Sunteți pe pagina 1din 6

EDUCATOARE :

STAN ALINA
TOADER NICOLETA DANIELA
DINU DIANA
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATA
NIVEL II
Educatoare: Stan Alina, Toader Nicoleta Daniela, Dinu Diana
GPP Nr. 9 Buzău
TEMA ANUALA DE STUDIU - „Când, cum şi de ce se intâmplă?”
SUBTEMA: „Toamna cea bogata”
TEMA ACTIVITATII: „ O zi de toamnă ”
COMPONENTA ACTIVITATII INTEGRATE
ADP - întâlnirea de dimineata, salutul – Buna dimineata, prietene!”, identificarea zilei- „Ieri a
fost ..., azi este...””; Impartaşirea cu ceilalti - „ De acasă până la grădiniţă”, prezenţa copiilor,
noutatea zilei- prezentarea sub forma de surpriza a prepelitei, orarul zilei „ Azi ne vom juca..”,
mesajul zilei - „Copile, sa asculti de mamica!”
JOCURI SI ACTIVITATI ALESE
- Stiinţă - jocul „Fructele si legumele povestesc”
- Joc de rol „De- a gospodinele”- punem muraturi pentru iarnă
- Joc de mişcare „Cartoful la concurs”
ADE:
 DLC - Educarea limbajului, lectura educatoarei „ Puiul” de Alexandru I.
Brătescu Voineşti
 DOS - Activitate practica „Tablou de toamna” - macheta
EVALUAREA ZILEI - Jocul „Culegătorul şi fructele”

TIPUL DE ACTIVITATE: predare-invăţare


LOCUL DESFASURARII: sala de grupă
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
- Imbogatirea cunoştinţelor despre toamnă, formarea
unor deprinderi practice de lucru
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

- să asculte cu atenţie povestirea spusă de educatoare;


- să urmărească succesiunea evenimentelor;
- să denumească personajele care apar în povestire;
- să formuleze intrebari şi să răspundă la întrebări.
- să taie şi să lipească corect pe baza explicaţiilor date de educatoare
- să organizeze spaţiul dat cat mai estetic

STRATEGII DIDACTICE:
a) metode şi procedee: 1. lectura, conversaţia, explicaţia, explozia stelară
2. exerciţiul, explicaţia, conversaţia examinatoare, problematizarea,
„Schimbă perechea!”, „Acvariu”, „Obiectele povestesc”
b) mijloace de învăţământ:
ALA – fructe , legume, borcane
DLC - planşe, jetoane cu fructe si legume, steluţe
DOS - crenguţe, spice, fulgi, aracet , cocă , frunze
c) forma de organizare: frontal, pe grupuri mici, individual.
BIBLIOGRAFIE
- M.E.C. Programa activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii, Ed V& Integral,
Bucureşti,
- Stanciu Mihai – Didactica postmodernă, Editura Ştefan cel Mare, Suceava, 2003
- Breben S, Gongea E, Ruiu G, Fulga M – Metode interactive de grup, Ed. ARVES
- Mateiaş A. - Pedagogie pentru învăţământul preprimar, E.D.P,RA. , Bucureşti, 2003
DURATA: pe parcursul unei zile

SCENARIUL DIDACTIC:

EVENIMENTU CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE,


L DIDACTIC DIDACTICE
INSTRUMENT
E ŞI
INDICATORI
Desfăşurarea Jocuri si activitati alese Observarea
jocurilor si Se primesc copiii in sala de grupă şi sunt consultaţi comportamen
activităţilor la cu privire la ceea ce ar dori sa se joace, deschizan- - tului
alegere du-se cele 2 centre: Corectarea
- Stiinţă - jocul „Fructele si legumele ţinutei
povestesc”
- Joc de rol „De- a gospodinele”- punem
Moment muraturi pentru iarnă
organizatoric Se asigură condiţiile pentru buna desfăşurare a
activităţilor pe domenii experenţiale:
- aerisirea sălii de grupă ;
- aranjarea scăunelelor în semicerc, a măsuţelor pentru
lucru
- pregătirea materialului didactic necesar;
- intrarea copiilor în sala de grupă pe
melodia « Iepuraşii »
- Constituirea celor 2 grupe de copii prin prinderea
în pieptul lor a legumelor si fructelor de culori
diferite.

Întâlnirea de  Salutul: „Bună dimineaţa prietene1” Relationare in


dimineaţă  Identificarea zilei- „Ieri a fost ..., azi este...””; joc cadrul
ADP  Impartaşirea cu ceilalti - „ De acasă până la grupului prin
grădiniţă”, actiune si
 Prezenţa copiilor, comunicare.
 Noutatea zilei - Prezentarea prepelitei
 Orarul zilei „ Azi ne vom juca...”, discuţii
 Mesajul zilei - „Copile, să a
joc
 sculti de mămica!”

Captarea Motivarea ludică a activităţii


atenţiei Impartirea copiilor in 2 grupe dupa simbolul prins in
piept ( grupa „fructelor” şi grupa „ legumelor)

Enunţarea Astăzi, dragi copii, grupei „Fructelor” am să le spun o


temei şi a poveste care se numeşte ,,Puiul” scrisă de Alexandru
obiectivelor I. Brătescu Voineşti, iar grupa „Legumelor” o sa
relizeze o machetă de toamna
Voi trebuie să fiţi atenţi şi să adresaţi întrebări
referitoare la conţinutul povestirii, sa lucrati in echipa
si liniste macheta de toamna

Prezentarea 1 Explic si demonstrez tehnica de lucru a machetei Explicaţia,


conţinutului ( taiere , lipire, asamblare ) demonstratia,
noii învăţări 2. Povestirea va fi expusă respectând intonaţia exerciţiul
Dirijarea adecvată şi explicând cuvintele în context prepeliţă, povestirea
învăţării lăstar, cofeturi, miriste, lulea, hereţi, amurg, pârloage, expunerea,
crâmpeie,vedenii, carâmb; conversaţia

Obţinerea 1. Prezint imagini ce reprezintă aspecte din conversaţia Răspunsurile


performanţei povestire si las copiii din grupa „Fructelor” sa le copiilor
aseze in ordine cronologica Relationare in
2. Verific modul de realizare a elementelor cadrul
machete de catre copiii din grupa „Legumelor” si grupului prin
dau exlicatiile necesare pentru finalizare. actiune si
3 Analizez cu copiii din grupa fructelor imaginile comunicare.
si scot in evidenta aspectele educative.
4 Verific finalizarea machetei de catre copiii din
grupa „Legumelor”

Evaluarea Grupa „Legumelor” care a realizat macheta vine Explozia Se face


activităţii cu ea si o aseaza in mijlocul grupei „Fructelor” iar stelara evaluarea în
acestia recunosc elementele din povestirea ascultata de funcţie de
ei. numărul
Se împart copiii în 5 grupe , după culoarea legumelor steluţelor
si fructelor prinse în piept primite
Copiii se aşează în jurul steluţelor de aceeaşi
culoare cu cea din piept şi formulează, consultându-se
în grup, întrebări cu: Ce ?, Cine ?, Când ?, De ce ? sau
Unde ?)
Se aşează copiii în semicerc, se adresează întrebări
şi se răspunde la întrebări, pe rând. Pentru fiecare
întrebare şi răspuns bun se acordă echipei o steluţă,
care se aşeză lângă steaua în jurul căreia s-a aşezat
grupul
Se stabileşte grupul câştigător pe baza numărării
steluţelor

Aşigurarea Se propune copiilor să deseneze în altă activitate explicaţia


retenţiei şi aspecte din povestire
transferului
Relationare in
Tranziţia Jocul „ Schimbă floarea !/Schimbă gradinarul!” joc cadrul
Fetele („florile”) stau aşezate in cerc, iar băieţii grupului prin
(„gradinariii”) in spatele lor, La comanda „Schimbă actiune si
floarea!” băieţii trec la floarea urmatoare , iar la comunicare.
comanda „Schimbă gradinarul !” fetele iau locul
băieţilor.

Se continua activitatea schimbandu-se grupele


( grupa fructelor va imbogati macheta de toamna, iar
grupa legumelor va continua povestea gasind un alt s
farsit povestirii

Jocuri si In continuare se desfăşoară jocul de mişcare Relationare in


activitati „Cartoful la concurs” cadrul
recreative Copiii sunt aşezaţi într-un cerc mic, şi-şi joc grupului prin
transferă cât de repede este posibil, un cartoful de actiune si
la unul la altul, pe muzică. Atunci când muzica este comunicare.
întreruptă, cel din stânga celui care a rămas cu
cartoful trebuie să strige: „cartoful, cartoful este
la…, apoi se impart copiii in 2 grupe , iar catoful
trebuie dus de la un copil la altul pe cap fara sa l
scape. Se reia, odată cu începerea muzicii. Castiga
echipa care nu scapa cartoful pe jos”

Încheierea Jocul „Culegătorii şi fructele” Tehnica Aprecieri ale


activităţii Fetele, reprezentând „fructele”, se aşează în cerc, iar acvariu copiilor
Evaluarea băieţii, reprezentând „culegatoriii”, se aşează în despre colegii
întregii spatele lor , formând perechi. lor
activităţi Fiecare “fruct” trebuie să spună ce a învăţat la
integrate pe grădiniţă, iar  „culegătorul” îl urmăreşte dacă ceea ce
parcursul unei spune este adevărat, apoi fiecare „culegator” spune
zile ceva despre „fructul lui ” lui in continuare se schimba
rolurile