Sunteți pe pagina 1din 8

Profesor : KOVACS GEZA

DATA: 20.05.2010
ŞCOALA CU CLS. I – VIII ;
BEBA - VECHE
CLASA a VII-a , A .
EFECTIVUL: 15 elevi ; ( 7 fete , 8 baieti )
LOC DE DESFĂŞURARE: teren de sport .

MATERIALE DIDACTICE: mingi, fluier, jaloane .

TEME ŞI OBIECTIVE:
1. Calitatea motrica – viteza.
Dezvoltarea calitatii motrice – viteza de executie – in actiuni motrice singulare .
2. Alergarea de rezistenţă . Consolidarea adaptarii propriilor posibilităţi
la modul de realizare a actului respirator pentru parcurgerea distanţelor de 800 m fete şi
1000 m băieţi într-un tempo ridica .
3. Joc sportiv – Fotbal . Perfectionarea lovirii mingii cu capul , conducera mingii si
sutul la poarta din deplasare ;
4. Joc sportiv – Volei . Perfectionarea serviciul de sus si de jos din fata urmata de
preluarea mingii cu doua maini de jos .

TIPUL LECŢIEI : Consolidare .

OBIECTIVE CADRU:
1.Menţinerea stării optime de sănătate a elevilor şi creşterea capacităţii de adaptare a acestora la factorii
de mediu
2.Armonizarea propriei dezvoltări fizice şi prevenirea instalării abaterilor posibile de la aceasta

3.Extinderea fondului propriu de deprinderi motrice de bază, aplicativ-utilitare şi sportive elementare şi

dezvoltarea calităţilor motrice aferente

4.Practicarea independentă a exerciţiilor fizice, a jocurilor şi a diferitelor sporturi


5.Manifestarea spiritului de echipă şi de întrecere, în funcţie de un sistem de reguli acceptate
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ :
1.3;Sa realizeze actiuni motrice cu grad progresiv de complexitate si solicitare la efort.
2.1;Sa aplice procedeele tehnice si actiunile tactice insusite ,in structuri simple.
1
2.2;Sa realizeze actiuni motrice specifice ramurilor de sport si sa se integreze in actiunile desfasurate sub
forma de intrecere.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-să-şi perfecţioneze viteza de reacţie şi de execuţie, la stimuli auditivi şi vizuali, în acţiuni motrice
complexe;
-să execute cu rapiditate şi corectitudine acţiunile comandate sau necesare la semnale vizuale şi auditive;
-să manifeste corectitudine în desfăşurarea competiţiilor, în relaţie cu partenerii şi cu adversarii; dorinţa
de perfecţionare şi de auto depăşire;
- sa-si dezvolte musculatura generala ;
METODE ŞI PROCEDEE: -explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, corectarea, exersarea, jocul dinamic,
concursul.
STRATEGIA DIDACTICĂ: mixtă ( semialgoritmică, prin activitate practică, prin concurs).
Afective:
O.A.1. – să manifeste interes faţă de activitatea sportivă;
O.A.2. – să se bucure de reuşită;

Cognitive:
O.C.1. – să identifice procedeele folosite pentru dezvoltarea indemanarii ;
O.C.2. – să descrie executarea corecta a lovirii mingii cu latul si cu siretul piciorului ;
O.C.3. – să descrie executarea pasei de sus in doi ;

Psiho-motrice:
O.PM.1 – să execute corect exercitiile propuse pentru dezvoltarea vitezei si indemanarii ;
O.PM.2. – să-şi perfecţioneze tehnicile de lovire si de conducere a mingii;
O.PM.3. – să-şi perfecţioneze tehnica de pasare si deplasare in teren ;

Sociale:
O.S.1. – să-şi dezvolte spiritul de echipă.

Estetice:
O.E.1- să aprecieze mişcările reuşite ale sale si ale colegilor;

2
Veriga Conţinuturi, mijloace, sisteme de Strategii didactice
Dozare Obs.
şi durata acţionare, exerciţii Forme de lucru Metode Indicaţii metodice
V.1. - adunarea; 10’’
Organizarea - alinierea; 10’’ - în linie pe un rând - conversaţia; - să răspundă la
colectivului - raportul; 15’’ - explicaţia; comenzi;
de elevi - salutul; 10’’ - exersarea. - să păstreze
2 min. - controlul ţinutei; 15’’ distanţa ;
- controlul stării de sănătate; 20’’ 
- anunţarea temelor şi obiectivelor 40’’
lecţiei ; 
- întoarceri stg., dr., stg. 4x
împrejur,etc.

3
V.2 - mers normal ; 1L
Pregătirea - mers pe vârfuri cu braţele sus; 1l - în coloană câte - exersarea; - să răspundă la
organismului - mers pe călcâie cu braţele la spate; 1l unu; - demonstraţia; comenzi;
pentru efort - alergare cu genunchii sus; 1d - observaţia. - să păstreze ritmul
6min. - mers cu rotiri de brate spre inainte; 1l de execuţie ;
- mers cu rotiri de brate spre inapoi ; 1l
- alergare cu pendularea gambelor 1d
înapoi ;
- mers cu rotiri de brate alternative 1l O
spre inainte; O
- mers cu rotiri de brate alternative 1l O
spre inapoi ; O
- alergare cu pas lateral cu fata spre 1d O
interior;
- alergare cu pas lateral cu fata spre 1d
exterior;
- mers ghemuit 1l
- mers cu sarituri din ghemuit ; 1l
- mers cu exerciţii de respiraţie;
- mers cu relaxare;

V.3. Ex. 1. - exersarea; - să păstreze locul


Influenţarea P.I. Stând depărtat cu palmele pe şold: 4x8T - in linie pe 2 randuri - demonstraţia; în formaţie;
T1-2 aplecarea capului spre inainte , cu
selectivă a - explicaţia; - să execute corect
arcuire;
aparatului T3-4 aplecarea capului spre inapoi , cu - aprecierea. exerciţiul;
locomotor arcuire; O O O O O
8 min. T5-6 aplecarea capului lateral stanga , cu O O O O O
arcuire;
T7-8 aplecarea capului lateral dreapta , cu 
arcuire;
Ex.2.
4
P.I.- stand departat cu palmele pe solduri:
T1-8 rotirea capului spre stanga si spre 4x8T
dreapta;
EX.3.
P.I. –stand departat cu bratele indoite la pe timpul executiei
nivelul pieptului exercitiului ochii se
T1-2 arcuirea bratelor cu ducerea coatelor spre 4x8T tin deschisi
inapoi;
T3-4 extensii cu intinderea bratelor;
T5-6 ducerea alternativa a bratului stang
- in linie pe 2 randuri
sus cu arcuire;
T7-8 ducerea bratului drept sus cu arcuire.
EX.4.
P.I. stand departat cu mainile pe sold
T1-2 indoire tr. spre stanga cu arcuire ; 4x8T - să menţină spatele
T3-4 indoire tr. spre dreapta cu arcuire ; drept;
T5-6 idem T1-2 , cu ducerea bratului opus
- să urmărească
de asupra capului sub forma de coroana;
T7-8 idem T3-4 , cu ducerea bratului opus direcţia de
de asupra capului ; execuţie.
EX. 5.
P.I stand departat ,bratele intinse sus in - la extensie bratele
prelungirea capului trebuie sa fie
T 1-2 extensia trunchiului cu arcuire;
4x8T perfect intinse,
T 3-4 aplecarea trunchiului spre inainte
jos cu arcuire ; palmele orientate in
T5-6 idem t 1-2 ; sus
T7-8 idem t 3-4.
EX. 6.
P.I. stand departat cu bratele pe langa corp - in linie pe 2 randuri - exersarea; - să menţină spatele
T 1-2 pas inainte oblic cu piciorul stang
4x8T - demonstraţia; drept.
si ridicarea bratelor prin inainte sus ;
T 3-4 pas inainte oblic cu piciorul drept - observaţia;
si ridicarea bratelor prin inainte sus ; - aprecierea - la extensie bratele
T5-6 pas lateral cu piciorul stang trebuie sa fie
5
si ridicarea bratelor lateral ; perfect intinse,
T 7-8 pas lateral cu piciorul drept
si ridicarea bratelor lateral ;
EX. 7.
P.I. stand departat cu palmele pe solduri:
T1-5 fandare laterala spre stanga; 4x8T O O O O O - să păstreze locul
T3-7 fandare laterala spre dreapta; O O O O O şi distanţa între ei;
T 2,4,6,8 revenire la P.I.
EX.8. 
P.I. stand ghemuit cu mainile pe genunchi:
T1-5 saritura spre inainte;
T2-6 saritura spre inapoi; 3x8T
T3-7 saritura spre stanga;
T4-8 saritura spre dreapta.

V.4. Stafete aplicative care solicita viteza :


Dezvoltarea Alergari de viteza cu start din diferite - se alcatuesc 2 - explicaţia; - să păstreze locul
calitatii pozitii : 3x grupe; - aprecierea. şi distanţa între ei;
motrice – - alergari de viteza – cu startul din
viteza de picioare ; o o
executie – in - alergari de viteza – cu startul din o o
actiuni ghemuit ; o o
motrice - alergari de viteza – cu startul din o o
singulare . ghemuit asezat cu spatele ; o o - să ocolească
- alergari de viteza – cu startul din jaloanele ;
7 min. sprijin intins ;
+ +

V. 5. Tema 1
Perfectionarea lovirii mingii cu capul, - sa-si insuseasca
conducera mingii si sutul la poarta din pozitia corecta a
Fotbal deplasare : - in perechi ; startului si a
6
(baietii) - lovirea mingii cu capul, de pe loc si din 2 min. - cate unul ‚ asezati - exersarea; lansariidin start ;
14 min. deplasare pe 2 grupe ; - demonstraţia;
- preluarea mingii cu piciorul, din 1 min. - observaţia;
deplasare 10x - aprecierea.
- conducerea mingii cu interiorul si
exteriorul labei piciorului 4x
- sutul la poarta din deplasare 2x
- miscarea inselatoare - să-si insuseasca
Tema 2 procedeul tehnic ;
Perfectionarea serviciul de sus si de
Volei jos din fata , preluarea mingii cu doua - exersarea; -să-şi perfecţioneze
(fetele) maini de jos : - demonstraţia; tehnicile de lovire
14 min. -pozitii si deplasari specifice. 6 min. - observaţia; si de conducere a
-pasa[ridicarea]mingii pentru atac - in perechi ; - aprecierea. mingii;
-preluarea mingii cu doua maini de jos 4x - cate unul ‚ asezati
-lovitura de atac procedeu drept. pe 2 grupe ; - să realizeze o
-serviciul de sus si de jos din fata. 4 min. execuţie cât mai
- corectari individuale ; corectă ;
- pase de control si precedate de deplasari
Alergare de Tema 3 - să pună în
rezistenţă Alergarea de rezistenţă aplicare tehnicile
10 min. - Exersarea startului de sus şi pasului lansat de 2 min. - in perechi ; învăţate;
semifond
- Parcurgerea distanţelor de 800 m fete şi 1000 5 min.
m băieţi într-un tempo ridicat, adaptat propriilor
posibilităţi;
- corectări şi indicaţii privind modul de realizare 3 min.
a actului respirator;
- stabilirea recordurilor personale;
V.6. - alergare uşoară; 1L
Revenirea - mers cu exerciţii de respiraţie; 15 m - în coloană câte - exersarea - să efectueze
7
organismului - mers cu exerciţii de relaxare. 15 m unul; - demonstraţia corect exerciţiile de
după efort respiraţie.
3 min.
V.7. - reorganizarea colectivului de elevi;
Concluzii şi - aprecieri pozitive şi negative - în linie câte unul; - conversaţia
aprecieri asupra activităţii desfăşurate; - aprecierea.
2 min. - salutul. 