Sunteți pe pagina 1din 8

PLANIFICARE ANUALĂ

Deficienţe severe, profunde şi/sau asociate


„TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ”

STIMULARE COGNITIVĂ

Clasele V-X

Obiective cadru
1.Explorarea senzorială şi motrică a lumii înconjurătoare în vederea formării conduitelor de orientare, cunoaştere şi adaptare la mediul ambiant
2. Dezvoltarea capacităţilor psiho-individuale în vederea formării unor comportamente independente.
3. Dezvoltarea conduitelor independente pentru integrarea în plan social

2 h/ săptămână
35 săptămâni = 70 ore

Nr. crt. Unitatea de învăţare Obiective/competenţe Nr. de ore/clasa Obs.


V VI VII VIII IX X
1. Explorarea mediului 1.1 Explorarea polisenzorială a 32 30 28 28 26 26
înconjurător obiectelor din mediul apropiat
1.2 Formarea şi dezvoltarea
psihomotricităţii:
- coordonare oculo-motorie;
- schemă corporală şi lateralitate;
- conduite perceptiv-motrice de
bază (culoare, formă, mărime);
- orientare, organizare, structurare
spaţio-temporală
2. Comportament cognitiv 2.1 Stimularea dezvoltării 28 28 26 26 26 26
primar intelectuale prin exersarea şi
dezvoltarea proceselor psihice
2.2 Valorificarea structurilor psihoindividuale
în conduite
independente
3. Comportament cognitive 3.1 Formarea unor relaţii numerice 10 12 16 16 18 18
integrat. între obiecte, fiinţe
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ
SEMESTRUL I
Deficienţe severe, profunde şi/sau asociate
„TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ”

STIMULARE COGNITIVĂ

Clasele V-X
Obiective cadru
1. Explorarea senzorială şi motrică a lumii înconjurătoare în vederea formării conduitelor de orientare, cunoaştere şi adaptare la mediul
ambiant
2. Dezvoltarea capacităţilor psiho-individuale în vederea formării unor comportamente independente.
3. Dezvoltarea conduitelor independente pentru integrarea în plan social
2 h/ săptămână
15 săptămâni = 30 ore

Nr. crt. Unitatea de Obiective/competenţe Conţinuturi Nr. de ore/clasa Obs.


învăţare V VI VII VIII IX X
1 Explorarea 1.1 Explorarea polisenzorială a 14 14 12 12 12 12
mediului obiectelor din mediul apropiat Explorarea
înconjurător 1.2 Formarea şi dezvoltarea senzorială.
psihomotricităţii: - dezvoltarea
- coordonare oculo-motorie; sensibilităţii
- schemă corporală şi lateralitate; (vizuale, auditive,
- conduite perceptiv-motrice de olfactive,
bază (culoare, formă, mărime); gustative, tactil-
- orientare, organizare, structurare kinestezice);
spaţio-temporală - stimularea
perceptivă;

Psihomotricitatea
- coordonarea oculo-
motorie;
- schema corporală şi
lateralitatea;
- conduitele perceptiv
motrice de bază
(culoare, formă,
mărime);
- orientare, organizare
şi structurare spaţio-
temporală;

1 Comportament 2.1 Stimularea dezvoltării Reprezentări 10 10 10 10 10 10


cognitiv primar intelectuale prin exersarea şi temporale şi spaţiale
dezvoltarea proceselor psihice
2.2 Valorificarea structurilor psihoindividuale Stimularea
în conduite proceselor gândirii,
independente memoriei,
imaginaţiei, atenţiei,
limbajului, voinţei
- gândirea;
- memoria;
- atenţia;
- tipuri de
comunicare;
- imaginaţie şi
creativitate;
- procese de
inhibiţie
voluntară şi
autocontrol;
Deprinderi de
autonomie personală
şi conduită
independentă.
3 Comportament 3.1 Formarea unor relaţii numerice Relaţii numerice 6 6 8 8 8 8
cognitive între obiecte, fiinţe între obiecte, fiinţe.
integrat.
- numărare;
- adunare;
- scădere;
- împărţire;

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ
SEMESTRUL al II-lea
Deficienţe severe, profunde şi/sau asociate
„TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ”

STIMULARE COGNITIVĂ

Clasele V-X

Obiective cadru
1. Explorarea senzorială şi motrică a lumii înconjurătoare în vederea formării conduitelor de orientare, cunoaştere şi adaptare la mediul
ambiant
2. Dezvoltarea capacităţilor psiho-individuale în vederea formării unor comportamente independente.
3. Dezvoltarea conduitelor independente pentru integrarea în plan social
2 h/ săptămână
20 săptămâni = 40 ore

Nr. crt. Unitatea de Obiective/competenţe Conţinuturi Nr. de ore/clasa Obs.


învăţare V VI VII VIII IX X
1 Explorarea 1.1 Explorarea polisenzorială a 18 18 16 16 16 16
mediului obiectelor din mediul apropiat Explorarea
înconjurător 1.2 Formarea şi dezvoltarea senzorială.
psihomotricităţii: - dezvoltarea
- coordonare oculo-motorie; sensibilităţii
- schemă corporală şi lateralitate; (vizuale, auditive,
- conduite perceptiv-motrice de olfactive,
bază (culoare, formă, mărime); gustative, tactil-
- orientare, organizare, structurare kinestezice);
spaţio-temporală - stimularea
perceptivă;

Psihomotricitatea
- coordonarea oculo-
motorie;
- schema corporală şi
lateralitatea;
- conduitele perceptiv
motrice de bază
(culoare, formă,
mărime);
- orientare, organizare
şi structurare spaţio-
temporală;

2 Comportament 2.1 Stimularea dezvoltării Reprezentări 16 16 14 14 14 14


cognitiv primar intelectuale prin exersarea şi temporale şi spaţiale
dezvoltarea proceselor psihice
2.2 Valorificarea structurilor psihoindividuale Stimularea
în conduite proceselor gândirii,
independente memoriei,
imaginaţiei, atenţiei,
limbajului, voinţei
- gândirea;
- memoria;
- atenţia;
- tipuri de
comunicare;
- imaginaţie şi
creativitate;
- procese de
inhibiţie
voluntară şi
autocontrol;
Deprinderi de
autonomie personală
şi conduită
independentă.
3 Comportament 3.1 Formarea unor relaţii numerice Relaţii numerice 6 6 10 10 10 10
cognitive între obiecte, fiinţe între obiecte, fiinţe.
integrat.
- numărare;
- adunare;
- scădere;
- împărţire;

STIMULARE COGNITIVĂ
Unitati de invatare

OBIECTIVE:
 Formarea şi învăţarea conduitelor de orientare, cunoaştere, adaptare în mediul ambiant;
 Lărgirea sferei de cunoaştere şi încorporarea acestor informaţii în structura cognitivă a copilului în vederea
reproducerii ulterioare sau a rezolvării de probleme;
 Formarea şi dezvoltarea reprezentărilor vizuale, auditive, kinestezice individuale şi generale.
 Formarea operaţiilor fundamentale ale gândirii: analiza, comparaţia, sinteza, generalizarea.

DATA UNITATEA DE CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII OBIECTIVE SPECIFICE NR. OBSERVAŢII
ÎNVĂŢARE ORE
“Lumea vie şi lumea Clasificarea unor jetoane reprezentând 3
neînsufleţită” animale, fructe, etc.
“Aranjează după criteriul meu” Gruparea imaginilor după un criteriu dat 2
REPREZENTARE Construim căsuţe 2
MENTALĂ Formează perechi Stabilirea corespondenţei biunivoce 3
Completează ce lipseşte Raportarea cantităţii la număr 3

“Spune corect” Formarea asociaţiei verbo-motrice în


„Cine face şi ce face?” absenţa materialului concret prin exerciţii 3
de completare a propoziţiei
“Cuvinte potrivite” Exersarea comutativităţii logice prin
exerciţii verbale de găsire a contrariilor. 2
“Mozaic” Construirea unor modele decorative din
JOCURI diverse piese mobile (sensibilitate tactilă) 3
PENTRU “Ce face?” Identificarea sensului unor mişcări,
DEZVOLTAREA atitudini, ocupaţii, profesii pornind de la 2
IMAGINAŢIEI imagini.
“Completează ce lipseşte” Completarea unei imagini cu elementele
sale caracteristice.(Formarea abilităţilor 2
vizual-perceptive)
„Unde trăiesc animalele ?” - Ce sunt mediile de viaţă
- Cum pot vieţuitoarele să trăiască în 2
medii atât de diferite.
“Fii atent la ordine şi semne” Copierea aceloraşi modele grafice şi
introducerea noţiunii de număr ca un 2
criteriu al alternanţei.
DATA UNITATEA DE CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII OBIECTIVE SPECIFICE NR. OBSERVAŢII
ÎNVĂŢARE ORE
EXERCIŢII DE “Spune ce gust au” Exerciţii de discriminare a gustului 1
ATENŢIE (alimente de bază)
CENTRATE PE “A ce miroase?” Exersarea atenţiei olfactive prin exerciţii 1
CÂMPUL discriminative (usturoi, ceapă, oţet,
PERCEPTIV, pâine,etc.)
AUDITIV, “Turnul cuvintelor” Construirea unor cuvinte pe baza unor 2
VIZUAL. silabe
“De unde vine sunetul?” Recunoaşterea sunetelor după localizarea 1
lor în spaţiu
“Spune repede” Pronunţarea rapidă a unui cuvânt 3
pornind de la o imagine sau literă
“Puneţi o liniuţă sub litera…” Exersarea analizei vizuale a cuvintelor 2
prin sublinierea unor litere.
“Unde se află? Stabilirea poziţiei spaţiale a obiectelor;
evaluarea distanţei între corp şi diferite 1
obiecte sau persoane.
DEZVOLTAREA “Recunoaşte figura” Recunoaşţerea unor figuri geometrice
MEMORIEI identice dintr-un grupaj diferit de figuri 2
geometrice
Reactualizarea. “Ce a fost?” Regăsirea unor obiecte care dispar din 1
Recunoaşterea câmpul vizual
“Asemănarea” Punerea în corespondenţă a unor obiecte
cu imaginile în care acestea sunt 2
reprezentate în alte poziţii, culori etc.
“Săculeţul fermecat” Diferenţierea obiectelor prin pipăirea lor 1
fără a fi văzute.
Stereognozia “Găseşte obiectul identic” Găsirea imaginilor identice dintr-un set de 1
imagini
“Vorbăreţii” Numirea a cât mai multe cuvinte pe o 2
temă dată (animale, fructe, flori etc.)
“Alcătuieşte întregul” Completarea elementelor care lipsesc unui 2
Sinteza ansamblu dat
“Din bucăţele” Construirea unei scene dintr-o poveste pe 2
baza unor imagini desenate fragmentate
în mai multe părţi.
DATA UNITATEA DE CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII OBIECTIVE SPECIFICE NR. OBSERVAŢII
ÎNVĂŢARE ORE
“Răspunde repede şi bine” Găsirea unor răspunsuri adecvate, rapide 2
la întrebări privind atributele unor obiecte
sau fiinţe.
“Compară obiectele” Ordonarea obiectelor după mărime, 1
Comparaţia lungime, grosime, înălţime.

S-ar putea să vă placă și