Sunteți pe pagina 1din 1

Facultatea de Științe Socio-Umane

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Către ISJ Sibiu,

În atenția domnului Inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane,

Prof. Ioan Cârțău,

Domnule Inspector,

Vă rugăm să publicați/afișati pe pagina ISJ Sibiu, informația cu privire la susținere on-line a


lucrării de gradul I la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Doamnelor, domnilor Profesori,

Ca urmare a publicarii in Monitorul Oficial a OMEC nr. 91541/18.05.2020, respectiv a OMEC nr.
4303/21.05.2020 privind modificarea OM nr. 5561/2011, a fost aprobata in ULBS - ”Procedura privind
acordarea gradului didactic I personalului didactic din învățământul preuniversitar seria 2018-2020, în
condițiile stării de urgență/alertă instituite pe teritoriul României”.
Va rugam sa sa luati legatura urgent cu coordonatorii si presedintii comisiilor de gradul I, pentru
stabilirea datei sustinerii on-line a lucrarii și să comunicați această dată DPPD, pentru asigurarea
condițiilor de legalitate a susținerii.

Cu considerație,

Director DPPD,

Prof. univ. dr. Carmen Sonia Dușe,

Adresa: Celea Dumbrăvii nr. 34


Sibiu, 55324, Romania
Email: dep.dppd@ulbsibiu.ro
Tel: +40 (269) 211 602
http://socioumane.ulbsibiu.ro/dep.ppd/
Fax: +40 (269) 235 224

S-ar putea să vă placă și