Sunteți pe pagina 1din 70

S\'Qchc( ~ntignac

DODD DODD DODD. .

de retete si meniuri

10 RETETE Sf MENfURI MONTIGNAC

J. G. DumesniI2), prin abordarea sa nutritionlsta, previne afactlunlle metabolice (obezltate, diabet si factori de rise cardiovascular).

Prima parte a acestei lucrari este consacrata trecenl in revlsta a orincipiilor dieter Montignae. Parcurgerea acestei sinteze ar putea sa constituie, de asemenea, 0 oeazie de reirnprospatare a memoriei pentru totl eei care au descoperit dieta Montignac In urrna cu multi ani si care 1$1 pot aetualiza, astfel, cunostintele. Lucru neeesar, lntrucat dieta nu a incetat sa progreseze si sa se pertectioneze de la aparitla sa, ln 1986. Daca suntetl adeptul ei de mai rnulta vreme, atlati ca nothmea de disociere a disparut complet din cadrul dietei la Tnceputul ani lor 1990 si ca axul central este, de aeum inalnte, conceptul de indice glicemic. Daca abia aeum descoperiti dleta Montignac, Jectura atenta a acestel slnteze va tine lac de initlere, Puteti aprofunda, mal tarziu, principiile $i implica\iile aeestela, cercetand lucrari mal soeclallzate".

Partee. a doua a cartii of era exemple de meniuri zilnice pentru 0 oertoada

I DIETA MONTIGNAC

Dieta Montigrrac este un program de sla.bire ~i de stabilizare a greutatii, al caru i principlu de baza este alegerea rationala

a allmentelor. Nu este un regim, deoarece nu pretnde restriG!1i cantitativB. Este 0 filosofie nutritionista, un veritabll stil de viala al carul obiectiv este Tmbunatatirea sanamlii.

de opt saptarnanl, integrand, Tn special, ansamblul retetelor din aceasta carte. Ve1i gasi, de aitfel, cateva sfaturi specifice pentru punerea Tn practice a meniurilor, precum si pentru realizarea acestor retete.

In partea a treia reqasitl elementul esential al acestei lucrari: cele 100 de retete, pe care am placerea sa vi Ie propun.

Va urez, asadar; distractie plikuta, atat la reafizarea retetelor, cat, mal ales, la degustarea lor.

1 Mict181 Montignac, Recettes et menus Montignac. J'al lu, 2003.

Michel Montignac, Recettes et menus Montignac vol. 2, J'ai lu. 2004.

Disponibile ~i pe pagina de internet www.montignac.com 2 Dumesnil J. G., "Effect of a low glycemic index-low fat-high protein diet (Montignac) on the atherogenic metabolic risk profile of abdominally obese men" in Bntish Journal of Nuttition. noiembrie 2001 . 3 Michel Montignac, Man~nc, slabesc si ma men tin, Utera, 2009.

Michel Montignac, La Methode Montignac ilustree, Flammarion, 2006.

© Copyright text Nutrimont 2009 © Ilustratii Flammarion

Editura Litera International

O.P. 53; C.P. 212, sector 4, Bucuresti, Romania tel.zfax 0213196390; e-mail: comenzi@litera.ro

Ne puteti vizita pe

Copyright © 2009, Litera International pentru versiunea in limba romana Toate drepturile rezervate

Traducere din limba franceza:

Graal Soft - Integrated Translation Services

Editor: Vidrascu §i fiii

Coperta §i prezentarea grafica: Vladimir Zmeev Redactor: Sorin Serb Tehnoredactare §i prepress: Ofelia Cosman

Tiparit la G Canale Bucuresti

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei MONTIGNAC, MICHEL

100 de retete §i meniuri / Michel Montignac ;

trad.: Graal Soft ~ - Bucuresti : Litera International, 2009

ISBN 978-973-675-626-9

641.55

Cuprins

Introducere 9
1- DIETA MONTIGNAC 11
De ce ne lng~m? 12
Principii Ie dietetice de baza 20
Principiile culinare ale dietsi 23
11- MENIURI DE ZI CU ZI . 27
Dow luni cu menluri Montignac 28
Meniuri speciale pentru femei 38
III-CELE 100 DE RETETE 40
APERrnvE 40
Supe
Cremil de avocado cu crab 41
Spuma de castravef cu crevef 42
Supa de avocado 43
Broccoli glasat 44
Supa racontoare de castravetl ~i mere verzi 45
Salate
Salatil Landalse 46
Salata de spanac a /a sellillane 47
Tabou!e de qunoa 48
Salatil de pastil de ton 49
Salata cu spuma din brfulza de oapra 50
Miez de praz cu vinegreta 51
Salata de spaghete cu midii 52
Salata gourmande din sud-vest 53
Prepamte cu Wnzi\
Milie-reuille de dovlecei 54
Hosii cu branza calda de capra 54
Ardei umpluji cu brarlZB de oaie 55
Dovlecel a la grecque 56
Mille-teuille de ro~ii sl mozzarella 57
Toone
Terinil de Iinte verde 58
Terinil de (oie gras 59 1 L RETETE ~I MEN1URI MONTIGNAC

DE CE

NE INGRASAM?

Trairn Tntr-o epoca paradoxalal Pe de o parte, speranta de viata a oamenilor nu inceteaza sa creasca, iar pe de a~a parte, sanatatea lor nu inceteaza sa se deterioreze. Exista doua motive pentru aceasta situatie.

Primul este de ordin genetic. Tn trecut, in virtutea legii lui Darwin, doar indivizii cei mai rezlstentl supravietuiau ~i dadeau nastere unor descendent' robustl din punct de vedere fizic. Astazi, datorita progreselor inregistrate de medicina modems, toata lumea supravietuieste. lntrucat nu se mai face selectia naturala, specia urnana este din ce Tn ce mai fragila, organismul este din ce'in ce mai lipsit de rezistenta sl, astfel, mai vulnerabil.

AI doilea motiv pentru care specia umana este, 'in prezent, intr-o stare de sanatate precara, e acela ca, Tn ultimii cincizeci de ani, calitatea nutrltlva a alimentelor pe care Ie consurnarn s-a degradat considerabil din cauza industrlallzarll. in plus, trebuie sa rnentionam ca aceasta perioada a fost dornlnata de 0 deriva lentil. a obiceiurilor noastre alimentare, ceea ce se traduce prin modificarea, fara stirea noastra, a naturii alimentelor pe care Ie consumam.

Cresterea Tngrijoratoare a nurnarulul de maladii metabolice (obezitate, diabet, afectkml cardiovasculare) 'in cursul ultimelor decenii nu face decat sa confirme aceasta stare de fapt.

Epidemia de obezitate La niveL mondial

Tn iunie 1997, OMS (Organiza1ia Mondlala a Sanatatii) a decis, 'in star:;lit, sa traga un semnal de alarrna, denuntand cresterea numarului de cazuri de obezitate, atectlone care a cspatat proportii epidemice, afectand, din pacate, intreaga lume. Sunt lovite de acest flagel nu doar tariJe industrializate (In special Statele Unite ale Americii), ci sl toate tarile in curs de dezvoltare.

Tn 1910; procentul persoanelor obeze era, cam pretutindeni, la fel. Se situa la 3% pentru Statele Unite sl Germania, respectiv la 2% Tn cazul celorlalte tari europene, inclusiv Franta, corespunzand, Tn mare, unui raport stabilit de secole. Douazeo: si cinci de ani mai tarziu, Tn 1935, nurnarul persoanelor obeze s-a dublat aproape peste tot, cu exceptla Statelor Unite, unde s-a triplat. Dupa AI Doilea Razboi Mondial, nu numai ca obezitatea ~i-a accentuat tendinta de crestere implacablla, dar s-a si accentuat'intr-o maniera Tngrijoratoare pentru Statele Unite, unde procentul ajunsese deja la 16%.

Semnalul de alarrna lansat de OMS Tn 1997 nu pare sa fi schimbat mare lucru, Zece ani mai tarziu, 'in 2007, sltuatla era si mal grava. Populatia SUA este fermata 'in proportie de 36% din persoane obeze, iarTn Franta, conform ultimelor anchete of ida Ie ObEpi (obezitate epldernloloqlca), publicate In septembrie 2006, s-a ajuns la 12,4%, ceea ce reprezinta 0 crestere de 47% in zece ani!

RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC 13

miscare pentru a consuma caloriile pe care Ie acurnuleaza,

Hezulta, astfel, un dezechilibru intre acumularea si eliminarea de energie.

Plecand de la aceasta ipoteza, s-au tacut doua recornandari:

• sa rnancarn mai putn gn calorii), pentru a preveni luarea Tn greutate;

• sa adoptarn un regim hipocaloric

pentru a slabi,

De asemenea, In ambele cazuri se rscomanda mai muM rnlscare, respectiv exercitii fizice. Madar, zis si tacut, nu doarfn State!e Unite - unde o treime din populatis urmsaza regimuri hipocalorice pe tot parcursul anului - ci $i in restul tMor, In special In cele europene, unde se astepta oprirea crssterii supraponderalitatll generale a populatlel sl, a fortiori, a obezitatll.

Cu toate acestea, de peste 0 jumatate de secol de cand a fost adoptata of icial, la scara larga, aceasta teorie a echilibrului energetic, numarul cazurilor de

;,qJ~!~:~·~w~T~,~{;,~'~;;%]nij~~:!'i'.· ;'

Obezitateaeste si mai Tngrijoratoare in cazui. generatiUor tin~re. Obezltatea infantila a eresdut Tri ultimii ani eu 22% in Franta, 40% In Marea Britanie, 60% Tn Statele Unite, dar, ceea ce este sl mai surprlnzator, eu 53% In Japonia, 75% in Singapore ~i 250% Tn China.

Cum s-a putut ajunge la asa ceva? Ce fac autoritatte sanitare din aceste ~ari pentru a stopa acsasta crestere?

Mesajul nutritional oficial in ultimii 50 de ani

De 0 jurnatate de secoi, spafiul public este ocupat de un mesaj nutritional oficia!. Acest mesaj, Ian sat prima data 'in Statele Unite ale Americii, in anii 1930, fiind, ulterior, adoptat de mai teats lumea, este fondat pe ipoteza ca, daca oamenii sunt din ce in ce mai qras', acest lucru are doua cauze:

• rnananoa prea mult gn calorii) $i, mai ales, prea gras;

• nu consurna suficienta energie.

Oamenii au devenit, de fapt, prea sedentari sl nu mal fac destula

.; Germariia:22%

= lndla: 20%

.,Regatlll Unit aI MaTii Britanii: 16% ·$pania:9%

• Franf;i: 8,5%

':".1-, " ....

. ; ,

.. ;.'- ....

'.

',.:,:-: .

Diverse Frigarui din carne macra si prune uscate 103
Avocado umplut cu ton 60 File de vita pe pat de ceapa 104
Somon rnarinat cu rnarer 61 Carne de vita au ardai iute 105
Ouinoa ala prover/faie 62 Costite de miel eu ciuperci 106
Tarta cu praz 63 Piperada basca 107
Placinta (clafoutis) cu csaoa 64
Tartar din piept de rala 64 Qull
Tartar de ton cu usturol 65 Omleta cu vinete 108
Tortilla de legume cu salam chorizo 109
FaURI PRINClPA1£ 66 Omleta andaluza 110
Fl\JCla de mate
l..a!1gustine cu fondue de praz 67 Preparata vegetarians
Scolci Saint -Jacques cu creve\i 68 Vinete ump\ute a la proven9/lle 111
Homen cu rrarinata 69 Ardei unputl cu orez basmali 112
Craveli gratinali 70 Frigarui de tofu 113
Scoiei Saint-Jacques cu csapa 71 Chili vegetarian 114
Caiman Ii fa Proven9ale 72 Ro~1i umplute vegetariene 115
Scoici Saint-Jacques cu ciuperci 73 Tofu eu linte verde 116
Dovlecei umplu\i cu crab 74
DIVERSE
P~e Antreuri
Cioroil de peste din Atlantic 75 Andive cu brAnza Roquefort 118
Rle de ton cu ghimbir 76 Castravetl cu arsoa 118
Rle de pe~te oceanic cu piure de ansoa 77 Cuburi de tortilla cu ton 119
Rle de somon cu orema de masline 78
Tartar de somon cu brftnza oroasoata de cepra 79 Gamtturi
Dorada andaluza 80 Ratatouille Montignac 120
Miha~ cu ciuperci si cu vin rosu 81 Tian a la proven98le 121
Rle de ton eu rosii 82 Fasole verde cu bucatela de slanina 122
Rle de somon In hattie de copt 83
Ton cu rosii $i mas line 84 Sosuri
Morun cu broccoli 85 Sos de ro~ii .it la bolognaise 123
Pilstrliv cu vin alb 86 Sos de rosl cu busuioc 124
Biban cu fenicul 87 Tapenade provensala 124
Mihalt cu spanac 88 DESERTURI
Frigarul cu dauil feluri de peste 89 Crema caramel cu piersici 126
Pasare Fondant de ciocolata amaruie 127
Foie gms cu struguri la tigaie 90 Spums de clocolata 128
Puicu mere 91 Bavareza cu fructe de padure 129
Fieale; de pasars cu ghimbir 92 Prajitura cu branza corsicana proaspata 130
Piept de pasare cu cuny 92 Compot traditional 131
Plept de pul cu parmezan 93 Spums de prune uscate 132
Fica1ei de pesare a la provenr;ale 94 Parfait de clocolatil, zmeura ~i fistic 133
Pui cu sirop de anason $i fenicul 95 Sabayon de fructe cu migdale 134
Carne de rala conservata cu mere 96 Priijiturli cu braJiza de capra 135
Came Praj~ura cu trei fructe 136
Vinete crocante 97 Placint!l (e/afbutis) cu zmeora 137
Ciuperci umplute 98 Supa de piersici cu vin dulce 137
Ccsnte de v~el cu doua feluri de ardei 99 Prajitura cu caise 138
Vinete gratinate cu bucatele de slanina 100 Prajitura de nectarine cu mlgdale 139
Andlve gratlnate cu jambon 101 Index dupa produse 140
Antricot cu vin 101 Produsele Michel Montignac 142
Coaste de pore eu linte verde 102 Bibliografie 142 14 RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC

obezitate s-a rrarit de patru on. Astfel ca pare legitim sa ne Tndoim de validitatea acesteia.

decat cei care muncesc in birou. Tn Rusia, 56% dintre femeile cu varsta peste 30 de ani sunt obeze, in vreme ce aportul lor energetic cotidian este slab (aproximativ 1500 Kcal), iar majoritatea dssfasoara munca fizica.

5 - Persoanele sarace sunt, in mare parte, mai grase sau obeze, desl nu mananca mai mult deeirot media.

Acesta este cazul Tn toate tarile occidentale, mai ales in Statele Unite. Cu cat oamenii sunt mai boqatl, cu atat sunt mal slabi.

6 - in numeroase tari in curs de dezvoltare exista un proeent alarmant de cazuri de obezitate (~i de diabet).

o asemenea situatie exlsta In India, unde populatla este, In proportie de peste 20%, obeza, cu toate ca indienii - de altfel, tot mai numerosl - nu mananca mai mult decat inalnte.

"in farfurie" aveau aceeasi valoare sl ca se regaseau automat in organism. Tn lumina cunostintelor actuale de fiziologie digestiva a alimentelor sl despre natura mecanismelor metabolice care decurg de aici, putem Tntelege azi cum functloneaza lucrurile In realitate. Am demonstrat, deci, ca ceea ce este important 7ntr-un aliment nu este CANTITATEA (masurata In calorii), ci CALITATEA, asadar caraeteristicile nutrltlonale,

Caracteristicile nutrftlonals ale unui aliment sunt determinate de trei criterii:

• contlnutul nutritional, atat In rnacronutrlenti (glucide, lipide, proteine), cat $i 7n micronutrienti (vitamine, s8.l1Jri minerale, oligoelemente, fibre, acizi gra$i esentiaj),

• rata de absorbtie lntestlnala care mascara biodisponibilitatea nutrifionala a alimentului,

• potentialul metabolic care rnasoara amploarea raspunsurilor glucidice sl insulinice, cat si incidenta asupra termogenezei (consumul energetic provocat de digestie).

Examinarea ipotezei nutrltlenate oficiaLe

De aproximativ dauazeci de ani, numeroase studii epidemiologice ne-au permis sa ne facem 0 idee des pre eventuala eficacitate a recomanderior nutritlonale oficiale. $i In acest caz constatam numeroase paradoxuri.

1 - Consumul mediu zilnic de energie in larile industrializate a scazut cu 30 paM la 35% in ultima [umatate de secol.

ln mod paradoxal, prevalenta obezltatii a crescut cu peste 300% 7n aceeasi perioada, Tn Franta, diminuarea aportuJui energetiC este de 36% fata de 1960 si de 50% comparativ cu 1935.

2 - Persoanele obeze nu mananca mai mult dedit eele cu greutate normala,

Sa dimpotriva. Statisticile profesorului Creff arata ca 51 % dintre persoanele obeze rnananca mai putin sl chiar mult mar putin,

3 - Persoanele obeze nu au un consum energetic inferior.

Asta s-a crezut vreme lndelunqata, Este, din contra, chiar invers: 0 persoana obeza are un consum energetic mai ridicat decat a persoana comparabili:l (ca varsta, InaJtime), din cauza supraponderalitatll.

4 - Numeroase persoane obeze au un consum fizic important.

Tn tarile OCCidentale, taranil, rnestesuqarf $i muncitorii sunt mai gra$i

Nu 6)dSta o l8(}8.twrlHntre~titat~de calodiirigerat~zilr)jc, •.. 1'0 m~qie,de catre populati~d~ta $fnJvelulde corpol~aalacele!.· populatlL. Ou alte cuvints, factorul energeticnu este determinant In luarea In greutate.

200 KcaL de cartofi

nu sunt 200 KcaL de Linte

Sa luam coua farfurii.

Tn prima, punem 220 g de cartofi, adica 200 Kcal. Tn cea de-a doua, vorn pune 180 g de linte (fiarta), adlca 200 de Kcal. Pentru un nutritionist traditional, aceste doua portf de ali mente sunt identice din punct de vedere nutritiv, chiar daca lintea cantareste mai putln. Asta deoarece cartofii si lintea sunt doua glucide. Mat

Specificitatea nutrilionaLti a unui aliment

Ipoteza nutritionala a echlllbrulul energetic Intre aportul caloric, pe de o parte, sl consumul energetic, pe de alta, pare, deci, complet sronata. Marea eroare a fast aceea de a considera ca toate caloriile calculate

RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC 15

mult chiar, sunt glucide complexe. Avand In vedere ca au un continut caloric (glucidic) identic (200 Kcal), ca servim a porte sau alta, este acelasi lucru pentru nutritionistul traditional, deoarece cele doua sunt lntersaniabile.

Realitatea fiziologica este complet diferita. Sa vedem cum stau lucrurile:

ConsumuL a 200 Kcal de cartofi

Tlnand cont de natura amidonului din cartofi (conti nut ridicat de amilopectlne/contmut scazut de arnlloza), digerarea cartofilor de catre enzimele digestive (hidrolizare) se face in proportie de 80%. Acest lucru semnifica faptul ca 80% din cele 200 Kcal de amidon sunt transform ate In glucoza, care traverseaza bariera lntestlnala, trecand in sanqe.

Ma cum stlrn, glicemia (Ia tineri) este de aproximativ 1 g de glucoza (zahar) intr-un litru de sanqe, Odata consurnata, 0 glucida, precum cea din acest caz, trece in sanqe, dupa ce a fost

I

!

~

i

I

J

1

l

I

Introducere

Aceasta carte de retete este cea de-a treia dintr-o serie lansata la inceputul anilor 1 9901 si va of era peste 100 de noi retete.

La fel casl cartile anterioare, volumul de tata este destinat tuturor aceptllor dietei Montignac, care vor gasi In paginile urrnatoare 0 alta zona de aplicare a filosofiei nutritioniste pe care au lrnbratlsat-o.

Este 0 dieta rscomandata, de altfel, mai ales celor care doresc sa descopere principiile ei mai mult prin practica decat prin aprofundarea teoriei.

De asemenea, aoeasta carte se adressaza tuturor celor care doresc sa se apuce (sau sa se reapuce) de gatit, Tn specialdoamnelor; fara ca astfel sa-sl complice vista. Aceste retete sunt - deopotrva - simple, practice, gastronomice ~i sanatoase,

• Sunt simple deoarece pun Tn practice principii culinare de baza $i, fara exceptie, la Indernana tuturor, inclusiv a incepatortor.

• Sunt practice deoarece ingredientele esentiale de care avetl nevoie

sunt actuale si disponibile peste tot. Tn plus, retstele nu neceslta materiale sau ustensile sofisticate. Echipamentul elementar este mal mult decat suficient.

• Sunt gastronomice deoarece sunt inspirate, Tn mare parte, din arta culinara provensala $1, Tn general, rneolteraneeana, Tn care place rile senzoriiile;- olfactive, gustative si vizuale sunt omniprezente .

• Tn sfa.r$it, retetele sunt sanatoase in rnasura Tn care sunt conforme principiilor dietei Montignac, care, asa cum s-a demonstrat prin studii stiintifice ~n special cele ale profesorului

16 RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC

transtormata In glucoza. Cand se atinge vartul glicemiei. acest lucru atrage dupa sine 0 secrete de insulina rnenita sa scada glicemia. Glucoza este, astfer, stocata in ficat sl in tesuturUe muscurare (glicogene), unde va putea fi utilizata ulterior drept com" bustibil. Astfel. In cazul cartoftlor, dige" rarea celor 200 Kcal de amidon se traduce pdntr-o cre~tere lrnportanta a glicemiei, urmata de 0 irnoortanta secrete de insulina. Tn rnasura in care amidonul s-a transformatin proportls de 80% 'in glucoza, putem considera ca 160 Kcal sunt disponibile (In termeni de energie) 'in organism, fara de cere 200 Kcal din farturie.

ln rnasura In care doar 20% din ami" don a fast transformat 'in glucoza. putern considera ca door 40 Kcal sunt disponibile (In termeni de energie) 'in organism, in raport cu cele 200 Keal din tarturie.

Prima observate care iese'in evidenta este, decl, aceea ca, prin consumul a 200 Kcal de linte, energia efectiv disponibila in organism este de patru ad mai mica decat cea pe care 0 obtinern consumand 0 porte calorica identica de cartofi.

Cu alte cuvinte, caloriile alimentare calculate in farfurie nu au nimic de-a face cu cele care sunt etectiv disponibile In organism, dupa digestie. Astfel ca, daca facem cornparatle intre diverse alimente, raportul ar putea fi de la simplu la cvadruplu.

produce Ingra~area. Daca la aceeasl masa s-au consumat sl lipide, 0 parte dintre acesti aclzl gra$i risca sa. fie trsnstormati in grasime de rezerva, din cauza hiperinsulinismului, antrenand 0 luare in greutate suplimentara.

Tn cazullintei, glicemia slaba (de patru ori mai mica. decat cea provocata de cartofi) este, fara lndoiala, sutictenta pentru a satisface nevoia de glicogen. De alttel, dat fiind raspunsul insulinic slab, nici glucoza (lntrucat nu exlsta in exces), nici lipidele Insotitoare nu vor putea fi stocate ca grasimi de rezerva, Acizii gra$i vor fi, asadar; utilizati normal pentru nevoile energetice ale organismului. $i. in ipoteza ca ar fi lrnportanti, organismul ar reusl sa Ii arda, crescand consumul energetic postprandial. Dar, In cazul in care acestl acizi ar fi insuficienti, organismul ar pune automat in functlune 0 alta functe rretebolca (lilXlliza). care consta in lmprurnutarea energiei din grasimile de rezerva, antrenand astfel procesul de slabire,

Pe de alta parte, deoarece consumul de cartofi se traduce prin hiperglicemie si hiperinsulinism, nivelul de satletate nu este satlsfacator sl exlsta riscul de hipoglicemie reactiva intr-un interval de aproximativ doua ore, principaleie simptome fiind oboseala (epuizare brusca) sl foamea. De aici, tentatia de a manoa intre mese. Tn schimb, acest rise nu exista la linte, al carei consum da senzatia de indestulare prelungita pana la masa urrnatoare. In acest caz, nu exista riscul de hipoglicemie reactiva, gratie secretlel slabe de insulina. In concluzie, putem spune ca, in ciuda opiniei

Consumul a 200 Kcal de linte

Douti glucide nu pot fi schimbate una cu cealaltti

Raspunsurile metabolice care urmeaza dupa eonsumarea celor doua portii caloric identice de cartofi l?i linte sunt complet diferite: un raspuns foarte puternlc in cazul cartofilor l?i unul foarte slab in cazullintei. ln plus, fiecare dintre aceste raspunsuri metabolice antreneaza, la rancu-l, alte consecnts metabolice, care se vor traduce fie prin luarea in greutate, fie invers, prin pierdere in greutate.

In cazul cartofilor, tinand cont de glicemia rldicata si de raspunsul insulinic puternic, se poate ca excesul de glucoza (In raport cu nevoia de glicogen) sa faca obiectul unei transformari Tn grasime si al unei stocarl, ceea ce

RETETE !?I MEN1URI MONTIGNAC 17

Tinand cont de natura amidonului din linte (contlnut scazut de amllopectlne/contlnut ridicat de amllozs). digerarea lintei de catre enzimele digestive (hidroliza) se face In proportie de 20%. Acest lucru insesmna ca doar 20% din cele 200 Kcal de amidon sunt transformate 'in glucoza, care traverseaza bariera intestinala pentru a trece in sanqo, Acestea ceclanseaza 0 foarte slaba crestere a glicemiei, urrnata de 0 secretie de insulina foarte scazuta, aproape nUB.

care a facut de multa vreme cariera printre nutrltlontsti, doua glucide nu sunt lntersaniabje. Cu cat amidonul este mai rezistent, cu atat absorbtia de glucoza este mal punn irnportanta (din cauza slabei sale biodisponibilitati) sl, 'in mod paradoxal, cu atat nivelul de satietate este mai ridicat. Am mai putea adauqa ca riscul de a lua Tn greutate este mal mic, indiferent de consumul suplimentar de lipide.

Astfel, incepand de acum, trebuie sa alegem glucidele tlnand eont de un nou criteriu: indicele glicemic.

Indicele glicemic (lG)

De acum inainte, clasifiearea glucidelor trebuie facuta in functle de puterea lor hiperglicemica corespunzatoare, cum am vazut mai devreme, procentului de absorbtie a zaharurilor,

De rnulta vreme, nutritiorli~tii cr1:lsifica· glucidele Tn doua categorii: glucidele simple (sau .zaharurl cu absorbtie raplda", zaharuri rapid e) ~i glucidele cornplexe (sau .zaharuri cu absorbtle lenta", zaharuri lente), Insa, acum mai bine de cincisprezece ani, s-a demonstrat ca acsasta clasificare este total eronatal Experimentele au aratat ca to ate glucidele, fie ele simple sau cornplexe, se absorb Tn acelasl interval de timp (aproximativ 0 jumatate de ora) si ca eroarea a fast cornlsa confundand vlteza de evacuare digestiva cu viteza de absorbtle.

18 RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC

fie ele simple sau complexe. Aceasta clasificare noua se face plecand de la not'unea de indice glicemic.

Indicele glicemic al unei glucide rnasoara biodisponibilitatea acesteia pe 0 scam de valori construita pomind de la glucoza pura (100% biodisponibila), careia i s-a atribuit valoarea 100. Toate glucidele au fest, asadar, rnasurate In raport cu puterea lor hiperglicemica. cornparata cu cea a glucozei.

Tn acest fel, pe scara indicilor glieernlcl, cartofii prajiti se gasese la valoa rea 95. in timp ce lintea are un indiee de doar 30.

Daca observarn cu atentle tabelul cu indici glicemici, remarcam ca alimentele din prima coloana de la pagina 1 9 (glucide cu IG ridieat) sunt alimente fie rafinate (faina, zahar, orez), fie transformate industrial (fulgi de porumb, orez expandat, amidonuri modificate, batoane energetice). fie alimente "noi". adica eele care au Tnceput sa fie consumate, In mod regulat, abla Tn ultimele doua secole, cum ar fi cartofii, faina alba sau zaharul.

Cu toate acestea, trebuie sa admitem ca toate aceste alimente sunt cele mai consumate astazi Tn majoritatea tarilor occidentale $i treptat, Tn cadrul procesului de globalizare, mvadeaza obieeiurile culinare ale altor tari.

Dirnpotriva, daca obssrvam a doua coloana de la pagina 19, unde se gasesc indicii glicemici scazuti, constatarn ca alimentele de acolo corespund. Tn mare parte, fie acelor produse care nu sunt consumate aproape deloc in zilele noastre (paine

RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC 19

inteprala, cereale integrale, faina nerafinata, orez complet, adica nedecorticat). fie alimentelor consumate din ce ln ce mal rar (linte. fasole uscata, mazare, naut) sau foarte pu~in (fructe, legume proaspete). Acestea sunt alimentele care se consumau des Tn trecut, cu cincizeci de ani Tn urma,

GI.!UCIDE,eU!oINDI¢EGl.I.CEMJ.Ci

R10U:AY IIG"'; 551 .

Maltoza (OOre) Glucoza Cartofi la cuptor Cartofi priij'~i F~nade orez

110 Orez complet (brun) 50
100 Orez basmati cu bob lung 50
95 Cartofi dulci 50
95 Paste integrale (grau integral) 50
95 Spaghete !ill dente 45
95 Mazare verde 40
90 Cereal('!. integra!ef%~ z~har 40
90 Fulgii'jeov~: . 40 :
85 F,~()IE!ro~i~' . .. ,_ .... :'·:c·,I .. , ·· •.. 40
85 SUG.CW.fiuqte. pfO$SM~ ·Mrl1. zah~r·. .... 40
85 Paif1e.Purn~rnk;~el 40
85 P~inede$Elqa~ intewala .. 40
··85 P~illa ~90%integ@la, .40
85 Tt"lghe~ata cualginat . 40.
.85 Paste integrale ardenta AO
80 Smochine uscate, caise uscate 35
75 Porumb indian 35
75 Orez salbaric 35
70 Quinoa 35
70 Morcovcrud 30
70 Produse lactate 30
70 Fasole uscata alba 30
70 Linte bruna, qalbena 30
70 Nttut 30
70 Alte fructe proaspeta (mere, pere,
70 portacale, caise) 30
70 Fasole verde 30
70 Fidea de soia 30
65 Marmelada fara zahar 30
65 Linte verde 22
65 Fasole oloaga 22
65 Mazare 22
65 Ciocolata neagra (> 70% cacao) 22
60 Fructoza 20
60 Soia 15
60 Arahide 15
60 Caise praaspete 15
55 Legume verzi, salata, m:;;ii 15
55 Vinete, dovlecsi, usturol, ceapa 15 Hiperinsulinismul

Alimentatia hiperglicemiea (aazata pe consumul de glucide cu IG ridicat, care corespunde alimentatlol moderne) constanta are ca rezultat, pe termen lung, hiperinsuJinismul, adica sscretia exceslva de insulina, unul dintre hormonii-cheie ai metabolismului. S-a demonstrat ca hiperinsulinismul nu este responsabil dear de luarea in greutate Un special. prin stocarea preterentiala a lipidelor consumate suplimentar), dar sl ca este, totodata, factor hotarator in declansarea diabetului $i a altor afectiuni cardiovasculare (colesterol. bipertensiune, trigliceride).

Mbr{;()Ii.~ert '" .

Fulgi~e PO;rJJrTIb,pOj:lq9rn •.......

~z cu iier~raPida Plll.bintadeorei·· . Orez sxpandat

Bob fiert

Dovlaae

Papene verde

Zahar (zaharlna)

P~ine alba (bagheta)

Cereale rafinate indulcita Baton de ciocolata

Cartofi fierti fara coala

Cola, bauturl carbogazoase Blsculti

Porumb modern Orez alb

Taietei, ravioli Stafide

Paine de tanlte Cartali lierii In coaia Sfeclii rosie Dulceturl cu zahar Gri:;; ralinat

Orez cu bab lung Banane

Pepene gal ben Spaghete albe bine lierte Biscuiti uscatl

Indicala glicemic pentru multe alte alimente 8ste disponibil pe pagina de internet www.montlgnac.com

,

.~

PREA MULTAGLUCOZA DUCE LA.iNGRASARE

Din cauza sedentarismului, omul modern nu are nevoie cecat de foarte putina glucoza.

Totusl, consurnand glucide cu IG ridicat. aslrnlleaza, Tn mod paradoxal, 0 cantitatemai mare decat strarnosli sai, care eonsumau glucide cu fG mic, astfel ca nevoiJe sale sunt mai putine. Aoeasta glueoza excsdentara se transforma automat Tn grasime, fapt care duce fa luarea Tn greutate.

;:0 RETETE SJ MENJURI MONTJGNAC

PRINCIPIILE DIETETICE DE BAZA

la pierderea in greutate ~i la diminuarea factorilor de risc pentru diabet sl afec~iuni cardiovasculare. Permanentizarea rezultatelor se obtine men~inand 0 rezultanta glicemica medie in timpul meseL

Lipidele

Grasimile sunt alese, in special, dintre acizii gra:;;i mononesaturati (ulel de masline, grasime de gasca si de rata) :;;1 cei polinesaturati de origine animala (grasime de peste Omega 3). Acesti acizi gra:;;i tavonzeaza pierderea In greutate. sl contribuie la diminuarea tactorilor de rise cardiovascular, spre deosebire de grasimile saturate (unt, margarina, gnlsime din carne, untura toplta),

Proteinele

Acestea sunt alese in functls de originea lor (animala sau vegetala) :;;1 de neutralitatea lor in raport cu raspunsul insulinic. Asttel, acestea vor fi consumate In cantltat: suflciente (aproximativ 30% din aportul energetic total). Proteinele determina 0 satietate mai mare si contribuie la cresterea consumului energetic de baza,

'l~~J:~~~'~;~~;i~~:~~~;~:·!0~;~.>·:.;

· ~itirnitat~a. diE3t~iM.qr1tig"ac.este datA'desinh~Za m.JI11eroaselor. studii

_ll_\ig~

· Fr.:int~l~i dfnattepatrJzeq( de t~i. Oieta S9 InSerie Intr-un curent international de gandlre$tiintifica,printre al carul Hderl se numara epldemlologi lmportantl, cum ar fl, de exemplu, profesorul Walter Willet de la Harvard Medical School. Oieta Montignac a demonstrat ca are eficienti:i (pe termen scurt $i lung) :;;i efecte secundare benefice, a$a cum au aratat studiile specifice (studiul canadian al profesoruluiDum~nil,.publi~.~tTI'\ .. l'\pI9mbrie

··~~~'~~i1t~~,f~m~sr~g~rl1~{Zl~

natlv~cr~16il~~I~\jjetei~hIP6C~16riCe,

· acelea ale dispe~lirii .~ ~$~6ul~i' care ne erau oferite pans. acum $1 ale caror recornandarl nutritlonale sunt, in opinia profesorului Willet, responsabile, in mare parte, de crestsrea explozlva a obezitatii din lume.

Oieta Montignac este, In primul rand, 0 maniera diferita de alimentatie. ln ciuda unor opini; calomnioase, aceasta dieta nu poate ti consioerata un reglm restrict iv, 7ntrucat nu impune restrictii cantitative. Oieta duce, pur si simplu, la redefinirea obiceiurilor alimentare: nu vom manoa mai putln, vorn manoa mai binsl Oieta consta, In principal, in alegerea alimentelor In functie de specificitatea nutritionsja si de potentlalol lor metabolic.

Alegerea alimentelor Gluddele

Sunt alese, In special, dintre cele cu IG mic, pentru a Impiedlca crestersa excesiva a glicemiei, ceea ce ar induce un raspuns insulinic agresiv, declansand mecanismul de luare In greutate. Experlenta a demonstrat ca glucidele cu IG mai mic sau egal cu 35 (vezi tabelul de la pagina 19) duc

Cele doua faze ale dietei

i.

Faza I: taza de stablre

Este variabila, In functie de importanta kilogramelor ln plus, implicand alegerea rationala a grasimilor si a proteinelor $i consumul (din punctul de vedere al glucidelor) acelor alimente al carer indice glicemic (I G) este mai mic sau egal cu 35. Obiectivul este acela de a induce la sfar:;;itul fiecarei mese

RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC 21

un raspuns insuHnic cat mal scazut posibil. Astfel, este evltata orice posibilitate de depunere (Iipogeneza) sl, In acelasi timp, sunt consumate grasimile de rezerva (lipoliza) care sunt arse prin cresterea consumului energetic (termogeneza).

Faza II: taza de stabilizare sl prevenire

Alegerea glucidelor se va face Tntotdeauna in functie de IG, dar va ti la scara mai mare decat in faza I. Alegerea ar putea fi ratinata de utilizarea unui nou concept, acela de rnasa glicemica (sinteza Intra IG sl concentratla de glucide pure din aliment) sl, in special, de cel al rezultantei glicemice (RG) a mesei. Acest ultim concept permite, Tn anumite concltli, consumul tuturor glucidelor, inciusival celor cu IG ridicat.

Structura meselor

Principiul de baza consta in servirea a trei mese pe zi:

• micul dejun;

• pranz:

• Gina,

22 RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC

.. _i .....

R~ ,repr~inta crestersa medie a glicerl1lel, .. obtl.nutl! la, sfa~itul' ,unei. rnsse ~0rt1plexe;1nurma int~ractlunii . difentelor alimentecon$urnate, Acest conqeptncou S,!3~$te drept ghid Tn faza II. Datoritalpieste. posibil s~ con~umarp rl)c~d~ulunei m~se ° 9IuCld,I1C~ ,IGddi?~t, . neutralizand 0 parte Irl)P9rt.a.nt~.ctin.efect49leace,steia asupra glicemiei,cupOndltia.' SA'c6n~ su.m~,.inp~aJat,lI;gllJCideGU IG rnl? '. pentru a crea.fenom~I"IUI 'de

gompenSare.. " .,' ' .•... .

f~em, d~~menea, M sounern ca. .In, faza II,., ~ potcorisumatbateBJi-

mentele, faraexcep1ie. . .... .

Exista d~ua ti,purl de mese: cele lipido-protelce ~I cele glucido-proteice.

Mesele lipido-proteice

lsau lipidicel

Contln ?ro!eine $i grasimi (carne, ?U~, branza), dar sl glucide al carer In~lce glicemic este obligatoriu mai rruc sau egal cu 35.

Mesele 9 Lucido-proteice lsau gLucidiceJ

Sunt constitults, Tn principal, din glucide al carer indice glicemic este cuprins Tntr~ 35 sl 50 (de exemplu, spaghete), In afara proteinelor deja prezente Tn glucide, putem adauga si alt~I~, cu condhla ca ele sa nu contina qrasrm saturate (iambon de pui sau d: curcan, mezeluri crud-uscate). Singurele grasimi acceptate intr-o rnasa glucidica sunt grasimile Omega 3 (pe$te crud, fiert Tn apa sau fiert la

abur) sl, intr-o proportls mai mica grasi~ile mononesaturate (un stro~ de ulel de masline peste spaghete).

Echilibrul va fi respectat (fara exceptie) ps parcursul zilei:

• Micul dejun va fi glucido-proteic (vezi pagina 28).

• Pranz.ul: daca este masa principala, va fi IIpldo-proteic $i va contne: - aperitiv (cruditati);

- u.n,f~1 principal compus din proteine

$~ lipide (.carne, pasare, peste, oua) $1 0 gluclda eu IG mai mic sau egal cu 35 (legume verzi, linte, fasole, rnazare):

- u~ de~ert cornpus fie din fructe, fie d~n branza sau din preparate (placlnta sau alte dulciuri) 091 carer IG este mai mic sau egal cu 35'

• _?ina ~a fi.' in principiu, mai u$~ara $i, In. trei din cinci seri, de tip glucido-protele, cuprinztmd:

- un aperitiv (optional), de exemplu, supa de legume;

- un fel glucidic (spaghete, linte, orez);

- un desert (op~ional): fructe, iaurt cu

0,5% grasime.

Se poate, totusl, sa inversati tipurile de mese pe parcursul zilei, in special din cauza constranqerllor profesionale tra~~for~and cina in masa prineipali a Zllei, pranzul devenind, astlel, mal usor;

PRINCIPIILE CULINARE ALE DIETEl

Toate retetele din' aceasta carte se contormeaza dietei Montiqnac. Toate sunt retete pentru faza I, cu alte cuvinte, pot fi folosite cu u~urinta in faza de slabire, Astfel, niciuna dintre ele nu conthe glucide rele (glucide cu IG ridieat). Dimpotriva, ingredientele propuse - la fel ca garniturile - au un indice glicemic mic sau foarte mic (mai rnlc sau egal cu 35).

De altfel, cu cateva mici exceptii, toate retetele din aceasta carte sunt de lnsplratle rnediteraneeana sl, Tn particular, provensala Imi place foarte mult bucataria din regiunile Tnsorite. Este 0 Tnclinatie pe care am avut-o dintotdeauna, dar am putut sa-i descopar toate subtilitatile si sa-l apreciez aromele incomparabile de-a lungul multor ani, avand sansa sa traiesc Tn sud-estui Frantei sl sa-rni petrec vacantels Tn Corsica. Este 0 bucatarie sirnpla, rapida $1 usoara, ale carei savori sunt apreciate peste tot in lume, indiferent de cultura. ln sfarslt, este 0

RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC 23

bucatarie sanatoasa, adica una ale carei ingrediente sunt foarte benefice pentru sanatate, Tn special pentru prevenirea maladlilor metabolice (obezitate, diabet, afectiuni cardiovasculare).

Cei trei copii teribili

ai buditAriei tradltlonate

Dupa cum veti remarca rapid, trei ingrediente majore ale bucatarlel traclnonale sunt complet absente din aceste retete, inclusiv ($1 mai ales) Tn patiserie: faina alba, zaharul sl untul.

Faina si zaharul

Acestea sunt evitate, in mod natural, deoarece sunt glucide cu indice glicemic foarte ridicat. .

Untul

Este exclus, Tntrucat este 0 grasime rea (acid gras saturat), in special atunci cand este gatlt. Totusl, toate cartile de bucate (sau aproape toate) recornanda untul ca grasime pentru gatit. Chiar $i ln cartile clasice ale bucatariei provensale, untul este prezent, de obicei, intr-un numsr mare de retete. Untul era, Tn trecut, un produs rar si scump, deci nobil. Gatitul cu unt era, asadar, privilegiul celor boqati (aristocrati si burghezi) ~i a fost, in conseclnta, folosit foarte mult de bucatar] acestora. Traditla gastronomica franceza rnostenlta din acea perioada se lntemelaza, asadar, in principal, pe gatitul cu unt.

Daca untul poate f acceptat Tn planul nutritional (10 pana la 20 de grame pe zi) atunci cand e consumat proaspat sau putin topit, nu acelasi este cazul cand e g8.ti1.

24 RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC

Uleiul de masline

Gitat constant In Biblie, uleiul de masjne era un aliment esentlal in civlllzatia antica. Strarnosli nostrl se serveau de el nu doar pentru a se hranl sl a-si lumina casa, ci sl pentru a se lngriji. Dar, de-a lungul secolelor, acesta a devenit uleiul saracilor din tarile mediteraneene. La jurnatatea sec. XX, aproape a cazut In uitare, fiind Tnlocuit de substantele grase .rnoderne", cum ar f uleiul de floarea-soarelui si margarina.

Dupa cateva seeole in care a fast alungat din bucataria occldentala, ulelul de rnaslne a reaparut in forta, de cateva decenll, Tn praetlcile noastre culinare. $i-a regasit, treptat, titlul de noblete, gratle aurei sale de sanatate, redescoperlta prin studiile stlintlflce des pre falmosuJ regim mediteraneean, dar si datorita talentuluf marilor bucatari, precum Alain Ducasse. Temperatura critica pentru uleiul de rnasline (tn momentul in care lncepe sa se afume) este mult mal rkflcata decat pentru alte tipuri de ulei. Astfel, dupa gradul de aciditate, poate fi TncEdzit pana la 2300, In vreme ce ulelu) de arahide nu poate deoasi 2000, uleiul de floarea-soarelui 170°, iar untul 110°. Uleiul de rnasline este, asadar, intentionat, singurul omniprezent In aceasta carte de retete, fiind utllizat atat cald, cat si reee.

vreme. mult timp, nutrltionistii ne-au spus ca graslmlle bune sunt cele veqetale, iar cele rele sunt de provenienta anlmala, S-a demonstrat stiintific, cu mult timp in urma, ca aceasta disociere fara nuante era total gresita. Unele grasimi vegetale, precurn uleiul de palmier, nu sunt bune, intrucat sunt suprasaturate, in timp ce unele grasimi animale sunt benefice, asa cum este cazul grasimii de gasca si de rata. Aceste grasimi au, de fapt, aceeasi structure chlrnloa precum uleiul de rnasjne, Ele sunt compuse, in principal, din acid oleic, un acid gras mononesaturat.

Graslmea de gasca are doua avantaje: are aceleasi proprietati ca uleiul

Untul este format, In principal, din grasimi saturate, compuse din acizi grasi cu .lant scurt", care au avantajul de a fi descornpusl rapid de enzimele din intestinul suotre. De aceea, untul proaspat este mai usor de digerat. Dar, odata ce untul atinge temperatura de 1000e, acesti acizi grasi faimosl cu lantul scurt se distrug treptat. lata de ce untul gatit devine indigest: deoarece nu poate f descompus normal de catre enzimele din intestinul suotlre.

Untul constitule, de altfel, un factor de rise suplimentar pentru sanatate, Dlncolo de incldenta negativa asupra colesterolului si de riscul de blocare a arterelor, untul gatlt (tncepand de la 1200) este produs din acroleina, recunoscuta drept sobstenta cancerlgena. In momentul Tn care punem a bucatica de unt intr-o tigale pe foc, pentru a reallza 0 reteta, temperatura creste rapid pana la 160 sau 1800• chiar mal mull, 0 temperatura nociva pentru unt.

Nu la fel stau lucrurlle cu alte grasiml pe care Ie recornandarn cu caldura: uleiul de masline sl grasimea de gasca sau de rata.

Grasimea de gasca (sau de ra~aJ

Unii vor fi, poate, surprinsi ca facem apologia unei astfel de grasiml, cata

RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC 25

de masline (punct de flerbere foarte ridicat, factor de preventie cardlovasculara) si contera preparatelor in care este folosita 0 savoare exceptionela, care da mancarurilor un deosebit gust raflnat.

Smantana de soia

Tn numeroase retete vi se propune ca, In loc de smantana lichida, sa tolositi smantana de soia. Acest produs permite obtinerea unui sos consistent, evitand grasimile saturate din srnantana. Merge de mlnune la legume $1 peste. Daca folositi srnantana de soia la carne, ar fi mal bine sa-l arnplifcatl gustul cu grasime de gasca.

28 RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC

nouz LUNI CU MENIURI MONTIGNAC

Micul dejun

Meniurile care urrneaza ne dau doar indicatii legate de organizarea meselor principale: pranzul si cina. Masa de drnineata a fost ornisa lntentlonat, deoarece, in ciuda celor cateva variante, este, Tn general, aceeasi, Este important, insa, ca ea sa fie organizata conform principii lor dietei Montignac4.

Micul dejun va fi, in general, de natura glucido-proteica si va cuprinde:

Glucide cu indice glicemic mic

• fructe;

• paine integrala5, oiscuitl de secara cu 24% fibre, paine Pumpernickel:

• cereale integrale fara zahar:

• dulceturi tara zahar".

Proteine

• iaurt cu 0% grasime;

• branza cu 0% qrasirne:

• jambon de pui sau de curcan:

• somon afumat sau marinat.

o bautura

Se recornanda cafeaua decofeinizata, cafeaua arabica, cacaua, cicoarea,

laptele degresat, laptele de soia si de migdale, ceaiul si sucurile de fructe cu pulpa (evitati sucurile industrials reconstituite sl Indulcite).

• Zaharul :;;i toate grasimile saturate ~n special untul) trebuie, Tn mod imperativ, evitate.

4 Pentru detall, consultati car\ile Michel Montignac Mananc, sltlbesc !Ii ma mentin. Litera, 2009, La Methode Montignac pour les femmes, Flammarion 2004, La Methode Montignac ilustree, Flammarion 2006.

Pranzul

Trei mese de sears pe sapte.mana sunt, de aitfel, glucido-proteice (GP), nu contn grasimi, decat dace. este vorba de grasimi de peste sau 0 cantitate slrnoolca de ulei de masline. Duminica, se servesc, de obicei, mese mal festive si mal bogate decat in celelalte zile ale saptamanii, conform traditlel familiale franceze.

Cina, a carei cornponenta glucide. este Intotdeauna mai lmportanta, nu contine decat doua feluri: un fel principal si un desert, deoarece, din principiu si fara exceptie, masa de seara trebuie sa fie mai usoara,

Este masa cea mai lrncortanta. Conform terminologiei Montignac, este "lipido-proteieii", adica va confine lipide gn general, grasimi bune), proteine de origine diversa (carne, peste, oua, branza) si glucide (legume, leguminoase, cereale, fructe cu indice glicemic mai mic sau egal cu 35). Pranzul este, de obicei, compus din trei feluri:

• Un aperitiv: aproape In toate cazurile, este campus din legume sau crudltatl.

• Un fel principal: format din carne, peste sau un preparat din oua, lnsotit de 0 leguma flarta,

• Un desert axat pe patru formule, la alegere;

- branza insoW3 de salata:

- un fruct sau un preparat pe baza de

fructe; - un iaurt;

- un produs de patiserie Montignac,

adica fara faina, fara grasimi saturate (unt) si Mra zahar gnlocuit, eventual, de fructoza).

Cina

Mesele de seara sunt mai usoare, adica mai putir: copioase, iar continutullor In glucide este mai important.

RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC 29

• Aceste rnenluri sunt orientative,.ceea ce inseamna ea nu doar zilelepot f inversate, ci ~imesele~ tntreele (pranzul cu cina).

• pranzulsau.cinapotfiinlocuitedeq·

gustareMontignac~i ahqrne: . '.

- Un s~nqvi!;lc;up~i[le jntegr~JaGu ildce glicemic foarte rnI6,.cucrudiW.~ sau somon afurnatsaucu proteins farl!i grasiml, cum ar fi jambonu[ de pui sau curcan sau albusul de ou fiert.

- Fructe proaspete sau uscate, all!ituri de care se pot manoa alune, nuci :;;i; mal ales, migdale.

5 Vezi pagina de internet www.montignac.com pentru a pracura paine integralS.. 6 Vezi pagina de internet www.montignac.com pentru a procura dulceruri fara zahar,

RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC 31

JU RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC

S.A.PT.A.MANA 1

SAPT.A.MANA 2

LUNI MARTI MIERCURI JOI LUNI MARTI M1ERCURI JOI
• Vezi pagina 28 • Vezi pagina 28 • Vezl pagina 28 • Vezl pagina 28 • vezl pagina 28 • Vezi pagina 28 • Vezl pagina 28 • Vezi pagina 28
oC: uC:
~.~ ~.~
'0 '0
• Ro~ii cu mozzarella • Castraveti cu • Salata de andive • CremA de avocado • Salata de andive • Morcovi rasl • Ridichl • Salata de castravef
• File de somon cu smantana de soia cu nuci cu crab (pag. 41) cu nucl cu lamaie • Ficatei de pasare • Carne de villi. cu
crerna de mi:tsline • Coaste de pore • Scoicl Saint-Jacques • Morun cu broccoli • Coaste de pore • File de ton cu a la provem;ale ardei 'Iute (pag. 105)
N (pag.78) cu linte verde cu ceapa (pag. 71) (pag.85) N • Fasole verde cu ghimbir (pag. 76) (pag.94) • Broccoli
c:
'e • Spanac (pag.102) • Mazare • Branza alba de vaci ·e bucatels de slanina • Branzli. alba • laurt • Cap~uni
a. • Branza • Fructe de padure • 2 sau 3 bucatele de 0- (pag.122)
ciocolata eu mai • Qua cu lapte cu
mult de 70% cacao fructoza
• Spaghete cu sos • Plept de pui cu • Ro~11 umplute vege- • Om leta cu clupercl • Spaghete cu sos • Taboule de quinoa .• Chill vegetarian • Omleta cu vlnete
de rosii $1 busuloc parmezan (pag. 93) tariene (pag. 115) • Salata verde de rO$il $1 busuioe (pag.48) (pag.114) (pag.108)
>t1I (pag.124) • Salata verde • Orez bas mati • Sranza >t'G (pag. 124) • Somon afumat • Compot • Salata verde
c:
i;3 • laurt • Oua cu lapte cu • Cornpot e • Mere la cuptor ·Iaurt GP • Branza
GP rructoza GP i;3 GP DUMINICA

sAMBArA

VINERI SAMBArA DUMINICA
oC • Vezl pagina 28 • Vezi paglna 28 • Vezi pagina 28
._ ~
~'ai"
'0
• Salata de spanae a • Tabou/e de quinoa • Salata Landalse
la sevillane (pag. 47) (pag.48) (pag.46)
• Plept de pasare eu • File de ton cu rO$ii • Costits de miel cu
N curry (pag. 92) (pag.82) clupercl (pag. tOO)
c:
'1'1:1 • laurt • Salata • Salata verde
... • Brttnza
a. • Branza
• PraJ~ure. de
nectarine cu mlgdale
(pag.139)
• Ardei umplu\i cu • Jambon \aranesc • Terlna de linte verde
l(tI brtlnza de oaie • Tian a /a provem;a/e (pag.58)
c:
i;3 (pag.55) (pag. t21) • Qua moi flerta
• Mere la cuptor • Prajitura cu lrel ·Iaurt
GP fructe (pag. 136)
GP: masa glucido-proteiea VINER1

'. ... f_

"l:' ~ .,:

" \ .. ' . ,

. .

~ ~ .

.. .

,

• Vezi pagina 28

• Vezl pagina 28

• Vezi pagina 28

• Terlna de foie gras (pag.59)

• Scoici Saint-Jacques cu ciuperci

(pag.73)

• Placinta cu zmeura (pag.137)

• Dovleeei a la grecque (pag. 56)

• Rle de peste oceanic cu plure de ansoa (pag.77)

• Spuma de prune useate (pag," 132)

• Broccoli glasat (pag.44)

• Frigarui cu doua feluri de peste (pag.89)

• Fasole verde

• laurt de soia

N c:

'e Il.

File de (on cu ghimbir (pag. 76)

Rle de somon cu cremIl de mIlsline (peg. 78)

Spumi!l. de prune uscate (Vezi peg. 732)

• Cluperci umplute (pag.98)

• Salata

• Branza

• Supa de praz

• Qua la lava

• Salata verde

• Fructe de padure

• Supa racontoare de castravsti 9i mere verzi (pag. 45)

• Jambon de curean

• Linte

• Pere coapte GP

GP: masa glucido·proteice

32 RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC :n
SAPTAMANA 3 ,
::: ;~{?~,-~::.:.-.::-. SAPTAMANA4
! :~i'·
-;.< .
LUNI MARTI MIERCURI JOI LUNI MARTI MIERCURI JOI
• Vezi pagina 28 • Vezi pagina 28 • Vezi pagina 28 • Vezi pagina 28 • Vezi pagina 28 • Vezi pagina 28 • Vezi pagina 28 • Vezi paglna 28
01:: 01::
:;.~ ~.~
"C "C
• Salata de val4a • Salata greceasca • Supa de avocado • Ciuperci de Paris cu • Avocado cu • Telina rernoulade • Miez de palmier • Morcovi ra~1 cu
rosle (ro~ii + fetal (pag.43) vinegre!a vinegreta (gulie, laurt cu 0% • File de ton cu rosii lamaie
• Ficat de vilel cu • Pulpa de berbec • Ton cu rosli ~i • Fica1ei de passre cu • Morun cu broccoli grasime sl rrustan (pag.82) • File de vita pe pat
N patrunjel • Fasole oloaga rnasllne (pag. 84) ghimbir (pag. 92) N (pag.85) • Omle!a andaluza • Broccoli de ceapa (pag. 104)
I:: C
'n:! • Fasole verde • laurt • Broccoli • Piure de tellna 'n:! • Salata verde (pag.110) ·laurt • Fasole verde
... ...
Q. • Fructe • Salata • Compo! Q. • Zmeura • Salata verde • Oua cu lapte cu
• Briinzil. • Brilnzil. fructoza
,
• Spaghete cu 50S • Avocado cu • Omleta din albusurl • Carpaccio de vita
• Spaghete cu sos • Anghinare fiarta la • Unte verde • Morcovi rasi cu de ro~ii 'ili busuioc vinegreia de ou eu rosli ~i • Salata verde
de rosll sl busuioc abur • Somon liert la abur zeama de lamdie (pag. 124) • Tarta cu praz [ambon de curcan • Branza
>('II (pag.124) • Om leta cu branza Compot • Pasirav fiert >nI • Seminle de soia
I:: c: • Compot de mere (pag.63)
(3 ·Iaurt • Zrneura GP • Broccoli {3 GP • Plerslcs • Sue de lamiiie
GP • laurt GP
VINERI . SAMBATA DUMINICA VINERI SAMBATA DUMINICA
.2 § • Vezi pagina 28 • Vezi pagina 28 • Vezi pagina 28 UC • Vezl pagina 28 • Vezi pagina 28 • Vezi paglna 28
:::!:'ij) :;.~
"C "C
• Miez de praz cu • Placinta cu ceapa • Tartar din piept de • Miez de praz cu • Mille·feuille de • Somon marina! cu
vinegreta (pag. 51) (pag.64) rata (pag. 64) vinegrela (pag. 51) dovleeel (pag. 5i rnarar (pag. 61)
• Miha~ cu spanac • Pui cu sirop de • Biban cu fenicul N • Hcatel de pasare • Calmarala • Carne de rala
C
N (pag. S8) anason $i fenicul (pag.87) 'f! a te provenyafe provsnysle conservata cu mere Fife de ton cu ro$ii
I:' • Oua cu lapte cu (pag.95) • Broccoli Q. (pag.94) (pag.72) (pag.96) (pag.82)
(~
Q. frudoza • Pr1ljitura cu branzii • Fondant de clocotata • Salata verde • Compo! traditional • Placinia cu zmeura
de capra (pag. 135) arnarue (pag. 127) Fondant de ciacolala • Branza (pag.131) (pag. 137) Vinete crocante
amaruie (pag. 127) • supa de varza (pag. 97)
(V8I4a. rosu, \elina, • Vinete crocerne • Andive gratinale cu
supa degresala (pag.97) jambon (pag. 101)
de pasarel • Spuma de prune • Un frucl
• Ardei umpluji cu • Creveti gratinali • Vinete umplute ><0 uscate (pag. 132)
c: • Ale de somon fiert
In:! orez bas mati (pag.70) a Is provem;ale (3 la abur
C
{3 (pag.112) • Salata verde (pag.111) • BrOCCOli
• Prune uscate • Branza • Compot trad'[ional • Paril,coapta
GP (pag.131) GP

GP: rnasa glucldo'proteica GP: rnasa glucido-proieica 34 RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC

RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC 35

s.A.PTAMANA 5

LUNI MARTI MIERCURI JOI LUNI MARTI MIERCURI JOI
t)c • Vezi pagina 28 • Vezi pagina 28 • Vezi pagina 28 • Vezi pagina 28 • Vezi paglna 28 • Vezi pagina 28 • Vezi pagina 28 • Vezi pagina 28
._ :J t)§
~'ar :il
"0 J
• Salata de conoplda • Miez de praz cu • SalatA de spaghele • Supa de avocado • Salata de naut • Telina remoulade • Broccoli glasat • Morcovl rasl
• Costite de viiel cu vinegreta (pag. 51) cu midii (pag. 52) (pag.43) • Steak tartar (gulie, iaurt cu 0% (pag.44) cu lamAle
doua feluri de ardei • Pastrav cu migdale • Antricot cu vin • Tartar de somon • Salata verde graslme ~i rnustar) • Foie gras cu struguri • File de pasare cu
N (pag.99) • Broccoli .(pag.l0l) Jij • Brllnza • Ficat de v~el cu la tigale (pag. 90) curry (pag. 92)
C cu branza proaspata
'Ill • Salata verde • BrAnza alba • Andive tripte de capra patrunjel • Salata • Salata verde
...
c.. • BrAnza strecurata • Sabayon de fructe (pag.79) d: • Mazlire • BrAnza • Un truet
cumigdale • Salata verde ·Iaurt
(pag. 134) • Zmeura
• Ardei urnpluti cu • Vinete umplute • ROsii urnplute • Oua la tava • L1nte cu brAnza • Tarta cu praz oSpaghete cu sos o Omleta andaluza
orez basmati a to provengale vegetariene • Ratatouille sl rOsii (pag.63) de rosil si busuioc (pag.ll0)
1('11 (pag. 112) (pag. 111) (pag.115) Montignac 1('11 • laurt • Salata verde (pag.124) .. Salat!! verde
C C
(3 • Mere la cuptor 'Iaurt • Branza alba (pag.120) (3 GP • Branza • Com pot de mere • Zmeurll
GP GP • Un trucl GP
VINERI SAMBATA DUMINICA VINERI SAMBATA DUMINICA
t)C • Vezi paglna 28 • Vezi pagina 28 • Vazi pagina 28 • Vezi pagina 28 • Vezi pegina 28 • Vezi pegina 28
~.~ •
'0
• Mille-feuille de rOsii • Salata cu spurna din • Salata gourmande o Salata de andive • Spurna de castravef • Tartar de ton cu
:;;i mozzarella branzll de capra din sud-vest cu nuci cu crevef (pag. 42) usturoi (pag. 65)
(pag.57) (pag.50) (pag.53) N • Scoici Saint .Jacques • Pui au mere • Langustine cu
N • Omleta cu br~nz~ • Piperad~ basce • Scoici Saint-Jacques .e cu crevetl(pag. 68) (peg. 91) fondue de praz Om/ettJ. andaluza
,a • Salata verde (pag.189) cu ceapa (pag, 71) Il. • Fenicul copt • Salata (pag.67) (psg. 110)
... • laurt • Spum~ de clocolata
c.. • Salata verde • Bavareza cu fructe • Prlljlturll cu brfulza • 8rAnz!! de capra
• Branzl! depMure corslcana proaspala (pag.128) Spuma de cioco/aM
(pag.129) (pag.130) (pag. 128)
• Morcov! rasi cu • Ton cu rosii 5i • Vinete gratlnale cu
lamaie rnasllne (pag. 84) bucatele de slanina
• Spaghete cu sas • Tortilla de legume • Tofu cu linte verde >I'CI • Frigarui de tofu • Salata (pag. 100)
>Ill de rosil 5i busuioc C
C cu salam chorzo (pag.116) (3 (pag.113) • Oua cu lapte cu • Mere la cuptor
(3 (pag.124) (pag.l09) • Un fruct • laurt fructoza
• Compot de mere • Salata verde GP
GP • Branza
GP: rnasa glucido-proteici1 GP: rnasa glucido-proteica 36 RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC

RETETE SI MENIURI MONTIGNAC 37

LUNI MARTI MIERCURI JOI LUNI MARTI MIERCURI JOI
• Vezi pagina 28 • Vezi pagina 28 • Vezi pagina 28 • Vezi pagina 28 • Vezi pagina 28 • Vezi pagina 28 • Vezi pagina 28 • Vezi pagina 28
uC u§
._ ::I
:::::!E'ii)' :i'ii)'
'0 '0
• Salata de ciuperci o.ofrisee cu slanina • Mille-feu/lie de rosii • Miez de praz cu
• Mille·feuille de rO\li! • Salata de varza rosie • Miez de praz cu • Salata de pasta de Paris (tara crutoane) si mozzarella vinegreta (pag. 51)
N sl mozzarella • Ficaiei de pasare cu vinegreta (pag. 51) de ton (pag. 49) • Steak pe gratar • Tartar de somon (pag.57) • Pastrsv cu vin alb
C (pag.57) ghimbir (pag. 92) • File de ton cu rosf • Miha~ cu oupercl $i • Ratatouille cu br~nza proaspata • oostne de viiel cu (pag.86)
'r:! • Coaste de porc • Salata (pag.82) vin rosu (pag. 81) N Montignac (se de capra (pag. 79) coua felun de ardei • Broccoli
a.. C
• Fasole oloaga • Br~nza • Oua cu lapte cu • Salata 'Ill serveste rece, a • Salata (pag. 99) • laurt
"-
'Iaurt fructoza • Sranza a.. deua zi) (pag. 120) • Zmeura • Salata verde
• Un mar • Sranza
• Supa de varza • Salata greceasca • Unteverde • Dovlecei urnplutl cu
(varza. rosli, \elina. (rO'$il+br~nza fetal • Orez basmati crab (pag. 74)
supa deqresata de • Jambon taranasc • laurt • Placinta cu zrneura
>III pasare) • Crema caramel cu GP (pag.137) • Ardei urnplutl cu • Ratatouille rece • Spaghete cu sos • Supa de legume
C .• Albus de ou fiert in piersici (pag. 126) ...... _ ><U orez basmati (pag.120) de rO$ii sl busuioc (lara cartofi)
(3 supa sau separat c (pag.112) • Oua la tava • Compot de mere • Vinete crocante
(2-3 de parsoans) (3 • laurt • Piersici cu vin GP (pag.97)
GP GP • laurt
VINERI SAMBATA DUMINICA VINERI SAMBATA DUMINICA
u!: • Vezi pagina 28 • Vezi pagina 28 • Vezi pagina 28 u!: • Vezi pa~na 28 • Vezi pagina 28 • Vezi pagina 28
~.~ ~.~
'C "C
• Sparanghel cu • Ro~ii cu br~nza • Avocado umplut cu • Terina de linte verde • Quinoa ill Ie • Supa racontoare de
vinegreta calda de capra ton (pag. 60) (pag.58) provenyale castraveti $1 mere
N • File de somon In (pag.54) • Frigarui din carne • Ciorba de peste din (pag.62) verzi (pag. 45)
c N
,~ hartie de copt • Dorada andaluza rnacra $1 prune 'e Atlantic (pag. 75) • File de vita pe pat • Homari cu marmara Pastri!1V cu vin alb
"-
a.. (pag.83) (pag.80) uscate (pag. 103) • Salata de ceapa (pag.69) (pag.86)
o,
• Sranza alba de vaci • Zmeura • Prajitura cu case • Branza (pag.104) • Supi'! de piersici cu
(pag.138) • Salat~ verde vin dulce (pag. 137) Terina de linte verde
"Zmeura (peg. 58)
• Spaghete cu piure • Om leta cu vinete • Chili vegetarian
de ciuperoi (piure de (pag.108) (pag.114) • Orez basmati cu • pastr.:!v cu vin alb • Tiliele cu sos
><U clupercl, 1 iaurt cu • Mere la cuptor • Fructe tamari (sos de soia (pag.86) .3 fa bolognaise
!: 0% graslme $i >as pur) • Parfslt de clocotata, (pag.123)
(3 !:
condimente) (3 • Jambon de curcan zmeura sl fistic • Sranza alba cu
• Branza • Pere coapte (pag.133) 0% gra.sime cu
• Piure de zrneura GP smantana de soia
GP
GP: rnasa glucido'proteica GP: rnasa glucido-proteica SAPTAMANA 7

·····SAPTAMANA8

38 RETETE SI MENIURI MONTIGNAC

MENIURI SPECIALE PENTRU FEMEI

Femeile care muncesc si care, Tn marea lor majoritate, nu pot ajunge acasa pentru masa de pranz, au Tntotdeauna dificultati Tn a gasi ceva pentru a se hrani corect la locul de munca. Unele dintre ele au 0 cantina la servlciu, dar, Tn ciuda varietatii felurilor servite In aceste cantine sau cafenele, ali mentele sunt, de obieei, mediocre si, eel mai important, sunt gatite prin procese industriale contrare recomandarilor dietei Mantignae (sunt supuse vreme Indelungata la temperaturi mari, se utilizeaza grasimi rele).

De aceea, multe femei prefers, pe buna dreptate, sa recurqa la pachetul de-acasa, aducanou-sl rnancarea la locul de rnunca, oupa ee a preqatlt-o cu grija acasa, In afara faptului ca aceasta solutle este mult mai econornlca decat rnancatul la cantina,

of era sl 0 mai buna gestionare a echilibrului alimentar pe timpul zilei, evitand lrnprovlzatije de ultim minut. Aceasta solutie permite alegerile alimentare cele mal bune Tn raport cu obiectivele de greutate pe care Ie avem, fie ca este vorba de prevenirea luarii Tn greutate sau de slabire. Tabelul care urmeaza este un exemplu de meniuri pentru 0 saptamana, cu alimentatle echlllbrata care rsspecta pretertntele feminine:

• Mal deqraba peste dscat carne;

• Mal.degraba came alba oecat carne rosie:

• Legume variate (crude si g~l.tite), cat si glucide bune (eu indice glicemicmic).

BI N ED.E/STIU+ .

. '. ... ...-" .. '. t .. ~ '.<- .. '.

Meselede pranz au avantajul ca pot fi servite reci sau calde, in functie de posibilitatile de relncalzire de la locul de mmca, Sunt bogate In proteine, Tn timp ce Tn meniul de seara predomina mai degraba·glucidele. Ca Tntotdeauna Tn dieta Montignac, grasimile bune sunt majoritare (ulei de rnasllne, Omega 3).

RETETE SI MENIURI MONTIGNAC 39

... : : '-.- : ::,". - . :::~,.:-: '~"-. - . :' ~/, .... :.'- ~ ~,:'. ....:::. :.' ... .. ,.'._. :,: ,." '<:.:::;,~.::i>,~::::' \};{;".;t}~: :'L r::,- - .

llIenllJI7I';S[Jle ¢.ialepe;b;tijH§fern'~i·; .. .,;;;

LUNI

MARTI

MIERCURI

JOI

• Veli pagina 28

• Vezi pagina 28

• Vezi pagina 28

• Vezi pag'lna 28

• Salata de ro~li . • Castrave~i cu • Morcevi rasi cu • Salata de varza
• Plept de pill flsrt smantana de soia IAmale rosie
la abur • Somon fiert la abur • Jambon de curcan • Qua fierte tari
• Broccoli • Naut • Linte verde • Ratatouille
• laurt • Mar • Zmeura Montignac
(pag.212)
• Zmeura
• Spaghete cu 50S • Taboule de qulnoa • Sups. de varza • Quinoaala
de rO$11 $1 busuloc (pag.48) (varza, rO$II, telina, provenqale
(pag.124) • laurt supa degresata (pag.62)
)IU • Compo! de mere de pasare} • Branza alb;!'! cu
e GP • 2 albuseri de au smantana de sola
(3 fierte
• laurt
VINERI SAMBATA DUMINICA
• Vezi pagina 28 • Vezi pagina 28 • Vezl paglna 28
-.
• Telina rsrnoulade • Avocado cu • Salata greceasca
(gulie. laurt cu 0% vi neg reta (ro$1I + br~nza fetal
grasime $i rnustar) • Vlnete umplute • Dorada andaluza Spaghete cu sos de (Off!!
• Ton In suc propriu a la provenqale (pag.80)
• Fasole verde (pag. 111) • Tlan a la provenqaJe $ibusuioc (peg. 124)
• Oua cu laple cu • Salata verde (pag. 121)
fructoza • Brantil. • Prajitura cu branza Chili vegetarian
• Mar de oapra (pag. 135) (pag. 114) • Linte verde $1 orez basmati ·Isurt

GP

• Chill vegetarian (pag.114)

• Compot tradhlonal (pag. 131)

GP

• Tarta cu praz (pag.102)

• Salata verde

• Piersici cu yin

diiiA;o

III CELE 100

DE RETETE

,

Toate aceste retete sunt compatibile Cli faza I a dietei Monlignae. De asemenea, sunt simple \Ii u~or de realizat.

Pentru cele mai multe dintre ele nu trebuie nlai nlull de 15-20 de minute de pregiitim.

Pentru 4 persoane

II limp de pregatire 20 de minute

II limp de racire

1 ora

II Ingrediente

> 3 iructe de avocado bine coapte

> zeama de la 0 lamaie verde

> 0 ha§ma

> 2 linguri de smantana (sau smantana de soia) > 1 lingura de pasta

de ro§ii

> un strop de"!;os Worcestershire

> 50 cl de supa de casare degresata, rece > un vart de piper Cayenne

> 200 9 de crab la caserola

> piper dulce

> 4 cepe verzi cu tot cu cozi (pentru decor)

> sare, piper

RETElE $1 MENIURI MONllGNAC 41

Crema de avocado cu crab

... Tarati fructele de avocado Tn doua. Sooateti sarnburii sl puneti miezul in bolul pentru mixer. Adaugati zeama de lamaie $1 amestecati pana obtlnet' 0 spurna grasa.

Taia1i eeapa $i adauga1i-o Tn bolu1 pentru mixer, Tmpreuna cu smantana, pasta de rosii, sosul Worcestershire $i supa de pasare. Adaugati piperul Cayenne, apoi sare sl piper obisnuit. Mixati oana obtioeti 0 crerna ornoqena.

Tine1i la rece timp de 0 ora.

Scurqeti crabul si Tndepartati partile eartilaginoase, daca este cazul,

Cand sorvlti, turnati supa proaspata $i puneti bucatele de crab deasupra. Prasarati putin piper dulce $i puneti deasupra ceapa,

'.

.\r.' ..

/,2 RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC

Spuma de castraveti

,

cu creveti

,

Curarati castravetli, Talatl-l In patru pe lungime ~i Inlaturati partea centrala unde se afla. semintele. Taiati miezul in bucatele. Dati prin mixer, impreuna cu ceapa rnaruntlta

Adaugati supa de pasare si srnantana degresata (sau srnantsna de 'soia), apoi saratl si piperati. Amsstecatl din nou, pana cand devine omogen.

Tineti la rece.

Decortlcatl crevetii si dari-i cu generozitate prin ardei iute.

Tnainte de a servi, ma.runtiti arpagicul. Amsstecatl din nou supa pentru a deveni soumoasa, Turnati In boluri individuale. Punetl crevetii deasupra. Presaratl putln ardei iute $i arpagic.

Pentru 4 persoane

• Timp de pregatire 20 de minute

• Ingrediente

> doi casfraven mari > 2 hasrne maruntite

> 50 cl supa de pas are degresata, rece

> 40 cl de smantana de soia (sau smantana degresata)

> 16 creveti roz pe jurnatate fierti

> 0 linguritii de ardei iute

> 1 legatura de arpagic ;;.: sare, piper

RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC 4:1

Pentru 4 persoane

• Timp de gitit 10 minute

• Timp de fierbere 5 minute

• Ingrediente

> 2 fructe de avocado bine coapte

> zeama de la 0 jumatate de lamaie > 0 ceepa mare, maruntiti.i

> a I ingu ra de ulel de masline

> 25 cl de smantana de soia (sau sma~na degresatii)

> cateva frunze de busuioc

> sare, piper

Supa de avocado

Scoateti miezul de avocado cu ajutorul unei lingurite. Stropiti cu zearna de larnaie pentru a nu se oxida. Facetl un piure, cu ajutorul furculitei. Dati deoparte.

Tntr-o cratita, caliti ceapa In ulei de rnaslne, Adaugati sare sl piper.

Adauqati piureul de avocado sl lasati sa fiarba inabu$it la foe mic, pana cand obtineti 0 crerna grasa.

Lasati la racit, Turnatl srnantana de soia.

Servltl rece, decorand farfuria sau bolul cu cateva frunze de busuioc.

4L, RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC

Pentru 4 persoane

• TImp de pregatire 20 de minute

• TImp de gatit 15 minute

• limp de rllcire 2 ore

• Ingrediente

> 0 cespa mare

> 2 linguri de ulei de masline

> 50 cJ supa de passre degresata, rece

> 2 capaliini de broccoli > 0 capatana de arpagic > 50 9 ciuperci de Paris talate, din conserva

> 20 cl smanmna de soia (sau smantana degresata)

> cateva bucali de miez de nuca

> nucsoara rasa > sare, piper

Broccoli glasat

• Ingrediente > 5 mere

> 2 casnave]

> 0 lamaie verde > 5 cepe albe mid, marunlite

> 0 tulpina de fenicul > 8 crengule de coriandru proaspat

> 2 fire de marer • > 3 I ingu ri de ulei de masline extra virgin

> 2 sau 3 varfuri de cutit de piper Cayenne

> sare, piper

Maruntiti ceapa $i punetl-o la calit Tntr-o cratlta, cu ufei de rnasline,

Adaugati supa de pasare :;;i fierbetl,

Taiati broccoli Tn bucatele: punetl-l Tn cratlta. l1i.sati sa fiarb8. descoperit la foe potrivit, timp de 5 minute.

Dupa fierbere, adauqati arpagicul taiat sl ciuperciJe. Punetl sare :;;i piper.

Amestecaf totul pentru a obtine 0 crema grasa. Raciti la frigider eel putin 2 ore.

Cane servltl, arnestscaf cu srnantana de soia sl adaugati bucatile de miez de ruca $1 putina nucsoara rasa.

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 15 minute

• Tlmp de raclre 5 ore

RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC L,~

Supa racerltoare

de castraveti si mere

, ,

.

verzi

Curatati merele. Taiatl-le Tn sferturi sl indepartati semintele,

Curatati castraveti, Taiati in patru sl eliminati tot interiorul (ssmlntele). Taiati miezul In bucati,

Taiati 8 felii de lamaie. Presati lamala pentru a scoate sucul.

In bolul pentru mixer, puretl sferturile de mar, bucatle . de castravete, ceapa maruntita, tulpina de fenicul,

coriandrul, zeama de lamaie, crengutele de rnarar, uleiul de mastne si piperul Cayenne. Amestecaf totul pana obtlneti un plure lichid omogen. Adaugati sare $1 piper.

Puneti supa la frigider timp de eel putin 5 are. Serviti, decorand cu coaia de lamaie $i cu restul plantelor pe care le-ati folosit la preqatlrs. Adaugatl un strop de ulei de masline.

46 RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC

Salata Landaise

Pentru 4 persoane

• Timp de pregatire 20 de minute

• Timp de giUit 15 minute

• Ingrediente

> 0 caserola mica de pipote conservate

> 100 9 de fetica

> 100 9 tulpini mici de spanac

> 4 cluperci de Paris mari

> 4 smochine proaspete > 100 g foie gras semifier!

> un pachet de piept de rata afumat, feliat

> 100 9 jambon crud > 50 g serninte de pin > un buchet de basrnajuch'

> vinegreta din ulel de masline §i otet balsamic (pag. 51)

Deschldetl caseroJa cu pipote. Pimetl-le pe hartls absorbanta pentru a Ie degresa sau tineti-le la cuptor la 100° (treapta 3/4) timp de 15 minute.

Alegeti $i spalatl cu grija frunzele de fetlca (salata-mielului) pentru a elimina nisipul. Sp~lati tuJpinile de spanac, Scurgeti. Punetl-le deoparte.

Spalati sl uscatl ciupercile. IndepMati capatul cu pam ant. Curatati-Ie $1 taiatHe In lamele.

Punetl salata Tn 4 tarfurii. Taiati smochinele Tn patru $i asezatl-le pe frunzele de fstica si pe ciupercl.

Taiatl bucatele mici de foie gras cu ajutorul unui cutit de transars, Punetl pe farfurii uniform foie gras, piept de rata, pipote, jambon, sernlnte de pin si hasrnatuchl.

Adaugati sosul vinegret~ (0 lingura $i jurnatate la 0 farfurie).

RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC 47

Salata de spanac a La seviLlane

Pentru 4 persoane

• Timp de pregiUire 25 de minute

• limp de gAtit 10 minute

• Ingrediente

> 1 kg de spanac proaspat

> putin ulei de miisline > 4 catei de usturoi miiruntiti

> 0 1inguri1ii de boia dulce

> 0 linguritii de chimion

prat ..

> 350 9 de naut tiert (pastrati putinii zearna din timpul fierberli)

> cateva picaturi de otet balsamic

> 2 ouii tlerte bine §i feliate

> sare, piper

Preg,Miti spanacul: TndepMati cozile frunzelor $i maruntiti-le, Oparltl 30 de secunde sl scurqetl In strecuratoare,

incalzitl putin ulei de masline intr-o ligaie $i c~liti usturoiul rnaruntlt. Adaugati boia iute $i chimionul. Arnestecati bine.

incorporati spanacul sl nautu', apoi turnati cateva picaturl de otet balsamic sl putina zearna Tn care a fiert nautu!.

Cal it' totul timp de 3-5 minute, amestecand Tncontinuu. Adaugati sare si piper.

Servltl in farfurii individuale.

Stropltl cu un pic de ulei de rnaslne sl decoratl cu ouale tierte tari, fellate.

1,8 RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 20 de minute

• limp de repaus 25 de minute

• limp de gatit 4 minute

• Ingrediente

> 1 00 9 quinoa

> 3 legaturi de patrunjel > 1 legatura de menta proaspata

> 4 ro~ii Tn ciorchine

> 3 cepe verzl cu tot eu cozl

> zeama de la 3 lamai verzl

> 4 linguri de ulei de rnaslne

> sare, piper

Taboule de quinoa

Puneti quinoa Intr-o sita deasa, Clatiti din abundenta sub robinet. Punetl lntr-o cratlta quinoa ~i de doua ori mai multa apa Saratl Aducef la fierbere. flerbeti acoperit timp de 3 minute. Luati de pe foe si lasati sa se umfle timp de 10 minute. Scurqetl In sita.

8palati patrunlslul ~i menta. Desprlndsf frunzele, uscati-le sl taiatl-ls rnarunt,

Punetl resile timp de 40 de secunde In apa clocotlta, apoi treceti-le prin apa rece. lnoepartaf piefta. Talatl-le In patru sl scoateti seminteJe. Talatl miezul.

Maruntiti cepele verzl ~i cozile lor.

Punetl zeama de lamaie Tntr-o salatlera. Dlzolvatl putina sare. Adaugati ulei de masline, apai quinoa bine scursa. Amestecatl, Lasati deoparte timp de 15 minute.

lncorporan patrunjelul, menta, ro:;;iile, eeapa, piperul si amestecatl.

Acest preparat poate fi servit imediat sau lasat 0 perloada la frigider, aeoperit.

Pentru 4 persoane

• Timp de pregatire 20 de minute

• limp de fierbere 10 minute

• Ingrediente

> 2 oua Tntreg i + 1 galbenu~

> 3 hasme (ceapa marunta)

> 200 9 ton Tn sue propriu vn conserve) > 0 lingura de rnustar de Dijon tare

> 4 linguri de ulei d~ masline

> zeama de la 0 lamaie > 2 linguri de arpagic marunlit

> 15 cI de smantana de soia (sau smantana degresata)

> sare, piper

RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC f~9

Salata de pasta de ton

Puneti auale 10 minute Tn apa care fierbe pentru a se intari. Raeiti-Ie sub jet de apa reee, apoi curatati-le de coaia, Taiatl-le rnarunt,

Curatati de coals sl taiati rnarunt eeapa. Scurgeti tanul, apoi maruntitl-l eu 0 fureulita.

Punetl rnustarul, galbenu$ul de ou sl uleiul de masline Tntr-a salatlera mare. Bateti eu telul, eapentru rnaloneza Adaugati tonul maruntit, ouale tari, talate, zeama de lamaie, ceapa, arpagieul 5i smantana de soia. Puneti sare sl piper. Arnestecatl sl lasati putin la frigider.

Serviti pe un pat de laptuci sau de rondele de rosii,

; .

50 RETETE;;I MENIURI MONTIGNAC

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 20 minute

• limp de racire 2 ore

• Ingrediente

> 350 9 de branza proaspata de caora > 25 cl de smantana lichida, rece

> plante diverse: laptuci, spanac, hasmatuchi, patrunjel, taman

> 12 cl ulei de rnasfne > vinegreta (ulei de rnasline, otet balsamic, pag. 51)

> 2 Ii ngurite de tapenade (crema de masline, ansoa §i capere)

> sare, piper

Salata cu spurna din branza de capra

Scurgeti bine branza de capra intr-o slta, Bateti srnantana, Punetl la rece,

Spalati sl uscatl salata,

Arnestecati cu mixerul branza de capra cu uleiul de rnasline lntr-un bol mare. Sarati $i piperati, Arnestecati pane. cand obtinetl 0 crerna ornoqena,

lncorporatl usor smantana batuta, Cl,J ajutorul unei spatule.

Urnpletl 4 boluri cu marginile Tnalte, unse Tn prealabil cu ulei de rnasline. Puneti la rece timp de 2 ore.

Cand servltl, repartizati selata In farfurii. Puneti 1 S8.U 2 lingurite de vinegreta.

Goliti bolurile, rastumandu-Ie brusc, Tn centrul fiecarei farfurii.

Diluati crema de tapenadeTn 1 sau 21inguri de ulei de masline si stropiti deasupra spuma din br~nzl1 de capra. Puneti piper cat cuprlndetl cu degetele.

RETETE SI MENIURI MONTIGNAC 51

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 5 minute

• limp de fierbere 40 de minute

• limp de racire 1 ora

• Ingrediente

> m iezul a 8 fire de praz > 2 fi re de patrunjel cu frunza lata (pentru decor)

• Pentru vinegreta

> 0 lingurita de muster iute ... > 0 lingura de otet balsamic

> 4 linguri de ulei de rnasline

> 114 linguri de praf de usturoi

> sare, piper

Miez de praz cu vinegreta

Tndepartati radacina, baza prazului $i prima ffi.$ie, care este, adesea, plina de parnant. Spalati cu grija.

Puneti un praf bun de sare intr-o oala plina cu apa. Adaugati miezul de praz si lasati sa fiarba la foc potrivit, timp de 40 de minute. Scurqetl, Ie.sati la raclt sl punetl la frigider cel putin 0 ora.

Pregatiti vinegreta.

Inainte de a servi, talatl prazul Tn doua, pe lungime. Tarnponati cu hattie absorbanta, Puneti pe farfurii individuale. Stropiti cu vinegreta $i decorati cu patrur[el,

52 RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC

SaLata de spaghete cu midii

Pentru 4 persoane

* Se pregate§te cu 0 zi inai nte de servire.

• limp de pregatire 20 de minute

• Timp de fierbere 15 minute

• Ingrediente

> 250 9 spaghete fierte a/ dente ln zua antsrloara

> 2 linguri de ulei de rnasline

> 1 kg de midii de crescatorie

> 4 hasrne maruntite > 20 cl de vin alb sec

> 1 legatura de patrunjel cu frunza lata

> piper

• Pentru vinegreta > 3 linguri de ulei de masme

> 0 jmatate de lingura de otet balsamic

> unprat-de curry

> sare, piper

Cu 0 zi inainte, fierbef spaghetele intr-o oala cu apa user sa rata care a dat in clocot, timp de 5 minute. Scurgetl, apoi lasati-1e la raclt intr-o salatlera, adauqand 0 lingura de ulei de masline pentru a nu se lipi unele de altele. Lasati peste noapte.

Curatatl cu grija midiile. Intr-o oala mare, caliti ceapa cu putin ulei de rnasllne. Punetl yin alb sl dati Tn clocot, timp de 1 minut.

Punetl midlile sl flerbetl-le cu capacul pus 3-5 minute, pana cand acestea se deschid complet. Puneti-le intr-o strecuratoare sl lasati sa se raceasca sub apa rece. Pregatiti vinegreta.

Decortlcati midiile.

Hepartizati spaghetele Tn tarturii adancl. Punetl midiile deasupra. Turnati vinegreta si decorati cu patrur[el.

Daca lasatl preparatul la frigider peste noapte, indicele glicem ic al pastelor va scadea suficient, acest fel de rnancare devenind aliment pernruiaza I.

RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC 53

Salata gourmande din sud-vest

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 15 minute

• Timp de fiernere 10 minute

• Ingrediente

> 300 9 de fasole verde praaspata

> 100 9 ciuperci de Paris proaspete

> zeama de la 0 lamaie > 20 de feliute de piept de rata afumat

> 0 conserva mica de file de ansoa in ule~e masline

> 40 9 sernnte de pin

> 50 9 arpagic proaspat marunlit

> 4 fire de patrunjel cu frunza lata (pentru decor)

• Pentru vinegreta

> 0 lingurita de mustar iute de Dijon

> 0 lingura de otet balsamic

> 2 catei de ustu rai maruntili

> 3 linguri de ulei de masline

> sare, piper

j,

"

II

i

Curatatl fasolea. Indepartati capatele si eventualele fire. Talati pastalle tn doua. fntr-o oala, punef 2 litri de spa sa clocoteasca Puneti fasolea in apa sl lasati sa fiarba la foc potrivit timp de 10 minute. Scurqeti, apoi trecsti fasolea printr-un jet de apa rece. Scurgeti din nou. Eventual, uscati-o cu hartie aosorbanta.

Taiati extremitatea cu pam ant a rMacinii ciupercilor. Spalatl-le, scurqetl-le, apoi uscati-le, Taiatl-le Tn lamele subtlri. stropltl imediat cu zeama de lamaie pentru a nu se oxida.

Pregatiti vinegreta pe fundul unei salatiere marl. Arnastecati rnustarul cu otet balsamic. Adi:iugati usturoiul tocat, Sarati sl pioereti. lncorporatl fasolea verde $i ciupercile. Arnestecati bine pentru a acoperi cu vinegreta.

Repartizati continutul salatierei in patru tarturii individuale marl. Adaugati feliile de piept afumat de rata, ansoa $i semintele de pin. Prssarati arpagic mi:iruntit si decorati cu patruniel,

1

I

~i4 RETETE $1 MENIURI MONllGNAC

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 15 minute

• limp de gatit 8 minute

• Ingredlente

> 2 dovlecei mari

> 8 linguri de ulei de masline

> 3 bucati de mozzarella > 2 catei de usturoi

> 1 lingura de otet balsamic

> praf de plante aromatice de Provence > sare, piper

Pentru 4 persoane

• limp de preg,Uire 10 minute

• limp de coacere 45 de minute

• Ingrediente

> 8 ro~ii mijlocii

> 30'0 9 branza proaspata de cspra (2 sau 3 tipuri)

> 4 IInguri de ulei de masllne

> cateva frunze de busuioc (pentru decor) > sare, piper

Mille-feuille de dovlecei

Clati1i :;;i sterqeti davleeeii. Taiati-i Tn doua si aruncatl capetele. Taiatl in felii subtlrl de 0,5 em, pe lungime.

Varsati jurnatate din uleiul de rnasline Tntr-a tigaie mare sl prajiti feliile de davlecei pana prind 0 culoare aurie, la toe patrivit. Scurgeti-le pe hartie absorbanta.

Scurgeti mozzarella. Taiati-o in felii subtlrl, sarati si piperati.

Decojiti si strlvitl cateii de usturol,

Amestecaf Tntr-un bol otetu balsamic, restul de ulei de rnasllne sl usturoiul strivit. Sarati sl plperatl,

Facetl un mille-feuille, alternanc feliile de dovlecel cu cele de mozzarella.

Stropiti cu sos sl presaratl cu praf de plante aromatice de Provence.

Rosii cu branza calda

,

de capra

lncalzltl, in prealabil, cuptoruf la 1800 (treapta 6). Spalati rosllle, apoi taiati un capacel deasupra, cu ajutorul unui cutit ascutit. Goliti cu grija interiorul cu o lingurita. Rasturnati roslile pentru a se scurge bine.

lntr-un bol, amestecati branza de capra proaspata cu uleiul de rnasline, pana cand obtinef 0 pasta omoqena, Sarati sl piperati.

Urnpleti rosllle, Punetl dlpacelul deasupra sl a:;;ezati-ieTntr-un vas, apol punef la cuptor. Coacetl timp de 40-45 de minute.

Servitl cald pe pat de salata, decorat cu frunze de busuioc.

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 20 de minute

• limp de coacere 45 de minute

• Ingrediente > 4 ardei rosll > 4 rosll mid

> 3 hasme locate

> 4 linguri de ulei de masline

> 3 catei de usturoi, tocati

> 100 9 rnasllne verzi

fara samburi ~

> 1 00 9 masline negre tara sarnburi

> 300 9 branza proaspata de oaie

> 1 Ii ngura cu palrunjel maruntil

> 1 lingurita de cimbru proaspat

> sare, piper

RETETE $1 MENIURI MONllGNAC 55

Ardei umpluti

cu branz:' de oaie

Preincalzlti cuptorulla 2000 (treapta 6/7)

Taiati ardell Tn doua, pe lungime, sl curatatH bine In interior.

Opariti rosiile timp de 30 de secunde. Trecsti-le sub un jet de apa rece, apoi decojti-le, scoatetl semintele si taiati pulpa in bucatele rnlci,

Yntr-o cratita, caliti ceapa cu 2 linguri de ulei de mas'lne, Adaugati usturoiulla sfarslt,

Taiati maslinele verzi sl negre.

intr-un bol, sfarmatl branza cu furculita, Tmpreuna cu o lingura de ulei de masjne, incorporati rosi'le, hasmele, usturolul, rnaslnele, patrurjelol sl cimbrul. Adaugati sare sl piper.

Umpleti ardell.

Ungeti un vas termorezistent cu ulei de rnaslne, punef ardeii sl l!:1sati la euptor timp de 35 de minute sau mai mult, daca doriti ardeii mai moi.

RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC 57

56 RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC

Mille-feuille de rosii

,

si mozzarellaDovLecei a La grecque

Spalatl rosiile, scurqeti-le $i uscati-is bine. rajati fiecare rosie In 4 felii orizontale. Puneti-le pe 0 bucata de hartie absorbanta pentru a retme mare parte din umiditate.

Talati mozzarella in 12 felii.

Reconstituiti roslile, intercaland intre fiecare doua felli sos pesto, mozzarella, sare $i piper.

Stropiti cu ulei de rnastne sl decoratl cu busuioc.

Pentru 4 persoane

SpalaV dovleceii, apoi taiati-Ie capetele.

Herbetl-l rntregi, fn apa cu sare, timp de 15 minute apoi scurqetl-l, '

~faramati dovleceii calzi sl lasatl-l 30 de minute rntr-o slta, pentru a sescurqe bine.

Sfaramati branza teta cu turculita.

Batef bine ouale intr -0 salatiera. Adaugati branza teta staramata sl parmezanul ras. Saratl, piperatl $i amestecati bine.

lncorporaf dovleceii Tn amestec.

Turnatl totul intr-un vas termorezistent uns in prealabil cu ulei de masjne. Punetl Ja cuptor la 1600 (treapta 5/6) $i coacetl 40 de minute. Crusta trebuie sa fie bine rurnenita.

* Acest preparat se poate servi si ca garnitura.

Pentru 4 persoane

• TImp de pregatire 15 minute

• TImp de coacere 55 de minute

• !imp de repaus 30 de minute

• limp de pregatire 5 minute

• Ingrediente > 4 ro~ii marl

> 2 buciiti de mozzarella > un borcan mic de peste

> 2 linguri de ulei de masline

> frunze proaspete de busuioc

> sare, piper

• Ingredients

> 1,2 kilograme de dovlecei

> 200 9 branza feta > 3 oua intregi

> 60 9 parmezan ras > ulel de masllne (pentru vasul care

se pune la cuptor)

> sare, piper

:,1

58 RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC

Pentru 6 persoane

• TImp de pregatire 15 minute

• Timp de fierhere 1 ora

• TImp de inmuiere 1 ora

• TImp de racire 5 ore

• Ingrediente

> 125 9 linte verde de Puy

> 0 ceapa maruntita > cimbru, foi de dafin > 4 foi de gelatina

> 2 rosll

> 1 Ii ngura de arpagic local

• Pentru vinegreta

> 1 Ii ng urit3 de muster de Oijon

> 1 lingura de otet din yin de Xeres

> 3 ling uri de ulei de rnasline

> 1 ha§ma tocata

> 1 lingura de patrunjel tocat

> sare, piper

Terina de Linte verde

Lasati lintea la Tnmuiat in apa rece tlrnp de 0 ora. T~tr-un litru de aoa sarata, fierbetl ceapa rnaruntita, cirnbru si dafinul, limp de 25 de minute.

Strecurati lichidul. Puneti Tn ellintea $i Jasati sa flarba pana cand se Tnmoaie (30-40 minute).

Treceti foile de gelatina prin ape. reee pentru a Ie topi. Scoateti doua treimi din zeama in care a fiert lintea. Scurgeti toile de gelatine. si incorporatl-le in linte. Turnatl preparatulTntr-un vas tapetatin prealabil cu folie de plastic. tasatl sa se Tntareascii Tn frigider, timp de cel putin 5 ore.

Intr-un bol, preparatl vinegreta: arnestecati rnustarul sl otetul, adauqatl uleiul, apoi ceapa rnaruntlta sl patrunjelul, sarati sl plpsratl,

Taiati pasta in felii subtlri. Decorati cu cuburi mari de rosii sl cu arpagic tocat. Stroplf cu vinegretit

Pentru 6 persoane

* Se pregate~te cu doua zile inainte de servire.

• limp de pregatire 1 ora

• TImp de coacere 1 ora

• TImp de racire 36 de ore

• Ingrediente

> 600 9 de (oie gras > 7 9 sare fina

> 2 9 de piper

> 1 lingura de arwestec din quatre-epices (piper, nucsoara, culsoare ~i ghimbir/scorti§oara)

> praf de nucsoara rasa (facultativ)

> 1 0 cl armagnac sau coniac

RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC 59

Tarlna de foie gras

i:

scoateu faie gras din frigider cu eel putin doua ore inainte, pentru a ajunge la temperatura potrivita astfel incat sa fie manevrat fara a se fararnita. Clatiti-l pentru a lnceparta eventualele urme de sanqe. 'Iarnponatl.

Dlstantatl eu grije. cei dol lobi, pentru a scoate nervii: trageti nervii cu atentie, fara a-i rupe, cu ajutorul unui varf de cutlt. Putef face ineizii pentru a repera traieetoria venelor sl a nervilor. Separatl eei doi lobi, daca nu atl facut-o Tnainte.

Amestecatl bine Tntr-un bol sarea, piperul, condimentele, nucsoara ~i armagnac-ul pentru a pregati o rnarinata, Puneti lobii intr-o strachna si, cu ajutorul unei pensule, acoperiti-i bine, timp de 5 minute, pe toate fetele cu marlnata, pentru a se im pregna: Acoperitl reeipientul sl puneti la frigider peste noapte.

Scoatetl ficatul din frigider cu 2 ore inainte de a prepara pasta. Asezatl lobii intr -un vas, incepand eu cel mai mare (cu partea convexa deasupra), tasand eat de mult posibil pentru a nu lasa goluri.

Incalziti, in prealabH, cuptorulla 1100C (treapta 3/4). Dati apa Tn clocot. Cand cuptorul este la temperatura dorlta, punetl vasul Tn mijlocul unui vas termorezistent, urnpletl vasul cu apa In fisrbere pana la jume.tate siflerbetl la bain-marie timp de 50--60 de minute.

Lasati vasul sa se raceasca. Cand ajunge la temperatura camerei, pureti-l Tn frigider acoperit cu capac sau cu folie ~i lasati-I sa se odlnneasca eel putin 24 de ore 'inainte de servke.

I:

Ii q

! i

,.

t !

I

!

~-~- -I ;1-:.j;

Avocado umplut cu ton

• Pentru marinata > 4 linguri de sare

> 2 linguri de fructozB.

> 2 Ii ngurite de piper alb ra~nit

> 1 sau 2 legaturi marl de marar tocat (8 linguri)

60 RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC

Pentru 4 persoane

• Timp de preg,Uire 15 minute

• Timp de raclre 1 ora

• Ingrediente

> 0 frunza de telina

> 0 conserva de ton in sue propriu (140g)

> 1 ou fieri tare

> doua fructe de avocado bine coapte

> zeama de la 0 lamaie verde

> 0 ha~ma tocata

> 2 linguri de maloneza cu ulei de masline

> 4 sau 5 rnasllne negre taiate bucatele

> sare, piper

RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC 61

Somon marinat cu rnarar

lndepartati frunzele tellnel ~i tocatl-o marunt. Scurqetl tonul, apol taramitati-1.

Tocati rnanmt oul.

Talatl fructale de avocado In doua, scoatetl sarnburele :;;i stropiti imediat cu zeama de lamaje pentru a Impiedica oxidarea.

Scoateti pulpa de avocado, avand grija sa pastran coaja intacta,

Slar§.mati pulpa si adaugati tonul, ceapa, oul fiert tare, maioneza, telina $i maslinele negre. Punetl sare $i piper.

Umpleti cojile de avocado si puneti la frigider cel putin o ora Tnainte de servira.

Pentru 4 persoane

Pregatiti fileul, indepartand eventualele case cu penseta.

Pentru rnarinata, arnestecati sarea, fructoza si piperul. Repartizati uniform aceasta marinata uscata peste sornon, doar pe partea lara piele. Masatl cu degetele pentru a se impregna mai bine. Adaugati deasupra un strat consistent de rnarar.

fmpachetati strans Tn folie. Lasati somonul sa se marineze timp de 36 de are la frigider.

Raderi suprafata somonului pentru a elimina condimentele, apoi taiati felii subtlrl,

Preparatl un sos din zsarna de lamaie, ulai de masline, sare sl piper. Tapetati fiecare farfurie cu felii subtrl de sornon, apol, cu ajutorul pensulei, acoperiti-le cu sos. Presaraf deasupra rnarar,

* Se prepara cu doua zile Tnainte.

• Timp de pregatire 20 de minute

• Timp de marinare 36 de ore

• Ingrediente

> 1 file de somon de aproxi mativ 1 kg, cu tot cu piele

> zeama de la jumatate de lamaie

> 31inguri de ulel de' masllne

> sere, piper

.1

62 RETETE;;I MENIURI MONTIGNAC

Pentru 6 persoane

• Timp de pregiitire 25 de minute

• Timp de gatit 35 de minute

• Ingrediente

> 200 9 de quinoa

> 0 conserve de fasole verde extra fin a (440 g) > 0 conserva de ro~ii decojite Tn sos (400 g) > 2 cepe

> 3 catei de usturoi

> putin ulel de masline > 2 ling urite de pasta de ro~ii

> 20 cI de supa

deg resata de pasare > praf de coriandru zdrobit

> jumatate de legMura de menta proaspata

> sare, piper

RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC 63

Quinoa

a La provencale

• Ingrediente

> 500 9 miez de praz > 200 9 bucatele de slanina neanimata

> 0 ceapa mare tocata > putin ulei de rnasllne > 5 oua intregi

> 30 cI de smantana deqresata

> putina nuc~oara > 200g de branza gruyere rasa

> sare, piper

Tarta cu praz

Puneti quinoa Tntr -0 strecuratoare 1ina. Spalati sl cla.titi din abundsnta sub jet de a.pa rece. Punetl-o Tntr-o oratlta $1 adauqatl de coua ori mai rnulta epa. Sarati. Dati Tn clocot si fierbetl acoperit timp de trei minute. Luati de pe foc, lasati sa se umfle 10 minute. Dati deoparte.

Scurqeti bine fasolea verde Tntr -0 strecuratoare, Tajati $i rO$iile decojite in bucatele, lasandu-le sa se scurqa intr-o strecuratoare.

Decojtl sl taiaV ceapa $i usturoiul. Caliti ceapa cu putin ulei de masline intr-un vas pana devine aurie. Adaugati usturoiul, apoi fasolea verde $i pasta de rosli, Caliti cateva minute la foc iute, amestecand tot timpul.

Stroplti cu supa de pasare sl adauqatl rosiile, tasatl sa se taca la foe mic, timp de aproximativ 10 minute.

Incalziti, Tn prealabil, cuptorul la 180"C (treapta 6). Ungeti un vas cu uleL Amestecatl quinoa !ili legumele. sarati, piperati $i aciaugati coriandrul. Turnati amestecui ln vas, acopsrltl cu 0 folie de aluminiu sl puneti la cuptor. Lasati sa se coaca 15-20 de minute.

Inalnte de a servi, presaratl menta proaspata, tocata rnarunt,

Pentru 6 persoane

Spalatl prazul sl taiati-lln bucati de 1-2 cm. Flerbetl la abur timp de 20 de minute. Dati-l deoparte, lasandu-l sa se scurqa.

Caliti bucatelele de slanina intr-o tigaie la foe mic. L8sati sa iasa cat mai rnulta qrasime din ele, dar nu trebuie sa se praleasca, Scoateti-le pe hattie absorbanta,

Caliti ceapa tocata lntr-o tigaie cu ulei de masllne, Adaugati prazul seurs. tuatl de pe foc cand se inmoaie. Preincalzltl cuptorulla 160" (treapta 5/6).

lntr-o farturie, batetl ouale lmpreuna cu srnantana. Puneti putina sare, putin piper $i un pic de nccsoara, Adaugati branza gruyere rasa. Arnestecatl bine, apoi incorporatl bucatelele de slanina, ceapa $i prazul pe care II scoatetl cu ajutorul unei spumiere pentru

,

a-I scurge de llchidul in care a fiert.

Tumatl preparatul intr-un vas termorezistent uns cu ulei, Puneti la cuptor sl lasati sa se coaca tlrnp de 40-45 de minute. Este preferabil sa II gatiti la bain-marie, dar nu este obligatoriu. Serviti caldut, alaturi de salata verde sau 0 salata rnixta,

• Timp de preglltire 15 minute

• limp de gatit

1 ora §i 15 minute

64 RETETE SI MENIURI MONTIGNAC

Pentru 4 persoane

• limp de pregiUire 15 minute

• limp de gatit 40 de minute

• Ingrediente

> 10 cepe locate

> putin ulei de rnasllne > 4 galbenw~uri +

1 ou Tntreg

> 25 cl smantana lichida deoresata

> 250 9 de branza gruyere rasa

> sare, piper

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 20 de minute

• limp de raclre 1 ora

• Ingrediente > 2 hasrne

> 3 castraveciori

> 10 capat§.ni de arpagie > 2 piepturi de rala

> 3 I ingu ri de ulei de masline

> 1 J2 lingurila de piper negru macinat

> 0 lingura de otet balsamic

> 1 galbenu~ de au (faeultativ)

> 0 salata de creson > putin patrunjel tocat > sare

Pliicinta (clafoutis) cu ceapa

Caliti ceapa la foe mic, intr-o tigaie antiaderenta, ln ulei de rnaslne, pana cand devine moale sl transparenta, Evitati, Tnsa, sa 0 praji~i: amestecatl incontinuu, eu 0 lingura de lemn sau eu 0 spatula, Cu ajutorul unei spumiere, puneti ceapa pe 0 farturie sl tamponati-o cu hartle absorbanta pentru a elimina din grasime. Dati deoparte.

lncalzlti, In prealabll, cuptorul fa 1700 (treapta 5/6).

Tntr-un bol mare, batef gaJbenu~urile si oullntreg, smantana lichida si branza gruyere. Saratl si piperatl, Adaugati eeapa. Arnestecatl bine sl turnatl intr-o forma de copt antiaderenta,

Punetl la cuptor $i lasari 30-35 de minute.

Scoatetl din forma si servltl cald, caldut sau chiar rece, alaturi de salata verde,

Tartar

din piept de rata

Decojiti sl taia~i rnarunt cepele.

Tocatl rnarunt castraveciorii sl arpagicul. lndepartatl pielea de pe pieptul de rata, precum si orice urrna de grasime, past rand doar camea, pe care 0 taiati in bucatels mici.

lrnr-o salatiera, arnestecatl uleiul de rnaslne, hasrnele, castraveciorii, arpagicul, piperul negru, sarea, otetul balsamic si galbenu$ul de ou. Batetl cu un tel. Adaugati pieptul de rata. Arnestecati energic pentru a se impregna bine toate bucatelele, Punetl fa frigider cel putin a ora.

Aranja1i portli individuale in boluri mai marl, Pentru a servi, puneti preparatul in centrul farfuriei $i inconjurati cu creson. Oecoraf deasupra cu patrunjel $i adaugati un strop de vinegreta (ufei de masllne $1 otet balsamic) peste salata.

RETETE SI MENIURI MONllGNAC 65

Tartar de ton cu usturoi

Pentru 4 persoane

Pisatl usturolul intr-un mojar, pana 11 trensforrnati in pasta. Adaugati galbenu$urile, un pic de sare $i piper. Turnati treptat uleiul de masline sl arnestecatl ca pentru rnalonaza. Puneti mujdeiul Tntr-o soslera.

Tarnponatl tonul, apoi razuiti-l fin cu un cut it. Stropltl-l cu sue de larnale, Saratl-l, plperati-l si arnestecati. Puneti deoparte.

Spalatl ardeiul iute, Inlaturati sarnourti si taiati-l In bucatele. Maruntiti hasrnsle $i arpagicul. Arnestecati toate acestea cu tonul. Adaugati condimente oupa gust.

Fasonaf bucatile de ton tartarlntr-un bol, apoi punetl portile Tn farfurii pe un pat de laptuci. Decorati cu rO$ii cherry talate pe jurnatate sl cu rnaslloe,

Servif cu mujdei.

• limp de preparare 30 de minute

• Ingrediente

> 5 catei de usturoi > 2 galbenu§uri

> 25 cl de ulei de masline

> 600 9 de file de ton foarte proaspat

> sueul a 3 lamai

> 1 ardei iute

> 4h~me

> 1 gramada de arpatc > 1 laptuca

> 12 ro~ii cherry

> 12 masline verzi tara sambure

> sare, piper

FELURI PRINCIPALE

Pentru 4 persoane

• Timp de preparare 30 de minute

• Timp de gatit 25 de minute

• Ingrediente

> 5 mieji de praz

> 3 I inguri de ule I de rnasline

> prat de sofran pudra > 24 de langustine crude

> 5 cI de coniac

> 15 cl de srnantana deqresata (s.tl smantana de soia)

> sare, piper

RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC 67

Langustine

cu fondue de praz

Spala\i miezul de praz :;;i taiati-I Tn lamele fine. Cali~i-l Tntr-o tigaie cu 0 lingura de ulei de rnasline. Acoperlti si lasatl ta foc mic, timp de 15 minute, amestecand din cand in cando Adauga~i sofranul, Potriviti de sare si piper.

Decorticati langustinele cu ajutorul foarfecelor. Puteti sa lasati coada pentru 0 prezentare mai aspectuoasa, dar avsti grija sa in\aturati firicelul negru.

Intr-o tigaie, caliti langustinele \a foc iute, 3 minute, cu doua linguri de ulei de masline. La SM.r$lt, flarnbati Tn coniac.

Puneti prazul pe un platou si asezatl langustinele deasupra (puteti servi $i individual, pe farturii).

Turnati srnantana in tigaia in care ati calit langustinele. Puneti pe foe :;;i deqresati cu ajutorul unei spatule. T urnati sosul astfel obtinut peste langustine si serviti,

RETETE!;i1 MENIURI MONTIGNAC 69

68 RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC

Homari cu rnarinata

Scoici Saint-Jacques cu creveti

,

Incalziti, Tn prealabil, cuptorulla 1700 (treapta 5/6). Arnestecati cele 8 scoici cu jumatate din crsvetll Gambas decortlcatl sl cu un strop de ulei de masline. Punstl Tntr-un bol sl adaugati crevetli, oul, iaurtul $i usturoiul. Amestecatl, saraf $i plperati. Turnati Tn 4 boluri individuale, unse cu ulei de rnaslne.

Punetl bolunle Tntr-un vas termorezistent, turnan apa calda Tn vas sl fierbetl la bain-marie timp de 40 de minute. in acest tlrnp, decortlcaf crevetf Gambas ramasi, Rasturnati bolurile Tn patru farfu rii si pastrati lacald.

Cu cinci minute inainte de a Ie servi, caliti cozile de Gambas In putin ulei de rnasfne, Potriviti de sare sl piper $i dati deoparte.

Deqresati vasul Tn care le-ati preparat, cu srnantena lichida.

Punetl cate 0 coaca de Gambas pe tiecare portis. turnati sosul sl decoratl cu patrunjel.

* Acest preparat poate f servit cu rosil, broccoli, fasole verde sau spanac.

Pentru 4 persoane

Opariti homarii In apa clocotlta timp de 2 minute, pana cand I:;;i schirnba cu\oarea. Treceti-i imediat prin apa rece pentru a Intrerupe procesul de fierbere. Decorticati-i cu atentie, pastrand dear coada.

Arnestecatl, Tntr-un bol, uleiul de rnasline, zeama de lamaie, usturoiul sl patrunlelul. Sarati sl piperati. Adaugati crevetll, impregnandu-i bine cu marlnata. Lasa~i sa se marineze aproximativ a ora, la frigider.

Lasatl rosiile 40 de secunde In apa flarta, apoi treceti-le prin apa rece. Decojfi-le sl goliti-le miezul complet, pastrand dear pulpa. Talatl-Ie sl punetl-le pe hartie absorbanta,

Talatl castravetele in patru, pe lungime. Golltl-l de sernlnte $1 pastrati-i doar pulpa. Talati, din nou, fiecare bucata In doua pentru a avea 8 lame.

In fiecare farfurie, punetl lamele de castravete pe margine, facetl un pat din frunzele de cicoare de grMina:;;i punett trei foi de andiva In forma de stea. Scoatet; crevetii din mamata, talatl-l Tn doua pe lungime, puneti-l pe salata, forrnand 0 coroana. Turnati marinata si decoratl cu bucatile de rosll,

Pentru 4 persoane

• TImp de pregatire 10 minute

• TImp de gatit 45 de minute

!Ill limp de pregatire 10 minute

• limp de ractre 1 ora

• limp de fierbere 3 minute

• Ingrediente

> 8 scoici Saint-Jacques > 8 creve] Gambas mari, cruzi §i Tntregi

> ulei de masline

> vreo 12 creve] cruzi decorticati, taiati in bucatele mid

> 1 ou mare

> 1 iaurt consistent > 1 catel de usturoi strivit

> 20 cl smilntana lichida degresata

> 1 legatura de patrunjel cu frunza lata

> sare, piper

.,

!

• Ingrediente

> 800g - 1 kg de homari (Ianguste ita1iene) cruzi, ca sa fie eel putin 4 de persoana

> 25 cl de ulel de masline

> zeama~e la 31amai > 3 catei de usturoi tocaf marunt

> 0 legatura de patrunjel tocat

> 4 ro~ii man > 1 castravete

> 1 cicoare de griidina > 1 andiva

> sare, piper maelnat

~,

70 RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC

Pentru 4 persoane

• TImp de pregatire 40 de minute

• TImp de gatit 30 de minute

• Ingrediente

> 1 kg de creveli, semitier1i

> zsama de la 0 lamaie > 4 ro$ii bine coapte

> 3 cepe verzi

> 3 catei de usturoi > 3 linguri de ulei de masline

> 10 cl de vin alb sec > 150 9 de brimza teta > 1 lingura de marar tocat fin

> sare, piper

Creveti gratinati

RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC 71

Scoici Saint-Jacques cu ceapa

Pentru 4 persoane

Decojiti hasmele $i taiatl-le in bucati mai mari, pe latime. Caliti la foe mic ln ulei de rnasline, evitand pralrea lor. Arnestecati Tncontinuu cu spatula; potriviti de sare $i piper. Degresati-le pe hartie absorbanta. Pastrati la cald.

L8.sati grasimea de gascB. sa se topeasca Intr-o tigaie. Tamponati pulpa scoicilor de Saint-Jacques, apol puneti-le la foe iute pret de un minut, pe fiecare parte. Punetl sare $i piper.

Faceti un pat de ceapa pe fiecare farturie, punetl scoicile si decoratl cu patrunlel.

Decorticatl crevetli, pastrand doar cozile. Clatltl-i r;;i lasatH la scurs Intr-o streceratoars. Potrvltl cu sare sl piper si stropltl cu zeama de lamilie. Dati deoparte.

Oparitl roslile limp de 40 de secunde. Trecetl-le prin ~a rece, decojiti-le 1;\i scoatetl semintele. Taiati pulpa In oucatele.

Eliminati radacinile cepei sl capetele tulpinilor. Spa- . lati-le sl tocati-le. Taiati cate!i de usturoi In lamele subtri,

Intr-o tigaie, Tncalziti uleiul de rnasllne, Caliti creveff 1-2 minute, amestecand bine pentru a se patrunda omogen. Scoatetl-l din tigaie $i dati deoparte.

Tn acelasl ulei, caliti ceapa sl usturoiul timp de 1-2 minute. Adaugati roslle, apol vinul alb. l.asatl sosul sa fiarba Inabu$it timp de 10-15 minute la foe mic descoperit. Incalziti, In prealabll, cuptorul la 220~ (treapta 7/8).

Repartizati crevetil pe patru tarturii individuale (sau Intr-un singur vas mare), pe care Ie puneti la cuptor. Acoperiti cu sos de rosii, apoi faramitati branza feta deasupra. Punetl la cuptor sl lasati sa se topeasca branza tirnp de 10-12 minute.

Preseratl rnarar Tnainte de servire.

• TImp de pregatire 10 minute

• limp de gAtit 10 minute

• lngrediente > 20 nasrne

> 2 linguri de ulei de maslne

> grasime de gasca de marimea unei nuci

> 16 scoici Saint-Jacques(pregatite > 2 fi re de patrunjel

> sare, piper ..

RETETE SI MENIURI MONTIGNAC '/3

n RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC

Scoici Saint-Jacques

. .

cu cruperci

CaLmari

a La provencate

Pregat~i 0 supa din 250 ml de apa, otet, ceapa taiata rondele, pu~in patl1Jnjel tocat si ierburile de Provence. Puneti sare ~i piper oupa gust. Lasa~i sa dea Tn clocot, la foe mic, tirnp de 10 minute.

Pregati~i scolclle Saint-Jacques, saparand miezul de cochilie. Elimina~i pa~ile negre $i nervi.Introducetl-le in supa, l.asati sa flarba 2 minute la foe foarte mic. Scurge~i ~i pastrati separat rniezul si coehiliile.

Seoateri plclorusele eiupercilor. Spalatl palariile, uscati-le pe hattie absorbanta sl curatati-le de pielita. Taiati-le in lamele subtlrt.

Intr-o tigaie, Inealziti uleiul de rnaslne $i caliti ciupercile, amestecand, din cand in cand, eu 0 spatula. Punetl sare sl piper.

Adauga~i pulpa scoieilor Saint-Jacques si srnaotana. Lasaf sa fiarba la foe mic timp de doua minute. lncorporatl apoi ~i cochiliile. Lasari la inabu1;>it Inca 2 sau 3 minute, pentru ea sosul sa scada, Atentie, scoicile Saint-Jacques trebuie sa ramana mol. Daca sunt prea fierte, capata conslstenta cauciuculuL

Pentru 4 persoane

Spalatl calmarii, scurqetl-l l?i taiatl-] Tn rondele. Tala1i tentaculele la nivelul oehilor.

Decolltl eeapa $i tocatl-o, apoi tacef la fel eu usturoiul. incalziti uleiul de rnaslinejntr-o tigaie $i lasatl sa se topeasca ceaoa, evitand sa se Tnnegreasea.

Adaugati usturolul si bucatelele de calmar. Lasati-Ie sa fiarba In purina aoa, timp de 2-3 minute, la foe iute, arnestscand cu 0 spatula. Heducetl foculla 0 intensitate mai mica. Adaugati vinul alb, pasta de rosll, cuisoarele sl nucsoara, Saraf sl piperatl dupa gust, apol amestecati, lncorporatl cimbrul, dafinul, rozmarlnol sl scortisoara, Dati totul in clocot, apol reoucetl intensitatea focului. Acoperitl $i lasari la inlThul?it timp de 15 minute. Ridicati capacul, amestecatl $i lasati sosul sa scaca, timp de inca 10 minute. Scoateti cimbrul, rozmarinul sl dafinul. Asezonatl dopa gust.

Serviti cald Tn farfurioare din teracota.

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 25 de minute

• limp de coacere 40 de minute

• limp de pregatire 20 de minute

• Timp de gatit 35 de minute

• Ingrediente

> 1 kg de calmari mid, preparatl

> 4 cepe

> 5 dltei de usturoi > 4 linguri de ulel de masline

> 40 cl de vin alb sec > 0 conserva de pasta de ro~H (140 g)

> cui§oare

> 3 varturi mari de cUlit de nucsoara

> 0 crengula de cmbru > 0 foaie de dafin

> 0 crenguta de rozrnarln

> 2-3 prafuri de scorti§oara

> sare, piper

• Ingrediente

> 2 linguri de otet de vin > 3 hasme

> 1 legatura mica de patrunjel

> 1 lingura de plante aromatice de Provence > 12 cochilii Saint-Jacques

> 500 9 ciurtrci de Paris

> 3 ling uri de ulel de masllne

> 25 cl smantana lichida degresata

> sare, piper

'. iii'

.• ,j

',11 Ijj . j;

·1 il 'IJ

:::

71, RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC

Dovlecei umptutl cu crab

Pentru 4 persoane

• TImp de pregatire 30 de minute

• TImp de gatlt 35 de minute

• Ingrediente

> 2 sau 3 dovlecei mari > 1 conserva de ro~ii decojite (250g)

> 150 9 crab la conserve

> 3 cepe

> ulei de masline > 1 fir de patrunjel

> 2 linguri de parmezan ras

> sare, piper

Spalati ~i uscan dovleceii. OpB.riti-i 5--6 minutej'n apa clocotlta, pana se desehid la euloare. Lasatl-! sa se raceasca sl sa se scurga.

Prej'ncalzi~i cuptorulla 220" (treapta 7/8). Intra timp, scurqetl rOl?iile r;;i faramitati crabul. Decojiti sl tocatl ceapa. Caliti-o Intr-o tigaie cu ulei de rnasllne,

Talatl rosllle in bucatele ~i scurpefl-le. Adauga1i-fe peste ceapa ~i praj~i-Ie timp de 5--6 minute, amestecando Tocatl patrunjelul r;;i incorporati-I in amestee. Potrrviti de sare sl piper. l.uati de pe foe sl adauqatl crabul faramitat.

Taiati dovlece!i in doua pe lungime. Curatati-i de miez cu 0 lingura, astfel Tncat peretll sa fie mai subtiri de 1 cm. Tocatl pulpa recuoerata si adauqatl-o la amestec.

Punetl dovleeeii intr-un vas termorezistent, uns cu ulei, umplutl cu amestecul pregatit. Presaratl parmezan sl stropltl cu putin ulei de rnasline. Punetl vasul la cuptor sl lasati sa se coaca timp de 15-20 de minute.

RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC 75

CiorbA de peste din Atlantic

Cali11 ceapa intr-o cratita, in 2 linguri de ulei de rnasllne. Oand este pe jurnatate gata, adaugati usturoiul pisat sl legatura de verdeturi asortate. 'Iurnatl vinul alb, adaugati rosia taiata In patru, cele coua feluri de piper sl capul de merlueiu. Lasati sa scaoa la jumatate. Adaugati un litru de epa $i fierbeti la foe rnio timp de 45 de minute. Lasati 15 minute sa se raceasca.

Transatl mlhaltul sl tiparu!. lntr-c oala inalta, caliti bucatile de pe$te in 4 linguri de ulei de masline. Sarati si plperatl, Adaugati langustinele sl turnati supa. Tncalz~i pana la fierbere, adaugati scoicile, lasati supa sa se Tngroa$e timp de cateva minute, pana cand scoicile se deschid. Condirneotati cupa gust.

Servltl in farturii mari de supa (sau in boluri) si presarati deasupra patruniel tocat.

Pentru 6 persoane

• limp de pregatire 30 de minute

• TImp de flerbere

1 ora ~i 30 de minute

• Ingrediente

> 2 cepe mari, tocate > 61inguri de ulei de rnaslins

> 2 catei de usturoi > 1 legatura amestec de verdeturi

> 50 cI de vin alb sec > 1 ro§ie mare

> 1 lingurita de ~er dulce

> 112 linguritil de piper Cayenne

> 1 cap de merluciu > 600 9 tipar de mare > 600 9 file de mihall > 81angustine

> 1 kg de scold

> patruniel tocat

> sare, piper

76 RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 10 minute

• limp de gatit 10 minute

• TImp de marinare 1 ora

• Ingrediente

> 50 9 ghimbir proaspat > 4 linguri de sos de soia tamari

> 4 ling uri de ulei de masline

> zeama de la 0 lamaie > 600 9 file de ton, gros de 3 cm

> 2 fire de patrunjel cu frunza lata

> piper

File de ton cu ghimbir

Curatati ghimbirul sl taiati-l foarte subtlre cu cutltul, fntr-un bol, preparati 0 marinata din tamari (sos de soia), ulel de rnaslne, zsarna de lam~ie sl ghimbir, Presaratl piper, tasaf la marinat fileul de ton timp de o ora, la temperatura camereL lntoarcetl, din cand in cand, pestele de pe 0 parte pe alta, Incalziti cuptorulla 1000 (treapta 3/4).

Turnati marinata lntr-o tigaie sl Incalziti la foc lute, PraJiti tonul timp de 1 minut pe fiecare parte, stropindu-I pe deasupra cu marinata fierbinte. Tonul trebuie sa rarnana crud la interior.

Pe un tocator, talati tileulin felii groase de 2-3 ern. Puneti-le pe un platou ~i pastratl-le la cald Tn cuptor

In acest timp, lasati marinata sa scada la foc rnlc, Oanc incepe sa devina mai groasa, presaratl-o uniform peste ton. Lasati la cuptor inca doua minute. fnainte de a servi, decorati cu cateva frunze de patrunjel,

* Aceasta rnaocare poate fi servita alaturi de fasole verde cu bucatele de slaninA (pag. 122) sau chiar de ratatouille Montignac (pag. 120).

Pentru 4 persoane

• TImp de pragatire 15 minute

• Timp de gatit 15 minute

• Ingrediente

> 0 conserve de file de ansoa In ulei de rnasline > 2 ling urite de otet balsamic

> 5 ro~ii proaspete > 12 rnasline negre > 3 ro~ii uscate

> 1 ardei rosu

> 3 linguri de uleflitJe rnasline

> 8 fileuri de rllndunica-de-mare rosle > sare, piper

RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC 77

File de peste oceanic cu piure de ansoa

Pregatiti piureul de ansoa, arnestecand fileurile de ansoa, otetul balsamic si 0 parte din uleiul din conserva de peste, Dati deoparte.

Opariti rol?iile pret de 40 de secunde, apoi trecetl-le prin jet de apa rece, Decoiltl-le. Talatl pulpa in bucatele mid st dati deoparte pe hartle absorbanta. Scoateti sarnburf din rnasfnele neqre, Maruntiti-Ie; la fer sl ro$iile uscate. Taiati ardeiul ln doua ~i curatati-l de serrmte, apoi taiati-l in cuoulete.

lntr-o tigaie incAlzita, turnati uleiul de masline si caliti intai ardeiul tocat, apoi rO$iile proaspete. Tn ultimul minut de preparare, adaugati masllnele sl rO$iile tocate, Puneti sare sl piper, Pastrati la cald.

Prajiti fileurile de randuolca-oe-mare pe ambele parti, fie pe gratar, fie Tntr-a tigaie antiaderenta cu un strop de ulei de masline,

Repartizati garnitura aleasa pe patru farfurii individuale. Asezati fileurile de randunlca-ce-rnare, amestecul de rosll sl tumati piureul de ansoa deasupra, precum sl de jur-Tmprejurul tarfurlei, pentru decor,

" L !:

I:, '

i"':'

Ii

78 RETETE SI MENIURI MONTIGNAC

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 10 minute

• limp de gatit 20 de minute

• Ingrediente

> 3 linguri de ulei de milsline

> 4 fileuri de somon proaspat, de 200 9 fiecare, cu piele

> 200 9 de masline negre

> 3 nasme maruntite > 15 cl de smantana de soia (sau smantana degresata)

> sare, piper

File de somon cu crerna de masline

Intr-o tigale antlacerenta, turnati 2 lingurl de ulei de rnasllne, praji\i la foe mic fileurile de somon pret de 1 G-12 minute pe partea cu piele. La sfarslt, Intoarceti fileurile sl lasati-le la prajit pe cealalta parte Inca un minut.

Scoatetl samburil masiinelor, apoi pasatl-Ie pana se transforma In piure. Pastraf cateva rondele de masline pentru decor.

Intr-o cratlta, calltl cepele cu 0 lingura de ulei de rnasllne. Sarati user, Lasati sa scada doua treimi, apol adaugati piureul_ de rnasline. l.asati sa fiarba 1 mlnut, amestscand. Luati de pe foe $i adaugati srnantana de soia. Mai condlrnentatl, daca este cazul.

fnlaturati pielea de pe fileuri cu un cutlt bine ascutlt, Punetl fileurile pe farfurii. Turnati sosul deasupra. Decoratl cu maslnele rarnase sl punetl legumele din garnitura de jurlmprejur.

* Acest preparat poate fi insoflt de fasole verde cu bucatele de slanina (pag. 122) sau chiar de ratatouille Montignac (pag. 120).

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 25 de minute

• limp de marinare 30 de minute

• limp de ractre 2 ore

• Ingrediente

> 7 -8 linguri de ulei de

masline

> zeama de la doua lamai

> 1/2 legatura de marar > 112 legatura ~ arpagic

> 600 9 de file de somon extra

> 200 9 branza proaspati1 de capra > 400 9 de laptuca > sare, piper

RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC 79

Tartar de somon

cu branza proaspata de capra

Amestecatl 5 linguri de ulei de maslne, zeama de lamaie, jurnatate din rnarar $i [umatate din arpagicul rnaruntit. Sarati si piperatl.

Taiati somonulin bucatele sl lasatl-l la marinat timp de 30 de minute. scoeteu, apoi, sornonul sl pastrati marinata. Bucatile de somon trebuie sa fie mari, pentru a face din ele tartar.

Inmuiati branza de capra cu a lingura de ulei de rnasline, amestecand-o cu furcullta, Potrivltl de piper. Incorporati-o In rnarinats $i batetl cu un tel pana csnd obtinetl 0 crerna qroasa, Adaugati tartarul de somon. Arnestecaf energic pentru a obtlne 0 pasta oonsistenta,

Umpleti boluri unse cu ulel, Aooperiti-le cu folie $i li:isati 2 ore la frigider.

Cand servltl, punetl frunzele de laptuca pe farfurii. Rasturnati cu 0 rnlscare energicii bolurile In centrul tarfuriel, adiiugati vardeturile past rate pentru decor sl, eventual, un pic de vinegreta, pe marginea farfuriei.

80 RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC

Dorada andaluza

Pentru 4 persoane

• Tlmp de pregatire 15 minute

• Ilmp de gatit 25-40 de minute

• Ingrediente

> 4 dorade de 600 9 fiecare sau 0 dorada de 2,5 kg

> 20 cl + 2 linguri de ulei de masline

> 2 linguri de praf de usturoi

> 4 ling uri de plante aromatice de Provence > 12 catei de usturoi > 21amai

> sare, piper

Tncalz~i cuptorulla 2000 (treapta 6/7). A$eza~i dorada sau doradele Tntr-un vas mare pe care 11 puneti la cuptor. Stropltl cu putin ulei de masline. Sarat' :;;i plperaf dupa gust. Presaratl cu praf de usturoi sl plante aromatice de Provence. Punetl la cuptor si lasati sa se coaca 25 de minute doradele mid sau 40 de minute dorada mare.

Tn acest timp, @a~i cateii de usturoi in felii subtlri de 1 mm. Turnatl 20 cl de ulei de rnaslne Tntr-o cratlta, Sarati, plperatl si adauga~i usturoiul rnaruntlt. Lasati sa fiarba la foc potrivit pana cand usturoiul se coloreaza usor Nu trebuie lnsa sa se arda. Dati deoparte.

Scoatetl dorada din cuptor. Dssfacetl-o cu grija, scotand sira spinarii !ili punetl fileurile Tn evantai pe un platou.

Cand vreti s-o servltl la rnasa, puneti din nou cratlta de ulei cu usturoi pe foc. Stropltl fileurile de peste cu ulei fierbinte sl repartlzatl uniform bucatelele de usturoi. Ulterior, se poate adauga zearna de lamaie dupa gust.

RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC 81

Mihal, cu ciuperci ~i cu vin rosu

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 20 de minute

• limp de g~tit 25 de minute

• Ingrediente

> 400 9 ciuperci de Paris

> 5 nasme

> 3linguri de grasime de gasca

> 25 cI de vin rosu taninos (din podgoriile

de pe valea RMnului) > 1 lingura de tarhflh toeat fin

> 1 kg de mihalt > 1 legatura de hasrnatuchl

> sare, piper

IndepMati P8.rtile cu pamant ale ciupercilor'inainte de a Ie spala, Tocati-le cu un cutit mare. Decojiti cepele sl tocatl-ls rnarunt.

Puneti la topit 2 linguri de grasime de gasca 'intr-o tigaie mare. Cal~i ceapa In aceasta pana devine aurie. Adaugati ciuperdle. Amestecati bine $i continuatl sa c8.1~i totul, amestecfuld mereu, pana se evapora toata zeama lasata de ciupercL Tumati apoi vinul rosu sl lasat] sa scada la jumatate, la foe potrivlt, lncorporati tarhonul'in sos sl mal lasat] sa scads putin, la foe rnlc, pana obflnetl un fel de piure. Puneti sare sl piper dupa gust. Pastrati la cald.

Clat]ti mihaltul $] Tndepartati bueat]le de piele ramase, Uscatl-l in hartle absorbanta sl taiati-l in felii groase de 3-4 em. Sarati sl plperati bucatile de peste pe toate fetele. Tnealziti 0 lingura de qraslrne de gasca intr-o tigaie antiaderenta. Prajiti pestele 3-4 minute pe fie care parte.

Tn aeest timp, clat~i haamatuchi, pastrand cateva fire pentru decor. Tocatl restul $i ineorporati-Iln plureul de eiuperci.

Puneti bucatlle de oeste pe farfurii calde. lnconjurati cu plure de ciuperci $i decorati eu firele de hasma\uChi rarnase.

I,
Ii
·1
, .,
i: 82 RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC

File de ton cu rosiiOparqi ro$iile circa 40 de secunde, apol trecetl-le prin apa rece. Deccjtl-le, taiati-Ie in patru si lnlaturatl semintele, Taiati pulpa in bucatele mici si lasati sa se sourqa intr-o strecuratoare,

DeCojiti ceapa $i tocati-o, Caliri-o Tntr-o tigaie cu doua linguri de urei de rnasline, pan a cand se lnmoaie de tot, dar evitaf sa 0 prajiti. lncorporatl roslile, pasta de rO$ii $i vinul alb. Adaugati ghimbirul, sofranul, piperul Cayenne $i rnaslinele talate, Flerbef la foe miC, arnestecand din cand In cand pentru ca lichidul sa se evapore cat mai mult. Astfel, veti obtne un sos mai gros. Dati deoparte.

$tergeti pestele cu hartie absorbanta, lntr-o tigaie lncinsa, in care ati pus 2 ling uri de ulei de rnasline, pn1jiti fileurile de ton 1 minut pe fiecare parte, apoi din nou, cate 30 de secunde.

Punef tonul pe un platou sau pe tarfurii individuale. Acoperlti cu sosul sl decoratl cu cateva frunze de busuioc. Turnatl un strop de ulei de rnasllns proaspat,

Pentru 4 persoane

• Timp de pregatire 15 minute

• Timp de gatit 15 minute

• Ingrediente

> 1 kg de ro~ii bine coapte

> 3 cepe

> 4 linguri de ulei de rnasline

> 1 ling ura de pasta de ro~ii

> 10 cl de vin alb > 1/2 Ii nguritil. de ghimbir macnat

> 1 vilrf de cutit praf de sotran

> doua varfuri de cutit piper Cayenne

> 150 g de rnasline negre taiate

> 4 bucali de file de ton > frunze de busu ioe

RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC 83

File de somon in hartie de copt

Pentru 4 persoane

Spalati si decolltl rnlezul de praz. Taiati-lin bucati groase cam de 5 cm. Taiati-le lamele $i apoi, din nou, Tn fa.$ii 1nguste. Decojiti cepele sl tocati-le.

fncalziti 0 lingura de ulei de rnaslne intr -0 tigaie. Caliti hasrnele, Adaugati fa.$iile de praz. Arnestecatl, Acoperltl sl lasati sa se inmoaie la foe potrivit, timp de 3 minute. Dssccoerltl, amsstecaf sl mai lasati pe foc inca 1 sau 2 minute. Dati deoparte. Tncalziti cuptorul la 220" (treapta 7/8).

Taiati 4 dreptunghiuri de hartie de copt sau folie de aluminiu. Indepartati pielea de pe fileurile de somon . Tarnponati cu hartle aosorbanta $i sarati pe ambele parti.

Tocaf msrarul, Amestecatl mararul cu prazul. Repartizatl jumatate din legume pe hartia de copt descblsa, apol asezatl fileul de somon. Stropiti fiecare file cu zearna de lamaie. Acoperltl cu restul de legume.

Inchideti pachetelele, suprapunand laturile pe lungime. Rasuciti bine marginile pentru a Ie inchide etans. Puneti la cuptor timp de 10 minute.

Deschldetl paehetelele $i stropltl cu zearna de lamaie $i cu un strop de ulei de masline.

• Timp de pregitire 20 de minute

• Tlmp de gatit 15 minute

• Ingrediente

> 4 mieji de praz > 4 nasme

> ulei de masline

... > 4 fileuri de somon

> 4 crengute de rnarar > zeama a doua liimm verzi

> sare

Ton cu rosiisi masllne

,

• Ingrediente

> 800 9 broccoli > 3 hasme

> 5 linguri de ulei de masllne

> 4 tire de patrunjel cu frunza lata

> 15 cI smantana degresata

> 4 oua intregi .. > 2 varfuri de cutit nucsoara rasa

> 15 cl de supa de legume

> 15 cl de vin alb

> 1 lingura de cimbru tocat

> 4 bucati de morun, de cate 200 g, cu piele > sare, piper

8~ RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC

Scufundati rosiile timp de 40 de secunde in apa clocotita, apoi trecetl-ls printr-un jet de apa rece. Decoiltl-le, curatatl-le de sernlnte si taiati pulpa in bucatele, Tocaf jurnatate din cantitatea de masllne,

Decojiti usturoiul sl tocatl-l rnarunt, Incalziti 2 linguri de ulei de rnaslme intr-o cratita, callti ardelul, usturoiul $1 ceapa. Turnatl vinul rosu $1 deqresatl cratlta cu ajutorul unei spatule de lemn. Adaugati ro$iile sl amestecati. Punetl sare sl piper. Acoperitl si lasati la inabu$it 5 minute, la foe mic.

lncorporan maslnels negre taiate $1 lasati sa scada descoperit, timp de cateva minute, pana cand compozltla ajunge la conslstenta unui piure. Adaugati frunzele de oregano sl restul rnaslinelor, lncalzi] cuptorul la 210° (treapta 7).

Uscati tonul cu ajutorul hartlel absorbante. Stropltl-] cu zearna de lamaie. l.asatl-l la macerat 2 minute. Adaugati sare $i piper.

lmr-o tigaie, incaJziti doua linguri de ulei de rnasfne. Cand acesta este fierbinte, caliti tonul cate un minut pe fiecare parte.

Puneti pestele intr -un vas termorezistent. Acoperitl-l cu sos si lasati Tn cuptor timp de 10 minute. Inainte de servire, presarati patrurjel,

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 25 de minute

• limp de gatlt 50 de minute

Pentru 4 persoane

• TImp de pregatire 25 de minute

• limp de coacere 30 de minute

• Ingrediente

> 500 9 de ro~ij

> 1 00 9 de rnasline negre tara samburl > 1 ardei verde taiat cubolete

> 3 calei de usturoi > 4 hasrne

> 4 linguri de ulei de masme

> 1 0 cl vin rosu

> 1 legatura de oregano > 4 felii de file de ton

a cate 150 9

> zeama unei lamai

> 3 fire de patrunjel cu frunza lata

> sare, piper

RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC 85

Morun cu broccoli

Rupeti broccoli in buchetele, indepMati-ie cozHe sl taiati-Ie mare.

Decojiti hasrnele, Tocati-le $i lasati-le sa se topeasca pe foc Tn 2 linguri de ulei de rnasline. Pastrati 300 9 de broccoli pentru garnitura, iar restul adaugati-l peste haerne, Lasati la foe mic timp de 10 minute, arnestecand. Tooati patrunjelui (pastrati putin pentru decor) sl adaugati la broccoli. fncalziti cuptorulla 21 0° (treapta 7).

Ungeti cu ulei 4 boluri. Faceti din broccoli un piure, Adaugati srnantana sl ouale batute, Potrlvlf de sare sl piper sl adaugati putina nucsoara pentru aroma. Turnatl piureul Tn boluri pe care puneti-le, apoi, Tntr-un vas termorezistent. Adaugati apa calda si puneti la fiert in bain-marie pret de 25 de minute.

Turnati supa sl vinul Tntr-o cratita. Dati 'In clocot. Adaugati clrnbrul, Punetl $i broccoli past rat deoparte pentru garnitura. Lasa\i sa fiarba 5 minute.

Scurgeti pestsle pe nartie absorbanta, Sarati sl piperati partea fara piele. Praiiti-I Tn tigaie, in 31inguri de ulei de rnaslne, 5 minute pe partea cu piele ~i doar 2 minute pe cealalta parte,

Rasturnati balurile pe tarturii. Punetl pestele, cu pielita In jos, inconjurat de broccoli. Turnatl putn ulei de rnasline sl decoratl cu patrunlel,

Pastrav cu vin alb

• limp de pregatire 20 de minute

• limp de gatit 50 de minute

86 RETElE $1 MENIURI MONTIGNAC

RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC 87

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 25 de minute

• limp de gatlt 35 de minute

• Ingrediente

> 4 pastravi eviscerati, de eel putin 250 g fiecare

> 4 crengute de rozmarin proaspat > 300 9 ciuperci de Paris

> 21amai

> 3 catei de usturoi > 2 fire de praz

> 2 ling uri de ulel de masline

> 20 cl de vin alb sec > sare, piper

Biban cu fenicuL

Pentru 4 persoane

tasatl rosile Tn spa clocotita timp de 40 de secunde, apoi treceti-le prin jet de ape. rece. Decojiti-le, scoateti sernlntele $i taiati pulpa bucatele,

Decojiti $i tocatl cepele si usturoiul. Punetl-le la Tnmuiat Tntr -0 tigaie cu doua linguri de ulei de masline, Adaugati rO$iile sl lasati sa scada cateva minute. Turnatl vinul alb. Asezonatl cu serninte de fenicul, sare sl piper. Lasati la Inabu$it, pe foc mic, timp de 10-15 minute. Tncalziti cuptorulla 2000 (treapta 617).

Pliati tulpinile de fenicul si introoucetl-le Tn interiorul pestelui. Se.rati sl piperati. Stropitl bibanul cu 0 lingura de ulei de masline $i pureti-l Tntr-un vas termorezistent. Lasati la cuptor timp de 25 de minute.

Cand este gata, Tnlaturati cu grija pielea de deasupra. Acooerit' cu sosul de rosli sl punetl din nou la cuptor pentru 10 minute.

* Garnitura ldeala este feniculul pr!1jit. Flerbeti bulbii Tn aoa sarata tlrrip de 40 de minute. Scurgeti-i. Talati-] Tn ooua si caliti-i intr-o tigaie cu ulei de rnasnne pana cil.nd se oararnelizeaza user;

Sarati sl plperati pastravii. Punetl a crenquta de rozmarin in lnterlorul flecaruia.

Taiati partea din tulpina ciupercilor care intra Tn parnant inainte de a Ie spala. Tocatl-le.

Talatl lamil.ia in rondele subtri, Scoatetl coaja de la cealalta larnale sl recuperati zeama. Tocatl c!1teii de usturoi.

Spalatf prazul, pastrand doar partea comestibila. Taiati7n rondele subtiri. fncalziti, in prealabil, cuptorul la 210" (treapta 7).

Repartizati uleiul de masline pe fundul unui vas tenmorezistent. Punetl ciupercile, cei 4 pastravi, apol acocerltl-i cu prazul sl cu rondelele de lamaie. Presarati deasupra coaia de lamil.ie. Amestecaf vinul alb, zeama de lamaie si usturoiul, apol turnatl peste preparat, Acoperff totul cu 0 folie de aluminiu $i prlndetl marginile ermetic. Punetl la cuptor $i lasati timp de 35 de minute.

• Ingrediente > 3 ro~ii mari > 2 hasrne

> 3 catei de usturoi > 3 linguri de ulei de masline

> 15 cI de vi n alb

> 1 lingurita de sem inte de fenicul

> 4 tulpini de l'enicul

> 1 blban mare (eviscera~ de eel putin 1,5 kg, sau dol de 800 9 > sare, piper

I

i

. I

88 RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC

Mihalt cu spanac

Pentru 4 persoane

• Timp de pregatlre 15 minute

• limp de gatit 15 minute

• Ingrediente

> 500 9 de spanac

> 2 trunchiuri de mihalt de 600 9 fiecare

> zeama unei lamai > putina untura de gasca

> 1 0 cl de vin alb

> 2 lingurite de piper verde In saramura

> 15 cl smantana lichida degresata

> 1 I ingu ra de ulei de masline

> 2, 3 varturi de cuflt de nucsoara

> sare, piper

Alegeti spanaeul si pastratl doar frunzele frumoase, elirnlnand eozile groase. Spalati, apol opariti 4 minute In apa eu sare. Dati deoparte, lasandu-Ie la sours lntr-o strecuratoars,

Clatltl mihaltul, apoi uscatl-l n hartie absorbanta, IndepMati toate buc8.tile de piele rarnase, Cu un cutlt mare, taiati fiecare trunehi In telii de 4centimetri.

Stropiti buc8.tile de peste eu zeama de lamaie. sarati $i plperatl pe ambele fete. Lasati sa se topsasca grasimea de Gasca 7ntr-o tigaie antiaderenta pusa pe foe. Prajiti pe$tele timp de trei minute pe fieeare parte. Scoatetl pestele din tigaie sl pastratl-l la eald, 7n euptor, la 800 (treapta 2/3).

Turnatl vinul alb Tn tigaie $i deqrssatl cu ajutorul unei spatule. Clatiti piperul $i adauqatl-l ln tigaie. Turnatl smantana $i lasati sa dea In clocot pana cand se 7ngroa$a sosul,

Incalzltl spanacul timp de cateva minute 7ntr-o cratita eu 1 lingura de ulei de rnasllna. Sarati, piperati si adaugati nucsoara,

Serviti mihaltul acoperit de sos, alaturi de spanac.

RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC 89

Frigarui cu doua feluri de peste

Pentru 4 persoane

• Timp de pregatire 20 de minute

• Tlmp de gatit 10 minute

• Ingrediente

> 400 9 de file de ton > 400 9 de file de somon

... > 1 ardei verde > 1 dovlecel

> 12 ro§ii cherry

> zeama unei lamai > plante aromatice

de Provence •

> ulei de masline

> sare, piper

Tarnponatl fileurile de peste cu hartle absorbanta. Taiati 7n bucatl groase de 3-4 cm.

Talatl ardelul tn doua, Curatatl-' de sarnburi $i Tndepartati toate pielitele interioare. Taiati In cuoulete de 3-4 cm.

Taiati dovlecelulln coua, pe lungime. Talatl flecare parte Tn jumatati de rondele, de 2 cm.

Faceti frigaruile, altarnand ro$ii cherry, ton, dovleeel, somon, ardei sl asa mai departe. Asezonatl cu zeama de larnale. Sarati, piperati $; presaratl din belsuq cu plante aromatice de Provence.

lnainte de a Ie pune pe gratar, stropin cu putln ulei de masllne. l.asati frigaruile sa se coaca timp de 10 minute, intorcandu-Ie regulat pentru a se face pe toate par1i1e. Turnatl, eventual, Inca putin ulei de rnasline in timp ce Ie gi:ititi.

:. :

I(

I""" ,

' .. ,

r·':l

. ,

90 RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC

Foie gras

cu struguri La tigaie

Spala~i strugurii. Cura~ati trei sfsrturi din ei, avand grija sa eliminati pe cat posibil samburtl. Presatl restul pentru a ext rage sucul. Dati deoparte.

Scoatetl buc~tile de foie gras. Puneti sare sl piper pe ambele fete. Incalziti cuptorulla 800 (treapta 2/3).

Incalziti 0 tigaie antiaderenta la foc iute, fara gras/me. Este obligatoriu ca tigaia sa fie inclnsa. Caliti bucaple de escalop de {oie gras timp de 30-45 secunde pe fiecare parte, pentru a sa carameliza putn. Scoatefi-ls din tigaie si punetl-le pe 0 farturie cu Mrtie absorbanta. Pastrati la cuptor pana in momentul servirii.

Goliti 90% din gras/mea in care s-a fript. Oegresati tigaia cu otetul balsamic sl cu vinul. Llisati sa scada timp de un minut la foc potrivit, apoi adauqatl sucul de struguri. Dati focul mai tare pentru a duce lichidulla fierbere. l.asatl sa scada cu un sfert. Adaugati strugurii curatatl sl lasati sa se incalzeasca la foc potrivit, timp de aproximativ doua minute. Potnviti de sare sl piper. Servltl buoatte de escalop de foie gras pe mijlocul unei farturii calde. Turnaf de jurimprejur sosul, irnoreuna cu strugurii.

* Foie gras nu este doar un aliment festiv, de mare valoare gastronomica. Are, de asemenea, un continut nutritional remarcabil. Este bogat in fosfor, potasiu, magneziu $i fier. Acizii sai gra$i, mono si pollnesaturau, ca $i cantltatlle mari de vitamina S9, of era 0 protectle cardiovasculara eficienta.

Pentru 4 persoane

• TImp de pregatire 20 de minute

• limp de gatit 5 minute

• Ingrediente

> 600 g de strug uri albi GU bob mare (soi muscat)

> 4 bUGati de escalop de foie gras, crude,

in jur de 120 9

> 1 lingura de otet balsamic

> 15 cl de vin Pineau des Charentes

> sare de Guerande > piper machat

RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC 91

Pui cu mere

Pentru 4 persoane

Incalziti cuptorulla 2000 (treapta 6/7).

Punetl puiul intr-un vas termorezistent. Adaugati sare $i piper. Presaratl-l cu putin piper Cayenne pe la incheieturi. Punetl-l la cuptor sl lasati-l timp de 1 ora sl jumatate. Curatati merele de coala, talati-le in patru si scoatetl sarnburii. Taiati din nou sferturile in doua, pe latlrne.

lntr-o tigaie mare, topiti untura de gasca si caliti Tn ea bucatile de mere, arnesteoand cu 0 spatula. Presarati cu scortlsoara. Sarati. Merele sunt gata cano devin aurii si moi. Aveti grija sa nu se sfararne. Dati deoparte.

La jumatatsa timpului de gatit pentru pui, stropiti cu cidru. Pastrati un pahar pentru sos. Inmuiati, intr-o cratlcioara, cubul de concentrat de pasare lntr-un pahar de cidru. Punetl deoparte.

Cand puiul este gata, taiatH in vasul in care s-a tacut pentru a putea pastra tot lichidul pe care l-a lasat, Recuperati tot acest lichid $i turnati-l in vasul cu concentratul de pasars. Lasati sa scada daca este necesar. lncorporati smantena sl incalziti la foc mic. Potrlviti de condimente si turnatl totul lntr-o soslera trecuta, in prealabil, prin apa fierbinte. ReTncalziti merele $i serviti totul cald.

* Tn cazulin care folositi smantana de soia, incalziti sosul inalnts de 0 lncorpora, deoarece aceasta nu se preteaza la fierbere .

• limp de pregatire 20 de minute

• TImp de giUit

1 ora §i 30 de minute

• Ingrediente

> 1 pui de casa

> 4 v;1rturi de cujt de piper Cayenne

> 1 kg de mere (granny smith sau golden)

> 1 lingu ra mare cu untu ra de gasca (sau de rata)

> 1 lingurita~e scorti~oara

> 50 cl de cidru

> , cub de concentrat de pasare, degresat > 25 cl de smantana deqresata (sau smantana de soia)

> sare, piper

.. ,

'; .

.1' , ':.

Ficalei de pasare cu ghimbir

92 RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC

Tocaf eeapa. Curatati ghimbirull?i razuiti-1. Sf~ramati crengutele de coriandru proasoat,

Cal~i ceapa la foe mic, fntr-o tigaie cu ulei de m~line. Cand ceapa este moale, ad~ugati ficateii de pasars. Lasati la foe mie timp de 10 minute, intorcand bucatelsls pentru a se praji bine pe toate fetele. Potrlviti de sare sl piper.

Adi:lugati ghimbirul ras sl coriandrul, contlnuatl prajirea timp de 4-5 minute, amestectl.nd.

Servitl eald, alatur: de salata verde.

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 5 minute

• Timp de gatit 15 minute

Piept de pasare cu curry

Tocatl ceapa sl ealiti-o intr-o oala, la foe mie, cu ulei de rnaslne, pana cand devine foarte moale. Stingeti tocul $i dati deoparte.

Seurgeti ciupercile fntr-o strecuratoare,

T~iati pieptul de pui in bucatele de 2-3 cm. Punetl untura de gasca la topit intr-o tigaie ~i ealiti carnea timp de cateva minute, la focmic, lntorcand bucatile pe fieeare parte pentru a se rumeni uniform. Puneti sare ~i piper. Presarati jumatate din curry peste carne. Amestecatl $i turnatl in oala.

Adi:lugati eeapa, eiupercile $i srnantana lichida, precum $i restul de curry. Amestecatl totul si lasati sa fiarba aeoperit timp de 3 minute, apoi deecoperftl alte 3-4 minute, pentru a se lngro:;;a sosul.

* Tn faza I, acest preparat va f insotit de quinoa. Tn taza II, acest preparat va putea f insotit de orez basrnatl sau orez integral.

• Ingrediente > 3 cepe

> 1 bucata de 2-3 cm de ghimbir proaspat

> crengute de coriandru proaspat, sfanimate

> 2 Jinguri de ulel de rnasfne

> 500 9 ficalei de pasii.re

> sare, piper

Pentru 4 persoane

• Timp de pregAtire 15 minute

• limp de coacere 15 minute

• Ingrediente > 3 cepe

> 2 ling uri de ulei de masline

> 1 conserva de ciuperci de Paris maruntite

(400 g)

> 4 bucati de piept de pui

> untura de gasca (sau, daca nu ave!i, ulei de masline)

> 1 lingura de prat de curry

> 25 cl de smantanii. lichida degresata

> sare, piper

Pentru 4 persoane

• Timp de pregatire 15 minute

• Timp de gatit 20 de minute

• Ingrediente

> 5 bucali de plept de pui (sau de curcan)

> 1 lingurita de praf de cimbru

> 3linguri de ulei de masline

> 2 cale; de usturoi striviti in mojar

> 1 iaurt

> 1 legatura de patrunjel tocat

> 200 9 de parmezan

ras

> sare, piper

RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC 93

Piept de pui cu parmezan

Taiati pieptul de pui in bucatele de 2-4 cm. Sarati, plperati si presarati cu putin cimbru.

Tntr-un bol mare, turnaf trei linguri de ulei de maslne, Adaugati usturoiul strivit sl iaurtul. Bateti eu telul. Tornati patrunjelul tocat. Potrlvitl de sar_: sl piper. Incorporati pieptul de pui si arnestecati. Incalzit;, in prealabll, cuptorul la 200°C (treapta 6/7).

Punetl parmezanul lntr-o farfurie adanca, Trecetl fiecare bucata de pui prin parmezan. Puneti-Ie apoi pe fundul unui vas termorezistent, uns in prealabil cu ulei, Bucatile pot sa se atinga, dar nu sa se suprapuna.

oaca mal rarnane parmezan, presarati-l peste bucatile de pui.

Punetl la cuptor 15-20 de minute, pana cand puiul este bine facut.

Serviti pe pat de salata verde, cu vinegreta provensala (vezi pag. 51)

94 RETETE ~I MENIURI MDNTIGNAC

Ficatei de pasare a La provencats

Decojiti usturoiul sl tocati-l maront, Turnaf pasta de ros! Tntr-un bol.

Diluati-o cu vin alb cald. Punetl sare sl piper.

Uisati untura sa se topeasca intr-o tigaie. Adaugati usturoiul tocat. Caliti fiditeii de pasare, intorcandu-i Tn mod regulat, pentru a se gati uniform.

Presaratl plante aromatice de Provence la Tnceputul flerberil.

Adaugati sare, plper sl pastratl la cald.

Puneti ficateii pe farturii individuale calde. Acoperltl cu sos de rosll. Presarati patrunlel,

* Acest preparat poate fi Tnsotit de fasole oloaqa, linte verde sau quinoa.

Pentru 4 persoane

• Timp de pregatire 5 minute

• Timp de gatit 15 minute

• Ingredierite

> 4 caiei de usturoi

> 125 9 pasta de ro~ii > 1 pahar de vin alb sec > 1 lingura de untura

de gasca

> 600 9 ticatei de pasare curatati

> 1/2 lingurit3 de plante aromatice de Provence > 3 fire de patrunjel

> sare, piper

Pentru 4 persoane

• Tlmp de pregatire 10 minute

• Timp de gatit

1 ora ~i 15 minute

• Ingrediente

> 1 pul de casa de 1,5 kg, gata curatat > 15 catei de usturoi curatati de coaja

> ulei de masline

:> 1/2 pahar de sirop de anason (pastis)

> 1 vart de cu~ de piper Cayenne

> 1 linguritii de plante aromatice de Provence > 200 9 de rnasllne negre, fara samburi

> 4 bulbi de fenicul

> untura de gasca

> sare, piper

RETETE ~l MENIURI MONTIGNAC 95

Pui cu sirop de anason si fenicul

,

incalziti cuptorul la 20O"C (treapt~ 6/7). ~uneti sar~ :;;i piper Tn interiorul puiului. Adaugatl 5 catel de usturoi,

Puneti puiulTntr -un vas mare. Ungeti-I pe toate partile cu ulei de masline din abundenta, Stropiti cu sirop de anason. Adaugati sare, piper, piper Cayenne sl presaratl-l cu plante aromatice de Provence.

Puneti in vas cateii de usturoi rama:;;i sl maslinele negre, In jurul puiului. Puneti la cuptor pentru 0 ora $i 15 minute.

Totus: nu uitati sa stropltl puiul de trei sau patru ori cu s~sul pe care II lasa, aoauqand, daca este necesar, apa calda.

intre timp, punetl la fiert bulbii de fenicul Tn apa cu sare, timp de 40 de minute. Scurgeti -i, taatl-l In ooua pe lungime sl caliti-i intr-o tigaie cu untu~ de g~c~, pana cand devin aurii. Punetl-i Tn vas, In Jurul pulului. In ultimul sfert de ora de coacere.

Taiati puiul In vasul in care l-ati gatit, pentru a putea recupera cat mai mult sos. Scoatef bucatelele pe un platou cald sau, mai bine, serviti direct din vasul in care a stat la cuptor.

Carne de rataconservata cu mere

Vinete crocante

96 RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC

Pentru 4 persoane

• limp de preg,itire 20 de minute

• Tlrnp de gAtit 45 de minute

• Ingrediente

> 1 pachet de carne de rata, continand 4 pulpe > 12 mere verzi granny smith

> scortscsra > patrunjel

> sare, piper

RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC 97

IncaJziti, Tn prealabil, cuptorulla Boac (treapta 2/3), Deschldsf pachetul cu carne de rata, Scoatetl 5 linguri de grasime, Punetl carnea conservata pe foe sl astsptatl ea grasimea sa se topeasca de tot.

lntre timp, curatati merele oe.coala. TaiatHe Tn sferturi $i indepartati mijlocul, apol taiati din nou fiecare stert ln doua,

Lasatl cele 5 linguri de grasime de rata sa se topsasca intr-o tigaie antladerenta, Caliti bucatile de mere la foe potrivit, arnestecand rnereu, Sarati, piperatl $i presarati scortlsoara. Contlnuatl fierberea pana cane bucatelele de mar se lnmoaie, Trebuie sa se caramelizeze user; dar nu Sa se arda, Focul trebuie sa fie reglat corespunzator.

Cand grasimea din conserve este in totalitate toplta, scoatef cu grija pulpele sl puneti-le pe 0 farturie pentru a se scurqe. PunetHe, cu pielita Tn sus, intr-un vas termorezistent. Aprlndetl foeulin cuptor si lasati sa se coaca tlrnp de 10--15 minute, la 20 de cm de qratar, Pielea de pe pulpe se poate praji usor; dar trebuie sa aveti grija sa nu uscatl camsa,

Punetl pulpele pe farturii, Tneonjurati-Ie eu mere sl decoraf cu patrunjel.

Pentru 4 persoane

Tncalziti cuptorulla 2000 (treapta 6/7),

Taiati vinetele pe lungime, Tn felii de 1 em grosime, Lasati-Ie la scurs timp de 30 de minute, sarandu-le pe fiecare parte, Caliti-Ie pe ambele partl Tntr-o tigaie cu mult ulei de rnasline. Punetl putina sare si piper, apoi dati deoperte.

Caliti in tigaie feliile de jambon de Parma, pret de cateva secunde,

Puneti feliile de vinete pe fundul unui vas ter,mo-, rezistent. Punet: deasupra jambonul. Termlnati preparatul, ounand feliile de cascaval, Pressrati cu plante aromatice de Provence, Punatl la cupto~ 10-15 minute, cat e nevaie pentru a se tOPI cascavalul.

Servlti decorat cu frunze de busuioc.

• limp de preqafire 15 minute

• Timp de gatit 20 de minute

• limp de odihna 30 de minute

• Ingrediente

> 2 vinete mari

"> ulei de rnaslne

> 8 felii de iambon de

Parma ..

> 8-10 feli i de cascaval pentru sendeisuri

> plants aromatice de Provence

> busuioc proasoat > sare, piper

98 RETETE!?I MENIURI MONTIGNAC

Ciuperci umplute

Taiati piciorusele ciupercilor. Inlaturati cu grija pieli1a pa.larioarelor, pornind dinspre margine. 'Iocatl piciorusele dupa ce atl indepartat capatul cu parnant.

Tntr-o oala, cari!i ceapa in ulei de masline pan a cand se Inmoaie bine. Adaugati pieior~~ele de eiuperci si usturoiul. Arnestecatl cat eva minute. Tncorporati jambonul, puiul si destula supa pentru a cuprinde totul. Adaugati sare si piper.

Tncalziti cuptorulla 190°C (treapta 6/7). Umpleti eiupereile $i puneti-la intr-un vas termorezistent. Tirrnatl destul ulei de rnashne pe fiecare ciuoerca. Presaraf cu parmezan. Lasatl la cuptor timp de 20-30 de minute.

Serviti preparatul fierbinte, pe pat de salata, dupa ce atl presarat patrunlsl.

Pentru 4 persoane

• Tlmp de pregatire 20 de minute

• TImp de gatit 35 de minute

• rngrediente

> 12 ciuperci de Paris mari

> 2 cepe locate maunt > 2 linguri de ulei de maslne

> 2 catei de usturoi curatati

> 50 9 de ~unca din piept de pasare, cruda, tocata rnarunt

> 100 9 de piept de pui, tocat maru nt

> 5 cl de supa degresata de pasare

> 2 linguri de parmezan ras

> 2 ringuri de patrunjel tocat

> sare, piper

Pentru 4 persoane

• TImp de pregatire 15 minute

• limp de gatit

1 ora ~i 1 0 minute

• Ingrediente

> 2 ardei verzi ~i 2 ardei ro~ii

> 5 linguri de ulei de rnasllne

> 6 ro~ii bine coapte > 3 catei de usturoi > 3 hasme

> , pahar de vi n rosu taninos (Cote-du- Rhone; Corbieres)

> 1 lingurita de boia dulce

> 4 castile de vitel, a 200 9 fiecare

> untura de gasca de dimensiunea unei nuci > 3 fire de patrunjel cu frunza rata

> 21amai

> sare, piper

RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC ??

Costite de vitel cu

• •

doua feluri de ardei

Talati ardeii in doua, Curatati interiorul: pedunculul, sernintele sl vini$oarele albe. Scufundati-i In apa clocotita timp de 10 minute. Scurqeti-l $i talatl-l in bucatele de 2-4 cm. lntr-o oala, cariti ardeii in 2-3 linguri de ulei de rnasline, Lasati la foc mic timp de 20-25 de minute, amestecand regulat.

Tlneti rosille 40 de secunde in apa clocotita, apoi trecetl-le printr -un jet de apa rece. Decojiti-Ie $i taiati-le in patru. Curatati-Ie de sernnte $i pastrati doar pulpa. Dati deaparte. Decojiti usturoiul $i cepele. Tocatl-le rnarunt.

Inmuiati usturoiul sl cepele intr-o oala cu doua Ilnguri de ulel de masline, Adaugati pulpa de rosll sl vinul rosu, Sarati, piperati si lasati sa tiarba inabu$it timp de 15 minute. lncorporati ardeiul in sasul de rosii. Asezonati cu bola, Puneti deoparte.

Sarati $i plperatl costitele de vltel pe ambele partl, Topiti untura de 9asca intr-o tigaie. Cand aeeasta este fierbinte, cfiliti costitsle de vltel timp de 8 minute, pe fiecare parte. Tn aeest timp, tocatl jurnatate din patruriel,

Punef cosfitsle pe platou sau pe farfurii. Garnisiti cu sos. Ornati eu lamaia taiata in doua fili presarati eu patrunjel toeat sau Intreg.

Vinete gratinate cu bucatete de stanina

1 UU RETETE;;I MENIURI MONTIGNAC

Taiati vineteleln felii ~b~iri de 0,5 cm grosime. Sarati p~ ambele pMi sl lasatl sa se scurpa timp de 20 de minute. Uscati-le pe hartle absorbanta, apd ungetHe user cu ulei de masllno. Caliti-Ie intr-o tigaie mare (S~u pe 0 .plancha" de gatit) sl lasati la foc mic p§na cand devin aurii $i foarte moi. Aveti grija sa nu se arda.

Oecojiti $i tocatl ceapa. Caliti-o la foc mic In ulei de rnasline, p~na oand devine transparenta $i foarte mo~e. Dati deoparte pe hattie absorbanta, Caliti bucateleJe de slanina la foc mic, pentru a scoate cat m_ai . multa 9 rasi~e, fara sa se praieaeca. Scoatef pe hattie a~orbanta. Scurgeti sl vinetele In acelasl mod. Tapetatl fundul unui vas mare termorezistent cu feliile de vinete. Feliile se pot suprapune pe doua sau trei niveluri. Turnatl uniform pasta de rosll peste vinete. Repartizati ceapa pe toata suprafata. Faceti la fel cu buoatelele de slanina, apoi acopsrlti cu branza rasa.

. Taiati bucatlle de mozzarella Tn felii subtiri, pentru a putea acoperi Tntreaga suprafata a vasului. Punetl putina sare. Presarati piper sl plante aromatice de Provence. Puneti la cuptor, pana cand mozzarella se topeste Tn totalitate. Servitl cald, cu salata verde.

* Preparatul se poate aseza $i pe farfurii individuale.

Pentru 4 persoane

• Timp de pregatire 30 de minute

• Timp de gatit 1 ora

• limp de odihnii 20 de minute

• Ingrediente

> 5 vinete mici > ulei de masline > 4 cepe mari

> 1 00 9 de bucatele de slanina, subtiri

> 0 cutie mica de pasta de rosll (140g)

> 150 9 de branza gruyere rasa

> 2 bucati de mozzarella > plante aromatice de Provence

> sare, piper

Pentru 4 persoane

• Timp de pregatire 5 minute

• Timp de gatit 45 de minute

• Ingrediente > 4 andive

> 8 felii de jambon > ulel de rnasllne

> 30 cl de sm1mtana lichida deg resata

> 200 9 de branza gruyere rasa

> cateva tire de patruniel (pentru decor) > sare, piper

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 5 minute

• Timp de coacere 20 minute

• Ingrediente > 10 hasrne

> 2 Ilnguri de untura de gasca

> 25 c1 de Yin rosu taninos

> 2 bud\ti de antricot, de 400 9 fiecare

> 1 legatura de patru njel tocat

> sare, piper

RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC 101

Andive gratinate cu jambon

Talati baza andivelor. Eliminati foile deteriorate. Puneti-le intr-un cosuet de fiert la abur si lasati timp de 30 de minute. Scurqeti sl lasati sa se raceasca. T8.iati-le in doua sl mai lasati sa se scurgi!l.. Puneti sare sl piper oupa gust.

fnfa.$urati jumatatile de andiva in cate 0 feUe de jambon. Puneti-ls pe fundul unui vas termorezistent, uns Tn prealabil cu ulei de rnasline. PreTncalziti cuptorulla 200"C (treapta 6/7).

fntr-un bol, turnati srnantana lichida $i doua treirni din branza qruyere rasa. Amsstecatl energic pana cand obtlneti un fel de sos bechamel omogen. Tumaf amestecul peste andive. Adaugati restul de branza rasa. Puneti la cuptor sl lasati 10-15 minute, pana prinde 0 crusta aurie.

Decoratl cu fire de patrunlel.

Antricot cu vin

Decol'tl $i tocati fin hasrnele. Puneti-le lntr-o tlqale, sa se Tnmoaie, la foc mic, intr-o lingura de untura de gasca. Adaugati vinul, l.asatl sa scada pana cand sosul devine gros. Saratl, piperatl sl pastrati la cald, la foc foarte mic.

Tntr-o alta tigaie, lasati sa se topsasca 0 lingura de untura de gasca. Prajiti bucatle de antricot la foe iute, timp de 2-4 minute pe fiecare parte, in functie de grosimea antricotului sl de cum II preterati. Antricotul se serveste, de obicei, in sanqe.

Taiati t§$ii de antricot late de 3 cm pe lungimea buoatii, Puneti-le pe farfurii calde. Acoperiti cu sos $i decorati cu patruniel.

i

I'

102 RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC

Coaste de pore cu linte verde

Pregatiti supa de pasare intr"o oala. Tocaf ceapa. Ul.~ati untura de gasca sa se topeasca intr- 0 tigaie antiaderenta. Rumeniti coastele de pore la foe iute, r:e fi.eca:e parte, cats 1 minut. Dati deoparte. Tn aceeasl tlgale:;;1 aceeasl grasime, caliti ceapa $i slanina.

Punetl lintea In supa de pasare, Adauqatl ceapa sl slanina, fara qrasmea Tn care s-au calit. Punef apoi ceapa cu cuisoare sl legatura de verdeturi. Punetl deasu~ra coastele de pore. l.asatl la rnabu:;;it, acopent, timp de 30-35 de minute. Lintea trebuie sa fie frageda, dar nu prea moale, Adaugati condimente la sfarsltul fierberii.

Inainte de servire, scoateti ceapa cu cuisoare :;;i legatura de verdeturl,

Pentru 6 persoane

• TImp de pregatire 5 minute

• Tlmp de gatlt 40 de minute

• Ingrediente

> 1 I itru de supa deqresata de pasare > 1 ceapa mare

> 1 lingura de untufa de gasca

> 6 coaste de pore

> 150 9 de bucatele de slanina afu mata

> 500 9 de linte verde de Puy

> 1 ceapa mica impunsil cu 3 culsoare

> 1 legatura de verdeturi > sare, piper

RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC 103

Frigarui din carne macra si

,

prune uscate

Pentru 4 persoane

Herbeti prunele la foc mic timp de 5 minute In vin alb. Stingeti focul. Acoperlti sl lasati sa se umfle timp de 10 minute.

Talatl camea rnacra In 12 oubulete.

Oecojiti ceapa sl taiati fiecare bucata In patru, Scurqetl prunele. Tnfa$urati fiecare pruna intr-o felie de sunca.

Faceti frigaruile, alternand; frunza de dafin, cub de carne, ceapa, pruna cu sunca, Stroplti cu un strop de ulei de rnasllne, Puneti sare :;;i piper:;;i presaratl ierburi de Provence dupa gust.

Puneti pe gratar tirnp de 5 minute pe fiecare parte. * Acest preparat poate fi insotlt de ratatouille Montignac (vezi pagina 120),

• limp de pregatire 20 de minute

• limp de flerbere 10 minute

• Ingrediente

> 12 prune uscate, fara samburi

> 20 cI de yin alb

> 1 file de porc (carne macra)

> 4 cepe mijlocii

> 12 felli de §unca

anmata .

> 8 frunze de dafin > 1 fir de ulei de masune

> plante aromatice de Provence

> sare, piper

104 RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC

RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC 105

.;; -- ~" ti S 'File de vita

pe pat de ceapa

Pentru 4 persoane

• Tlmp de pregatire 12 minute

• TImp de gatit 15 minute

• Ingrediente

> 600 9 hasme

> 2 Ii nguTi de u ntura de gasca

> 4 bucati de carne de 200 9 fiecare

> patrunjel cu frunza lata

> sare, piper

u: r

Carne de vita cu ardei iute

Tncalzi~i cuptorulla 100"C (treapta 3/4).

Decojfi hasmete. Talatl-le Tn rondele subtlrl, Tntr-o tigaie mare, punef la topit untura de gasca $i cali~i Tn ea ceapa la foc foarte mic, amestecand cu a spatula pana cand devine aurie, dar fara a se arde. Punetl sare $i piper. Scoatef ceapa din tigaie cu ajutorul unei spumiere sl punetl-o pe hartle absorbanta, pentru a se degresa. pe.strati-o calda la cuptor, Tmpartita pe patru farfurii individuale.

Tn aoeeas tigaie sl Tn acesasl grasime, rumenltl la foe iute bucatile de carne, 1-2 minute pe fiecare parte, in functle de grosime :;;i de pretednta. Aceasta carne se serveste In sange, aproape cruda pentru cei care a pretera asa. Punef sare sl piper.

Scoatstl farfurifle din cuptor $i punetl camea peste patul de ceaoa. Decorati cu patrunjsl.

Pentru 4 persoane

ourataf sl taia~i ceapa. Calltl-o intr-o tigaie mare, In untura de gasca. Adauqatl ciupercile. Punetl pe foe 2 minute, apoi turnaf intr-o oala, lasand grasimea Tn tigaie.

Taiatl carnea de vita Tn fasll de 5-6 em lungime si 1 em latlrne. Caliti-le In tigaia cu ceapa timp de un minut, amestecand bine sl adaugand, dace. este necesar, putina untura de gasca. Sarati si plperatl, Turnatl Tn oala,

Punetl oala la foe mic, adauqati castraveciorii tocati, ardei iute si piperul Cayenne. Stropiti cu yin rosu, Ul.sa~i sa fiarba 3 minute, amestecand, Adaugati srnantana sl lasatl la foc inca 3 minute.

Serviti cald.

* Acest preparat poate fi inso~it de broccoli, conopida sau vsrza de Bruxelles.

• nmp de pregatire 15 minute

• limp de gatit 15 minute

• Ingrediente > 2 cepe mari

> 1 ling ura de untura de gasca

> 1/2 conserva de ciuperei de Paris locate (11 0 g)

> 500 9 carne de vita slaba, feli i

> 1 00 9 de castraveciori toea]

. > 1 I ingu fa de ardei iute > 2 varfuri de cutit de piper Cayenne

> 15 cl de vin rosu > 15 cl de smantana degresatil.

> sare, piper

, ::.'

106 RETETE ~l MEN1URl MONTIGNAC

Costite de miel cu ciuperci

Pentru 4 persoane

• TImp de pregatire 10 minute

• limp de gatit 25 de minute

• Ingrediente

> 400 9 de ciuperci de Paris proaspete

> zeama unei lamai > 16 cepe

> 5 catei de usturoi

> 2 cosnte de miel, cu cate 6 oase tlecare (In jur de 1,3 kg)

> ulei de masline

> plante aromatice de Provence

> 1 pahar de vin alb sec > 4 crenqute de rozmarin proasoat

> sare, piper

Taiatl capatul cu pamant al tulpinei ciupercfor. Curatati-Ie, apol talati-le In felii si stropltl-le cu zearna de lamaie.

Curatati _?epele sl cateii de usturoi. Taial1-le Tn bucaf groase, Incalzi1i cuptor~lla 2400C (treapta 8).

Impanati costltele cu usturoi, cu ajutorul unul cutlt cu varf ascutlt. Ungeti carnea cu ulei de mastne, apoi presaratl plante aromatice de Provence, Punetl la cuptor 15 minute, Punetl sare, piper, apoi continuati coacerea timp de 7 minute, pentru a obtine carnea Tn sanqe. Lasati la cuptor Inca trei minute pentru 0 friptura medie.

Tntre timp, turnati 2 linguri de ulei de rnasllns intr-o tigaie $i caliti ceapa. Adaugati ciupercile. Saratl, piperati. Lasati zeama ciupercilor sa scaoa la foe mic, arnestecand cu 0 spatula.

Taiati fiecare costlta in doua, Puneti 0 bucata (eu 3 oase) pe cate 0 farfurie calda, Garnisiti jur Imprejur cu legume. Degresati vasulTn care s-au facut cu un pahar de vin alb. 'Ilirnatl apoi In tigaie sl deqresatl-o sl pe aceasta, Tumati sosul peste costlte $i dscoratl cu a crenquta de rozmarin.

RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC 107

Piperada basca

Curatati ardell verzi de sarnburi $i de ooaia, cu ajutorul unui varf de cutlt, Oparitl-i 2-3 minute In apa clocotlta,

Curatatl $1 tocatl ceapa. Pisatl usturolul.

Incalziti uleiol de rnastne intr-o oala, caliti ceapa la foe mlc, fara a Ie lasa sa se Inehida la culoare. A'daugati ro$li[e taiate In sferturi, ardeii verzi sl usturolul. Sarati. piperati. Lasati [a foe timp de 30-40 de minute, pana cand rosiile scot toata apa.

Intr-un bot, batetl ouale omleta, Sarati $i piperati user; Tumati peste ploeraoa si lasatl sa fiarba, fara a amesteea. Spre sfarslt, va sernana cu ouale batute, Adaugati un praf de piper Cayenne.

Lasati untura de gasca sa se topeasca In tigaie $i rurnenltl jambonul, 10-15 secunde pe fiecare parte. Punetl-l apol peste plperada,

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 20 de minute

• limp de gatit 1 ora

• Ingrediente

> 4 ardei verzi dulci > 2 cepe mari

> 4 catei de usturoi > 2 linguri de ulei de masline

> 6 ro~ii medii bine coapte

> 6 oua lntregi

> un vart de culit de piper Cayenne

> 1 lingura de untura de gasca

> 4 telii groase de jambon crud

> sare, piper

:',.;

. : ..

108 RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC

Pentru 4 persoane

• Timp de pregatire 20 de minute

• limp de gatire 45 de minute

• limp de odihna 1 ora

• Ingrediente

> 0 van~\ta fru rnoasa > 3 ro§ii medii

> 1/2 Ii ngura de u lei de masline

>_1 ceapa tocata > 6 oua marl

> 200 9 de branza gruyere rasa

> sare, piper

Omleta cu vinete

Taiati vanata Tn lamele groase de 2 cm. Fierbeti la abur timp de 30-35 de minute. Vinetele sunt fierte cand sunt foarte moi $i au prins 0 culoare maronie. Dupa fierbere, punetl-le Intr-o strecuratoara mare sl lasati-Ie: la scurs cel put~~ 0 ora.

Opariti rO$iile 40 de secunde, apoi treceti-le prin apa rece. Decolitl-le, apol qoliti mijlocul, pentru a pastra doar pulpa, taiata Tn bucatele mici. Scurgeti pe hartle absorbanta .

Aprindeti focul in cuptor sl puneti gratarul pe pozitia de sus.

Inc8.lziti putin uleiul de masline lntr-o tigaie mare. Caliti ceapa tocata pan a cand aproape se topeste, Intre timp, batetl ouale om leta Tntr-un bolo Potrivltl de sare si piper. Turnatl ouale batute Tn tigaia cu ceapa, Adaugati vinetele sl rosiile, repartizanou-le uniform Tn tigaie. Amestecatl usor pentru a se coace uniform. Sarati sl piperatl

Luatl de pe foc, presaraf branza rasa deasupra omletei. Puneti tigaia pe gratarul din cuptor $i lasati usa cuptorului deschisa, astfel inoat eoada tigaii sa stea afara, Cand branza este gratinata, scoateti tigaia din cuptor sl serviti omleta calda, cu salata de sezon.

Pentru 4 persoane

• Timp de pregatire 15 minute

• limp de coacere 10 minute

• Ingrediente > 1 ceapa

> 2 catei de usturoi > 1 ardei rosu

> 50 9 mazare (din conserva)

> 4 tulpini de sparanghel in borcan

> 50 9 ciuperci de Paris tocate (Ia conserva)

> 200 9 de jambon crud > 1 00 9 salam chorizo > 1 miez de anghinare > 2 I ingu ri de ulel de masline

> 8 oua proaspete mari > 2 fire de patrunjel cu frunza lata

> sare, piper

RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC 11]9

Tortilla de legume cu salam chorizo

Decojtl $i tarat; ceapa felii. Tocati usturoiul.

Talatl ardeiul in doua, Seoateti sernlntele $i taiati in bucatl mid.

Deschldeti conservele de rnazare si de clupercl sl borcanul de sparanghel. Scurgeti-le printr-o strecuratoare.

Talatl jambonulTn lamele subtlrl $i salamulln rondele. Taiatl sparanghelul in bucatl de 2 em. La fel, miezul de anghinare Tn bucatele,

Tntr-o tigaie, ealiti ceapa taiata felii si bucatile de ardei, cu 0 lingura de ulei de rnasline cald. Amestecati constant cu 0 spatula de lemn. Adaugati usturoiul sl eiupercile, la sfar$itul fierberii.

Tntr-un vas, sparqetl ouale sl bateti-Ie. Puneti sare si piper. Turnati continutul tigaii, apol Tncorporati toate celelalte ingrediente. Arnestscatl.

Incalziti 0 lingura de ulei de rnaslne Tntr-o tigaie mare. Turnatl contlnutul vasului $i punetl pe foe iute, arnestecand cu grija cu furculita, pentru a se face uniform.

Decoratl eu patrunjel eu frunza lata. $i serviti preparatul cald.

.,. 'J'

,

110 RETETE SI MENIURI MONTIGNAC

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 10 minute

• limp de gatit 10 minute

• Ingrediente > 5 rmiii

> 3 cepe mari > 2 ardei ro§ii

> 2 linguri §i 1/2 de ulei de masline

> 8 oua intregi > patrunjeJ

> sare, piper

OmLeta andaluza

Pune,i ro{liile Tn apa clocotlta timp de 40 de secunde, apoi trece~i-Je prin apa rece. Decojltl-la, scoateti sernintele sl @ati pulpa in bucatele, Pastrati in strecuratoare pentru a Ie scurge.

Taiati ceapa telii. 'Curatati interiorul ardeilor, apoi taiati-i In ta.$ii foarte subtlrt.

Callti usor ceapa intr -0 cratlta cu 2 linguri de ulei de masline. Adaugati ardeii $i contlnuaf fierberea la foe mic, arnestecand regulat. lncorporap roslile. Cand acestea s-au lnmuiat, dati deoparte.

Tntr-o salatiera, batetl ouale, Sarati $1 plperatl, Puneti la lncalzit tigaia cu 0 lingura de ulei de masline, Cand este calda, turnati ouale $i lasa~i la foc iute timp de 2-3 minute, amestecand cu 0 spatula (sau furculita) pentru ca omleta sa. se coaca omogen.

Cand devine putin uscata pe margini sl suculenta in centru, turnatt In mijloc jurnatate dintre legumele fnmuiate. t.asatl pe foc cat eva momente, apoi pllatl omleta sl scoatatl-o pe un platou lung.

Punetl la fiecare capat restul de legume sl prssarati patruniel.

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 15 minute

• limp de coacere 50 de minute

• Ingrediente

> 2 vinete potrivite ca msnme

> ulei de masline

> 200 g de ciuperci de Paris (Ia conserva sau proaspete)

> 2 catei de usturoi, tocali

> 1 lingura de menta tocata

> 1 lingura de patrunjel > 60 9 de ma~line negre, fara sarnburl ~i taiate Tn rondele subtiri > 1 ou

> sare, piper

RETETE!;i1 MENIURI MONTIGNAC 111

Vinete umpLute a La provencale

Pentru fnceput, Tncalziti cuptorulla 21 OOC (treapta 7). Spalati vinetele, taiati extremitatile si, apoi, talatl-le Tn doua, pe lungime. Cu varful cutituui, facetl ineizii mici Tn miez, taind rectangular pulpa vinetelor sl evitand sa strB.punge~i coaja, Sarati si stropiti cu ulei de rnasline, Punetl vineteleTntr-un vas termorezistent sl lasati la cuptor 30 de minute.

Tocatl ciupercile. Tntr-o oala, fncillziti 2-3 linguri de utei de masllne, apoi caliti ciupercile, amestecano cu 0 spatula pentru a face zeama sa se evapore. Dati deoparte.

Scoateti vinetele din cuptor. Cu ajutorul unei lingurite, indepartaf miezul celor patru jumatati de vinete, avand grija sa nu rupeti coaja. Strivltl miezul cu 0 furculita pentru a obtlne un piure. Punetl din nou oala pe foc, Tncorporand miezul de vinete. Arnestecatl bine cu 0 spatula, timp de 2-3 minute, apoi stirqetl focul.

Pentru prepararea umpluturii, adaugati Tn oala usturoiul, menta, patrunjelul, rnaslinele negre sl oul batut, Puneti sare $i piper dupa gust. Arnestecatl. Umpleti cojile de vinete cu acest amestec. Puneti-Ie apoi Tntr-un vas uns cu ulei. Puneti la cuptor $i lasati sa se coaca timp de 15 minute la 21 OOC (treapta 7). Servltl preparatul fierbinte, alaturi de salata verde.

,

112 RETETE!?I MENIURI MONTIGNAC

Pentru 4 persoane

• Timp de pregatire 15 minute

• limp de coacere 45 de minute

• Ingrediente > 2 cepe

> 4 ardei ro~ii

> 50 9 pasta de ro~jj

> 400 9 de orez basmati fieri

> 3 albu§uri de ou

> 1 lingura de tarncn (proaspat sau uscat) > 1 Iingura de praf de cardamom

> sare, piper

Ardei umpluti CU orez basmati

Decojiti cepele, apoi tocatl-le, Fierbeti-le la abur timp de 15 minute.

Spalati ardeii sl goliti-Ie interiorul. Punetl-l intregi la abur timp de 20-25 de minute.

Tncalziti cuptorul la 18D°C (treapla 6).

Diluati user pasta de rosii cu putina apa calda, Arnestecatl lntr-un bol orezul fiert, pasta de rosii, ceapa sl albusurils de ou batute, Adaugati tarhonul sl cardamomul. Puneti sare sl piper. Amestecatl pana cand obtinetl 0 urnplutura omogena.

Urnpleti ardeii cu acest amestec sl asezatl-l intr-un vas termorezistent. Puneti totul la cuptor si lasatl 20 de minute.

* Preparatul poate fi servit cu sos de rosf cu busuioc (vezi reteta de la pagina 124).

* Acest preparat glucidie tara grasimi este recomandabil, Tn special, pentru faza I.

Pentru 4 persoane

• Timp de pregatire 10 minute

• limp de gatit 15 minute

..

• Ingrediente > 4 ro~ii mari

> 4 cepe mijlocii

> 2 ardei (un ul verde §i unul ro§u)

> 200 9 de tofu afumat > 1/2lingurita de chimion

> 1/2 Iingurit8 de nucsoara

> un strop de ulei de masline (facultativ)

> sare

RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC 113

Friga ru i de tofu

Spalati roslfs sl talatl-le Tn $ase. Decojiti cepele si talati-le In sase.

Spalati si curatatl de samburi ardeii, apoi taiati-i Tn patratele de 3 cm.

Taiati branza tofu Tn cuburi.

Puneti bucatelele pe 4 bete pentru frigarui, alternand ro$liIe, ceapa, ardeiul $i branza tofu. Presarati cu chimion $i nucsosra, Prajiti pe gratarul electric, eel cu carbuni sau in cuptor, la 21 DOC (treapta 7), timp de 12-15 minute, Tn functle de pretertnte,

Sarati doar la sfarslt.

Serviti frigaruile stropindu-Ie, eventual, cu putin ulei de rnasllne.

Chili vegetarian

114 RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC

Despicatl ardeiul, curata~i-I de semlnte si goliti-l complet. Cu un cutit mare, talati-I Tn bucatele foarte mici.

fntr-o tlgaie, caliti ceapa in ulei de rnasline. La jurnatatea timpului, adaugati ardeiul, iar la Sf8.r~it, usturoiul.

Clatiti fasolea, sourqetl ciupercile printr-o strecuratoare si goliti sucul de rosii,

lntr-o cratna, turnafi treptat continutul tigali, fasolea, ciupercile sl roslile, Arnestecatt, saratl sl piperati, Adaugati piureul de rosil, pasta de rosil, chimionul, chili, oregano, cacao 9i piperul Cayenne. Turnati vinul, cat sa acopere amestecul de ingrediente. LAsati sa fiarba la foc foarte mic timp de 20-25 de minute. Mai condirnentatl, daca este nevoie. Pentru a amplifica savoarea, adaugati putin mal mult chili 9i chimion.

Servltl preparatul cald, in farfurii adancl,

Pentru 5 persoane

• Timp de pregatire 20 de minute

• limp de gatit 30 de minute

• Ingrediente

> 1 ardei verde

> 3 cepe maruntite > 2 linguri de ulei de masline

> 2 calei de usturoi, decojili

> 1 conserva de fasole rosle (800 g)

> 1 conserva de ciuperci de Paris, tocate (400 g) > 1 conserva de ro§ii intregi, in sue propriu

> 25 cl de plure de ro~ii > 6 lingurite de pasta de ro§ii

> 1 lingurita de ch imion > 3 lingurile de chili

> 1 lingurila de oregano useat

> 1 lingura de cacao, fara zahar

> 1 varf de cutit de piper Cayenne

> 25 cl de yin ro§u > sare, piper

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 15 minute

• Timp de coacere 1 ora $i 10 minute

• Ingrediente > 8 ro~ii

> 2 cepe

> 3 catei de usturoi

> 1 conserva mare de ciuperci de Paris (aproximativ 400 g, scurse)

> 250 9 de tofu > ulei de rnasfne

> 2 ling uri de patrunjel tocat

> 3 albusurl de au > 1 vart de cutit de plante aromatice de Provence

> sare, piper

RETETE $1 MENIURI MONT[GNACI 1:)

Rosll umplute vegetariene

Taiati partea de sus a rosjlor; goliti-Ie de miez cu ajutorul unei lingurlte si pastratl doar pulpa, punand-o la scurs Tntr-o strecuratoare. Eliminati cat mal multe serrmte. Rasturnati resile sl lasati-le sa se scurqa.

Decojf ceapa si usturoiul. Tocaf ceapa $i taiatl usturoiul felii. Scurqeti ciupercile, apoi taiati-le foarte rnarunt, Fellatl $1 branza tofu.

Tncalziti 0 lingura de ulei de masllns Tntr -0 tigaie mare. Caliti ceapa, pana se inrnoaie de tot. Adaugati, catre sfar$it, usturoiul.

Amestscati, lncorporatl branza tofu 9i contlnuatl sa caliti timp de 2 minute, amestecand Turnati ciupercile sl patrunjelul, LAsati sa fiarba timp de 1-2 minute, pana se evapora lichidullasat de ciuperci. Adaugatl, apoi, pulpa de rosii, Mai lasati la foe inca 2 minute, arnestecand cu 0 spatula. Puneti sare $1 pipet. Dati deoparte lntr -0 salatlera, lasand sa se raceasca. lncalzlticuptorula 180°C (treapta 6).

Amsstecati albusurlls de ou cu preparatul anterior, pentru a realiza umplutura.

Urnplef rosiile cu acest amestec.

Puneti roslile umplute intr-un vas uns cu ulei de rnasllne. Strop!ti cu ulei de rnasfne f?1 pressraf plantele aromatice de Provence. Punetl la cuptor sl lasatl aproximativ 0 ora.

Tofu cu linte verde

116 RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC

DIVERSE

intr-o oratlta, punetl lintea in supa de legume, astfel Incat sa fie 0 parte de linte la 3 partl de lichid. Adaugati legatura de verceata. Lltsati sa fiarba 40 de minute la foe rnic. Sarati usor;

Decojiti si tocatl ceapa. Caliti la foe mic, intr-o tigaie cu ulei de rnastne, Adauga~i peste linte.

Oand lintea este fiarta, puneti sare $i piper,

Taiatl branza tofu Tn cuburi cu latura de 2-3 cm.

In tigaia in care ati calit ceapa, adaugatl. daca este cazul, putin ulei de rnaslne si caliti la foe iute cuburiie de tofu, timp de 2-3 minute. Spre final, turnaf sosul de soia $1 degresati cu 0 spatula,

Serviti lintea in farturii adanct Puneti cuburile de tofu deasupra, irroreuna cu sosulln care s-au facut,

Adaugati, eventual, putin ulei de rnaslloe,

Pentru 4 persoane

• TImp de pregatire 5 minute

II limp de gatit 45 de minute

• Ingrediente

> 250 9 de linte verde de Puy

> Aproximativ 75 cl de supa de legume

> 1 Jegatu ra de verdeata > 1 ceapa

> 1/2 lingura de ulei de rnaslne

> 400 g de tofu

> 1 lingura de sos de soia tamari

> sare, piper

Andive cu branza Roquefort

118 RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC

Tocati firele de arpagie ~i ridiehlle.

Amestecati eu ajutorul unei furculite eele doua tipuri de branza, arpagicul $i rkiichlle. Adaugati piper si amestecati

Urnpleti frunzele de andlva cu acest amestec.

Pentru 4 persoane

• limp de pregiitire 10 minute

• Ingrediente

> 5 fire de arpag ic > 5 rldlchl

> 150 g de branza Roquefort

> 1 00 9 de branza proaspata de capra > 2 andive

> piper

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 15 minute

• limp de coacere 6 minute

• Ingrediente

> 8 oua de prepelita > 1 eastravete

> 1 conserva de ansoa (120 g)

Castraveti cu ansoa

, ,

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 15 minute

• limp de coacere 40 de minute

• limp de raclre 3-5 are

• Ingrediente

> 1 conserva de ton In sue propriu, de 120 9 > 12 masline negra

> 112 iau rt nedegresat > 1 Ii ngura de pasta de ro~ii

> 3 oua intregi

> ulei de masline > sare, piper

RETETE $[ MENIURI MONTIGNAC 119

Cuburi de tortilla cu ton

lncalzltl cuptorul la 180"C (treapta 6).

Scurgeri tonul sl sfaramati-l cu furculita, Fellatl mi3.slinele negre. Amestecatl iaurtul eu pasta de rosli,

Batetl ouale sl adauqatl, apoi, tonul, rnasllnele negre sl pasta de rO$ii eu iaurt. Puneti sare sl piper.

Turnaf totul intr-un vas termorezistent, uns eu ulei. Puneti sa flarba la bain-marie Tn euptor, timp de aproximativ 40 de minute. Lasati sa se raceasoa. Punetl la reee 3-5 ore.

Taiati tortilla in cuburi de 2 em sl infigeti Tn ele scobitori.

Fierbeti ouale de prepelita tari, timp de 6 minute. Treeeti-[e sub un jet de apa reee. Decoiltl-le sl taiati-Ie in coua

Taiati eastravetele in doua, pe lungime. Goliti sernintele cu ajutorul unei lingurite, oastrano numai pulpa, Taiati in bucatele lungi de 3 em.

Puneti 0 scobitoare intr-o jumatate de au, apoi adaugati a bucata de eastravete cu partea rotunjita, pentru a putea sta pe vertlcala, Infa$urati ansoa imprejur, deasupra gillbenu$ului de au.

1 LU RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC

Pentru 5 persoane

• Tlmp de pregatfre 30 de minute

• Timp de gatit 2-3 are

II Ingrediente > 3 ardei ro§i i

> ulei de masline > 4 vinete

> 5 cepe mijlocii

> plante aromatice de Provence

> 250 g piu re de ro~ii > 100 g pasta de ro§ii > sare, piper

RatatouiLLe Montignac

incalzi~i cuptorul la 130°C (treapta 4/5).

Taiati ardeii in doua, pe lungime. Goliti-l complet. Puneti-i cu partea convexa in sus, intr-o tigaie unsa cu putin ulei. Puneti la cuptor timp de 2 ore-2 ore sl jurnatate, pana cand plelita se desprinde,

Talatl vinetele in cuburi cu latura de 2-3 em sl punetl-le sa flarba la abur timp de 40-45 de minute. Bucatelele sunt gata atunei cand sunt foarte rnoi, aproape topite si au prins 0 euloare maronie. Punetl-le intr-o strecuratoare mare $i lasatl sa S8 scurqa eel putln 2 ore.

ln aeest timp, decojtl $i tocatl eeapa. Calltl-o la foe mie ln trei linguri de ulei de rnasline. Sarati. piperati si adaugati cateva prafuri de plante aromatice de Provence,

Decojiti eu grija ardeii, eu varful unui cutit, Talatl pulpa in bucatl mari $i dati deoparte.

lntr-o cratlta mare, punetl vinetele scurse. Adaugati ceapa, ardeii, piureul de ro:;:ii $i pasta de rosll, Turnati 3 linguri de ulei de rnasllne, Potrivltl de sare $1 piper. Arnestecatl pana cand totul se omogenizeaza. ReTncalziti la foe mie sau la cuptorul eu mierounde.

Serviti preparatul cald, alaturi de carne sau de peste, ori rece, ca aperitiv, cu un strop de ulei de masllne sl cateva frunze de busuioc.

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 20 de minute

II limp de gatit

1 ora

• Ingrediente > 4 vinete > 3 cepe

> ulei de masline > 4 dovlecei

> 8 rosll

> 3 lingurite de praf de usturoi

> 4-5 fire de patrunjel > 2 lingurite de plante aromatice de Provence > vreo 10 fru nze de

busuioc

> sare, piper

RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC 121

Tian a La provencale

Talatl vinetele Tn rondele eu grosimea de 1 em. Puneti-le sa fiarba la abur timp de 15 minute. apoi lasati-le la seurs.

Tocati ceapa si caliti-o usor Intr-o tigaie eu 2 linguri de ulei de rnasline, Taiati dovleeeii in rondele sl ealiti-i Tn tigaie impreuna cu eeapa, adauqand putin ulei.

Incalziti, pentru Tneeput, cuptorul la 170°C (treapta 5/6). Taiati rosiile rondele sl curatati-te de serrmte.

Ungeti eu ulei un vas termorezistent, alternati rondelele de vinete, dovleeeii eu ceapa sl rosllle. Terrninaf eu un strat de rosii, Presarati eu praf de usturoi, patrunlel tocat sl plante aromatice de Provence, apoi lasatl la cuptor 40-45 de minute.

Cand aducef preparatul la rnasa, presaratl frunze de busuioc sl adaugati un strop de ulei de rnasllne,

:,., r •

, ..

I

Fasole verde cu bucatele de slanina

,

122 RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 10 minute

• Timp de gatit 25 de minute

• Ingrediente

> 500 9 de fasole verde > 31inguri de ulei de rnaslne

> 100 9 de slanina cruda

> 100 9 slanina atumata > Sare, piper

Taiati extrernitatle de la fasolea verde, Treeeti pastaile prin apa pentru a Ie spala, apoi lasati-le la scurs.

Tncalz~i uleiul de mastne intr-o tigaie, Puneti pastaile. Acoperiti. Lasatl sa se Tnabuge la foc mic. Amestecati din doua in doua minute;

Tntr-o tigaie antiaderenta, lasaf sa se Tnmoaie bucatelele de slanina, fara sa Ie prajiti.

Cand pastaile sunt fierte (acestea trebuie sa fie rnoh, punetl sare si piper dupa gust. Adauqat] bucatelele de slanina si amestecati,

Continuati fierberea timp de 4-5 minute, fara capac sl la foc mic, arnestecand regulat. Serviti alaluri de carne sau ca aperitiv.

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 20 de minute

• limp de gatit 20 de minute

• Ingrediente

> 8 ro§ii frumoase

> 3 1/2 ling uri de ulei de rnasline

> 150 9 de feliute de slanina

> 400 9 de carne de vita tocata

> 4 cepe tocate

> 4 calei de usturoi, toea]

> 100 9 de ciuperci de Paris maruntite

> 5 I lnqu rite de pasta de rosll

> 15 cl de vin rosu > 15 cl de supa de pasare (degresata)

> 1 praf de nuc§oara

> 1 legatura de verdeata (cimbru, dafin, patrunjel) > 1 iaurt natural

> sare, piper

RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC 123

50S de rosiia La boLognaise

Punef roi?iile 40 de secunde Tn apa clocotita, apoi treceti-le prin apa rece, Decojiti-Ie, curatati-le de sernlnte 91 zdroblti-le. l.asati sa se scurqa.

Turnatl 1/2 lingura de ulei de masline fntr-o tigaie mare $1 caliti usor bucatelele de slanina. Adaugati apoi camea de vita, rnaruntind-o mereu cu furculita. Condimentati si dati deoparte.

fntr-o tigaie, turnati 3 linguri de ulei de masllne sl Tnabu$iti la foc mic ceapa, apoi usturoiul. Adaugati ciupercile. lncorporatl apol camea, roslile, pasta de rosll, vinul rosu, supa de pasare, praful de nucsoara sl legatura de verdeata, Arnestecatl totul $1 lasari sa fiarba sub capac, la foc mic, timp de 15 minute.

Adaugati iaurtul, apoi lasari sa scada sosul, tara capac, amestecand regulat. Mai conolmentatl, daca este cazul.

,.) :.j

I:

124 RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC

Pentru 4 persoane

I1il Timp de pregatire 5 minute

l1li Timp de gatit 15 minute

• Ingrediente

> 400g de pasta de tomate

> 3 lingurite de praf de usturoi

> 2 ling uri de busuioc uscat

> 1 lingura concentrat de ro§li

> 1 iaurt cu 0% grasime > 2 varfuri de culit de plante aromatice de Provence

> cateva frunze de busuioc proaspete (pentru decor)

> sare, piper

Pentru 4 persoane

• Timp de preqafire 15 minute

• nmp de raelre 2-3 ore

• Ingrediente

> 4 catei de usturoi > 1 0 fileuri de ansoa Tn ulei de masline

> 300 9 de rnaslhe negre

> 100 9 de capere in otet

> 1/2 legatura de cimbru > ulei de maslne

> piper

50S de rosiicu busuioc

Tntr-o cratita, turnati continutul unei conserve cu pasta de tomate. Adauga1i prafulde usturoi, busuiocul uscat, concentratul de rosii, iaurtul cu 0% grasime sl plantele aromatice de Provence. Puneti sare sl piper.

Tncalziti la bain-marie timp de 15 minute, amestecand tot tlmpul, Adaugati condimente daca este necesar, decorati cu frunze de busuioc $i serviti,

* Acest sos de ro$ii cu busuioc fara grasimi este perfect pentru faza I $i poate fi foloslt la spaghete sau orez, in cadrul unei mese glucido-proteice.

Tapenade provensata

Tocatl usturoiul, apoi strfvitl-l Tn mojar. Talatl fileurile de ansoa in bucatele micl, Amestecati ansoa cu usturoiul, adauqand ulei din conserva de ansoa.

Scoatetl sarnburil rnaslinelor negre. Taiati-Ie, apoi, rnarunt cu cutitul,

Scurqeti caperele sl talatl-le rnarunt. Tocatl rnarunt si cimbrul.

Adauqati Tn mojar (sau in bol) masllnele, caperele, cimbrul. Amestscati pentru a obtlne 0 pasta ornoqena, turnand cate un firicel de ulel de masllne, Punetl piper. Turnatl tapenada Tntr-un bol sl acoperltl cu folie anmentara. Lasati sa se odihneasca 2-3 ore in frigider.

DESERTURI

crerna caramel

121, RETETE $1 MEN IURI MONTIGNAC

Pentru 6 persoane

• Timp de pregatire 15 minute

• Timp de gatit 50 de minute

• Ingrediente

> 2 conserve de piersici Tn srop natural, de 1 kg fiecare

> 25 cl de smantana lichida integrala

> 8 oua Tntregi

> 50 9 de fructoza

> 4 cl de rom sau de coniac

> 3 Ii ngurite de extract de vanilie

. ..

CU prersrct

fncalzi1i cuptorul la 170°C (treapta 5/6).

Scurqetl buca1i1e de plerslca pentru a Ie curata complet de siropul din conserva. Pune1i Tn mixer piersicile dintr-una dintre conserve (sau talatl-le in bucatels foarte mici). Punetl restul plerslcllor intr-o forma de copt: pastratl deoparte cateva,

Bateti srnantana lichida (pentru a crests, srnarrtana $i telul trebuie sa fie foarte reei),

fntr-un bol mare, batetl ouale, Adaugati pasta de piersici, fructoza, romul (sau coniacul) $i vanilia. Batef cu telul. Integrati frisca, arnestecand usor eu spatula. Turnati amesteculTn forma de copt, peste bucatile de pierslca. Hepartlzatl piersicile rarnase deasupra. Punef la cuptor si coacetl timp de 45-50 de minute,

Verificati daca s-a copt Tnfigand vartul unui cutit Tn pr8.jitura. Daca lama iese curata, inseamna. ca. e gata.

l.asatl sa se raceasca sl apoi servitl,

• Timp de pregatire 25 de minute

• limp de gatit 15 minute

Pentru 4 persoane

• Ingrediente

> 2 lingurile de cafea solubila

> 300 9 clocolata arnaruie, cu 70% cacao > 5 cl de rom

> 1 portocala

> 6 oua mari, proaspete > 1 varr de cutlt de sare

RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC 12"i

Fondant

de clocotata arnaruie

Faceti putina cafea tare, pe fundul unei cant, din cafeaua solubila,

lntr-o cratlta, punetl clocolata taiata Tn bucatele, adauqa]] cafeaua sl rornul. Tncalziti la baln-rnarle. Amsstecati cu 0 lingura de lemn pentru a se ornogeniza totul. Cand ciocolata dobandeste conslstenta unei creme grease, luati oratita de la bain-marie.

Razuiti coaja de portocala, util lzand Insa doar partea de la suprafata. Puneti jumatate din coaja de portocala Tn ciocolata toplta $i amestecatl. Separatl galbenu$urile de albusuri. Batetl alousurle pana obtinetl 0 spurna tare (dupa ce ati pus un praf de sare). Tncalziti cuptorulla 250°C (treapta 8/9).

Turnati ciocolata toolta in bolul Tn care ati pus galbenu$urile. Arnestecatl pana cane obtlneti 0 crerna ornoqena. Incorporatl aceasta crerna in albusuri si arnestecatl cu grija, de jos Tn sus, cu 0 spatula de cauciuc, pana cane nu mai exlsta partieule de albus. veritlcati ca pe fundul vasului sa nu fj rarnas ciocolata nsarnestecata.

Tapetati 0 forma de copt antiaderenta cu hartle de copt. Turnaf amestecul. Presarati cu restul de coala de portocala. Puneti la cuptor dupa ce a,i verificat sa fie cuptorul la temperatura potrrdta. Lasati sa se coaca doar 8 minute. scoaten din cuptor, chiar daca aveti impresia ca nu este gata. Lasati sa se raceasca. Serviti asa cum este sau alaturi de crerna englezeasca.

Spuma de ciocnlata

• Ingrediente

> 20 9 de foi de gelatina > 1 00 9 fruetoza

> 600 9 fruete de padure (zmeura, cap~uni, coacaze, afine) > 25 cl de sm~nt~na

> 1 legatura mica de menta (pentru decor)

128 RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC

RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC 1 L'1

Pentru 4 persoane

* Se preqateste eu 0 zi Inainte.

• TImp de pregatire 25 de minute

• TImp de racire 6 ore (eel putin)

• TImp de gatit 10 minute

• Ingrediente

> 2 lingurite de catea solubiJa

> 300 9 de ciocolata amarule cu 70% cacao > 5 cl de rom

> 1 portocala nefratata > 6 oua mari, bio, proaspete

> 1 praf de sare

Bavareza

cu fructe de padure

Pentru 4 persoane

Puneti gelatina intr-un bol cu apa rece.

Tntr-o cratita, incaJziti 6 cI de apa cu fructoza. llisati sa fiarba la foe mic pana cand obtineti un llchld asernanator cu un sirop.

Prssati gelatina cu mana pentru a 0 scurge bine. Adauqati-o la siropul de fructoza. l.asatl sa se topeasca, amestecand totul lmpreuna, Turnati intr-o cana sl dati deoparte.

Dupa ce atl spalat sl preqatlt fructele, amestecati-ts pentru a face din ele un piure. lncorpora] slropul,

Bateti srnantana pana obtlnetl 0 fri$ca tare (pentru a creste, srnantana si telul trebuie sa fie foarte red).

Incorporati piureul de fructe cu sirop in frlsca, arnestecand cu grijEl..

T urnatl acest amestec .fntr -0 forma de copt pentru sarlote, cu strat antiaderent. Lasati sa se inchege la frigider, peste noapte. Scoatetl din forma Tnaintede a servl sl decoratl cu frunze de menta.

Facetl putina cafea tare, pe fundul unei csstl, din cafeaua solubila. lntr-o cratita, la bain-marie, topiti . ciocolata, cafeaua sl rornul. Amestecati cu 0 lingura de lemn pentru a se omogeniza totot Cand ciocolata capata conslstenta unei creme groase, luatl cratita de la bain-marie.

Razuiti coaja de portocaa $i punetl jurnatate in ciocolata topita, apoi emestecati.

Separati alousurlle de galbenu$uri, punandu-le pe acestea din urrna intr-un bol mare. Bateti alousurile pana obtineti 0 spuma tare (dupa ce ati adauqat un praf de sare).

Tumatl ciocolata topita in bolul unde se aM galbenusurlle. Amestecati pana cand obtinetl 0 crerna ornoqena. Incorporati in aceasta orerna albusurlls sl arnestecati cu grija, de jos in sus, eu 0 spatula de caueiuc, pana cand nu mai raman particule de albus. Verificati ca pe fundul vasului sa nu f rarnas clocolata neamesteeata.

Pastrati spuma in bol lfn acest caz, sterqetl bine marginile), puneti-o Tntr-un alt vas sau faceti portil individuale. Presaraf cu restul de coaja de portocala, apoi tineti la frigider eel putin 6 ore.

* Se preqateste cu 0 zi inainte.

• Timp de pregatire 20 de minute

• TImp de gatit 5 minute

• limp de raclre 12 are

130 RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC

Prajitura cu branza corsicana proaspata

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 25 de minute

• limp de coacere 40 de minute

• Ingrediente

> 250 9 de branza corsicana proaspata brocciu (dadl nu gasi1i, branza proaspata de capra sau de oaie)

> 1 lamaie netratata

> 30ua

> 60 9 de fructoza > 1 praf de sare

> ulei de masline pentru forma de copt

Tncalziti cuptorulla 180"C (treapta 6). Scurpetl branza intr-un tifon.

Desprindefi 4 bucati subtiri de coaia de lamaie, lungi de 5--6 em. Punetl-le 1'ntr-o cratita cu apa clocctita sl lasati-Ie 3 minute. Sel,Jrgeti-le, apoi tccati marunt.

Separatl alousurne de galbenu$uri, puniindu-Ie 'in boluri diferite. Adaugati fructoza la galbenw;;uri. Frecatl pan a cand obtloetl un amestec cremos. Striviti branza cu furcul~a, pe 0 farfurie. lncorporatl-o 'in gl!\lbenu$uri, aoauqand coaja de lamaie tocata, Arnestecatl pentru a obtlne un amestec omogen.

Adaugati sarea la alousurl, apoi bateti-Ie cu mixerul electric, pana cand caoata conslstenta. Tneorporati cu grija spuma Tn amestecul anterior, cu ajutorul unei spatule.

Ungeti cu ulei de masline 0 forma de copt. Turnatl preparatul n forma. Punetl la euptor si lasati sa se coaca timp de 35 de minute. Verifieati daca s-a copt infigfuld un cutlt ascutlt: lama trebuie sa lasa curata, Lasatl sa se racoreasca 'inainte de a scoate din forma.

RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC 131

Compot traditional

lnmuatl prunele intr-un bol eu apa timp de eel putn o ora. Scurqetl-le,

CU un curlt pentru curatat, desprlndetl bucati subtlrl de coala de portocala. Decojiti apoi portocala I;>i scoatetl miezul, inlaturand toata pielita. Scoateti sucul din alte doua portocale.

Spalati caisele. Taiati-le Tn coua si scoateti samburii. Puneti piersieile Tn aoa clocotita pret de cateva secunde. Deeojiti-Ie, scoateti samburf sl talatl-le in feliL Clatiti stafideJe $i uscatl-le,

Intr-o cratlta, punetl piersicile, caisele, stafidele, prunele si miezul de portocala, AdaugaV sucul de portocale, vinul dulce, fructoza sl scortlsoara, Dati 'in clocot, apoi acoperif $i lasatl sa fiarba 'inabu$it 5 minute.

Scoatetl toate fructele cu 0 spurnlera sl lasatl sucul sa scada pan a cand ajunge un sirop. Tntr-un bol, arnestecatl siropul sl iaurtul.

Hepartizati compotulin patru farturii adancl, Acoperiti cu iaurt.

Decoratl cu coaja de portocala sl fisticul tocat.

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 20 de minute

• Timp de inmuiere 1 ora

• limp de gAtit 6 minute

• Ingrediente

> 50 9 de prune useate fara silmburi

> 3 portocale netratate > 4 caise

> 2 piersici gal bene > 200 9 de stafide negre

> 200 9 de stafide albe > 10 cI de vin dulce (monbazillac)

> 40 g de fructoza > 1/2 ling ura de scorti~oara

> 35 g de iaurt gree natur

> 40 9 de fistie toeat (pentru decor)

132 RETETE!;i1 MENIURI MONTIGNAC

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 15 minute

• limp de inmuiere 1 ora

• limp de racire 2 ore

• Ingrediente

> 1 pliculet de ceai

> 200 9 prune uscate, tara samburi

> 5 cI de coniac

> 8 buca] de branza petit-suisse sau 400 9 de branza proaspata de capra

> 1 0 cl de smantana deqresata, lichida

> 1 Iingu rita de extract natural de vanilie

> 30 9 de fructoza

> 50 9 de migdale maruntite

> 1 portocala (pentru decor)

Spuma de prune uscate

Pregati~i 0 ceasca de ceai tare. Punef prunele uscate intr-un bol ~i turnatl ceaiul ~i coniacul deasupra. Li~sati la infuzat aproximativ 0 ora.

Scurqetl prunele. Arnestecati-le pentru a obtine 0 pasta.

Desfacetl bucatele de branza petit-suisse (sau branza de caprs) intr-un bol. Adaugati smantana lichida, extractul de vanilie ~i fructoza. Frecatl pana cand amestecul devine user spumos. lncorporatl pasta de prune sl mlqdalele rnaruntite. Amestecati bine.

'Iurnati spuma in boluri mid sl puneti la frigider timp de doua ore.

Decoratl cu coala de portocala.

RETETE !;il MENIURI MONTIGNAC 13J

Parfait de clocotata, zmeura si fistic

,

Pentru 4 persoane lntr-o cratita, punetl 50 9 de fructoza ~i 6 cI de apa.
l.asati sa fiarba pana cand sirapul se rngroa~a.
• limp de pregatire Adaugati zmeura, fisticul si vanilla. Incalziti punn mai
30 de minute mult de 5 minute, apoi luatl de pe foc. ~saV sa se
• limp de gatit raceasca sl pastratl la frigider.
20 de minute Rupeti ciocolata in bucatele mid 'intr-un bol mare.
• limp de congelare Punetl deasupra unei cratlte cu aoa care fierbe sl
4 ore toplf clocolata la bain-marie.
• Ingrediente Tntr-o cratlta, punetl 30 9 de fructoza si ramul. l.asati
Pentru garnitura sa se incalzeasca pima cand obtinsti un sirop gras.
... de fructe Tn acest limp, frecati galbenu$uriJe deou pana
> 50 9 de fructoza cand se albesc. Continuati sa frecatl, turnand siropul
> 250 9 de zmeura de rom 'in fir subtre. Continuati sa frecetl cu mixerul,
proaspata la vlteza mare, timp de 4-5 minute. Adaugati
> 50 9 de flstlc ciocolata toplta.
decorticat, maruntit ~i Batef srnantana pana obtlnetl 0 fri$ca tare si
prajit
> 2 I inguri!e de extract lncorporatl-o cu grija in amestecul precedent cu 0 i
spatula. Adaugati fructele $i arnestecati. I
natural de vanilie I
Turnatl totul intr-o forma de copt tapetata cu hattie
• Pentru spuma de copt. Acoperlti amestecul cu hartia si punsti la l
de ciocolam congelator timp de cel putin 4 ore.
> 200 9 de clocolata I
Pentru a scoate preparatul din forma, dati la 0 parte I
amarule cu peste 70% hartia de copt sl taiari felii. i
cacao
> 30 9 de fructoza
> 4 cl de rom
> 4 galbenu9uri de ou
> 25 9 de smanlana
lichida (cu 35% mass
grasa) 134 RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC

Pentru 4 persoane

• TImp de pregatire 30 de minute

• TImp de coacere 12 minute

• Ingredlente

> 4 piersici gal bene > 500 9 de cap§uni > 8 caise

> 250 9 de zmeura (pastrati 4 bucatl pentru decor)

> 5 gal ben usu ri de ou > 50 9 de fructoza

> 4 cl de coniac

> 1 00 9 de smantana > 50 9 de praf de migdale

> 3 ling uri de fu Igi de migdale

> ulei de rnasl ine pentru forma de copt

Sabayon de fructe cu migdale

Opariti piersicile cateva secunde. Curatati-le de caaja ~i scoatetl sarnburil. Talatl-le in bucan mari. Indepartatl codltele capsunilor sl taiati fructele in bucatl (pastrati cateva pentru decor). Desfaceti caisele, scoatetl sarnbur! sl taiati in lamele groase. Spalati zmeura.

Ungeti cu ulei patru vase termorezistente si repartizaf toate fructele In acestea,

Tncalziti aoa intr-o oala mare. Punetl galbenu$urile intr-un vas rezistent la caldura. Adaugati 30 de grame de fructoza $i conlacul, Batetl cu telul pana cand amestecul se abeste, Puneti oala cu amestecul peste cea cu apa in fierbere, Oontnuati sa batetl cu telul pentru a obtlne 0 crerna qroasa, Luati de la baln-rnarie sl incorporati srnantana sl pudra de migdale, contlnuand sa amestecatl.

Acoperltl fructele cu acest arnestec, Aprlndetl cuptorul,

Presaratl suprafata cremei cu fructoza rarnasa, Presaraf apoi fulgii de migdale. Puneti vasele la cuptor, cat mal aproape de flacara. l.asati sa se rumeneasea timp de 2-3 minute, supraveghindu-Ie pentru a Ie scoate la timp.

Decoratl eu caosunl si zrneura si serviti imediat.

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 15 minute

• Timp de gatil 40 de minute

• Ingredlente > 1 lamaie

> 3 oua lntregi + 1 giilbenu~

> 70 9 de fructoza > 250 9 de branza proaspata de capra

> 100 9 de smantanii > 50 9 de iaurt gras natural

> 1 Iingurl1ii de extract natural de vanilie

> ulei de masline pentru forma de copt

RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC 13~

Prajitura

cu branza de capra

Razuiti coaja de lamaie,

Seperatl elbusurils de galbenu$uri si bateti alousurile spurna,

Ungeri cu ulei forma de copt. Preincalziti cuptorulla 160°C (treapta 5/6),

lntr-o salatiera, bateti eele 4 galbenu$uri de ou $1 fruetoza, pana cand amesteeul se albeste. Adaugati branza proaspata de oapra, smantana, laurtul, coala de lam§ie $i vanilia. Arnestecaf bine.

lncorporati cu grija, cu ajutorul unei spatule, albu$urile batute spurna,

Turnatl amesteeulin forma de copt. Punsti la cuptor sl lasatl sa se coaca timp de 35-40 de minute.

Servltl prajitura calduta sau rece, cu duceata de zrneura,

Prajitura

cu trei fructe

136 RETETE!;i1 MENIURI MONTIGNAC

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 1 ora

• limp de macerare 1 ora

• limp de gatit 45 de minute

• Ingrediente

> 300 9 de smochine uscate

> 200 9 de prune uscate, tara samburl

> 200 9 de caise uscate > 10 cl de rom

> 50 9 de alune lntregi > 50 9 de migdale intregi

> 1 00 g de prat de migdale

> 50 9 prat de alune > 1/2 lingurita de scorti~oara

> 25 cl de sma.ntana deqresata

> 3 oua intregi + 1 albu~

> ulei de masline pentru forma de copt

Taiati smochinele, prunele si caisele in bucatele foarte mid $i punetl-le la marinat 'in rom, timp de 0 ora.

incalziti cuptorul la 160°C (treapta 5/6).

Sfaramati alunele si migd~lele In bucatl mai marl. Punetl-le intr-un bol, apoi adaugati praful de migdale sl eel de alune, scorfisoara sl srnantana. Arnestecatl cu 0 spatula.

Frecatl ouale Tntregi cu alousul de ou si turnati In bol. lncorporatl fructele marinate fara lichid $i amestecatl totul,

Ungeti cu ulei 0 forma de copt. Turnef tot amestecul 'in forma. Punetl la cuptor sl lasati sa se coaca timp de aproximativ 45 de minute. l.asaf sa se raceasca Tnainte de a seoate din forma.

* Aceasta prajitura poate fi servita asa cum este, eu o orerna englezeasca vaniata sau alaturl de branza proaspata.

* Este 0 prajitura ideala pentru mieul dejun al unui sportiv.

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 15 minute

• limp de coacere 30 de minute

• Ingrediente

> 3 oua Tntregi

> 125 9 de sman18na degresata

> 30 9 de fructoza

(+ puli na fructoza pentru forma de copt)

> 4 cl de rachiu de zmeura (din rom, conlac sau 1/21ingurila de extract natural de van ilie) > 300 g de zmeura

> ulei de rnasline pentru forma de copt

Pentru 4 persoane

* Se pregate~te cu 0 zi inainte.

• limp de pregatire 15 minute

• limp de raelre 12 ore

• Ingrediente

> 4 piersici galbene mari

> 2 piersici albe mari > 1 legatura de menta proaspata

> 1 pahar de yin glace monbazillac, barsac sau pacherenc

> 4 ling urile de fructoza

RETETE!?I MENIURI MONTIGNAC 137

PLaci nta (cLafoutis) cu zrneura

fnealziti euptorulla 180°C (treapta 6).

Spargeti ouale intr-un bol, Adaugati srnantana si fructoza. Batetl cu telul pana cand amesteeul este omogen. Tumatl rachiul de zmeura sl arnestecatl din nou.

Ungeti cu ulei un vas termorezistent sl presaratl pereti cu fructoza,

Punetl zmeura pe fundul vasului $i acoperif cu amestecul.

Puneti la cuptor si lasati sa se coaca timp de 25 sau 30 de minute.

Serviti caldut sau rece, eventual cu inghetata de fructoza,

Supa de piersici cu vin dulce

Punetl piersieile in epa fiarta, Trecetl-le sub un jet de apa reee. Pastraf pierslclle gal bene la reee.

Talatl piersieile albe in bucatele sl amestecatl-ls cu zeee frunze de menta proaspata, Adaugati paharul de vin dulce sl fruetoza. Treceti totul printr-o sita pentru a rnai pierde din umiditate. Reeuperati piureul

·lntr-un bol $i lasati sa se racsasca peste noapte la frigider.

Ta.iati piersicile galbene Tn euburi $i punetl-e pe fundul unor pahare eu gura larga. Tumatl deasupra supa de piersici pregatita eu 0 zi Tnainte sl decoratl eu menta proaspata.

138 RETETE!?I MENIURI MONTIGNAC

Pentru 4 persoane

• Timp de pregatire 15 minute

• Timp de coacere 50 de minute

• Ingrediente

> 600 g de caise > 4 QUa intregi + 1 galbenu§

> 70 9 de fructoza > 25 cl de smantana degresata

> ulei de masline pentru forma de copt

Prajitura cu caise

Tncalz~j cuptorulla 17CfC (treapta 5/6). Ungeti cu ulei vasul care merge la cuptor (de preferinta, un vas metaJic, rotund, antiaderent).

Taia1i doua treimi din calse In doua pentru a scoate samburlt. Punetl jumatatile de caise pe fundul vasului, cu partea bornbata In jos. Punetl la cuptor timp de 10 minute.

Ta.iati caisele rarnase in bucati, Amestecati-le pentru a obtine 0 pasta.

Intr-un bol, bateti ouale Intregi r;;i galbenw"ul. Adaugati fructoza, srnantana, pasta de caise r;;i lichidul lasat de caisele scoase din cuptor. Arnestecatl bine.

Turnatl totul peste caisele coapte ramase pe fundul vasului.

Punetl la cuptor r;;i lasat! sa. se coaca timp de 35-40 de minute. Verifica1i in ce rnasura s-a copt Infigand un cutlt cu lama ascutlta, Daca lama iese curata, pra.jitura este coaota.

Pentru 4 persoane

• limp de pregatire 15 minute

• limp de coacere 43 de minute

• Ingrediente

> 5 nectarine albe

> 5 linguri de fructoza > 5 QUa Tntreg i

> 125 9 de praf de migdale

> 1 iaurt gras (din lapte integral)

> 112 linguritil. de extract natural de van Hie

> 40 9 de fulgi de migdale

RETETE $1 MENIURI MONTIGNAC n'l

Prajitura de nectarine cu migdale

incalziti cuptorul la 170aC (treapta 5 / 6).

Desfaceti nectarinele In doua $i IndepMati samburf! Talati-le in 6 feJii. Punejl-le gramada Tntr-un vas termorezistent, care se poate pune In cuptorul cu microunde. Presaraf 0 lingura. de fructoza, Arnestecatl, Puneti In cuptorul cu microunde timp de 3 minute.

fntr-un bol, batef ouale ca pentru omleta, Adaugati praful de migdale, iaurtul, 4 linguri de tructoza sl vanilia. Arnestecatl cu telul,

Tirrnati amestecul peste nectarine intr-un vas termorezistent. Presaratl fulgii de migdale deasupra. Punef la cuptor si lasati sa se coaca timp de 40 de minute.

Cu 5 minute inainte de a scoate vasul din cuptor, adaugati si migdalele.

Lasati sa se raoeasca Inainte de a servi.

140 RETETE ~I MENIURI MONTIGNAC RETETE !?I MENIURI MONTIGNAC 141
Index dupa produse Reatel de pasare Salata de spaghete cu midii 52 Frigarui din carne rnacra §i prune File de somon cu erema de
Ficalei de pasare ilia provell9ale Mlel uscate 103 masline 78
94 Costile de mlel cu clupercl 106 Prajitura cu trel fructe 136 File de somon 1n hMie de copt 83
FicaW de pasare cu ghimbir 92 Spumil de prune uscate 132 Samon marinat cu marar 61
Andlve SUpa racorltoare de castravetl §i Mozzarella Tartar de somon cu bri1lnza
FoIe {1taIJ Pul
Andive cu br~nza Roque1ort 118 M/lle-feu/lle de dovlecei 54 proaspa!a de capra 79
mere verzl 45 Fa/e gras cu struguri la tigaie 90 Mille-feul/le de ro~li 91 mozzarella Ciuperci umplute 98
Andive gratinate cu jambon 101 CIocoIabl Sala1a Landaise 46 57 Piep! de pasilre cu cuny 92 Spanac
ArdeI Fondant de ciocolata amarule 127 Terina de foie gras 59 Piep! de pui cu parmezan 93 Mihall cu spanae 88
OuA
Ardei umplutl cu br~nza de oae Parfait de cioGolata, zmeura §i Fructe de pMure Pui cu mere 91 Salata de spanac a la sevillane
Cuburi de tortilla cu ton 119
55 fistic 133 Bavareza cu fructe de !ladure 129 Pui cu sirop de anason §i fenicul 47
Ardel urnpluj cu orez basmati Omleta andaluza 110 95
112 Spuma de eiocolatii 128 Parfait de clocolata, zmeura 9i Om leta cu vinete 108 Staflde
Coaste de vilel cu doua teluri de Clupertl de Parts fistie 133 Piperadii nasca 107 Qulnoo. Compot tradi\ional131
ardei 99 Chili vegetarian 114 Placinta (cla/outls) eu zmeura 137 Placintii (clafoutis) cu ceapa 64 Quinoa ala pravenr;ale 62 Fole gras cu strugurlla tigaie 90
Omleta andaluzs 110 Ciuperci umplute 98 Sabayon de lruete eu migale 134 Tortilla de legume cu salam Taboule de quinoa 48 Tofu
chorlzo 109
Ratatouille Montlgnae 120 Castile de miel eu eluperei 106 Ghlmblr AsIA Frigiirui de tofu 113
Avoca1o Mihal! eu eluperci ~i vin rosu 81 ··Ficii\ei de pasare cu ghimbir 92 P6§te Carne de rata conservaa cu mere RO§li umplute vegetariene 115
Avocado umplut cu ton 60 Ro§1I umplute vegetariene 115 File de ton cu ghimbir 76 Biban cu tenicul 87 96 Tofu eu linte verde 116
Cremil. de avocado cu crab 41 Salata gourmallde din sud-vest Jambon crud Cioma de peste din Atlantic 75 RaVli
Doradil andaluza 80 Too
Supa de avocado 43 53 Ciuperci umplute 98 Chili vegetarian 114
File de peste oceanic cu piure de Avocado umplut eu Ion 60
BrAnza Scoid Saint -Jacques cu ciuperci Piperada basca 107 ansoa 77 Ficatei de pasare a la provencale Cuburi de tortilla cu ton 119
Ardei umple] cu branza de oaie 73 Salata Landalse 46 Mihalt cu ciuperci §i vin rosu 81 94 Fill) de ton cu ghimbir 76
55 Vinete umplute ilia provewale LangusUne Mihalj cu spanac 88 File de peste oceanic cu plure de FiliI de ton cu ro~ii 82
Dovlecei ilia grecq~ 56 111 Cioma de peste din Atlantic 75 Morun cu broccoli 85 ansoa 77 Frigarui cu doua feluri de peste 89
Prajiturl[ cu br~nza corsicana Crab Langustlne cu fondue de praz 67 Paslrav cu yin alb 86 File de ton cu ro~ii 82 Salata de pasta de ton 49
proaspata 130 Crerna de avocado cu crab 41 Homari cu rnamata 69 Plept de raIA Mllle-feuille de ro~ii §i mozzarella Tartar de ton cu sos de usturoi
Prajitura cu branza de caora 135 57
Dovlecei umpluti cu crab 74 UntB verde Salata gounnande din sud-vest 65
Omleta andaluza 110
R~ii cu branza calda de capra 54 CrewII Coaste de pore cu linte verde 102 53 Piperada basca 107 Ton cu rosll §i masllne 84
Salata cu spuma din branza de Creveli gratinali 70 Terina de linte verde 58 Salata Landaise 46 Quinoa ala provem;ale 62 Vinele
capra 50 Tofu cu IInte verde 116 Tartar din plept de rala 64
Tartar de somon cu brania Scoiei Saint-Jacques cu creveli Ratatouille Montlgnac 120 Omletii cu vinete 108
proaspata de caora 79 68 MAsllne Piersicl Ro§ii cu branza calda de capra 54 Ratatouille Montignac 120
Spuma de castravetl cu creveV 42 File de somon cu crema de Com pot traditional 131 Ro~ii umplute vegetariene 115 Tian a 18 proven/pie 121
Broccoli miisline 78 Crerna caramel cu piersici 126 Sos de ro~ii ala bologna/se 123 Vinete crocante 97
Broccoli glasat 44 [)(Macel Sabayon de lruete GU migdale 134 Sos de ro§ii cu busuioc 124 Vinete gratlnate cu bucalele de
Tapenade provensala 124
Morun cu broccoli 85 Dovlecei Ii la grecque 56 Ton cu ro~ii ~i masline 84 Port Iaboule de quinoa 48 slanina 100
CaIse Dovlecei umplup cu crab 74 Vinete umplute ala provent;ale Coaste de pore cu linte verde 102 Tian a 18 proveJl9ale 121 Vinete umplute ala proven(ale
Compot tradilional131 Mille-feuille de dovlecei 54 111 Frigarui din carne macra ~i prune Ton cu ro§li ~i masllne 84 111
Prajitura cu calse 138 nan a 18 proven/;ale 121 uscate 103 saint -Jacques VIlli
Mere
Prajitura cu trei fructe 136 FasoIe verde Carne de rala conservata cu mere Praz Scoici Saint-Jacques cu ceapii 71 Antricot cu vin 101
Sabayon de fructe eu migdale 134 Quinoa ala provem;ale 62 96 File de somon in hiirtie de coot 83 Scoiei Saint-Jacques GU ciuperci Carne de vita cu ardei iute 105
CIIImal Salata gounnande din SUd-vest 53 Pui cu mere 91 Langustine cu fondue de praz 67 73 File de vna pe pat de ceapa 104
Calmar ala provem;ale 72 FenbJl Supii racoritoare de castrave] Miez de praz cu vinegreta 51 Scoici SainI-Jacques cu creveli Sos de ro~1I a labolognals8 123
CasIraYetII Biban cu fenicul 87 ~i mere verzi 45 Tarta cu praz 63 68 VJteI
Castraveli cu ansoa 118 Pui cu sirop de anason §i fenicul Mldll Prune uscate Somon Costits de vilel cu doua feluri
Spumii de casfravef cu creve] 42 95 Cioma de pe~te din Atlantic 75 Compo!!radilional 131 Frigarui cu douii feluri de pests 89 de ardei 99 Produsele Michel Montignac®

Peste 180 de prod use disponibile pentru ca dumneavoastra sa puteti manoa sanatos in fiecare zi ~i pentru a descoperi placeri gustative!

Michel Montignac a creat 0 game. de produse alimentare, concepute special pentru a pune Tn practlca dieta sa. Toate sunt bogate in fibre, tara zaha.r adauqat, concepute pornind de la faina integrala biologica ~i au in comun glucide cu indice glicemic scazut. Acestea nu contm, printre altele, colorantl, aditivi sau amidon modificat.

Printre aceste produse se numara specialitatile cu 100% fructe, biscuitii sl p§.inea prajite., ciocolata cu contlnut mare de cacao (70% si 85%), pastele, compoturile sl duceturile.

Produsele Michel Montignac sunt distribuite in peste 1000 de magazine din Franta, in special Tn bacanii, magazine dietetice ~i biologice. Dar se pot gasi, de asemenea, ~i Tn strainatate, In cea mai mare parte a tarilor europene.

Toate lntormattle referitoare la magazinele de unde se pot curnpara aceste produse se gasesc pe pagina de internet www.montignac.com

Alte ca rti sem nate Michel Montignac

Dieta Montignac, editura Litera International, 2009

Mananc, s/abesc $i ma men tin, editura Litera International, 2009

Tn curs de aparitie la editura litera International:

Oieta Montignac pentru feme; Indicele glicemic

Dieta Montignac pentru copl'

o Bihlia alimentard

Gheorghe Mencinicopscbi ... o Femei celebre

Ellen 7: White.............. . ............•.• n. o Feng Shui in 10 leaii simple

.fane Butler Biggs .

o Ghidul alimentelor siinatoase

Michael van Straten

o Ghid astroloyic

Annie Lionnet . . .

o Ghid'1ia~~~i~:~::;::~:~a~~or./.i.c~l~s~e~~I~I~i ~ .

o Ghidul saniitiitii tale'~

Michael Van Straten., . .. .. .. J.9,96Ief. 9,90

o Ghidul terapiilor complementare

C. Norman Shealy. .~ 9,90 lei

o Teste psihologice :t/I!

o Trei~;~~eD'Ambra ~ 9,9{)1.~

Gabriela Vranceanu Firea..................... . . ~. er 9.90lel •. ·.I ..

01000 incepdtori si hueatan amatori .. '.. ".:

vue il1!ter:&reit·a· ·t·e··············· ~ .• >~::OI~,~

................................ ...~/«·9,90lei

EXPEDITOR:

• Persoan. jurldlce:

lnstitujle .

• Persoana de contact .

• lelfFax ..

CUI.. .

• Nr. Registrul Comertului J ..

• Cod IBAN .

Banca ..

Persoane flzlce:

• Nume .

• Prenume ..

CNP. : .

Telefon .

• E-mail .

· D Doresc sa primesc intorma\ii des pre ofelia Litera International

AdreBa de livrare;

, Dlnstitulie DAdresa privata

• Strada .

Nr BI .se Et.. Ap .

Localltate .

• JudeVSector. .

Of6rl~ In Jimlta sWculuf dJ'ponfbff

CR CORESPONOENTA RASPUNS SetID:eazA ra dMtInalltl

DESTINATAR:

EDITURA LITERA INTERNATIONAL O.P. 53, C.P. 212,

Sector 4, BUCURE$TI

ModIItl'4l ch U ... r .... :

1. Pri n ~ti& II\I'tefOO GI~ Qmtuitl_d8rA \l'lIIlcllr_ 1ltCturii depjle,te 50 de le~.

Z. PrJn po.;'16 Ilvrarell.llota.-Mlz.! cu 511!o1,

dttCa ""'·1'1I0~i11 f"d:urll uta mllli midi de 50 de lei 3. Prln curt&!' 9vrarva nt'll ~ dtlc.!I Vjll~Ma I;8lduril dolllpAtatlIe 200 {fa lei.

4.0Arn 0 fllC'cur-l mal mici 00 200 de-lei.

dar dcreee 1~\InII~ -prtn CUrll!lf.

ta V.ilmrell "cturl~ .. V04" IIIdIL\la 10 ~I

pentru I()!WJ oomenz:lle. Ind""'et'lt d!. do!llIIiNl~ •• MocI.HtA1:1 dtr pi'"

1, Rambul'll, lali .. u.raBi p"n peiLi. 2, Prln banciii, I~ evens. In contot

R018 BREL00<I2 0000 1551 OlOO dnc.hia Ie Libra aank-Suoomliia .B:In~16 Mod.Uti" eN com.nd&

" 0752 LITERA (OT~2.5411372i

c. O~1.425.1B.19

C. 031.4250,16.20

@ cornenzl@"tera.ro

• Completu-l~ cu muJo.r!looki tyb~ EXPEDITOR.

I-I'ltroduoe-lltalonul dv OOf118ndlr Ir. ctliia poJUIltl

• Cod postal : :................................ www.litera.ro

~ _1~~B~a~ ~~a~ ~~:~~ ~~~r_e~ ~~I~ _c~~~r~~.~.~.~.~.~ .. ~.~.~.~.:.~ ~X