Sunteți pe pagina 1din 30

MONiTORUL 0FICAL

AL
ROMANIEI
PARTEA I
Anul 188 (XXXI I) - Nr. 158 bis LEGI, DECRETE, HOTARARI �I ALTE A:-:'(E Joi, 27 februarie 2020

SUMAR

Pagina

Anexa la Ordinul ministrului e�.1-:aj1ei �i cercetarii


nr. 3.307/2020 pent ru ap,-:- 1,a rea Metodologiei �i
criteriilor privind acor�!a. aa gradaJiei de merit
personalului didactic din inva1amantul preuniversitar de
stat in ses1unea 20?C ...... ............... .... .......... ..... .... .... 3-29