Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educației Naționale

Casa Corpului Didactic „Grigore


Tabacaru” Bacău

Aplicație practică (8)

Modulul III. Forme, metode, tehnici, instrumente și procedee tradiționale și complementare în


evaluarea performanței cadrelor didactice în contexte profesionale și de perfecționare
didactică
1. Forme și metode de evaluare
1.2. Metode alternative de evaluare

Sarcina de lucru:

Capacităţile care se evaluează în timpul realizării unui proiect, ca metodă


complementară de evaluare, sunt:
1. capacitatea de a observa şi de a alege metodele de lucru;
2. capacitatea de a măsura şi de a compara rezultatele;
3. capacitatea de a utiliza corespunzător bibliografia;
4. capacitatea de a manevra informaţia şi de a utiliza cunoştinţe;
5. capacitatea de a raţiona şi de a utiliza proceduri simple;
6. capacitatea de a investiga şi de a analiza;
7. capacitatea de a sintetiza şi de a organiza materialul;
8. capacitatea de a realiza un produs.
În funcție de disciplina de predare și de particularitățile de vârstă ale elevilor, explicați
și exemplificați modalitatea în care se formează aceste capacități completând următorul
tabel:
Disciplina, Capacitatea Descrierea capacității Exemple de activități, acțiuni, metode
conținutul

de a observa și alege ateliere de lucru, sesiune Elevii vor efectua desene tematice,
“Ziua metode de lucru de referate referate, planșe
Limbilor capacitatea de a rezultatele așteptate vor fi: La finalul activității vor primi diplome și
Europene” măsura și compara abilitățile de înțelegere li se va recunoaște implicarea de către
rezultate interculturală, relaționarea profesorii coordonatori
Limba pozitivă și constructivă a
engleză elevilor în situații diverse
de învățare
capacitatea de a elevii vor folosi diverse vor prezenta referate cu titlul
utiliza eficient materiale cu ajutorul “Avantajele învățării unei limbi străine“
bibliografia cărora vor concepe
referatele
capacitatea de a elevii vor afla noi vor avea de răspuns la două chestionare
manevra informația informații despre cultura în limbile engleză și franceză
și de a utiliza engleză și franceză
cunoștințe
capacitatea de a folosirea unor desene sau vor realiza planșe cu saluturi în diferite
raționa și de a folosi machete arată cât de mult limbi, vor construi un arbore în
proceduri simple au înțeles din ceea ce au miniatură care va fi decorat cu diferite
avut de prezentat stegulețe
capacitatea de a vor investiga mai multe prezentare de referate
investiga și de a elemente culturale și le vor
analiza prezenta sub formă de
referate
capacitatea de a vor pregăti ceea ce au vor efectua desene tematice pe care le
sintetiza și de e învățat și își vor prezenta vor preda profesorilor coordonatori
organiza materialul produsele în școală
capacitatea de a modalitatea în care după ce vor realiza planșele, desenele,
realiza un produs reușesc elevii să se implice copacul culturii își vor expune lucrările în
și interesul cu care o fac sala de clasă și în școală.
rezultă în realizarea unui
produs cât mai bun