Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECŢIE

Data:13.05.2013
Clasa: a VI a B
Durata: 50 minute
Tema lecţiei:1.Îndemânare : -coordonarea acţiunilor corpului în spatiu şi timp
2.Handbal : -aruncarea la poartă ; dribling cu ocolire de obstacole ;
Metode : conversaţia, explicaţia, demonstraţia, jocul
Materiale didactice : mingi, jaloane, bănci de gimnastică
Obiective :- să execute corect structura de realizare a temei
- să efectueze corect elementele exerciţiilor
- să manifeste spirit de disciplină şi orientare în spaţiu
Profesor : ULARU ADRIAN-VALENTIN

Nr. Verigile Conţinut- mijloace Dozare Formaţii Indicaţii


crt lecţiei metodice
1. Organizarea Adunarea În linie pe
colectivului Alinierea 1-2’ un rând Drepţi !
de elevi Salutul Bună ziua !
Verificarea ooooooo
echipamentului şi a O
stării de sănătate
Anunţarea temei
2. Pregătirea Variante de mers o
organismulu - mers în coloană câte 1 lăţime o
i pentru efort unu o O Braţele sus,
- mers pe vârfuri cu ½ lungime o pe vârfuri,
braţele sus marş !
- mers ghemuit cu ½ lungime Mâinile pe
mâinile pe genunchi genunchi,
ghemuit,
Variante de alergare : marş !
-alergare uşoară ½ tura
- alergare cu joc de 1 diagonal
gleznă
- alergare cu genunchii 1 diagonal
sus
- alergare cu pendularea 1 diagonal
gambei înapoi
- alergare laterală cu pas 1 diagonal
adăugat
- pas săltat 1 diagonal
- pas sărit 1 diagonal
5 ‘

1
3. Influenţarea Efectuarea de exerciţii ooooooo
selectivă a libere: 4x8 ooooooo Spatele
aparatului Exerciţiul 1 ooooooo drept !
locomotor P.I stând depărtat, ooooooo
mâinile pe şolduri ; O
T1-2 aplecarea capului
înainte, arcuire Exerciţiu,
T3-4 extensia atenţie,
capului,arcuire începem !
T5-6 aplecarea capului
spre dreapta, arcuire
T7-8 aplecarea capului
spre stânga, arcuire
Ultimele două repetări
se execută fără arcuiri.
Exerciţiul 2
P.I stând depărtat, 30’’
braţele înainte ; ooooooo
Rotări de braţe simultan ooooooo
înainte, înapoi, ooooooo
alternativ înainte, ooooooo
inapoi. O
Exerciţiul 3
P.I stând depărtat cu
braţele îndoite la nivelul 6 x 8
pieptului ;
T1-2 extensia braţelor
cu antebraţul flectat la
nivelul pieptului, arcuire
T 3-4 extensia braţelor
cu întinderea
antebraţelor, arcuire
T 5-6 extensia braţelor
în plan sagital (stângul
sus, dreptul jos)
T 7-8 extensia braţelor
în plan sagital (dreptul
sus, stângul jos)
Exerciţiul 4
P.I stând depărtat cu
braţele sus Atingerea
T1-2 extensia solului cu
trunchiului cu arcuire vârful
T3-4 aplecarea degetelor !

2
trunchiului înainte, 6x4
arcuire
Exerciţiul 5
P.I stând depărtat,
mâinile pe şolduri; 4x8
T1-2 Îndoire laterală
spre dreapta cu braţul
stâng “coroană”, arcuire
T3-4 Îndoire laterală
spre stânga cu braţul
drept coroana, arcuire
T5-6 Ducerea mâinilor
la ceafă şi răsucirea
trunchiului spre dreapta,
arcuire
T7-8 Răsucirea
trunchiului spre stânga, 20’
arcuire
Exerciţiul 6
P.I. Stând depărtat.
T1-2 Fandare cu arcuire 4x4
pe piciorul stâng
T3-4. Fandare cu arcuire
pe piciorul drept
Exerciţiul 7
P.I stând cu mâinile pe
solduri ;
Sărituri uşoare pe
ambele picioare, la 20 ‘’
fiecare semnal sonor se
execută o săritură cu
genunchii la piept.
4. Îndemânare  Ştafeta 1. Colectivul
: împărţit pe echipe,
-coordonare efectuează: culegerea
a acţiunilor unei mingi de pe sol şi Coborârea
corpului în efectuarea driblingului 3X se face în
spaţiu şi cu mâna îndemânatică, sprijin pe
timp în timp ce se deplasează mâini doar!
depărtat peste o bancă
de gimnastică; la capătul
băncii se execută o
întoarcere de 180 grade
şi se pasează mingea la
capătul şirului, după
care se aleargă până la

3
scara fixă şi se
escaladează până la
ultima şipcă şi coborâre
pe braţe; alergare cu
spatele şi predarea
ştafetei.

Ştafeta 2. Colectivul
împărţit pe echipe,
efectuează: dribling cu
mâna îndemânatică
printre 4 jaloane şi trece
peste o bancă de Controlul
gimnastică aşezată la 1 3X driblingului
metru de acestea; în lateralul
întoarcerea se face prin băncii !
mers pe banca de
gimnastică, concomitent
cu executarea
driblingului lângă
bancă.

Handbal : 20 min
-aruncarea -Exersarea aruncării la
la poartă; poartă din mers;
dribling cu -Aruncare la poartă din
ocolire de alergare precedat de
obstacole dribling printre 2-3
jaloane;
-Joc bilateral cu tema:
aruncarea la poartă cu
paşi încrucişaţi.
5. Revenirea Alergare uşoară 1’ o Inspiraţi !
organismulu Mers cu respiraţie ! o Expiraţi !
i după efort o
o
6. Concluzii şi Alinierea 1-2’ Vă aliniaţi !
aprecieri Aprecieri individuale şi ooooooooo Drepţi !
generale Bună ziua !
Salutul O