Sunteți pe pagina 1din 2

Eseu. „Ce este eseul?

”, se întreabă, pe bună dreptate, mulți dintre


elevii de gimnaziu, dar și cei de liceu. Ce este un eseu, care este
structura sa și cât de lung ar trebui să fie acest text?

Eseul este un text scris cu scopul de a prezenta și argumenta un punct de


vedere al autorului pe o temă dată. La fel de bine, conform definiției, un
eseu poate fi un studiu de proporții restrânse asupra unor teme filozofice,
literare sau științifice, compus cu mijloace originale, fără pretenția de a
epuiza problema. De cele mai multe ori, eseul este o specie de proză literară,
fixată la granița cu literatura, care îmbină elemente ale tuturor stilurilor
funcționale.

Concret, într-un eseu, autorul poate consemna idei, poate include părerea
personală într-o manieră elegantă și poate ridica o anumită problemă fără a
încerca însă să o rezolve.

Cât de mare trebuie să fie un eseu?


Structura unui eseu trebuie să aibă introducere, cuprins și încheiere. De cele
mai multe ori, cel care cere scrierea unui eseu trebuie să specifice mărimea
acestuia. Pot exista esee de o pagină sau chiar de zece pagini, în funcție de
tema abordată. Mărimea eseului trebuie să respecte regula de +/- 10%.
Așadar, textul final poate fi mai scurt sau mai lung cu oar 10% din cererea
inițială. Așadar, un eseu de 4.000 de cuvinte poate avea o mărime cuprinsă
între 3.600 și 4.400 de cuvinte.

Care este structura eseului?


Eseul trebuie să aibă o structură bine definită pentru a putea fi înșeles mai
ușor.

 În secțiunea de Introducere trebuie specificat ce înseamnă subiectul


eseului și care este importanța lui. Tot aici, autorul va scrie ce aspecte
urmează să prezinte și de ce.
 În secțiunea de Cuprins, autorul trebuie să dezvolte argumentația și
să abordeze 3-4 idei principale, care să fie însoțite de exemplificarea
ideilor.
 În sectiunea de Încheiere (Concluzie), autorul trebuie să recapituleze
ideile principale și să prezinte eventualele concluzii.