Sunteți pe pagina 1din 2

stoparea finațării cultelor de către stat va afecta pozitiv societatea românească

PRO
http://www.horeavuscan.ro/statul-nu-trebuie-sa-dea-bani-bisericilor/
http://www.asur.ro/noutati/apel-catre-parlament-3
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-14168504-33-asociatii-crestine-reactioneaza-petitia-ong-urilor-privind-stoparea-finantarea-bisericilor-catre-stat-0-2-dintre-romani-
nu-pot-decide-trebui-finanteze-pentru-ceilalti-99.htm
http://adevarul.ro/news/eveniment/vrem-spitale-nu-catedrale-protest-finantarii-cultelor-stat-1_52bd5d88c7b855ff560631e8/index.html
http://www.manager.ro/articole/campanii-sociale/societatea-civila:-stopati-finantarea-bisericilor-de-catre-stat-29011.html
http://www.dollo.ro/2013/01/finantarea-bisericii-de-la-buget/
http://www.business24.ro/articole/biserica+romana+finantare+buget+stat
http://cristianpascu.ro/argumentul-suprem-pentru-stoparea-finantarii-bisericilor-de-catre-stat/

CONTRA
http://www.europalibera.org/content/article/24952844.html
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-14580751-patriarhia-romana-initiativa-legislativa-domnului-cernea-privind-finantarea-cultelor-este-irealista-eventuala-incetare-
sprijinului-statului-fata-bor-alte-culte-trebui-fie-urmata-restituirea-tuturor-av.htm
http://www.ziare.com/social/biserica/disputa-pe-bani-biserica-finantata-de-stat-sau-din-donatii-sondaj-ziare-com-1229294
http://www.ghimpele.ro/2013/02/societatea-civila-crestina-sare-in-apararea-bisericii-finantarea-cultelor-religioase-de-la-buget-nu-constituie-o-violare-a-libertatii-de-
constiinta-a-contribuabililor/
http://basilica.ro/stiri/bsprijinul-de-la-bugetul-de-stat-pentru-culte-este-consecina-confiscrii-proprietilor-bisericetib_5644.html
http://www.buzznews.ro/2013/04/10/finantarea-bisericii-de-stat-un-nou-scandal-bor-va-cere-toate-proprietatile-care-i-au-fost-confiscate-daca-nu-va-mai-primi-bani-
de-la-buget
http://www.culturavietii.ro/2013/02/07/comunicat-cu-privire-la-necesitatea-continuarii-finantarii-cultelor-din-bugetul-public/
http://www.crestinortodox.ro/religie/biserica-ortodoxa-fata-provocarilor-lumii-contemporane-124595.html
http://ziarullumina.ro/documentar/cum-este-finantata-biserica-alte-state-europene
stoparea finațării cultelor de către stat va afecta pozitiv societatea românească

FINANȚA, A întreține sau a susține cu bani o persoană, o instituție, o întreprindere etc.

CULT, culte, Omagiu care se aduce divinității prin acte religioase; manifestare a sentimentului religios prin rugăciuni și prin acte rituale; totalitatea
ritualurilor unei religii. 

PRO CONTRA
Cultele, incluzând BOR, ar trebui să funcționeze ca organizații non- Statul român are o obligaţie materială faţă de cultele tradiţionale din
profit, autofinanțându-se, fie din sponsorizări sau donații, fie din tarife România. De la celebra şi mult aplaudata „secularizare” a averilor
percepute pentru serviciile oferite. În acest moment, aceste tarife sunt mânăstireşti, făcută de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, în fapt un jaf
percepute, sponsorizări și donații există, dar avem și subvenția statului. organizat şi „legalizat” al Statului contra rivalului său potenţial, Biserica,
Nu vorbim de concurență neloială, dar vorbim despre o discriminare a până la guvernările post-1989, a existat o politică constantă de abuzuri
celorlalte fundații și organizații non-profit. contra proprietăţilor cultelor din România.
dacă tot există subvenția statului, atunci toate serviciile oferite de  După valurile de „secularizare” iniţiate de Cuza şi continuate până în
biserică ar trebui să fie gratuite, cultele trebuind să funcționeze ca un 1989, Statul şi-a asumat preţul sărăcirii cultelor din România,
serviciu social (așa cum este medicina de urgență sau învățământul urmărind instituţionarea acestora, subordonarea-coordonarea lor de
preuniversitar obligatoriu). Perceperea taxelor pentru diverse servicii în către Guvern (prin ministerul-departamentul-secretariatul de stat pentru
acest context ar trebui sa fie ilegală. Dar nu este, și în acest context, culte) şi, implicit salarizarea personalului cultelor recunoscute de către
după părerea mea, finanțarea cultelor de la bugetul de stat ar trebui stat.
oprită.
Finanțarea cultelor de către stat discriminează grav o anumită Cultele din România se bucură de un semnificativ capital de
parte a cetățenilor – ateii. Aceștia, chiar dacă s-ar organiza în vreun fel încredere din partea cetăţenilor. Statul trebuie să fie atent faţă de
(după știința mea nu este cazul), nu ar fi considerați cult și nu ar avea aceste realităţi sociale şi să aloce resurse bugetare (respectiv, banii
finanțare de stat. cetăţenilor administraţi de către Stat).
Finanțarea cultelor de către stat poate conduce către o direcționare Cultele din România au un rol social mult mai important decât le
a mesajului politic prin intermediul bisericii. Atâta timp cât, în place unor „laicizanţi” să creadă. Bisericile sunt încă locul în care
România, biserica (și, ca exponent majoritar, Biserica Ortodoxă românul obişnuit îşi găseşte liniştea şi mângâierea, ajutorul (nu
Română) se bucură de un grad de încredere foarte ridicat, mesajul politic cuantificabil material, e drept) şi nădejde într-o societate tot mai lipsită de
transmis prin acest canal are o rezonanță foarte puternică, în mod repere şi într-un Stat tot mai incapabil să garanteze speranţa. De aceea,
practic conducând la posibilitatea ca biserica să fie purtător de mesaj cultele îşi merită banii de la buget mult mai mult decât unele instituţii ale
(extrem de credibil) al unei forțe politice, în funcție de promisiunile sau Statului.
acțiunile de finanțare prezente sau viitoare.