Sunteți pe pagina 1din 3

FIȘĂ DE PROGRES LA

FINAL DE AN ȘCOLAR
2014-2015
LICEUL
CLASA TEHNOLOGIC TODIRENI
PREGĂTITOARE
NR...........DIN..............................

Evaluare finală
În curs
DEZVOLTAREA FIZICĂ ŞI MOTRICĂ
Realizat de
realizare
Identificarea principalelor caracteristici ale posturii corporale corecte     5 1
Utilizarea unor mişcări specifice diferitelor segmente ale corpului     5 1
Executarea unor mişcări sugestive şi folosirea unei mimici şi a unei gestici adecvate diferitelor 6 0
contexte (dialog, recitare, cântec, dans, teatru etc.)        
Participare la activităţi motrice coordonate cu membrii grupului       6 0
Din totalul de 6 elevi înscriși
Evaluare finală
În curs
DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONAL
Realizat de
realizare
Identificarea elementelor de identitate (nume, prenume, vârstă, gen, aspect fizic, naţionalitate
etc.; numele părinţilor, localitatea etc.)           6 0
Respectarea unor reguli simple de igienă personală       6 0
Recunoaşterea emoţiilor de bază raportate la experienţa de viaţă     6 0
Exprimarea de sine (exprimarea emoţiilor, temerilor, preocupărilor, a ceea ce îi place şi ce nu
etc.), în limbaje variate (verbal, nonverbal, artistic etc.)       5 1
Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural şi social 5 1
Respectarea normelor elementare de comportament social       5 1
Identificarea unor repere relaţionale (frate, soră, mamă, tată, bunici, rude, colegi, prieteni,
adulţi, educatori) şi valorice (bine, frumos, bun etc.)       5 1
Participare la activităţile grupului, jocuri de grup, relaţii interpersonale     6 0
Din totalul de 6 elevi înscriși
Evaluare finală
În curs
DEZVOLTAREA COGNITIVĂ
Realizat de
realizare
Identificarea cuvintelor din enunţuri scurte, rostite clar şi rar       6 1
Identificarea silabelor şi a sunetului iniţial şi final în cuvinte clar articulate   5 -
Discriminarea cu suport intuitiv a formelor geometrice, semnelor grafice (literă, cifră), 6 -
culorilor, sunetelor              
Sesizarea relaţiei dintre sunet şi literă, dintre cifră şi număr       5 1
Trasarea elementelor grafice (conturul literelor, cifrelor, formelor geometrice principale) 6 -
Identificarea unor repere: spaţiale (în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţa, în spatele, sus, 6 -
jos) şi temporale (înainte, după, zi, noapte, iarnă, vară etc.)      
Utilizarea unor repere de gândire logică: sortare, clasificare pe baza unui criteriu dat, 6 -
raţionament simplu („dacă..., atunci…”)          
Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, scrise cu litere de tipar       5 1
Recunoaşterea numerelor în concentrul 0-10         6 -
Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-2 unităţi în 6 -
concentrul 0-10, cu suport intuitiv          
Din totalul de 6 elevi înscriși
Evaluare finală
În curs
DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI A COMUNICĂRII
Realizat de
realizare
Identificarea şi aplicarea regulilor principale de comunicare       6 -
Utilizarea elementelor de logică în comunicare (”şi/sau”, ”dacă…, atunci”, ”da/nu” etc.) 6 -
Receptarea semnificaţiei corecte a mesajelor orale         6 -
Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu         6 -
Exprimarea unor mesaje referitoare la sine, colegi, familie, şcoală, mediu înconjurător 6 -
Participarea la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală     6 -
Din totalul de 15 elevi înscriși
Evaluare finală
În curs
DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR ŞI ATITUDINILOR DE ÎNVĂŢARE Realizat de
realizare
Respectarea normelor elementare de comportament şcolar       6 -
Manifestarea perseverenţei în activitatea de învăţare       6 -
Manifestarea curiozităţii pentru explorarea mediului natural şi social     6 -
Identificarea unor regularităţi în mediul familiar, natural şi social     6 -
Realizarea unor activităţi, proiecte, obiecte, construcţii simple     6 -
Relaţionarea pozitivă cu alţi membri ai grupului, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru 6 -
Participarea la activităţi integrate, adaptate nivelului de vârstă     6 -
Manifestarea imaginaţiei şi a creativităţii în activitate şi joc       6 -
Din totalul de 6 elevi înscriși

Observații: Eleva J. D. a avut o frecvență școlară fluctuantă, ceea ce reiese și din raportul completat la finalul clasei pregătitoare.

DIRECTOR, Prof. inv. primar

Prof. Gontineac Maria HEMEN CARMEN MARIA