Sunteți pe pagina 1din 1

Organizarea administrativ-teritorială a României

1. Utilizând Harta fizică a României, rezolvă cerinţele următoare:


a) Identifică şi descrie denumirile pentru:
localitatea natală;
.............................................................................................................................
judeţul tău;
.............................................................................................................................
cele mai apropiate oraşe din jurul localităţii tale;
.............................................................................................................................
judeţele vecine judeţului tău.
..................................................................................................................................................
........
b) Scrie judeţele care au ca reşedinţă oraşele:
Deva  ............................. Miercurea Ciuc ..............................
Târgovişte ...................... Focşani ..........................................
Botoşani ........................ Alexandria ....................................

2. Completează corespunzător afirmaţiile de mai jos:


Cea mai mare formă de organizare administrativă a României este.........
Numărul judeţelor de pe teritoriul României (fără Municipiul
Bucureşti)
este .........
Principalul oraş în care se află prefectura unui judeţ se numeşte.............

3. Identifică, utilizând Harta fizică a României:


judeţele străbătute de râul Prut;
.............................................................................................................................
judeţele străbătute de râul Siret;
.............................................................................................................................
judeţele din partea de vest a ţării.
.............................................................................................................................

4. Alege răspunsul corect:


Care sunt unităţile administrativ-teritoriale ale ţării noastre?
a) sate; b) comune; c) oraşe; d) municipii; e) zone; f) judeţe
Ce este un municipiu?
a) un sat foarte mare; b) un oraş oarecare; c) un oraş important; c) o
reşedinţă de judeţ.
Cine răspunde de conducerea satelor, oraşelor, municipiilor?
a) capitala; b) primăriile.