Sunteți pe pagina 1din 3

 Gherasimescu, Toma, Creaţia Universului din punct de vedere filozofic, ştiinţific şi

biblic, vol. 3 (Roman: Tipografia Şcolii de arte şi meserii, 1931), 48 p.


• Gherasimescu, Toma, Facerea lumii din punct de vedere filozofic, ştiinţific şi biblic
(Bucureşti: „Mărgăritarele lumii”, f.a.), 184 p.
• Indricau, Gheorghe, Paradisul, căminul nostru. Planul lui Dumnezeu la creaţiunea
acestei lumi. Prezentat în lumina istoriei şi a profeţiilor, dela paradisul pierdut, la
paradisul cel nou (Bucureşti: Bucovina, 1946), 85 p.
• Munteanu, Liviu Galaction, Paradisul biblic – căderea protopărinţilor în păcat – studiu
exegetic (Cluj: Tipografia Eparhiei, 1939), 148 p.
• Neaga, Nicolae, Facerea. Text şi scurte note explicative (Sibiu: Tipografia
Arhidiecezană, 1945), 256 p.
• Oancea, Constantin, Cartea Facerii. Analiză morfologică, lexic şi note critice la textul
masoretic (capitolele 1-11) (Sibiu: Universităţii „Lucian Blaga”, 2008), 176 p.+
• Borca, Eusebiu, „Reflecţii biblice şi patristice asupra termenului «întruînceput » (Fac
1,1),” SUSTO 2 (2013): 35-52.
• Calciu-Dumitreasa, Gheorghe, „Crearea lumii expusă în Hexaemeronul Sfântului
Vasile cel Mare,” O 4 (1975): 633-641.
• Caraza, I., „Revelaţia divină în Hexaemeronul Sfântului Vasile cel Mare,” O 1 (1979):
113-132.
• Costache, Doru, „Preliminarii la poemul biblic al facerii: aspecte de hermeneutică
eclesială (II),” Tabor 7 (2008): 49-70.
• Cristea, Sandu-Timoc, „Geneza şi analiza unei cutume arhaice,” AB 9-10 (1990): 36-
48.
• Hârlăoanu, Paul-Cezar, „Dinamica Scripturii în context liturgic. Facere 2, 24,” ST 4
(2017).
• Homescu, Mircea, „Anticipări din Geneză împlinite în Apocalipsă,” AB 7-9
(1997): 92-96.
• Iatan, Cristian, „Crearea lumii și a omului. Perspectiva biblică patristică și
cea biblică modernă. Repere fundamentale,” ST 4 (2017).
• Jinga, Constantin-Ioan, „Adam şi naşterea subiectivităţii. Un posibil
comentariu la Facerea 2-3,” în Labirintul subiectivităţii, ed. Cornel Hărănguş
şi Ciprian Vălcan (Timişoara: Augusta, 2001), 91-105.
• Mangîru, B., „Cei dintâi oameni,” BOR 12 (1928): 1103-1105.
• Mihăilă, Alexandru, „Dintr-o coastă”. Despre Facere 2:21-22,” Ziarul Lumina, 14
august 2009 / (Ne)lămuriri din Vechiul Testament. Mici comentarii la mari texte
(București: Nemira, 2011), 357-361.
• Mihăilă, Alexandru, „Fac. 2, 4b-7. Un studiu istorico-critic,” AFTOPJ IV (2003-2004):
357-376.
• Mihăilă, Alexandru, „Gol şi viclean sau nevinovat şi inteligent?,” Ziarul Lumina, 29
iulie 2010 / (Ne)lămuriri din Vechiul Testament. Mici comentarii la mari texte
(București: Nemira, 2011), 362-366.
• Mihăilă, Alexandru, „În căutarea paradisului. Despre Facere 2:10-14,” Ziarul Lumina,
22 decembrie 2011.
• Mihăilă, Alexandru, „Omul creator. Despre Facere 2:5,” Ziarul Lumina, 10 noiembrie
2011.
• Mihăilă, Alexandru, „Omul sau Adam? Despre Facere 2:16,” Ziarul Lumina, 8
decembrie 2011.
• Moș, Grigore Dinu, „Tohu Wabohu in Genesis 1, 2. Kabbalistic, Patristic and Modern
Exegesis,” Studia TO 2 (2017): 5-20.
• Vatamanu,Cătălin, „Sensul metaforei grădinii în tradiția ebraică,” TV 1-4 (2010): 133-
143.
• Ambozie cel Mare, „Despre rai,” în PSB 52, trad. Teodor Bodogae et al. (Bucureşti:
IBMO, 2007), 59-114.
• Ambozie cel Mare, „Hexaemeron,” în PSB 52, trad. Teodor Bodogae et al. (Bucureşti:
IBMO, 2007), 23-58.
• Augustin, Despre geneză în sens literal, trad. Iulian Popescu (Bucureşti: Minerva,
2008), 560 p.
• Borca, Vasile, „Omiliile la Hexaemeron ale Sfântului Vasile cel Mare – o lucrare de
mare actualitate, de înaltă ținută teologică și științifică,” SUSTO2 (2012): 19-34.
• Calist Catafygiotul, „Despre unirea dumnezeiască și viața contemplativă,” în Filocalia
8, trad. Dumitru Stăniloae (București: IBMO, 1979), 478-479 – Facere 2,2-3.
• Filotei Sinaitul, „Capete despre trezvie,” în Filocalia 4, trad. Dumitru Stăniloae (Sibiu:
Tipografia Arhidiecezană, 1948), 115 – Facere 3,15.
• Grigrie Palama, „150 de capete despre cunoștința naturală, despre cunoașterea lui
Dumnezeu, despre viața morală și despe făptuire,” în Filocalia 7, trad. Dumitru
Stăniloae (București: IBMO, 1977), 434 – Facere 1,4.
• Ioan Gură de Aur, „Cuvântul 3 şi 4 la Facere... ce înseamnă după asemănarea,” trad.
Dumitru Fecioru, GB 3-4 (1985): 193-201.
• Ioan Gură de Aur, Nestemate ale literaturii patristice. Omilii despre Rai şi Scripturi,
trad. Victor Manolache (Bucureşti: Bizantină, 2006) 9-25.
• Nichita Stithatul, „Vedere duhovnicească a raiului,” în Filocalia 6, trad. Dumitru
Stăniloae (București: IBMO, 1977), 363 – Facere 2,17.
• Nil Ascetul, „Cuvând ascetic,” în Filocalia 1, trad. Dumitru Stăniloae (Sibiu: Institutul
de arte grafice „Dacia Traiană”, 1947), 215-216 – Facere 1,29.
• Origen, Omilii, comentarii şi adnotări la Geneză, trad. Adrian Muraru (Iaşi: Polirom,
2006), 672 p.
• Popoiu, Dumitru-Mitruţ, „Paradisul în viziunea părinților din Pustiul Egiptului,” O 3
(2011).
• Simeon Noul Teolog, „Cuvântări morale. Despre căderea şi alungarea lui Adam din
Rai,” în Filocalia 6, trad. Dumitru Stăniloae (Bucureşti: IBMO, 1977), 126-131 – Facere
3,9-10.
• Borca, Vasile, Omenirea secularizată pe panta suicidară! (Baia Mare: Universităţii de
Nord, 2007), 215 p.
• Borca, Vasile, Omul, încununarea operei de creaţie. Natura şi destinul său în lumina
Revelaţiei biblice a Vechiului Testament (teză de doctorat) (Baia Mare: Universităţii
de Nord, 2007), 364 p.
• Jinga, Constantin-Ioan, Cinci lecturi biblice despre om (Timişoara: Marineasa, 2009),
178 p.
• Abrudan, Dumitru, „Aspecte ale antropologiei Vechiului Testament,” ST 3-4 (1978):
264-270.
• Bude, Ioan, „Antropologia Vechiului Testament,” ST 3 (1989): 26-39.
• Bude, Ioan, „Vechiul Testament despre structura şi frumuseţea fiinţei umane,” AB 7-9
(1997): 78-82.
• Chirilă, Ioan, „Omul – chip al lui Dumnezeu, în gândirea părinţilor capadocieni şi în
teologhisirea răsăriteană (încercare de precizare a conţinutului unui concept
antropologic),” AFTOC XII (2008-2009): 21-34.
• Fulga, N., „Despre cei dintâi oameni,” BOR 3 (1929): 228-230.
• Manolache, Anca, „Femeia şi integritatea creaţiei,” GB 3-4 (1990): 68-71.
• Semen, Petre, „Învăţătura despre suflet în cărţile Vechiului Testament,” ST 9-10
(1977): 627-682.
• Stancovici, Iosif, „Familia în referatul biblic despre Creaţie (I),” AB 7-9 (2010): 116-
134.
• Borca, Vasile, „Creaţia – darul lui Dumnezeu oferit omului spre progres şi înnobilare,
nu exploatare şi abandonare!,” în Cosmosul între frumos şi apocaliptic – un recurs
etic asupra ecologiei (Alba Iulia: Reîntregirea, 2007), 633-650 / OM 12 (2007): 93-
118.
• Bud, Paula, „Unitate, armonie și adevăr în creație sau despre relevanța alitheică a
raționalității creației,” în Paula Bud, Studii de exegeză și teologie biblică vechi-
testamentară, ed. Ioan Chirilă, Teodora Mureșanu, Stelian Pașca-Tușa (Cluj-Napoca:
Școala Ardeleană, 2018), 259-272.
• Chirilă, Ioan, „Cuvânt înainte. În căutarea înţelegerii unitare a creaţiei sau despre o
altfel de înţelegere a globalizării,” AFTOC X (2006-2007): 7-12.
• Costache, Doru, „Preliminarii la poemul biblic al facerii: aspecte de hermeneutică
eclesială (II),” Tabor 7 (2008): 49-70.
• Neaga, Nicolae, „Integritatea creaţiei pe baza regeratului biblic,” MA (1986): 10-19.
• Popa, Gheorghe, „Ordinea lumii şi dezordinea ei. O perspectivă biblică şi
hermeneutică,” AŞUIT VI (2001): 121-136.