Sunteți pe pagina 1din 12

8/25/2020 185/2019 amenintarea (art.

206 NCP) - ROLII

ACASĂ (HTTP://ROLII.RO) » CĂUTARE (HTTP://ROLII.RO/CAUTARE) » 185/2019

185/2019 Amenintarea (art.206 NCP)


03-04-2019 Judecatoria RÂMNICU VALCEA

  Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX


Cod ECLI    ECLI:RO:JDRMV:2019:003.xxxxxx
ROMÂNIA

JUDECĂTORIA RÂMNICU V_____


JUDEȚUL V_____
Operator de date cu caracter personal nr. 4078

SENTINȚA PENALĂ NR. 185


Ședința publică din data de 3 aprilie 2019
Instanța constituită din:
Președinte:  C________ C_____ F______
                                                 Grefier: D_____ M____ A____
 
Ministerul Public este reprezentat de procuror P______ N______ din cadrul Parchetului de pe
lângă Judecătoria Rm.V_____
 
 
Pe rol fiind pronunțarea în cauza penală privind pe inculpatul B______ V_______ N______,
domiciliat în orș. Ocnele M___, ________________________, nr. 207, județul V_____, trimis în
j d
rolii.ro/hotarari/5d92afafe490091803000060
tă i hi it i l di 06 08 2018 d t d P h t l d lâ ă J d ăt i R 1/12
8/25/2020 185/2019 amenintarea (art.206 NCP) - ROLII
judecată prin rechizitoriul din 06.08.2018 dat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm.
V_____ în dosar nr. 2555/P/2017, pentru comiterea infracțiunilor de amenințare, violare de
domiciliu și distrugere, prev. de art. 206 alin. 1 Cod penal, art. 224 alin. 1 și 2 Cod penal și art.
253 alin. 1 Cod penal, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal, și pe persoana vătămată/parte
civilă T_____ F_______, domiciliată în orș. Ocnele M___, ________________________, nr.
162, jud. V_____.
Potrivit dispozițiilor art. 405, alin. 2 Cod pr. pen. , părțile nu se citează la pronunțarea
sentinței.
Prezența părților și dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 6 martie 2019, fiind
consemnate în încheierea de ședință din acea dată, care face parte integrantă din prezenta
sentință, când instanța având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea
soluției la data de 20 martie 2019 și, ulterior pentru termenul de astăzi, 3 aprilie 2019.
 
 
INSTANȚA
 
Deliberând, constată următoarele:
Prin rechizitoriul din 06.08.2018 dat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm. V_____ în
dosar nr. 2555/P/2017 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului B______ V_______
N______, pentru comiterea infracțiunilor de amenințare, violare de domiciliu și distrugere,
prev. de art. 206 alin. 1 Cod penal, art. 224 alin. 1 și 2 Cod penal și art. 253 alin. 1 Cod penal,
toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal.
Pe situația de fapt, în actul de sesizare a instanței s-au reținut, în esență, următoarele:
  În noaptea de 19/20.06.2017, în jurul orelor 04:30, inculpatul B______ V_______ N______,
aflat sub influența băuturilor alcoolice, a deteriorat gardul din plasă STM din spatele locuinței
vecinei sale, persoana vătămată T_____ F_______, situată în orș. Ocnele M___, jud. V_____,
după care a smuls 11 uluci din gardul ce desparte cele două proprietăți. În continuare, având
în mână un obiect contondent din lemn, inculpatul s-a deplasat la poarta dinspre
________________ a gospodăriei persoanei vătămate și, forțând sistemul, de asigurare al
acesteia, a pătruns, fără drept, în curtea locuinței persoanei vătămate. Ajuns înăuntru,
inculpatul s-a îndreptat către ușa de acces în locuință, adresându-i persoanei vătămate
rolii.ro/hotarari/5d92afafe490091803000060 2/12
8/25/2020 185/2019 amenintarea (art.206 NCP) - ROLII
p p ș ț , p

amenințări cu moartea, și a încercat să pătrundă în locuință prin forțarea sistemului de


închidere al ușii. Nereușind să deschidă ușa de acces în locuință, întrucât persoana vătămată
și concubinul acestei se opuneau pe partea cealaltă a ușii, inculpatul a spart geamul de la ușa
de acces în imobil și a mai lovit cu parul într-o boltă de viță de vie, doborând și două ghivece
de flori, și a continuat să se manifesteze violent, până la sosirea organelor de poliție, care au
aplanat inițial conflictul. Imediat după plecarea organelor de poliție, inculpatul a revenit la
gardul dintre proprietăți având în mână un obiect metalic și a continuat să o amenințe cu
moartea pe persoana vătămată. Fiind chemate la fața locului a doua oară, organele de poliție
au luat măsuri în vederea internării acestuia la Secția de Psihiatrie din cadrul SJU V_____,
unde a rămas internat până la data de 22.06.2017.
Cauza a fost înregistrată la Judecătoria Rm. V_____ în data de 08.08.2018 sub nr.
XXXXXXXXXXXXX.
Prin încheierea penală nr. 878/28.09.2018, dată de judecătorul de cameră preliminară al
Judecătoriei Rm. V_____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX/a1 (rămasă definitivă prin
necontestare), s -a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 2555/P/2017 din
06.08.2018 întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm. V_____, a administrării
probelor și a efectuării actelor de urmărire penală, dispunându-se începerea judecății ca uzei.
Prin cererea de la filele 15-17 dosar, astfel cum a fost precizată la termenul de judecată din
data de 21.11.2018 (fila 21 dosar),  persoana vătămată T_____ F_______ s-a constituit parte
civilă în cauză, după cum urmează: cu suma de 2500 lei, reprezentând despăgubiri materiale
și cu suma de 30.000 euro sau echivalentul în lei la data plății efective, reprezentând
despăgubiri morale.
La termenul de judecată din data de 21.11.2018, înainte de începerea cercetării judecătorești,
după ce le-au fost aduse la cunoștință prevederile art. 374 alin. 4 Cod pr. pen și art. 396 alin. 10
Cod pr. pen., inculpatul B______ V_______ N______ , personal, a solicitat să fie judecat numai
pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, declarând că recunoaște în
totalitate faptele reținute în sarcina sa prin rechizitoriu, astfel cum sunt descrise în actul de
sesizare a instanței. De asemenea, inculpatul și-a manifestat acordul de a presta o muncă
neremunerată în folosul comunității. Totodată, inculpatul a declarat că este de acord să o
despăgubească pe persoana vătămată T_____ F_______ cu suma de 1500 lei, reprezentând
despăgubiri materiale și cu suma de 500 lei, reprezentând despăgubiri morale .

rolii.ro/hotarari/5d92afafe490091803000060 3/12
8/25/2020 185/2019 amenintarea (art.206 NCP) - ROLII

În acest context , la același termen de judecată, instanța a constatat că sunt îndeplinite


condițiile prev. de art. 349 alin. 2 Cod pr. pen., astfel că a admis cererea inculpatului B______
V_______ N______ ca judecata, în ceea ce privește latura penală a cauzei, să se facă numai pe
baza probelor administrate în faza de urmărire penală.
Inculpatul B______ V_______ N______ a depus la dosar, în circumstanțiere personală, dar și
pe latura civilă a cauzei, înscrisuri.
De asemenea, persoana vătămată/parte civilă T_____ F_______ a depus la dosar înscrisuri.
La solicitarea instanței, IPJ V_____ a înaintat la dosar fișa de cazier judiciar a inculpatului.
Pe latura civilă a cauzei au fost audiați persoana vătămată/parte civilă T_____ F_______ și
martorul D__ I__, încuviințat acesteia.
Coroborând probele administrate pe parcursul urmărir ii penale ( declarația persoanei
vătămate; declarațiile inculpatului; procesul verbal de constatare a infracțiunii flagrante și
planșele foto întocmite , declarațiile ma rtorilor B____ I___ și D__ I__; raportul de expertiză
medico-legală psihiatrică; procesul verbal privind internarea medicală a inculpatului ),
instanța constată și reține următoarele:
  În noaptea de 19/20.06.2017, în j urul orelor 04:30, aflându-se sub influența băuturilor
alcoolice , stare care i-a indus părerea că vecinii săi i-ar fi sustras pui de găină , inculpatul Bo
lovan V_______ N______ a deteriorat, prin îndoire, pe o porțiune de cca. 4 metri , gardul din
plasă STM aflat spatele locuinței vecinei sale T_____ F_______, situată în Ocnele M___, jud.
V_____, după care a smuls 11 uluci din gardul ce desparte cele două proprietăți.
În continuare, având în mână un obiect contondent din lemn, inculpatul B______ V_______
N______ s-a deplasat la poarta dinspre ________________ a gospodăriei persoanei vătămate
și, forțând sistemul de asigurare al acesteia, a pătruns, fără drept, în curtea locuinței
persoanei vătămate. Ajuns înăuntru, inculpatul s-a îndreptat către ușa de acces în locuință,
adresându-i persoanei vătămate amenințări cu moartea, și a încercat să pătrundă în locuință
prin forțarea sistemului de închidere al ușii. Nereușind să deschidă ușa de acces în locuință,
întrucât persoana vătămată T_____ F_______ și concubinul acestei, în speță martorul B____
I___, se opuneau pe partea cealaltă a ușii, inculpatul B______ V_______ N______ a spart
geamul de la ușa de acces în imobil și a mai lovit cu parul într-o boltă de viță de vie, doborând
și două ghivece de flori, continuând să se manifesteze violent, până la sosirea organelor de
poliție, care au aplanat inițial conflictul.
rolii.ro/hotarari/5d92afafe490091803000060 4/12
8/25/2020 185/2019 amenintarea (art.206 NCP) - ROLII

Imediat după plecarea organelor de poliție, inculpatul B______ V_______ N______ a revenit
la gardul dintre proprietăți având în mână un obiect metalic și a continuat să o amenințe cu
moartea pe persoana vătămată T_____ F_______.
În aceste împrejurări, fiind chemate la fața locului a doua oară, organele de poliție au luat
măsuri în vederea internării inculpatului la Secția de Psihiatrie din cadrul SJU V_____, unde
inculpatul B______ V_______ N______ a rămas internat până la data de 22.06.2017 ,
diagnosticul la externare fiind acela de „tulburări psihice induse de consumul de alcool” .
Situația de fapt reținută mai sus, rezultă fără echivoc din coroborarea următoarelor mijloace
de probă: declarațiile persoanei vătămate, care a indicat autorul faptelor și a descris firul
evenimentelor; procesul verbal de constatare a infracțiunii flagrante și planșele foto
întocmite , în care au fost consemnate particularităț ile locului săvârșirii faptei, stricăciunile
prod use de către inculpat, aspectele relatate de persoana vătămată cu privire la cele
întâmplate până la această primă intervenție a organelor de poliție , dar și faptul că
inculpatul se afla sub influența băuturilor alcoolice și vorbea inco e rent , acesta spunându-le
organelor de poliție că i-au dispărut mai mulți pui de găină și îi bănuiește pe vecini ;
declarațiile concordante ale martorilor B____ I___ (concubinul persoanei vătămate, care se
afla în locuință cu aceasta la momentul săvârșirii faptelor și a descris în detaliu derularea
evenimentelor) și D__ I__  ( care a venit în gospodăria persoanei vătămate să îl ia pe martorul
B____ I___| o lucrare, după prima intervenție a organelor de poliție, și care, în timp ce se afla
în curtea persoanei vătămate, l-a văzut pe inculpat la gardul despărțitor având un obiect
metalic în mână, pe care inculpatul îl agita în timp ce le adresa amenințări persoanei
vătămate și concubinului acesteia ) ; procesul verbal privind internarea inculpatului în urma
celei de-a doua intervenții a organelor de poliție.
Fiind audiat pe parcursul urmăririi penale, inculpatul Bo lovan V_______ N______ a
recunoscut că , pe fondul consumului de alcool, a rupt prin smulgere cu mâna 11 uluci de
lemn, din gardul ce desparte proprietatea sa de cea a persoanei vătămate, după care a pătruns
în curtea persoanei vătămate și a adresat amenințări acesteia și numitului B____ I___.
Ulterior, în fața instanței, inculpatul a recunoscut în totalitate faptele pentru care a fost trimis
în judecată, așa cum sunt descrise în rechizitoriu.
Este de menționat și faptul că, potrivit raportului de expertiză medico-legală psihiatrică nr.
146/A1-P/24 din 18.01.2018, întocmit pe parcursul urmăririi penale de SJML V_____,
inculpatul B______ V_______ N______ a prezentat la data comiterii faptelor diagnosticul de
t lb ă i
rolii.ro/hotarari/5d92afafe490091803000060
t l id t td t t l id l l â d it t 5/12
8/25/2020 185/2019 amenintarea (art.206 NCP) - ROLII
tulburări mentale și de comportament datorate consumului de alcool, având capacitate
psihică de a înțelege conținutul și consecințele so cial-negative ale faptelor sale
(discernământ păstrat), iar comisia medicală nu a recomandat aplicarea măsurilor de
siguranță medicală.
În fine, instanța reține că persoana vătămată T_____ F_______ a formulat la data de
20.06.2017, în termen legal, plângerea prealabilă pentru săvârșirea infracțiunilor de
amenințare, violare de domiciliu și distrugere.
Faptele reținute mai sus în sarcina inculpatului B______ V_______ N______ , constând în
aceea că, în noaptea de 19/20.06.2017, în intervalul 04:30-05:30, a deteriorat gardul de plasă
STM din spatele locuinței vecinei sale, în speță persoana vătămate T_____ F_______, a smuls
11 uluci din gardul de lemn ce desparte proprietate acestuia de cea a persoanei vătămate,
după care a pătruns, fără drept, în curtea locuinței persoanei vătămate T_____ F_______,
forțând sistemul de asigurare al porții de acces și, înarmat cu un obiect contondent din lemn,
s -a îndreptat către ușa de acces în locuința respectivă, adresându-i persoanei vătămate
amenințări cu moartea, apoi a încercat să pătrundă în locuința acesteia forțând sistemul de
închidere al ușii, însă, nereușind, a spart geamul de la ușa de acces în locuința persoanei
vătămate, iar după plecarea organelor de poliție ce fuseseră sesizate de către persoana
vătămată, inculpatul s-a înarmat cu un obiect metalic și, din dreptul gradului despărțitor
dintre cele două proprietăți învecinate, a proferat din nou amenințări cu moartea ce o vizau
pe persoana vătămată, fapte de natură a-i insufla persoanei vătămate o puternică stare de
temere, întrunesc în drept elementele constitutive ale infracțiunilor de amenințare, violare de
domiciliu și distrugere, prev. de art. 206 alin. 1 Cod penal, art. 224 alin. 1 și 2 Cod penal și art.
253 alin. 1 Cod penal, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal, pentru care inculpatul va fi
condamnat.
La alegerea și individualizarea pedepselor ce se vor aplica inculpatului B______ V_______
N______ vor fi avute în vedere disp. art. 396 alin. 10 Cod pr. pen. și criteriile generale de
individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv: împrejurările și modul de comitere a
faptelor (astfel cum au fost descrise mai sus), mijloacele folosite, starea de pericol creată
pentru valorile ocrotite, natura și gravitatea rezultatelor produse, motivul săvârșirii
infracțiunilor și scopul urmărit, aspectul că inculpatul nu este la prima încălcare a legii
penale, fiind condamnat la pedeapsa amenzii în urmă cu foarte mulți ani, conduita acestui
inculpat după săvârșirea infracțiunilor și în cursul procesului penal, nivelul de educație,
vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială (are studii medii, este căsătorit și are
un copil minor ).

rolii.ro/hotarari/5d92afafe490091803000060 6/12
8/25/2020 185/2019 amenintarea (art.206 NCP) - ROLII

În această ordine de idei, instanța apreciază că faptele inculpatului B______ V_______


N______ prezintă o gravitate medie, astfel că, luând în considerare acest aspect, precum și
datele privind persoana inculpatului sus-menționat, care a săvârșit faptele pe fondul
consumului exagerat de alcool, dar în comunitatea în care trăiește nu a creat în general
probleme (astfel cum rezultă din caracterizarea depusă la dosar), ar fi suficientă
condamnarea inculpatului B______ V_______ N______ la câte o pedeapsă cu amenda, pentru
fiecare dintre cele trei infracțiuni comise.
În ceea ce privește cuantumul fiecărei amenzi, acesta se va stabili, conform art. 61 alin. 2 Cod
penal, prin sistemul zilelor amendă, instanța urmând să stabilească numărul zilelor-amendă
potrivit criteriilor generale de individualizare a pedepsei, ținând seama și de limitele speciale
prevăzute de art. 61 alin. 4 lit. b și c Cod penal, cu aplicarea prevederile art. 396 alin. 10 Cod pr.
pen.
În contextul celor reținute mai sus, instanța îl va condamna pe inculpatul B______ V_______
N______, după cum urmează: în baza art. 206 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 61 alin. 1 și alin. 4
lit. b Cod penal, cu aplicarea în cauză a prevederilor art. 396 alin. 10 Cod pr. pen. - la pedeapsa
de 140 zile-amendă, pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare; în baza art. 224 alin. 1 și 2
Cod penal cu aplic. art. 61 alin. 1 și alin. 4 lit. c Cod penal, cu aplicarea în cauză a prevederilor
art. 396 alin. 10 Cod pr. pen. - la pedeapsa de 170 zile-amendă, pentru săvârșirea infracțiunii
de violare de domiciliu; în baza art. 253 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 61 alin. 1 și alin. 4 lit. b
Cod penal, cu aplicarea în cauză a prevederilor art. 396 alin. 10 Cod pr. pen. -  la pedeapsa de
100 zile-amendă, pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere.
Conform art. art. 38 alin. 1 Cod penal și art. 39 alin. 1 lit. c Cod penal, vor fi contopite pedepsele
stabilite mai sus, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 170 zile-amendă, la care se va adăuga un
spor de 80 zile-amendă, astfel că, în final, inculpatul B______ V_______ N______ va executa
pedeapsa rezultantă de 250 zile-amendă.
Ținând seama de situația materială și familială a acestui inculpat, instanța, potrivit art. 61
alin. 2 Cod penal, va stabili cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la suma de
15 lei, inculpatul B______ V_______ N______ având astfel de executat pedeapsa amenzii
penale de 3750 lei (250 zile-amendă x 15 lei).
Se va atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 63 alin. 1 Cod penal, potrivit cărora,
dacă persoana condamnată, cu rea-credință, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte,
numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuiește cu un număr corespunzător de zile cu
î hi
rolii.ro/hotarari/5d92afafe490091803000060 7/12
8/25/2020 185/2019 amenintarea (art.206 NCP) - ROLII
închisoarea. 
Sub aspectul laturii civile a cauzei , instanța reține următoarele:
Prin cererea de la filele 15-17 dosar, astfel cum a fost precizată la termenul de judecată din
data de 21.11.2018 (fila 21 dosar),  persoana vătămată T_____ F_______ s-a constituit parte
civilă în cauză, după cum urmează: cu suma de 2500 lei, reprezentând despăgubiri materiale
pentru cele 11 uluci de gard rupte, pentru plasa de sârmă care i-a fost deteriorată, pentru
geamul de la ușă distrus și pentru manopera de refacer ea gardului/ montarea geamului, dar
și cu suma de 30.000 euro sau echivalentul în lei la data plății efective, reprezentând
despăgubiri morale pentru trauma care i-a fot provocată de către inculpat prin comiterea
faptelor.
La termenul de judecată din data de 21.11.2018, inculpatul B______ V_______ N______ a
declarat că este de acord să o despăgubească pe persoana vătămată T_____ F_______ cu
suma de 1500 lei, reprezentând despăgubiri materiale și cu suma de 500 lei, reprezentând
despăgubiri morale .
În acest context, instanța subliniază că, potrivit art. 23 alin. 3 Cod pr. pen., în cazul
recunoașterii pretențiilor civile, instanța obligă la despăgubiri în măsura recunoașterii, iar cu
privire la pretențiile nerecunoscute pot fi administrate probe.
Este cert că, prin manifestările descrise mai sus și prin amenințările cu moartea proferate la
adresa persoanei vătămate/parte civilă T_____ F_______, inculpatul i-a produs acesteia un
prejudiciu moral, insuflându-i o puternică stare de temere (aspect relevat și de declarațiile
martorului D__ I__ ), dar aducându-i în același timp atingere și vieții private, prin
pătrunderea fără drept în curtea locuinței sale.
  Având în vedere toate aceste aspecte, instanța apreciază că suma de 3000 lei reprezintă o
justă și integrală despăgubire a persoanei vătămate/parte civilă T_____ F_______ pentru
prejudiciul moral care i-a fost cauzat de către inculpat.
Pe de altă parte, prin smulgerea celor 11 uluci din gardul de lemn ce desparte proprietate
inculpatului de cea a persoanei vătămate/parte civilă T_____ F_______, prin deteriorarea, pe
o porțiune de cca. 4 metri , a gardul din plasă STM aflat în spatele locuinței persoanei
vătămate/parte civilă, dar și prin spargerea geamului de la ușa locuinței acesteia, inculpatul a
cauzat persoanei vătămate /parte civilă T_____ F_______ un prejudiciu patrimonial.
  Din probele administrate în cauză (inclusiv procesul verbal de constatare a infracțiunii
flagrante și planșele foto privind principalele aspecte fixate cu ocazia investigării tehnico-
tii țifi
rolii.ro/hotarari/5d92afafe490091803000060
l l i f t i f t tă l d t d 20 06 2017 ) ltă ă j di i l 8/12
8/25/2020 185/2019 amenintarea (art.206 NCP) - ROLII
științifice a locului faptei, efectuată l a data de 20.06.2017 ) , nu rezultă că prejudiciul
patrimonial care i-a fost astfel produs persoanei vătămate/parte civilă T_____ F_______ de
către inculpat ar depăși suma de 1500 lei, sumă cu care inculpatul a fost de acord să o
despăgubească pentru pagubele materiale produse.
În concluzie, fiind întrunite cumulativ condițiile antrenării răspunderii civile delictuale a
inculpatului, instanța, în baza art. 397 alin. 1 Cod pr. pen.,  art. 1357 și urm. Cod civil , va
admite în parte acțiunea civilă promovată în cauză de persoana vătămată/parte civilă T_____
F_______ și îl va obliga pe inculpatul B______ V_______ N______ la plata către această
persoană vătămată/parte civilă a următoarelor despăgubiri civile:
- suma de 3000 lei, cu titlu de despăgubiri morale;
- suma de 1500 lei, cu titlu de despăgubiri materiale.
Vor fi respinse în rest pretențiile civile formulate în cauză de persoana vătămată/parte civilă
T_____ F_______.
Conform art. 274 alin. 1 Cod pr. pen., inculpatul B______ V_______ N______ va fi obligat la
plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 450 lei.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE
 
  1. În baza art. 206 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 61 alin. 1 și alin. 4 lit. b Cod penal, cu
aplicarea în cauză a prevederilor art. 396 alin. 10 Cod pr. pen.;
Condamnă pe inculpatul B______ V_______ N______, cetățean român, fiul lui V_____ și
L____, născut la data de 27.06.1979 în mun. Rm. V_____, județul V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx,
cu domiciliul în orașul Ocnele M___, ________________________, nr. 207, jud. V_____, la
pedeapsa de 140 zile-amendă, pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare.
2. În baza art. 224 alin. 1 și 2 Cod penal cu aplic. art. 61 alin. 1 și alin. 4 lit. c Cod penal, cu
aplicarea în cauză a prevederilor art. 396 alin. 10 Cod pr. pen.;

rolii.ro/hotarari/5d92afafe490091803000060 9/12
8/25/2020 185/2019 amenintarea (art.206 NCP) - ROLII

Condamnă pe inculpatul B______ V_______ N______ la pedeapsa de 170 zile-amendă, pentru


săvârșirea infracțiunii de violare de domiciliu.
3. În baza art. 253 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 61 alin. 1 și alin. 4 lit. b Cod penal, cu aplicarea
în cauză a prevederilor art. 396 alin. 10 Cod pr. pen.;
Condamnă pe inculpatul B______ V_______ N______ la pedeapsa de 100 zile-amendă, pentru
săvârșirea infracțiunii de distrugere.
În baza art. 38 alin. 1 Cod penal și art. 39 alin. 1 lit. c Cod penal;
Contopește pedepsele stabilite mai sus, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 170 zile-amendă,
la care adaugă un spor de 80 zile-amendă, astfel că, în final, inculpatul B______ V_______
N______ va executa pedeapsa rezultantă de 250 zile-amendă.
În baza art. 61 alin. 2 Cod penal;
Stabilește cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la suma de 15 lei, inculpatul
B______ V_______ N______ având astfel de executat pedeapsa amenzii penale de 3750 lei (250
zile-amendă x 15 lei).
Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 63 alin. 1 Cod penal, potrivit cărora, dacă
persoana condamnată, cu rea-credință, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte,
numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuiește cu un număr corespunzător de zile cu
închisoarea. 
În baza art. 397 alin. 1 Cod pr. pen.,  art. 1357 și urm. Cod civil;
Admite în parte acțiunea civilă promovată în cauză de persoana vătămată/parte civilă
T_____ F_______, domiciliată în orș. Ocnele M___, ________________________, nr. 162, jud.
V_____.
Obligă pe inculpatul B______ V_______ N______ la plata către persoana vătămată/parte
civilă T_____ F_______ a următoarelor despăgubiri civile:
- suma de 3000 lei, cu titlu de despăgubiri morale;
- suma de 1500 lei, cu titlu de despăgubiri materiale.
Respinge în rest pretențiile civile formulate în cauză de persoana vătămată/parte civilă
T_____ F_______.
rolii.ro/hotarari/5d92afafe490091803000060 10/12
8/25/2020 185/2019 amenintarea (art.206 NCP) - ROLII

În baza art. 274 alin. 1 Cod pr. pen.;


Obligă pe inculpatul B______ V_______ N______ la plata cheltuielilor judiciare către stat în
sumă de 450 lei.
  Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.                 
Pronunțată în ședință publică, azi 03 aprilie 2019.
 
Președinte,
C________ C_____ F______
 
 
Grefier,
D_____ M____ A____
 
 
 
 
 
Red. CCF/ 27.06.2019
Tehnored. DMA- 2 ex.
 
 
Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer
Romania (http://www.wolterskluwer.ro/) pentru Fundatia RoLII (http://www.rolii.ro/).
Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro (http://www.rolii.ro/)
rolii.ro/hotarari/5d92afafe490091803000060 11/12
8/25/2020 185/2019 amenintarea (art.206 NCP) - ROLII

rolii.ro/hotarari/5d92afafe490091803000060 12/12