Sunteți pe pagina 1din 3

GESTIONAREA RISCURILOR VAMALE

LA FRONTIERELE EXTERNE

Profesor coordonator: Prof. Dr. Florin Tudor

Masterand: Moise George Adrian

1.Cum este influențată evoluția comerțului internațional de globalizarea vieţii economice ?


Globalizarea economică este caracterizată de intensificarea comerțului internațional și creșterea
interdependenței economiilor la nivel global. Uniunea Europeană este unul dintre cei mai mari
actori comerciali mondiali, alături de SUA și China.

Uniunea Europeană a promovat dintodeauna comerțul, nu numai înlăturând barierele comerciale


între statele UE, ci și încurajând alte țări să facă schimburi comerciale cu UE.

În momentul de față, UE are aproximativ 100 de acorduri comerciale în vigoare sau în curs de


negociere. Acordurile comerciale nu reprezintă doar o posibilitate de a reduce tarifele, ci și o
modalitate de a determina partenerii să recunoască standardele UE de calitate și siguranță.
Așadar, globalizarea economică influențeză comerțul internațional prin întărirea și extinderea
legăturilor comerciale la nivel mondial.

Globalizarea prezintă anumite avantaje pentru consumatori. Avantajele globalizării pentru


consumatori vin din importuri.

Acordurile comerciale fac ca importatorii să plătească taxe mai mici. Datorită competiției
crescute, prețurile la bunuri și servicii scad.

Consumatorii beneficiază și de o mai mare varietate de produse și servicii între care să aleagă. În
același timp crește nivelul bunăstării și confortului.

De asemenea, comerțul internațional și globalizarea au un potențial important pentru crearea de


locuri de muncă în Uniunea Europeană și în afara acesteia.

Globalizarea economică înseamnă schimbare, evoluție, ea presupune liberalizarea comerțului.

2. Concurența fiscală permite statelor membre ale UE să își ajusteze fiscalitatea în vederea
stimulării activității economice ?

Concurența fiscală poate fi privită ca o modalitate de a obține competitivitate la nivel global.


Statele concurează între ele pentru a atrage investiții străine. Fără existența concurenței fiscale,
guvernele ar putea adopta un comportament de tip monopol, percepând taxe excesive.

Deoarece creează presiune pe reducerea ratelor de impozitare și a cheltuielilor bugetare,


concurența fiscală poate fi considerată un factor foarte important de sprijinire a liberalizării
economiei mondiale.
.

S-ar putea să vă placă și