Sunteți pe pagina 1din 3

FIȘA DE LUCRU NR.

1: Așezarea geografică, limitele și țărmurile Europei

Stuvwxyă cu xtențwe harta, cwtește textul și răspunve cerwnțelor de mai jos:

Europa este o
mare penwnsulă a
Asiei, împreună cu
care formexyă un
imens continent,
numit Eurasia. Este
swtuxtă în întregwme
în emisfera
nopqrsă, fiind
străhătută de
Cercul Polar de
Nord și de
Meridianul klm
Limitele sunt
marcate de
capurile: Nord /
Nordkinn nîn nord),
Tainaron/ Matapan
nîn sud), Roca nîn
vest) și de junțww
Ural nîn est), munțw
ce despart Europa
deAsia.
Țărmurwle sunt
crestate, xqânv
multe tptrsuvtțrr: insule, peninsule, golfuri, strâmtorw, capuri, la care se xvxugă multe măpr. Se remxrcă
insula Islanda, cea mai mare wnsulă qulcxnwcă din Oceanul Atlantic, Marea Nordului, cu resurse foarte mari
de petrol, exploatate, înveosehw, de Norvegia și Regatul Unit, Marea jânecww, pe sub care trece Channel
Tunnel/ TunelulCanalului/ Eurotunel,Peninsula Crimeea, xnexxtă abuziv în 2014 de către Feverxțwx pusă,
strâmtoxrex Gibraltar, care sepxră Europa de Africa.
Europa preywntă pe trei laturi un relief litoral variat, cuțăpmupr întvte, lacontactuldintremare/ ocean
și munte, și țăpmupr joase, lacontactul dintre mare / ocean și câmpwem Țărmurwle înxlte cuprind următoxrele
tipuri: cu fiorduri (specific țărmuluw Norvegiei – „Țxrx fworvurwlor”o, dalmatic (specific țărmuluw Croxțwew /
Dxlmxțwxo, cu ríxs (specific țărmuluw nord-vestic al Spaniei). Țărmurwle joase includ următoxrele tipuri: cu
limanuri și lagune (pe țărmul jărww Negre, al jărww Baltice), cu estuar (pe țărmul Oceanului Atlantic:
fluviile Tamisa, Sena, Elba etc.), cu veltă (pe țărmul jărww Mediterane – Ron, al jărww Negre – Dunărex, al
jării Caspice– Volga etc.). Astfel, fluviile care se qxrsă în ocean, cu maree mari, formexyă un estuar (sub
formă de pâlnweo, iar cele care se qxrsă în mărw închwse, cu maree mici, au la qărsxre câte o veltă (sub formă
de evantai). Exwstă și un tip de țărm creat de om (antropic), cu poldere nȚărwle de Jos – „Țxrx polverelor”om

I. Precwyexyă:
1. cele vouă linii imaginare care trec prin Europa: una lxtwtuvwnxlă numwtă ...................................................
și alta longwtuvwnxlă numwtă ...................................................
2. punctele extreme ale Europei: în nord, Capul ..........................., în sud, Capul .........................., în vest,
Capul ......................, iar în est, junțww ............................ .

II. Completexyă spxțwwle libere cu răspunsul corect:

1. Țărmul dalmatic este specific statului numit ....................................... .


Pagina1 din3
2. „Țxrx fworvurwlor” este statul numit ......................................... .
3. Țărmul cu ríxs este specific statului numit ....................................... .
4. „Țxrx polverelor” este statul numit ....................................... .

III. Încercuwește litera corespunyătoxre răspunsuluw corect:


1. Țărmul cu limanuri și lagune se întâlnește în Marea:
a.Avrwxtwcăm b.iexgrăm c. Norvegiei. d.Twrenwxnăm
2. Eurotunelul lexgă, pe sub Marea jânecww, orxșul-port Dover (Regatul Unit) de orxșul-port Calais situat
în:
a.Belgia. b. Danemarca. c. Frxnțxm d.Țărwle de Jos.

IV.Corelexyă tipurile de țărmurw din coloana B cuimaginiledincoloanaA și cu fragmentul de hxrtă în care


estelocalizat tipul de țărm respectiv (ex. V - 5 - e). Pentru fiecare tip de țărm din coloana B, completexyă
vouă caracteristici în coloana D.
A B C D

...................................................
I 1 țărm cu ríxs a
...................................................

.................................................
II 2 țărmcu limanuri b
.................................................

.................................................
III 3 țărm cu fiorduri c
.................................................

.................................................
IV 4 țărm dalmatic d
.................................................

V. Se dau denumirile: Marea Britanie, Peloponez, Corsica, Bxltwcă, Islanda, Crimeea, Gibraltar, Iherwcă,
Itxlwcă, Tainaron / Matapan, Sicilia, Bxlcxnwcă, Biscaya, Malta, Bosfor. Selectexyă:
a)5denumiridepeninsule:.............................................................................................................................;

b)5 denumirideinsule: ................................................................................................................................. .

Pagina2 din3
VI. Iventwfwcă xrtwculxțwwle țărmurwlor și mărwle
marcate, pe harta xlăturxtă, cu cifre și numere de la
1 la10, și scrie-le în tabelul de mai jos:

1Insula........................... 6 Peninsula.........................
2Insula........................... 7 Strâmtoxrex ......................
3Insula........................... 8 Capul ...............................
4Insula........................... 9Marea...............................
5 Peninsula...................... 10 Marea.............................

VII. a. Preywntă o cxuyă care vetermwnă formarea estuarelor pe ţărmul european al Oceanului Atlantic.
b. Precwyexyă un mod de utilizare economwcă a estuarelor.

a........................................................................................

b........................................................................................

VIII. Precwyexyă numele a vouă fluvii care se qxrsă prin veltă și a vouă fluvii care se qxrsă prin estuar.

..........................................,.........................................;.......................................,.........................................

IX. Scrie / înscrwe pe harta de mai sus, folosind atlasul geografic, literele corespunyătoxre următoxrelor
xrtwculxțww ale țărmuluw: a - capul Tainaron, b - insula Sicilia, c - strâmtoxrex Gibraltar, d - peninsula
Crimeea, e - istmul Corint, f - golful Biscaya, g - arhipelagul Baleare, h - peninsula Iherwcă, i - insula
Islanda, j - peninsula Bxlcxnwcă, k - insulaMareaBritanie.

Pagina3 din3

S-ar putea să vă placă și