Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Tehnică a Moldovei

FCIM
Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor

RAPORT

La lucrarea de laborator nr.1


Analiza și Sinteza Dispozitivelor Numerice

Tema: Sinteza circuitelor logice combinaţionale

Varianta 6

A efectuat: st. gr. RM-191 Dogaru Dinu

A verificat: Munteanu Silvia

Chișinău 2020
Scopul lucrării:
studierea practică şi cercetarea procesului de sinteză a circuitelor logice combinaţionale.
Întrebări
1. Care sunt particularităţile care caracterizează circuitele logice combinaţionale?

-Orice circuit logic se caracterizează prin natura semnalelor de intrare, a celor de ieşire, prin clasele de
funcţii intrare-ieşire şi prin natura prelucrărilor de date ce au loc în structura sa internă.

2. Care sunt etapele de sinteză ale circuitelor logice combinaţionale?

- Sinteza unui CLC se efectuează în următoarele etape:


- descrierea necesităţilor ce trebuie să le rezolve circuitul combinaţional respectiv (prin
text, desen, diagrame etc.);
- reprezentarea acestei descrieri sub forma unui tabel de adevăr;
- deducerea funcţiilor logice şi minimizarea acestora;
- implementarea acestor funcţii minimizate sub forma unor reţele de comutare prin
intermediul circuitelor integrate;

3. Cum se calculează timpul de funcţionare a unui circuit logic combinaţional?

- Cu ajutorul diagramei de timp.

Sarcina lucrării:
1. Să se efectueze minimizarea funcţiei logice y1 conform variantei din tabelul 1.1 şi să se determine
forma disjunctivă minimală (FDM) şi forma conjunctivă minimală (FCM).
2. Să se efectueze sinteza circuitul logic în setul de porţi logice ŞI-NU (NAND) şi sinteza circuitul logic
în setul de porţi logice SAU-NU (NOR).
3. Pentru circuitele asamblate să se determine costul şi timpul de reţinere.
4. Funcţia y2 să se reprezinte în cele 2 forme canonice.
y1=(1,2,4,5,6,8,10,14,15)

1) tabelul de adevăr al funcţiei y1

x1 x2 x3 x4 y

0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 1

2 0 0 1 0 1

3 0 0 1 1

4 0 1 0 0 1

5 0 1 0 1 1

6 0 1 1 0 1

7 0 1 1 1

8 1 0 0 0 1

9 1 0 0 1

10 1 0 1 0 1

11 1 0 1 1

12 1 1 0 0

13 1 1 0 1

14 1 1 1 0 1

15 1 1 1 1 1

​FDM y1
FDM y1 =( x1 x3 x4 ) +( x1 x2 x3 )+( x1 x2 x3 )+( x3 x4 )+( x1 x2 x4 ) =
(x1 x3 x4 ) + (x1 x2 x3 ) + (x1 x2 x3 ) + (x3 x4 ) + (x1 x2 x4 ) = (x1 x3 x4 ) * (x1 x2 x3 ) * (x1 x2 x3 ) * (x3 x4 ) * x1 x2 x4 )

C = 19𝝀
T d =2𝛕

FCM y1
FCM y1 = ( x1 + x2 + x3 )*( x1 + x2 + x4 )*( x1 + x3 + x4 )*( x1 + x2 + x3 + x4 )=
(x1 + x2 + x3 ) * (x1 + x2 + x4 ) * (x1 + x3 + x4 ) * (x1 + x2 + x3 + x4 ) =
(x1 + x2 + x3 ) + (x1 + x2 + x4 ) + (x1 + x3 + x4 ) + (x1 + x2 + x3 + x4 )

C = 21𝝀
T d =3𝛕
y2=(0,1,2,5,6,7,9,11,12,13)

​FDM y2

FDM y2 = ( x3 x4 )+( x1 x2 x4 )+( x1 x2 x3 )+( x1 x2 x3 )+( x1 x2 x4 )

FCM y2

FCM y2 = ( x1 + x2 + x3 + x4 )*( x1 + x2 + x3 + x4 )*( x1 + x2 + x3 )*( x1 + x2 + x4 )

Concluzie: ​Prin aceasta lucrare de laborator am studiat practic şi am cercetat procesul de sinteză a
circuitelor logice combinaţionale.
Am alcătuit tabelul de adevăr al funcţiei y1 , apoi am minimizat funcţia y1 după “1” logic şi am obţinut
forma disjunctivă minimală Y1 FDM. Am minimizat funcţia y1 după “0” logic şi am obţinut forma conjunctivă
minimală Y1 FCM. Utilizând proprietăţile De Morgan: am transformat Y1 FDM având ca operaţii logice doar
ŞI-NU (NAND) si Y1 FCM având ca operaţii logice doar SAU-NU (NOR).Apoi in LogicWorks 4.0 am asamblat
circuitul logic combinaţional. Pentru circuitele asamblate am determinat costul C şi timpul de reţinere Td . Iar
pentru funcţia y2 am determinat Forma Canonică Disjunctivă (FCD) şi Forma Canonică Conjunctivă (FCC).
In final pot spune ca Forma Canonică Disjunctivă (FCD) şi Forma Canonică Conjunctivă (FCC) sunt
echivalente, circuitul logic fiind diferit, dar rezultatul e acelasi.