Sunteți pe pagina 1din 1

Drept financiar și fiscal

Seminar

Aplicație Curs 4

https://www.mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/emisiuni/programindicativemisiuni2020.pdf

Accesați linkul de mai sus, citiți ,,Programul indicativ de emisiuni de titluri de stat aferent
anului 2020” care se referă la titlurile de stat proiectate a fi emise în anul 2020 și răspundeți la
întrebările de mai jos.

1) Care este nivelul deficitului bugetar prognozat pentru anul 2020?


2) Care este volumul datoriei publice care trebuie refinanțată în anul 2020?
3) Deficitul bugetar va fi acoperit:
a. de pe piața internă
b. de pe piața externă
c. de pe ambele piețe.
4) Titlurile de stat emise de Ministerul Finanțelor Publice (ca formă de împrumut intern
pentru acoperirea deficitului bugetar) în sumă de 55-57 miliarde lei vor fi următoarele:
a. certificate de trezorerie, obligațiuni de stat și titluri de stat destinate populației
(bonuri de tezaur)
b. certificate de trezorerie, obligațiuni de stat, bonuri de tezaur și titluri de stat
denominate în euro.
5) Ce sunt euro-obligațiunile și care este valoarea euro-obligațiunilor emise de Ministerul
Finanțelor Publice?

Succes!