Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ DIMITRIE CANTEMIR

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ȘI COMERCIAL

LUCRARE DE LICENȚĂ

Coordonator științific:
Lect. univ. dr. Burda Alexandru

Absolvent:

BABAN VLADUT ALEXANDRU

BUCUREȘTI

2017