Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES VERBAL de predare – primire

incheiat azi, ..................................2017,

SC ESSA SALES&DISTRIBUTION SRL, reprezentata legal


de ..........................................................., angajat (a) in cadrul companiei, a predat
catre .............................................., serie act identitate............, nr..........................., coletul
reprezentand tableta, husa, cutie, pen, incarcator, cablu de date, cartela.

Prezentul proces verbal s-a intocmit in 3 exemplare, din care 1 exemplar a ramas in posesia
castigatorului

Am predat: Am primit: