Sunteți pe pagina 1din 5

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.

ro

FACULTATEA DE TEOLOGIE BAPTISTĂ


Str. Berzei nr. 29, tel. 224.88.49

Specializarea „Teologie baptistă – Asistenţă socială“ Specializarea „Teologie baptistă – Litere“


Probe de concurs: Probe de concurs:
Etapa a II-a: Etapa a II-a:
¾ Psihologie – scris; ¾ Limba şi literatura română – scris;
¾ Cunoştinţe biblice – scris. ¾ Cunoştinţe biblice – scris.
Concurenţa în anii anteriori: Concurenţa în anii anteriori:
¾ 2004 – 1,96 candidaţi/loc ¾ 2004 – 1.96 candidaţi/loc
¾ 2003 – 1,84 candidaţi/loc ¾ 2003 – 1,44 candidaţi/loc
¾ 2002 – 1,62 candidaţi/loc ¾ 2002 – 1,62 candidaţi/loc
¾ 2001 – 2,16 candidaţi/loc ¾ 2001 – 1,12 candidaţi/loc
¾ 2000 – 1,72 candidaţi/loc ¾ 2000 – 1,36 candidaţi/loc
Prima medie/ultima medie: Prima medie/ultima medie:
¾ 2004 – 8,85/6,25 ¾ 2004 – 7,85/5,82
¾ 2003 – 9,87/7,48 ¾ 2003 – 9,12/5,12
¾ 2002 – 8,48/5,83 ¾ 2002 – 7,22/5,17
¾ 2001 – 8,75/5,51 ¾ 2001 – 8,18/5,01
¾ 2000 – 8,15/5,17 ¾ 2000 – 8,43/6,12

Specializarea „Teologie baptistă – O limbă şi literatură


străină (engleză, franceză – la alegere)“
Probe de concurs: Concurenţa în anii anteriori:
Etapa a II-a: ¾ 2004 – 1.96 candidaţi/loc
¾ Limba şi literatura străină (engleză, franceză – la ¾ 2003 – 1,44 candidaţi/loc
alegere) – scris; ¾ 2002 – 1,62 candidaţi/loc
¾ Cunoştinţe biblice – scris. ¾ 2001 – 1,68 candidaţi/loc
¾ 2000 – 1,52 candidaţi/loc
Prima medie/ultima medie:
¾ 2004 – 9,60/5,85
¾ 2003 – 9,12/5,12
¾ 2002 – 9,35/6,44
¾ 2001 – 8,59/5,72
¾ 2000 – 9,18/5,25

Specializarea „Teologie baptistă – Asistenţă socială“

Proba scrisă la Psihologie


Subiectul 1. Memoria: definire, caracterizare, forme.
Subiectul 2. Relaţia temperament - caracter.

www.ListaFacultati.ro 1
Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro

Barem de corectare
Subiectul 1. Memoria: definire, caracterizare, forme. (6 p.)
Definirea memoriei (0,25 p.); caracterizarea generală a memoriei (3 p.); formele memoriei: voluntară – involuntară (1
p.), mecanică – logică (1 p.), alte forme (de scurtă şi de lungă durată, vizuală, auditivă etc) (0,75 p.).
Subiectul 2. Relaţia temperament - caracter. (3 p.)
Definire şi caracterizare generală (l p.); influenţa temperamentului asupra caracterului (l p.); influenţa caracterului
asupra temperamentului (l p.).
Se acordă 1 p. din oficiu.

Proba scrisă la Cunoştinţe biblice


Subiectul 1. (Vechiul Testament) Alcătuiţi un eseu despre judecătorul Samson.
Subiectul 2. (Noul Testament) Prezentaţi pildele cu tema "Pierdut - găsit" ale Domnului Isus.

Barem de corectare
Subiectul 1. (Vechiul Testament) (45 p.)
Conţinutul (25 p.), specificul biblic (15 p.), stil şi prezentare (5 p.).
Subiectul 2. (Noul Testament) (45 p.)
Conţinutul (25 p.); specificul biblic (15 p.); stil şi prezentare (5 p.).
Se acordă din oficiu 10 p.

Specializarea „Teologie baptistă – Litere“

Proba scrisă de Limba română


Subiectul 1. Arătaţi felul propoziţiilor, precizând şi relaţiile dintre ele: „Plecând către oraşul în care locuiau părinţii şi
fraţii lui, întâlni nişte drumeţi şi află de la dânşii că fraţii lui au luat de soţii pe fetele pe care le-a trimis el, după cum le
hotărâse însuşi, că fata cea mică nu voieşte a se mărita nici în ruptul capului, măcar că au peţit-o mai mulţi fii de împărat şi
că nu se ştie de va putea scăpa.“ (după P. Ispirescu).
Subiectul 2.
2.1. Selectaţi pronumele din textul următor, precizând: categoria, cazul, funcţia sintactică.
„Apoi ce trebuinţă îi fac unuia ca dânsul poveştile mele? a răspuns femeia, ridicând spre noi mila ochilor ei castanii.
Astea nici nu-s poveşti, sunt dureri ale vieţii mele. Ce să facă el cu dânsele? Nimic.“
2.2. Analizaţi verbele din textul următor:
„- Oameni buni, e revoluţie! Aseară la Bucureşti s-a iscălit constituţia. E sigur că a fost ştearsă claca pentru ca viaţa
ţăranilor să devină mai uşoară.“
Subiectul 3.
3.1. Exemplificaţi în contexte următoarele paronime: acceptabil - accesibil, eroare - oroare, familial - familiar,
indolent - insolent, virtuos - virtuoz.
3.2. Corectaţi greşelile din exemplele următoare:
La funerariile directorului lor s-au rostit scurte alocuţiuni.
A plouat încontinuu. Aversele de ploaie au produs inundaţii.
Ea are multe calităţi pozitive, dar, din păcate are şi calităţi negative.
S-au scumpit preţurile maşinilor din cauza închiderii unor întreprinderi.
Doctorul consultă pe bolnavi până la ora doisprezece.

Barem de corectare
Subiectul 1. (10 p.)
Se acordă câte (1 p.) pentru fiecare propoziţie corect calificată şi analizată.
Subiectul 2. (10 p.)
(5 p.) pentru analiza pronumelor :(0,50 p.) pentru fiecare pronume corect analizat, 5 p. pentru analiza verbelor :(1 p.)
pentru fiecare verb corect analizat.
NOTĂ: Dacă se analizează şi adjectivele pronominale se va scădea (1 p.) din totalul de (5 p.), indiferent de numărul
adjectivelor pronominale selectate.

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum 2Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro


www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
Subiectul 3. (10 p.)
Subiectul 3.1. (5 p.): (0,50 p.) pentru fiecare paronim corect precizat. Subiectul 3.2. (5 p.): (0,50 p.) pentru fiecare
greşeală.
Totalul punctelor (de la subiectele 1, 2, 3) se împarte la 3, rezultând nota obţinută.

Proba scrisă la Literatura română


Subiect unic: Scrieţi un eseu despre romanul românesc interbelic, cu referire la un text studiat.
În elaborarea eseului, veţi avea în vedere următoarele repere: circumscrierea textului ales într-o paradigmă romanescă
(de exemplu: tradiţional/modern; subiectiv/obiectiv; roman de creaţie/roman de analiză; doric/ionic/corintic etc.); nivele
tematice, subiect; construcţia personajului/personajelor; strategii narative.

Barem de corectare:
Circumscrierea textului ales într-o paradigmă românească (tradiţional/modern, subiectiv/ obiectiv, roman de
creaţie/roman de analiză, doric/ionic/corintic) (1 p.); nivele tematice, subiect (2 p.); construcţia personajului/personajelor
(2p.); strategii narative (2 p.); abilităţi de analiză şi interpretare, originalitate şi expresivitate (2 p.)
Se acordă 1 p. din oficiu.

Proba scrisă la Cunoştinţe biblice


Subiectele sunt identice cu cele de la Specializarea „Teologie baptistă – Asistenţă socială“.

Specializarea „Teologie baptistă – O limbă şi literatură străină“

Proba scrisă la Limba şi literatura franceză


Subiectul 1. Traduisez en roumain:
J'avais eu l'imprudence de conclure un précédent travail sur Descartes en disant qu'il restait de nombreux problèmes à
étudier. Parmi eux, j'avais eu l'imprudence encore plus grande de mentionner celui que pose la formulation du Cogito, à la
première personne. Je prendrai donc la présente communication pour la sanction de ces imprudences. (...)
J'avais donc écrit qu'il faudrait quand même expliquer pourquoi Descartes formule toujours le Cogito à la première
personne du singulier, pourquoi il ne s'exprime pas comme font d'habitude les philosophes: en utilisant des formules
impersonnelles, des "on", des "nous", ou tout autre type d'expression qui aurait immediatement valeur generale.
Comprendre, en d'autres termes, pourquoi le Cogito est toujours présente comme une expérience que chacun doit refaire
pour son compte et non comme une vérité établie une fois pour toutes.
Subiectul 2.
A. Complétez par les pronoms relatifs qui conviennent: qui, que, quoi, ou, dont.
-Les Anglais apprécient le cinéma français, ………….. ils connaissent Ies grands noms: Godard, Truffaut, Malle.
-Dans leurs discours, quelques hommes politiques parlent encore de "la grandeur nationale de la France", ce à
…………… peu de Français sont sensibles.
-J'ai fait un gâteau, …………… nous mangerons ce soir.
B. Mettez les verbes indiques entre parenthèses au mode et au temps qui s'imposent:
- Il craignait que quelque chose n’ (avoir) change entre nous.
- J'espère que tout le monde (être) à l'heure.
- Elle croit que ce sont eux qui (avoir) raison.
C. Dans quelles situations adresse-t-on ces souhaits?
- Bonne anné!
- Amuse-toi bien!
- Joyeux anniversaire!
Subiectul 3. Quels sont selon vous les plus importants des droits de l'homme?Justifiez votre réponse. (25 - 30 lignes).

Barem de corectare
Fiecare subiect se notează cu 9 p. Se adaugă un p. din oficiu.
Pentru traducere: Greşelile se vor depuncta astfel:
¾ 0,50 p. greşelile de ortografie sau de gramatică a limbii române;
¾ 0,30 p.: necunoaşterea unui cuvânt, contrasensurile;
¾ 0,15 p. exprimările forţate, calcurile, nerespectarea topicii specifice limbii române;

www.ListaFacultati.ro 3
Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
¾ 0,15 p. inadecvările stilistice.
Soluţiile elegante vor fi premiate cu 0,25 p. - 0,50 p.
Pentru proba de gramatică franceză:
Se acordă pentru subiectul 3.A. - 3 p.; subiectul 3.B. - 3 p.; subiectul 3.C. - 3 p.
Greşelile se vor depuncta astfel:
¾ 0,25 p: greşeli de sintaxă de tipul: interogaţie directă şi indirectă, concordanţa timpurilor, folosirea modurilor, SI
condiţional;
¾ 0,20 p. greşeli de morfosintaxă de tipul: acordul în număr şi/sau gen, acordul participiului trecut, genul
substantivelor, flexiunea verbului, negaţiile, elementele de relaţie, folosirea prenumelor sau a articolelor;
¾ 0,15 p. greşeli de lexic;
¾ 0,05 p. greşeli de grafie.
Pentruprobade redactare: Greşelile se vor depuncta astfel:
¾ 1 p. absenţa structurii de bază (introducere, dezvoltare, concluzie);
¾ 1 p. greşeli de logică (înlănţuirea ideilor, utilizarea conectorilor logici);
¾ 1,00 p. absenţa sau folosirea incorectă a exemplelor;
¾ 2,00 p. - 8,00 p.: abaterea de la subiect, în funcţie de gravitate. Astfel, un eseu perfect redactat din punct de vedere
retoric şi lingvistic, dar pe alte teme decât cea cerută (chiar dacă există o anumită apropiere), va fi notat cu 1.
¾ 1,00 p.: nerespectarea dimensiunilor indicate.
Greşelile grave de lexic şi de gramatică se sancţionează conform baremului de la proba de gramatică.
Se punctează pozitiv: 1,00 p. pentru originalitate.

Proba scrisă de Limba şi literatura engleză


Subiectul 1. Translate the following text into Romanian:
The man had had the hardest blow of his life. He knew at last what he wanted, but in finding it out it seemed that he
had put it forever beyond his grasp. He reached home in misery dropped into an armchair without even removing his
overcoat, and sat there for over an hour, his mind racing the paths of fruitless and wretched self-absorption. She had sent
him away! That was the reiterated burden of his despair. Instead of seizing the girl and holding her by sheer strength until
she became passive to his desire, instead of beating down her will by the force of his own, he had walked, defeated and
powerless, from her door.
Subiectul 2. Translate the following text into English:
Liniştea lui Apostol însă nu avu viaţă lungă. În aceeaşi seară, retrăgându-se îndată după cină, ca să evite alte discuţii cu
doamna Bologa, fu cuprins de îndoieli din toate părţile. Acuma îşi dădu seama că toată ziua gândurile lui cele mai tainice au
alergat mereu departe, ca şi cum acolo ar fi căutat sprijin. Oare, dacă n-ar fi fost Ilona în inima lui, s-ar mai fi grăbit să
înapoieze Martei inelul de logodnă? Nu s-a revoltat că Marta a venit însoţită de un bărbat străin, ci fiindcă a venit cu un
ungur şi a vorbit ungureşte. Atunci nu din gelozie n-o mai iubeşte, ci numai pentru că i-e dragă cealaltă, iar revolta lui
împotriva ungurului şi limbii ungureşti a fost o comedie. Ba comedia a început mai demult ... de când nu i-a părut rău deloc
că boala l-a oprit a doua oară să treacă la români ...
Subiectul 3.
3.1. Rewrite the sentences below using the word in brackets so that the meaning stays the same:
a. It's possible Bill saw me. (SEEN)
b. I think you were wrong to sell the bike. (SOLD)
3.2. Complete each sentence with a word derived from the word in capital letters:
a. They would have to ... (HIGH) the degree of alertness.
b. The ... (DECORATE) of the house lasted three whole weeks.
3.3. Choose the correct variant:
1. They have made great ... lately.
a. progresses b. progress c. progreses
2. I left the ... at the railway station.
a. luggage b. luggages c. lugagges
3.4. Choose the correct form of the verb between brackets and paraphrase the sentences so as to explain the difference
in meaning of the verb want
1. I want (TO EXTEND / EXTENDING) my visa.
2. The battery is flat; it wants (TO RECHARGE / RECHARGING)
3.5. In each of the sentences below there is an error. Correct it.
1. It's only 9:30. He might have already arrived.
2. You mustn't come if it's uncomfortable for you.
3.6. Put the verbs in brackets into the correct tense.

www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum 4Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro


www.ListaFacultati.ro Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro
This.is the famous site of Stonehenge, which .... (BE) the subject of archaeological debate for many years. No one ....
(YET/EXPLAIN) satisfactorily why or how it was built, although teams of experts .... (EXCAVATE) the site for years and
a team of American (RECENTLY/START) working around the area with sophisticated new eqiupmant.
Subiectul 4. Identify the book this quotation belongs to and give its author's name.
Consider the differences in attitude between the partners of this dialogue, regarding the chances of success / failure of
inter-racial friendship. Comment on italicized segments of this excerpt. Do not exceed 150 words.
"...They were discussing as to whether or not it was possible to be friends with an Englishman. Mahmoud Ali argued
that it was not. Hamidullah disagreed, but with so many reservations that there was no friction between them. [...]
"I only contended it is possible in England," replied Hamidullah, who had been to that country long ago, before the
big rush, and had received a cordial welcome at Cambridge.
"It is impossible here, Aziz. The red-nosed boy has again insulted me in Court. I do not blame him. He was told that
he had to insult me. Until lately he was quite a nice boy, but the others have got hold of him."
"Yes, they have no chance here, that is my point. They come out intending to be gentlemen, and are told it will not do.
Look at Lesley, look at Blakiston, now it is your red-nosed boy, and Fielding will go next. Why, I remember when Turton
came out first. It was in another part of the Province. You fellows will not believe me, but I have driven with Turton in his
carriage - Turton! Oh yes, we were once quite intimate. He has shown me his stamp collection."
"He would expect you to steal it now. Turton! But red-nosed boy will be far worse than Turton!"
"I do not think so. They all become exactly the same, not worse, not better. I give any Englishman two years, be he a
Turton or Burton. It is only the difference of a letter. And I give any Englishwoman six months. All are exactly alike. Do you
not agree with me?"
"I do not," replied Mahmoud Ali."

Barem de corectare
Subiectul 1. şi Subiectul 2. 9 p. + 1 p. din oficiu (fiecare)
Se vor depuncta: cu 0,50 p. greşelile referitoare la timpurile verbale, verbele modale traduse greşit, diateze folosite
greşit; 0,25 p. greşelile referitoare la topică, greşeli referitoare la grupul nominal, acordul greşit dintre subiect şi predicat,
prepoziţii, pronume, adverbe sau adjective folosite greşit; 0,50 - 0,25 p. greşelile de ordin lexical prin îndepărtarea traducerii
de înţelesul textului. Se va acorda un bonus de 0,50 – 1 p. pentru traduceri şi adaptări deosebite şi reuşite ale textului.
Subiectul 3. 9 p. + 1 p. din oficiu
3.1. 1 p. x 2 = 2 p.; 3.2. 0,50 p. x 2 = 1 p.; 3.3. 0,50 p. x 2 = 1 p.; 3.4. 0,50 p. x 4 = 2 p.
3.5. 0,50 p. x 2 = 1 p. ; 3.6. 0,50 p. x 4 = 2 p.;
Subiectul 4. 9 p. + 1 p. din oficiu
Differences in attitude 4,5 p.; comment on the italicized segments 4,5 p.
Nota finală a tezei este reprezentată de mediile notelor celor 4 subiecte.

Proba scrisă la Cunoştinţe biblice


Subiectele sunt identice cu cele de la Specializarea „Teologie baptistă – Asistenţă socială“.

www.ListaFacultati.ro 5
Admitere Facultate, Forum Admitere, Subiecte Admitere Forum.ListaFacultati.ro