.

Titlul poeziei este

Poezia are strofe.

Fiecare strofă este formată din versuri.

Versul al doilea din ultima strofă are cuvinte.

❸ Transcrie strofa care ți-a plăcut mai mult.

25
❹ Încercuiește cuvintele care rimează cu cuvântul dat.
mare soare copil

fetiță rochiță floare lună jocului focului

frumoasă boare locului

❺ Găsește perechi de cuvinte care să rimeze, după modelul dat.


carte – parte

❻ Jocul rimelor.
Găsește cuvintele care lipsesc.
a) Toamna a adus cu ea b) Merge încet pe ___________________
Haina ei de ___________________. Cu căsuța în spinare.
Și îi cheamă pe copii Îl privesc atent, căci el,
La cules struguri din ________________. Deși mic, e ________________________ .

❼ Completează versurile cu cuvintele potrivite scrise în paranteză.


(deasă, rămuros, delicioasă, curios) (vouă, pot, două, compot)

Lângă fagul Am un măr și cred că

Ursulețul Să fac din el un

A găsit o tufă De aș avea măcar

Cu zmeură . V-aș putea face și .

❽ Compune o poezie despre toamnă.

26
Cuvântul. Sensul cuvintelor (reactualizare)
❶ Scrie cuvinte cu înțeles asemănător.

ramură prieten

zăpadă cadou

poiană pădure

bucuros a alerga

a spune iaz

❷ Înlocuiește cuvintele subliniate cu altele care au înțeles asemănător.

● George merge pe o cărare îngustă.

● Cecilia privește pe fereastră.

● Marcel este un violonist faimos.

❸ Scrie cuvinte cu sens opus.

a urca mare

dușman gros

tăcut a veni

lat bunătate

înalt uriaș

27
❹ Unește formele geometrice pe care sunt scrise cuvinte cu sens opus.

luminos
a curăța neclar
sosire clar

pornire
a murdări întunecos

❺ Formulează propoziții cu sensurile diferite ale cuvintelor date.

liliac

lac

❻ Transcrie propozițiile în care descoperi cuvinte cu sens asemănător cuvintelor „bucuroasă“ și „a


strânge“.

Veverița
E toamnă. Rița Veverița sare veselă din creangă în creangă. Ea adună alune coapte. E
prevăzătoare căci în curând va veni iarna.

28
Cuvinte cu înțeles asemănător
❶ Subliniază cuvintele cu înţeles asemănător din următoarele enunțuri.
● La intonarea imnului s-a arborat stindardul. Steagul flutura în vânt.
● Diana este o persoană dinamică. Firea ei energică îi înveselește pe toți.
● O boare de vânt a trecut pe deasupra stejarului. Era o adiere blândă.
● Zâna a transformat dovleacul într-o trăsură. Caleașca era poleită cu aur.
● Am primit un premiu la concurs. Este o distincţie pe care o merit.
❷ Scrie cuvinte cu înțeles asemănător celor date.

● curajos

● taină

● a spune

● victorie

● văzduh

● a munci

● gingaș

❸ Alcătuiește o propoziție cu un cuvânt care are înțelesul cuvântului trist.

❹ Taie din fiecare șir cuvântul care nu se potrivește.


● drum, intersecție, cărare, potecă;
● strigă, țipă, zbiară, șoptește, urlă;
● voios, luminos, vesel, bucuros.

❺ Rescrie textul, înlocuind cuvintele subliniate cu Îți recomand să


alte cuvinte cu înțeles asemănător. folosești dicționarul!

Ploaia
Priveam pe geam ploaia care cădea. Picuri reci loveau firele gingașe de iarbă. Gâze
mici stăteau pitite prin cotloane numai de ele știute.

29
❻ Rescrie fiecare enunț, înlocuind cuvintele subliniate cu un cuvânt care are înțeles asemănător,
după modelul dat.
Într-o zi, Anuța a băgat de seamă că puii crescuseră mari.
Într-o zi, Anuța a observat că puii crescuseră mari.
Când a văzut lupul, Tudorel a luat-o la sănătoasa.

Oștenii au dat de știre că primejdia se apropie.

Îmi aduc aminte că era un om ca pâinea lui Dumnezeu.

Nimeni nu-l iubea pentru că era un zgârie-brânză.

❼ Taie perechile de cuvinte care nu au înțeles ❽ Colorează cu aceeași culoare casetele care
asemănător. conțin cuvinte cu înțeles asemănător.
cuvânt patrie bătălie
a a vesel
bucuros
apăra ocroti oaspete cenușiu mulțime

distracție crăiasă pauză


copac arbore faimos vestit
sur vorbă musafir

țară regină luptă


beci pivniță iarbă floare
recreație petrecere puzderie

30
Sunetul și litera. Alfabetul

Sunetul este partea cea mai mică a unui cuvânt.


Litera este semnul scris al sunetului.

SUNETELE - Se aud și se rostesc.

LITERELE - Se scriu și se citesc.

❶ Scrie câte litere și câte sunete are fiecare cuvânt.

sunete sunete
pom paie
litere litere

sunete sunete
coamă însorit
litere litere

sunete sunete
cântec astronaut
litere litere

❷ Scrie cât mai multe cuvinte cu literele date.

n a l u m a i c

❸ Înlocuiește literele subliniate cu alte litere, pentru a obține cuvinte noi.

rouă brune
casă chem
drag frânte
Inițiala
❹ Completează cuvintele cu literele inițiale. este prima
literă a
____are ____are ____are ____are unui
cuvânt.
____are ____are ____are ____are

31
❺ Realizează corespondența.
floare
căprioară
oraș
răsărit
durere
harnic
❻ Formează câte un cuvânt cu literele date în fiecare șir.
c, l, a, o, x, n; e, c, r, n, o, i; a, t, m, ă, o, n; c, h, a, e, r, n.

❼ Alcătuiește o propoziție din patru cuvinte, în care fiecare cuvânt să înceapă cu litera „c“.

❽ Scrie „răsturnatele“ următoarelor cuvinte. Exemplu: rac – car

rus roșu

parc lupul

luna orez

drag urca

❾ Găsește cuvintele care „s-au ascuns“ în fiecare dintre cuvintele date.


ninsoare – nins, soare, oare, are

prinsoare

noroios

prăjitură

furculiță

32
Toate literele folosite într-o limbă, așezate într-o anumită ordine, formează
alfabetul acelei limbi.

❿ Așază în ordinea alfabetică a literelor inițiale cuvintele scrise pe frunze.

arici cadou balon frumos găină elice haină drapel

⓫ Înlocuiește prima literă a cuvântului bar cu litere așezate în ordine alfabetică. Scrie pe monitor
câte cuvinte ai obținut.

a, ă, â, b, c, d, e, f, g, h, i, î, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, ș, t, ț, u, v, w, x, y, z

⓬ Scrie propoziții cu trei dintre cuvintele găsite de tine la exercițiul anterior.

⓭ Scrie în ordine alfabetică următoarele nume de fetițe:


Nina, Marta, Mioara, Nicoleta, Natalia, Maria, Oana, Lucia.

33
⓮ Rescrie complet versurile, după ce ai găsit literele pierdute. Scrie un titlu potrivit.
Vev ___ r ___ ț ___ ce ___ ro ___ c ___ t ___
Vr ___ a c ___ în p ___ d ___ r ___ a to ___ tă,
S ___ f ___ e n ___ m ___ i ___ l ___ ne,
T ___ ate p ___ oa ___ p ___ t ___ ș ___ b ___ n ___ .

⓯ Continuă jocul Ultima literă din cuvânt devine prima. Nu repeta cuvintele!

ram, mag, gard,

⓰ Continuă Alfabetul Pământului.

alun, bursuc, cer,

34
Cuvinte cu înțeles opus
❶ Grupează în perechi cuvintele cu sens opus.
înghețat, scund, bolnav, întuneric, greșit, nimic, urci, înalt,
sănătos, dezghețat, fierbinte, corect, lumină, rece, tot, cobori

❷ Scrie cuvinte cu sens opus cuvintelor date.

râde aproape

nădejde târziu

intrare tulbure

hotărâre întuneric

❸ Alcătuieşte propoziţii cu sensul opus al cuvintelor date.


● curajos

● se culcă
● adevăr
● pregătit
❹ Colorează numai ovalele pe care sunt scrise cuvinte cu sens opus.
medic curajos pleacă floare
doctor fricos vine plantă
deschis sfadă întotdeauna tinerețe
închis ceartă niciodată bătrânețe

❺ Scrie cuvinte opuse ca înțeles celor subliniate.


Sosim azi, dar mult nu stăm De vrei să lucrezi cu spor,
Vreo trei zile și _____________________. Chiar dacă îți pare greu,
Tu să-ți spui că e ____________________
Treabă vrei să faci, Și vei izbândi mereu.
Multe nu vorbești, ci ________________.

35
❻ Completează după modelul dat.
frumușel − urâțel

grăsuță − mititel −

bătrânel − repejor −

❼ Rescrie textul, înlocuind cuvintele subliniate cu altele cu sens opus. Dă-i un titlu potrivit.

Pentru concursul anunțat, Anghel a muncit puțin. El a luat o notă mică și a pierdut
concursul. Colegii l-au descurajat. Era tare necăjit.

❽ Încercuieşte în fiecare propoziţie cuvântul potrivit.


● Regina întinerise / îmbătrânise cu trecerea timpului.
● Cocoşul a găsit / a pierdut o punguţă cu doi bani.
● Gina adună / risipeşte florile în buchete.
● Petrică cel lacom doreşte / refuză ciocolata.
● Privighetorile umpleau / goleau pădurea cu cântecul lor măiastru.
❾ Scrie lângă mere perechile de cuvinte cu înțeles asemănător, iar lângă frunze, perechile de
cuvinte cu înțeles opus.

tăcut, praf, bucurie, cameră, zice, plăcut, odaie, spune, necaz, neplăcut, vorbăreț, colb

36
❿ Rescrie textul, înlocuind cuvintele scrise cu litere îngroșate cu cuvinte care să aibă înțeles
asemănător, iar cuvintele scrise cu litere înclinate cu cuvinte cu sens opus.

Broscuțele
Două broscuțe s-au suit pe o oală cu lapte. Oala era pe jumătate goală.
Atente, broscuțele au căzut în lapte. Erau tare necăjite. Cum să intre acum?
Ghinionul lor a fost că au început a bate puternic din picioare. Laptele s-a
transformat în smântână.
Vesele au ieșit la suprafață.

⓫ Alcătuiește un scurt text din 4-5 enunțuri, folosind cuvintele: pitic, uriaș, pământ, cer.

37
Scrierea corectă a cuvintelor care conțin „â“ și „î“
❶ Completează tabelul cu următoarele cuvinte:
România, vânt, începe, întâi, înot, încâlcit, mâine, învățat, vârî, când, urî, încât.
Cuvinte scrise cu â Cuvinte scrise cu î Cuvinte scrise cu â și î

❷ Scrie cuvintele corespunzătoare imaginilor.

❸ Taie cuvintele scrise greșit și scrie-le corect.

âmpreună pîine pîndă încâlcit


ascultînd când ântîmplare doborâ

❹ Scrie cuvinte care se formează de la cuvântul român.

❺ Observă modelul și continuă. coborî - coborât

hotărî târî pârî

38
vârî urî amărî

doborî tăbărî mohorî

❻ Scrie răspunsurile corecte.

cetățean al României

cea de toate zilele

înainte de clasa a doua

grup de sunete / litere cu înțeles

❼ Formează cuvinte noi după modelul dat.


început – neînceput – reînceput

îndoit

întrebat

închis

întors

împărțit

împletit

❽ Alcătuiește câte o propoziție cu cuvintele: întuneric, se vârî, gândăcel.

39
Scrierea corectă a cuvintelor care conțin litera „x“

Litera x se pronunță cs în cuvintele: excelent, explozie, pixuri, excursie.


Litera x se pronunță gz în cuvintele: exemplu, examen, examinator, exercițiu.

❶ Subliniază cuvintele care conțin litera x din textul de mai jos.

La examen

Este ora nouă fix. A început examenul de limba română. Profesorii explică elevilor să
folosească pixuri cu pastă albastră. Copiii țin cont de explicații.
Alexandra a primit testul. Citește cu atenție textul de la primul exercițiu. Apoi, ea îl
rezolvă, respectând exemplul dat.

❷ Desparte în silabe cuvintele pe care le-ai subliniat la exercițiul anterior.

❸ Scrie cuvintele la locul potrivit în tabel.

extrage excavator exclamă claxon explică

xerox saxofon xilofon examinează exersează

cuvinte care exprimă acțiuni cuvinte care denumesc obiecte

40
❹ Ordonează cuvintele pentru a obține propoziții.

a) exercițiu, matematică, la, rezolvă, Xenia, un;

b) o, munte, face, Axente, excursie, la, minunată.

❺ Alcătuiește câte o propoziție, folosind cuvintele: extraterestru, taxi.

❻ Unește cuvintele cu înțeles asemănător.

exact exigent extraordinar exclamă expediție

strigă nemaipomenit precis călătorie sever

❼ Eu am scris unul/una, tu scrie mai multe!


exemplu exclamație
taxă exercițiu
pix excepție
❽ Colorează casetele pe care sunt scrise cuvintele corect. Rescrie corect cuvintele greșite.

excursie egzistă explozie egzamen facsuri

maxilar excelent tecst tacsă

41
Prezentarea unui personaj
❶ Citește textul.
Este o seară magică. Castelul de cleștar este pregătit pentru marele bal. Personajele de pe
întreg tărâmul poveștilor încep să apară.
Dintr-o caleașcă strălucitoare coboară Cenușăreasa. Are o rochie albă, cusută cu pietre
strălucitoare.
Albă-ca-Zăpada sosește cu alaiul ei de pitici veseli. Părul ei negru ca abanosul îi cade pe umeri.
● Cum sunt personajele?

❷ Răspunde la întrebări.
● Care este personajul tău preferat? De ce?

● Cum este personajul?

❸ Cum este? Scrie un enunț despre fiecare personaj.

42
Acte de vorbire. Formule de prezentare
❶ Observă imaginile.
Prezintă-te colegilor. Prezintă în fața clasei un coleg/o colegă.

Salut! Mă numesc Salut! Pe ea o cheamă


Ana. Sunt elevă în Maria. Este noua
clasa a doua. noastră colegă.

❷ Ce ai scrie despre tine dacă te-ai prezenta colegilor?

❸ Prezintă, în câteva rânduri, un coleg/o colegă de clasă.

❹ Completează „cartea ta de vizită” cu informații despre tine.

Mă numesc

Sunt elev la

în clasa

Hobby-ul meu este

În timpul liber prefer să

43
Învățăm, jucându-ne!
❶ Citește cu atenție textul.
Câinele lui Iacov
Lev Tolstoi

Un paznic avea o nevastă şi doi copii. Aveau un câine lăţos cu botul alb şi nişte ochi
mari.
Odată, paznicul a plecat în pădure. A poruncit nevestei să nu lase copiii să plece
de-acasă fiindcă noaptea lupii au dat târcoale casei.
- Copii, să nu mergeți în pădure! a spus femeia.
Când mama s-a aşezat la lucru, băiatul a îndemnat-o pe surioara lui:
- Hai în pădure! Am văzut un măr cu mere coapte!
Fetiţa s-a învoit.
După ce mama a sfârşit lucrul, a chemat copiii, dar ei n-au răspuns. Mama a ieşit pe
prispă și i-a căutat. Copiii, nicăieri. Bărbatul a venit acasă şi a întrebat:
- Unde sunt copii?
Femeia a răspuns că nu ştie.
Paznicul a alergat să-i caute. I-a găsit plângând sub un tufiş. Un lup se încleştase cu
câinele. Paznicul a omorât lupul. Apoi a luat copiii în braţe, întorcându-se acasă. Mama a
închis ușa și s-au aşezat la masă.
Deodată au auzit cum scheaună câinele la uşă. Era însângerat şi nu putea umbla.
Copiii i-au adus apă şi pâine. Dar el n-a vrut nimic. Doar le lingea mâinile. Apoi s-a întins şi a
tăcut. Copiii au crezut că a adormit, dar câinele murise.

❷ Marchează cu X caseta corespunzătoare răspunsului corect.


a. Noaptea au dat târcoale casei paznicului:
□ hoții; □ câinii; □ lupii.
b. Câinele era lățos, cu botul:
□ negru; □ alb; □ mare.
c. În pădure băiatul văzuse:
□ un păr; □ un stejar; □ un măr.
d. Paznicul a găsit copiii:
□ în poieniță; □ într-un copac; □ sub un tufiș.
e. Copiii au crezut despre câine că:
□ a murit; □ a adormit; □ a fost rănit.
❸ Subliniază cuvântul care exprimă însușirea potrivită fiecărui personaj.

copiii cuminți, neascultători, harnici, curajoși


paznicul aspru, nepăsător, rău, grijuliu
femeia leneșă, neatentă, rea, frumoasă
câinele curajos, fricos, lacom, necredincios

44
❹ Transcrie din text:
a. sfatul mamei;

b. enunțul în care e descris câinele.

❺ Încercuiește personajul care rostește replica.


- Am văzut un măr cu mere coapte! mama / băiatul / paznicul
- Unde sunt copiii? femeia / bărbatul / copilul
❻ Scrie cuvinte cu înțeles opus celor subliniate în text.

❼ Descoperă în fragmentul marcat cuvintele cu înțeles asemănător pentru cuvintele de mai jos.

codru = soție =

a pornit = treabă =

pruncii = a sfătuit =

❽ Rescrie corect enunţul următor:


Sub un tufiși, copii paznicului plîngeau de tiamă.

❾ Alcătuiește un text de 4-5 enunțuri în care să prezinți personajul câinele, eroul textului citit.
Dă un titlu potrivit textului.

45
IV. POVEȘTI LA FIRUL IERBII
Propoziția
❶ Citește propozițiile cu intonația potrivită, respectând semnele de punctuație.

Ce poveste ai citit?

Am citit povestea „Muzicanții


din Bremen”.

Propoziția este o comunicare spusă sau scrisă.


Primul cuvânt din propoziție se scrie întotdeauna cu literă inițială mare.

❷ Descoperă greșelile și transcrie corect propozițiile.


A început o ploaie măruntă stropi mici și reci cad pe pământ viețuitoarele se ascund
în culcușurile lor.

❸ Scrie câte o propoziție formată din patru cuvinte în care fiecare cuvânt să înceapă cu:
a) litera „d‟

b) litera „m‟

46
❹ Alcătuiește două propoziții despre personajul tău preferat din povești.

❺ Schimbă ordinea cuvintelor în propoziție, fără ca înțelesul ei să se modifice.


Spre meleaguri însorite, toamna își alungă păsările.

❻ Completează propozițiile cu cuvintele corespunzătoare, scrise pe mere.

sănătoși mari sănătate boli medicinale

Plantele sunt un izvor de . Acestea vindecă multe

. Cu ajutorul lor vom crește și .

❼ Citește cu atenție propozițiile de mai jos și formulează pentru fiecare câte o întrebare.
Buturuga mică răstoarnă carul mare.

Un prieten valorează mai mult decât un sac cu bani.

Minciuna are picioare scurte.

47
Intonarea propoziției. Semnul întrebării (?)

La sfârșitul enunțurilor în care se exprimă o solicitare se pune semnul întrebării.

❶ Citește cu atenție textul de mai jos și formulează trei întrebări despre text.

Dinozaurii
Cuvântul „dinozaur“ înseamnă „șopârlă înfiorătoare“. Acest nume le-a fost dat
dinozaurilor datorită asemănării lor cu șopârlele pe care le vedem în zilele noastre. Unii
dinozauri semănau cu păsările, iar alții erau uriași și aveau două picioare puternice, două
brațe și o coadă.
Dinozaurii au dispărut acum 65 de milioane de ani, în mod misterios.

❷ Pune corect întrebările pentru a obține răspunsurile iepurașului.

- Pe mine mă cheamă Iepurilă.

- Eu locuiesc în pădure.

- Îmi place să mănânc morcovi.

- Sunt tare fricos.

48
Intonarea propoziției. Semnul exclamării (!)

La sfârșitul enunțurilor care exprimă o mirare, o poruncă, o rugăminte, o


urare, un salut, un sfat se scrie semnul exclamării.

❶ Alcătuiește câte o propoziție care să exprime:


● o mirare ● o urare

● o poruncă ● un salut

● o rugăminte ● un sfat

❷ Transformă propozițiile date în propoziții care să exprime mirarea. Observă modelul.

Floarea este frumoasă.


Ce frumoasă este floarea!

a) A cântat frumos. b) A primit un cadou frumos.

c) Copacul a crescut mult. d) Maria a învățat bine.

e) Tortul este gustos. f) Aleargă repede.

❸ Ce exprimă fiecare propoziție?

– Ce frumos ninge afară!


– Împrumută-mi, te rog frumos, cartea ta!
– Îți doresc multă sănătate și bucurii!

49
Formularea de întrebări și răspunsuri
❶ Observă imaginea. Cine?

Cum? Ce?

Când? Unde?

P
Formulează întrebări cu ajutorul cuvintelor scrise pe steluță.

P
Scrie răspunsurile la două dintre întrebările scrise de tine.

❷ Formulează întrebări pentru a obține răspunsurile scrise în paranteze. Observă modelul dat.
Ce nu poți prinde niciodată? (umbra)

(vulpea)

(ursul)

(câinele)

50
Învățăm, jucându-ne!
❶ Citește cu atenție textul.

Sâmburele
după Lev Tolstoi
Mama a aşezat prune pe o farfurie să le dea copiilor după prânz.
Vania, care nu mai mâncase până atunci prune, le tot mirosea de zor. Tare-i mai plăcea
cum miros şi tare-ar mai fi vrut să le guste! Băieţelul pândi clipa când nu era nimeni în odaie
şi, nemaiputându-se stăpâni, mâncă pe furiş o prună.
La ora prânzului, mama a numărat prunele şi văzând că lipseşte una, i-a mărturisit
tatălui. Acesta a spus:
– Ia să-mi ziceţi, copii! Nu cumva a mâncat vreunul o prună?
– Nu, au răspuns copiii în cor.
Vania, roşu ca un rac, a spus şi el:
– Nu, nu am mâncat eu pruna!
– Nu-i frumos deloc că unul dintre voi a mâncat pe ascuns o prună. Nenorocirea este
alta! Fiecare prună are înăuntru un sâmbure. Dacă cineva nu ştie cum să le mănânce şi
înghite sâmburele, a doua zi moare. De asta mi-e frică!
Atunci, Vania, galben la faţă, a zis repede:
– Ba nu, că sâmburele l-am aruncat pe fereastră.
Toţi au izbucnit în râs, iar Vania a început să plângă.

❷ Încercuiește DA pentru enunțurile adevărate și NU pentru enunțurile false.


a. Mama a așezat prune pe o farfurie la cină. DA NU
b. Lui Vania îi plăcea mirosul prunelor. DA NU
c. Copilul a mâncat o prună pentru că îi era foame. DA NU
d. La ora prânzului, tata a numărat prunele. DA NU
e. Vania nu recunoaște adevărul. DA NU
❸ Transcrie din textul Sâmburele:
a. întrebarea tatălui;

b. răspunsul lui Vania.

❹ Unește cu o linie enunțul corespunzător imaginii fiecărui personaj din textul Sâmburele.
- Fiecare prună are înăuntru un sâmbure.
- Ba nu, că sâmburele l-am aruncat pe fereastră.
❺ Explică de ce a început Vania să plângă.

51
❻ Taie cuvântul scris greșit.
examen ecstraterestru excursie micser
egzamen extraterestru ecscursie mixer

exercițiu ecsplică tacsi experiment


egzercițiu explică taxi ecsperiment

❼ Ordonează cuvintele pentru a obține o propoziție.

mănâncă furiș o prună pe Vania

❽ Scrie litera î sau â la locul potrivit pentru a forma cuvinte.

m___ncare ___mpărat bl___nd ___ncântat hotăr___t


❾ Desparte în silabe cuvintele subliniate din text.

❿ Rescrie corect propoziția dată.

gheorghe și georgeta mănîncă fructe pruaspete

⓫ Citește problema de mai jos și scrie o întrebare, astfel încât rezolvarea să se facă prin operația de
adunare.
Vania a mâncat după prânz 9 prune, iar înainte de cină 7 prune.

⓬ Alcătuiește câte un enunț din cel puțin trei cuvinte, pentru fiecare imagine.

a.
b.
c.

52
V. ÎNVĂȚĂM DE LA NECUVÂNTĂTOARE
Dialogul. Linia de dialog
Dialogul este convorbirea dintre două persoane.
Linia de dialog arată începutul vorbirii fiecărei persoane care ia parte la dialog.

❶ Scrie linia de dialog la locul potrivit.


Mama îi întreabă pe copii:
De ce ați întârziat?
Am stat la săniuș, mamă!
Până la ora aceasta?
Da! E un derdeluș bun pe coastă, că nu te mai saturi de el!
❷ Adresează două întrebări colegului tău (colegei tale) de bancă și scrie răspunsurile posibile pe
care acesta (aceasta) le-ar da.

❸ Numerotează corect propozițiile și transcrie-le în ordine.


□ - Bine, mamă!
□ - Voi să închideți ușa când plec eu!
□ Capra le spune iezișorilor:
□ - Așa vom face!
□ - Eu plec în pădure după mâncare.

53
❹ Notează cui aparține fiecare replică.

a) – Și ce trebuie să fac, cumătră?

– Vâră-ți coada în lac și așa vei prinde pește.

b) – Îmi dai cu împrumut, surioară?

– Nu. Astă vară ai cântat!

❺ Unește replicile care pot forma un dialog și transcrie dialogul obținut.

— Este leul. — Este lupul.

— Cine este sanitarul pădurii? — Cine este regele animalelor?

❻ Alcătuiește un dialog din patru replici, între o rândunică și o barză. Scrie un titlu potrivit.

54
Două puncte

Două puncte (:) se folosesc înaintea cuvintelor unei persoane sau a unei enumerări.

❶ Scrie semnul de punctuație corespunzător.

a) Am mâncat tot felul de dulciuri □ bomboane, ciocolată, prăjitură și înghețată.


b) Andrei îl întreabă supărat pe Costel □
– De ce rupi cărțile?

❷ Scrie enunțuri în care să folosești semnul „:‟ înaintea unor enumerări despre:

cărțile preferate

personaje preferate

florile preferate

❸ Scrie două enunțuri în care să folosești semnul „:‟ înaintea cuvintelor unei persoane.

❹ Completează enunțurile folosind cuvinte potrivite. Scrie semnele de punctuație


corespunzătoare.

Am în plasă multe alimente □ pâine □ unt □ □


și □
Copiii adună din livadă □mere □ □
și □
55
Virgula

Virgula se scrie între cuvintele unei enumerări sau pentru a separa de restul
propoziției cuvântul (cuvintele) care arată o adresare.

❶ Pune semnul de punctuație corespunzător.


a) Am cumpărat de la piață roșii □ castraveți □ morcovi și cartofi.
b) – Rodica □ nu mergem la teatru?
c) – Haide la joacă □ Maria!
d) – Unde vom merge □ bunico □ în această seară?

❷ Alcătuiește o propoziție în care să folosești virgula într-o enumerare.

❸ Scrie două propoziții în care să separi prin virgulă de restul propoziției cuvântul care arată o
adresare.

❹ Observă modelul dat și continuă, folosind corect virgula.

- Patrocle, mie îmi este frică!


- Mie îmi este frică, Patrocle!
- Mie, Patrocle, îmi este frică!

a) – Surioară, vino să mâncăm!

b) – Mamă, unde pleacă păsările?

56
c) – Oana, cine vine la tine?

❺ Scrie semnele de punctuație corespunzătoare.

Cecilia și Andra sunt bune prietene □ Ele iubesc mult florile □


Zilele trecute au văzut o expoziție de flori □
- Ce sunt acestea □ Cecilia □
- Andra □ acestea sunt frezii □
- Cât sunt de frumoase □ Ce mai putem admira aici □
- Acum mergem să vedem garoafele □ lalelele □ crizantemele și trandafirii □
❻ Răspunde la întrebări, astfel încât să folosești virgula.
● Ce ore ai tu astăzi?

● Ce animale îți plac mai mult?

❼ Continuă enunțurile, astfel încât să utilizezi virgula în cadrul unor enumerări.

● La grădina zoologică

● În salata de fructe

● În ghiozdan

57
❽ Scrie semnele de punctuație corespunzătoare.

Adrian îl întreabă pe Rareș □


- Unde ai fost ieri □
- Am fost la Grădina zoologică □ Am văzut acolo o mulțime de animale □ lupi □
urși □ tigri și crocodili □ Ție îți plac crocodilii □ Adrian □
- Da □ Rareș □ Ce animale interesante □
❾ Transcrie textul de la exercițiul anterior. Dă-i un titlu potrivit.

❿ Descrie, într-un enunț, fiecare animal, enumerând însușirile lui. Folosește semnul două puncte.

58
Formule de politețe. Salutul
❶ Scrie un salut potrivit pentru fiecare imagine.
Fii politicos și ascultă activ când
comunici cu alte persoane!

❷ Completează dialogul cu formulele de salut corespunzătoare.


E dimineață. Ionuț intră în clasă:

Salut
— , Victor! Am sosit!

— , Ionuț! Mă bucur c-ai venit.


Bună dimineața
Intră doamna învățătoare.

— , copii!
Bună
— , doamna învățătoare!

❸ Încercuiește formula de salut potrivită fiecărei situații.

a. – Bună ziua, domnule profesor! a. – Servus, doamna bibliotecară!


b. – Salut, domnule profesor! b. – Bună seara, doamna bibliotecară!

59
Formule de politețe. Solicitare și permisiune
❶ Imaginează-ți că te afli la bibliotecă sau la gară.
Formulează întrebări pentru a obține informațiile dorite.

LA BIBLIOTECĂ

LA GARĂ

❷ Observă imaginea și scrie întrebarea și răspunsul potrivit.

❸ Pentru fiecare situație dată, alcătuiește câte un enunț, folosind o formulă de permisiune.

— Îmi dați voie să ... — Te rog frumos ... — Îmi permiteți să ...

Ceri un creion unui coleg

Ai întârziat la prima oră.

Vrei să te joci și tu cu
colegii în pauză.

60
Povestirea unei întâmplări trăite
❶ Comunică o informație despre:
● o bucurie trăită de tine;

● o neînțelegere avută cu un coleg;

● un eveniment petrecut în familia ta.

❷ Alcătuiește un text din 4-5 enunțuri despre o întâmplare trăită de tine.


Dă un titlu potrivit textului.

61
Învățăm, jucându-ne!
❶ Citește cu atenție textul.

Zâna vulpilor
basm popular
Trei câini zdraveni au alergat după o vulpe şi abia când a ajuns la vizuină, vulpea a
ştiut că a scăpat.
Într-o vreme, parcă a auzit un glas și vulpea a ieşit. A dat cu ochii de zâna vulpilor.
Zâna vulpilor avea coadă şi două picioare de vulpe, dar încolo era o fată bălaie,
frumoasă, îmbrăcată într-o haină lungă, făcută numai din pene de găină.
- Roşcato, a spus zâna, vreau să te ajut. Vrei să-ți împlinesc orice dorință? Eu am o
putere nemărginită.
Vulpii nu-i venea să-şi creadă ochilor şi urechilor.
- Poți îndeplini orice dorinţă? a întrebat ea neîncrezătoare.
- Da, orice dorinţă.
- Să nu mai fie câini!
- Nu vor mai fi!
- Şi nici vânători.
- Nu vor mai fi nici vânători.
- Vreau ca pe pământ să crească: găini, raţe, gâşte, fazani, potârnichi şi iepuri.
- Aşa va fi!
- Îți mulţumesc, zână binefăcătoare!
Şi s-a aruncat la picioarele zânei, să i le sărute. Dar nu ştiu cum, încercând să i se
închine, s-a lovit şi... s-a trezit!
Visase cel mai frumos vis al ei.

❷ Notează în casete A pentru enunțurile adevărate și F pentru enunțurile false.

a) După o vulpe au alergat doi câini zdraveni. □


b) Vulpea a dat cu ochii de zâna vulpilor. □
c) Haina zânei era lungă și făcută numai din pene de gâscă. □
d) Vulpea era încrezătoare în puterea zânei. □
e) Vulpea și-a dorit ca pe pământ să nu mai fie câini. □
❸ Transcrie din textul Zâna vulpilor:
a. întrebarea zânei;

b. enunțul prin care vulpea îi mulțumește zânei.

❹ Scrie într-un enunț care personaje participă la dialog.

62
❺ Scrie în dreptul fiecărui enunț personajul care îl rostește.

- Poți îndeplini orice dorință?


- Eu am o putere nemărginită.

❻ Transcrie din text enunțul în care este descrisă zâna vulpilor.

❼ Notează în etichetele de mai jos dorințele vulpii.

❽ Ce părere ai despre vulpe? Motivează-ți răspunsul.

❾ Scrie la locul potrivit semnele de punctuație în enunţurile următoare.

– De ce eşti supărată Roșcato

Îmi doresc tare mult ca pe pământ să crească doar găini gâște fazani și potârnichi.

– Vrei să-ți îndeplinesc această dorință

Îți mulțumesc, dragă zână

63
❿ Alcătuiește câte un enunț în care să folosești virgula în situațiile date:
● într-o enumerare;

● pentru a separa cuvântul care arată o adresare de restul cuvintelor din propoziție.

⓫ Descoperă în careu (pe orizontală şi pe verticală) cinci cuvinte care denumesc părțile
componente ale corpului vulpii. Scrie fiecare cuvânt la locul potrivit.

T C O A D A
R S M L V B
U T E C A P
N P M U F G
C A B U G B
H E R Q A I
I Y E A T P
⓬ Scrie:
● o întrebare adresată zânei;

● un sfat adresat vulpii.

⓭ Scrie un text din 4-5 enunțuri despre un vis de-al tău. Dă un titlu potrivit textului.

64
VI. A VENIT IARNA!
Vocale și consoane
VOCALE CONSOANE
Sunt sunete care se pronunță ușor, Sunt sunete care se pronunță cu
fără ajutorul altor sunete. ajutorul unor vocale.

Vocalele limbii române sunt: a, e, i, o, u, ă, î (â).

❶ Subliniază cu o linie vocalele și cu două linii consoanele.


Mălina a coborât în grabă de pe munte.
❷ Scrie câte vocale și câte consoane are fiecare cuvânt.
vocale vocale
omăt brad
consoane consoane

vocale vocale
cadou steluțe
consoane consoane

❸ Scrie litera V sub vocale și litera C sub consoane.


Iarna albinele dorm.

Stupul de albine este acoperit cu zăpadă.


cv
❹ Completează vocalele care lipsesc. ❺ Completează consoanele care lipsesc.

pl ___ p ___ o ___ i


st ___ p ___ e ___ e
v ___ nt ___ oa ___ e
p ___ d ___ r ___ e ___ a ___ ___ ai
pl ___ mb ___ r ___ ___ ___ ___ a ___ ă
c ___ str ___ v ___ t ___ u ___ i ___ ă

❻ Înlocuiește prima consoană a cuvântului scris pe glob cu consoanele potrivite, în ordine


alfabetică, pentru a obține cuvinte noi.

cină

65
❼ Completează tabelul după model.
Cuvântul dat Sunetele Felul sunetelor
s consoană
t consoană
stea
e vocală
a
g
l
glob
o
b
❽ Scrie câte trei cuvinte după fiecare schemă: c + v + c + v → casa, zare, note

v+v+c+v

c+c+v+c

v+c+v+v

c+v+c+v+c

● Alcătuiește câte o propoziție cu câte un cuvânt din fiecare șir găsit de tine.

❾ Adaugă câte o consoană la sfârșitul cuvintelor date, pentru a obține cuvinte noi.
Observă modelul: cor – corp.

prun roi

cos stea

pas par

66
❿ Scrie o propoziție din patru cuvinte în care acestea să înceapă cu primele patru consoane, în
ordine alfabetică.

⓫ Adaugă câte o vocală la începutul cuvintelor date, pentru a obține cuvinte noi.
Observă modelul: lan – elan.

lună rar

lung coniță

suc cord

⓬ Înlocuiește vocalele subliniate cu consoane și scrie cuvintele obținute.

roi mere

are fiu

⓭ Scrie un scurt text din 4-5 enunțuri, folosind cuvintele: zăpadă, copii, derdeluș, țipete.
Dă-i un titlu potrivit.

67
Scrierea corectă a cuvintelor care conțin „ea“, „ia“
❶ Subliniază grupurile ea, ia din cuvintele: ❷ Completează cu ea sau ia.

cireașă iarbă verd _____ ță mir _____ să


băiat catifea buru _____ nă șos _____
crăiasă seara grup _____ ză mă _____ stră
ardea marea ulc ________ cr ______ stă
neagră nuia pl _______ că cafen _____
tăia iarnă acad ________ _____ somie

❸ Taie cuvintele scrise greșit.

earbă stea
cerească
iarbă stia
ceriască lovea veghia verdiață
lovia veghea verdeață

❹ Desparte în silabe cuvintele următoare.

caramea − șosea −
carameaua − șoseaua −
acadea − perdea −
acadeaua − perdeaua −

❺ Continuă după modelul dat.


strânge – strângea
trece - culege -
fierbe - coace -
frige - păzește -

❻ Alcătuiește un program al timpului tău liber, de luni până vineri, formulând enunțuri.
Lunea mă plimb în parc.

68
❼ Rescrie propozițiile înlocuind numele de fetițe cu cuvântul ea.
Oana aranjează globurile.

Bunica o vizitează pe Maria.

Ileana iubește anotimpul iarna.

❽ Alcătuiește propoziții diferite după model.


Iarina ia: flori din piață.

❾ Alcătuiește enunțuri după model.


Ea cântă o colindă. Radu ia cadoul de sub brad.

❿ Scrie un text din 5-6 enunțuri, folosind cuvintele : veghea, stea, acadea.
● Subliniază cuvintele folosite. Dă un titlu potrivit textului.

69
Scrierea corectă a cuvintelor care conțin „ie“
❶ Subliniază grupul ie din cuvintele:

miere, paie, poieniță, ieri, gutuie, construiește, fluier, ierburi, iesle.

❷ Scrie cuvintele corespunzătoare imaginilor.

❸ Completează cu grupul ie.

ba _______ v _____ zure ______ deră


cre ______ r ma ______ u oda ______
lămâ _____ dăru _____ ște ________ ri
nevo _____ ________ șire ca _____ te

❹ Alcătuiește câte o propoziție cu cuvintele: greier, fluier, șuieră, descuie.

❺ Taie cuvintele scrise greșit.

poiezie aier iepure caet


poezie aer epure caiet
aeroport ieșire eri poet
aieroport eșire ieri poiet

❻ Scrie cuvintele cu înțeles opus celor date.

încuie încheie
îndoaie iese

70
❼ Scrie cuvântul potrivit.

nămeți de zăpadă cântărețul din iarbă

text în versuri fricosul pădurii

puiul caprei ziua precedentă

❽ Scrie cuvintele cu sens asemănător la locul potrivit.


brâie, foaie, văpaie, vaiet, straie, suie, dăruiește, țopăie

haine urcă

flacără oferă

sare cingători

coală plânset

❾ Ea sau ia? Scrie cuvântul potrivit pe spațiile date.

Prietena mea .................... un caiet din ghiozdan.


Liana se plimbă cu .................... în parc.
Mircea a venit în vizită la .................... .
Ioan .................... siropul pentru răceală.
.................... cere mingea Danei.
Radu .................... o gură de apă.

❿ Scrie cuvintele în ordine pentru a obține o propoziție.


toată, prin, a, iepurașul, pădure, cutreierat, iarna

71
Scrierea corectă a cuvintelor care conțin „oa“, „ua“, „uă“
❶ Colorează casetele pe care sunt scrise cuvinte ce conțin unul dintre grupurile oa, ua, uă.
noastră doamnă nouă

roua coasă steaua

perdeaua plouă două

masă plăcere morișcă

❷ Completează cu grupurile de vocale oa, ua, uă.


izv _____ re amândo ____ com ____ ră

înfi ____ ră ro _________ ______ meni

m _____ ră vopsea _____ ________ ste

șosea ____ lulea _______ no ________

❸ Scrie răspunsul corect.

E un instrument cu coarde.

Se află la intrare în orice curte.

Începe în luna septembrie.

❹ Alcătuiește enunțuri cu următoarele cuvinte: vapoare, rouă, laleaua.

❺ Eu am scris unul, tu scrie mai multe!


măr copt – mere coapte
nas caraghios -
metal prețios -
vânt furios -
grup gălăgios -

72
❻ Transformă cuvintele după model.
băiat curios – fetiță curioasă
bunic frumos -
verișor curios -
frățior mâncăcios -
elev studios -

❼ Taie cuvântul scris greșit.

uaie școală uaspete frumoasă oameni


oaie șcuală oaspete frumuasă uameni

❽ Rescrie corect propozițiile.


a) Suarele palid al iernii cobuară spre apus.

b) Steaoa luminuasă strălucește pe perdeaoa întunecuasă a cerului.

❾ Alintă cuvintele după model.


pălărie – pălărioară salcie -
inimă - mustață -
sanie - soră -
❿ Completează după model.
șosea - șoseaua
vopsea - lalea -
podea - perdea -
⓫ Scrie două enunțuri cu sensuri diferite ale cuvântului nouă.

73
Scrierea corectă cu „m“ înainte de „b“ și „p“

❶ Completează cuvintele cu literele care lipsesc.

câ ___ pie ti ___ bru î ___ parte co ___ binat


bu ___ bac ti ___ p a ___ balat co ___ punere
ta ___ burină șa ___ pon î ___ păcat î ___ bunat
❷ Completează cuvintele cu mp sau mb.
schi _____ ă si _____ lu anoti _____ scu _____ ă
la _____ ă bo _____ ă î _____ ină du _____ ravă
sâ _____ ătă câ _____ tra _____ ulină î _____ răcat
❸ Taie cuvintele scrise greșit.

unbrelă împrăștiat campion zânbește dâmb


umbrelă înprăștiat canpion zâmbește dânb

tâmplar inposibil umbră temperatură înbobocit


tânplar imposibil unbră tenperatură îmbobocit

❹ Formează cuvinte noi după model.


pădure - împădurit

bătrân - bogat -

podoabă - piatră -

blând - pușcă -

❺ Scrie numele lunilor anului care conțin grupul mb.

74
❻ Grupează în tabel cuvintele date: împânzit, cumpără, limbă, dumbravă, ștampilă, strâmbă,
astâmpăr, stambă.

cuvinte cu mb cuvinte cu mp

❼ Transformă cuvintele după model.

împiedicat - piedică împachetat -

împrietenit - îmbarcat -

îmbolnăvit - îmbobocit -

îmbujorat - împânzit -

❽ Completează cu literele m sau n.

câ ____ p co ____ fort la ____ pă li ____ pede

si ____ fonie a ____ balaj î ____ lemnit î ____ fofolit

❾ Rescrie corect enunțurile.


a) Mama ne înparte bonboanele cunpărate.

b) Înpăratul privea înprejur, căutând unbra unui copac.

c) Florile înbobocite au înpodobit cânpia.

75
❿ Scrie câte o propoziție folosind cuvintele: împreună, întâmplare, schimb, porumbel.

⓫ Scrie câte o propoziție formată din patru cuvinte, în care:


● ultimul cuvânt să fie ambițios;

● primul cuvânt să fie câmpia.

⓬ Scrie cuvintele de pe răvaș la locul potrivit.


Am scris o despre toamnă. în
împânzit
Lizuca a ajuns minunată. dumbrava
Norii grei au cerul. limba
compunere
Vorbim corect română.

⓭ Scrie denumirea fiecărui instrument muzical.

76
Cuvinte care au aceeași formă, dar înțeles diferit
❶ Observă înțelesurile diferite ale aceluiași cuvânt.

BOBOC OCHI
❷ Alcătuiește trei propoziții în care cuvântul ochi să aibă înțelesurile redate de imaginile de la
exercițiul anterior.

❸ Găsește cuvântul care face legătura între imagini.

❹ Subliniază în propozițiile următoare cuvintele cu aceeași formă, dar înțelesuri diferite.


a) Din strugurii culeși, tatăl meu a făcut un vin gustos. / Primăvara vin stoluri de cocori.
b) Bătrânii de la sate au un port frumos. / Vapoarele încărcate s-au retras în port. / Când e
soare puternic, port o pălărie pe cap.
c) Corina sare coarda. / Mama a pus sare în ciorbă.
d) Vara trecută am fost la vara mea.
e) Când voi fi mare, voi merge singur la mare.
❺ Încercuiește variantele corecte.
a) lună înseamnă:- astru b) liliac înseamnă:- floare
- curat - animal
- unitate de timp - busuioc

c) coș înseamnă:- găleată d) liră înseamnă:- monedă


- horn - instrument muzical
- paner - stea

77
❻ Alcătuiește propoziții în care cuvintele date să aibă înțelesuri diferite.

● vie

● poartă

● șiret

● nouă

● păr

❼ Găsește în propozițiile date cuvinte care pot avea mai multe înțelesuri. Alcătuiește cu ele
propoziții la sfârșitul cărora să folosești semnul întrebării.
● În unde line tremură apa izvorului.

● Seara se întorc în sat care cu boi.

● La împărțire am obținut un cât greșit.

● Restaurantul organizează cine romantice.

78
Învățăm, jucându-ne!
❶ Citește cu atenție textul.

Cearta cuvintelor
(repovestire)
după Pierre Gamarra

Seara târziu, într-o sală de clasă, totul era lăsat în ordine. Doar un creion mic era
căzut într-un colț. Din sertarul catedrei se auzi un glas subțire. Era caietul de limba română
al unui copil uituc.
Din bibliotecă s-au auzit zgomote. Imediat apărură niște omuleți albaștri, negri, roșii
și verzi care coborau pe o scară de mătase, din gaura cheii de la bibliotecă. Erau cuvintele
care se îndreptau spre cabinetul directorului. S-au cățărat pe birou. Caietul întrebă:
- Cine este acesta?
- E cuvântul CIOCOLATĂ! Are părul cafeniu și cârlionțat și o pălărie mare de alune.
Cuvintele au început să se certe. Doreau să-și aleagă împăratul.
- Știți care este cel mai iubit cuvânt? rosti cuvântul IUBIRE. Este cuvântul MAMĂ!
Vreau să ne fie împărat!
- Să le alegem pe PRIETENIE și UNIRE, zise cuvântul LUME. Ele aduc înțelegerea
între oameni.
- PACE! strigară multe voci.
- Da, cuvântul PACE va fi împăratul nostru! răspunseră celelalte.
Cuvântul PACE înaintă. Era atât de frumos! Era roșu ca soarele dimineții, galben ca
aurul spicelor, albastru ca apele mărilor, verde ca pădurile pământului și violet ca un cer la
apus.
- Să mergem la locurile noastre! spuse cuvântul MUNCĂ. Peste câteva ore copiii
vor sosi.
Cuvintele se strecurară spre bibliotecă și urcară pe scara de mătase pe care
coborâseră.

❷ Încercuieşte literele corespunzătoare enunţurilor adevărate.

a) Seara târziu, în bibliotecă totul era lăsat în ordine.


b) Caietul de limba română era în sertarul catedrei.
c) Cuvintele se îndreptau spre cabinetul directorului.
d) Cel mai iubit cuvânt era cuvântul PRIETENIE.
e) Cuvântul PACE a fost ales împărat.
❸ Unește replicile cu personajele care le rostesc.

Ele aduc înțelegere între oameni. MUNCĂ

Este cuvântul MAMĂ! LUME

Peste câteva ore copiii vor sosi. IUBIRE

79
❹ Transcrie din textul Cearta cuvintelor dialogul dintre creion și caiet.

❺ Completează spațiile libere cu informații din text.

Cuvântul PACE era roșu ca ............................................................................, galben


ca ......................................................................................., albastru ca ............................
............................................, verde ca ............................................................................ și
violet ca .......................................................................... .

❻ Transcrie din text:

● sfatul dat de cuvântul MUNCĂ;

● întrebarea cuvântului IUBIRE.

❼ Transcrie cuvintele subliniate în text și notează câte litere și câte sunete au.

__________________□ litere □ sunete __________________□ litere □ sunete


__________________□ litere □ sunete __________________□ litere □ sunete
__________________□ litere □ sunete __________________□ litere □ sunete
❽ Scrie litera V sub vocale și litera C sub consoane.

C u v i n t e l e u r c a r ă p e s c a r a d e m ă t a s e .
C V

❾ Marchează cu X caseta corespunzătoare perechilor de cuvinte cu înțeles opus.

□ ordine - dezordine □ prietenie - dușmănie

□ subțire - înalt □ a urca - a sui

□ a apărea - a dispărea □ pace - război

80
❿ Uneşte cuvintele din prima coloană cu cele care au înţeles asemănător din a doua coloană.
Atenţie! În partea dreaptă este un cuvânt în plus.
voce îndrăgit
iubit a țipa
glas
cârlionțat
tăcere
a striga buclat
⓫ Scrie semnele de punctuație la locul potrivit.
Din sertarul catedrei se auzi un glas subțire □
– Salvează-mă □ creionule □
□ Cine eşti tu □ Unde eşti □ întrebă creionul □
□ Sunt aici în sertar □ Sunt caietul de limba română al unui copil uituc □
⓬ Alcătuiește două enunțuri cu înțelesuri diferite ale cuvântului somn.

⓭ Scrie, în 5 - 6 enunțuri, un text despre iarnă, continuând întâmplarea de mai jos.


● Dă-i un titlu potrivit.
● Foloseşte în text şi expresiile următoare: „fulgi argintii‟, „cojoc de
zăpadă‟, „fețe îmbujorate‟.

81
VII. CĂLĂTOR PRIN LUME
Felicitarea
REȚINE! Sărbătorile de iarnă să mesaj
Felicitarea este un vă aducă multă sănătate,
mesaj prin care se bucurii și împliniri.
adresează unei Sărbători fericite! formulă
persoane de încheiere
felicitări/urări cu
ocazia anumitor Cu stimă,
evenimente. Dan Petrovici semnătură

❶ Scrie denumirea evenimentelor sub fiecare felicitare.

8 Martie Hristos a înviat!

La mulți ani,
mămico! Crăciun fericit!

● Redactează textul unei felicitări pentru ziua de naștere a unui coleg / unei colege.

La mulți ani!

82
Banda desenată
❶ Scrie cuvintele personajelor pentru fiecare imagine.

83
VIII. UNIVERSUL COPILĂRIEI
Grupurile de litere „ce” și „ci”
❶ Subliniază cuvintele care conțin grupurile de litere ce, ci din textul de mai jos.

O enciclopedie interesantă

Cecilia şi Marcel sunt amici. Ei citesc dintr-o enciclopedie despre animale sălbatice.
- Uite un cimpanzeu! spune Cecilia. Ce mare este!
- Privește acest arici. Parcă e un ghem cu ace! se miră Marcel.
Într-o imagine, copiii descoperă niște licurici.
- Ce frumos strălucesc! exclamă ei.

❷ Completează cu ce sau ci.


re ____ ____mpoi fa ____ întoar ____ pi ____ or ____ reșe
plă ____ nte ____ nușă ta ____ atun ____ șori ____l ____ nușă

❸ Completează cu silabele potrivite.


____ ce ____

____ ci ____
ce ci
____ ____ ce

____ ____ ci

❹ Taie cuvântul scris greșit din fiecare pereche de cuvinte:

picior ocean ceașcă


ceapă
ceartă piceor ocian ceorbă ciașcă
ciapă ceocan
ciartă ciorbă
ciocan

❺ Scrie câte patru cuvinte care să conțină grupurile de litere date.


● ce

● ci

84
❻ Înlocuiește grupul de litere ci de la sfârșitul cuvintelor cu grupul ce și scrie cuvintele obținute.

taci încarci încerci

faci zici placi

❼ Înlocuieşte silaba ce din fiecare cuvânt cu grupul ci şi scrie cuvintele obţinute.

trece rece tace

strice ghivece plece

❽ Scrie o propoziţie formată din patru cuvinte, în care al doilea cuvânt să înceapă cu silaba ci.

❾ Grupează în tabel cuvintele care conţin grupurile de litere ce, ci.

elice, copaci, cerul, pădurice, întoarcere, sucire, opinci, cireșe, cer

grupul ce grupul ci

❿ Scrie după modelul dat.


plac placi place

atac

întrec

mănânc

85
⓫ Eu am scris unul, tu scrie mai multe/mulți!

ac copac pitic

ilic mac sac

capac colac ghemotoc

⓬ Scrie câte o propoziție cu cuvintele: pace, ocean, civilizat.

⓭ Alcătuiește o propoziție formată din patru cuvinte în care fiecare cuvânt să conțină grupul ce.

⓮ Descoperă în careu nume de persoane care conțin grupurile de litere ce, ci.
Transcrie aceste cuvinte.

M C M Y L W
I E A W U X
R L R I C I
C I C I I Ș
E A E T A P
A Y L X N Q

● Alcătuiește un scurt text în care să folosești numele găsite.

86
Grupurile de litere „ge“ și „gi“
❶ Subliniază cuvintele care conțin grupurile de litere ge, gi din textul de mai jos.

În pădure

Georgiana și George merg în pădure. Fetița culege fragi proaspeți, iar băiatul
ciuperci. O veveriță ageră, cu blănița ruginie sare printre crengile copacilor. Când îi
zărește, fuge printre fragi.

❷ Completează cu ge sau gi.

min ____ ____ am fra ____ ____ neral ____ antă

____ mnastică a ____ ndă re ____ nă dezamă ____t pa ____ nă

❸ Scrie cuvintele de mai jos, înlocuind grupul de litere ge cu grupul gi.

ajunge fuge

împinge culege

trage atrage

❹ Taie cuvintele scrise greșit.

geamantan geantă giană mărgia geografie geacă


giamantan giantă geană mărgea giografie giacă

❺ Alcătuiește propoziții cu trei dintre cuvintele scrise corect la exercițiul anterior.

❻ Scrie o propoziție formată din patru cuvinte, în care fiecare cuvânt să conțină grupul ge.

87
❼ Grupează în tabel cuvintele care conțin grupurile de litere ge, gi:

Angelica, colegi, fulgișori, geamandură, Gina, sparge, fraged, dragi.

grupul ge grupul gi

❽ Rescrie corect textul. Dă-i un titlu potrivit.

George a luat mingia și a ieșit la joacă. Din neatenție, a spart un giam.


S-a iscat o ciartă. Mircia trecea pe acolo.

❾ Descoperă în careu cuvinte care conțin grupurile de litere ge, gi. Transcrie aceste cuvinte.

A Y U W T F
G E M Î R U
E L E Q A G
R F R A G I
X Ș G Â E W
Q G E A N Ă

88
Grupurile de litere „che“ și „chi“
❶ Încercuiește cuvintele care se potrivesc imaginii.

buchet, rochie, genunchi, ochi,

ureche, ochelari, chiuvetă, echer,

chenar, rachetă, chipiu, chitară

❷ DICȚIONARUL BUCLUCAȘ.
În dicționarul de mai jos au fost redate doar explicațiile unor cuvinte.
Scrie tu cuvintele care au fost explicate.

obiect de metal care servește la încuierea sau descuierea unei


broaște sau a unui lacăt;
dispozitiv medical sau de protecție format din două lentile fixate
într-o ramă, care se pune la ochi cu scopul de a corecta un defect
de vedere sau de a apăra ochii de o lumină prea puternică;
aparat de zbor care zboară la distanțe foarte mari de Pământ în
spațiul cosmic;
îmbrăcăminte femeiască la care bluza și fusta (din același
material) formează o singură piesă;
fiecare dintre cele două organe ale auzului și echilibrului.

❸ Completează cuvintele cu grupul che sau chi.


pa _____ te ve _______
che o _____ lari ______ nar chi în _____ de în _____ riat
ve _______ ja _____ tă des _____ s o ________
❹ Taie cuvântul scris greșit.

cheamă chiar chibrituri recin parchet chioșc


chiamă chear cribituri rechin parcet cheoșc

❺ Alcătuiește propoziții cu trei dintre cuvintele scrise corect la exercițiul anterior.

89
❻ Formează cuvinte din silabele date.

ta, chi, ră chi, co, li, e che, ri, di

❼ Eu am scris unul/una, tu scrie mai mulți/multe!

jachetă cheie rochie

chioșc ureche brichetă

rechin chenar pachet

❽ Scrie o propoziție în care primul cuvânt să înceapă cu grupul de litere che.

❾ Scrie o propoziție formată din cinci cuvinte în care ultimul cuvânt să se termine cu grupul de
litere chi.

❿ Uneşte cuvântul cu însuşirea care se potriveşte.


buchet căprui
prichindei neastâmpărați
ochi aprins
chitară multicolor
chibrit veche
⓫ Scrie nume de persoane care conțin grupurile de litere che, chi.

90
Grupurile de litere „ghe“ și „ghi“
❶ Scrie în casete numărul de silabe.

verighetă□ veghe □ ghețar □


ghinion □ unghie □ gheare □
neghină □ ghiveci □ ghicitoare □
dreptunghi □ ghimpe □ ghionoaie □

❷ Unește fiecare propoziție cu imaginea potrivită.

Patinele alunecă ușor pe gheață.


De sub nea, au ieșit ghioceii gingași.
Anghelina mănâncă o înghețată de fragi.
Gheorghiță s-a înțepat în ghimpii
trandafirului.
Antilopa a ajuns în ghearele leului.

❸ Taie cuvântul scris greșit.

gheață lighean veghia jghiab tejghea Gheorghe


ghiață lighian veghea jgheab tejghia Ghiorghe

❹ Scrie la locul potrivit cuvintele de pe răvaș.

Gheorghe _____________________________ la ghișeul de bilete. ghicește


Mama ne ____________________________________ cu atenție. veghează
s-a înghesuit
Anghel _______________________________________ sub birou. dezgheață
Soarele ______________________________________ apa lacului. s-a ghemuit

Gheorghița nu __________________________ răspunsul ghicitorii.

91
❺ Eu am scris mai multe, tu scrie unul/una!

gherete ghemotoace

ghivece ghidoane

înghețate baghete

ghirlande triunghiuri

❻ Alcătuiește propoziții cu ajutorul imaginilor.

❼ Scrie cuvintele obținute prin înlocuirea literei subliniate cu unul dintre grupurile de litere ghe, ghi.
iţari unde sparte frânte

❽ Formulează întrebări pentru a obține următoarele răspunsuri:


Veverița adună ghinde în scorbură.

Anghelina udă floarea din ghiveci cu stropitoarea.

Pe brad sunt ghirlande.

92
❾ Scrie răspunsul la următoarele ghicitori.
Mărgelușe arămii Clopoțel mititel Ne uimește prin cântat
Poartă-n cap niște tichii Cine sună lin din el? Doar în zori și pe-nserat
Veverița le adună Dă de veste-n toată țara Dumnezeu i-a dat anume
În scorbură să le pună. Că sosește primăvara. Cel mai dulce glas din lume.

❿ Completează cu litere de tipar și desparte cuvintele găsite în silabe.

⓫ Grupează în tabel doar cuvintele care conțin grupurile ghe sau ghi.
ghemotoc, veghe, unghi, trunchi, chemare, gherghef, ghidușie, ghindă
grupul ghe grupul ghi

⓬ Scrie un text din 4 - 5 propoziții, folosind grupurile de cuvinte: ghioceii gingași, se dezgheață,
veghează, adiere blândă. Dă-i un titlu potrivit.

93
Despărțirea cuvintelor în silabe

REȚINE!
Silaba este o parte dintr-un cuvânt sau un cuvânt care se rostește printr-o singură
deschidere de gură.
Orice silabă conține obligatoriu o vocală.

❶ Notează în casete numărul de silabe din fiecare cuvânt.

□ casă □ castane □ aviator □ televizor

□ prieten □ rod □ omidă □ enciclopedie

❷ Scrie:
a) cinci cuvinte formate din două silabe;

b) șase cuvinte formate dintr-o singură silabă;

c) patru cuvinte formate din trei silabe;

d) trei cuvinte formate din patru silabe;

❸ Alcătuiește o propoziție din trei cuvinte, fiecare cuvânt fiind format din trei silabe.

❹ Completează silabele care lipsesc.

co ____dor în ____ se ____ ți ____


is ____ sit cu ____ se ____ și ____
as ____ tă soa ____ le ____ ca ____

94
❺ Ordonează silabele în cuvinte, după modelul dat. pa, re, rat → reparat

i, șor, pu ti, Mar, nel

le, te, cas cu, ță, fe, for

gu, pin, in ca, ri, do, e, cas

❻ Adaugă silabe pentru a obține cuvinte.

ma - - re

ma - - - - re

ma - - - - re

❼ Desparte în silabe cuvintele.

castel amintire

pește casetofon

turn bicicletă

❽ Scrie toate posibilitățile de despărțire în silabe a cuvintelor date.

Acest exercițiu te va ajuta să desparți corect cuvintele în silabe la capăt de rând.

bicicletă margarete ghicitorile

bi-cicletă

bici-cletă

bicicle-tă

95
campionul copilărie temperatură

❾ Continuă jocul Ultima silabă din cuvânt devine prima. Nu repeta cuvintele.
mare - repede - degete

❿ Rostește corect cuvintele date. Notează în casete numărul de silabe din fiecare cuvânt.

cai □ brazi □ nori □ stejari □ pitici □


caii □ brazii □ norii □ stejarii □ piticii □
lei □ urși □ elevii □ copaci □ oameni □
leii □ urșii □ elevi □ copacii □ oamenii □
● Alcătuiește enunțuri cu două cuvinte la alegere.

⓫ Citește cu atenție fiecare explicație și completează cuvintele cu silabele potrivite.

Strălucește pe cer. soa - -

Unele se coc în mai. ci - -

Mișună prin iarbă. in - -

O trimitem prin poștă. scri - -

Are trei roți. tri - - -

96
Învățăm, jucându-ne!
❶ Citește cu atenție textul de mai jos.
Coronița de rouă
poveste populară

A fost odată un rege care avea o fată. Fata era delicată ca un ghiocel, zveltă ca o
căprioară și avea ochi albaștri ca cicoarea. Cum era doar una la părinţi, tatăl ei o răsfăţa
fără margini.
Într-o dimineaţă cu cerul senin, pe când fata se plimba în grădina palatului, văzu
perle de rouă care împodobeau florile și frunzele.
Alergă într-un suflet la tatăl ei, cerându-i:
- Tată, poruncește să mi se facă o coroniţă din picăturile de rouă!
- E un lucru cu neputință.
Cu toate acestea, fata atâta îl rugă încât bietul se lăsă convins. Porunci să i se facă
prinţesei coroniţa. Au fost aduşi cei mai pricepuţi giuvaergii. Regele le-a spus că cel care va
izbuti va primi zece saci cu galbeni, iar ceilalți o vor plăti cu capul. O jale mare îi cuprinse pe
giuvaergii.
Cel mai bătrân dintre ei grăi astfel:
- Eu vă scap de nenorocire! Aveţi încredere în mintea mea.
În dimineața următoare, bătrânul îi spuse regelui că va face coronița, dar perlele de
rouă să le culeagă fata. Regele pricepu tâlcul vorbelor bătrânului şi se învoi. Copila încercă
să ia zadarnic câteva picături de rouă, căci ele se risipiră. Se aruncă rușinată în braţele
tatălui.
Bătrânul luă galbenii şi se grăbi să-i împartă cu ceilalţi giuvaergii.

❷ Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile.

a) Fata avea ochi albaștri ca cerul senin. □


b) Într-o seară fata a văzut perle de rouă pe flori. □
c) Regele a poruncit să i se facă fetei o coroniță. □
d) La palat au fost aduși cei mai tineri giuvaergii. □
e) Fata s-a rușinat de dorința ei neînțeleaptă. □
❸ Marchează cu X în casetă cuvintele care se potrivesc textului Coronița de rouă.
rouă □ giuvaergiu □ rege □ viclenie □
răsfăț □ diamante □ înțelepciune □ coroniță □
❹ Transcrie din text:
● cuvintele bătrânului giuvaergiu;

97
● enunțul în care este descrisă fata regelui.

❺ Scrie o întrebare adresată fetei regelui.

❻ Unește replica cu personajul care o rostește.

- Tată, poruncește să mi se facă o coroniţă din picăturile de rouă! regele

- E un lucru cu neputință. fata

❼ Transcrie din fragmentul marcat în textul Coronița de rouă:

a) câte un cuvânt care să conţină mp - ____________________ şi mb - __________________


b) câte un cuvânt care conţine grupurile de litere:

ce ci ge gi chi ghi

❽ Desparte în silabe cuvintele următoare:


ghiocel - răsfăța -
dimineața - senin -
căprioară - coroniță -
❾ Scrie câte un cuvânt care să conţină grupurile de sunete: oa, ea, ia, ie, ua, uă.

❿ Încercuieşte în fiecare şir cuvântul cu înţeles asemănător pentru:


● zveltă scundă subțire frumoasă
● giuvaergiu fierar tâmplar bijutier
● a porunci a ordona a sfătui a vorbi
● pricepuți iuți atenți iscusiți
● a răsfăța a alunga a alinta a înduioșa
⓫ Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul lac să aibă înţelesuri diferite.

98
IX. TAINELE UNIVERSULUI
Scrierea corectă a cuvintelor „într-un” / „într-o”
❶ Completează cu exemple potrivite.

într-o într-un

într-o rachetă într-un satelit

❷ Alcătuiește enunțuri cu câte două dintre exemplele găsite de tine la exercițiul anterior.
● într-o

● într-un

❸ Taie cuvintele care nu se potrivesc.

școală capitală

tren culcuș

într-o caiet într-un oraș

pădure carte

excursie vagon

99
❹ Completează spațiile libere cu într-o sau într-un.

Lizuca și prietenul ei, Vlad, au pornit ............................ aventură în spațiu. Au zburat


..................... naveta spațială. ........................ târziu, s-au întors ........................... capsulă
pe Pământ.

❺ Scrie propoziţii cu ajutorul grupurilor de cuvinte:


într-o carte, într-un caiet, într-o zi, într-un minut.

❻ Încercuiește varianta corectă.


Într-o / Într-un amurg ajunse într-o / într-un pădure întunecoasă. Într-o / Într-un

copac văzu o veveriță într-o / într-un scorbură. Mica vietate dispăru într-o / într-un clipită.
❼ Rescrie corect textul. Dă-i un titlu potrivit.

Întro noapte, toate jucăriile au adormit într-un magazin. Într-o cutie, un trenuleț
pufăia somnoros. Un ursuleț de pluș visa mure întro lădiță colorată. O păpușă ațipise
întrun colț.

100
Scrierea corectă a cuvintelor „dintr-un“ / „dintr-o“
❶ Completează cu exemple potrivite.

dintr-o
dintr-un

dintr-o farfurie zburătoare dintr-un nor

❷ Alcătuiește enunțuri cu câte două dintre exemplele găsite de tine la exercițiul anterior.
● dintr-o

● dintr-un

❸ Taie cuvintele care nu se potrivesc.

farfurie tufiș

buzunar împărăție

dintr-o țară dintr-un expoziție

penar iaz

grădină stup

101
❹ Completează spațiile libere cu dintr-o sau dintr-un.

................... ou a ieșit un puișor galben. Era tare drăgălaș. Cumătra vulpe îl pândea
lacomă ................ colț al grădinii. .................. dată, sări din ascunziș și se repezi spre puiul
speriat. Noroc cu Grivei, care a apărut la timp și .................... săritură a ajuns lângă roșcată.

❺ Corectează ortogramele.

dintro sală dintrun plic dintrun ghiozdan dintro carte

dintro mină dintrun sat dintrun restaurant dintro parcare

❻ Încercuiește varianta corectă.


Dintr-o / Dintr-un stup a ieșit o albinuță. Toată ziulica a zburat dintr-o / dintr-un
floare în alta. Dintr-o / Dintr-un cupă de crin a cules nectarul cel mai dulce. Ieșită dintr-o /
dintr-un mușuroi, o furnicuță o privea mirată.
❼ Rescrie corect textul. Dă-i un titlu potrivit.

Dintrun ghiozdan au ieșit supărate lucrurile lui Ionuț. Creionul rupt a sărit dintrun
penar murdar. Dintro călimară mică, se scurgea cerneala. Cartea de povești căzuse dintro
copertă mâzgălită.

102
Scrierea corectă a cuvintelor „sau“ / „s-au“
❶ Citește enunțurile și subliniază cuvintele sau și s-au.

a) În jurul său s-au adunat puii de oameni, îmbrăcați în piei și blănuri.


S-au dus cu toții la teatru.
Tânăr sau bătrân, mereu ai câte ceva de învățat.
De la micul dejun nu trebuie să lipsească laptele sau ceaiul.
Copiii s-au hotărât să plece în tabără sau în excursie.

b) - Păsările călătoare vin sau pleacă toamna, bunicule?


- Pleacă, răspunde bunicul. Ele s-au pregătit temeinic pentru această călătorie. Se vor
întoarce în luna martie sau aprilie.

❷ Completează cu exemple potrivite.

dus la săniuș. zi sau noapte

S-au

❸ Completează tabelul, după modelul dat.

TOAMNA IARNA
Păsările se duc. Păsările s-au dus.
Frunzele se îngălbenesc.
Firele de iarbă se veștejesc.
Se culeg fructele.
Zilele se micșorează.

❹ Taie forma incorectă.

a) S-au / Sau aurit a toamnă pădurile.


b) Fulgii, steluțe albe s-au / sau argintii, au început să danseze în aer.
c) Albinele s-au / sau îngrămădit toate la urdinișul stupului.
d) S-au / Sau spunem elev, s-au / sau spunem școlar, este același lucru.
e) Prietenii s-au / sau înțeles de minune în privința alegerii filmelor s-au / sau a cărților.

103
❺ Alcătuiește enunțuri cu:
● sau

● s-au

❻ Completează cu sau ori s-au.

Toate păsările ....................... oprit din zbor. Razele soarelui .................... ascuns și
ele după nori. Totul a încremenit ca la un semnal .......................... un ordin. În scurt timp,
picuri mari de ploaie ............................ îngrămădit peste câmpie.

Scrierea unui text cu ajutorul ilustrațiilor


❶ Alcătuiește un text de 8-9 enunțuri după imagini. Dă-i un titlu potrivit.

104
Scrierea corectă a cuvintelor „sa“ / „s-a“
❶ Citește enunțurile și subliniază sa și s-a.
a) Maria s-a dus cu colegii la film.
S-a străduit să obțină rezultate bune la învățătură.
Povestea sa este interesantă.
Am citit cu plăcere compunerea sa.
În timpul lecției, învățătorul s-a oprit la banca sa.

b) Toamna s-a așternut peste tot. Haina sa multicoloră foșnește cu sunet de mătase
veche. Pădurea, cu mantia sa ruginie, s-a despărțit de prietenii ei cântăreți.
❷ Completează cu exemple potrivite.
întâlnit cu prietenii. cartea

S-a sa

❸ Taie forma incorectă.


a) Iepurașul sa / s-a hotărât să facă o căsuță nouă.
b) Veverița își adună provizii în scorbura sa / s-a.
c) Ulița satului sa / s-a umplut de râsetele copiilor.
d) Tema sa / s-a este scrisă întotdeauna ordonat.
e) Parfumul gutuilor sa / s-a răspândit în toată casa.
f) Mihai sa / s-a bucurat mult de cadoul primit de la bunica sa / s-a.
g) Chiar dacă nu e cartea sa / s-a , Elena sa / s-a hotărât să o învelească.
h) Mihaela, sora sa / s-a , sa / s-a depărtat foarte mult de grup.

❹ Alcătuiește câte două enunțuri cu:


● sa

● s-a

105
❺ Completează cu sa sau s-a.

a) Mama ................. nu a văzut că el ................. furișat afară din casă și .................


dus direct la râu, la scăldat. Mare a fost supărarea ................. când ................. văzut cu
toate treburile pe cap și fără niciun ajutor.
b) Băiatul ................. uitat lung după sora ................, apoi ............... frecat la ochi și
a început să citească iarăși cartea ................... cea nouă.

❻ Transformă propozițiile după model. Rândunica se întoarce la cuibul ei.


Rândunica s-a întors la cuibul ei.
Trilul ciocârliei se aude în văzduh.

Natura se trezește la viață.

Ghiocelul se ivește de sub plapuma de nea.

Scrierea unui text cu ajutorul întrebărilor


❶ Alcătuiește un scurt text din 8-9 enunțuri pornind de la întrebările din listă. Dă-i un titlu potrivit.

● Cine strălucea într-o


noapte pe cer?

● Cum se simțea
steluța?

● Cu cine s-a
împrietenit steluța?

● Ce s-a întâmplat
odată cu venirea
dimineții?

106
Scrierea unui text după imagini / întrebări
❶ Scrie un text, folosindu-te de întrebările de mai jos. Dă-i un titlu potrivit.

1. Ce anotimp a sosit?
2. Ce se întâmplă cu natura?
3. Cum sunt razele soarelui?
4. Cine a răsărit în grădină?
5. Ce fac rândunelele?
6. Ce fac copiii în grădină?
7. Ce aduce primăvara în inimile
oamenilor?

107
Textul nonliterar / informativ

Cangurul
Cangurul este un mamifer care trăiește în Australia. Numele lui înseamnă „picior
lung".
Are picioarele din spate puternice și lungi ceea ce-l ajută să se deplaseze cu rapiditate.
Merge numai sărind, dar nu poate merge înapoi. Coada îl ajută să-și păstreze echilibrul. Când
se odihnește stă pe cele două picioare mari, din spate și pe coadă.
Are blana moale de culoare roșie, maro, gri, neagră, iar picioarele pot fi albe.
Poate să crească 1 metru și jumătate înălțime și coada poate avea 1 metru lungime.
Cântărește aproape 90 de kilograme.
Puii trăiesc în marsupiu până când pot țopăi. Sunt numai de mărimea degetului tău
mare când se nasc.
Mănâncă iarbă și mici tufe. Călătorește zile întregi fără să bea apă.
Auzul cangurilor este excelent. Nu se poate spune același lucru despre vedere,
deoarece cangurii observă numai lucrurile care sunt în mișcare.
Dușmanul cel mai de temut al cangurilor este lupul tasmanian, acesta fiind principalul
responsabil pentru dispariția multor canguri.
Cangurii sunt pe cale de dispariție și din cauza secetei lungi, a incendiilor, a distrugerii
habitatelor și a activității umane. De aceea, ei sunt ocrotiți în parcuri naturale special
amenajate.

Vocabular:
habitat = suprafață locuită de o specie de plante sau animale

❶ Ce este cangurul?
a. o pasăre;
b. o reptilă;
c. un mamifer;
d. o insectă.
❷ Unde trăiește cangurul?
a. în Europa;
b. în Australia;
c. în America;
d. în Africa.
❸ De ce se deplasează cangurul cu rapiditate?
a. pentru că este mamifer;
b. pentru că are coadă;
c. pentru că are picioarele din spate puternice și lungi;
d. pentru a-și căuta hrana.
❹ Ce nu poate face cangurul?
a. nu se poate ascunde;
b. nu poate sări;
c. nu se poate odihni;
d. nu poate merge înapoi.

108
❺ Ai aflat din text mai multe informații despre cangur. Scrie pe spațiul dat o informație.

❻ Completează tabelul de mai jos cu informații potrivite din text.

Unde trăiește? Cu ce se hrănește? Cât cântărește?

❼ Ce lungime poate atinge coada unui cangur?


a. 90 metri;
b. 2 metri;
c. 1 metru;
d. 1 centimetru.

❽ La ce îl ajută coada pe cangur? Notează două explicații din text.


a)
b)
❾ Care simț este foarte dezvoltat la cangur?
a. văzul;
b. mirosul;
c. auzul;
d. pipăitul.

❿ Scrie pe spațiul dat o informație despre puii de cangur, găsită în text.

⓫ Care sunt cauzele dispariției cangurilor?


Notează două dintre acestea.

a)
b)

⓬ Cum sunt protejați cangurii?

109
Afișul
Asociația Pădurea Verde organizatorul
Afişul este o înştiinţare Salvează pădurea!
publică pentru a anunţa campanie de ecologizare
ceva (un eveniment). a spațiilor verzi denumirea
Afișul cuprinde
informații despre imaginea
eveniment și imagini.
data

21 august 2016
Pădurea Făget locul

● Realizează un afiș pentru serbarea de 1 Iunie a clasei tale.

110
Biletul
❶ Scrie pentru fiecare situație formule de adresare potrivite.

un bilet pentru mama

un bilet pentru
doamna învățătoare

un bilet pentru
un coleg

❷ Scrie pentru fiecare situație formule de încheiere potrivite.

un bilet pentru tata

un bilet pentru profesorul


de educație fizică

un bilet pentru
un frate/o soră

❸ Citește cu atenție următorul bilet și transcrie conținutul.

23 mai 2017
Dragă mamă,
Azi voi ajunge mai târziu acasă.
Merg cu colegii la o expoziție de desene.
Te sărut,
Nicușor

111
Nu uita! Biletul poate fi de mai multe feluri:
de solicitare, de informare, cu anunțuri.

❹ Scrie un bilet prin care să îi faci o solicitare bunicii tale.

❺ Descoperă greșelile din biletul Anei și rescrie-l corect.

15 mai 2017
Dragă Elena!

Vreau să fiu în continuare prietena ta?


Nu. Te voi mai supăra
Dana

❻ Ștefănel a primit de la colegul lui un bilet, dar surioara lui mai mică l-a rupt.
Ajută-l pe Ștefănel să reconstituie biletul ca să-l poată citi. Transcrie-l.

mingea ta Te rog Dragă Ștefănel, Îți mulțumesc,

A mea s-a spart. mâine la școală.

să aduci Ionuț 4 iunie 2017

112
cru util la
t de lu
t rumen școlară
Un ins o g rama
u p r
clasă: itate c nr.
în c onform d e m inistru
● est e in
in ord
ată pr entru
aprob 1 3;
9 .0 3.20 în v ățarep ei
3418
/ 1
variat
ed e isciplin
u a ț ii s p e c ifice d
ă sit r
● ofer tențelo
r e a compe o mână; ea
form a
limba
r voltar
n ic a r e în
v iz e a ză dez l și
Comu care i or a
a plicații m esajulu
in d e are a na ; le
● cupr d e recept iv - funcțio
elo r unic a t tegra
proces t e x t e com t e a de a in
co n ibilit a n
scris în lui pos într-u
în v ă țătoru d e în vățare
ă
● ofer uturile
a t ic conțin al.
te m origin
d f le x ibil și
mo

Din cuprins:
Aventura cuvintelor | Minunile pământului (Textul literar. Textul narativ)
Povești la firul ierbii (Propoziția) | Învățăm de la necuvântătoare (Dialogul, linia de dialog)
A venit iarna! (Vocale și consoane) | Scrierea corectă | Grupurile de litere

Cluj-Napoca
tel.: 0264.423.806, 0264.423.807, 0264.423.813
contact.sinapsis@yahoo.com, www.sinapsis.ro

ISBN 978-606-8616-91-9

9 786068 616919

S-ar putea să vă placă și