Sunteți pe pagina 1din 1

Imputernicire de ridicare a Registrului Unic de Control

Asociatia EduColina
Sediul jud. Cluj Sat Babutiu Com. Vultureni nr. 16 a
C.I.F. 41199971

Imputernicire

Prin prezenta se deleaga pentru ridicarea Registrului unic de control, conform Legii nr.
252/2003, D-na. Marchis Claudia Adriana care se legitimeaza cu C.I. Seria CJ, nr.
164611, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 09.10.2015

Director Executiv
Andreia Mitrea

20.07.2020