Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.crit. Extravertită dacă: Nr.crit.

Introvertită dacă:
1 Are foarte mulți prieteni. 1 Are în mod spontan un raționament
profund.
2 Își face ușor prieteni noi. 2 Se cufundă, adesea, în amintiri.
3 Realizează concomitent mai multe 3 Păstrează îndelung senzațiile și
activități diferite. sentimentele trăite.
4 Reține ușor fizionomia 4 Nu leagă ușor prietenii noi.
cunoscuților.
5 Memorizează cu greutate 5 Își păstrează prieteniile toată viața.
formulele matematice.
6 Nu-i place să ia masa singur. 6 Reține mai ușor sensurile generale,
decât detaliile.
7 Îi place să povestească anecdote, 7 Nu aleargă după știri și evenimente
istorioare, întâmplări. noi.
8 Poate să imite persoanele 8 Își armonizează lucrurile din mediul în
cunoscute. care trăiește.
9 Îi place să vorbească în public. 9 Se simte bine în singurătate.
10 Îi place să facă fotografii. 10 Prefer să ia masa singur.
11 Se orientează ușor în împrejurări 11 Preferă să necunoscut și neobservat
deosebite. în public.
12 Nu-i place să stea prea mult timp 12 Se obișnuiește greu cu situațiile noi.
acasă.
13 Simte permanent nevoia unor 13 Rămâne fidel convingerilor lui.
stimuli exteriori.
14 Discută cu plăcere despre alții. 14 Îi preocupă mult propria sănătate.
15 Are totdeauna planuri și idei noi. 15 Caută îndelungat sensul lucrurilor.
16 Acționează în funcție de 16 Își autoanalizează mereu
împrejurări. sentimentele și stările psihice.

17 Nu este acord cu cei care se 17 Este depărtat de evenimente


autoanalizează continuu. cotidiene.
18 Se interesează de impresia pe 18 Gândește profund asupra soluțiilor
care o produce asupra altora. unei probleme.
Caracteristicile extraversiunii și intraversiunii.