Sunteți pe pagina 1din 301

Școala Gimnazială Toma Caragiu Ploiești

PROIECŢIA UNITĂŢILOR
TEMATICE

Prof. înv. primar: Maria Dumitrache


Clasa a II-a C
An școlar: 2017-2018
Unitatea tematică: Zile de toamnă
Perioada: Săptămânile 1-3 (11-29 sept.)

Săptămâna 1:

Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


studiu + materiale
disciplinele
integrate*/
Competențe
specifice
Luni, 11 MM – 2.1. Cântarea vocală – Clopoțelul Computer Aprecieri globale
septembrie si individuale
CLR – 1.1., Amintiri din vacanță Fișe de colorat, Aprecieri globale
2.1. Discuții libere, dialoguri desenat si individuale
MEM – 3.1. Amintiri din vacanță Fișe de colorat, Aprecieri globale
MM – 2.1. La mare. La munte. La țară desenat si individuale
Computer
Videoproiector
EFS
Marţi, 12 CLR - 1.1; Prezentarea manualului Drapelul Aprecieri globale
septembrie 2.1 -despărțirea în silabe a cuvintelor date; României si individuale
MM – 1.4 , - ordonarea cuvintelor date pentru a obţine Manualul
2.1 propoziţii; înregistrări cu
AVAP - 2.4 - alcătuirea unor propoziţii cu ajutorul unor Imnul
cuvinte date ;
- formularea de răspunsuri la întrebările
date;
-intonarea Imnului de stat
-colorarea unui drapel
Suport: Deșteaptă-te române
Ascultarea unui mesaj

Numerele naturale de la 0 la 100 Manual Observarea


-Recunoaştere, formare, citire, scriere. Computer sistematică
-Ex. de scriere a nr de la 0 la 100 Videoproiector
MEM - 3.1 -recunoaștere vecinilor nr
MM – 3.2 -ex de numărare
Planetele

 Cântec: “Clopoțelul”

RELIGIE
EFS
Miercuri, 13 CLR - 1.1; -citirea în ritm propriu a unui scurt text, Manual Observarea
septembrie 2.3 autocorectarea greşelilor de citire atunci Computer sistematică
MM - 2.1 când cuvântul/ propoziţia citit(ă) nu are Videoproiector
2h sens,
-citirea textului în forme variate: în șoaptă,
în perechi, în lanț;
-citirea selectivă în funcţie de anumite
repere sau respectând un detaliu/ o idee din
text (joc: „Găseşte şi citeşte")
-identificarea şi analizarea ilustraţiei care
însoţește textul;identificarea și scrierea
unor cuvinte, din text, în ordine alfabetică;
- alegerea unei caracteristici a fiecărui
personaj din textul studiat;
- ordonarea alfabetică a literelor
- scrierea literelor în ordine alfabetică;
- ordonarea alfabetică a unor cuvinte, după
litera inițială;
 Cântec.In poiana din pădure

Text suport De ce are girafa gâtul lung,


după Victor Prohin

MEM - 1.1; Numerele naturale de la 0 la 100 Manual Observarea


2.1 Recunoaştere, formare, citire, scriere. Computer sistematică
CLR - 2.1 -ex de recunoaștere a nr pare și impare Videoproiector
Planetele
Joc: “Ce poti spune despre…”
DP - 1.1, 3.1 Manual Observarea
CLR - 1.1;  Eu și ceilalți Computer sistematică
2.1 -amintiri din vacanță
 Joc: “ Să mă prezint ” Videoproiector
MM – 3.1  Auditie: Cântecul „Bună dimineata”
Joi, 14 CLR - 1.1; -exprimarea propriei păreri în legătură cu manual, pag.8-9 Observarea
septembrie 2.1 fapta unui personaj din textul studiat; (text – sistematică
MEM - 1.1 (rubrica ”Spune-ți părerea”); suport:
-completarea unor enunțuri lacunare cu ”Povestea cărții
ajutorul cuvintelor din textul studiat; de povești” după
-transcrierea unui fragment, din text, după Emilia
un anumit reper; Căldăraru)
-transcrierea selectivă a unui enunț din
textul-suport, după un reper dat; Computer
 notarea titlurilor și numelor autorilor unor Videoproiector
cărți lecturate;
 numărarea paginilor cărții
Manual pag.9 Observarea
MEM – 3.1 Numerele naturale de la 0 la 100 sistematică
MM – 1.4 Recunoaştere, formare, citire, scriere. Fisă de lucru
DP – 3.1 -ex de compunere și descompunere a nr. Computer
Cântec .”10 negri mititei” Videoproiector

LB.
ENGLEZA
Vineri, 15 Numerele naturale de la 0 la 100 Manual pag.10
septembrie Compararea nr.naturale
MEM – 3.1. -ex. de scriere a semnelor ,mai mic,≤,mai Fisă de lucru Observarea
DP – 3.1 mare≥ Computer sistematică
Pământul- alcătuire, formarea zilei şi a Videoproiector
nopţii
Joc: „Ne jucam, sarcini rezolvam”
Recapitulare Manual
 Cântece cunoscute din clasa I Înregistrări Evaluare
MM – 2.1  Evaluare initiala Computer initială
 Concurs de cântece Videoproiector
 Recunoasterea culorilor din natură acuarele,
AVAP – 2.4  Materiale si instrumente cu care poți crea Manual pensule,
MM – 3.1 obiecte foarfecă, foi
 Auditie: “Culorile se ceartă” desen
Săptămâna 2:

Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare


studiu +
disciplinele
integrate*/
Competențe
specifice
Luni, 18 MM – 2.1 Cântarea vocală
 Cântarea în colectiv, în grupuri
septembrie MEM – 5.1 mici și individual
 Ne jucăm, sarcini rezolvăm: Computer Observarea sistematică
Aranjăm jucăriile în dulap după
formă mărime, culoare
CLR - 1.1; -identificarea elementelor Manual Observarea sistematică
2.1 componente ale unei cărți; Calculator, CD
AVAP – 1.2 Creioane colorate
- analizarea ilustraţiei care reprezintă
o carte;
- formulare de întrebări și răspunsuri
pornind de la imaginea din manual;
- completarea unor enunțuri lacunare
cu termeni-cheie referitori la
componența cărții;
- identificarea sensurilor diferite ale
cuvântului ”carte”;
- explicarea, în 2-3 enunțuri, a
importanței cărților;
- scrierea unor cuvinte-cheie care au
legătură cu cartea;
- explicarea mesajului transmis de un
proverb;
-realizarea unei coperte
Din ce se compune cartea
Manualul pag 10-11
Numerele naturale de la 0 la 100
Compararea nr. naturale
MEM - 1.1; -ex de comparare a nr Manual pag.10
2.1 -ex de citire a relațiilor dintre numere Calculator, Aprecieri globale si
CLR - 2.1 CD individuale
Pământul- alcătuire, formarea zilei şi fisă de lucru
a nopţii
Joc: „Ne jucam, sarcini rezolvam”

EFS
Marţi, 19 CLR - 1.1; -citirea în ritm propriu a unui scurt manual, pag. 12-13 Observarea sistematică
septembrie 2.1 text,
MEM - 1.1 Computer
autocorectarea greşelilor de citire Fișe de lucru
atunci când cuvântul/ propoziţia
citit(ă) nu are sens,
-citirea textului în forme variate: în
șoaptă, în perechi, în lanț;
-citirea selectivă în funcţie de
anumite repere sau respectând un
detaliu/ o idee din
text (joc: „Găseşte şi citeşte")
-identificarea şi analizarea ilustraţiei
care însoţește textul;
-citirea cuvintelor explicate la
rubrica ”Vocabular” și utilizarea lor
în enunțuri noi;
 Numărăm sunete, silabe, cuvinte
(text-suport
”Septembrie” după
George Coșbuc
Numerele naturale de la 0 la 100 Manual pag.11
 Ordonarea și rotunjirea nr naturale Calculator,
MEM – 3.1  -ex de scriere în ordine crescătoare CD Observarea sistematică
CLR - 2.1 și descrescătoare a nr Lanternă
AVAP – 1,2  Activități practice-distribuirea Glob geografic
luminii pe glob
RELIGIE
EFS
Miercuri, 20 Grupurile de
septembrie litere ce, ci, ge, gi
selectarea, dintr-un text, a cuvintelor
care conţin grupurile de litere ce, ci, Manual, pag.14
CLR - 1.1; ge, gi; Observarea sistematică
2.1, 4.1 calculator,
AVAP - 2.2 - transcrierea cuvintelor care conţin CD
grupurile de litere ce, ci, ge, gi, imagini
- completarea unor cuvinte cu
grupurile de litere ce, ci, ge, gi,
 Coloreaza imaginile despre toamna
Numerele naturale de la 0 la 100 Manual pag.11
MEM – 2.1, Ordonarea și rotunjirea nr naturale
3.1 -ex de rotunjire a nr la unități și la Calculator, Observarea sistematică
CLR - 2.1 zeci CD
MM – 2.1 -discuții despre zi șu noapte fisă de lucru
Cântec„Încet se lasă seara”
DP - 1.1, Sunt elev în clasa a II-a Manual Evaluare inițială
3.1 Colorează imaginea personajului Fișe de lucru
CLR - 1.1; fericit Computer
1.2 Videoproiector
AVAP – 3.1
Joi, 21 - selectarea, din text, a semnelor
septembrie caracteristice anotimpului toamna;
-selectarea unor expresii artistice, din
text, referitoare la anotimpul toamna;
-dialog despre schimbările petrecute
CLR - 1.1; în natură toamna;formularea unor manual, pag. 12-13
1.2 răspunsuri la întrebările referitoare la text-suport
AVAP -1.2 ”Septembrie” după Observarea sistematică
MM – 3.1 textul citit (rubrica ”Întrebări”);
-citirea altor texte cu aceeași temă; George Coșbuc
2h
DP – 3.1 (rubrica: ”Citim mai mult”) calculator
Joc didactic: ”Sunt poet”- CD
completarea versurilor unei poezii cu
sprijinul unor cuvinte date într-o
listă; (rubrica ”Ne jucăm”);
Desen: Frunze de toamnă
 Cântec Toamna

Manual pag.12
MEM – 3.1  Recapitulare Calculator, Observarea sistematică
MM – 1.4  Joc: “Ce poti spune despre…” CD
DP – 3.1 fisă de lucru Muncă independentă

LB.
ENGLEZA
MEM  Evaluare inițială Fișe de lucru Test de evaluare
Vineri, 22 DP – 3.1
septembrie Cântarea vocală
MM – 2.1  Cântarea în colectiv, în grupuri
MEM – 5.1 mici și individual Manual
 Ne jucăm, sarcini rezolvăm: Computer Observarea sistematică
Aranjăm jucăriile în dulap după
formă mărime, culoare
Cuvinte și numere dragi
AVAP – 1.3, Manual
Discuții despre comunicare, mesaje
2.2 Computer Observarea sistematică
Realizarea unor planșe cu mesaje din
MM – 2.1 Videoproiector
viața de zi cu zi

Săptămâna 3:
Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
studiu + materiale
disciplinele
integrate*/
Competențe
specifice
Luni, 25 Miscarea pe muzică
 Percuție corporală
septembrie MM – 2.1  Învățarea cântecului Doamna învățătoare Computer Observare,
MEM – 5.1  Aranjăm jucăriile în dulap după formă mărime, Fișe aprecieri
culoare
CLR – 1.1;
2.1  Evaluare inițială Fișe de Test de
MEM – 1.1 evaluare evaluare
AVAP – 1.2
Adunarea numerelor naturale de la 0 la 100, fără
MEM – 2.1, trecere peste ordin Manual pag.14 Aprecieri
3.1 - Utilizarea terminologiei specifice adunării- Calculator, globale si
CLR - 4.1 CD individuale
termen,sumă fisă de lucru
-ex de adunare fără trecere peste ordin
 Despre rezervaţiile naturale
EFS
Marţi, 26 CLR - 1.1; Grupurile de Observarea
septembrie 2.1, 4.1 litere che, chi,ghe, ghi Manual, sistematică
AVAP - 2.2
selectarea, dintr-un text, a cuvintelor care conţin
grupurile de litere che, chi, ghe, ,imagini,
ghi; planșe
- scrierea denumirilor, care conţin grupurile de
litere che, chi, ghe, ghi, a obiectelor din mai
multe imagini;
 Desenarea unor obiecte care conțin aceste
grupuri de litere
Adunarea numerelor naturale de la 0 la 100, fără Manual pag.14
MEM – 2.1, trecere peste ordin
3.1 -ex de aflare a nr cu atât mai mare Calculator, Observarea
CLR - 4.1 CD sistematică
-ex de aflare a sumei fisă de lucru
-Probleme simple
RELIGIE
EFS
Miercuri, 27 Grupurile de
septembrie litere che, chi, ghe, ghi
- transcrierea cuvintelor care conţin grupurile de
litere che, chi, ghe, ghi;
- completarea unor cuvinte cu grupurile de litere
che, chi, ghe, ghi; Manual pag.15
CLR - 1.1; - alegerea variantei corecte de scriere a unor
2.1, 4.1 Observarea
DP - 3.1 cuvinte care conţin grupurile de litere fise de lucru sistematică
2h - ordonarea unor cuvinte, care conţin grupurile calculator
de litere che, chi, ghe, ghi, pentru obținerea de CD
propoziții;
- corectarea cuvintelor scrise greșit într-o
propoziție și transcrierea acesteia;
- scrierea unor cuvinte, care conţin grupurile de
litere che, chi, ghe, ghi, cu sens opus celor date;
MEM Manual pag.15
DP – 3.1  Scăderea numerelor naturale de la 0 la 100,
fără trecere peste ordin Calculator,
 Aflarea termenului necunoscut CD
fisă de lucru
DP – 1.1, 3.1  Autocunoastere si atitudine pozitivă Despre Manual
AVAP – 1.2 mine (activităti preferate) Fișe Observarea
 Desenează animalul, jucăria preferate Computer sistematică
 Desenează cel mai bun prieten
Joi, 28 CLR – 4.1; Recapitulare manual, pag. Observarea
septembrie 2.1 citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu 16 sistematică
AVAP – 2.4
adaptarea intonaţiei impusă de semnele (text - suport:
de punctuaţie; ”Cuvinte
autocorectarea greşelilor de citire atunci când vrăjite”
cuvântul/ propoziţia citit(ă) nu are sens,citirea după Pierre
selectivă în funcţie de anumite repere sau Gamarra)
respectând un detaliu/ o idee din
text (joc: „Găseşte şi citeşte") fise de lucru
- formularea orală a răspunsurilor pentru calculator,
întrebările referitoare la textul citit; CD
- ordonarea alfabetică a unor cuvinte selectate
din text, după litera inițială;
- punerea în corespondență a cuvintelor date cu
însușirile lor;
- selectarea unor cuvinte, din text, cu înțeles
opus celor date;
- formularea de propoziții cu ajutorul unor
cuvinte care conțin grupuri de litere
- scrierea corectă a unor propoziţii pe foaie tip
II, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II) aprecierea spaţiilor dintre litere şi
cuvinte;
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea
cu majusculă/ cu alineat,
 Modelarea unor fructe de toamnă
Adunarea numerelor naturale de la 0 la 100, Manual pag.15
MEM – 3.1 fără trecere peste ordin Calculator, Observarea
CLR – 4.1  Proba prin adunare CD sistematică
MM – 2.1  Aflarea numărului necunoscut fisă de lucru
 Cântec: “Bună dimineata”
LB.
ENGLEZA
Vineri, 29 Manual pag.15
septembrie MEM – 5.1 Scăderea numerelor naturale de la 0 la 100, fără
DP – 3.1 trecere peste ordin Calculator, Observarea
-utilizarea terminologiei specific scăderii: CD sistematică
descăzut,scăzător, diferență fisă de lucru
 Ex de efectuare a probei scăderii
MM – 2.1  Repetarea cântecelor învătate Computer  Aprecieri
MEM – 5.1  Repetiție serbare pentru Ziua Educației Fișe verbale
Manual Aprecieri
AVAP – 1.3,
Litere și cifre Culori, verbale
2.2
Diferite stiluri de scriere a acestora carioca, lipici, Expunerea
MM – 2.1
foarfeca lucrarilor
Unitatea de învățare 2: Din tainele învățăturii
Perioada: Săptămânile 4-6 (2-20 oct.)

Săptămâna 4:

Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare


studiu +
disciplinele
integrate*/
Competențe
specifice
Luni, Timbrul
2 oct. Sunete din mediul înconjurător Observarea
MM sistematică
-rostirea a diferite sunete manual, computer,
1.4; 2.1 CD
reprezentate de litere
-identificarea de sunete diferite videoproiector Aprecieri
CLR - 2.3 globale si
din mediul ambient individuale
- pag. 6-7 - manual
CLR  familiarizarea, întelegerea, si manual, computer, Observarea
1.2; 1.3; 2.1 3.1; 4.1 explorarea textului CD sistematică
 citire în ritm propriu, cu videoproiector
DP-2.3 adaptarea intonaţiei impusă de
semnele de punctuaţie Aprecieri
 citire selectivă în funcţie de globale si
anumite repere individuale
 identificarea titlului, autorului, a
numărului de alienate;
identificarea personajelor
 precizarea locului şi timpului
acţiunii
 formularea de răspunsuri la
întrebări
 ordonarea alfabetică a unor
cuvinte date
 transcrieri selective
 joc de rol
 Text-suport:
 Melcul școlar
 după Vasile Versavia
 pag. 18
 reprezentarea numerelor de trei
cifre cu ajutorul numărătorii de
poziționare
 citirea și scrierea numerelor de
la 0 la 1000; transcrierea cu cifre
a unor numere din intervalul 0 –
1000, scrise în cuvinte Observarea
MEM  jocuri de asociere a numerelor manual, fisă de lucru sistematică
1.4; 1.6; 3.1; 5.2 mai mici decât 1000 cu computer, CD
reprezentarea lor prin desen; videoproiector Aprecieri
AVAP – 2.6  identificarea ordinelor și globale si
claselor; individuale
 evidentierea cifrei
unităților/zecilor/sutelor dintr-un
număr
 Despre câmpii
Numerația 0-1000 – pag.
22
ED. FIZICĂ
Marți, CLR  formularea unei opinii fise de lucru, manual, Observarea
1.2; 1.3; 3.1; 3.2; 4.2 referitoare la un personaj, o CD, videoproiector sistematică
3 oct. întâmplare, un mod de
DP-2.1 comportare
AVAP-2..6  formularea orală a mesajului Aprecieri
/învăţăturii desprinse dintr-un text globale si
citit
 formularea, în scris, a
răspunsurilor la întrebări pe teme
familiare
 completarea cuvintelor cu unul
din grupurile de litere;
identificarea în text a cuvintelor
care contin grupuri de litere
 formarea unor cuvinte din silabe individuale
date
 stabilirea poziţiei unui sunet în
silabă/cuvânt
 Text-suport:
 Melcul școlar
 după Vasile Versavia
 pag. 19
 reprezentarea numerelor de trei
cifre cu ajutorul numărătorii de
poziționare
 citirea și scrierea numerelor de
la 0 la 1000; transcrierea cu cifre
a unor numere din intervalul 0 – Observarea
1000, scrise în cuvinte sistematică
MEM – 1.1  jocuri de asociere a numerelor manual , fisă de lucru
mai mici decât 1000 cu Aprecieri
AVAP – 2.6 reprezentarea lor prin desen;
 identificarea ordinelor și globale si
claselor; individuale
 evidentierea cifrei
unităților/zecilor/sutelor dintr-un
număr
- pag. 23
RELIGIE
ED. FIZICĂ
Miercuri  citirea în ritm propriu, cu
adaptarea intonaţiei impusă de
, semnele de punctuaţie
4 oct.  citirea selectivă în funcţie de
anumite repere
 povestirea orală a fragmentelor
de text
 conduita în situatii diverse: sala
de spectacole Observarea
CLR  exprimarea opiniei proprii sistematică
1.2; 1.3; 2.1 3.1; 4.1 fisă de lucru, manual,
2h despre conduita personajului CD, videoproiector Aprecieri
principal globale si
DP-3.1  dialoguri: initiere, mentinere si individuale
încheiere
 jocuri de rol Ghiozdanul
năzdrăvan
 Text-suport:
 Melcul școlar după Vasile
Versavia pag. 20
MEM – 1.1; 1.2; 1.3  descoperirea regulii si fisă de lucru, manual, Observarea
continuarea sirurilor de numere CD, videoproiector sistematică
AVAP – 2.6 cu încă 3-5 numere
 completarea sirurilor cu Aprecieri
numerele care lipsesc globale si
 scrierea unui șir de numere individuale
pare/impare, având date limitele
intervalului
 identificarea unor numere mai
mici decât 1000 în condiții
precizate
 Despre câmpii
Șiruri de numere naturale
Igiena personală. Ne place să fim
curați și sănătoși Observarea
DP - stabilirea regulilor de igienă sistematică
1.1; 2.3 personală și a importanței fisă de lucru,
respectării acestora manual, pag. 17-20 Aprecieri
CLR-1.2 - -sfaturi pentru igiena părului globale si
- - jocuri individuale
- reguli de igienă în clasă
- -reguli de igienă acasă
Joi,  citirea enunturilor cu intonația
5 oct. potrivită
 completarea unui text lacunar
cu semnele de punctuație
potrivite
 formularea de enunturi, pe o
CLR temă dată, utilizând punctul si Observarea
1.2; 1.3; 2.1 3.1; 4.1; semnul exclamării sistematică
4.2  formulare de întrebări pe baza fisă de lucru, manual,
CD, videoproiector
2h enunturilor date Aprecieri
 corectarea unui text (semne de globale si
punctuație, scrierea cu majuscule individuale
la începutul propozit.)
 “explozia stelară“– formulare de
întrebări

Reguli ale discursului oral – pag.


21
MEM – 1.1; 1.2  compararea unor grupuri de manual , fisă de lucru Observarea
obiecte prin punerea elementelor sistematică
AVAP – 2.6 unele sub altele, încercui-rea
părților comune, punerea în Aprecieri
corespondență globale si
 scrierea rezultatelor obținute
prin compa-rare, utilizând
semnele <, >, =
 compararea a două numere
naturale mai mici decât 1000,
atunci când acestea au același
număr de sute/de zeci/de unități, individuale
cu ajutorul numărătorii de
poziționare
 așezarea în ordine crescătoare/
descrescătoare a unor numere
date
 Nevoile plantelor pag. 25

LB. ENGLEZĂ

Vineri,  compararea unor grupuri de


obiecte prin punerea elementelor
6 oct. unele sub altele, încercui-rea
părților comune, punerea în
corespondență Observarea
 scrierea rezultatelor obținute sistematică
prin compa-rare, utilizând
MEM – 1.1; 1.2 semnele <, >, = Aprecieri
 compararea a două numere manual, fisă de lucru globale si
AVAP – 2.6 naturale mai mici decât 1000, individuale
atunci când acestea au același
număr de sute/de zeci/de unități, Muncă
cu ajutorul numărătorii de independentă
poziționare
 așezarea în ordine crescătoare/
descrescătoare a unor numere
date
- manual – pag. 25
MM Timbrul manual, computer, Observarea
1.4; 2.1 Sunetele muzicale vocale CD, sistematică
-intonarea de cântece în care se videoproiector
imită diverse sunete
-citirea pe silabe a versurilor unui
cântec
CLR - 2.3 -definirea sunetelor muzicale Proba practică
vocale ca sunetele cantata cu
ajutorul vocii
manual, pag. 8
Acasă Observarea
AVAP Familia mea sistematică
1.2; 2.1; 2.3 -discuții despre ce reprezintă manual, cele necesare
pentru fiecare casa, familia, pentru pictură, Aprecieri
CLR - 2.2 termenul acasă computer, globale si
-desen/pictură pe tema videoproiector individuale
Acasă/Familia mea
manual, pag. 16 Expoziție
Acasă
Familia mea Observarea
AVAP -trasarea de linii, chenare, manual, cele necesare sistematică
1.2; 2.1; 2.3 contururi pentru desen, alte
--desenarea de portrete ale elemente decorative, Aprecieri
CLR – 1.3 celor dragi computer, globale si
MEM – 1.1 decorarea desenelor videoproiector individuale
obținute
manual, pag. 17 Expoziție
Săptămâna 5:

Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare


studiu +
disciplinele
integrate*/
Competențe
specifice
Luni, Timbrul
9 oct. Sunetele muzicale instrumentale Observarea
imitarea sunetelor scoase de sistematică
MM
diverse instrumente muzicale
1.4; 2.1 manual, computer, CD
audierea unor fragmente muzicale
videoproiector
interpretate de instrumente Aprecieri
CLR - 2.3
recunoașterea unor sunete globale si
muzicale in strumentale individuale
jocuri
CLR familiarizarea, întelegerea, si manual, CD, Observarea
1.2; 1.3; 2.4; 3.1; 3.4; explorarea textului videoproiector sistematică
4.1 citirea în ritm propriu, cu
adaptarea intonaţiei impusă de
MEM -3.1 semnele de punctuaţie Aprecieri
citirea selectivă în funcţie de globale si
anumite repere individuale
ident.titlului, autorului, a nr. de
alineate
precizarea locului şi timpului
acţiunii
formularea unor întrebări şi
răspunsuri pe baza textului citit
participarea la discuţii în
perechi / în grup pe teme de
interes - cartea preferată
-text-suport – Cum am învățat să
citesc – pag. 22
Compararea numerelor naturale
Observarea
de la 100 la 1000
sistematică
MEM – 1.1; 1.2 exerciții de comparare a manual, fisă de lucru
numerelor de la 100 la 1000 computer,
Aprecieri
AVAP – 2.6 scrierea de numere mai mari sau videoproiector
globale si
mai mici decât un număr dat
individuale
Deplasarea în coloană câte unul şi
câte doi
Întoarceri la stânga şi la dreapta
de pe loc
Evaluare
- repetarea exerciţiilor de front şi
echipament sportiv continuă
formaţii învăţat
- baza sportivă
ED. FIZICĂ - formaţii de deplasare în coloană
- jocuri Observarea
de câte unul şi de câte doi;
sistematică a
- învăţarea întoarcerilor la stânga
elevilor
şi la dreapta, la stânga împrejur

- ex. de mers şi alergare -


învăţarea corectă a tehnicii.
Marți, citirea selectivă în funcţie de
10 oct. anumite repere
formularea unor întrebări şi
răspunsuri pe baza textului citit
participarea la discuţii în
perechi / în grup pe teme de
interes - cartea preferată Observarea
CLR reguli de asezare corectă a sistematică
1.2; 1.3; 2.4; 3.1; 3.4; textului în pagină: manual, CD,
4.1;4.2 scrierea datei videoproiector
2h scrierea titlului, a numelui Aprecieri
DP-2.3 autorului globale si
scrierea alineatelor individuale
respectarea liniaturii si a formei
literelor
amenajarea unui colt al cărtii
activitate în grup

pag. 23 - manual
MEM– 1.1; 1.2; 1.3 Compararea numerelor naturale manual, fisă de lucru Observarea
de la 100 la 1000 CD, videoproiector sistematică
AVAP – 2.6 exerciții de comparare a
numerelor de la 100 la 1000 Aprecieri
scrierea de numere mai mari sau globale si
mai mici decât un număr dat individuale
Despre nevoile de bază ale
plantelor
RELIGIE
Deplasarea în coloană câte unul şi
câte doi
Întoarceri la stânga şi la dreapta
de pe loc
Evaluare
- repetarea exerciţiilor de front şi
echipament sportiv continuă
formaţii învăţat
- baza sportivă
ED. FIZICĂ - formaţii de deplasare în coloană
- jocuri Observarea
de câte unul şi de câte doi;
sistematică a
- învăţarea întoarcerilor la stânga
elevilor
şi la dreapta, la stânga împrejur

- ex. de mers şi alergare -


învăţarea corectă a tehnicii.
Miercuri CLR -povestirea orală a textului, cu manual, fisă de lucru Observarea
, 1.2; 1.3; 2.4; 3.1; 3.4; sprijin din partea învățătorului; CD, videoproiector sistematică
11 oct. 4.1;4.2 - formularea unor enunţuri scurte,
2h clare, prin care să solicite sprijin
CLR – 1.2 în condiţiile Aprecieri
neînţelegerii unui mesaj oral; globale si
- derivarea unor cuvinte cu individuale
ajutorul prefixelor (rubrica
”Activitate în perechi”);
- realizarea unui dialog despre
activitățile specifice școlii
(rubrica ”Activitate în
grup”);
- identificarea și scrierea formei
de plural a unor cuvinte date;
- selectarea, dintr-o listă dată, a
unei expresii cu sens asemănător
pentru cea dată;

pag. 24 - manual
așezarea în ordine
crescătoare/descrescătoa-re a
unor numere date
Observarea
evidentierea cifrei
sistematică
MEM– 1.1; 1.2; 1.3 unităților/zecilor/sutelor dintr-un manual, fisă de lucru
număr CD, videoproiector
Aprecieri
AVAP – 2.6 identificarea „vecinilor” unui
globale si
număr <1000
individuale
Nevoile animalelor

manual – pag. 27
DP Importanța regulilor de igienă fisă de lucru, Observarea
1.1; 2.3 pentru sănătate manual, pag. 17-20 sistematică
Cum să fiu sănătos
CLR-1.2 enunțarea unor reguli de păstrare Aprecieri
a igienei în sala de clasă globale si
povestirea unor întâmplări cu individuale
impact negative
jocuri
discutarea regulilor de igienă de
acasă
exerciții de tip adevărat/fals
Joi, familiarizarea, întelegerea, si
12 oct. explorarea textului
citirea în ritm propriu, cu
adaptarea intonaţiei impusă de
CLR
semnele de punctuaţie a unui text
1.2; 1.3; 1.4; 3.1; 3.4; Observarea
narativ
4.1; 4.2 sistematică
formulare de răspunsuri la
2h
întrebări manual, fisă de lucru
cuprinsul unei cărti – continut CD, videoproiector
DP-2.3 Aprecieri
răsfoirea mai multor tipuri de
CLR – 1.2 globale si
cărti pentru lecturarea dif. tipuri
individuale
de cuprins
tipuri de cărti
joc de rol: La librărie

pag. 25
MEM– 1.1; 1.2; 1.3 -așezarea în ordine manual, fisă de lucru Observarea
crescătoare/descrescătoa-re a CD, videoproiector sistematică
AVAP – 2.6 unor numere date
-evidentierea cifrei Aprecieri
unităților/zecilor/sutelor dintr-un globale si
număr individuale
-identificarea „vecinilor” unui
număr <1000

manual – pag. 27
LB. ENGLEZĂ

Vineri, -aproximarea unor valori


13 oct. numerice: sume cheltuite pentru
un obiect/serviciu, vârsta unor
arbori/animale
-rotunjirea la zeci a unui număr Observarea
dat sistematică
MEM – 1.1; 1.2; 1.3
-rotunjirea la sute a unui număr manual, fisă de lucru
dat CD, videoproiector Aprecieri
AVAP – 2.6
-estimarea rezultatului unui calcul globale si
fără efectuarea calculului individuale

Nevoile oamenilor

manual – pag. 28
Timbrul
Sunetele muzicale instrumentale
Lecturi Observarea
MM
-audierea unor fragmente și manual, computer, CD, sistematică
1.4; 2.1
recunoașterea sunetelor videoproiector
diverselor instrumente Proba
CLR - 2.3
-citirea și discutarea unor lecturi practică
despre viața și activitatea unor
compozitori (pagina 10 – manual)
AVAP Acasă manual, cele necesare Observarea
1.2; 2.1; 2.3 Casa mea pentru pictură, desen, sistematică
-lucrări care reprezintă case de
diferite forme, folosind diverse
Aprecieri
tehnici de lucru (desen, pictură,
colaj, computer, globale si
CLR - 2.2 colaj)
videoproiector individuale
- discuții pe tema “Acasă” și ce
reprezintă pentru fiecare acest
Expoziție
cuvânt
Acasă
Observarea
Casa mea
sistematică
AVAP -lucrări care reprezintă case de manual, cele necesare
1.2; 2.1; 2.3 diferite forme, folosind diverse pentru desen, alte
Aprecieri
tehnici de lucru (desen, pictură, elemente decorative,
globale si
CLR - 2.2 colaj) computer,
individuale
- discuții pe tema “Acasă” și ce videoproiector
reprezintă pentru fiecare acest
Expoziție
cuvânt

Săptămâna 6:

Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare


studiu +
disciplinele
integrate*/
Competențe
specifice
Luni, Recapitulare
Observarea
16 oct. Timbrul (sunetul)
sistematică
MM -identificarea diferitelor tipuri de
manual, computer,
1.4; 2.1 sunete (vocale, instrumentale)
CD
-recunoașterea unor instrumente
videoproiector Aprecieri
CLR - 2.3 muzicale
globale si
-informații din viața și activitatea
individuale
unor compozitori
citirea, pe roluri, a dialogurilor
remarcarea formulelor de politete
utilizate în formularea
cererii/oferirii de informatii Observarea
CLR fise de lucru, sistematică
1.2; 1.3; 2.4; 3.1; 3.4; jocuri de rol, pe diferite teme,
4.1 computer, CD,
prin care se exersează videoproiector
cererea/oferirea de informatii Aprecieri
DP-2.3 globale si
vizită la bibliotecă individuale
completarea fisei de bibliotecă

manual – pag. 26
MEM – 1.1; 1.2; 1.3 aproximarea unor valori fise de lucru, Observarea
computer, CD, sistematică
AVAP – 2.6 numerice: sume cheltuite pentru videoproiector
un obiect/serviciu, vârsta unor Aprecieri
arbori/animale globale si
individuale
rotunjirea la zeci a unui număr
dat
rotunjirea la sute a unui număr
dat
estimarea rezultatului unui calcul
fără efectuarea calculului
Nevoile oamenilor
manual – pag. 28
Trecerea din linie pe un rând în
formaţii de lucru în semicerc şi
cerc.
Trecerea din coloană câte unul în
formaţiile de semicerc şi cerc
- ex de trecere din linie pe un
rând în formaţii de semicerc şi Evaluare
cerc. echipament sportiv continuă
- ex de trecere din coloană câte - baza sportivă
ED. FIZICĂ
unul în formaţii de semicerc şi Observarea
cerc sistematică a
- mers şi alergare – repetare cu elevilor
accent pe execuţie corectă

- activităţi practice de exersare;


- activităţi în diferite formaţii de
lucru;
- jocuri
Marți, CLR Text-suport Lecție pe buturugă, fise de lucru, manual, Observarea
1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 3.4; computer, CD, sistematică
17 oct. 4.1 după Vitali Kuzovik videoproiector
-exerciții de citire fluentă,
Aprecieri
corectă, coerentă, selective, pe
roluri
-alcătuire de propoziții cu
ajutorul cuvintelor noi
-exprimarea propriei păreri
referitoare la personaje/întâmplări

-povestirea orală a textului, cu


sprijin din partea învățătorului;
- formularea unor enunţuri scurte,
clare, prin care să solicite sprijin globale si
în condiţiile individuale
neînţelegerii unui mesaj oral; Dictare
- derivarea unor cuvinte cu
ajutorul prefixelor
- realizarea unui dialog despre
activitățile specifice școlii
(rubrica ”Activitate în
grup”);
- identificarea și scrierea formei
de plural a unor cuvinte date;

manual – pag. 29

MEM – 1.1; 1.2; 1.3 așezarea în ordine fise de lucru, Observarea


computer, CD, sistematică
AVAP – 2.6 crescătoare/descrescătoare a unor videoproiector
numere date Aprecieri
evidentierea cifrei globale si
individuale
unităților/zecilor/sutelor dintr-un
număr
scrierea rezultatelor obținute prin
compa-rare, utilizând semnele <,
>, =
identificarea „vecinilor” unui
număr <1000
identificarea unor numere mai
mici decât 1000 în condiții
precizate

Despre nevoile de bază ale


oamenilor

Recapitulare – numerația 0-1000


RELIGIE
ED. FIZICĂ Trecerea din linie pe un rând în echipament sportiv Evaluare
formaţii de lucru în semicerc şi - baza sportivă continuă
cerc.
Trecerea din coloană câte unul în Observarea
formaţiile de semicerc şi cerc sistematică a
- ex de trecere din linie pe un elevilor
rând în formaţii de semicerc şi
cerc.
- ex de trecere din coloană câte
unul în formaţii de semicerc şi
cerc
- mers şi alergare – repetare cu
accent pe execuţie corectă

- activităţi practice de exersare;


- activităţi în diferite formaţii de
lucru;
- jocuri
Miercuri Observarea
, Dialogul – pag. 32-33 sistematică
CLR fise de lucru, manual,
18 oct. -jocuri de rol
1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 3.4; computer, CD,
-reguli de inițiere, menținere,
4.1 videoproiector
încheiere a dialogurilor Aprecieri
2h
Recapitulare globale si
individuale
MEM – 1.1; 1.2; 1.3 numărare din 1 în 1, din 2 în 2, fise de lucru, Observarea
computer, CD, sistematică
AVAP – 2.6 din 3 în 3 etc., în ordine videoproiector
crescătoare și descrescătoare, cu Aprecieri
precizarea limitelor intervalului globale si
individuale
(de la-până la)
rotunjirea la zeci/sute a unui
număr dat
identificarea unor numere mai
mici decât 1000 în condiții
precizate
identificarea numerelor pare și
impare dintr-un șir dat
selectarea unor numere după un
criteriu dat
compunerea/descompunerea
numerelor din sute, zeci si unităti
nevoile plantelor,animalelor și
oamenilor
Recapitulare – numerația 0-1000
Importanța normelor de igienă
pentru sănătate și învățare și
pentru relațiile cu ceilalți
Cum să fiu sănătos
Recapitulare
Observarea
DP -enunțarea unor reguli de păstrare
sistematică
1.1; 2.3 a igienei în sala de clasă fisă de lucru,
-povestirea unor întâmplări cu manual, pag. 21-26
Aprecieri
CLR-1.2 impact negativ
globale si
AVAP 2.6 -jocuri
individuale
-discutarea regulilor de igienă de
acasă
-exerciții de tip adevărat/fals
-interviuri cu colegii
-colaje
Joi, Observarea
sistematică
19 oct.
CLR Recapitularea unității tematice fise de lucru, manual, Evaluare
1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 3.4; computer, CD, sumativă
4.1 videoproiector
2h Test de evaluare test de evaluare Aprecieri
globale si
individuale
MEM – 1.1; 1.2; 1.3; identificarea unor numere mai fise de lucru, Muncă
3.1; 3.2 computer, CD, independentă
mici decât 1000 în condiții
precizate
ordonarea
crescătoare/descrescătoare a unor
numere naturale de trei cifre prin
compararea acestora două câte
două
scrierea unui șir de numere
pare/impare, având date limitele Activitate
AVAP – 2.6 intervalului videoproiector individuală
selectarea unor numere după un
criteriu dat
compunerea/descompunerea
numerelor din sute, zeci si unităti
forme de relief: câmpia, dealul,
muntele
nevoile
plantelor,animalelor,oamenilor
Recapitulare numerația 100-1000

LB. ENGLEZĂ

Vineri, MEM – 1.1; 1.2; 1.3; Evaluare – numerația 100-1000 manual, fișe de lucru, Test de
3.1; 3.2 computer, evaluare
20 oct. -identificarea unor numere mai videoproiector
AVAP – 2.6 mici decât 1000 în condiții Muncă
independentă
precizate
-ordonarea Activitate
individuală
crescătoare/descrescătoare a unor
numere naturale de trei cifre prin Evaluare
sumativă
compararea acestora două câte
două
-scrierea unui șir de numere
pare/impare, având date limitele
intervalului
-selectarea unor numere după un
criteriu dat
-compunerea/descompunerea
numerelor din sute, zeci si unităti
-forme de relief: câmpia, dealul,
muntele
-nevoile
plantelor,animalelor,oamenilor
Evaluare. Ameliorare. Dezvoltare
Recapitulare
Timbrul (sunetul)
-identificarea diferitelor tipuri de
MM
sunete (vocale, instrumentale) manual, fișă de lucru,
1.4; 2.1 Evaluare
-recunoașterea unor instrumente computer, CD
sumativă
muzicale videoproiector
CLR - 2.3
-informații din viața și activitatea
unor compozitori
Test de evaluare
AVAP Acasă manual, cele necesare Observarea
1.2; 2.1; 2.3 Locul unde mă joc pentru pictură, desen, sistematică
2h -lucrări care reprezintă diferite colaj, plastilină
jocuri pe care copiii le joacă computer, Aprecieri
CLR - 2.2 împreună cu prietenii sau singuri, videoproiector globale si
individuale
realizate în diverse tehnici
(pictură, desen, colaj, modelaj)
Expoziție

Unitatea tematică 3: Comunitatea mea


Perioada: Săptămânile 7, 8 (23 oct.-10 nov.)

Săptămâna 7:

Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare


studiu +
disciplinele
integrate*/
Competențe
specifice
Luni, Jucării muzicale
23 oct.
Jucării muzicale din materiale
Observarea
naturale și reciclabile
sistematică
MM
manual – pag. 14,
1.1; 1.2; 1.4; - confecționarea de jucării
computer, CD
muzicale din materiale aflate la
videoproiector Aprecieri
AVAP-2.6 îndemână
globale si
- decorarea jucăriilor musicale
individuale
- audiție muzicală – Simfonia
jucăriilor, de Leopold Mozart
-
CLR  Textul narativ manual, pag. 36, Observarea
1.1; 1.2; 3.1 3.2; 4.1
 Text-suport: Bunici,părinți, computer, CD, sistematică
DP-2.3 copii videoproiector
MEM-3.1 după Alexandra Ioachim
Aprecieri
-familiarizarea, întelegerea, si globale si
explorarea textului individuale
-citirea în ritm propriu, cu
adaptarea intonaţiei impusă de
semnele de punctuaţie
-citirea selectivă în funcţie de
anumite repere
-identificarea titlului, autorului, a
nr. de alineate
-precizarea locului şi timpului
acţiunii
-identificarea personajelor
-formularea de răspunsuri la
întrebări
-cuvinte cu sens asemănător/cu
sens opus
-video: informatii, curiozităti
despre pițigoi
MEM – 1.4; 1.6; 5.2 Adunarea și scăderea numerelor manual pag 32, fisă de Observarea
naturale de la 100 la 1000, fără și lucru sistematică
AVAP – 2.6 cu trecere peste ordin
Adunarea și scăderea fără trecere Aprecieri
peste ordin globale si
100 – 1000 individuale
Despre rezervațiile naturale

- reactualizarea noțiunilor de
termeni, sumă,cu mai
mare,descăzut,scăzător,diferen-
ță
- descompunerea nr. în SZU
- efectuarea de exerciții de
adunare SZU cu SZU și ZU
- calculul sumei oral si în scris
probleme care presupun adunarea
Pornire şi oprire din mers

- repetarea exerciţiilor de front şi


formaţii învăţate
- ex. de pornire cu mers pe loc şi
Evaluare
oprire (pornire şi oprire din
echipament sportiv continuă
mers);
- baza sportivă
ED. FIZICĂ - activităţi practice de exersare;
Observarea
- jocuri, întreceri
sistematică a
- activităţi în diferite formaţii de
elevilor
lucru
- repetarea exerciţiilor de front şi
formaţii învăţate
- exerciţii de formare şi strângere
a coloanei de gimnastică câte 4
Marți, CLR Textul narativ fise de lucru, manual Observarea
1.3; 2.1; 2.2; 3.1; 4.1
24 oct. Text-suport: Bunici,părinți, – pag. 37-38, sistematică
MEM-3.1 copii după Alexandra Ioachim computer, CD,
2h videoproiector
citirea textului pe fragmente Aprecieri
povestirea orală, pe fragmente globale si
folosind expresiile: la început, la individuale
un moment dat, după aceea, apoi,
în cele din urmă Dictare
completarea propozițiilor
lacunare cu cuvinte potrivite din
text
alcătuirea unor propoziții cu
cuvinte din text
identificarea însusirilor potrivite
cuvintelor date
Adunarea și scăderea fără trecere
peste ordin
100 – 1000

Despre rezervațiile naturale

 evidențierea proprietăților
adunării (comutativitate,
Observarea
asociativitate, element neutru), manual – pag. 33
sistematică
MEM – 1.4; 1.6; 5.2 fără precizarea terminologiei fise de lucru,
 rezolvarea de adunări și computer, CD,
Aprecieri
AVAP – 2.6 scăderi, mental și în scris, fără videoproiector
globale si
trecere peste ordin, respectând
individuale
algoritmul și așezarea corectă a
unităților, zecilor și sutelor
 compararea unei sume cu
un număr/ sumă
 măreste un număr, o sumă
cu ...
probleme de care se rezolvă prin
două operatii
RELIGIE
ED. FIZICĂ Pornire şi oprire din mers echipament sportiv Evaluare
- repetarea exerciţiilor de front şi
formaţii învăţate
- ex. de pornire cu mers pe loc şi
oprire (pornire şi oprire din
continuă
mers);
- baza sportivă
- activităţi practice de exersare;
Observarea
- jocuri, întreceri
sistematică a
- activităţi în diferite formaţii de
elevilor
lucru
- repetarea exerciţiilor de front şi
formaţii învăţate
- exerciţii de formare şi strângere
a coloanei de gimnastică câte 4
Miercuri CLR Textul liric fise de lucru, manual Observarea
1.1; 1.2; 3.1 3.2; 4.1
, – pag. 40, computer, sistematică
25 oct. DP-2.3 Text-suport: Orașul meu CD, videoproiector
MEM-3.1 după Alexandra Mălureanu
2h
Aprecieri
familiarizarea, întelegerea, si globale si
explorarea textului individuale
citirea în ritm propriu, cu
adaptarea intonaţiei impusă de
semnele de punctuaţie
citirea selectivă în funcţie de
anumite repere
identificarea titlului, autorului, a
strofelor și versurilor
memorare
identificarea personajelor
formularea de răspunsuri la
întrebări
cuvinte cu sens asemănător/cu
sens opus
- Adunarea cu trecere peste
ordinul unităților 100 – 1000

- Despre un proiect eco


Observarea
- efectuarea de adunări cu
sistematică
numere mai mici decât 1000 cu
manual, pag. 34
trecere peste ordinul U cu
MEM – 1.4; 1.6; 5.2 fise de lucru, Munca
numere formate numai din sute,
computer, CD, independentă
din SZ, din SZU
AVAP – 2.6 videoproiector
- utilizarea terminologiei specific
Aprecieri
adunării
globale si
- evidențierea proprietăților
individuale
adunării (comutativitate,
asociativitate, element neutru),
fără precizarea terminologiei
- probleme care presupun operatii
de adunare și scădere
DP - 1.1 Dezvoltarea emoțională și manual, pag. 27, 28 Observarea
socială fișe de lucru, CD, sistematică
CLR-1.2 Emoțiile mele. Cum îmi exprim computer,
AVAP-2.6 emoțiile? videoproiector Aprecieri
- exerciții de identificare a
emoțiilor resimțite în diverse
situații de viață
- răspunsuri la întrebarea: Cum te globale si
simți astăzi? individuale
- definirea noțiunii de emoție
- Ciorchinele emoțiilor
- lucru în echipă Turul emoțiilor
noastre
Joi, Textul liric
26 oct.
Text-suport: Orașul meu
după Alexandra Mălureanu
Observarea
CLR -citirea în ritm propriu, cu sistematică
1.2; 1.3; 2.1 3.1; 4.1; adaptarea intonaţiei impusă de fise de lucru, manual
4.2 – pag. 41, computer, Aprecieri
semnele de punctuaţie
MEM-3.1 -citirea selectivă în funcţie de CD, videoproiector globale si
MM-1.4 anumite repere test de evaluare individuale
-formularea de enunturi folosind
cuvintele din text Memorizare
-completarea de enunturi lacunare
folosind cuvintele din text
autodictare

MEM – 1.4; 1.6; 5.2 Adunarea cu trecere peste manual, pag. 35 Aprecieri
ordinul unităților fise de lucru, globale si
AVAP – 2.6 100 – 1000 computer, CD, individuale
- efectuarea de adunări cu
numere mai mici decât 1000 cu
trecere peste ordinul U
- aflarea termenului necunoscut la Muncă
adunare si scădere cu ajutorul independentă
balanței
videoproiector
- utilizarea terminologiei specific Activitate
adunării individuală
- probleme care presupun operatii
de adunare și scădere
- evidențierea proprietăților
adunării (comutativitate,
asociativitate, element neutru),
fără precizarea terminologiei

LB. ENGLEZĂ

Vineri, MEM – 1.4; 1.6; 5.2 Adunarea cu trecere peste manual, pag. 36 Observarea
27 oct. ordinul zecilor fișe de lucru sistematică
AVAP – 2.6 100 – 1000 CD, computer,
videoproiector Aprecieri
Influența negativă a omului globale si
asupra mediului individuale

- efectuarea de adunări cu
numere mai mici decât 1000 cu
trecere peste ordinul Z
- aflarea termenului necunoscut la
adunare si scădere cu ajutorul
balanței
- probleme care se rezolvă prin
adunare si scădere
- calculul sumei oral si în scris
- evidențierea proprietăților
adunării (comutativitate,
asociativitate, element neutru),
fără precizarea terminologiei
Jucării muzicale

Jucării muzicale din materiale


Observarea
naturale și reciclabile
sistematică
MM - 1.1; 1.2; 1.4; manual – pag. 15,
- confecționarea de jucării
computer, CD
muzicale din materiale aflate la
AVAP-2.6 videoproiector Aprecieri
îndemână
globale si
- decorarea jucăriilor musicale
individuale
- audiție muzicală – Simfonia
jucăriilor, de Leopold Mozart
-
AVAP Curcubeu manual – pag. 24-26, Observarea
1.2; 2.1; 2.3 cele necesare pentru sistematică
2h Povești despre curcubeu pictură, desen, colaj,
plastilină computer, Aprecieri
CLR - 2.2 - realizarea de desene care videoproiector globale si
reprezintă curcubeul individuale
- realizarea de planșe în diferite
tehnici, reprezentând curcubeul
- realizarea de desene folosind
punctele
Expoziție
- exerciții de decupare după
contur sau rupere a hârtiei și
lipire

Săptămâna 8:

Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare


studiu +
disciplinele
integrate*/
Competențe
specifice
Luni, MM Jucării muzicale manual – pag. 16, Observarea
6 nov. 1.1; 1.2; 1.4; computer, CD sistematică
Orchestra de jucării muzicale videoproiector
AVAP-2.6
- definirea unei orchestre și Aprecieri
cunoașterea componenței globale si
acesteia individuale
- interpretarea cântecului Cucule,
pasăre sură, după I.D. Chirescu
- acompanierea cântării vocale de
jucării muzicale
- tactarea ritmului, folosind
jucăriile muzicale confecționate
Textul liric

Text-suport: Orașul meu


după Alexandra Mălureanu Observarea
CLR
sistematică
1.2; 1.3; 2.1 3.1; 4.1;
-citirea în ritm propriu, cu manual, pag. 41,
4.2
adaptarea intonaţiei impusă de computer, CD, Autodictare
semnele de punctuaţie videoproiector
MEM-3.1
-citirea selectivă în funcţie de Aprecieri
MM-1.4
anumite repere globale si
-formularea de enunturi folosind individuale
cuvintele din text
-completarea de enunturi lacunare
folosind cuvintele din text
MEM – 1.4; 1.6; 5.2 Adunarea cu trecere peste manual pag 37, fisă Observarea
ordinul zecilor de lucru, CD, sistematică
AVAP – 2.6 100 – 1000 computer,
videoproiector Aprecieri
Influența negativă a omului globale si
asupra mediului individuale

-efectuarea de adunări cu numere


mai mici decât 1000 trecere
peste ordinul Z
-probleme care se rezolvă prin
adunare
-calculul sumei oral si în scris
-evidențierea proprietăților
adunării (comutativitate,
asociativitate, element neutru),
fără precizarea terminologiei

Elemente de organizare a echipament sportiv


activităților practice sportive - baza sportivă Probă de
ED. FIZICĂ
evaluare
Probă de evaluare
Marți, Așezarea textului în pagina
7 nov. caietului pag.42-43 Observarea
sistematică
CLR -ex.de copiere și transcriere a
fise de lucru, manual
1.2; 1.3; 2.2 3.1; 4.1; unor texte literare cunoscute
– pag. 42-43,
4.2 -alcătuire de enunturi cu cuvinte Aprecieri
computer, CD,
date globale si
videoproiector
MM-1.4 -transformări ale cuvintelor individuale
2h -corectarea cuvintelor scrise
gresit Dictare
-dictare, transcriere
-audiție muzicală
MEM – 1.4; 1.6; 5.2 Adunarea cu trecere peste manual – pag. 37 Observarea
ordinul zecilor fise de lucru, sistematică
100 – 1000

Influența negativă a omului


asupra mediului
-efectuarea de adunări cu numere
mai mici decât 1000 cu trecere
computer, CD,
peste ordinul Z Aprecieri
AVAP – 2.6 videoproiector
-evidențierea proprietăților globale si
adunării (comutativitate, individuale
asociativitate, element neutru),
fără precizarea terminologiei
-probleme care se rezolvă prin
două exerciții de adunare
-compunere de probleme
RELIGIE
Complex de exerciţii pentru
Evaluare
influenţarea aparatului locomotor
echipament sportiv continuă
- baza sportivă
ED. FIZICĂ - învăţarea complexului de
Observarea
exerciţii pentru influenţarea
sistematică a
aparatului locomotor;
elevilor
Miercuri CLR Recapitulare fise de lucru, manual Observarea
, 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1 – pag. 44, computer, sistematică
8 nov. 3.2; 3.4; 4.1; 4.2 -citirea în ritm propriu a unor CD, videoproiector
texte scurte, cu adaptarea
AVAP-2.6 intonaţiei impusă de semnele de Aprecieri
punctuaţie, identificarea textelor
narative
-identif. personajelor dintr-un text
narativ
-precizarea locului şi timpului
acţiunii prezentate într-un text
audiat globale si
2h
-relatarea, în succesiune logică, a individuale
întâmplărilor din text
-ex. de scriere corectă: într-o,
într-un,mp, mb
-ilustrarea prin desen a unor
fragmente de text, cu respectarea
unor informaţii
MEM – 1.4; 1.6; 3.1; Adunarea numerelor 100-1000, manual, pag. 38 Observarea
4.2; 5.2 cu trecere peste ordinal unităților fise de lucru, sistematică
computer, CD,
AVAP – 2.6 -utilizarea terminologiei specifice videoproiector Munca
micșorează/măreste un independentă
nr./sumă/diferență
-aflarea nr. necunoscut la adunare Aprecieri
și scădere globale si
-compararea unei sume/diferențe individuale
cu un număr, o sumă/diferentă
-proba adunării si scăderii
-probleme prin adunare și scădere

Extinderea suprafețelor locuibile


Dezvoltarea emoțională și
socială
Găndurile noastre ne creează
emoții
Emoțiile în imagini și culori Observarea
manual, pag. 29 - 32
DP - 1.1 sistematică
fișe de lucru, CD,
- exerciții de identificare a
computer,
CLR-1.2 emoțiilor resimțite în diverse Aprecieri
videoproiector
AVAP-2.6 situații de viață globale si
- răspunsuri la întrebarea: Cum te individuale
simți astăzi?
- Mascota mea are emoții
- Secretul din povestire
- Dacă vesel se trăiește
Joi, Evaluarea unității tematice
9 nov.
-citirea unui text scurt narativ,
identificarea personajelor
CLR
-precizarea locului şi timpului fise de evaluare,
1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1
acţiunii prezentate într-un text manual – pag. 44, Test de
3.2; 3.4; 4.1; 4.2
audiat computer, CD, evaluare
MM-1.4
-relatarea, în succesiune logică, a videoproiector sumativă
întâmplărilor din text
-ilustrarea prin desen a unor
fragmente de text, cu respectarea
unor informaţii
-ex. de scriere corectă
MEM – 1.4; 1.6; 3.1; Adunarea și scăderea numerelor manual, pag. 39 Aprecieri
100-1000, cu și fără trecere peste
ordin – Recapitulare
globale si
individuale
-utilizarea terminologiei specifice
micșorează/măreste un
fise de lucru, Muncă
4.2; 5.2 nr./sumă/diferență
computer, CD, independentă
-aflarea nr. necunoscut la adunare
videoproiector
AVAP – 2.6 și scădere
Activitate
-compararea unei sume/diferențe
individuală
cu un număr, o sumă/diferentă
-proba adunării si scăderii
-probleme prin adunare și scădere
Recapitulare

LB. ENGLEZĂ

Vineri, MEM – 1.4; 1.6; 3.1; Adunarea și scăderea numerelor manual, pag. 39 Test de
10 nov. 4.2; 5.2 100-1000, cu și fără trecere peste fișe de evaluare evaluare
ordin – Evaluare CD, computer, sumativă
AVAP – 2.6 videoproiector
-adunări și scăderi fără trecere
peste ordin
-micșorează/măreste un număr/o
sumă/diferență cu ...
-aflarea nr. necunoscut la adunare
și scădere
-adunarea cu trecere peste ordin
-compararea unei sume/diferențe
cu un număr, o sumă/diferentă
-proba adunării si scăderii
-probleme prin adunare și scădere

Test de evaluare
Jucării muzicale

Recapitulare/Evaluare
Observarea
sistematică
- definirea unei orchestre și
MM manual – pag. 17, 18,
cunoașterea componenței
1.1; 1.2; 1.4; computer, CD
acesteia
videoproiector Muncă
- interpretarea cântecului Cucule,
AVAP-2.6 fișe de lucru independentă
pasăre sură, după I.D. Chirescu
- acompanierea cântării vocale de
Evaluare
jucării muzicale
- tactarea ritmului, folosind
jucăriile muzicale confecționate
AVAP Curcubeu manual – pag. 27-30, Observarea
1.2; 2.1; 2.3 sistematică
2h Povești despre curcubeu nasturi, material
Cu umbrela prin ploaie textile, ace, ață, Aprecieri
CLR - 2.2 Curcubeul nostru hârtie colorată, lipici, globale si
foarfecă, individuale
- coasere de nasturi
- croire material textile și lipire computer, Expoziție
pe suport videoproiector
- împletire
- ruperea și lipirea hârtiei

Unitatea tematică 4: Despre comportamente


Perioada: Săptămânile 9-12 (13 nov. – 8 dec.)

Săptămâna 9:

Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare


studiu +
disciplinele
integrate*/
Competențe
specifice
Luni, MM Ritmul manual – pag. 20, Observarea
13 nov. 1.1; 1.2; 1.4; computer, CD sistematică
Durata sunetelor – sunetul videoproiector
AVAP-2.6 scurt, sunetul lung
- observarea duratei diferitelor Aprecieri
sunete emise
- păstrarea ritmului unei melodii,
globale si
prin bătăi din palme
individuale
- Audiție Iac-așa, grupul Song
- Albinița mea, după Delcasso
CLR Textul narativ. manual, pag. 46, 47, Observarea
1.1; 1.2; 3.1 3.4; 4.1 Recunoașterea și descrierea computer, CD, sistematică
personajelor videoproiector
DP-2.3
MM-1.4 Aprecieri
text – suport: Fetița cu globale si
părul azuriu după individuale
Aleksei Tolstoi

- familiarizarea, întelegerea, si
explorarea textului
- citirea în ritm propriu, cu
adaptarea intonaţiei impusă de
semnele de punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de
anumite repere
- identificarea titlului, autorului, a
nr. de alienate
- precizarea locului şi timpului
acţiunii
- identificarea personajelor
- formularea de răspunsuri la
întrebări
- cuvinte cu sens asemănător/cu
sens opus
- video: PPT-Fetița cu păr azuriu
Recapitulare – Adunarea cu
trecere peste ordin

adunarea numerelor cu trecere


Observarea
peste ordin cu ajutorul
sistematică
MEM – 1.4; 1.6; 5.2 numărătorii pozitionale
manual, fisă de lucru
măreste un număr/o sumă cu…
AVAP – 2.6 Aprecieri
însusirea algoritmului de calcul
globale si
calcul sumei oral si în scris
individuale
calculul sumei a două numere, în
tabel
probleme cu două operatii care
presupun adunarea si scăderea
Complex de exerciţii pentru Evaluare
influenţarea aparatului locomotor echipament sportiv continuă
- baza sportivă
ED. FIZICĂ
- execuţia poziţiilor după modelul Observarea
demonstrat sistematică a
- jocuri, întreceri elevilor
Marți, CLR Textul narativ. fise de lucru, manual Observarea
14 nov. 1.1; 1.2; 3.1 3.4; 4.1 Cuvinte care exprimă însușiri – pag. 48, computer, sistematică
2h CD, videoproiector
DP-2.3 text – suport: Fetița cupărul
MM-1.4 azuri, după Aprecieri
Aleksei Tolstoi globale si
Cuvinte care exprimă însușiri
- citirea în ritm propriu, cu
adaptarea intonaţiei impusă de
semnele de punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de
anumite repere
- ident.titlului, autorului, a nr. de individuale
alienate
- precizarea locului şi timpului Dictare
acţiunii
- identificarea personajelor
- formularea de răspunsuri la
întrebări
- cuvinte cu sens asemănător/cu
sens opus
- Cântec:Nu mi-e frică de Bau
Bau
MEM – 1.4; 1.6; 5.2 Recapitulare – Adunarea cu manual, fisă de lucru Observarea
AVAP – 2.6 trecere peste ordin sistematică

adunarea numerelor cu trecere Aprecieri


peste ordin cu ajutorul globale si
numărătorii pozitionale individuale
măreste un număr/o sumă cu…
însusirea algoritmului de calcul
calcul sumei oral si în scris
calculul sumei a două numere, în
tabel
probleme cu două operatii care
presupun adunarea si scăderea
RELIGIE
Poziţii ale braţelor

- poziţii cu braţe întinse: braţe


întinse înainte, braţele sus, braţele Evaluare
lateral, braţale jos; echipament sportiv continuă
- poziţii cu braţele pe direcţii - baza sportivă
ED. FIZICĂ
intermediare: braţele lateral-jos, Observarea
braţele lateral-sus, braţale îninte- sistematică a
sus, braţele înainte-jos, braţele elevilor
înapoi-jos.
- execuţia poziţiilor după modelul
demonstrat
Miercuri,
15 nov. CERC PEDAGOGIC

Joi, CLR Intonarea propoziției – Punctul. fise de lucru, manual Observarea


16 nov. 1.1; 1.2; 3.1 3.4; 4.1 Semnul întrebării – pag. 49, computer, sistematică
MM-1.4 CD, videoproiector
-citirea în ritm propriu, cu test de evaluare Aprecieri
-adaptarea intonaţiei impusă de globale si
semnele de punctuaţie ale unui individuale
text
-alcătuirea de enunturi folosind
semnele de punctuație studiate
dictare

Recapitulare – Adunarea cu
trecere peste ordin

adunarea numerelor cu trecere


Observarea
peste ordin cu ajutorul
sistematică
MEM – 1.4; 1.6; 5.2 numărătorii pozitionale
manual, fisă de lucru
măreste un număr/o sumă cu…
AVAP – 2.6 Aprecieri
însusirea algoritmului de calcul
globale si
calcul sumei oral si în scris
individuale
calculul sumei a două numere, în
tabel
probleme cu două operatii care
presupun adunarea si scăderea

LB. ENGLEZĂ

Vineri, MEM – 1.4; 1.6; 5.2 Recapitulare/Evaluare manual, fisă de lucru Observarea
17 nov. AVAP – 2.6 fișe de evaluare sistematică
Adunarea cu trecere peste ordin
Aprecieri
- adunarea numerelor cu trecere globale si
peste ordin cu ajutorul individuale
numărătorii pozitionale
- măreste un număr/o sumă cu… Evaluare
- însusirea algoritmului de calcul sumativă
calcul sumei oral si în scris
- calculul sumei a două numere,
în table
- probleme cu două operatii care
presupun adunarea si scăderea
Ritmul
Observarea
Durata sunetelor – sunetul
sistematică
MM scurt, sunetul lung
manual – pag. 20,
1.1; 1.2; 1.4; - observarea duratei diferitelor
computer, CD
sunete emise
videoproiector Aprecieri
AVAP-2.6 - păstrarea ritmului unei melodii,
globale si
prin bătăi din palme
individuale
- Audiție Iac-așa, grupul Song
- Albinița mea, după Delcasso
- Inimă verde Observarea
AVAP sistematică
1.2; 2.1; 2.3 Piatră manual – pag. 42,
2h cele necesare pentru Aprecieri
- observarea diferitelor tipuri de pictură, computer, globale si
CLR - 2.2 pietre din natură (formă, videoproiector individuale
mărime, culoare)
- -pictură pe pietre Expoziție
Săptămâna 10:

Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare


studiu +
disciplinele
integrate*/
Competențe
specifice
Luni, MM Ritmul manual – pag. 21, Observarea
20 nov. 1.1; 1.2; 1.4; Marcarea structurilor ritmice computer, CD sistematică
videoproiector
AVAP-2.6 - observarea duratelor sunetelor
muzicale Aprecieri
- tactarea ritmului, prin bătăi din globale si
palme individuale
- cântece: Podul de piatră, Foaie
verde, busuioc
Punctul. Semnul
întrebării.
Observarea
Recapitulare sistematică
CLR manual, pag. 49,
1.1; 1.2; 3.1 3.4; 4.1 citirea în ritm propriu, cu computer, CD, Dictare
adaptarea intonaţiei impusă de videoproiector
MM-1.4 semnele de punctuaţie ale unui Aprecieri
text globale si
dictare individuale
alcătuire de enunțuri
lectură:
MEM – 1.4; 1.6; 5.2 Scăderea cu împrumut de la manual pag 40-41, Observarea
ordinul zecilor fisă de lucru, CD, sistematică
AVAP – 2.6 Influența negativă a ploii și computer,
grindinei videoproiector Aprecieri
globale si
scăderea numerelor cu trecere individuale
peste ordin cu ajutorul
numărătorii pozitionale
însusirea algoritmului de calcul
calcul diferentei oral si în scris
stabilirea corectitudinii a unor
operatii
calculul diferenei a două numere,
în tabel
problem cu două operatii care
presupun adunarea
Poziţii ale braţelor

- poziţii cu braţe întinse: braţe Evaluare


întinse înainte, braţele sus, braţele continuă
lateral, braţale jos; echipament sportiv
- poziţii cu braţele pe direcţii - baza sportivă Alinierea
ED. FIZICĂ
intermediare: braţele lateral-jos,
braţele lateral-sus, braţale îninte- Observarea
sus, braţele înainte-jos, braţele sistematică a
înapoi-jos. elevilor
- execuţia poziţiilor după modelul
demonstrat
Marți, CLR Textul liric. Strofă, versuri fise de lucru, manual Observarea
21 nov. 1.1; 1.2; 3.1 3.4; 4.1, – pag. 50, computer, sistematică
4.3 Text-suport: Păcălici la școală CD, videoproiector
de Nicolae Labiș
AVAP-2.6 Aprecieri
- familiarizarea, întelegerea, si globale si
explorarea textului individuale
- citirea în ritm propriu, cu
adaptarea intonaţiei impusă de Dictare
semnele de punctuaţie a unui
text liric
- citirea selectivă în funcţie de
anumite repere
- identificarea titlului, autorului, a
numărului de strofe, versuri
- explicarea cuvintelor noi si
introducerea acestora în
vocabularul copiilor
- auditie: Suntem școlari
Scăderea cu împrumut de la
ordinul sutelor
Influența negativă a secetei și
caniculei

- însusirea algoritmului de calcul Observarea


manual – pag. 42
calcul diferentei oral si în scris sistematică
MEM – 1.4; 1.6; 5.2 fise de lucru,
- micsorarea unui
computer, CD,
număr/sume/diferente cu un Aprecieri
AVAP – 2.6 videoproiector
număr/sumă/diferență globale si
- proba adunării si scăderii individuale
- stabilirea corectitudinii a unor
operatii
- calculul diferenței a două
numere, în table
- probleme cu două operatii
RELIGIE
ED. FIZICĂ Poziţii ale membrelor echipament sportiv Evaluare
inferioare: stând, stând depărtat, - baza sportivă continuă
stând pe genunchi, şezând, culcat
Observarea
- ex de executare a poziţiei sistematică a
„stând” a membrelor inferioare: elevilor
stând, stând depărtat, stând pe
genunchi;
- ex de adoptare a poziţiei
„şezând” a membrelor
inferioare:aşezat depărtat, aşezat
ghemuit, aşezat încrucişat;
- ex de adoptare a poziţiei
„culcat” a membrelor inferioare:
din culcat dorsal (depărtate
întinse, îndoite, ridicate), din
culcat facial (întinse, depărtate,
încrucişate), din culcat costal
(sus, înainte, întins sau îndoit);
- execuţia poziţiilor după modelul
demonstrat
Miercuri CLR Textul liric. Strofă, versuri fise de lucru, manual Observarea
, 1.1; 1.2; 3.1 3.4; 4.1, – pag. 51, computer, sistematică
22 nov. 4.3 Text-suport: Păcălici la școală CD, videoproiector
2h de Nicolae Labiș
Memorare și autodictare Aprecieri
AVAP-2.6 recitarea în ritm propriu, cu globale si
adaptarea intonaţiei impusă de individuale
semnele de punctuaţie a unui text
liric
citirea selectivă în funcţie de
anumite repere
explicarea cuvintelor noi si
introducerea acestora în
vocabularul copiilor
ne jucăm: „Mâna oarbă”
Scăderea cu împrumut de la
ordinul sutelor
Influența negativă a secetei și
caniculei

însusirea algoritmului de calcul Observarea


manual – pag. 43
calcul diferentei oral si în scris sistematică
MEM – 1.4; 1.6; 5.2 fise de lucru,
micsorarea unui
computer, CD,
număr/sume/diferente cu un Aprecieri
AVAP – 2.6 videoproiector
număr/sumă/diferență globale si
proba adunării si scăderii individuale
stabilirea corectitudinii a unor
operatii
calculul diferenței a două numere,
în tabel
probleme cu două operatii
DP - 1.1 Dezvoltarea emoțională și manual, pag. 33, 34 Observarea
socială fișe de lucru, CD, sistematică
CLR-1.2 computer,
AVAP-2.6 Emoții care ne fac bine. Emoții videoproiector Aprecieri
care ne fac rău globale si
Să înțelegem mai bine emoțiile individuale

-identificarea situațiilor în care


apar diferite tipuri de emoții,
stabilirea felului în care le putem
face față
- interviuri cu colegii, cu cei dragi
de acasă
- Povestea Soarelui și a
Vrăjitoarei - povestire scrisă și
desenată
Joi, Realizarea portretului lui
23 nov. Păcălici
Aprecieri
citirea în ritm propriu, cu
globale si
adaptarea intonaţiei impusă de
individuale
semnele de punctuaţie a unui text
CLR
liric manual – pag. 52,
1.1; 1.2; 3.1 3.4; 4.1, Muncă
citirea selectivă în funcţie de computer, CD,
4.3 independentă
anumite repere videoproiector
identificarea titlului, autorului, a
AVAP-2.6 Activitate
numărului strofe, versuri
individuală
explicarea cuvintelor noi si
introducerea acestora în
vocabularul copiilor
modelaj: Școala noastră
MEM – 1.4; 1.6; 5.2 Scăderea cu împrumut de la manual, pag. 44 Aprecieri
ordinul zecilor si al sutelor fise de lucru, globale si
AVAP – 2.6 Influența brumei asupra mediului computer, CD, individuale
videoproiector
însusirea algoritmului de calcul Muncă
calcul diferentei oral si în scris independentă
micsorarea unui
număr/sume/diferente cu un Activitate
număr/sumă/diferență individuală
proba adunării si scăderii
stabilirea corectitudinii a unor
operatii
calculul diferenței a două numere,
în tabel
probleme cu două operații

LB. ENGLEZĂ

Vineri, Scăderea cu împrumut de la


24 nov. ordinul zecilor si al sutelor
Influența brumei asupra mediului Aprecieri
globale si
însusirea algoritmului de calcul individuale
calcul diferentei oral si în scris manual, pag. 45
MEM – 1.4; 1.6; 5.2 micsorarea unui fise de lucru, Muncă
număr/sume/diferente cu un computer, CD, independentă
AVAP – 2.6 număr/sumă/diferență videoproiector
proba adunării si scăderii Activitate
stabilirea corectitudinii a unor individuală
operatii
calculul diferenței a două numere,
în tabel
probleme cu două operatii
MM Ritmul manual – pag. 21, Observarea
1.1; 1.2; 1.4; Marcarea structurilor ritmice computer, CD sistematică
videoproiector
AVAP-2.6 - observarea duratelor sunetelor
muzicale Aprecieri
- tactarea ritmului, prin bătăi din
palme globale si
- cântece: Podul de piatră, Foaie individuale
verde, busuioc
manual – pag. 43,
Observarea
- Inimă verde
AVAP sistematică
cele necesare pentru
1.2; 2.1; 2.3
Lemn desen, colaj, pictură
2h Aprecieri
globale si
- observarea diverselor obiecte crenguțe
CLR - 2.2 individuale
confecționate din lemn
- pictarea/decorarea unei crenguțe computer,
Expoziție
videoproiector
Săptămâna 11:

Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare


studiu +
disciplinele
integrate*/
Competențe
specifice
Luni, MM Ritmul manual – pag. 22, Observarea
27 nov. 1.1; 1.2; 1.4; Audiția interioară. Improvizația computer, CD sistematică
ritmică spontană videoproiector
AVAP-2.6
- Audiție Povestea unui ciobănaș, Aprecieri
interpretat de Minisong și Ioan globale si
Luchian Mihalea individuale
- exerciții de interpretare cu voce
tare a unor părți din cântec,
apoi în gând a altor părți
- tactarea ritmului cântecului
interpretat, prin bătăi din
palme/picioare
- exerciții de improvizare de
ritmuri
Intonarea
propoziției.
Linia de dialog.
Două puncte
CLR Observarea
1.1; 1.2; 1.3; 2.2; 3.1; manual, pag. 53, sistematică
citirea în ritm propriu, cu
4.1; 4.2 computer, CD,
adaptarea intonaţiei impusă de
2h videoproiector Aprecieri
semnele de punctuaţie ale unui
MEM-3.1 globale si
text
MM-1.4 individuale
utilizarea semnelor de punctuație
transcriere
dictare
audiție: Tândală și Păcală
MEM – 1.4; 1.6; 5.2 Aflarea numărului necunoscut manual pag 46, fisă de Observarea
lucru, CD, computer, sistematică
AVAP – 2.6 aflarea termenului necunoscut la videoproiector
adunare si scădere cu ajutorul Aprecieri
balanței globale si
aflarea termenului necunoscut la individuale
adunare prin operatia de scădere
aflarea descăzutului si a
scăzătorului prin operatia de
adunare, respective scădere
probleme care solicită aflarea
unui termen necunoscut
Poziţii ale membrelor inferioare:
stând, stând depărtat, stând pe
genunchi, şezând, culcat

- ex de executare a poziţiei
„stând” a membrelor inferioare:
stând, stând depărtat, stând pe
genunchi;
Evaluare
- ex de adoptare a poziţiei
echipament sportiv continuă
„şezând” a membrelor
- baza sportivă
ED. FIZICĂ inferioare:aşezat depărtat, aşezat
Observarea
ghemuit, aşezat încrucişat;
sistematică a
- ex de adoptare a poziţiei
elevilor
„culcat” a membrelor inferioare:
din culcat dorsal (depărtate
întinse, îndoite, ridicate), din
culcat facial (întinse, depărtate,
încrucişate), din culcat costal
(sus, înainte, întins sau îndoit);
- execuţia poziţiilor după modelul
demonstrat
Marți, CLR Textul narativ. fise de lucru, manual – Observarea
28 nov. 1.1; 1.2; 3.1 3.4; 4.1 Povestirea orală pag. 54-55, computer, sistematică
text–suport: Fetița care l-a luat CD, videoproiector
DP-2.3 pe NU în brațe după
MM-1.4 Octav Pancu-Iași Aprecieri
familiarizarea, întelegerea, si
explorarea textului
citirea în ritm propriu, cu
adaptarea intonaţiei impusă de
semnele de punctuaţie
citirea selectivă în funcţie de
globale si
anumite repere
individuale
identificarea.titlului, autorului, a
nr. de alineate
Dictare
precizarea locului şi timpului
acţiunii
identificarea personajelor
formularea de răspunsuri la
întrebări
cuvinte cu sens asemănător/cu
sens opus
joc de rol: Gospodarii
MEM – 1.4; 1.6; 5.2 Probleme care se rezolvă prin manual – pag. 47 Observarea
operația de adunare fise de lucru, sistematică
AVAP – 2.6 computer, CD,
scrierea datelor problemei videoproiector Aprecieri
realizarea planului de rezolvare a globale si
problemei individuale
probleme de transformare a unei
probleme cu o opratie în
probleme cu două operatii
probleme cu două operatii
probleme cu mai mult de două
operatii
probleme în versuri
RELIGIE
Poziţii ale trunchiului

- ex. de adoptare a poziţiilor Evaluare


trunchiului: trunchi îndoit înainte, echipament sportiv continuă
lateral spre dreapta sau spre - baza sportivă
ED. FIZICĂ
stânga, trunchi extins, trunchi Observarea
aplecat,trunchi răsucit spre sistematică a
dreapta sau spre stânga elevilor
- execuţia poziţiilor după modelul
demonstrat
Miercuri Textul narativ.
, Povestirea orală
29 nov. Observarea
CLR
identificarea personajelor sistematică
1.1; 1.2; 3.1 3.4; 4.1 fise de lucru, manual –
formularea de răspunsuri la
2h pag. 56-57, computer,
întrebări
CD, videoproiector
cuvinte cu sens asemănător/cu Aprecieri
DP-2.3
sens opus globale si
MM-1.4
povestirea orală a textului individuale
cântec:Are mama o fetiță

MEM – 1.4; 1.6; 5.2 Probleme care se rezolvă prin una manual – pag. 48 Observarea
sau două operații fise de lucru, sistematică
scrierea datelor problemei
realizarea planului de rezolvare a
problemei
probleme de transformare a unei computer, CD,
Aprecieri
AVAP – 2.6 probleme cu o opratie în videoproiector
globale si
probleme cu două operatii
individuale
probleme cu două operatii
probleme cu mai mult de două
operatii
probleme în versuri
Dezvoltarea emoțională și
socială

Joc de rol: Soarele și vrăjitoarea


-compararea personajelor și a
emoțiilor lor
Observarea
-identificarea personajului care a manual, pag. 35-37
DP - 1.1 sistematică
învins fișe de lucru, CD,
-găsirea unor modalități de a computer,
CLR-1.2 Aprecieri
învinge emoțiile negative videoproiector
AVAP-2.6 globale si
individuale
Exercițiu-joc Pălăriile
gânditoare și emoțiile noastre
-identificarea unor legături între
emoții și cuvintele date
-identificarea unor soluții de
stăpânire a emoțiilor
Joi,
30 nov. ZI LIBERĂ

Vineri,
1 dec. ZI LIBERĂ

Săptămâna 12:

Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare


studiu +
disciplinele
integrate*/
Competențe
specifice
Luni, Ritmul Observarea
4 dec. - Recapitulare sistematică
MM
- tactarea ritmului diverselor manual – pag. 23,
1.1; 1.2; 1.4;
melodii computer, CD
- folosirea unor jucării muzicale videoproiector Aprecieri
AVAP-2.6
pentru a tacta ritmul globale si
- cântece: Săniuța, Iarna veselă individuale
CLR Intonarea manual, pag. 58, Observarea
1.1; 1.2; 1.3; 2.2; 3.1; propoziției. computer, CD, sistematică
4.1; 4.2 Semnul Exclamării videoproiector
Două puncte Dictare
citirea în ritm propriu, cu
adaptarea intonaţiei impusă de
semnele de punctuaţie ale unui
MEM-3.1 Aprecieri
text
MM-1.4 globale si
utilizarea semnelor de punctuație
individuale
transcriere
dictare
cântec: Când învățătorul vine
Scăderea cu trecere peste ordin
Recapitulare

calculul diferentei oral si în scris


micsorarea unui
Observarea
număr/sume/diferente cu un manual pag 49, fisă
MEM – 1.4; 1.6; 3.1; sistematică
număr/sumă/diferență de lucru, CD,
3.2; 4.2; 5.2
proba adunării si scăderii computer,
Aprecieri
calculul diferenței a două numere, videoproiector
AVAP – 2.6 globale si
în table
individuale
aflarea termenului necunoscut
probleme cu două operatii

Influența negativă a ploii și


grindinei
ED. FIZICĂ Poziţii ale trunchiului echipament sportiv Evaluare
- baza sportivă continuă
- ex. de adoptare a poziţiilor
trunchiului: trunchi îndoit înainte, Observarea
lateral spre dreapta sau spre
stânga, trunchi extins, trunchi
aplecat,trunchi răsucit spre sistematică a
dreapta sau spre stânga elevilor
- execuţia poziţiilor după modelul
demonstrat
Marți, Intonarea
5 dec. propoziției. Observarea
Virgula sistematică
CLR
1.1; 1.2; 1.3; 2.2; 3.1; citirea în ritm propriu, cu fise de lucru, manual
4.1; 4.2 adaptarea intonaţiei impusă de – pag. 59, computer, Aprecieri
semnele de punctuaţie ale unui CD, videoproiector globale si
MEM-3.1 text individuale
MM-1.4 utilizarea semnelor de punctuație
transcriere Dictare
dictare
citire pe roluri
MEM – 1.4; 1.6; 3.1; Recapitulare manual, pag. 49 Observarea
3.2; 4.2; 5.2 fise de lucru, sistematică
calculul sumei/diferentei oral si computer, CD,
AVAP – 2.6 în scris videoproiector Aprecieri
micsorarea unui globale si
număr/sume/diferente cu un individuale
număr/sumă/diferență
proba adunării si scăderii
stabilirea corectitudinii unor
operatii
aflarea termenului necunoscut
probleme cu două operatii

Influența negativă a secetei și


caniculei
RELIGIE
Poziţii ale capului

- ex. de adoptare a poziţiilor Evaluare


capului: cap aplecat îninte, lateral echipament sportiv continuă
stânga sau dreapta, înapoi, cap - baza sportivă
ED. FIZICĂ
răsucit spre stânga sau spre Observarea
dreapta sistematică a
elevilor
- execuţia poziţiilor după modelul
demonstrat
Miercuri CLR Recapitulare fise de lucru, manual Observarea
, 1.2; 1.3; 2.2 3.1; 4.1; Scrierea corectă – pag. 60, computer, sistematică
6 dec. 2h CD, videoproiector
citirea unor fragmente de text în
DP-2.3 care sunt descriși membrii Aprecieri
familiei globale si
identificarea textelor în individuale
versuri/narative
descrieri orale ale persoanelor
dragi din familie
Jocuri de rol:În excursie
Recapitulare
Adunarea și scăderea numerelor
100-1000

calculul sumei/ diferentei oral si


în scris Observarea
manual – pag. 44, 49
MEM – 1.4; 1.6; 3.1; micsorarea unui sistematică
fise de lucru,
3.2; 4.2; 5.2 număr/sume/diferente cu un
computer, CD,
număr/sumă/diferență Aprecieri
videoproiector
AVAP – 2.6 proba adunării si scăderii globale si
stabilirea corectitudinii a unor individuale
operatii
aflarea termenului necunoscut
probleme cu două operatii

Influența brumei asupra mediului


Dezvoltarea emoțională și
socială
Observarea
Îmi stăpânesc emoțiile sistematică
- joc Stăpânii emoțiilor suntem manual, pag. 38-40
DP - 1.1
chiar noi! fișe de lucru, CD, Aprecieri
- mimarea, gesticularea diferitelor computer, globale si
CLR-1.2
emoții videoproiector individuale
AVAP-2.6
- găsirea de variante pentru
stăpânirea emoțiilor Evaluare
- joc Palatul stăpânilor de emoții sumativă

Recapitulare/Evaluare
Joi, Evaluare
7 dec. Ameliorare /dezvoltare

completarea enunturilor lacunare Aprecieri


cu informatii despre text în globale si
versuri și narative individuale
citirea unor texte în versuri și
narative si desprinderea Muncă
CLR
informatiilor cerute răspunzând la manual – pag. 60, independentă
1.1; 1.2; 1.3; 2.2; 3.1;
întrebări computer, CD,
4.1; 4.2
folosirea corectă a semnelor de videoproiector Evaluare
2h
punctuație: semnul sumativă
întrebării,semnul exclamării,
două puncte, virgula și linia de Activitate
dialog individuală
descrierea în 4-5 enunturi a unui
personaj cunoscut
verificarea corectitudinii
rezolvării testului

MEM – 1.4; 1.6; 3.1; Recapitulare manual – pag. 49 Observarea


3.2; 4.2; 5.2 Adunarea și scăderea numerelor fise de lucru, sistematică
100-1000 computer, CD,
AVAP – 2.6 videoproiector Aprecieri
calculul sumei/ diferentei oral si globale si
în scris individuale
micsorarea unui
număr/sume/diferente cu un
număr/sumă/diferență
proba adunării si scăderii
stabilirea corectitudinii a unor
operatii
aflarea termenului necunoscut
probleme cu două operatii

Influența brumei asupra mediului

LB. ENGLEZĂ

Vineri, Observarea
8 dec. sistematică
manual – pag. 50
MEM – 1.4; 1.6; 3.1; Evaluare
fise de lucru, Aprecieri
3.2; 4.2; 5.2 Adunarea și scăderea numerelor
computer, CD, globale si
100-1000
videoproiector individuale
AVAP – 2.6
Evaluare
sumativă
MM Ritmul manual – pag. 24, Observarea
1.1; 1.2; 1.4; computer, CD sistematică
Evaluare videoproiector
AVAP-2.6 -identificarea duratelor unor
sunete Aprecieri
- interpretarea unor versuri cu globale si
voce tare și a altora în gând individuale
- tactarea ritmului unor melodii
- cântece – Domn, Domn să-
Evaluare
nălțăm!, Moș Crăciun cu plete
sumativă
dalbe, Astăzi s-a născut Hristos
Inimă verde

Plasticul
Observarea
AVAP Pictură pe materiale plastice -
sistematică
2.1;2.3; pictură pe sticle de plastic (pet);
2.4;2.5. -realizarea unui om de zăpadă din coli colorate,
Aprecieri
2h sticla de plastic; acuarele, pensule
globale si
-manifestarea curiozitătii fața de manual pag.44-45
individuale
MM-1.4 explorarea de mesaje artistice
simple, exprimate vizual;
Expoziție
- exprimarea ideilor și trăirilor
personale prin utilizarea culorii si
formei;
Cântec:„Omul de zăpadă”
Unitatea tematică 5: Povești de iarnă
Perioada: Săptămânile 13-17 (11 dec.-2 febr.)

Săptămâna 13:

Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare


studiu +
disciplinele
integrate/
Competențe
specifice
Luni, Melodia
11 dec. Sunete înalte. Sunete joase
Observarea
sistematică
MM - exerciții de reprezentare a
manual – pag. 26,
1.1; 1.2; 1.4; înălțimii sunetelor muzicale
computer, CD
prin mișcări ale brațelor
videoproiector Aprecieri
AVAP-2.6 - exerciții de redare a sunetelor
globale si
muzicale prin urcarea unei
individuale
scări cu vocea
-
CLR Textul narativ. manual, pag. 62, Observarea
Dialog despre anotimpul iarna
text – suport: Cea dintâi
ninsoare după Edmondo de
Amicis

familiarizarea, întelegerea, si
explorarea textului
citirea în ritm propriu, cu
sistematică
adaptarea intonaţiei impusă de
1.1; 1.2; 3.1 3.4; 4.1 semnele de punctuaţie
computer, CD, Dictare
citirea selectivă în funcţie de
videoproiector
DP-2.3 anumite repere
Aprecieri
MM-1.4 ident.titlului, autorului, a nr. de
globale si
alineate
individuale
precizarea locului şi timpului
acţiunii
identificarea personajelor
formularea de răspunsuri la
întrebări
cuvinte cu sens asemănător/cu
sens opus
video: informatii despre autor
MEM – 1.5; 1.6; 3.1; Adunarea repetată de termeni manual pag 52, fisă de Observarea
3.2; 4.2; 5.2 egali lucru, CD, computer, sistematică
Adaptarea viețuitoarelor la mediu videoproiector
AVAP – 2.6 Aprecieri
- adunarea cardinalelor unor globale si
mulţimi care au acelaşi număr individuale
de elemente;
- jocuri de extragere repetată a
unui anumit număr de elemente
dintr-o mulţime dată;
- evidenţierea mai multor
modalităţi de grupare a
elementelor unei mulţimi
pentru determinarea
cardinalului acesteia
- aflarea unei sume de termeni
egali prin rezolvarea unor
probleme practice

Poziţii ale capului

- ex. de adoptare a poziţiilor Evaluare


capului: cap aplecat îninte, lateral echipament sportiv continuă
stânga sau dreapta, înapoi, cap - baza sportivă
ED. FIZICĂ
răsucit spre stânga sau spre Observarea
dreapta sistematică a
elevilor
- execuţia poziţiilor după modelul
demonstrat
Marți, CLR Textul narativ. fise de lucru, manual – Observarea
12 dec. 1.1; 1.2; 3.1 3.4; 4.1 Dialog despre anotimpul iarna pag. 63, computer, CD, sistematică
videoproiector
DP-2.3 text – suport: Cea dintâi
MM-1.4 ninsoare după Edmondo de Aprecieri
Amicis

- recunoașterea și descrierea
personajelor
- citirea în ritm propriu, cu
adaptarea intonaţiei impusă de
semnele de punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de globale si
anumite repere individuale
- identificarea.titlului, autorului, a
nr. de alienate Dictare
- precizarea locului şi timpului
acţiunii
- identificarea personajelor
- formularea de răspunsuri la
întrebări
- cuvinte cu sens asemănător/cu
sens opus
- joc:„Găsește și citește”
MEM – 1.4; 1.6; 3.1; Înmulțirea numerelor naturale manual, pag. 53 Observarea
3.2; 4.2; 5.2 Despre viața plantelor și a fise de lucru, computer, sistematică
animalelor CD, videoproiector
AVAP – 2.6 Aprecieri
- utilizarea unor denumiri și globale si
simboluri matematice: individuale
produs,factori, înmulțire
- scrierea unor exerciții de
adunare repetată sub formă de
înmulțire
- scrierea unor operații de
înmulțire după desene
- manifestarea grijii pentru
comportarea corectă în relație
cu mediul natural și social

RELIGIE
Probă de
Evaluare
echipament sportiv evaluare
- baza sportivă
ED. FIZICĂ - probă de evaluare: complex de
Observarea
exerciţii pentru influenţarea
sistematică a
aparatului locomotor
elevilor
Miercuri CLR Textul narativ. fise de lucru, manual – Observarea
, 1.1; 1.2; 3.1 3.4; 4.1 Dialog despre anotimpul iarna pag. 64, computer, CD, sistematică
13 dec. 2h text – suport: Cea dintâi videoproiector
ninsoare după Edmondo de
DP-2.3 Amicis Aprecieri
MM-1.4 globale si
- recunoașterea și descrierea individuale
personajelor
- citirea în ritm propriu, cu Dictare
adaptarea intonaţiei impusă de
semnele de punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de
anumite repere
- identificarea titlului, autorului, a
nr. de alienate
- precizarea locului şi timpului
acţiunii
- identificarea personajelor
- formularea de răspunsuri la
întrebări
- cuvinte cu sens asemănător/cu
sens opus
joc:„Găsește și citește”
Înmulțirea numerelor naturale
Despre viața plantelor și a
animalelor

- utilizarea unor denumiri și


simboluri matematice: Observarea
MEM – 1.4; 1.6; 3.1; produs,factori, înmulțire manual – pag. 54 sistematică
3.2; 4.2; 5.2 - scrierea unor exerciții de fise de lucru, computer,
adunare repetată sub formă de CD, videoproiector Aprecieri
AVAP – 2.6 înmulțire globale si
- scrierea unor operații de individuale
înmulțire după desene
- manifestarea grijii pentru
comportarea corectă în relație
cu mediul natural și social

DP - 2.1, 2.2 Comunicare școlară eficientă manual, pag. 41-42 Observarea


fișe de lucru, CD, sistematică
Comunicăm: Vorbim și ascultăm

- dezbateri despre legătura dintre


emoții și comportamente
- identificarea unor soluții proprii Aprecieri
computer,
CLR-1.2 pentru exprimarea emoțiilor globale si
videoproiector
AVAP-2.6 - Joc Punguța cu surprize individuale
- Joc Eu vorbesc, tu mă auzi? Mă
asculți? Ce-am spus?
- -exerciții de comunicare
folosind intonații diferite
- Joc Scufița Roșie și lupul
Joi, CLR Textul narativ manual – pag. 65, Aprecieri
14 dec. 1.1; 1.2; 3.1 3.4; 4.1 - text – suport: Cea dintâi computer, CD, globale si
2h ninsoare după Edmondo de videoproiector individuale
DP-2.3 Amicis
MM-1.4 Activitate
Formularea unor păreri individuală
- citirea în ritm propriu, cu
adaptarea intonaţiei impusă de
semnele de punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de
anumite repere
- identificarea titlului, autorului, a
nr. de alienate
- precizarea locului şi timpului
acţiunii
- identificarea personajelor
- formularea de răspunsuri la
întrebări
- cuvinte cu sens asemănător/cu
sens opus
Cântec: Săniuța

Înmulțirea când unul din factori


este 2
Despre viața oamenilor

-efectuarea de înmulţiri în Observarea


MEM – 1.5; 1.6; concentrul 0-100 , prin adunări manual – pag. 55 sistematică
4.2;5.2 repetate sau utilizând proprietăţi fise de lucru, computer,
ale înmulţirii; CD, videoproiector Aprecieri
AVAP – 2.6 - evidenţierea unor proprietăţi ale globale si
înmulţirii (comutativitate, individuale
asociativitate, element neutru),
fără precizarea terminologiei;
-rezolvarea de exerciţii de tipul:
„Află produsul/ dublul etc
- Desen: Omul

LB. ENGLEZĂ

Vineri, MEM – Înmulțirea când unul din factori manual – pag. 56 Observarea
15 dec. 1.4; 1.6; 4.1; 5.1; 5.2 este 3 fise de lucru, computer, sistematică
Nevoile viețuitoarelor pentru a CD, videoproiector
MM supraviețui Aprecieri
- efectuarea de înmulţiri în
concentrul 0-100 , prin adunări
repetate sau utilizând proprietăţi
ale înmulţirii; globale si
- evidenţierea unor proprietăţi ale individuale
1.4 înmulţirii (comutativitate,
asociativitate, element neutru), Evaluare
fără precizarea terminologiei; sumativă
-rezolvarea de exerciţii de tipul:
„Află produsul/ dublul , triplul
etc
Audiție: La ospețe
Melodia
Sunete înalte. Sunete joase Observarea
sistematică
MM
- exerciții de reprezentare a manual – pag. 27,
1.1; 1.2; 1.4;
înălțimii sunetelor muzicale computer, CD
prin mișcări ale brațelor videoproiector Aprecieri
AVAP-2.6
- exerciții de redare a sunetelor globale si
muzicale prin urcarea unei individuale
scări cu vocea
AVAP Iarna pe uliță coli colorate, acuarele, Observarea
1.2.;1.3;2.2;2.3 pensule, hârtie colorată, sistematică
2h Obiceiuri de iarnă alte decorațiuni,
computer, CD, manual Aprecieri
MM-1.4 -identificarea semnificației liniei, pag.36, 37 globale si
punctului, culorii și formei în individuale
opere de artă;
-manifestarea curiozitătii fața de
explorarea de mesaje artistice
simple, exprimate vizual;
- exprimarea ideilor și trăirilor
personale prin utilizarea liniei,
punctului, culorii si formei;
- realizarea de podoabe pentru Expoziție
sala de clasă și bradul de Crăciun
-realizarea unor felicitări de
Crăciun
- discuții despre obiceiurile de
Sărbători
Colinde
Săptămâna 14:

Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare


studiu +
disciplinele
integrate/
Competențe
specifice
Luni, Melodia
18 dec. Observarea
Genuri muzicale – Colinde sistematică
MM
manual – pag. 34-36,
1.2; 1.4; 2.2; .3.4
-identificarea semnificației computer, CD
colindelor tradiționale românești videoproiector Aprecieri
AVAP-2.6
- interpretare de colinde globale si
-repetiții pentru serbarea de individuale
Crăciun
CLR Cuvântul manual – pag. 68, Aprecieri
1.1; 1.2; 3.1 3.4; 4.1 computer, CD, globale si
-rolul cuvintelor în comunicare; videoproiector individuale
-utilizarea cuvintelor în contexte
DP-2.3 adecvate; Activitate
MM-1.4 -folosirea convenţiilor limbajului individuală
scris (scrierea cu majusculă/
minisculă)
-transcrierea unor enunțuri
folosind care conțin grupuri de
litere;
-citirea cuvintelor care conțin
grupurile de litere: ce, ci, ge, gi,
che, chi, ghe, ghi;
scrierea unor cuvinte care încep
cu o anumită literă;
joc: Telefonul fără fir
Înmulțirea când unul din factori
este 3
Nevoile viețuitoarelor pentru a
supraviețui

- efectuarea de înmulţiri în Observarea


MEM – 1.4; 1.6; 3.1; concentrul 0-100 , prin adunări manual pag 57, fisă de sistematică
4.1; 4.2; 5.1; 5.2 repetate sau utilizând proprietăţi lucru, CD, computer,
ale înmulţirii; videoproiector Aprecieri
AVAP – 2.6 - evidenţierea unor proprietăţi ale globale si
înmulţirii (comutativitate, individuale
asociativitate, element neutru),
fără precizarea terminologiei;
-rezolvarea de exerciţii de tipul:
„Află produsul/ dublul,triplul etc
Video:Despre viețuitoare
ED. FIZICĂ Viteza – dezvoltarea vitezei de echipament sportiv Evaluare
reacţie şi execuţie la nivelul - baza sportivă continuă
întregului corp
- repetarea exerciţiilor de front şi
formaţii învăţate;
- ex. pt. dezvoltarea vitezei de Observarea
reacţie şi execuţie la nivelul sistematică a
întregului corp; elevilor

Marți, Discuții despre sărbătorile de


19 dec. iarnă
Colinde și zicători Observarea
sistematică
citirea în ritm propriu, cu
fise de lucru, manual –
CLR adaptarea intonaţiei impusă de Aprecieri
pag. 66-67, computer,
1.1; 1.2; 3.1 3.4; 4.1 semnele de punctuaţie ale unui globale si
CD, videoproiector
MM-1.4 text individuale
poezii religioase
alcătuirea de enunturi folosind Dictare
semnele de punctuație studiate
dictare
Cântec: Neaua peste tot s-a pus
MEM – 1.4; 1.6; 5.2 Înmulțirea când unul din factori manual pag 58, fisă de Observarea
este 4 lucru, CD, computer, sistematică
AVAP – 2.6 Balta, mediu natural de viață videoproiector
Aprecieri
- efectuarea de înmulţiri în globale si
concentrul 0-100 , prin adunări individuale
repetate sau utilizând proprietăţi
ale înmulţirii;
- evidenţierea unor proprietăţi ale
înmulţirii (comutativitate,
asociativitate, element neutru),
fără precizarea terminologiei;
-rezolvarea de exerciţii de tipul:
„Află produsul/ dublul , de 4 ori
mai mult,etc
Video: Balta
RELIGIE
Viteza – dezvoltarea vitezei de
reacţie şi execuţie la nivelul
întregului corp
Evaluare
- repetarea exerciţiilor de front şi echipament sportiv continuă
formaţii învăţate; - baza sportivă
ED. FIZICĂ
- ex. pt. dezvoltarea vitezei de Observarea
reacţie şi execuţie la nivelul sistematică a
întregului corp; elevilor

Miercuri CLR Discuții despre sărbătorile de fise de lucru, manual – Observarea


, 1.1; 1.2; 3.1 3.4; 4.1 iarnă pag. 66-67, computer, sistematică
20 dec. 2h Colinde și zicători CD, videoproiector
Aprecieri
citirea în ritm propriu, cu
adaptarea intonaţiei impusă de
semnele de punctuaţie ale unui globale si
text individuale
MM-1.4
poezii religioase
alcătuirea de enunturi folosind
semnele de punctuație studiate
Cântece de iarnă
Înmulțirea când unul din factori
este 4
Balta, mediu natural de viață

-efectuarea de înmulţiri în
concentrul 0-100 , prin adunări Observarea
repetate sau utilizând proprietăţi manual – pag. 59 sistematică
MEM – 1.4; 1.6; 5.2
ale înmulţirii; fise de lucru, computer,
- evidenţierea unor proprietăţi ale CD, videoproiector Aprecieri
AVAP – 2.6
înmulţirii (comutativitate, globale si
asociativitate, element neutru), individuale
fără precizarea terminologiei;
-rezolvarea de exerciţii de tipul:
„Află produsul/ dublul , de 4 ori
mai mult,etc
Video: Balta
DP - 2.1, 2.2 Comunicare școlară eficientă manual, pag. 43 Observarea
fișe de lucru, CD, sistematică
CLR-1.2 Comunicăm: Vorbim și ascultăm computer,
AVAP-2.6 videoproiector Aprecieri
- dezbateri despre legătura dintre
emoții și comportamente globale si
- identificarea unor soluții proprii individuale
pentru exprimarea emoțiilor
- Joc Să comunici bine! Să
asculți atent!
Joi, Discuții despre sărbătorile de
21 dec. iarnă
Colinde și zicători Observarea
sistematică
CLR
citirea în ritm propriu, cu fise de lucru, manual –
1.1; 1.2; 3.1 3.4; 4.1
adaptarea intonaţiei impusă de pag. 66-67, computer, Aprecieri
2h
semnele de punctuaţie ale unui CD, videoproiector globale si
text individuale
MM-1.4
poezii religioase
alcătuirea de enunturi folosind
semnele de punctuație studiate
Cântece de iarnă
MEM – 1.4; 1.6; 5.2 Înmulțirea când unul din factori manual – pag. 60 Observarea
este 5 fise de lucru, computer, sistematică
AVAP – 2.6 Acvariul, mediu artificial de viață CD, videoproiector
Aprecieri
-efectuarea de înmulţiri în globale si
concentrul 0-100, prin adunări individuale
repetate sau utilizând proprietăţi
ale înmulţirii;
- evidenţierea unor proprietăţi ale
înmulţirii (comutativitate,
asociativitate, element neutru),
fără precizarea terminologiei;
-rezolvarea de exerciţii de tipul:
„Află produsul/ dublul , de
„atâtea” ori mai mult,etc
Video: Acvariul

LB. ENGLEZĂ

Vineri, Înmulțirea când unul din factori


22 dec. este 5
Balta, mediu natural de viață
Observarea
- efectuarea de înmulţiri în
sistematică
concentrul 0-100 , prin adunări
repetate sau utilizând proprietăţi manual – pag. 61
MEM – 1.4; 1.6; 5.2 Aprecieri
ale înmulţirii; fise de lucru, computer,
globale si
- evidenţierea unor proprietăţi ale CD, videoproiector
AVAP – 2.6 individuale
înmulţirii (comutativitate,
asociativitate, element neutru),
Evaluare
fără precizarea terminologiei;
sumativă
-rezolvarea de exerciţii de tipul:
„Află produsul/ dublul , de
„atâtea” ori mai mult,etc
Video: Acvariul
MM Melodia manual – pag. 34-36, Observarea
1.2; 1.4; 2.2; .3.4 computer, CD sistematică
Genuri muzicale – Colinde videoproiector
-identificarea semnificației
colindelor tradiționale românești Aprecieri
AVAP-2.6
- interpretare de colinde globale si
-repetiții pentru serbarea de individuale
Crăciun
Iarna pe uliță

Obiceiuri de iarnă

-identificarea semnificației liniei,


punctului, culorii și formei în
opere de artă; Observarea
AVAP
-manifestarea curiozitătii fața de sistematică
1.2.;1.3;2.2;2.3 coli colorate, acuarele,
explorarea de mesaje artistice
2h pensule, hârtie colorată,
simple, exprimate vizual; Aprecieri
alte decorațiuni,
- exprimarea ideilor și trăirilor globale si
MM-1.4 computer, CD, manual
personale prin utilizarea liniei, individuale
pag.36, 37
punctului, culorii si formei;
- realizarea de podoabe pentru Expoziție
sala de clasă și bradul de Crăciun
-realizarea unor felicitări de
Crăciun
- discuții despre obiceiurile de
Sărbători
Colinde
Săptămâna 15:

Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare


studiu +
disciplinele
integrate/
Competențe
specifice
Luni, Melodia
15 ian.
Mersul melodiei
Observarea
- observarea reprezentării grafice sistematică
MM
a înălțimii sunetelor manual – pag. 28, 29,
1.2; 1.4; 2.2; .3.4
- interpretarea unor cântece cu computer, CD
ajutorul scării muzicale videoproiector Aprecieri
AVAP-2.6
- exerciții de redare a înălțimii globale si
unor sunete muzicale individuale
Cântece: Cucule, pasăre sură,
Melc, melc codobelc, Copilul
călăreț, Mișcă vântul frunzele
CLR Cuvântul manual – pag. 68, Aprecieri
1.1; 1.2; 3.1 3.4; 4.1 computer, CD, globale si
-rolul cuvintelor în comunicare; videoproiector individuale
-utilizarea cuvintelor în contexte
adecvate;
-folosirea convenţiilor limbajului
scris (scrierea cu majusculă/
minisculă)
-transcrierea unor enunțuri
folosind care conțin grupuri de
litere;
-citirea cuvintelor care conțin Activitate
DP-2.3 grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, individuală
MM-1.4 che, chi, ghe, ghi;
scrierea unor cuvinte care încep
cu o anumită literă;
joc: Telefonul fără fir

Sărbătorirea zilei poetului Mihai


Eminescu, prin recitare de poezii
și discuții despre viața și opera
acestuia
MEM – 1.4; 1.6; 5.2 Înmulțirea când unul din factori manual pag 62, fisă de Observarea
este 6 lucru, CD, computer, sistematică
AVAP – 2.6 Pădurea, mediu natural de viață videoproiector
Aprecieri
-efectuarea de înmulţiri în globale si
concentrul 0-100 , prin adunări individuale
repetate sau utilizând proprietăţi
ale înmulţirii;
- evidenţierea unor proprietăţi ale
înmulţirii (comutativitate,
asociativitate, element neutru),
fără precizarea terminologiei;
-rezolvarea de exerciţii de tipul:
„Află produsul/ dublul , de
„atâtea” ori mai mult,etc
Video: Pădurea
Viteza – dezvoltarea vitezei de
reacţie şi deplasare
Evaluare
- repetarea exerciţiilor de front şi echipament sportiv continuă
formaţii învăţate; - baza sportivă
ED. FIZICĂ
- ex. pentru dezvoltarea vitezei de Observarea
reacţie şi deplasare sistematică a
elevilor
- dezvoltarea vitezei prin joc

Marți, CLR Cuvinte cu sens asemănător fise de lucru, manual – Observarea


16 ian. 1.1; 1.2; 3.1 3.4; 4.1 pag. 69, computer, CD, sistematică
-identificarea unor cuvinte cu videoproiector
DP-2.3 sens asemănător într-un dialog, Aprecieri
MM-1.4 - identificarea rolului cuvintelor globale si
cu sens asemănător în exprimarea individuale
orală și scrisă;
- asocierea perechilor de cuvinte Dictare
cu sens asemănător;
- identificarea unui cuvânt-intrus
care nu face parte dintr-un grup
de sinonime;
- scrierea unor cuvinte cu sens
asemănător pentru cele date;
- înlocuirea unui grup de cuvinte
cu un cuvânt cu sens asemănător;
Înmulțirea când unul din factori
este 6
Pădurea, mediu natural de viață

efectuarea de înmulţiri în
concentrul 0-100 , prin adunări Observarea
repetate sau utilizând proprietăţi manual pag 63, fisă de sistematică
MEM – 1.4; 1.6; 5.2
ale înmulţirii; lucru, CD, computer,
- evidenţierea unor proprietăţi ale videoproiector Aprecieri
AVAP – 2.6
înmulţirii (comutativitate, globale si
asociativitate, element neutru), individuale
fără precizarea terminologiei;
-rezolvarea de exerciţii de tipul:
„Află produsul/ dublul , de
„atâtea” ori mai mult,etc
Desen: Pădurea, iarna
RELIGIE
ED. FIZICĂ Viteza – dezvoltarea vitezei de echipament sportiv Evaluare
reacţie şi deplasare - baza sportivă continuă

- repetarea exerciţiilor de front şi Observarea


formaţii învăţate; sistematică a
- ex. pentru dezvoltarea vitezei de elevilor
reacţie şi deplasare

- dezvoltarea vitezei prin joc

Miercuri Textul liric


, Strofă, versuri
17 ian.
Text-suport:”Crăiasa iarnă” de
Nina Cassian

-familiarizarea, întelegerea, si Observarea


CLR explorarea textului sistematică
1.1; 1.2; 3.1 3.4; 4.1, citirea în ritm propriu, cu fise de lucru, manual –
4.3 adaptarea intonaţiei impusă de pag. 70, computer, CD, Aprecieri
2h semnele de punctuaţie a unui text videoproiector globale si
liric individuale
AVAP-2.6 citirea selectivă în funcţie de
anumite repere
identificarea titlului, autorului, a
numărului strofe, versuri
explicarea cuvintelor noi si
introducerea acestora în
vocabularul copiilor
auditie: Zâna Iarnă
MEM – 1.4; 1.6; 5.2 Înmulțirea când unul din factori manual – pag. 64 Observarea
este 7,8,9 sau 10 fise de lucru, computer, sistematică
AVAP – 2.6 Parcul, mediu artificial de viață CD, videoproiector
Aprecieri
-efectuarea de înmulţiri în
concentrul 0-100 , prin adunări
repetate sau utilizând proprietăţi
ale înmulţirii;
- evidenţierea unor proprietăţi ale
înmulţirii (comutativitate, globale si
asociativitate, element neutru), individuale
fără precizarea terminologiei;
-rezolvarea de exerciţii de tipul:
„Află produsul/ dublul , de
„atâtea” ori mai mult,etc
Video: Parcul
Comunicare școlară eficientă

Emoțiile în comunicarea cu Observarea


ceilalți sistematică
manual, pag. 44
DP - 2.1, 2.2
fișe de lucru, CD,
- identificarea modalităților de Aprecieri
computer,
CLR-1.2 comunicare pe care le folosesc globale si
videoproiector
AVAP-2.6 oamenii – prin cuvinte, dar și individuale
prin limbajul corpului
- exerciții de mimare a gesturilor
unor persoane
- jocuri: Jocul mut, Micul clovn
Joi, CLR Textul liric. fise de lucru, manual – Observarea
18 ian. 1.1; 1.2; 3.1 3.4; 4.1, Strofă, versuri pag. 71, computer, CD, sistematică
4.3 videoproiector
2h ”Crăiasa iarnă” de Nina Cassian Aprecieri
Memorare și autodictare
memorare, din proprie iniţiativă,
a unor strofe din poezie;
autodictări cu autoevaluare sau globale si
evaluare în pereche individuale
AVAP-2.6 citirea selectivă în funcţie de
anumite repere
explicarea cuvintelor noi si
introducerea acestora în
vocabularul copiilor
ne jucăm: „Spune-ți părerea”
MEM – 1.4; 1.6; 5.2 Înmulțirea când unul din factori manual – pag. 65 Observarea
este 7,8,9 sau 10 fise de lucru, computer, sistematică
MM – 1.4 Parcul, mediu artificial de viață CD, videoproiector
Aprecieri
- efectuarea de înmulţiri în globale si
concentrul 0-100 , prin adunări individuale
repetate sau utilizând proprietăţi
ale înmulţirii;
- evidenţierea unor proprietăţi ale
înmulţirii (comutativitate,
asociativitate, element neutru),
fără precizarea terminologiei;
-rezolvarea de exerciţii de tipul:
„Află produsul/ dublul , de
„atâtea” ori mai mult,etc
Audiție: Azi în parcul plin de
soare

LB. ENGLEZĂ

Vineri, Înmulțirea când unul din factori


19 ian. este 0 sau 1

-efectuarea de înmulţiri în
Observarea
concentrul 0-100 , prin adunări
sistematică
repetate sau utilizând proprietăţi
manual – pag. 66
MEM – 1.4; 1.6; 5.2 ale înmulţirii;
fise de lucru, computer, Aprecieri
- evidenţierea unor proprietăţi ale
CD, videoproiector globale si
AVAP – 2.6 înmulţirii (comutativitate,
individuale
asociativitate, element neutru),
fără precizarea terminologiei;
-rezolvarea de exerciţii de tipul:
„Află produsul/ dublul , de
„atâtea” ori mai mult,etc
Desen: Om de zăpadă
MM Melodia manual – pag. 30-31, Observarea
1.2; 1.4; 2.2; .3.4 computer, CD sistematică
Legătura dintre text și melodie videoproiector
AVAP-2.6 (strofa și refrenul)
Aprecieri
-identificarea, în cântece globale si
interpretate/audiate, a strofelor, individuale
respectiv refrenului
- identificarea rolului strofei,
respectiv refrenului unui cântec
Cântece: În poiana verde,
Zurgălăi, Căsuța din pădure,
Broasca țestoasă
Iarna pe uliță

Ninge
Observarea
-identificarea semnificației liniei,
AVAP sistematică
punctului, culorii și formei în coli colorate, acuarele,
1.2.;1.3;
opere de artă; pensule, hârtie colorată,
2h Aprecieri
-manifestarea curiozitătii fața de alte decorațiuni,
globale si
explorarea de mesaje artistice computer, CD, manual
MM-1.4 individuale
simple, exprimate vizual; pag.32, 33
- exprimarea ideilor și trăirilor
Expoziție
personale prin utilizarea liniei,
punctului, culorii si formei;
Cântec:„Iarna”
Desen Fulgi de nea
Săptămâna 16:

Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare


studiu +
disciplinele integrate/
Competențe
specifice
Luni, Melodia
22 ian.
Legătura dintre text și melodie
(strofa și refrenul) Observarea
sistematică
MM
-identificarea, în cântece manual – pag. 30-31,
1.2; 1.4; 2.2; .3.4
interpretate/audiate, a strofelor, computer, CD
respectiv refrenului videoproiector Aprecieri
AVAP-2.6
- identificarea rolului strofei, globale si
respectiv refrenului unui cântec individuale
Cântece: În poiana verde,
Zurgălăi, Căsuța din pădure,
Broasca țestoasă
CLR Textul liric. Strofă, versuri manual – pag. 72, Aprecieri
1.1; 1.2; 3.1 3.4; 4.1, Realizarea portretului Crăiesei computer, CD, globale si
4.3 Iarna videoproiector individuale

AVAP-2.6 recitarea în ritm propriu, cu Activitate


adaptarea intonaţiei impusă de individuală
semnele de punctuaţie a unui text
liric
-formularea unor răspunsuri la
întrebări referitoare la textul citit
(rubrica ”Întrebări”);
-transcrieri, copieri de versuri din
poezie;
-exerciții de utilizare a
dicționarului;
-formarea familiei lexicale a unor
cuvinte date;
-articularea cuvintelor la plural;
Ordinea efectuării operațiilor

scrierea unor exerciții de adunare


repetată sub formă de înmulțire
Observarea
scrierea unor operații de înmulțire
manual pag 67, fisă de sistematică
MEM – 1.4; 1.6; 5.2 după desene
lucru, CD, computer,
-efectuarea de înmulţiri în
videoproiector Aprecieri
AVAP – 2.6 concentrul 0-100 , prin adunări
globale si
repetate sau utilizând proprietăţi
individuale
ale înmulţirii;
calculul produsului oral și scris
dublarea, triplarea, mărirea unui
nr „de atâtea” ori;
ED. FIZICĂ Îndemânarea - dezvoltare prin echipament sportiv Evaluare
săritura la coardă şi prin acţiuni - baza sportivă continuă
motrice individuale
- repetarea exerciţiilor de front şi
formaţii învăţate; Observarea
- sărituri la coardă, sistematică a
- dezvoltarea îndemânării prin elevilor
acţiuni motrice individuale;
- dezvoltarea îndemânării prin joc
Marți, CLR Cuvinte cu înțeles opus fise de lucru, manual – Observarea
23 ian. 1.1; 1.2; 1.3; 2.2; 3.1; pag. 73, computer, CD, sistematică
4.1; 4.2 -identificarea unor cuvinte cu videoproiector
sens opus într-un dialog, Aprecieri
MEM-3.1 - identificarea rolului cuvintelor globale si
MM-1.4 cu sens opus în exprimarea orală individuale
și scrisă;
- asocierea perechilor de cuvinte Dictare
cu sens opus;
- scrierea unor cuvinte cu sens
opus pentru cele date;
- înlocuirea unor cuvinte date cu
altele cu sens opus;
- înlocuirea unor cuvinte dintr-un
text cu altele cu sens opus;
- identificarea unor însușiri cu
sens opus pentru cele date;
- formarea unor cuvinte cu sens
opus celor date prin adăugarea
prefixului ”ne”;
Cântec:Brăduleț,brăduleț
Ordinea efectuării operațiilor

scrierea unor exerciții de adunare


repetată sub formă de înmulțire
Observarea
scrierea unor operații de înmulțire
MEM – 1.4; 1.6; 3.1; manual pag 68, fisă de sistematică
după desene
3.2; 4.2; 5.2 lucru, CD, computer,
-efectuarea de înmulţiri în
videoproiector Aprecieri
concentrul 0-100 , prin adunări
AVAP – 2.6 globale si
repetate sau utilizând proprietăţi
individuale
ale înmulţirii;
calculul produsului oral și scris
dublarea, triplarea, mărirea unui
nr „de atâtea” ori;
RELIGIE
Îndemânarea - dezvoltare prin
săritura la coardă şi prin acţiuni
motrice individuale Evaluare
echipament sportiv continuă
- repetarea exerciţiilor de front şi - baza sportivă
ED. FIZICĂ
formaţii învăţate; Observarea
- sărituri la coardă, sistematică a
- dezvoltarea îndemânării prin elevilor
acţiuni motrice individuale;
- dezvoltarea îndemânării prin joc
Miercuri
, ZI LIBERĂ
24 ian.
Joi, Textul narativ.
25 ian. Povestirea orală

text - suport:
”Poveste de iarnă”
după Silvia Kerim

citirea în ritm propriu, cu


Observarea
adaptarea intonaţiei impusă de
CLR sistematică
semnele de punctuaţie
1.1; 1.2; 3.1 3.4; 4.1 fise de lucru, manual –
citirea selectivă în funcţie de
2h pag. 74, computer, CD, Aprecieri
anumite repere
videoproiector globale si
ident.titlului, autorului, a nr. de
DP-2.3 individuale
alineate
MM-1.4
precizarea locului şi timpului
acţiunii
identificarea personajelor
formularea de răspunsuri la
întrebări
cuvinte cu sens asemănător/cu
sens opus
povestirea orală a textului
cântec:Albă ca Zăpada
MEM – 1.4; 1.6; 3.1; Probleme care se rezolvă prin manual – pag. 69 Observarea
3.2; 4.2; 5.2 una,două sau mai multe operații fise de lucru, computer, sistematică
CD, videoproiector
AVAP – 2.6 scrierea datelor problemei Aprecieri
realizarea planului de rezolvare a globale si
problemei
probleme de transformare a unei
probleme cu o operatie în
probleme cu două operatii
individuale
probleme cu două operatii
probleme cu mai mult de două
operatii
probleme în versuri

LB. ENGLEZĂ

Vineri, MEM – 1.5; 1.6; 3.1; Recapitulare manual – pag. 70 Observarea


26 ian. 3.2; 4.2; 5.2 Tabla înmulțirii fise de lucru, computer, sistematică
CD, videoproiector
AVAP – 2.6 utilizarea unor denumiri și Aprecieri
simboluri matematice: globale si
produs,factori, înmulțire individuale
scrierea unor exerciții de adunare
repetată sub formă de înmulțire
scrierea unor operații de înmulțire
după desene
-efectuarea de înmulţiri în
concentrul 0-100 , prin adunări
repetate sau utilizând proprietăţi
ale înmulţirii;
calculul produsului oral și scris
dublarea, triplarea, mărirea unui
nr „de atâtea” ori;
Genuri muzicale

Folclorul copiilor
Observarea
-audierea/descoperirea/căutarea
sistematică
MM unor versuri/cântecele din
manual – pag. 32-33,
1.2; 1.4; 2.2; .3.4 folclorul copiilor
computer, CD
- compunerea unor versuri noi
videoproiector Aprecieri
AVAP-2.6 pentru o melodie cunoscută
globale si
-compunerea unui
individuale
cântecel/numărătoare
Cântece: Drag mi-e jocul
românesc, Iepuraș, coconaș,
Mămăruță, ruță.
Iarna pe uliță
Omul de zăpadă
Observarea
AVAP -identificarea semnificației liniei,
sistematică
1.2.;1.3; punctului, culorii și formei în coli colorate, acuarele,
2h opere de artă; pensule, hârtie colorată,
Aprecieri
-manifestarea curiozitătii fața de alte decorațiuni,
globale si
MM-1.4 explrarea de mesaje artistice computer, CD, manual
individuale
simple, exprimate vizual; pag.34-35
- exprimarea ideilor și trăirilor
Expoziție
personale prin utilizarea liniei,
punctului, culorii si formei;
Cântec: „Omul de zăpadă”
Săptămâna 17:

Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare


studiu +
disciplinele integrate/
Competențe
specifice
Luni, MM Melodia manual – pag. 37, Observarea
29 ian. 1.2; 1.4; 2.2; .3.4 computer, CD sistematică
Recapitulare videoproiector
AVAP-2.6
--audierea/descoperirea/căutarea Aprecieri
unor versuri/cântecele din globale si
folclorul copiilor individuale
- compunerea unor versuri noi
pentru o melodie cunoscută
-compunerea unui
cântecel/numărătoare
-identificarea, în cântece
interpretate/audiate, a strofelor,
respectiv refrenului
- identificarea rolului strofei,
respectiv refrenului unui cântec
- observarea reprezentării grafice
a înălțimii sunetelor
- interpretarea unor cântece cu
ajutorul scării muzicale
- exerciții de redare a înălțimii
unor sunete muzicale
-identificarea semnificației
colindelor tradiționale românești
- exerciții de reprezentare a
înălțimii sunetelor muzicale
prin mișcări ale brațelor
- exerciții de redare a sunetelor
muzicale prin urcarea unei
scări cu vocea

CLR Textul narativ. manual – pag. 75, Aprecieri


1.1; 1.2; 3.1 3.4; 4.1 Povestirea orală computer, CD, globale si
videoproiector individuale
DP-2.3 text - suport:
MM-1.4 ”Poveste de iarnă” Activitate
după Silvia Kerim individuală

-recunoașterea personajelor după


replicile lor;
- realizarea de corespondențe
între personaje și acțiunile lor;
- exprimarea propriei păreri în
legătură cu faptele/acțiunile unui
personaj (caietul
manualului);
- inversarea ordinii cuvintelor
pentru obținerea unor cuvinte noi
(caietul manualului,
”Inventatorii de cuvinte”);
- descifrarea unui mesaj codat
(caietul manualului, ”Mesajul
buclucaș”);
- povestirea textului cu ajutorul
benzilor desenate;
Joc de rol: ”Sunt ziarist”
Recapitulare
Tabla înmulțirii

utilizarea unor denumiri și


simboluri matematice:
produs,factori, înmulțire
Observarea
scrierea unor exerciții de adunare
MEM – 1.4; 1.6; 3.1; manual pag 70, fisă de sistematică
repetată sub formă de înmulțire
3.2; 4.2; 5.2 lucru, CD, computer,
scrierea unor operații de înmulțire
videoproiector Aprecieri
după desene
AVAP – 2.6 globale si
-efectuarea de înmulţiri în
individuale
concentrul 0-100 , prin adunări
repetate sau utilizând proprietăţi
ale înmulţirii;
calculul produsului oral și scris
dublarea, triplarea, mărirea unui
nr „de atâtea” ori;
ED. FIZICĂ Forţa – dezvoltarea forţei echipament sportiv Evaluare
dinamice la nivelul musculaturii
abdomenului şi spatelui
continuă
- repetarea exerciţiilor de front şi
- baza sportivă
formaţii învăţate;
Observarea
- ex. pt. dezvoltarea forţei
sistematică a
dinamice la nivelul musculaturii
elevilor
abdomenului şi spatelui;
- dezvoltarea forţei prin joc.

Marți, Cuvinte care au aceeași formă și


30 ian. înțeles diferit

-identificarea unor cuvinte cu


Observarea
aceeași formă și înțeles diferit
sistematică
CLR într-un dialog,
1.1; 1.2; 1.3; 2.2; 3.1; -identificarea rolului cuvintelor fise de lucru, manual –
Aprecieri
4.1; 4.2 cu aceeași formă și înțeles diferit pag. 76, computer, CD,
globale si
în exprimarea orală și videoproiector
individuale
MEM-3.1 scrisă;
MM-1.4 -identificarea cuvintelor
Dictare
corespunzătoare definițiilor;
- formularea de propoziții cu
sensurile diferite ale unor cuvinte
date;
cântec: Iarna
MEM – 1.4; 1.6; 3.1; Recapitulare manual pag 70, fisă de Observarea
3.2; 4.2; 5.2 Tabla înmulțirii lucru, CD, computer, sistematică
utilizarea unor denumiri și
simboluri matematice:
produs,factori, înmulțire
scrierea unor exerciții de adunare
repetată sub formă de înmulțire
scrierea unor operații de înmulțire
videoproiector Aprecieri
după desene
AVAP – 2.6 globale si
-efectuarea de înmulţiri în
individuale
concentrul 0-100 , prin adunări
repetate sau utilizând proprietăţi
ale înmulţirii;
calculul produsului oral și scris
dublarea, triplarea, mărirea unui
nr „de atâtea” ori;
RELIGIE
Forţa – dezvoltarea forţei
dinamice la nivelul musculaturii
abdomenului şi spatelui
Evaluare
echipament sportiv continuă
- repetarea exerciţiilor de front şi
- baza sportivă
ED. FIZICĂ formaţii învăţate;
Observarea
- ex. pt. dezvoltarea forţei
sistematică a
dinamice la nivelul musculaturii
elevilor
abdomenului şi spatelui;
- dezvoltarea forţei prin joc.
Miercuri Recapitulare
, Scrierea corectă
31 ian.
citirea unor fragmente de text în
care este descris anoptimpul
iarna;
Observarea
CLR identificarea textelor în
sistematică
1.1; 1.2; 1.3; 2.2; 3.1; versuri/narative
fise de lucru, manual –
4.1; 4.2 descrieri orale ale iernii
pag. 78, computer, CD, Aprecieri
2h -observarea unei imagini și
videoproiector globale si
formularea de răspunsuri la
individuale
MEM-3.1 întrebări date;
MM-1.4 - descrierea anotimpului iarna cu
ajutorul însușirilor și acțiunilor
sale (caietul
manualului);
- recunoașterea replicilor unor
personaje din textile citite;
Jocuri de rol:La săniuș
MEM – 1.4; 1.6; 3.1; Recapitulare manual pag 70, fisă de Observarea
3.2; 4.2; 5.2 Tabla înmulțirii lucru, CD, computer, sistematică
videoproiector
AVAP – 2.6 utilizarea unor denumiri și Aprecieri
simboluri matematice: globale si
produs,factori, înmulțire individuale
scrierea unor exerciții de adunare
repetată sub formă de înmulțire
scrierea unor operații de înmulțire
după desene
-efectuarea de înmulţiri în
concentrul 0-100 , prin adunări
repetate sau utilizând proprietăţi
ale înmulţirii;
calculul produsului oral și scris
dublarea, triplarea, mărirea unui
nr „de atâtea” ori;
Comunicare școlară eficientă Observarea
Recapitulare/Evaluare sistematică
manual, pag. 45-48
DP - 2.1, 2.2
fișe de lucru, CD,
Joc Vorbim diferit, dar simțim la Aprecieri
computer,
CLR-1.2 fel globale si
videoproiector
AVAP-2.6 -limbajul corpului individuale
-Album de familie. Albumul
clasei
Joi, CLR Evaluare semestrială fise de evaluare, Observarea
1 febr. 1.1; 1.2; 1.3; 2.2; 3.1; manual – pag. 78, sistematică
4.1; 4.2 -citirea în ritm propriu a unui text computer, CD,
scurt, cu adaptarea intonaţiei videoproiector Aprecieri
impusă de semnele globale si
de punctuaţie; individuale
- identificarea unor elemente de
detaliu privind: titlul, autorul, Evaluare
personajele textului; sumativă
- identificarea informațiilor din
text, explicit formulate prin itemi
cu alegere multiplă;
- formularea unor răspunsuri la
întrebări referitoare la textul citit;
- selectarea unor cuvinte cu
înțeles opus din text;
- asocierea de cuvinte cu sens
asemănător;
- formularea uni mesaj adresat
unui personaj din text;
- folosirea convenţiilor limbajului
scris (scrierea cu majusculă/ cu
alineat,
utilizarea corectă a semnelor de
punctuaţie).
MEM – 1.4; 1.6; 3.1; Recapitulare manual pag 70, fisă de Observarea
3.2; 4.2; 5.2 Tabla înmulțirii lucru, CD, computer, sistematică
videoproiector
AVAP – 2.6 utilizarea unor denumiri și Aprecieri
simboluri matematice: globale si
produs,factori, înmulțire individuale
scrierea unor exerciții de adunare
repetată sub formă de înmulțire
scrierea unor operații de înmulțire
după desene
-efectuarea de înmulţiri în
concentrul 0-100 , prin adunări
repetate sau utilizând proprietăţi
ale înmulţirii;
calculul produsului oral și scris
dublarea, triplarea, mărirea unui
nr „de atâtea” ori;

LB. ENGLEZĂ

Vineri, Evaluare/Ameliorare /dezvoltare


2 febr.
utilizarea unor denumiri și
simboluri matematice:
produs,factori, înmulțire
Observarea
scrierea unor exerciții de adunare
sistematică
repetată sub formă de înmulțire
scrierea unor operații de înmulțire
MEM – 1.4; 1.6; 3.1; manual, pag. 71, fise de Aprecieri
după desene
3.2; 4.2; 5.2 evaluare, computer, globale si
-efectuarea de înmulţiri în
CD, videoproiector individuale
concentrul 0-100 , prin adunări
AVAP – 2.6
repetate sau utilizând proprietăţi
Evaluare
ale înmulţirii;
sumativă
calculul produsului oral și scris
semestrială
dublarea, triplarea, mărirea unui
nr „de atâtea” ori;
probleme cu două operatii
-probleme cu mai mult de două
operatii
MM Melodia manual – pag. 38, Observarea
1.2; 1.4; 2.2; .3.4 computer, CD sistematică
Evaluare videoproiector
AVAP-2.6
--audierea/descoperirea/căutarea
unor versuri/cântecele din
folclorul copiilor
- compunerea unor versuri noi
pentru o melodie cunoscută
-compunerea unui
cântecel/numărătoare
-identificarea, în cântece
interpretate/audiate, a strofelor,
respectiv refrenului
- identificarea rolului strofei,
Aprecieri
respectiv refrenului unui cântec
globale si
- observarea reprezentării grafice
individuale
a înălțimii sunetelor
- interpretarea unor cântece cu
Evaluare
ajutorul scării muzicale
sumativă
- exerciții de redare a înălțimii
unor sunete muzicale
-identificarea semnificației
colindelor tradiționale românești
- exerciții de reprezentare a
înălțimii sunetelor muzicale
prin mișcări ale brațelor
- exerciții de redare a sunetelor
muzicale prin urcarea unei
scări cu vocea

AVAP Iarna pe uliță coli colorate, acuarele, Observarea


Omul de zăpadă. Peisaj de iarnă

-identificarea semnificației liniei,


sistematică
1.2.;1.3; punctului, culorii și formei în
2h opere de artă; pensule, hârtie colorată,
Aprecieri
-manifestarea curiozitătii fața de alte decorațiuni,
globale si
MM-1.4 explrarea de mesaje artistice computer, CD, manual
individuale
simple, exprimate vizual; pag.34-35, 40
- exprimarea ideilor și trăirilor
Expoziție
personale prin utilizarea liniei,
punctului, culorii si formei;
Cântec: „Iarna”

Perioada: Săptămânile 18-21 (12 febr.- 9 martie)


Săptămâna 18:

Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare


studiu +
disciplinele integrate/
Competențe
specifice
Luni, MM Interpretarea manual, pag. 6, 7, - observare
12 febr. 1.2; 1.4; 2.2; .3.4 computer, sistematică a
Nuanțe – tare/încet/mediu videoproiector activităților
AVAP-2.6 individuale, de
Interpretare de cântece în grup, în echipă
colectiv, singur, în grupuri mici -evaluare
și/sau acompaniat de insrumente orală/evaluare
și jucării muzicale individuală, de
Interpretare de cântece folosind grup
nuanțe: încet, din ce în ce mai - teme de lucru în
tare, puțin tare, tare, foarte tare. clasă,fișe de
Audiție muzicală – Rondo alla lucru (individual,
turca – W.A. Mozart pe grupe)
- interevaluare/
coevaluare
-autoevaluare
-analiza
produselor
activităților
-portofolii
Textul narativ
- observare
familiarizarea, întelegerea, si
sistematică a
explorarea textului
activităților
citirea în ritm propriu, cu
individuale, de
adaptarea intonaţiei impusă de
grup, în echipă
semnele de punctuaţie
-evaluare
citirea selectivă în funcţie de
orală/evaluare
anumite repere
individuală, de
CLR conversaţii pe teme de interes manual, pag. 6
grup
1.1; 1.2; 2.2; 2.3; 3.1 pentru copii fise de lucru,
- teme de lucru în
3.2; 4.1 explicarea folosirii semnelor de computer, CD,
clasă,fișe de
punctuație videoproiector
lucru (individual,
DP-2.3 explicarea cuvintelor noi si
pe grupe)
introducerea acestora în
- interevaluare/
vocabularul copiilor
coevaluare
formularea de răspunsuri la
-autoevaluare
întrebări
-analiza
exprimarea unor opinii, atitudini,
produselor
observatii
activităților
-portofolii
Text-suport: Noi, albinele
după Călin Gruia
MEM – 1.4; 1.6 2.2; Fracții manual, pag. 6 - observare
sistematică a
5.2 fise de lucru, activităților
-utilizarea fracţiilor jumătate, computer, CD, individuale, de
AVAP – 2.6 respectiv sfert, utilizând suport videoproiector grup, în echipă
-evaluare
concret sau desene (pizza, tort, orală/evaluare
individuală, de
măr, pâine, cutie de bomboane, grup
caiet etc.); - teme de lucru în
-marcarea jumătăţii/ sfertului de clasă,fișe de
lucru (individual,
suprafaţă a unei figuri geometrice pe grupe)
cu fracţia corespunzătoare: ½, - interevaluare/
respectiv ¼ ; coevaluare
-autoevaluare
- identificarea fracţiilor -analiza
echivalente: 1/2=2/4; produselor
activităților
-portofolii
Despre Delta Dunării
Forţa – dezvoltarea forţei
dinamice la nivelul membrelor
Evaluare
inferioare şi superioare
- echipament continuă
sportiv Alinierea
ED. FIZICĂ - repetarea exerciţiilor de front şi
- sala de sport Observarea
formaţii învăţate;
- minge sistematică a
- ex. pentru dezvoltarea forţei
elevilor
dinamice la nivelul membrelor
inferioare şi superioare;
Marți, CLR  Dialog despre viețuitoare manual, pag. 7 - observare
13 febr. 2.2; 2.3; 3.1 3.2; 4.1; fise de lucru, sistematică a
4.2  repovestirea unui text citit, cu computer, CD, activităților
DP-2.3 accent pe anumite evenimente şi videoproiector individuale, de
AVAP-2.6 informaţii grup, în echipă
 formulare de răspunsuri la -evaluare
întrebări orală/evaluare
 relatarea, în succesiune logică, a individuală, de
întâmplărilor din textul audiat grup
- teme de lucru în
 precizarea evenimentelor din clasă,fișe de
textul audiat, folosind expresiile: lucru (individual,
la început, mai întâi, prima dată, pe grupe)
apoi, după aceea, până la urmă - interevaluare/
etc. coevaluare
desen: Stupul -autoevaluare
-analiza
Text-suport: Noi, albinele produselor
după Călin Gruia activităților
-portofolii
MEM – 1.4; 1.6 2.2; Fracții manual, pag. 7, 8 - observare
5.2 fise de lucru, sistematică a
-utilizarea fracţiilor jumătate, computer, CD, activităților
AVAP – 2.6 respectiv sfert, utilizând suport videoproiector individuale, de
concret sau desene (pizza, tort, grup, în echipă
măr, pâine, cutie de bomboane, -evaluare
caiet etc.); orală/evaluare
-marcarea jumătăţii/ sfertului de individuală, de
suprafaţă a unei figuri geometrice grup
cu fracţia corespunzătoare: ½, - teme de lucru în
respectiv ¼ ; clasă,fișe de
- identificarea fracţiilor lucru (individual,
echivalente: 1/2=2/4; pe grupe)
- interevaluare/
Despre Delta Dunării coevaluare
-autoevaluare
-analiza
produselor
activităților
-portofolii
RELIGIE
Forţa – dezvoltarea forţei
dinamice la nivelul membrelor
Evaluare
inferioare şi superioare
- echipament continuă
sportiv Alinierea
ED. FIZICĂ - repetarea exerciţiilor de front şi
- sala de sport Observarea
formaţii învăţate;
- minge sistematică a
- ex. pentru dezvoltarea forţei
elevilor
dinamice la nivelul membrelor
inferioare şi superioare;
Miercuri CLR  Planul simplu de idei manual, pag. 8 - observare
, 2.2; 2.3; 3.1 3.2; 4.1;  Povestire orală fise de lucru, sistematică a
14 febr. 4.2 computer, CD, activităților
2h  repovestirea unui text citit, cu videoproiector
individuale, de
DP-2.3 accent pe anumite evenimente şi
AVAP-2.6 informaţii grup, în echipă
 formulare de răspunsuri la -evaluare
întrebări orală/evaluare
 relatarea, în succesiune logică, a individuală, de
întâmplărilor din textul audiat grup
 precizarea evenimentelor din - teme de lucru în
textul audiat, folosind expresiile:
clasă,fișe de
la început, mai întâi, prima dată,
apoi, după aceea, până la urmă lucru (individual,
pe grupe)
etc. - interevaluare/
Dezbatere:Pro și Contra coevaluare
-autoevaluare
Text-suport: Noi, albinele
după Călin Gruia -analiza
produselor
activităților
-portofolii
MEM – 1.4; 1.5; 1.6; Scăderea repetată manual, pag. 9, 10 - observare
5.2 fise de lucru, sistematică a
 exerciţii de scădere computer, CD, activităților
AVAP – 2.6 repetată folosind suport intuitiv videoproiector individuale, de
 rezolvare de probleme grup, în echipă
ilustrate prin scădere repetată si -evaluare
prin împărtire orală/evaluare
 transformarea scăderilor individuală, de
repetate în împătiri grup
 scriere de de împărtiri sub - teme de lucru în
formă de scăderi repetate clasă,fișe de
compunere de probleme cu suport lucru (individual,
imagistic pe grupe)
- interevaluare/
Despre Marea Neagră coevaluare
-autoevaluare
-analiza
produselor
activităților
-portofolii
- observare
Dezvoltarea emoțională și socială sistematică a
Relațiile cu ceilalți. Prietenia activităților
individuale, de
Explorarea abilităților de
relaționare cu ceilalți grup, în echipă
Utilizarea unor elemente de -evaluare
ascultare activă orală/evaluare
Identificarea unor reguli de individuală, de
comportament în relațiile cu manual, pag. 4-6 grup
DP - 2.1, 2.2, 2.3.
ceilalți (hobby-uri, interese fise de lucru, - teme de lucru în
comune, activități preferate) computer, CD,
CLR-1.2 clasă,fișe de
Exerciții-joc de diferențiere a videoproiector
AVAP-2.6 lucru (individual,
comportamentelor care contribuie
la inițierea și păstrarea unei pe grupe)
prietenii - interevaluare/
Elaborarea unor texte despre coevaluare
prieteni și universul extins al -autoevaluare
copiilor
-analiza
Crearea unor mesaje de
mulțumire adesate produselor
colegilor/prietenilor activităților
-portofolii
Joi, CLR  Silaba.Despărtirea cuvintelor în manual, pag. 9 - observare
15 febr. 1.3; 3.1 3.2; 4.1 silabe fise de lucru, sistematică a
2h computer, CD, activităților
DP-2.3  citirea selectivă în funcţie de videoproiector
individuale, de
anumite repere
grup, în echipă
-evaluare
 silaba – se pronuntă cu o orală/evaluare
singură deschidere de gură individuală, de
 exerciții de despărțire în silabe a
grup
cuvintelor
la capăt de rând (utilizând toate - teme de lucru în
modalitățile) clasă,fișe de
 scrierea cuvintelor obţinute prin lucru (individual,
completarea sau combinarea unor pe grupe)
silabe - interevaluare/
 gruparea cuvintelor după coevaluare
numărul de silabe
-autoevaluare
Text-suport: Noi, albinele -analiza
după Călin Gruia produselor
activităților
-portofolii
MEM – 1.4; 1.5; 1.6; Împărtirea nr. 0-100 manual, pag. 11, 12 - observare
5.2 fise de lucru, sistematică a
Împărțirea-operația inversă computer, CD, activităților
AVAP – 2.6 înmulțirii videoproiector individuale, de
grup, în echipă
 Împărțirea - o scădere -evaluare
repetată orală/evaluare
 prezentarea terminologiei individuală, de
specifice împărţirii: „deîmpărtit”, grup
„împărtitor”, “cât”, „de atâtea ori - teme de lucru în
clasă,fișe de
mai puțin”;
lucru (individual,
 împărtirea – operatia
pe grupe)
inversă a înmultirii
- interevaluare/
rezolvarea de probleme care
coevaluare
presupun operaţii de înmulţire
-autoevaluare
si /sau împărtire cu ajutorul
-analiza
desenelor
produselor
activităților
Despre deșert
-portofolii

LB. ENGLEZĂ

Vineri, MEM – 1.4; 1.5; 1.6; Împărtirea nr. 0-100 manual, pag. 13 - observare
16 febr. 5.2 fise de lucru, sistematică a
Proba înmulțirii.Proba împărțirii computer, CD, activităților
AVAP – 2.6 videoproiector individuale, de
 Împărțirea - o scădere grup, în echipă
repetată -evaluare
 prezentarea terminologiei orală/evaluare
specifice împărţirii: „deîmpărtit”, individuală, de
„împărtitor”, “cât”, „de atâtea ori grup
mai puțin”; - teme de lucru în
 împărtirea – operatia clasă,fișe de
inversă a înmultirii lucru (individual,
rezolvarea de probleme care pe grupe)
presupun operaţii de înmulţire - interevaluare/
si /sau împărtire cu ajutorul coevaluare
-autoevaluare
desenelor
-analiza
produselor
Despre Grădina Botanică și sera
activităților
ei
-portofolii
Interpretarea

Nuanțe – tare/încet/mediu

Interpretare de cântece în
Observarea
MM colectiv, singur, în grupuri mici
manual, pag. 6, 7, sistematică
1.2; 1.4; 2.2; .3.4 și/sau acompaniat de insrumente
computer,
și jucării muzicale
videoproiector Aprecieri globale
AVAP-2.6 Interpretare de cântece folosind
si individuale
nuanțe: încet, din ce în ce mai
tare, puțin tare, tare, foarte tare.
Cântec după auz - Ecoul
Audiție muzicală – Stille nacht –
Franz Xaver Gruber
AVAP Despre muzică manual, pag. 8, 9, Observarea
1.1; 2.2; 2.3; Muzica,pasiunea mea carton colorat, sistematică
2h foarfecă, lipici, alte
 -exprimarea sentimentelor materiale Aprecieri globale
MM-1.4 prin linii culori și forme decorative, si individuale
CLR-2.1  descoperirea asemănărilor computer,
dintre desen și muzică videoproiector Expoziție
 transmiterea unor mesaje
prin linii
 Tema: Portativul vesel
 Audiții: Lacul lebedelor

Săptămâna 19:

Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare


studiu +
disciplinele integrate/
Competențe
specifice
Luni, MM Interpretarea manual, pag. 8, 9, Observarea
19 febr. 1.2; 1.4; 2.2; .3.4 computer, sistematică
Cântec vesel. Cântec trist videoproiector
AVAP-2.6 Interpretare de cântece în Aprecieri globale
colectiv, singur, în grupuri mici si individuale
și/sau acompaniat de instrumente
și jucării muzicale

Identificarea stării de veselie sau


tristețe pe care o pot transmite
unele cântece

Audiție muzicală – Vai, săracul


pui de cuc! – Nelu Ionescu

Cântec – A ruginit frunza din vii


– D.G Kiriac
CLR  Textul narativ manual, pag. 10 - observare
2.2; 2.3; 3.1 3.2; 4.1; fise de lucru, sistematică a
4.2  citirea în ritm propriu, cu computer, CD, activităților
adaptarea intonaţiei impusă de videoproiector
individuale, de
DP-2.3 semnele de punctuaţie
 citirea selectivă în funcţie de grup, în echipă
anumite repere -evaluare
 conversaţii pe teme de interes orală/evaluare
pentru copii individuală, de
 explicarea folosirii semnelor de grup
punctuație - teme de lucru în
 explicarea cuvintelor noi si
clasă,fișe de
introducerea acestora în
vocabularul copiilor lucru (individual,
 formularea de răspunsuri la pe grupe)
întrebări - interevaluare/
exprimarea unor opinii, atitudini, coevaluare
observatii -autoevaluare
-analiza
Text-suport: produselor
Doctorul și animalele sale activităților
după Kornei Ciukovski -portofolii
MEM – 1.4; 1.5; 1.6; Împărtirea nr. 0-100 manual, pag. 14, 15 - observare
5.2 fise de lucru, sistematică a
 actualizare: terminologia computer, CD, activităților
AVAP – 2.6 specifică operației de videoproiector
individuale, de
împărțire/înmultire
 mărirea/micsorarea unui grup, în echipă
număr cu/de un număr de ori -evaluare
 proba împărtirii/înmultirii orală/evaluare
 aflarea termenului individuală, de
necunoscut grup
 ordinea efectuării - teme de lucru în
operatiilor
clasă,fișe de
 rezolvare de enunturi
matematice care utilizează lucru (individual,
terminologie specifică operatiilor pe grupe)
matematice - interevaluare/
 coevaluare
-autoevaluare
Recapitulare -analiza
produselor
activităților
-portofolii
Forţa – dezvoltarea forţei
dinamice la nivelul membrelor
Evaluare
inferioare şi superioare
- echipament continuă
sportiv Alinierea
ED. FIZICĂ - dezvoltarea forţei prin joc;
- sala de sport Observarea
- jocuri : Mingea peste graniţă
- minge sistematică a
Statuile
elevilor
Voinicii
Cursa într-un picior
Marți, CLR  Formulare de întrebări și manual, pag. 11 - observare
20 febr. 1.3; 3.1 3.2; 4.1 răspunsuri fise de lucru, sistematică a
AVAP – 2.6 computer, CD, activităților
formularea de întrebări referitoare videoproiector
individuale, de
la răspunsurile date;
- povestirea orală a textului cu grup, în echipă
ajutorul ideilor principale; -evaluare
- ilustrarea, printr-un desen, a orală/evaluare
momentului preferat din textul individuală, de
lecturat; grup
- transcrierea unui fragment din - teme de lucru în
text cu respectarea unui anumit
clasă,fișe de
reper;
- transcrierea selectivă a unor lucru (individual,
enunțuri din textul-suport; pe grupe)
-- scrierea după dictare a unui - interevaluare/
dialog din text; coevaluare
-autoevaluare
Text-suport: -analiza
Doctorul și animalele sale produselor
după Kornei Ciukovski activităților
-portofolii
MEM – 1.4; 1.5; 1.6; Împărtirea nr. 0-100 manual, pag. 14, 15 - observare
5.2 fise de evaluare, sistematică a
 actualizare: terminologia computer, CD, activităților
AVAP – 2.6 specifică operației de videoproiector
individuale, de
împărțire/înmultire
 mărirea/micsorarea unui grup, în echipă
număr cu/de un număr de ori -evaluare
 proba împărtirii/înmultirii orală/evaluare
 aflarea termenului individuală, de
necunoscut grup
 ordinea efectuării - teme de lucru în
operatiilor
clasă,fișe de
 rezolvare de enunturi
matematice care utilizează lucru (individual,
terminologie specifică operatiilor pe grupe)
matematice - interevaluare/
coevaluare
Recapitulare/Evaluare -autoevaluare
-analiza
produselor
activităților
-portofolii
RELIGIE
Evaluare
- echipament
Evaluare sportiv Alinierea
ED. FIZICĂ
Viteză, forță, îndemânare - sala de sport Observarea
- minge sistematică a
elevilor
Miercuri CLR  Formularea propriei păreri manual, pag. 12 - observare
, 1.3; 3.1 3.2; 4.1 fise de lucru, sistematică a
21 febr. 2h extragerea informațiilor esențiale computer, CD, activităților
DP-2.3 din text; (”Piramida textului”, videoproiector
individuale, de
rubrica ”Activitate în
grup”) grup, în echipă
- formularea unei păreri -evaluare
referitoare la calitățile personaj; orală/evaluare
(rubrica ”Spune-ți părerea”) individuală, de
crearea unui limbaj secret și grup
utilizarea lui în formule de salut, - teme de lucru în
permisiune, solicitare;
clasă,fișe de
(rubrica Activitate în perechi);
- separarea elementelor reale de lucru (individual,
cele imaginare din text (rubrica pe grupe)
Portofoliu) - interevaluare/
- formularea unor calități coevaluare
apreciate la o anumită profesie -autoevaluare
(”Cheia dorințelor”, rubrica Ne -analiza
jucăm)
- scrierea planului simplu de idei
sub formă de titluri;
transformarea titlurilor în produselor
propoziții;
activităților
 Text-suport: -portofolii
Doctorul și animalele sale
după Kornei Ciukovski

MEM – 1.4; 1.5; 1.6; Împărtirea nr. 0-100 manual, pag. 16 - observare
5.2 Împărtirea la 2 și 3 fise de lucru, sistematică a
computer, CD, activităților
AVAP – 2.6  ex. de împărtire la 2 și 3 videoproiector
individuale, de
 aflarea jumătății;
 mărirea/micsorarea unui grup, în echipă
număr cu 2,cu 3/de 2 ori, de trei -evaluare
ori orală/evaluare
 proba împărtirii/înmultirii individuală, de
 completare de tabele cu nr. grup
care lipsesc - teme de lucru în
 rezolvare de exercitii si
clasă,fișe de
probleme utilizând terminologia
specifică împărtirii lucru (individual,
pe grupe)
Polul Nord și Polul Sud - interevaluare/
coevaluare
-autoevaluare
-analiza
produselor
activităților
-portofolii
Dezvoltarea emoțională și socială - observare
Respectul. Prietenia și conflictele. sistematică a
Bunele maniere activităților
individuale, de
Explorarea abilităților de grup, în echipă
relaționare cu ceilalți -evaluare
Utilizarea unor elemente de
orală/evaluare
ascultare activă
Identificarea unor reguli de individuală, de
manual, pag. 7-10 grup
DP - 2.1, 2.2, 2.3. comportament în relațiile cu
fise de lucru, - teme de lucru în
ceilalți (hobby-uri, interese
computer, CD,
CLR-1.2 comune, activități preferate) clasă,fișe de
videoproiector
AVAP-2.6 Exerciții-joc de diferențiere a lucru (individual,
comportamentelor care contribuie pe grupe)
la inițierea și păstrarea unei
- interevaluare/
prietenii
Elaborarea unor texte despre coevaluare
prieteni și universul extins al -autoevaluare
copiilor -analiza
Crearea unor mesaje de produselor
mulțumire adesate activităților
colegilor/prietenilor -portofolii
Joi, CLR  Sunetul și litera.Vocale și manual, pag. 13 - observare
22 febr. 1.1; 1.2; 2.2; 2.3; 3.1 consoane fise de lucru, sistematică a
3.2; 4.1 computer, CD, activităților
2h identificarea semnificației videoproiector individuale, de
sunet/literă;
grup, în echipă
DP-2.3 - identificarea utilizării literelor
de tipar/de mână; -evaluare
- identificarea simbolurilor uzuale orală/evaluare
din universul apropiat:metrou, individuală, de
spital etc. grup
- identificarea diferențelor în - teme de lucru în
pronunția vocalelor și clasă,fișe de
consoanelor;
lucru (individual,
- articularea vocalelor şi
consoanelor; pe grupe)
- despărțirea unor cuvinte în - interevaluare/
silabe cu precizarea vocalelor și coevaluare
consoanelor; -autoevaluare
- identificarea cuvintelor care -analiza
conțin un anumit număr de vocale produselor
și/sau consoane;
activităților
- formarea de cuvinte după o
schemă dată (o anumită ordine de -portofolii
vocale și consoane);
- formarea de cuvinte noi prin
înlocuirea primei silabe din
cuvânt cu o altă silabă;
- completarea unor cuvinte cu
vocalele care lipsesc;
- formarea de cuvinte noi prin
înlocuirea primei consoane cu
alta;
- observare
sistematică a
activităților
Împărtirea nr. 0-100 individuale, de
grup, în echipă
 ex. de împărtire la 2 și 3 -evaluare
 aflarea jumătății;
orală/evaluare
 mărirea/micsorarea unui
număr cu 2,cu 3/de 2 ori, de trei individuală, de
manual, pag. 17 grup
MEM – 1.4; 1.5; 1.6; ori
fise de lucru, - teme de lucru în
5.2  proba împărtirii/înmultirii
computer, CD,
 completare de tabele cu nr. clasă,fișe de
videoproiector
AVAP – 2.6 care lipsesc lucru (individual,
rezolvare de exercitii si probleme pe grupe)
utilizând terminologia specifică
- interevaluare/
împărtirii
coevaluare
Împărtirea la 2 și 3 -autoevaluare
Polul Nord și Polul Sud -analiza
produselor
activităților
-portofolii

LB. ENGLEZĂ

Vineri, MEM – 1.4; 1.5; 1.6; Împărtirea nr. 0-100 manual, pag. 18 - observare
23 febr. sistematică a
Împărtirea la 4 și 5 activităților
individuale, de
 ex. de împărtire la 4
 aflarea sfertului unui grup, în echipă
număr -evaluare
 rezolvare de probleme prin orală/evaluare
împărțiri la 4 individuală, de
 aflarea unui număr de 4 ori grup
mai mic/de 4 ori mai mare ex. de fise de lucru, - teme de lucru în
5.2
împărtire la 5 computer, CD,
clasă,fișe de
 rezolvare de probleme prin videoproiector
AVAP – 2.6 lucru (individual,
împărțiri la 5
 aflarea unui număr de 5 ori pe grupe)
mai mic/de 5 ori mai mare - interevaluare/
 proba împărtirii/înmultirii coevaluare
 stabilirea valorii de -autoevaluare
adevărat/ fals rezolvare de -analiza
exercitii si probleme utilizând
produselor
terminologia specifică împărtirii
activităților
Despre igiena corporală -portofolii
MM Interpretarea manual, pag. 8, 9, Observarea
1.2; 1.4; 2.2; .3.4 computer, sistematică
Cântec vesel. Cântec trist videoproiector
AVAP-2.6 Interpretare de cântece în Aprecieri globale
colectiv, singur, în grupuri mici si individuale
și/sau acompaniat de insrumente
și jucării muzicale
Identificarea stării de veselie sau
tristețe pe care o pot transmite
unele cântece

Audiție muzicală - Rondo a


Capriccio – Ludwig Van
Beethoven

Cântec – Ceata lui pițigoi – Nelu


Ionescu
AVAP Despre muzică manual, pag. 8, 9, Observarea
1.2.;1.3; Muzica,pasiunea mea carton colorat, sistematică
2h foarfecă, lipici, alte
Mărțișoare
materiale Aprecieri globale
MM-1.4 -realizarea de mărțișoare
decorative, si individuale
 exprimarea sentimentelor computer,
prin linii culori și forme videoproiector Expoziție
 descoperirea asemănărilor
dintre desen și muzică
 transmiterea unor mesaje
prin linii

Tema: Instrumente muzicale-


colorare
 Audiții: Zborul
cărăbușului

Săptămâna 20:

Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare


studiu +
disciplinele integrate/
Competențe
specifice
Luni, MM interpretarea manual, pag. 10, Observarea
26 1.2; 1.4; 2.2; .3.4 11, computer, sistematică
februarie Procedee armonico-polifonice – videoproiector
Aprecieri globale
AVAP-2.6 solist/cor, lanț
si individuale
Interpretare de cântece în
colectiv, singur, în grupuri mici
și/sau acompaniat de insrumente
și jucării muzicale
Identificarea în cântece a părților
interpretate de solist, respectiv
cor
Cântece: Vivat veselia!, Căsuța
din pădure, Tot ce e pe lume
Audiție – Mama – I.D. Chirescu

CLR  Textul nonliterar manual, pag. 14 - observare


1.1; 1.2; 2.2; 2.3; 3.1 fișe de lucru, sistematică a
3.2; 4.1 - citirea în ritm propriu a unui computer, CD, activităților
text nonliterar; videoproiector individuale, de
DP-2.3 citirea textului în forme variate: grup, în echipă
în șoaptă, în perechi, în lanț; -evaluare
- citirea selectivă în funcţie de orală/evaluare
anumite repere (alineatul, semne individuală, de
de punctuație) sau grup
respectând un detaliu/ o idee din - teme de lucru în
text (joc: „Găseşte şi citeşte"); clasă,fișe de lucru
- formularea unor enunţuri scurte, (individual, pe
clare, prin care să solicite sprijin grupe)
în condiţiile
neînţelegerii unui mesaj oral; - interevaluare/
- identificarea şi analizarea coevaluare
ilustraţiilor care însoţesc textul -autoevaluare
citit; -analiza
produselor
Text-suport: activităților
Termitele -portofolii
după Igor Akimuskin
MEM – 1.4; 1.5; 1.6; Împărtirea nr. 0-100 manual, pag. 19 - observare
5.2 fise de lucru, sistematică a
Împărtirea la 4 și 5 computer, CD, activităților
individuale, de
AVAP – 2.6 videoproiector
grup, în echipă
 ex. de împărtire la 4 -evaluare
 aflarea sfertului unui orală/evaluare
număr individuală, de
 rezolvare de probleme prin grup
împărțiri la 4 - teme de lucru în
 aflarea unui număr de 4 ori clasă,fișe de lucru
(individual, pe
mai mic/de 4 ori mai mare ex. de
grupe)
împărtire la 5 - interevaluare/
 rezolvare de probleme prin coevaluare
împărțiri la 5 -autoevaluare
 aflarea unui număr de 5 ori -analiza
mai mic/de 5 ori mai mare produselor
 proba împărtirii/înmultirii activităților
 stabilirea valorii de
adevărat/ fals rezolvare de
exercitii si probleme utilizând -portofolii
terminologia specifică împărtirii
Despre igiena corporală
Mers şi variante de mers - echipament
Evaluare continuă
sportiv
- mers pe vârfuri, mers pe călcâie, - sala de sport
ED. FIZICĂ Observarea
mers ghemuit - minge
sistematică a
- activităţi practice de exersare;
elevilor
- jocuri, întreceri
Marți, CLR  Identificarea informațiilor manual, pag. 15 - observare
27 2.2; 3.2; 4.1; 4.2 fise de lucru, sistematică a
februarie -identificarea informaţiilor în computer, CD, activităților
AVAP – 2.6 diverse texte nonliterare, videoproiector individuale, de
materiale cotidiene (reclame, grup, în echipă
prospecte, anunțuri etc.); -evaluare
- selectarea unor informații din orală/evaluare
textul nonliterar; individuală, de
- sesizarea diferenţelor între grup
textul literar și cel nonliterar; - teme de lucru în
- citirea cuvintelor explicate la clasă,fișe de lucru
rubrica ”Vocabular” și utilizarea (individual, pe
lor în enunțuri noi; grupe)
- formularea unor răspunsuri la - interevaluare/
întrebări referitoare la textul citit coevaluare
(rubrica ”Întrebări”); -autoevaluare
- realizarea de asocieri între
diferite elemente extrase din text
și descrierea acestora: -analiza
produselor
 Text-suport: activităților
Termitele -portofolii
după Igor Akimuskin

MEM – 1.4; 1.5; 1.6; Împărtirea nr. 0-100 manual, pag. 19 - observare
5.2 Împărtirea la 4 și 5 fise de lucru, sistematică a
computer, CD, activităților
AVAP – 2.6  ex. de împărtire la 4 videoproiector individuale, de
 aflarea sfertului unui grup, în echipă
număr -evaluare
 rezolvare de probleme prin orală/evaluare
împărțiri la 4 individuală, de
 aflarea unui număr de 4 ori grup
mai mic/de 4 ori mai mare ex. de - teme de lucru în
împărtire la 5 clasă,fișe de lucru
 rezolvare de probleme prin (individual, pe
împărțiri la 5 grupe)
 aflarea unui număr de 5 ori - interevaluare/
mai mic/de 5 ori mai mare coevaluare
 proba împărtirii/înmultirii -autoevaluare
stabilirea valorii de adevărat/ fals -analiza
rezolvare de exercitii si probleme produselor
utilizând terminologia specifică
împărtirii activităților
-portofolii
Despre igiena corporală
RELIGIE
Mers şi variante de mers
Evaluare continuă
- echipament
- mers pe vârfuri, mers pe călcâie, sportiv
ED. FIZICĂ Observarea
mers ghemuit - sala de sport
sistematică a
- activităţi practice de exersare; - minge
elevilor
- jocuri, întreceri
Miercuri, CLR Modele de text nonliterar manual, pag. 16 - observare
28 1.3; 3.2; 4.1; 4.2 fise de lucru, sistematică a
februarie 2h -propunerea unei reţete pentru un computer, CD, activităților
preparat alimentar (rubrica videoproiector individuale, de
AVAP-2.6 Activitate în perechi); grup, în echipă
- realizarea unui anunț pentru -evaluare
mica publicitate (rubrica orală/evaluare
Activitate în grup); individuală, de
- completarea unei fișe cu grup
specificații tehnice și de utilizare - teme de lucru în
a unui produs electrocasnic, clasă,fișe de lucru
realizarea unei rețete culinare (individual, pe
(rubrica Portofoliu;) grupe)
- Joc de rol: ”Sunt ziarist” – - interevaluare/
crearea unui articol pentru o coevaluare
-autoevaluare
-analiza
revistă a copiilor (rubrica Ne
produselor
imaginăm)
activităților
-portofolii
MEM – 1.4; 1.5; 1.6; Împărtirea nr. 0-100 manual, pag. 19 - observare
5.2 Împărtirea la 4 și 5 fise de lucru, sistematică a
computer, CD, activităților
AVAP – 2.6  ex. de împărtire la 4 videoproiector individuale, de
 aflarea sfertului unui grup, în echipă
număr -evaluare
 rezolvare de probleme prin orală/evaluare
împărțiri la 4 individuală, de
 aflarea unui număr de 4 ori grup
mai mic/de 4 ori mai mare ex. de - teme de lucru în
împărtire la 5 clasă,fișe de lucru
 rezolvare de probleme prin (individual, pe
împărțiri la 5 grupe)
 aflarea unui număr de 5 ori - interevaluare/
mai mic/de 5 ori mai mare coevaluare
 proba împărtirii/înmultirii -autoevaluare
 stabilirea valorii de -analiza
adevărat/ fals rezolvare de produselor
exercitii si probleme utilizând activităților
terminologia specifică împărtirii -portofolii
Despre igiena corporală
- observare
Dezvoltarea emoțională și socială sistematică a
Recapitulare/Evaluare activităților
individuale, de
Explorarea abilităților de
relaționare cu ceilalți grup, în echipă
Utilizarea unor elemente de -evaluare
ascultare activă orală/evaluare
Identificarea unor reguli de individuală, de
manual, pag. 11,
comportament în relațiile cu grup
DP - 2.1, 2.2, 2.3. 12
ceilalți (hobby-uri, interese - teme de lucru în
fise de lucru,
comune, activități preferate)
CLR-1.2 computer, CD, clasă,fișe de lucru
Exerciții-joc de diferențiere a
AVAP-2.6 videoproiector (individual, pe
comportamentelor care contribuie
la inițierea și păstrarea unei grupe)
prietenii - interevaluare/
Elaborarea unor texte despre coevaluare
prieteni și universul extins al -autoevaluare
copiilor
-analiza
Crearea unor mesaje de
mulțumire adesate produselor
colegilor/prietenilor activităților
-portofolii
Joi, CLR Modele de text nonliterar manual, pag. 17 - observare
1 martie 1.3; 3.2; 4.1; 4.2 fise de lucru, sistematică a
2h citirea altor texte informative; computer, CD, activităților
individuale, de
(rubrica: ”Citim mai mult”)
grup, în echipă
- înlocuirea unor cuvinte dintr-un
-evaluare
text dat cu altele cu sens
orală/evaluare
asemănător existente în
individuală, de
textul studiat ;
grup
exprimarea propriei păreri în
- teme de lucru în
legătură cu o relație cauză-
clasă,fișe de lucru
- completarea unei fișe cu videoproiector
(individual, pe
AVAP-2. specificații tehnice și de utilizare
grupe)
a unui produs electrocasnic,
- interevaluare/
realizarea unei rețete culinare
coevaluare
(rubrica Portofoliu;) efect
-autoevaluare
- realizarea unui anunț pentru
-analiza
mica publicitate (rubrica
produselor
Activitate în grup);
activităților
-portofolii
MEM – 1.4; 1.5; 1.6; Împărtirea nr. 0-100 manual, pag. 20 - observare
5.2 Împărtirea la 6 și 7 fise de lucru, sistematică a
computer, CD, activităților
AVAP – 2.6  ex. de împărtire la 6 videoproiector individuale, de
 aflarea sfertului unui grup, în echipă
număr -evaluare
 rezolvare de probleme prin orală/evaluare
împărțiri la 6 individuală, de
 aflarea unui număr de 6 ori grup
mai mic/de 6 ori mai mare - teme de lucru în
 -ex. de împărtire la 7
 rezolvare de probleme prin clasă,fișe de lucru
împărțiri la 7 (individual, pe
 aflarea unui număr de 7 ori grupe)
mai mic/de 7 ori mai mare - interevaluare/
 proba împărtirii/înmultirii coevaluare
stabilirea valorii de adevărat/ fals -autoevaluare
rezolvare de exercitii si probleme -analiza
utilizând terminologia specifică produselor
împărtirii activităților
-portofolii
Despre igiena danturii

LB. ENGLEZĂ

Vineri, MEM – 1.4; 1.5; 1.6; Împărtirea nr. 0-100 manual, pag. 20 - observare
2 martie 5.2 Împărtirea la 6 și 7 fise de lucru, sistematică a
computer, CD, activităților
AVAP – 2.6  ex. de împărtire la 6 videoproiector individuale, de
 rezolvare de probleme prin grup, în echipă
împărțiri la 6 -evaluare
 aflarea unui număr de 6 ori orală/evaluare
mai mic/de 6 ori mai mare individuală, de
 -ex. de împărtire la 7 grup
 rezolvare de probleme prin - teme de lucru în
împărțiri la 7 clasă,fișe de lucru
 aflarea unui număr de 7 ori (individual, pe
mai mic/de 7 ori mai mare grupe)
 proba împărtirii/înmultirii - interevaluare/
stabilirea valorii de adevărat/ fals coevaluare
rezolvare de exercitii si probleme -autoevaluare
utilizând terminologia specifică -analiza
împărtirii produselor
activităților
Despre igiena danturii -portofolii
Interpretarea

Procedee armonico-polifonice –
dialog, grupe alternative

MM Interpretare de cântece în Observarea


1.2; 1.4; 2.2; .3.4 colectiv, singur, în grupuri mici manual, pag. 12, sistematică
computer,
și/sau acompaniat de insrumente videoproiector Aprecieri globale
AVAP-2.6 și jucării muzicale si individuale
Interpretare de melodii în dialog
muzical și grupe alternative
Cântece: Elefantul Cici, ucule,
pasăre sură
Audiție – Iac-așa – Grupul Song
AVAP Despre muzică manual, pag. 10, Observarea
Instrumente muzicale de jucărie

Felicitări pentru mama


-realizarea de felicitări pentru 8
Martie
1.2.;1.3; sistematică
 -exprimarea sentimentelor 11, carton colorat,
2h
prin linii culori și forme
foarfecă, lipici, Aprecieri globale
 descoperirea asemănărilor
MM-1.4 alte materiale si individuale
dintre desen și muzică
 transmiterea unor mesaje decorative
prin linii Expoziție

Tema:Instrumente muzicale-
desenare
 Audiții: Zborul
cărăbușului
Săptămâna 21:

Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare


studiu +
disciplinele integrate/
Competențe
specifice
Luni, MM Recapitulare manual, pag. 13, Observarea
5 martie 1.2; 1.4; 2.2; .3.4 Interpretarea computer, sistematică
Interpretare de cântece în videoproiector
AVAP-2.6 colectiv, singur, în grupuri mici Aprecieri globale
și/sau acompaniat de insrumente si individuale
și jucării muzicale
Cântece: Povestea unui ciobănaș,
Nu mi-e frică de Bau-Bau
Audiție: Contradans – W.A.
Mozart
 Alcătuirea unor texte după - observare
imagini și întrebări sistematică a
activităților
actualizarea cunoștințelor despre individuale, de
text; grup, în echipă
identificarea regulilor pentru -evaluare
realizarea unui text; orală/evaluare
-exerciții de observare și analiză a individuală, de
CLR manual, pag. 18
unor imagini; grup
2.2; 2.3; 3.1 3.2; 4.1; fise de lucru,
-formularea de întrebări și - teme de lucru în
4.2 computer, CD,
răspunsuri, pornind de la imagini videoproiector clasă,fișe de lucru
date; (individual, pe
DP-2.3
-exerciții de activizare și grupe)
dezvoltare a - interevaluare/
vocabularului coevaluare
- formularea de însușiri pentru o -autoevaluare
serie de cuvinte date; descrierea -analiza
unor obiecte cu ajutorul produselor
comparațiilor); activităților
-portofolii
MEM – 1.4; 1.5; 1.6; Împărtirea nr. 0-100 manual, pag. 21 - observare
Împărtirea la 6 și 7 sistematică a
activităților
 ex. de împărtire la 6 individuale, de
 rezolvare de probleme prin grup, în echipă
împărțiri la 6 -evaluare
 aflarea unui număr de 6 ori orală/evaluare
mai mic/de 6 ori mai mare individuală, de
 -ex. de împărtire la 7 grup
fise de lucru,
5.2  rezolvare de probleme prin - teme de lucru în
computer, CD,
împărțiri la 7 clasă,fișe de lucru
videoproiector
AVAP – 2.6  aflarea unui număr de 7 ori (individual, pe
mai mic/de 7 ori mai mare grupe)
 proba împărtirii/înmultirii - interevaluare/
stabilirea valorii de adevărat/ fals coevaluare
rezolvare de exercitii si probleme -autoevaluare
utilizând terminologia specifică -analiza
împărtirii produselor
activităților
Despre igiena danturii -portofolii
Alergarea şi variante de alergare Evaluare continuă
- echipament
Alinierea
- alergare şerpuită, cu ocolire de sportiv
ED. FIZICĂ Observarea
obstacole, peste obstacole - sala de sport
- activităţi practice de exersare; sistematică a
- obstacole
- jocuri, întreceri elevilor
Marți, CLR Scrierea imaginativă pe baza unei manual, pag. 19 - observare
6 martie sistematică a
activităților
benzi desenate individuale, de
grup, în echipă
scrierea unui text de 5-7 enunţuri -evaluare
pe o temă din sfera de interes a orală/evaluare
copiilor (întâlnire cu individuală, de
un personaj de basm, o călătorie grup
2.2; 3.2; 4.1; 4.2 fise de lucru,
într-o lume imaginară, vis într-o - teme de lucru în
computer, CD,
noapte de iarnă etc.), clasă,fișe de lucru
videoproiector
având la dispoziție o imagine și (individual, pe
AVAP – 2.6
un set de întrebări; grupe)
scrierea imaginativă a unui text - interevaluare/
după benzi desenate; coevaluare
formularea unor păreri despre -autoevaluare
textele realizate și prezentate de -analiza
colegi produselor
activităților
-portofolii
MEM – 1.4; 1.5; 1.6; Împărtirea nr. 0-100 manual, pag. 21 - observare
5.2 Împărtirea la 6 și 7 fise de lucru, sistematică a
computer, CD, activităților
AVAP – 2.6  ex. de împărtire la 6 videoproiector individuale, de
 rezolvare de probleme prin grup, în echipă
împărțiri la 6 -evaluare
 aflarea unui număr de 6 ori orală/evaluare
mai mic/de 6 ori mai mare individuală, de
 -ex. de împărtire la 7 grup
 rezolvare de probleme prin - teme de lucru în
împărțiri la 7 clasă,fișe de lucru
 aflarea unui număr de 7 ori (individual, pe
mai mic/de 7 ori mai mare grupe)
 proba împărtirii/înmultirii - interevaluare/
stabilirea valorii de adevărat/ fals coevaluare
rezolvare de exercitii si probleme -autoevaluare
utilizând terminologia specifică -analiza
împărtirii produselor
activităților
Despre igiena danturii -portofolii
RELIGIE
Alergarea şi variante de alergare Evaluare continuă
- echipament
Alinierea
- alergare şerpuită, cu ocolire de sportiv
ED. FIZICĂ Observarea
obstacole, peste obstacole - sala de sport
- activităţi practice de exersare; sistematică a
- obstacole
- jocuri, întreceri elevilor
Miercuri CLR Recapitulare manual, pag. 20 - observare
, 1.3; 3.2; 4.1; 4.2 fise de lucru, sistematică a
7 martie 2h  citirea în ritm propriu, cu computer, CD, activităților
videoproiector
adaptarea intonaţiei impusă de individuale, de
grup, în echipă
-evaluare
orală/evaluare
individuală, de
semnele de punctuaţie grup
 ex. applicative de întelegere a - teme de lucru în
textului clasă,fișe de lucru
 scrierea tuturor variantelor de (individual, pe
AVAP-2.6
despărtire în silabe a cuvintelor grupe)
date - interevaluare/
alcătuirea unui text pe baza benzii coevaluare
desenate -autoevaluare
-analiza
produselor
activităților
-portofolii
MEM – 1.4; 1.5; 1.6; Împărtirea nr. 0-100 manual, - observare
5.2 fise de lucru, sistematică a
 actualizare: terminologia computer, CD, activităților
AVAP – 2.6 specifică operației de videoproiector individuale, de
împărțire/înmultire grup, în echipă
 mărirea/micsorarea unui -evaluare
număr cu/de un număr de ori orală/evaluare
 proba împărtirii/înmultirii individuală, de
 aflarea termenului grup
necunoscut - teme de lucru în
 ordinea efectuării
clasă,fișe de lucru
operatiilor
(individual, pe
 rezolvare de enunturi
grupe)
matematice care utilizează
- interevaluare/
terminologie specifică operatiilor
coevaluare
matematice
-autoevaluare
 rezolvare de exercitii si
-analiza
probleme utilizând cele patru
produselor
operatii
activităților
-portofolii
Recapitulare
DP - 2.1, 2.2, 2.3. Dezvoltarea emoțională și socială manual, pag. 11, - observare
Recapitulare/Evaluare 12 sistematică a
CLR-1.2 fise de lucru, activităților
AVAP-2.6 Explorarea abilităților de computer, CD,
individuale, de
relaționare cu ceilalți videoproiector
Utilizarea unor elemente de grup, în echipă
ascultare activă -evaluare
Identificarea unor reguli de orală/evaluare
comportament în relațiile cu individuală, de
ceilalți (hobby-uri, interese grup
comune, activități preferate) - teme de lucru în
Exerciții-joc de diferențiere a
clasă,fișe de lucru
comportamentelor care contribuie
la inițierea și păstrarea unei (individual, pe
prietenii grupe)
Elaborarea unor texte despre - interevaluare/
prieteni și universul extins al coevaluare
-autoevaluare
copiilor -analiza
Crearea unor mesaje de
produselor
mulțumire adesate
colegilor/prietenilor activităților
-portofolii
Joi,  Evaluare
8 martie
Ameliorare /dezvoltare
CLR
 formulare de răspunsuri la manual, pag. 20
1.1; 1.2; 1.3; 3.1; 4.1;
întrebări legate de un text dat fise de evaluare,
4.2
 scrierea tuturor variantelor de computer, CD, Evaluare sumativă
2h
despărtire în silabe a cuvintelor videoproiector
date
 alcătuirea unui text pe baza
benzii desenate
Verificarea corectitudinii
rezolvării testului
MEM – 1.4; 1.5; 1.6; Împărtirea nr. 0-100 manual, - observare
5.2 fise de lucru, sistematică a
 actualizare: terminologia computer, CD, activităților
AVAP – 2.6 specifică operației de videoproiector individuale, de
împărțire/înmultire grup, în echipă
 mărirea/micsorarea unui -evaluare
număr cu/de un număr de ori orală/evaluare
 proba împărtirii/înmultirii individuală, de
 aflarea termenului
grup
necunoscut
- teme de lucru în
 ordinea efectuării
clasă,fișe de lucru
operatiilor
(individual, pe
 rezolvare de enunturi
grupe)
matematice care utilizează
- interevaluare/
terminologie specifică operatiilor
coevaluare
matematice
-autoevaluare
 rezolvare de exercitii si
-analiza
probleme utilizând cele patru
produselor
operatii
activităților
-portofolii
Recapitulare

LB. ENGLEZĂ

Vineri, MEM – 1.4; 1.5; 1.6; Împărtirea nr. naturale Test de evaluare Evaluare sumativă
9 martie 3.1; (2,3,4,5,6,7, fracții)
3.2; 5.2  Evaluare
Ameliorare /dezvoltare
AVAP – 2.6  mărirea/micsorarea unui
CLR-1.2 număr cu/de un număr de ori
 aflarea termenului
necunoscut
 ordinea efectuării
operatiilor
 rezolvare de enunturi
matematice care utilizează
terminologie specifică operatiilor
matematice
 rezolvare de exercitii si
probleme utilizând cele patru
operatii
 Medii de viață
Evaluare
Interpretarea Evaluare sumativă
Interpretare de cântece în
MM
colectiv, singur, în grupuri mici manual, pag. 14, Observarea
1.2; 1.4; 2.2; .3.4
și/sau acompaniat de insrumente computer, sistematică
și jucării muzicale videoproiector
AVAP-2.6
Aprecieri globale
Cântece: Joc în cerc, Melcul si individuale
supărat, Cântec de leagăn
Despre muzică
Recapitulare/Evaluare
AVAP
 -exprimarea sentimentelor
1.1; 2.2; 2.3; manual, pag. 12,
prin linii culori și forme Evaluarea
2h carton colorat,
 descoperirea asemănărilor portofoliului
foarfecă, lipici,
dintre desen și muzică
MM-1.4 alte materiale
 confecționarea unor Expoziție
CLR-2.1 decorative
instrumente muzicale
 Tema:Instrumente
muzicale-confecționare
 Audiții: Muzică populară
Unitatea tematică 7: Călătorii in lumi imaginare
Perioada: Săptămânile 22-25 (12 martie-13 aprilie)

Săptămâna 22:

Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare


studiu +
disciplinele integrate/
Competențe
specifice
Luni, MM Cântarea vocală manual, pag. 16, Observarea
12 1.4; 2.1 Poziția, emisia, tonul, semnalul 17, computer, sistematică
martie de început, dicția, sincronizarea videoproiector
AVAP-2.6 Aprecieri globale
Respectarea regulilor de cântare si individuale
vocală corectă
Încălzirea vocii înainte de
emiterea sunetelor
Controlul respirației corecte în
timpul interpretării
CLR Textul narativ manual, pag. 22 - observare
1.1; 1.2; 2.2; 2.3; 3.1 fise de lucru, sistematică a
3.2; 4.1  familiarizarea, întelegerea, computer, CD, activităților
si explorarea textului videoproiector individuale, de
DP-2.3  citirea în ritm propriu, cu grup, în echipă
adaptarea intonaţiei impusă de -evaluare
semnele de punctuaţie orală/evaluare
 citirea selectivă în funcţie individuală, de
de anumite repere grup
 conversaţii pe teme de - teme de lucru în
interes pentru copii clasă,fișe de lucru
 explicarea folosirii (individual, pe
semnelor de punctuație grupe)
 explicarea cuvintelor noi si - interevaluare/
introducerea acestora în coevaluare
vocabularul copiilor -autoevaluare
 formularea de răspunsuri la -analiza
întrebări produselor
 exprimarea unor opinii, activităților
atitudini, observatii -portofolii
Text-suport:
Necazurile unui
miriapod când își duce
copiii la cizmar, după
Gianni Rodari
MEM – 1.4; 1.6 3.2; Împărtirea nr. 0-100 manual, pag. 22 - observare
5.2 fise de lucru, sistematică a
Împărtirea la 8 și 9 computer, CD, activităților
AVAP – 2.6  ex. de împărtire la 8 și 9 videoproiector individuale, de
 rezolvare de probleme prin grup, în echipă
împărțiri la 8 -evaluare
 aflarea unui număr de 8 ori orală/evaluare
mai mic/de 8 ori mai mare ex. de individuală, de
împărtire la 9 grup
 rezolvare de probleme prin - teme de lucru în
împărțiri la 9 clasă,fișe de lucru
 aflarea unui număr de 9 ori (individual, pe
mai mic/de 9 ori mai mare grupe)
 proba împărtirii/înmultirii, - interevaluare/
- stabilirea valorii de adevărat/ coevaluare
fals -autoevaluare
- rezolvare de exercitii si -analiza
probleme utilizând produselor
terminologia activităților
-portofolii
Alergare cu călcâiele la şezută
Alergare cu genunchii sus
Sărituri
Evaluare continuă
- alergare cu călcâiele la şezută - - echipament
Alinierea
învăţarea tehnicii corecte; sportiv
ED. FIZICĂ Observarea
- alergare cu genunchii sus - sala de sport
sistematică a
- săritura cu accent pe
elevilor
desprinderea de pe unul şi de pe
ambele picioare;
- sărituri ca mingea de pe loc
Marți, CLR Dialog despre manual, pag. 23 - observare
13 2.2; 2.3; 3.1 3.2; 4.1; călătorii în lumi imaginare - fise de lucru, sistematică a
martie 4.2 personaje computer, CD, activităților
fantastice videoproiector individuale, de
DP-2.3 grup, în echipă
AVAP-2.6 - citirea selectivă în funcţie de -evaluare
anumite repere (alineatul, linia de orală/evaluare
dialog) sau individuală, de
respectând un detaliu/ o idee din grup
text (joc: „Găseşte şi citeşte") - teme de lucru în
- autocorectarea greşelilor de clasă,fișe de lucru
citire atunci când cuvântul/ (individual, pe
propoziţia citit(ă) nu are sens, grupe)
identificarea şi analizarea - interevaluare/
ilustraţiei care însoţește textul;
 - dialog despre personajele
dintr-o imagine dată;
 repovestirea unui text citit,
cu accent pe anumite evenimente
şi informaţii
 formulare de răspunsuri la
întrebări
 relatarea, în succesiune coevaluare
logică, a întâmplărilor din textul -autoevaluare
audiat -analiza
precizarea evenimentelor din produselor
textul audiat, folosind expresiile: activităților
la început, mai întâi, prima dată, -portofolii
apoi, după aceea, până la urmă
etc.

Text-suport:
Necazurile unui
miriapod când își duce
copiii la cizmar, după
Gianni Rodari
MEM – 1.4; 1.6 3.2; Împărtirea nr. 0-100 manual, pag. 23 - observare
5.2 fise de lucru, sistematică a
Împărtirea la 8 și 9 computer, CD, activităților
individuale, de
 ex. de împărtire la 8 și 9
grup, în echipă
 rezolvare de probleme prin
-evaluare
împărțiri la 8
orală/evaluare
 aflarea unui număr de 8 ori
individuală, de
mai mic/de 8 ori mai mare ex. de
grup
împărtire la 9
- teme de lucru în
 rezolvare de probleme prin
clasă,fișe de lucru
împărțiri la 9 videoproiector
AVAP – 2.6 (individual, pe
 aflarea unui număr de 9 ori
grupe)
mai mic/de 9 ori mai mare
- interevaluare/
 proba împărtirii/înmultirii,
coevaluare
- stabilirea valorii de adevărat/
-autoevaluare
fals
-analiza
- rezolvare de exercitii si
produselor
probleme utilizând
activităților
terminologia
-portofolii
RELIGIE
ED. FIZICĂ Alergare cu călcâiele la şezută - echipament Evaluare continuă
Alergare cu genunchii sus sportiv Alinierea
Sărituri - sala de sport Observarea
- alergare cu călcâiele la şezută - sistematică a
învăţarea tehnicii corecte; elevilor
- alergare cu genunchii sus
- săritura cu accent pe
desprinderea de pe unul şi de pe
ambele picioare;
- sărituri ca mingea de pe loc
Miercuri - observare
Scrierea
, sistematică a
funcțională:
14 activităților
Biletul
martie individuale, de
grup, în echipă
-identificarea tipurilor de bilete:
-evaluare
de mulțumire, de informare, de
orală/evaluare
solicitare;
CLR individuală, de
- reconstituirea unui bilet din manual, pag. 24
2.2; 2.3; 3.1 3.2; 4.1; grup
fragmente de tip-puzzle; fise de lucru,
4.2 - teme de lucru în
- descifrarea unui mesaj codat computer, CD,
2h clasă,fișe de lucru
(citirea literelor invers) și videoproiector
DP-2.3 (individual, pe
transcrierea biletului în
AVAP-2.6 grupe)
varianta corectă;
- interevaluare/
- completarea unor bilete
coevaluare
lacunare;
-autoevaluare
- scrierea unui bilet către un
-analiza
personaj din textul citit;
produselor
activităților
-portofolii
MEM – 1.4; 1.5; 1.6; Împărtirea nr. 0-100 manual, pag. 23 - observare
sistematică a
activităților
individuale, de
Despre igiena alimentelor
grup, în echipă
 ex. de împărtire la 8 și 9
-evaluare
 rezolvare de probleme prin
orală/evaluare
împărțiri la 8
individuală, de
 aflarea unui număr de 8 ori
grup
mai mic/de 8 ori mai mare ex. de fise de lucru,
5.2 - teme de lucru în
împărtire la 9 computer, CD,
clasă,fișe de lucru
 rezolvare de probleme prin videoproiector
AVAP – 2.6 (individual, pe
împărțiri la 9
grupe)
 aflarea unui număr de 9 ori
- interevaluare/
mai mic/de 9 ori mai mare
coevaluare
 cunoașterea regulilor de
-autoevaluare
igienă alimentară
-analiza
 activitate practică-salata de
produselor
fructe
activităților
-portofolii
DP – 3.1., 3.2. Aspecte specifice ale organizării manual, pag. 13, - observare
învățării și pregătirii pentru viață 14 sistematică a
CLR-1.2 la școlarul mic fise de lucru, activităților
AVAP-2.6 computer, CD, individuale, de
Cum folosim timpul? Timpul, cel videoproiector grup, în echipă
mai bun prieten. Știu să-l -evaluare
folosesc?
orală/evaluare
individuală, de
Realizarea unui program zilnic de
grup
activități, cu sprijinul adulților
- teme de lucru în
Crearea unui orar zilnic
clasă,fișe de lucru
personalizat
(individual, pe
Inițierea unei agende cu
grupe)
programul zilnic
- interevaluare/
Plasarea unor simboluri pentru
coevaluare
activitățile programului zilnic
-autoevaluare
Conștientizarea importanței
-analiza
folosirii cu chibzuință a timpului
produselor
Împărțirea în categorii
activităților
(folositoare sau nu) a unor
-portofolii
activități ale copiilor
Joi, CLR Scrierea manual, pag. 25 - observare
15 1.3; 3.1 3.2; 4.1 funcțională: fise de lucru, sistematică a
martie 2h Biletul computer, CD, activităților
videoproiector individuale, de
DP - 2.3 -scrierea unor bilete de grup, în echipă
mulţumire, de informare, de -evaluare
solicitare, cu respectarea - orală/evaluare
convenţiilor folosirea individuală, de
convenţiilor limbajului scris grup
(scrierea cu majusculă/ cu alineat, - teme de lucru în
utilizarea corectă a semnelor de
punctuaţie, utilizarea formulelor
de adresare, de clasă,fișe de lucru
solicitare, de mulţumire, de salut (individual, pe
etc., corespunzătoare unui anumit grupe)
context) - interevaluare/
- descifrarea unui mesaj codat coevaluare
(citirea literelor invers) și -autoevaluare
transcrierea biletului în -analiza
varianta corectă; produselor
- completarea unor bilete activităților
lacunare; -portofolii
 Mesajul buclucaș - joc
didactic;
MEM – 1.4; 1.5; 1.6; Împărtirea nr. 0-100 manual, pag. 24 - observare
5.2 fise de lucru, sistematică a
Cazuri speciale de împărțire computer, CD, activităților
AVAP – 2.6  folosirea terminologiei videoproiector individuale, de
specifice împărţirii: „deîmpărtit”, grup, în echipă
„împărtitor”, “cât”, „de atâtea ori -evaluare
mai puțin”; orală/evaluare
 împărtirea la 0, 1 și 10 individuală, de
 rezolvarea de probleme grup
care presupun operaţii de - teme de lucru în
înmulţire si /sau împărtire cu clasă,fișe de lucru
(individual, pe
grupe)
- interevaluare/
coevaluare
ajutorul desenelor -autoevaluare
-analiza
produselor
activităților
-portofolii

LB. ENGLEZĂ

Vineri, MEM – 1.4; 1.5; 1.6; Împărtirea nr. 0-100 manual, pag. 25 - observare
16 5.2 fise de lucru, sistematică a
martie Cazuri speciale de împărțire computer, CD, activităților
AVAP – 2.6  folosirea terminologiei videoproiector individuale, de
specifice împărţirii: „deîmpărtit”, grup, în echipă
„împărtitor”, “cât”, „de atâtea ori -evaluare
mai puțin”; orală/evaluare
 împărtirea la 0, 1 și 10 individuală, de
 rezolvarea de probleme grup
care presupun operaţii de - teme de lucru în
înmulţire si /sau împărtire cu clasă,fișe de lucru
ajutorul desenelor (individual, pe
grupe)
- interevaluare/
coevaluare
-autoevaluare
-analiza
produselor
activităților
-portofolii
Cântarea vocală
Poziția, emisia, tonul, semnalul
de început, dicția, sincronizarea
Observarea
MM
manual, pag. 16, sistematică
1.4; 2.1 Respectarea regulilor de cântare
17, computer,
vocală corectă
videoproiector Aprecieri globale
AVAP-2.6 Încălzirea vocii înainte de
si individuale
emiterea sunetelor
Controlul respirației corecte în
timpul interpretării
AVAP Jurnalul unei plante manual, pag. 14, Portofoliu
2.1; 2.2; 2.3;2.4;2.5 15, carton colorat,
2h Frunzele foarfecă, lipici, alte Expoziție
 sortarea frunzelor după materiale
MM-1.4 anumite criterii decorative, frunze
CLR-2.1  descoperirea asemănărilor
dintre diferite feluri de frunze
 transmiterea unor mesaje
prin desenarea pe frunze
 Tema: Frunzele,primăvara
 Audiții:Frunza de E.
Gârleanu

 Pictură pe frunze
 Analiza unor tablouri cu
frunze
 Tema: Pictură pe frunze

Săptămâna 23:

Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare


studiu +
disciplinele integrate/
Competențe
specifice
Luni, MM Cântarea vocală manual, pag. 18, Observarea
19 martie 1.4; 2.1 Cântarea vocală în colectiv computer, sistematică
videoproiector
AVAP-2.6 Interpretarea unor cântece în Aprecieri globale
colectiv, cu concentrarea atenției si individuale
la: ritmul melodiei, tonul dat de
dirijor și semnalul de început

Cântece: Albă-ca-Zăpada –
DOREMI, Păsărelele – Timotei
Popovici, Ghicitoare – Aurel
Ivășcanu
 Textul narativ
- observare
 citirea în ritm propriu, cu sistematică a
adaptarea intonaţiei impusă de activităților
semnele de punctuaţie individuale, de
 citirea selectivă în funcţie grup, în echipă
de anumite repere -evaluare
 conversaţii pe teme de orală/evaluare
interes pentru copii individuală, de
CLR manual, pag. 26
 explicarea folosirii grup
2.2; 2.3; 3.1 3.2; 4.1; fise de lucru,
semnelor de punctuație - teme de lucru în
4.2 computer, CD,
 explicarea cuvintelor noi si clasă,fișe de
videoproiector
introducerea acestora în lucru (individual,
DP-2.3
vocabularul copiilor pe grupe)
 formularea de răspunsuri la - interevaluare/
întrebări coevaluare
 exprimarea unor opinii, -autoevaluare
atitudini, observatii -analiza
produselor
Text – suport: ”Povestea unui gât activităților
de sticlă” de H.C. -portofolii
Andersen
MEM – 1.4; 1.5; 1.6; Împărtirea nr. 0-100 manual, pag. 24, - observare
5.2 25 sistematică a
Igiena îmbrăcămintei fise de lucru, activităților
individuale, de
grup, în echipă
-evaluare
orală/evaluare
 folosirea terminologiei
individuală, de
specifice împărţirii: „deîmpărtit”,
grup
„împărtitor”, “cât”, „de atâtea ori
- teme de lucru în
mai puțin”;
computer, CD, clasă,fișe de
 împărtirea la 0, 1 și 10
AVAP – 2.6 videoproiector lucru (individual,
 rezolvarea de probleme
pe grupe)
care presupun operaţii de
- interevaluare/
înmulţire si /sau împărtire cu
coevaluare
ajutorul desenelor
-autoevaluare
-analiza
produselor
activităților
-portofolii
Săritura în lungime de pe loc
Evaluare
Săritura la coardă
- echipament continuă
sportiv Alinierea
ED. FIZICĂ - învăţarea sărituriide pe loc cu
- sala de sport Observarea
accent pe elanul din îndoirea
- coarda de sărit sistematică a
genunchilor;
elevilor
- săritura la coardă
Marți, CLR  Formulare de întrebări și manual, pag. 27 - observare
20 martie 1.3; 3.1 3.2; 4.1 răspunsuri fise de lucru, sistematică a
computer, CD, activităților
AVAP – 2.6 -formularea de întrebări videoproiector individuale, de
referitoare la răspunsurile date;
- povestirea orală a textului cu grup, în echipă
ajutorul ideilor principale; -evaluare
- ilustrarea, printr-un desen, a orală/evaluare
momentului preferat din textul individuală, de
lecturat; grup
- transcrierea unui fragment din - teme de lucru în
text cu respectarea unui anumit clasă,fișe de
reper; lucru (individual,
- transcrierea selectivă a unor pe grupe)
enunțuri din textul-suport; - interevaluare/
-- scrierea după dictare a unui coevaluare
dialog din text; -autoevaluare
”Citim mai mult” -analiza
produselor
”Povestea unui gât activităților
de sticlă” de H.C. -portofolii
Andersen
MEM – 1.4; 1.5; 1.6; Împărtirea nr. 0-100 manual, pag. 26 - observare
5.2 fise de lucru, sistematică a
Aflarea numărului necunoscut computer, CD, activităților
AVAP – 2.6  actualizare: terminologia videoproiector individuale, de
specifică operației de grup, în echipă
împărțire/înmultire -evaluare
 aflarea termenului orală/evaluare
necunoscut mărirea/micsorarea individuală, de
unui număr cu/de un număr de grup
ori - teme de lucru în
clasă,fișe de
lucru (individual,
 proba împărtirii/înmultirii pe grupe)
 rezolvare de enunturi - interevaluare/
matematice care utilizează coevaluare
terminologie specifică operatiilor -autoevaluare
matematice -analiza
produselor
activităților
-portofolii
RELIGIE
Săritura în lungime de pe loc
Evaluare
Săritura la coardă
- echipament continuă
sportiv Alinierea
ED. FIZICĂ - învăţarea sărituriide pe loc cu
- sala de sport Observarea
accent pe elanul din îndoirea
- coarda de sărit sistematică a
genunchilor;
elevilor
- săritura la coardă
Miercuri,
21 martie Cerc pedagogic
Joi, CLR Organizarea manual, pag. 28 - observare
22 martie 1.1; 1.2; 2.2; 2.3; 3.1 textului scris: fise de lucru, sistematică a
3.2; 4.1 - Scrierea pe computer, CD, activităților
2h liniatură videoproiector individuale, de
dictando grup, în echipă
DP-2.3 -evaluare
-scrierea planului simplu de idei
sub formă de întrebări;
transformarea întrebărilor în
propoziții enunțiative. (rubrica
orală/evaluare
”Activitate în grup”)
individuală, de
- ilustrarea, printr-un desen, a
grup
unei aventuri imaginare; (rubrica
- teme de lucru în
”Ne imaginăm”)
clasă,fișe de
- explicarea unui enunț-cheie din
lucru (individual,
textul studiat (rubrica ”Spune-ți
pe grupe)
părerea”);
- interevaluare/
- scrierea unui text argumentativ,
coevaluare
de 5-7 enunțuri, despre alegerea
-autoevaluare
unui anumit
-analiza
personaj ca fiind cel preferat
produselor
(rubrica Portofoliu);
activităților
- formularea unor
-portofolii
întrebări/răspunsuri în legătură cu
textele studiate (Răspunde,
Aruncă, Interoghează, rubrica
”Ne jucăm”)
MEM – 1.4; 1.5; 1.6; Împărtirea nr. 0-100 manual, pag. 28 - observare
5.2 fise de lucru, sistematică a
Ordinea efectuării operațiilor computer, CD, activităților
AVAP – 2.6  actualizare: terminologia videoproiector individuale, de
specifică operației de grup, în echipă
împărțire/înmultire -evaluare
 ordinea efectuării orală/evaluare
individuală, de
grup
operațiilor
- teme de lucru în
 aflarea termenului
clasă,fișe de
necunoscut mărirea/micsorarea
lucru (individual,
unui număr cu/de un număr de
pe grupe)
ori
- interevaluare/
 proba împărtirii/înmultirii
coevaluare
 rezolvare de enunturi
-autoevaluare
matematice care utilizează
-analiza
terminologie specifică operatiilor
produselor
matematice
activităților
-portofolii

LB. ENGLEZĂ

Vineri, MEM – 1.4; 1.5; 1.6; Împărtirea nr. 0-100 manual, pag. 29 - observare
23 martie 5.2 fise de lucru, sistematică a
Ordinea efectuării operațiilor computer, CD, activităților
AVAP – 2.6  actualizare: terminologia videoproiector individuale, de
specifică operației de grup, în echipă
împărțire/înmultire -evaluare
 ordinea efectuării orală/evaluare
operațiilor individuală, de
 aflarea termenului grup
necunoscut mărirea/micsorarea - teme de lucru în
unui număr cu/de un număr de clasă,fișe de
ori lucru (individual,
pe grupe)
- interevaluare/
 proba împărtirii/înmultirii
coevaluare
 rezolvare de enunturi
-autoevaluare
matematice care utilizează
-analiza
terminologie specifică operatiilor
produselor
matematice
activităților
-portofolii
Cântarea vocală
Cântarea vocală în grupuri mici
Observarea
MM
Jocuri prin intermediul cărora se manual, pag. 19, sistematică
1.4; 2.1
va verifica respectarea regulilor computer,
de interpretare în colectiv videoproiector Aprecieri globale
AVAP-2.6
si individuale
Cântece: Samba florilor, Mițu
Chițu, Păsărelele
AVAP Jurnalul unei plante manual, pag. 16, Portofoliu
2.1; 2.2; 2.3;2.4;2.5 17, carton colorat,
2h Florile foarfecă, lipici, Expoziție
 observarea diferitelor tipuri flori, alte
MM-1.4 de flori materiale
CLR-2.1  descoperirea asemănărilor decorative
dintre diferite feluri de
flori(formă,culoare,miros)
 transmiterea unor mesaje
prin flori
 decuparea după contur;
 Tema: Flori de primavera,
Flori din cofrag de ouă
 Audiții: Noi suntem
floricele

Săptămâna 24:

Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare


studiu +
disciplinele integrate/
Competențe
specifice
Luni, MM Cântarea vocală manual, pag. 20, Observarea
26 martie 1.4; 2.1 Cântarea vocală individuală computer, sistematică
videoproiector
AVAP-2.6 Interpretarea individuală a unor Aprecieri globale
diferite cântecele, audiați de si individuale
colegi și în dialog muzical cu
aceștia.

Cântece: O vioară mica, Vulpea


și gâsca, Azi, Grivei e mânios,
Păsărelele, Tot ce e pe lume
Scrierea corectă a
cuvintelor într-o /
- observare
într-un
sistematică a
activităților
identificarea, într-un text, a
individuale, de
cuvintelor într-o, într-un;
grup, în echipă
- plasarea unor cuvinte, dintr-o
-evaluare
listă dată, care pot urma după
orală/evaluare
ortogramele într-o/întrun;
individuală, de
CLR - exemplificarea și scrierea unor manual, pag. 29
grup
1.1; 1.2; 2.2; 2.3; 3.1 cuvinte care pot urma după fise de lucru,
- teme de lucru în
3.2; 4.1 ortogramele într-o/întrun; computer, CD,
clasă,fișe de
- plasarea cuvintelor potrivite videoproiector
lucru (individual,
DP-2.3 (într-o, într-un) într-un text;
pe grupe)
- selectarea variantei potrivite
- interevaluare/
dintre într-o/într-un pentru
coevaluare
completarea unor enunțuri;
-autoevaluare
- completarea unor enunțuri cu
-analiza
forma corectă a cuvintelor într-o,
produselor
într-un,
activităților
- formularea unor enunțuri cu
-portofolii
utilizarea cuvintelor într-o, într-
un;
MEM – 1.4; 1.5; 1.6; Împărtirea nr. 0-100 manual, pag. 28, Observarea
5.2 29 sistematică
Igiena încălțămintei fise de lucru,
 actualizare: terminologia
specifică operației de
împărțire/înmultire
 ordinea efectuării
operațiilor
 aflarea termenului
computer, CD,
necunoscut mărirea/micsorarea Aprecieri globale
AVAP – 2.6 videoproiector
unui număr cu/de un număr de si individuale
ori
 proba împărtirii/înmultirii
 rezolvare de enunturi
matematice care utilizează
terminologie specifică operatiilor
matematice
Aruncare şi prindere
Evaluare
- învăţarea aruncării şi prinderii - echipament continuă
cu accent pe aruncarea tip sportiv Alinierea
ED. FIZICĂ
azvârlire; - sala de sport Observarea
- aruncarea la ţintă; - minge sistematică a
- aruncarea la partener elevilor
- prinderea cu două mâini.
Marți, CLR Textul narativ manual, pag. 30 - observare
27 martie 1.3; 3.2; 4.1; 4.2 fise de lucru, sistematică a
- citirea în ritm propriu a unui computer, CD, activităților
AVAP-2.6 text nonliterar; videoproiector individuale, de
- citirea textului în forme variate: grup, în echipă
în șoaptă, în perechi, în lanț; -evaluare
orală/evaluare
individuală, de
- citirea selectivă în funcţie de
grup
anumite repere (alineatul, semne
- teme de lucru în
de punctuație) sau
clasă,fișe de
respectând un detaliu/ o idee din
lucru (individual,
text (joc: „Găseşte şi citeşte");
pe grupe)
- formularea unor enunţuri scurte,
- interevaluare/
clare, prin care să solicite sprijin
coevaluare
în condiţiile
-autoevaluare
neînţelegerii unui mesaj oral;
-analiza
Iepurașul palavragiu
produselor
după V. Kapninski
activităților
-portofolii
MEM – 1.4; 1.5; 1.6; Împărtirea nr. 0-100 manual, pag. 30 - observare
5.2 fise de lucru, sistematică a
Probleme care se rezolvă prin mai computer, CD, activităților
AVAP – 2.6 multe operații videoproiector individuale, de
 stabilirea valorii de grup, în echipă
adevărat/ fals rezolvare de -evaluare
exercitii si probleme utilizând orală/evaluare
terminologia specifică împărtirii individuală, de
 analiza problemelor grup
 realizarea planului de - teme de lucru în
rezolvare clasă,fișe de
 respectarea algoritmului de lucru (individual,
rezolvare a problemelor cu mai pe grupe)
multe operații - interevaluare/
coevaluare
-autoevaluare
-analiza
produselor
activităților
-portofolii
RELIGIE
Aruncare şi prindere
Evaluare
- învăţarea aruncării şi prinderii - echipament continuă
cu accent pe aruncarea tip sportiv Alinierea
ED. FIZICĂ
azvârlire; - sala de sport Observarea
- aruncarea la ţintă; - minge sistematică a
- aruncarea la partener elevilor
- prinderea cu două mâini.
Miercuri, CLR Textul narativ manual, pag. 31, - observare
28 martie 1.3; 3.2; 4.1; 4.2 Povestire orală 32 sistematică a
2h - Scrierea fise de lucru, activităților
AVAP-2.6 imaginativă computer, CD, individuale, de
videoproiector grup, în echipă
- - scrierea unor comparații -evaluare
pentru cuvinte date; orală/evaluare
- Joc de rol: ”Microfonul magic”- individuală, de
realizarea unui dialog, pornind de grup
la textul citit, pe - teme de lucru în
baza unor formule date (rubrica clasă,fișe de
Activitate în perechi); lucru (individual,
- joc didactic: ”Fazan”(rubrica
”Ne jucăm”;)
- realizarea unui desen care să
ilustreze un obiect inventat; pe grupe)
scrierea unei liste de - interevaluare/
întrebuințări (rubrica Ne coevaluare
imaginăm); -autoevaluare
- exprimarea unei păreri critice -analiza
privind identificarea cu un anumit produselor
personaj activităților
-portofolii
Text suport
“Iepurașul palavragiu”
după V. Kapninski
MEM – 1.4; 1.5; 1.6; Împărtirea nr. 0-100 manual, pag. 30 - observare
5.2 fise de lucru, sistematică a
Probleme care se rezolvă prin mai computer, CD, activităților
AVAP – 2.6 multe operații videoproiector individuale, de
 stabilirea valorii de grup, în echipă
adevărat/ fals rezolvare de -evaluare
exercitii si probleme utilizând orală/evaluare
terminologia specifică împărtirii individuală, de
 analiza problemelor grup
 realizarea planului de - teme de lucru în
rezolvare clasă,fișe de
 respectarea algoritmului de lucru (individual,
rezolvare a problemelor cu mai pe grupe)
multe operații - interevaluare/
coevaluare
-autoevaluare
-analiza
produselor
activităților
-portofolii
Aspecte specifice ale organizării - observare
învățării și pregătirii pentru viață sistematică a
la școlarul mic activităților
individuale, de
Povestea copilului care pierde grup, în echipă
timpul -evaluare
orală/evaluare
Realizarea unui program zilnic de manual, pag. 15, individuală, de
DP – 3.1., 3.2. activități, cu sprijinul adulților 16, 17 grup
Crearea unui orar zilnic fise de lucru, - teme de lucru în
CLR-1.2 personalizat computer, CD, clasă,fișe de
AVAP-2.6 Inițierea unei agende cu videoproiector lucru (individual,
programul zilnic pe grupe)
Plasarea unor simboluri pentru - interevaluare/
activitățile programului zilnic coevaluare
Conștientizarea importanței -autoevaluare
folosirii cu chibzuință a timpului -analiza
Împărțirea în categorii produselor
(folositoare sau nu) a unor activităților
activități ale copiilor -portofolii
Joi, CLR Scrierea corectă a manual, pag. 33
29 martie 2.2; 3.2; 4.1; 4.2 cuvintelor dintr-o , fise de lucru,
2h dintr-un computer, CD,
- observare
videoproiector
sistematică a
AVAP – 2.6 identificarea, într-un text, a
activităților
cuvintelor dintr-o, dintr-un;
individuale, de
- plasarea unor cuvinte, dintr-o
grup, în echipă
listă dată, care pot urma după
-evaluare
ortogramele dintro/
orală/evaluare
dintr-un;
individuală, de
- exemplificarea și scrierea unor
grup
cuvinte care pot urma după
- teme de lucru în
ortogramele dintr-o/dintrun;
clasă,fișe de
- plasarea cuvintelor potrivite
lucru (individual,
(dintr-o, dintr-un) într-un text;
pe grupe)
- selectarea variantei potrivite
- interevaluare/
dintre dintr-o/dintr-un pentru
coevaluare
completarea unor
-autoevaluare
enunțuri;
-analiza
- completarea unor enunțuri cu
produselor
forma corectă a cuvintelor dintr-
activităților
o, dintr-un,
-portofolii
- formularea unor enunțuri cu
utilizarea cuvintelor dintr-o,
dintr-un;
MEM – 1.4; 1.5; 1.6; Împărtirea nr. 0-100 manual, pag. 30 - observare
5.2 fise de lucru, sistematică a
Probleme care se rezolvă prin mai computer, CD, activităților
individuale, de
grup, în echipă
-evaluare
multe operații orală/evaluare
 stabilirea valorii de individuală, de
adevărat/ fals rezolvare de grup
exercitii si probleme utilizând - teme de lucru în
terminologia specifică împărtirii clasă,fișe de
videoproiector
AVAP – 2.6  analiza problemelor lucru (individual,
 realizarea planului de pe grupe)
rezolvare - interevaluare/
 respectarea algoritmului de coevaluare
rezolvare a problemelor cu mai -autoevaluare
multe operații -analiza
produselor
activităților
-portofolii

LB. ENGLEZĂ

Vineri, MEM – 1.4; 1.5; 1.6; Împărtirea nr. 0-100 manual, pag. 31 - observare
30 martie 5.2 fise de lucru, sistematică a
Recapitulare computer, CD, activităților
AVAP – 2.6  actualizare: terminologia videoproiector individuale, de
specifică operației de grup, în echipă
împărțire/înmultire -evaluare
 mărirea/micsorarea unui orală/evaluare
număr cu/de un număr de ori individuală, de
 proba împărtirii/înmultirii grup
 aflarea termenului - teme de lucru în
necunoscut clasă,fișe de
 ordinea efectuării lucru (individual,
operatiilor pe grupe)
 rezolvare de enunturi - interevaluare/
matematice care utilizează coevaluare
terminologie specifică operatiilor -autoevaluare
matematice -analiza
 rezolvare de exercitii si produselor
probleme utilizând cele patru activităților
operatii -portofolii
Cântarea vocală
Recapitulare
Observarea
MM Exerciții de interpretare în
manual, pag. 21, sistematică
1.4; 2.1 colectiv, în grupuri mici și
computer,
individual a diferitelor cântece
videoproiector Aprecieri globale
AVAP-2.6 învățate, respectând regulile
si individuale
învățate.
Enumerarea regulilor care trebuie
respectate
AVAP Jurnalul unei plante manual, pag. 18, Portofoliu
2.1; 2.2; 2.3; Fructele 19, carton colorat,
2.4;2.5  observarea diferitelor tipuri foarfecă, lipici, Expoziție
2h de ffructe fructe, alte
 descoperirea asemănărilor materiale
dintre diferite feluri de
flori(formă,culoare,miros)
 rolul fructelor în
MM-1.4 alimentația omului
CLR-2.1  desenarea unor fructe prin
decorative
tehnica hașurării;
 Tema: Fructe de toamnă –
hașurare, Tablou cu natură
moartă
 Audiții: Călătorul ostenit
Săptămâna 25:

Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare


studiu +
disciplinele integrate/
Competențe
specifice
Luni,
9 aprilie ZI LIBERĂ

Marți,
10 aprilie ZI LIBERĂ

Miercuri, CLR Recapitulare manual, pag. 34 - observare


11 aprilie 1.3; 3.2; 4.1; 4.2 fise de lucru, sistematică a
2h - ordonarea unor cuvinte date computer, CD, activităților
pentru a obține propoziții; videoproiector individuale, de
grup, în echipă
-evaluare
orală/evaluare
- completarea enunțurilor date cu individuală, de
informații din textele studiate cu grup
utilizarea - teme de lucru în
conectorilor fiindcă, pentru că, clasă,fișe de
deoarece; lucru (individual,
AVAP-2.6
- crearea altor titluri pentru pe grupe)
textele studiate; - interevaluare/
- identificarea enunţurilor coevaluare
adevărate/ false referitoare la -autoevaluare
textele studiate -analiza
produselor
activităților
-portofolii
MEM – 1.4; 1.5; 1.6; Împărtirea nr. 0-100 manual, pag. 31 - observare
5.2 fise de lucru, sistematică a
Recapitulare computer, CD, activităților
AVAP – 2.6  actualizare: terminologia videoproiector individuale, de
specifică operației de grup, în echipă
împărțire/înmultire -evaluare
 mărirea/micsorarea unui orală/evaluare
număr cu/de un număr de ori individuală, de
 proba împărtirii/înmultirii grup
 aflarea termenului - teme de lucru în
necunoscut clasă,fișe de
 ordinea efectuării lucru (individual,
operatiilor pe grupe)
 rezolvare de enunturi - interevaluare/
matematice care utilizează coevaluare
terminologie specifică operatiilor -autoevaluare
matematice -analiza
 rezolvare de exercitii si produselor
probleme utilizând cele patru activităților
operatii -portofolii
DP – 3.1., 3.2. Aspecte specifice ale organizării manual, pag. 18 - observare
învățării și pregătirii pentru viață fise de lucru, sistematică a
CLR-1.2 la școlarul mic computer, CD, activităților
AVAP-2.6 videoproiector individuale, de
Programul meu zilnic de lucru grup, în echipă
-evaluare
Realizarea unui program zilnic de orală/evaluare
activități, cu sprijinul adulților individuală, de
Crearea unui orar zilnic grup
personalizat - teme de lucru în
Inițierea unei agende cu clasă,fișe de
programul zilnic lucru (individual,
Plasarea unor simboluri pentru pe grupe)
activitățile programului zilnic - interevaluare/
Conștientizarea importanței coevaluare
folosirii cu chibzuință a timpului -autoevaluare
Împărțirea în categorii -analiza
(folositoare sau nu) a unor produselor
activităților
activități ale copiilor
-portofolii
Joi, CLR  Evaluare manual, pag. 34 Evaluare
12 aprilie 1.1; 1.2; 1.3; 3.1; 4.1; fise de evaluare, sumativă
4.2 Ameliorare /dezvoltare computer, CD,
videoproiector
2h -citirea în ritm propriu a unui text
scurt, cu adaptarea intonaţiei
impusă de semnele de
punctuaţie;
- completarea spațiilor punctate
cu ortogramele într-o/într-un;
- descrierea obiectelor
vestimentare ale unui personaj;
- ordonarea unor cuvinte date
pentru a obține propoziții;
- scrierea unui bilet de mulțumire
adresat unui personaj din textul
citit;
- exprimarea unei păreri critice în
legătură cu modul de a
gândi/acționa al unui
personaj din textul citit ;
 - identificarea informațiilor
din text, explicit formulate prin
itemi cu alegere multiplă;
 verificarea corectitudinii
rezolvării testului
Împărtirea nr. 0-100 manual, pag. 31 - observare
fise de lucru, sistematică a
Recapitulare computer, CD, activităților
 actualizare: terminologia videoproiector individuale, de
specifică operației de grup, în echipă
împărțire/înmultire -evaluare
 mărirea/micsorarea unui orală/evaluare
număr cu/de un număr de ori individuală, de
MEM – 1.4; 1.5; 1.6;  proba împărtirii/înmultirii grup
5.2  aflarea termenului - teme de lucru în
necunoscut clasă,fișe de
AVAP – 2.6  ordinea efectuării lucru (individual,
operatiilor pe grupe)
 rezolvare de enunturi - interevaluare/
matematice care utilizează coevaluare
terminologie specifică operatiilor -autoevaluare
matematice -analiza
 rezolvare de exercitii si produselor
probleme utilizând cele patru activităților
operatii -portofolii

LB. ENGLEZĂ

Vineri, MEM – 1.4; 1.5; 1.6; Împărtirea nr. naturale manual, pag. 32 Evaluare
13 aprilie 3.1; fise de evaluare, sumativă
3.2; 5.2  Evaluare computer, CD,
Ameliorare /dezvoltare videoproiector Muncă
AVAP – 2.6  mărirea/micsorarea unui independentă
număr cu/de un număr de ori
 aflarea termenului
necunoscut
 ordinea efectuării
operatiilor
 rezolvare de enunturi
CLR-1.2 matematice care utilizează
terminologie specifică operatiilor
matematice
 rezolvare de exercitii si
probleme utilizând cele patru
operatii
 medii de viață:
Cântarea vocală
Evaluare

MM Exerciții de interpretare în
manual, pag. 22,
1.4; 2.1 colectiv, în grupuri mici și Evaluare
computer,
individual a diferitelor cântece sumativă
videoproiector
AVAP-2.6 învățate, respectând regulile
învățate.
Enumerarea regulilor care trebuie
respectate
AVAP Jurnalul unei plante manual, pag. 20, Evaluarea
2.1; 2.2; 2.3; carton colorat, portofoliului
2.4;2.5 Recapitulare. Evaluare foarfecă, lipici,
2h alte materiale Expoziție
 observarea diferitelor tipuri
de plante
 descoperirea asemănărilor
dintre diferite feluri de
plante(formă,culoare,miros)
MM-1.4
 rolul plantelor în viața
CLR-2.1 decorative
omului
 desenarea unor fructe prin
tehnica hașurării;
 Teme: Vaza cu flori-desen,
Copacul în cele patru anotimpuri
 Audiții: Anotimpurile
Unitatea tematică 8: Vestitorii primăverii
Perioada: Săptămânile 26-28 (16 aprilie - 4 mai)

Săptămâna 26: 16-20 aprilie – Săptămâna “Să știi mai multe, să fii mai bun!”

Săptămâna 27:

Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare


studiu +
disciplinele integrate/
Competențe
specifice
Luni, MM Cântarea instrumentală manual, pag. 24, Observarea
23 1.4; 2.1, 2.2. Percuția corporală diversă computer, sistematică
aprilie videoproiector,
AVAP-2.6 Cântare acompaniată de: bătăi din instrumente Aprecieri globale
palme, tactarea ritmului cu muzicale si individuale
piciorul, pocnituri din degete și
prin folosirea unor instrumente
confecționate

Cântec – Dacă vesel se trăiește


CLR Textul liric. manual, pag. 36, - observare
1.1; 1.2; 2.2; 2.3; 3.1  Strofa. Versul 37, 38 sistematică a
3.2; 4.1 fise de lucru, activităților
- citirea în ritm propriu a unui computer, CD, individuale, de
DP-2.3 text liric, cu adaptarea intonaţiei videoproiector grup, în echipă
impusă de semnele de -evaluare
punctuaţie; orală/evaluare
- citirea textului în forme variate: individuală, de
în șoaptă, în perechi, în lanț; grup
- citirea selectivă în funcţie de - teme de lucru
anumite repere (vers, strofă) sau în clasă,fișe de
respectând un detaliu/ lucru (individual,
o idee din text (joc: „Găseşte şi pe grupe)
citeşte") - interevaluare/
- autocorectarea greşelilor de coevaluare
citire atunci când cuvântul/ -autoevaluare
propoziţia citit(ă) nu are -analiza
sens, produselor
- identificarea şi analizarea activităților
ilustraţiei care însoţește textul; -portofolii
- identificarea titlului, autorului
unui text liric;
 - identificarea strofelor și
numărului de versuri din fiecare
strofă,
 Text-suport:
„Când
sosesc cocoarele ”de
Passionaria
Stoicescu
- observare
sistematică a
Figuri plane activităților
individuale, de
Pătratul și dreptunghiul grup, în echipă
Despre igiena locuinței -evaluare
orală/evaluare
 ex. de identificare a individuală, de
manual, pag. 34, 35
MEM – 1.6; 2.1; 2.2; formelor plane în mediul grup
fise de lucru,
3.1; 4.1;4.2 înconjurător-pătrat și - teme de lucru
computer, CD,
dreptunghi în clasă,fișe de
videoproiector
AVAP – 2.6  ex. de descriere şi lucru (individual,
desenare a fig. geometrice pe grupe)
 ex de numărare a - interevaluare/
laturilor coevaluare
 ex. de colorare a unui -autoevaluare
desen format din pătrate și -analiza
dreptunghiuri produselor
activităților
-portofolii
Echilibrul – menţinerea - echipament Evaluare
ED. FIZICĂ
echilibrului în condiţii mai sportiv continuă
dificile

- repetarea complexului de
Alinierea
exrciţii pentru influenţarea
- sala de sport Observarea
aparatului locomotor
sistematică a
- repetarea exerciţiilor de front şi
elevilor
formaţii învăţate;
- ex. de menţinere a echilibrului
în situaţii mai dificile
Marți, CLR Grupurile de manual, pag. 39 - observare
24 1.2., 1.4, sunete ea, ia, ie fise de lucru, sistematică a
aprilie 2.2., 2.3., computer, CD, activităților
2.4, 3.1, - identificarea, dintr-un text dat, a videoproiector individuale, de
3.2., 3.3, cuvintelor care conţin grupurile grup, în echipă
4.2., 4.3. de sunete ea, ie, ia, -evaluare
- gruparea, într-un tabel, orală/evaluare
DP-2.3 cuvintelor care conţin grupurile individuală, de
de sunete ea, ie, ia, grup
- alegerea variantei corecte de - teme de lucru
scriere a cuvintelor care conţin în clasă,fișe de
grupurile de sunete ea, lucru (individual,
ie, ia, pe grupe)
- completarea unor cuvinte cu - interevaluare/
grupurile de sunete ea, ie, ia, coevaluare
- alcătuirea unor enunțuri cu -autoevaluare
utilizarea cuvintelor ce conțin -analiza
grupurile de sunete ea, ie, produselor
ia, activităților
- scrierea după dictare a unor
enunțuri ce conțin cuvinte cu
grupurile de sunete ea, ie,
ia, -portofolii
- transcrierea unui text ce conține
cuvinte cu grupurile de sunete ea,
ie, ia,
MEM – 1.6; 2.1; 2.2; Figuri plane manual, pag. 36 - observare
3.1; 4.1;4.2 fise de lucru, sistematică a
Triunghiul computer, CD, activităților
AVAP – 2.6 Despre dieta alimentară videoproiector individuale, de
 ex. de identificare a grup, în echipă
formelor plane în mediul -evaluare
înconjurător-pătrat , dreptunghi orală/evaluare
și triunghi individuală, de
 ex. de descriere şi grup
desenare a fig. geometrice - teme de lucru
 ex de numărare a în clasă,fișe de
laturilor lucru (individual,
 ex. de colorare a unui pe grupe)
desen format din pătrate , - interevaluare/
dreptunghiuri și triunghiuri coevaluare
 Joc. Suntem la dietă. Ce -autoevaluare
mâncăm? -analiza
produselor
activităților
-portofolii
RELIGIE
Echilibrul – menţinerea
echilibrului în condiţii mai
dificile
Evaluare
- echipament continuă
- repetarea complexului de
sportiv Alinierea
ED. FIZICĂ exrciţii pentru influenţarea
- sala de sport Observarea
aparatului locomotor
sistematică a
- repetarea exerciţiilor de front şi
elevilor
formaţii învăţate;
- ex. de menţinere a echilibrului
în situaţii mai dificile
Miercuri CLR Textul narativ manual, pag. 40, - observare
, 1.2., 1.4, 41, 42 sistematică a
25 2.2., 2.3., - citirea în ritm propriu a unui fise de lucru, activităților
aprilie 2.4, 3.1, text scurt, cu adaptarea intonaţiei computer, CD, individuale, de
3.2., 3.3, impusă de semnele de videoproiector grup, în echipă
4.2., 4.3. punctuaţie; -evaluare
2h - citirea textului în forme variate: orală/evaluare
în șoaptă, în perechi, în lanț; individuală, de
DP-2.3 - citirea selectivă în funcţie de grup
anumite repere (alineatul, - teme de lucru
fragmentul, semne de în clasă,fișe de
punctuație) sau respectând un lucru (individual,
detaliu/ o idee din text (joc: pe grupe)
„Găseşte şi citeşte") - interevaluare/
- autocorectarea greşelilor de coevaluare
citire atunci când cuvântul/
propoziţia citit(ă) nu are sens,
identificarea şi analizarea
ilustraţiei care însoţește textul;
- citirea cuvintelor explicate la
rubrica ”Vocabular” și utilizarea
lor în enunțuri noi;
- explicarea unor expresii-cheie -autoevaluare
din text și utilizarea acestora în -analiza
enunțuri noi; produselor
- formularea unor răspunsuri la activităților
întrebările referitoare la textul -portofolii
citit (rubrica ”Întrebări”);
- citirea altor texte cu aceeași
temă; (rubrica: ”Citim mai mult”)

Text-suport
”Primăvara” după
George Coșbuc
MEM –1.6; 2.1; 2.2; Figuri plane manual, pag. 37 - observare
3.1; 4.1;4.2 fise de lucru, sistematică a
Cercul. Semicercul computer, CD, activităților
AVAP – 2.6 Exerciții fizice videoproiector individuale, de
 Întâlnirea de dimineaţă - grup, în echipă
salutul, prezenta, ziua, data, -evaluare
meteo, agenda zilei, impresii orală/evaluare
 ex. de identificare a individuală, de
formelor plane în mediul grup
- teme de lucru
înconjurător-pătrat , dreptunghi,
în clasă,fișe de
triunghi și cerc
lucru (individual,
 ex. de desenare a unui cerc
pe grupe)
și a unui semicerc;
- interevaluare/
 ex marcare a jumătății și
coevaluare
sfertului pe un cerc
-autoevaluare
 ex. de colorare a unui
-analiza
desen format din pătrate ,
produselor
dreptunghiuri ,triunghiuri și
activităților
cercuri
-portofolii
DP – 3.1., 3.2. Rutine și sarcini de lucru manual, pag. 19-22 - observare
fise de lucru, sistematică a
CLR-1.2 Timpul meu pentru activitate și computer, CD, activităților
AVAP-2.6 odihnă videoproiector, individuale, de
Reguli de igienă privind creioane colorate, grup, în echipă
programul zilnic de activitate carioca, jucării, -evaluare
culegeri cu texte, orală/evaluare
- crearea unui orar zilnic poezii, ghicitori, individuală, de
personalizat cântecele, fotografii grup
- iniţierea unei agende în care să - teme de lucru
fie precizat în clasă,fișe de
programul zilnic lucru (individual,
- enumerarea activităţilor într-o pe grupe)
listă „Ce fac azi?” - interevaluare/
- plasarea unor simboluri pentru coevaluare
activităţile -autoevaluare
programului zilnic în funcţie de -analiza
succesiune,
frecvenţă, dificultate, durată
- completarea unor texte lacunare
„Eu învăţ mai
bine… “, “Cel mai uşor învăţ
cu..”, ”Îmi place să
învăţ despre …” Pentru a memora
produselor
mai uşor am
activităților
nevoie de …”, “ Pentru a învăţa,
-portofolii
prefer să
folosesc următoarele obiecte…”
- analiza gradului de îndeplinire a
programului zilnic
- investigarea programelor zilnice
ale membrilor
familiei
Joi, CLR Grupurile de manual, pag. 43 - observare
26 1.1; 1.2; 2.2; 2.3; 3.1 sunete oa, ua, uă fise de lucru, sistematică a
aprilie 3.2; 4.1 computer, CD, activităților
2h - identificarea, dintr-un text dat, a videoproiector individuale, de
cuvintelor care conţin grupurile grup, în echipă
DP-2.3 de sunete oa, ua, uă, -evaluare
- gruparea, într-un tabel, orală/evaluare
cuvintelor care conţin grupurile individuală, de
de sunete oa, ua, uă, grup
- alegerea variantei corecte de - teme de lucru
scriere a cuvintelor care conţin în clasă,fișe de
grupurile de sunete oa, lucru (individual,
ua, uă;
- derivarea unor cuvinte cu
ajutorul sufixului ”-oasă”;
- completarea unor cuvinte cu
pe grupe)
grupurile de sunete oa, ua, uă;
- interevaluare/
- alcătuirea unor enunțuri cu
coevaluare
utilizarea cuvintelor ce conțin
-autoevaluare
grupurile de sunete oa, ua,uă;
-analiza
- selectarea cuvintelor potrivite,
produselor
dintr-o listă dată, pentru
activităților
completarea unor versuri;
-portofolii
- scrierea, după dictare, a unor
enunțuri ce conțin cuvinte cu
grupurile de sunete ea, ie, ea

MEM – 1.6; 2.1; 2.2; Figuri plane manual, pag. 38 - observare


3.1; 4.1;4.2 fise de lucru, sistematică a
Interiorul și exteriorul unei figuri computer, CD, activităților
AVAP – 2.6 geometrice videoproiector individuale, de
Efectele dietei greșite grup, în echipă
 ex. de identificare a -evaluare
spaţiului „interior” sau „exterior” orală/evaluare
unei figuri geometrice individuală, de
 operații cu numere care grup
respectă cerinte date (aflate în - teme de lucru
interiorul/exteriorul unor fig. în clasă,fișe de
geom.) lucru (individual,
 ex. de colorare a unui pe grupe)
desen din fig. geometrice, după
un cod dat
- interevaluare/
 rezolvarea de probleme
coevaluare
care presupun operaţii de
-autoevaluare
înmulţire si /sau împărtire cu
-analiza
ajutorul desenelor(figuri
produselor
geometrice)
activităților
 descoperirea diferenței
-portofolii
dintre o dietă corectă și una
greșită-efecte
LB. ENGLEZĂ
Vineri, MEM – 1.6; 2.1; 2.2; Figuri plane manual, pag. 39, 40 - observare
27 3.1; 4.1;4.2 fise de lucru, sistematică a
aprilie Axa de simetrie computer, CD, activităților
AVAP – 2.6 Bolile copilăriei videoproiector individuale, de
 ex de trasare a axei de grup, în echipă
simetrie -evaluare
 ex. de identificare a orală/evaluare
spaţiului „interior” sau „exterior” individuală, de
unei figuri geometrice grup
 adunări si scăderi cu - teme de lucru
numere care respectă cerinte date în clasă,fișe de
(aflate în interiorul/exteriorul lucru (individual,
unor fig. geom.) pe grupe)
 ex. de colorare a unui - interevaluare/
desen din fig. geometrice, după coevaluare
un cod dat -autoevaluare
 discuții despre bolile -analiza
produselor
copilăriei activităților
-portofolii
Cântarea instrumentală
Cântarea cu acompaniament

Cântare acompaniată de: bătăi din manual, pag. 25, Observarea


MM
palme, tactarea ritmului cu 26, computer, sistematică
1.4; 2.1, 2.2.
piciorul, pocnituri din degete și videoproiector,
prin folosirea unor instrumente instrumente Aprecieri globale
AVAP-2.6
confecționate muzicale si individuale

Cântece – Barza, Ploaia, Joc în


cerc
AVAP Animale manual, pag. 22-23, Portofoliu
1.3; 2.2; carton colorat,
2.3; 2.5 Familia Miau creioane colorate Expoziție
2h Elemente de limbaj plastic: pata foarfecă, lipici, alte
plată, pata vibrată materiale
MM-1.4 Tehnici de lucru: linie modulată, decorative,
CLR-2.1 repetiție, pensulație, pliere, colaj
 desenarea unor animale
după contur
 ce simbolizează unele
animale;
 discuții despre animalele
întâlnite în desenele animate
 Tema: O familie de
animale
 decupare după contur;
 lipirea imaginii decupate;
 discuții despre animalele
întâlnite în desenele animate
 Tema: Pisica din hârtie
Săptămâna 28:

Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare


studiu +
disciplinele integrate/
Competențe
specifice
Luni, Cântarea instrumentală
30 Recapitulare
aprilie manual, pag. 27, Observarea
MM Cântare acompaniată de: bătăi din
computer, sistematică
1.4; 2.1, 2.2. palme, tactarea ritmului cu
videoproiector,
piciorul, pocnituri din degete și
instrumente Aprecieri globale
AVAP-2.6 prin folosirea unor instrumente
muzicale si individuale
confecționate

Cântece – Toba, Buni prieteni


CLR Scrierea funcţională. manual, pag. 44, 45 - observare
1.2., 1.4, Felicitarea fise de lucru, sistematică a
2.2., 2.3., computer, CD, activităților
2.4, 3.1, - observarea unei felicitări pentru videoproiector individuale, de
identificarea elementelor
componente;
- identificarea momentelor în care grup, în echipă
se pot trimite felicitări: cu ocazia -evaluare
unor sărbători orală/evaluare
tradiționale, aniversări sau a unor individuală, de
evenimente importante din viață; grup
- exemplificări de formule de - teme de lucru în
3.2., 3.3, început/ încheiere potrivite clasă,fișe de lucru
4.2., 4.3. contextului dat; (individual, pe
- exercițiu de așezare în pagină a grupe)
AVAP – 2.6 textului unei felicitări: data, - interevaluare/
textul, formule de coevaluare
început/încheiere, semnătura; -autoevaluare
- completarea unei felicitări cu -analiza
semnele de punctuație produselor
corespunzătoare; activităților
- redactarea unei felicitări, -portofolii
adresată bunicilor, cu ocazia
sărbătorii de Paște;
MEM – Corpuri geometrice manual, pag. 41, 42 - observare
1.6; 2.1; 2.2; 3.1; „Boala mâinilor murdare” fise de lucru, sistematică a
4.1;4.2 computer, CD, activităților
 Identificarea obiectelor din videoproiector individuale, de
AVAP – 2.6 clasă a căror fețe sunt fig. grup, în echipă
-evaluare
orală/evaluare
geometrice individuală, de
 Numirea corpurilor grup
geometrice - teme de lucru în
 descrierea corpurilor clasă,fișe de lucru
geometrice: cub, cuboid, sferă, (individual, pe
cilindru- feţe (formă, număr) grupe)
 ex. de identificare si - interevaluare/
numărare corpurilor coevaluare
geometrice dintr-un desen -autoevaluare
 Modelaj: jucărie din -analiza
corpuri geometrice produselor
activităților
-portofolii
ED. FIZICĂ Căţărare-coborâre – cu accent pe - echipament Evaluare continuă
realizarea prizei corecte sportiv Alinierea
- sala de sport Observarea
- repetarea complexului de sistematică a
exerciţii pentru influenţarea elevilor
aparatului locomotor
- repetarea exerciţiilor de front şi
formaţii învăţate;
- ex de căţărare – coborâre cu
accent pe realizarea prizei
corecte;
Marți,
1 mai ZI LIBERĂ

Miercuri CLR Scrierea manual, pag. 46-48 - observare


, 1.2., 1.4, funcțională. Afișul fise de lucru, sistematică a
2 mai 2.2., 2.3., Recapitulare computer, CD, activităților
2.4, 3.1, videoproiector individuale, de
3.2., 3.3, - identificarea tipurilor de afișe; grup, în echipă
4.2., 4.3. - identificarea regulilor care ajută -evaluare
2h la realizarea unui afiș; orală/evaluare
- confecţionarea unor invitaţii, individuală, de
AVAP-2.6 afișe cu diverse ocazii şi scrierea grup
mesajelor - teme de lucru în
corespunzătoare folosind diverse clasă,fișe de lucru
instrumente (stilou, creioane (individual, pe
cerate, carioca, grupe)
marker etc.) - interevaluare/
- confecţionarea unor fişe, coevaluare
etichete, afişe, materiale necesare -autoevaluare
în activitatea zilnică; -analiza
- realizarea de postere, afișe produselor
publicitare activităților
-portofolii
Recapitulare
-derivarea cuvintelor cu ajutorul
sufixelor diminutivale și
augmentative;
- compararea anotimpului
primăvara cu anotimpul iarna,
prin intermediul asemănărilor
și deosebirilor identificate
(diagrama Venn);
- enumerarea părților componente
ale unui afiș;
- confecționarea unui afiș
publicitar;
- scrierea și decorarea unei
felicitări, adresată bunicii cu
ocazia aniversării zilei de
naștere;
- identificarea enunţurilor
adevărate/ false referitoare la
noțiuni despre anotimpul
primăvara;
MEM – Desfășurarea unui corp geometric manual, pag. 43 - observare
1.6; 2.1; 2.2; 3.1; fise de lucru, sistematică a
4.1;4.2  Identificarea obiectelor din computer, CD, activităților
clasă a căror fețe sunt fig. videoproiector individuale, de
AVAP – 2.6 geometrice grup, în echipă
-evaluare
orală/evaluare
individuală, de
grup
 Numirea corpurilor
- teme de lucru în
geometrice
clasă,fișe de lucru
 descrierea corpurilor
(individual, pe
geometrice: cub, cuboid, sferă,
grupe)
cilindru- feţe (formă, număr)
- interevaluare/
 ex. de desfășurare a
coevaluare
principalelor corpuri geometrice
-autoevaluare
 desfășurarea unui cub
-analiza
produselor
activităților
-portofolii
DP – 3.1., 3.2. Rutine și sarcini de lucru manual, pag. 23-28 - observare
fise de lucru, sistematică a
CLR-1.2 Când și cât învăț? Cum învăț? computer, CD, activităților
AVAP-2.6 Învățarea poate fi un joc frumos, videoproiector individuale, de
dacă știi să joci! grup, în echipă
Recapitulare -evaluare
orală/evaluare
- crearea unui orar zilnic individuală, de
personalizat grup
- iniţierea unei agende în care să - teme de lucru în
fie precizat clasă,fișe de lucru
programul zilnic
- enumerarea activităţilor într-o
listă „Ce fac azi?”
- plasarea unor simboluri pentru
activităţile
programului zilnic în funcţie de
succesiune,
(individual, pe
frecvenţă, dificultate, durată
grupe)
- completarea unor texte lacunare
- interevaluare/
„Eu învăţ mai
coevaluare
bine… “, “Cel mai uşor învăţ
-autoevaluare
cu..”, ”Îmi place să
-analiza
învăţ despre …” Pentru a memora
produselor
mai uşor am
activităților
nevoie de …”, “ Pentru a învăţa,
-portofolii
prefer să
folosesc următoarele obiecte…”
- analiza gradului de îndeplinire a
programului zilnic
- investigarea programelor zilnice
ale membrilor
familiei
Joi, CLR Evaluare manual, pag. 48 Evaluare
3 mai 1.2., 1.4, fise de evaluare, sumativă
2.2., 2.3., - citirea în ritm propriu a unui computer, CD,
2.4, 3.1, text scurt, cu adaptarea intonaţiei videoproiector
3.2., 3.3, impusă de semnele de
4.2., 4.3. punctuaţie;
- identificarea titlului, autorului,
alineatelor;
- transcrierea cuvintelor care
conțin grupurile de litere:ea, oa,
ie;
- completarea unor cuvinte cu
2h
grupurile de litere: ea, ia, ie, oa,
ua, uă;
AVAP-2.6
- identificarea informațiilor din
text, explicit formulate prin itemi
cu alegere multiplă;
- scrierea și decorarea unei
felicitări, adresată unui
prieten/coleg
MEM – Recapitulare manual, pag. 44, 45 - observare
1.6; 2.1; 2.2; 3.1; fise de lucru, sistematică a
4.1;4.2  ex. de identificare a computer, CD, activităților
spaţiului „interior” sau „exterior” videoproiector individuale, de
AVAP – 2.6 unei figuri geometrice grup, în echipă
 operații cu numere care -evaluare
respectă cerinte date (aflate în orală/evaluare
interiorul/exteriorul unor fig. individuală, de
geom.) grup
 ex. de colorare a unui - teme de lucru în
desen din fig. geometrice, după clasă,fișe de lucru
un cod dat
 rezolvarea de probleme
care presupun operaţii de
înmulţire si /sau împărtire cu
ajutorul desenelor(figuri (individual, pe
geometrice) grupe)
 - Identificarea obiectelor - interevaluare/
din clasă a căror fețe sunt fig. coevaluare
geometrice -autoevaluare
 Numirea corpurilor -analiza
geometrice produselor
 descrierea corpurilor activităților
geometrice: cub, cuboid, sferă, -portofolii
cilindru- feţe (formă, număr)
 ex. de identificare si
numărare corpurilor geometrice
dintr-un desen

LB. ENGLEZĂ

Vineri, MEM – Evaluare manual, pag. 46 Evaluare


4 mai 1.6; 2.1; 2.2; 3.1; fise de evaluare, sumativă
4.1;4.2  ex. de identificare a computer, CD,
formelor plane în mediul videoproiector
AVAP – 2.6 înconjurător-pătrat , dreptunghi,
triunghi și cerc
 ex. de desenare a unui cerc
și a unui semicerc;
 ex marcare a jumătății și
sfertului pe un cerc
 ex. de colorare a unui
desen format din pătrate ,
dreptunghiuri ,triunghiuri și
cercuri
 rezolvarea de probleme
care presupun operaţii de
înmulţire si /sau împărtire cu
ajutorul desenelor
 norme de igiena a locuinței
și a alimentelor
MM Cântarea instrumentală manual, pag. 28, Observarea
1.4; 2.1, 2.2. Evaluare computer, sistematică
videoproiector,
AVAP-2.6 Cântare acompaniată de: bătăi din instrumente Aprecieri globale
palme, tactarea ritmului cu muzicale si individuale
piciorul, pocnituri din degete și
prin folosirea unor instrumente
confecționate

Cântece – Ceasul, Greierele și


brotăcelul
Animale

Fluturi
 observarea diferitelor tipuri
de fluturi;
 discuții despre fluturi;
AVAP
 învățarea tehnicii plierii manual, pag. 24-
2.1; 2.2; 2.3;2.4;2.5
hârtiei; 28, carton colorat, Portofoliu
2h
 Tema: Fluturi-plierea foarfecă, lipici, alte
hârtiei materiale Expoziție
MM-1.4
 decuparea după contur; decorative,
CLR-2.1
 colorarea după model dat;
 folosirea culorilor calde;
 obținerea petei de culoare
în amestec;
Tema: Mască tip fluture
Unitatea tematică 9: Zâmbet de copil
Perioada: Săptămânile 29-31 (7-25 mai)

Săptămâna 29:

Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare


studiu +
disciplinele
integrate/
Competențe
specifice
Luni, MM 2.1.; 3.1.; Mişcare pe muzică manual, pag. 30, 31, ● observare
7 mai 3.2.; 3.4. computer, videoproiector, sistematică
Dirijatul intuitiv jucării muzicale ● evaluare orală
AVAP-2.6 ● interpretarea cântecelor însoţită de ● temă de lucru în
dirijarea cu ambele braţe, urmând o clasă
mişcare egală jos-sus; ● inter-evaluare
● audiţie interioară (un vers cântat ●auto-evaluare
cu vocea, un vers – în gând) însoţite
de dirijat intuitiv sau cu
acompaniamentul jucăriilor muzicale
● reproducerea unor structuri ritmice
din cântece, însoţite de dirijat
intuitiv
● selectarea şi organizarea unor
sunete pentru crearea unei idei
muzicale proprii;
● discuţii despre propriile creaţii,
analiza şi aprecierea lor
● identificarea mișcărilor de dirijat
adecvate melodiei interpretate
CLR  Textul narativ manual, pag. 50 - observare
1.1; 1.2; 2.2; fise de lucru, computer, sistematică a
2.3; 3.1 3.2;  familiarizarea, întelegerea, si CD, videoproiector activităților
4.1 explorarea textului individuale, de
 citirea în ritm propriu, cu grup, în echipă
DP-2.3 adaptarea intonaţiei impusă de -evaluare
semnele de punctuaţie orală/evaluare
 citirea selectivă în funcţie de individuală, de
anumite repere grup
 conversaţii pe teme de interes - teme de lucru în
pentru copii clasă,fișe de lucru
 explicarea folosirii semnelor (individual, pe
de punctuație grupe)
 explicarea cuvintelor noi si - interevaluare/
introducerea acestora în vocabularul coevaluare
copiilor -autoevaluare
 formularea de răspunsuri la -analiza produselor
întrebări activităților
 exprimarea unor opinii,
atitudini, observatii
-portofolii
Text-suport: Extraterestrul
Măsurarea lungimii
Metrul - observare
sistematică a
 exerciții de măsurare a activităților
lungimii unor individuale, de
obiecte/trasee folosind etaloane de grup, în echipă
forme şi mărimi diferite -evaluare
 consemnare a rezultatelor şi orală/evaluare
MEM – 1.4; discutarea lor individuală, de
manual, pag. 48
1.5; 6,1; 6.4  exerciții de ordonare a unor grup
fise de lucru, computer,
5.2 obiecte date, - teme de lucru în
CD, videoproiector
pe baza comparării lungimii clasă,fișe de lucru
AVAP – 2.6  identificarea instrumentelor de (individual, pe
măsură potrivite pentru efectuarea grupe)
unor măsurători (panglica de - interevaluare/
croitorie, metrul de tâmplărie) coevaluare
 exerciții de rezolvare de -autoevaluare
probleme practice -analiza produselor
folosind unităţile de măsură activităților
-portofolii
Despre gripă
ED. FIZICĂ Căţărare – coborâre - exersarea pe - echipament sportiv Evaluare continuă
scara fixă - sala de sport Alinierea
- repetarea complexului de exrciţii Observarea
pentru influenţarea aparatului
locomotor
- repetarea exerciţiilor de front şi sistematică a
formaţii învăţate; elevilor
ex de câţârare – coborâre pe scara
fixă
Marți, CLR Dialog despre civilizații extraterestre manual, pag. 51 - observare
8 mai 2.2; 2.3; 3.1 Extraterestrul fise de lucru, computer, sistematică a
3.2; 4.1; 4.2 CD, videoproiector activităților
- citirea selectivă în funcţie de individuale, de
DP-2.3 anumite repere (alineatul, linia de grup, în echipă
AVAP-2.6 dialog) sau -evaluare
respectând un detaliu/ o idee din text orală/evaluare
(joc: „Găseşte şi citeşte") individuală, de
- autocorectarea greşelilor de citire grup
atunci când cuvântul/ propoziţia - teme de lucru în
citit(ă) nu are sens, clasă,fișe de lucru
identificarea şi analizarea ilustraţiei (individual, pe
care însoţește textul; grupe)
 - dialog despre personajele - interevaluare/
dintr-o imagine dată; coevaluare
 repovestirea unui text citit, cu -autoevaluare
accent pe anumite evenimente şi -analiza produselor
informaţii activităților
 formulare de răspunsuri la -portofolii
întrebări
 relatarea, în succesiune logică,
a întâmplărilor din textul audiat
 precizarea evenimentelor din
textul audiat, folosind expresiile: la
început, mai întâi, prima dată, apoi,
după aceea, până la urmă etc.
- observare
Măsurarea lungimii
sistematică a
Centimetrul. Milimetrul
activităților
individuale, de
 exercitii de măsurare a
grup, în echipă
obiectelor cu ajutorul riglei,
-evaluare
utilizând ca unitate de măsură
orală/evaluare
centimetrul sau milimetrul
MEM – 1.6; individuală, de
 exerciții de ordonare a manual, pag. 49
2.1; 2.2; 3.1; grup
rezultatului fise de lucru, computer,
4.1;4.2 - teme de lucru în
măsurătorilor lungimii unor obiecte CD, videoproiector
clasă,fișe de lucru
 estimarea unor mărimi,
AVAP – 2.6 (individual, pe
verificare prin măsurare
grupe)
 rezolvarea unor situații
- interevaluare/
problematice
coevaluare
reale prin utilizarea operațiilor de
-autoevaluare
adunare și scădere în concentrul 0-
-analiza produselor
1000 și a înmulțirii și împărțirii cu
activităților
numerele 0-100
-portofolii
RELIGIE
ED. FIZICĂ Căţărare – coborâre - exersarea pe - echipament sportiv Evaluare continuă
scara fixă - sala de sport Alinierea
- repetarea complexului de exrciţii Observarea
pentru influenţarea aparatului
locomotor
- repetarea exerciţiilor de front şi sistematică a
formaţii învăţate; elevilor
ex de câţârare – coborâre pe scara
fixă
Miercuri Dialog despre civilizații extraterestre
- observare
,
sistematică a
9 mai Extraterestrul
activităților
-imaginarea unui dialog despre o
individuale, de
întâlnire cu un extraterestru (rubrica
grup, în echipă
”Ne imaginăm”)
-evaluare
- ilustrarea textului cu ajutorul unor
CLR orală/evaluare
benzi desenate; (rubrica ”Ne jucăm”)
2.2; 2.3; 3.1 individuală, de
- completarea unei hărți cu manual, pag. 52
3.2; 4.1; 4.2 grup
argumente pro/contra privind fise de lucru, computer,
2h - teme de lucru în
contactul cu o civilizație CD, videoproiector
clasă,fișe de lucru
extraterestră (rubrica ”Colaborăm”);
DP-2.3 (individual, pe
- alegerea unui alt titlu pentru textul
AVAP-2.6 grupe)
studiat;
- interevaluare/
- formarea de perechi de cuvinte cu
coevaluare
sens asemănător ;
-autoevaluare
- explicarea unor expresii-cheie din
-analiza produselor
text ;
activităților
 - desenarea unui extraterestru
-portofolii
din propria imaginație.
MEM – 1.4; Măsurarea capacității manual, pag. 50 - observare
1.5; 6,1; 6.4 Litrul. Mililitrul fise de lucru, computer, sistematică a
 măsurarea capacității unor
vase folosind etaloane de forme şi activităților
mărimi diferite; individuale, de
 consemnarea rezultatelor şi grup, în echipă
discutarea lor -evaluare
 măsurarea capacităţii unor orală/evaluare
obiecte şi individuală, de
exprimarea acesteia în litri și mililitri grup
5.2  ex. de ordonare a unor obiecte - teme de lucru în
CD, videoproiector
date pe baza capacității acestora clasă,fișe de lucru
AVAP – 2.6  ex. de identificare a (individual, pe
instrumentelor de măsură potrivite grupe)
pentru efectuarea unor - interevaluare/
măsurători (cana, paharul, sticla, coevaluare
vasul gradat -autoevaluare
 rezolvarea de exercitii si -analiza produselor
probleme cu unităti de măsurat activităților
capacitatea -portofolii

Despre metode de tratare a unor boli


DP – 3.1., 3.2. • Abilități și atitudini de manual, pag. 29 - observare
învățare fise de lucru, computer, sistematică a
CLR-1.2 • Condițiile învățării CD, videoproiector, activităților
AVAP-2.6 • Importanța igienei pentru creioane colorate, carioca, individuale, de
învățare jucării, culegeri cu texte, grup, în echipă
poezii, ghicitori, -evaluare
Cine și ce mă ajută să învăț? cântecele, fotografii orală/evaluare
Cine și ce mă împiedică să învăț? individuală, de
Importanţa normelor de igienă grup
pentru învăţare - teme de lucru în
- elaborarea în echipe a unor postere: clasă,fișe de lucru
“Cum învăţăm?” (individual, pe
-jurnalul învăţării prin imagini sau grupe)
cuvinte (cum - interevaluare/
învăţ, ce îmi place să învăţ, uşor şi coevaluare
greu în -autoevaluare
activitatea de învăţare, cine mă -analiza produselor
ajută) activităților
- crearea unor ştiri despre cum învaţă -portofolii
elevii de
clasa a II-a, elevii mai mari, adulţii
- prezentarea unor scurte proiecte
despre condiţiile
de învăţare de acasă şi de la şcoală
- realizarea unor scurte interviuri
adresate colegilor
de clasă sau părinţilor: „Dacă ai fi
director, ce ai
păstra şi ce ai schimba la şcoală,
pentru ca elevii
să înveţe mai bine, mai uşor şi cu
plăcere?”
- „Cum învăţau bunicii noştri?” -
invitarea la clasă a unor bunici care
să relateze experienţele
personale din copilărie despre
învăţare: şcoala,
clasa, condiţiile de acasă, cadrele
didactice,
rechizitele etc.)
- interviuri aplicate membrilor
familiei despre
importanţa învăţării
Joi, Scrierea corectă a cuvintelor ce - observare
10 mai conțin litera ”x” sistematică a
activităților
- identificarea, într-un text, a individuale, de
cuvintelor care conțin litera ”x”; grup, în echipă
- pronunţia corectă a cuvintelor care -evaluare
conţin litera x; orală/evaluare
CLR
- transcrierea unor cuvinte care individuală, de
1.3; 3.1 3.2; manual, pag. 53
conțin litera ”x”; grup
4.1 fise de lucru, computer,
- alcătuirea de propoziții care conțin - teme de lucru în
2h CD, videoproiector
cuvinte cu litera ”x”; clasă,fișe de lucru
- scrierea denumirilor, care conțin (individual, pe
DP-2.3
litera x, a unor obiecte din imagini; grupe)
- scrierea unor substantive proprii - interevaluare/
care conțin litera ”x”; coevaluare
- alegerea variantei scrisă corect -autoevaluare
dintr-o pereche de cuvinte dată; -analiza produselor
- despărţirea în silabe a unor cuvinte activităților
care conțin litera ”x” -portofolii
MEM – 1.4; Măsurarea capacității manual, pag. 51 - observare
1.5; 6,1; 6.4 Litrul. Mililitrul fise de lucru, computer, sistematică a
activităților
individuale, de
 ex. de comparare a capacității grup, în echipă
unor vase -evaluare
dintre care capacitatea unuia se orală/evaluare
cuprinde de un număr întreg de ori individuală, de
în capacitatea celuilalt grup
5.2  ex.de selectare a lichidelor cu - teme de lucru în
CD, videoproiector
capacitatea mai mică/mare de 1 litru clasă,fișe de lucru
AVAP – 2.6  modificarea unei reţete de (individual, pe
sucuri naturale în vederea obținerii grupe)
unei anume cantităţi pentru un - interevaluare/
număr de persoane indicat coevaluare
 rezolvarea de exercitii si -autoevaluare
probleme cu unităti de măsurat -analiza produselor
capacitatea activităților
-portofolii
LB.
ENGLEZĂ
Vineri,
11 mai Măsurarea masei
kilogramul, gramul
- observare
sistematică a
 aprecierea maselor unor
activităților
obiecte, „cântărite” în propriile
individuale, de
mâini
grup, în echipă
 exerciții de măsurare a masei
-evaluare
unor obiecte
orală/evaluare
folosind etaloane de forme şi mărimi
MEM – 1.4; individuală, de
diferite; manual, pag. 52
1.5; 6,1; 6.4 grup
 măsurarea masei unor obiecte fise de lucru, computer,
5.2 - teme de lucru în
şi CD, videoproiector
clasă,fișe de lucru
exprimarea acesteia în
AVAP – 2.6 (individual, pe
kilograme/grame
grupe)
 exerciții de identificare a
- interevaluare/
instrumentelor de
coevaluare
măsură potrivite pentru efectuarea
-autoevaluare
unor măsurători (cântarul, balanţa)
-analiza produselor
rezolvarea de exercitii si probleme
activităților
cu unităti de măsurat masa
-portofolii
Despre vaccinare

MM 2.1.; 3.1.; Mişcare pe muzică manual, pag. 32 - 34 ● observare


3.2.; 3.4. computer, videoproiector, sistematică
AVAP - 2.6 Mișcări sugerate de text/de ritm. jucării muzicale ● evaluare orală
Dansul ● temă de lucru în
● organizarea unui joc de mişcare, clasă
utilizând onomatopeele din cântecele ● inter-evaluare
învăţate, sugestive pentru anumite ●auto-evaluare
elemente de limbaj muzical
(intensitate, durată, înălţime)
● stabilirea unor mişcări speciale
pentru fiecare cântec; recunoaşterea
cântecelor după mişcarea
caracteristică
● joc pe audiţie: mişcarea
diferenţiată, la alegerea copiilor,
funcţie de nunanţă sau tempo
● desfăşurarea unui dans popular
liber pe cântecul „Hora” (din
folclorul copiilor), valorificând
elementele de mişcare deja asimilate
● dans popular pe un cântec de joc
din zonă
● dans liber, cu obiect portabil
● joc pe audiţie: sincronizarea
mişcărilor în perechi, pe o muzică
audiată
● desfăşurarea unui joc cu personaje
pe muzica audiată sau pe cântec
● selectarea şi organizarea unor
sunete pentru crearea unei idei
muzicale proprii;
● gruparea unor mişcări sau sunete
astfel încât să genereze un dans liber
pe linii melodice proprii, simple
● discuţii despre propriile creaţii,
analiza şi aprecierea lor
● manifestarea liberă a mișcărilor
sugerate de text/ritm
● redarea pașilor unui dans popular
simplu (hora)
Lumea de sub ape
manual, pag. 30, 31,
Pești
Fotografii cu specific Observarea
Subiecte de discuție: Pești,
marin. reacţiilor copiilor
AVAP Caracatițe, Țestoase de apă.
Coli de bloc de desen, pe parcursul
1.1; 2.2; 2.3; Specificul mesajelor transmise prin
creioane colorate, cerate, activităţilor
2.5 fotografie, comparativ cu mesajele
radieră, acuarele, guașe Analiza produselor
MM-1.4 transmise prin desen
sau tempera, hârtie de obținute, după
CLR-2.1 Desen liber: Lumea de sub ape.
mototolit, pensulă, burete, criterii date la
Ce poate vedea un scafandru în
foarfece, lipici, începutul
adâncurile mării? – recunoaștere de
materiale reciclabile – activităților
viețuitoare din mediul marin
tuburi de carton etc.
Pași de realizare a unei compoziții
Săptămâna 30:

Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare


studiu +
disciplinele integrate/
Competențe
specifice
Luni, MM 2.1.; 3.1.; 3.2.; Mişcare pe muzică manual, pag. 32 - 34 ● observare
14 mai 3.4. computer, sistematică
AVAP - 2.6 Mișcări sugerate de text/de ritm. videoproiector, ● evaluare orală
Dansul jucării muzicale ● temă de lucru
● organizarea unui joc de în clasă
mişcare, utilizând onomatopeele ● inter-evaluare
din cântecele învăţate, sugestive ●auto-evaluare
pentru anumite elemente de
limbaj muzical (intensitate,
durată, înălţime)
● stabilirea unor mişcări speciale
pentru fiecare cântec;
recunoaşterea cântecelor după
mişcarea caracteristică
● joc pe audiţie: mişcarea
diferenţiată, la alegerea copiilor,
funcţie de nunanţă sau tempo
● desfăşurarea unui dans popular
liber pe cântecul „Hora” (din
folclorul copiilor), valorificând
elementele de mişcare deja
asimilate
● dans popular pe un cântec de
joc din zonă
● dans liber, cu obiect portabil
● joc pe audiţie: sincronizarea
mişcărilor în perechi, pe o muzică
audiată
● desfăşurarea unui joc cu
personaje pe muzica audiată sau
pe cântec
● selectarea şi organizarea unor
sunete pentru crearea unei idei
muzicale proprii;
● gruparea unor mişcări sau
sunete astfel încât să genereze un
dans liber pe linii melodice
proprii, simple
● discuţii despre propriile creaţii,
analiza şi aprecierea lor
● manifestarea liberă a mișcărilor
sugerate de text/ritm
● redarea pașilor unui dans
popular simplu (hora)
CLR  Textul narativ manual, pag. 54 - observare
2.2; 2.3; 3.1 3.2; 4.1; fise de lucru, sistematică a
4.2  citirea în ritm propriu, cu computer, CD, activităților
adaptarea intonaţiei impusă de videoproiector individuale, de
DP-2.3 semnele de punctuaţie grup, în echipă
 citirea selectivă în funcţie -evaluare
de anumite repere orală/evaluare
 conversaţii pe teme de individuală, de
interes pentru copii grup
 explicarea folosirii - teme de lucru
semnelor de punctuație în clasă,fișe de
 explicarea cuvintelor noi si lucru
introducerea acestora în (individual, pe
vocabularul copiilor grupe)
 formularea de răspunsuri la - interevaluare/
întrebări coevaluare
 exprimarea unor opinii, -autoevaluare
atitudini, observatii -analiza
produselor
-text-suport ”Ionel, un activităților
băiețel” după Gica Iuteș -portofolii
MEM – 1.4; 1.5; 6,1; Măsurarea masei manual, pag. 53 - observare
6.4 5.2 kilogramul, gramul fise de lucru, sistematică a
computer, CD, activităților
AVAP – 2.6  aprecierea maselor unor videoproiector individuale, de
obiecte, „cântărite” în propriile grup, în echipă
mâini -evaluare
 exerciții de măsurare a orală/evaluare
masei unor obiecte individuală, de
folosind etaloane de forme şi grup
mărimi diferite; - teme de lucru
 măsurarea masei unor în clasă,fișe de
obiecte şi lucru
exprimarea acesteia în
(individual, pe
kilograme/grame
grupe)
 exerciții de identificare a
- interevaluare/
instrumentelor de
coevaluare
măsură potrivite pentru
-autoevaluare
efectuarea unor
-analiza
măsurători (cântarul, balanţa)
produselor
rezolvarea de exercitii si
activităților
probleme cu unităti de măsurat
-portofolii
masa
Căţărare – coborâre - exersarea
pe suprafeţe înclinate
Evaluare
- repetarea complexului de
continuă
exrciţii pentru influenţarea - echipament sportiv
Alinierea
ED. FIZICĂ aparatului locomotor - sala de sport
Observarea
- repetarea exerciţiilor de front şi
sistematică a
formaţii învăţate;
elevilor
ex de câţârare – coborâre pe
suprafeţe înclinate
Marți, CLR  Formulare de întrebări și manual, pag. 55 - observare
15 mai 1.3; 3.1 3.2; 4.1 răspunsuri fise de lucru, sistematică a
computer, CD, activităților
AVAP – 2.6 -formularea de întrebări videoproiector individuale, de
referitoare la răspunsurile date; grup, în echipă
- povestirea orală a textului cu -evaluare
ajutorul ideilor principale; orală/evaluare
- ilustrarea, printr-un desen, a individuală, de
momentului preferat din textul grup
lecturat;
- teme de lucru
- transcrierea unui fragment din
în clasă,fișe de
text cu respectarea unui anumit
lucru
reper;
(individual, pe
- transcrierea selectivă a unor
grupe)
enunțuri din textul-suport;
- interevaluare/
-- scrierea după dictare a unui
coevaluare
dialog din text;
-autoevaluare
”Citim mai mult”
-analiza
produselor
text-suport ”Ionel, un
activităților
băiețel” după Gica Iuteș
-portofolii
MEM – 1.4; 1.5; 6,2; Măsurarea timpului manual, pag. 54-56 - observare
5.2 fise de lucru, sistematică a
Ora, jumătatea de oră, sfertul de computer, CD, activităților
AVAP – 2.6 oră (ceasul) videoproiector individuale, de
grup, în echipă
 identificarea unor -evaluare
instrumente de măsurare a orală/evaluare
timpului: ceas de perete, ceasul individuală, de
electronic, ceasul de mână grup
 poziționarea acelor - teme de lucru
ceasului pe baza unei cerințe date în clasă,fișe de
și citirea orei indicate, folosind lucru
pasul de 5 minute (ora 8 fix, ora 9 (individual, pe
și un sfert/15 minute, ora 10 și grupe)
jumătate/30 de minute, ora 7 și 20 - interevaluare/
de minute etc.)
 marcarea pe cadrane de
ceas desenate a jumătății și coevaluare
sfertului de oră -autoevaluare
 realizarea unei -analiza
corespondențe între ora indicată produselor
de ceasul mecanic și cel activităților
electronic -portofolii

Forțe exercitate de magneți


RELIGIE
Transport de greutăţi – apucarea
cu ambele mâini a obiectelor
- repetarea complexului de
Evaluare
exrciţii pentru influenţarea
continuă
aparatului locomotor - echipament sportiv
Alinierea
ED. FIZICĂ - repetarea exerciţiilor de front şi - sala de sport
Observarea
formaţii învăţate;
sistematică a
- transport de greutăţi cu accent
elevilor
pe apucarea cu ambele mâini a
obiectelor

Miercuri CLR  Formularea propriei păreri manual, pag. 56 - observare


, 1.3; 3.1 3.2; 4.1 fise de lucru, sistematică a
16 mai 2h -extragerea informațiilor esențiale computer, CD, activităților
din text; (”Piramida textului”, videoproiector individuale, de
DP-2.3 rubrica ”Activitate în grup, în echipă
grup”)
- formularea unei păreri
referitoare la calitățile personaj;
(rubrica ”Spune-ți părerea”) -evaluare
crearea unui limbaj secret și orală/evaluare
utilizarea lui în formule de salut, individuală, de
permisiune, solicitare; grup
(rubrica Activitate în perechi); - teme de lucru
- separarea elementelor reale de în clasă,fișe de
cele imaginare din text (rubrica lucru
Portofoliu) (individual, pe
- formularea unor calități grupe)
apreciate la o anumită profesie - interevaluare/
(”Cheia dorințelor”, rubrica Ne coevaluare
jucăm) -autoevaluare
- scrierea planului simplu de idei -analiza
sub formă de titluri; produselor
transformarea titlurilor în activităților
propoziții; -portofolii

Text-suport: ”Ionel, un
băiețel” după Gica Iuteș
MEM – 1.4; 1.5; 6,2; Măsurarea timpului manual, pag. 57, 58 - observare
5.2 Ziua, săptămâna, luna, anul fise de lucru, sistematică a
(calendarul) computer, CD, activităților
AVAP – 2.6  enumerarea zilelor videoproiector individuale, de
săptămânii, lunilor anului grup, în echipă
 înregistrarea duratei unor -evaluare
orală/evaluare
individuală, de
activități și ordonarea lor după grup
criterii variate (durată, momentul - teme de lucru
începerii etc.) în clasă,fișe de
 completarea calendarului lucru
personal/ calendarului clasei cu (individual, pe
evenimente care au importanță grupe)
pentru copii/ activități - interevaluare/
extrașcolare coevaluare
 probleme si exercitii -autoevaluare
utilizând unităti de măsurat -analiza
timpul produselor
activităților
-portofolii
DP – 3.1., 3.2. • Abilități și atitudini de manual, pag. 30-32 - observare
învățare fise de lucru, sistematică a
CLR-1.2 • Condițiile învățării computer, CD, activităților
AVAP-2.6 • Importanța igienei pentru videoproiector, individuale, de
învățare creioane colorate, grup, în echipă
carioca, jucării, -evaluare
Cum poți face învățarea mai culegeri cu texte, orală/evaluare
ușoară? poezii, ghicitori, individuală, de
- elaborarea în echipe a unor cântecele, fotografii grup
postere: “Cum învăţăm?” - teme de lucru
-jurnalul învăţării prin imagini în clasă,fișe de
sau cuvinte (cum lucru
învăţ, ce îmi place să învăţ, uşor (individual, pe
şi greu în grupe)
activitatea de învăţare, cine mă - interevaluare/
ajută) coevaluare
- crearea unor ştiri despre cum -autoevaluare
învaţă elevii de -analiza
clasa a II-a, elevii mai mari, produselor
adulţii activităților
- prezentarea unor scurte proiecte -portofolii
despre condiţiile
de învăţare de acasă şi de la
şcoală
- realizarea unor scurte interviuri
adresate colegilor
de clasă sau părinţilor: „Dacă ai fi
director, ce ai
păstra şi ce ai schimba la şcoală,
pentru ca elevii
să înveţe mai bine, mai uşor şi cu
plăcere?”
- „Cum învăţau bunicii noştri?” -
invitarea la clasă a unor bunici
care să relateze experienţele
personale din copilărie despre
învăţare: şcoala,
clasa, condiţiile de acasă, cadrele
didactice,
rechizitele etc.)
- interviuri aplicate membrilor
familiei despre
importanţa învăţării
Joi, CLR Scrierea lui m înainte manual, pag. 57 - observare
17 mai 1.1; 1.2; 2.2; 2.3; 3.1 de p sau b fise de lucru, sistematică a
3.2; 4.1 computer, CD, activităților
2h - identificarea, într-un text, a videoproiector individuale, de
cuvintelor care conțin mp, mb; grup, în echipă
DP-2.3 - alcătuire de propoziții cu -evaluare
utilizarea cuvintelor ce conțin orală/evaluare
mp, mb; individuală, de
- completarea silabelor unor grup
cuvinte care conțin mp, mb; - teme de lucru
(rubrica ”Ne jucăm”); în clasă,fișe de
- scrierea unor cuvinte, care lucru
conțin mp, mb, sugerate de (individual, pe
imagini; grupe)
- selectarea și organizarea într-un - interevaluare/
tabel a cuvintelor ce conțin mp, coevaluare
mb; -autoevaluare
- despărțirea în silabe a cuvintelor -analiza
ce conțin mp, mb; produselor
- alegerea variantei corecte de activităților
scriere a cuvintelor ce conțin mp, -portofolii
mb;
- derivarea cuvintelor cu sprijinul
prefixului ”îm”
- observare
sistematică a
activităților
Măsurarea timpului individuale, de
grup, în echipă
Anotimpurile -evaluare
 descrierea celor patru orală/evaluare
anotimpuri: caracteristici, individuală, de
simboluri, activități specifice, manual, pag. 58 grup
MEM – 1.4; 1.5; 6,2;
lunile corespunzătoare fise de lucru, - teme de lucru
5.2
 găsirea corespondenței computer, CD, în clasă,fișe de
dintre un eveniment și anotimpul videoproiector lucru
AVAP – 2.6
în care acesta are loc (individual, pe
 asocierea unor evenimente grupe)
cu anotimpul în care au loc - interevaluare/
 probleme si exercitii coevaluare
utilizând unităti de măsurat -autoevaluare
timpul -analiza
produselor
activităților
-portofolii
LB. ENGLEZĂ
Vineri, MEM – 1.4; 1.5; 6,3; Banii manual, pag. 59, 60 - observare
18 mai 5.2 Leul și euro. Monede si bancnote fise de lucru, sistematică a
 recunoaşterea bancnotelor computer, CD, activităților
AVAP – 2.6 de 1 leu,5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 videoproiector individuale, de
lei, 200 lei, 500 lei grup, în echipă
 1 leu = 100 bani; 1 euro -evaluare
= 100 centi orală/evaluare
 adunarea şi scăderea în individuală, de
limitele 0-1000, folosind grup
bancnotele şi monedele învăţate - teme de lucru
 implicarea copiilor în în clasă,fișe de
experienţe în care să decidă lucru
singuri dacă pot/nu pot cumpăra (individual, pe
un obiect cu suma de bani de care grupe)
dispun - interevaluare/
 compararea unor sume de coevaluare
bani compuse din monede şi -autoevaluare
bancnote diferite -analiza
produselor
Materiale care conduc curentul activităților
electric -portofolii
MM 2.1.; 3.1.; 3.2.; Mişcare pe muzică manual, pag. 35 -36, ● observare
3.4. computer, sistematică
Pasul cadențat. Marșul videoproiector, ● evaluare orală
AVAP-2.6 ● stabilirea unor mişcări speciale jucării muzicale ● temă de lucru
pentru fiecare cântec; în clasă
recunoaşterea cântecelor după ● inter-evaluare
mişcarea caracteristică ●auto-evaluare
● marşul – pas egal pe muzică
● joc pe audiţie: mişcarea
diferenţiată, la alegerea copiilor,
funcţie de nunanţă sau tempo
● joc pe audiţie: sincronizarea
mişcărilor în perechi, pe o muzică
audiată
● desfăşurarea unui joc cu
personaje pe muzica audiată sau
pe cântec
● selectarea şi organizarea unor
sunete pentru crearea unei idei
muzicale proprii;
● discuţii despre propriile creaţii,
analiza şi aprecierea lor
● marcarea structurii ritmice prin
pași cadențați/ de marș

manual, pag. 32, 33,


Observarea
fotografii cu
reacţiilor
AVAP Lumea de sub ape specific marin.
copiilor
1.1; 2.2; 2.3; Țestoase de apă Coli de bloc de
pe parcursul
2.5 Discuții, vizionarea de imagini, desen, creioane
activităţilor
2h filmulețe colorate, cerate,
Analiza
Realizarea unei țestoase prin radieră, acuarele,
produselor
MM-1.4 tehnica origami – guașe sau tempera,
obținute, după
CLR-2.1 Desen pas cu pas – Țestoasa de hârtie de mototolit,
criterii date la
apă pensulă, burete,
începutul
foarfece, lipici,
activităților
materiale reciclabile
Săptămâna 31:

Ziua Disciplina Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare


de
studiu +
disciplinele
integrate/
Competențe
specifice
Luni, MM 2.1.; Mişcare pe muzică manual, pag. 37, ● observare
21 mai 3.1.; 3.2.; computer, sistematică
3.4. Recapitulare videoproiector, jucării ● evaluare orală
● interpretarea cântecelor însoţită de muzicale ● temă de lucru în
AVAP-2.6 dirijarea cu ambele braţe, urmând o clasă
mişcare egală jos-sus; ● inter-evaluare
● interpretarea cu solist şi cor a ●auto-evaluare
cântecelor cu refren (exemplu: În
poiană***, Floarea mea***)
● audiţie interioară (un vers cântat cu
vocea, un vers – în gând) însoţite de
dirijat intuitiv sau cu
acompaniamentul jucăriilor muzicale
● reproducerea unor structuri ritmice
din cântece, însoţite de dirijat intuitiv
● organizarea unui joc de mişcare,
utilizând onomatopeele din cântecele
învăţate, sugestive pentru anumite
elemente de limbaj muzical
(intensitate, durată, înălţime)
● stabilirea unor mişcări speciale
pentru fiecare cântec; recunoaşterea
cântecelor după mişcarea caracteristică
● marşul – pas egal pe muzică
● joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată,
la alegerea copiilor, funcţie de nunanţă
sau tempo
● desfăşurarea unui dans popular liber
pe cântecul „Hora” (din folclorul
copiilor), valorificând elementele de
mişcare deja asimilate
● dans popular pe un cântec de joc din
zonă
● dans liber, cu obiect portabil
● joc pe audiţie: sincronizarea
mişcărilor în perechi, pe o muzică
audiată
● desfăşurarea unui joc cu personaje
pe muzica audiată sau pe cântec
● selectarea şi organizarea unor sunete
pentru crearea unei idei muzicale
proprii;
● gruparea unor mişcări sau sunete
astfel încât să genereze un dans liber
pe linii melodice proprii, simple
● discuţii despre propriile creaţii,
analiza şi aprecierea lor
● interpretarea unor cântece însoțindu-
le de mișcări simple de dirijat
● acompanierea unor melodii
● interpretarea unor melodii
respectând indicațiile de tărie

CLR Textul narativ manual, pag. 58 - observare


2.2; 3.2; 4.1; fise de lucru, computer, sistematică a
4.2 - citirea în ritm propriu a unui text CD, videoproiector activităților
nonliterar; individuale, de grup,
- citirea textului în forme variate: în în echipă
AVAP – 2.6 șoaptă, în perechi, în lanț; -evaluare
- formularea unor enunţuri scurte, orală/evaluare
clare, prin care să solicite sprijin în individuală, de grup
condiţiile - teme de lucru în
neînţelegerii unui mesaj oral; clasă,fișe de lucru
- identificarea şi analizarea ilustraţiilor (individual, pe
care însoţesc textul citit; grupe)
iniţierea, menţinerea şi încheierea unui - interevaluare/
dialog despre personajele prezentate în coevaluare
text; -autoevaluare
- citirea cuvintelor explicate la rubrica -analiza produselor
”Vocabular” și utilizarea lor în activităților
enunțuri noi;
- formularea unor răspunsuri la
întrebări referitoare la textul citit
(rubrica ”Întrebări”);
-portofolii

- text suport: ”A fi mic, a fi mare”


după Laura Olteanu
MEM – 1.4; Banii manual, pag. 61 - observare
1.5; 6,3; 5.2 Schimburi echivalente valoric în fise de lucru, computer, sistematică a
concentrul 0 -1000 CD, videoproiector activităților
AVAP – 2.6  schimbarea unui grup de individuale, de grup,
monede/bancnote cu o bancnotă/un alt în echipă
grup de bancnote sau monede având -evaluare
aceeaşi valoare orală/evaluare
 jocuri de utilizare a banilor individuală, de grup
 adunarea şi scăderea în limitele - teme de lucru în
0-1000, folosind bancnotele şi clasă,fișe de lucru
monedele învăţate (individual, pe
 rezolvarea unor probleme de grupe)
cheltuieli/ buget/cumpărături, oral şi - interevaluare/
scris, folosind adunarea şi/sau coevaluare
scăderea, înmulţirea, împărţirea -autoevaluare
-analiza produselor
activităților
-portofolii
Transport de greutăţi – transportarea
colegului
- repetarea complexului de exrciţii Evaluare continuă
ED. pentru influenţarea aparatului - echipament sportiv Alinierea
FIZICĂ locomotor - sala de sport Observarea
- repetarea exerciţiilor de front şi sistematică a elevilor
formaţii învăţate;
-ex. de transportatre a colegului;
Marți, CLR Textul narativ manual, pag. 59-60 - observare
22 mai 2.2; 3.2; 4.1; fise de lucru, computer, sistematică a
4.2 - citirea în ritm propriu a unui text CD, videoproiector activităților
nonliterar; individuale, de grup,
AVAP – 2.6 - citirea textului în forme variate: în în echipă
șoaptă, în perechi, în lanț; -evaluare
- formularea unor enunţuri scurte, orală/evaluare
clare, prin care să solicite sprijin în individuală, de grup
condiţiile - teme de lucru în
neînţelegerii unui mesaj oral; clasă,fișe de lucru
- identificarea şi analizarea ilustraţiilor (individual, pe
care însoţesc textul citit; grupe)
iniţierea, menţinerea şi încheierea unui - interevaluare/
dialog despre personajele prezentate în coevaluare
text; -autoevaluare
- citirea cuvintelor explicate la rubrica -analiza produselor
”Vocabular” și utilizarea lor în
enunțuri noi;
- formularea unor răspunsuri la
întrebări referitoare la textul citit activităților
(rubrica ”Întrebări”); -portofolii

text suport: ”A fi mic, a fi mare” după


Laura Olteanu
MEM – 1.4; Organizarea și reprezentarea datelor manual, pag. 62-64 - observare
1.5; 6,3; 5.2 fise de lucru, computer, sistematică a
- realizarea şi completarea unor tabele CD, videoproiector activităților
AVAP – 2.6 respectând instrucţiuni în care se individuale, de grup,
folosesc în echipă
cuvintele „rând” şi „coloană” -evaluare
- gruparea unor forme / corpuri orală/evaluare
geometrice individuală, de grup
după criterii date - teme de lucru în
- verbalizarea modului de rezolvare a clasă,fișe de lucru
unor (individual, pe
exerciţii şi probleme grupe)
- realizarea de experimente care să - interevaluare/
evidenţieze intensitatea/tăria sunetului coevaluare
- sortarea unui set de fotografii cu -autoevaluare
oameni -analiza produselor
de pe diferitele continente şi de rase activităților
diferite pentru evidenţierea varietăţii
speciei umane
- înregistrarea observaţiilor din
investigaţii
în tabele
- construirea unor grafice simple (cu
bare)
pe baza unor informaţii date/culese
- rezolvarea de probleme folosind
-portofolii
obiecte
concrete, desene sau reprezentări
simbolice
- modificarea unei reţete culinare
simple
în vederea realizării unui număr mai
mare/mai mic de porţii

Unde și vibrații
RELIGIE
ED. Târâre – exersarea pe genunchi şi - echipament sportiv Evaluare continuă
FIZICĂ antebraţe - sala de sport Alinierea
- repetarea complexului de exrciţii Observarea
pentru influenţarea aparatului sistematică a elevilor
locomotor
- repetarea exerciţiilor de front şi
formaţii învăţate;
- ex. de târâre cu accent pe exersarea
pe genunchi şi antebraţe
Miercuri CLR Scrierea corectă a manual, pag. 61, 62 - observare
, 1.3; 3.2; 4.1; cuvintelor care conțin literele î sau â fise de lucru, computer, sistematică a
23 mai 4.2 Recapitulare CD, videoproiector activităților
2h - identificarea, în propoziții, a individuale, de grup,
cuvintelor care conțin literele î sau â; în echipă
AVAP-2.6 - observarea poziției literelor î și â în -evaluare
structura cuvintelor; orală/evaluare
- selectarea, dintr-un text, a cuvintelor individuală, de grup
care conțin literele î sau â; - teme de lucru în
- completarea cuvintelor cu literele î clasă,fișe de lucru
sau â; (individual, pe
- alegerea variantei corecte de scriere a grupe)
cuvintelor care conțin literele î sau â; - interevaluare/
- scrierea familiei lexicale a cuvântului coevaluare
român; -autoevaluare
- scrierea, după dictare, a unui text ce -analiza produselor
conține cuvinte cu literele î și â; activităților
- scrierea unor cuvinte care conțin -portofolii
litera î la începutul/sfârșitul lor;
- scrierea unor cuvinte în interiorul
cărora să existe litera â.
- observare
sistematică a
Unităti de măsură activităților
Recapitulare individuale, de grup,
în echipă
 ex. de citire a orelor pe ceas -evaluare
 exercitii de măsurat lungimea orală/evaluare
MEM – 1.4;
segmentelor cu ajutorul riglei (în manual, pag. 65 individuală, de grup
1.5; 6.1; 6,2;
centimetri si milimetri) fise de lucru, computer, - teme de lucru în
6.3; 5.2
 probleme si exercitii utilizând CD, videoproiector clasă,fișe de lucru
unităti de măsurat timpul (individual, pe
AVAP – 2.6
 rezolvarea unor probleme de grupe)
cheltuieli/ buget/cumpărături, oral şi - interevaluare/
scris, folosind adunarea şi/sau coevaluare
scăderea, înmulţirea, împărţirea -autoevaluare
 forte exercitate de magneti -analiza produselor
activităților
-portofolii
DP – 3.1., • Abilități și atitudini de învățare manual, pag. 33, 34 - observare
3.2. • Condițiile învățării fise de lucru, computer, sistematică a
• Importanța igienei pentru CD, videoproiector, activităților
CLR-1.2 învățare creioane colorate, individuale, de grup,
AVAP-2.6 carioca, jucării, culegeri în echipă
Recapitulare/Evaluare cu texte, poezii, -evaluare
- elaborarea în echipe a unor postere: ghicitori, cântecele, orală/evaluare
“Cum învăţăm?” fotografii individuală, de grup
-jurnalul învăţării prin imagini sau - teme de lucru în
cuvinte (cum clasă,fișe de lucru
învăţ, ce îmi place să învăţ, uşor şi (individual, pe
greu în grupe)
activitatea de învăţare, cine mă ajută) - interevaluare/
- crearea unor ştiri despre cum învaţă coevaluare
elevii de -autoevaluare
clasa a II-a, elevii mai mari, adulţii -analiza produselor
- prezentarea unor scurte proiecte activităților
despre condiţiile -portofolii
de învăţare de acasă şi de la şcoală
- realizarea unor scurte interviuri
adresate colegilor
de clasă sau părinţilor: „Dacă ai fi
director, ce ai
păstra şi ce ai schimba la şcoală,
pentru ca elevii
să înveţe mai bine, mai uşor şi cu
plăcere?”
- „Cum învăţau bunicii noştri?” -
invitarea la clasă a unor bunici care să
relateze experienţele
personale din copilărie despre
învăţare: şcoala,
clasa, condiţiile de acasă, cadrele
didactice,
rechizitele etc.)
- interviuri aplicate membrilor familiei
despre
importanţa învăţării
Joi, Recapitulare. Evaluare
24 mai
- citirea în ritm propriu a unui text
scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă
de semnele de
punctuaţie;
CLR
- selectarea, din text, a cuvintelor care manual, pag. 62
1.3; 3.2; 4.1;
conțin literele î sau â; fise de evaluare,
4.2
- selectarea, din text, a cuvintelor care computer, CD, Evaluare sumativă
2h
conțin literele mp sau mb; videoproiector
- alcătuirea unor propoziții cu
AVAP-2.6
utilizarea cuvintelor ce conțin mp, mb;
- despărțirea unor cuvinte, care conțin
litera x, în silabe;
- identificarea informațiilor din text,
explicit formulate prin itemi cu alegere
multiplă
MEM – 1.4; Unităti de măsură manual, pag. 65 - observare
1.5; 6.1; 6,2; Recapitulare fise de lucru, computer, sistematică a
6.3; 5.2 CD, videoproiector activităților
 ex. de citire a orelor pe ceas individuale, de grup,
AVAP – 2.6  exercitii de măsurat lungimea în echipă
segmentelor cu ajutorul riglei (în -evaluare
orală/evaluare
individuală, de grup
centimetri si milimetri) - teme de lucru în
 probleme si exercitii utilizând clasă,fișe de lucru
unităti de măsurat timpul (individual, pe
 rezolvarea unor probleme de grupe)
cheltuieli/ buget/cumpărături, oral şi - interevaluare/
scris, folosind adunarea şi/sau coevaluare
scăderea, înmulţirea, împărţirea -autoevaluare
 forte exercitate de magneti -analiza produselor
activităților
-portofolii
LB.
ENGLEZĂ
Vineri, MEM – 1.4; Unităti de măsură manual, pag. 66 Evaluare sumativă
25 mai 1.5; 6.1; 6,2;  Evaluare fise de evaluare,
6.3; 5.2 3.1 Ameliorare /dezvoltare computer, CD,
 exercitii de măsurat lungimea videoproiector
AVAP – 2.6 segmentelor cu ajutorul riglei (în
centimetri si milimetri)
 rezolvarea de exercitii si
probleme cu unităti de măsurat
lungimea, capacitatea sau masa
obiectelor
 ex. de citire a orelor pe ceas
 descrierea celor patru
anotimpuri: caracteristici, simboluri,
activități specifice, lunile
corespunzătoare
 exercitii si probleme cu unităti
de măsură
 forte exercitate de magneti
Mişcare pe muzică

Evaluare
Itemii probei de evaluare vizează:
MM 2.1.;
● interpretarea unui cântec simplu, ● evaluare scrisă și
3.1.; 3.2.; manual, pag. 37 fișe de
respectând duratele, înălțimea orală
3.4. evaluare
sunetelor și însoțindu-l de mișcări
AVAP - 2.6
simple de dirijat
● identificarea tipului de cântec
● marcarea locurilor adecvate
respirației
AVAP Lumea de sub ape manual, pag. 34, 35 Observarea
1.1; 2.2; 2.3; Caracatițe Fotografii cu specific reacţiilor copiilor
2.5 Curiozități despre caracatițe – marin. pe parcursul
MM-1.4 realizarea unei caracatițe din materiale Coli de bloc de desen, activităţilor
CLR-2.1 reciclabile creioane colorate, cerate, Analiza produselor
Excursie cu submarinul – diferențe radieră, acuarele, guașe obținute, după
dintre desene sau tempera, hârtie de criterii date la
Realizarea unui colaj cu titlul mototolit, pensulă,
Caracatiță. burete, foarfece, lipici, începutul
Realizarea unei felicitări sub formă de materiale reciclabile – activităților
pește tuburi de carton etc.

Unitatea tematică 10: Dialog cu vara


Perioada: Săptămânile 32-34 (28 mai-15 iunie)

Săptămâna 32:

Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare


studiu +
disciplinele integrate/
Competențe
specifice
Luni,
28 mai
ZI LIBERĂ

Marți, CLR ”Apolodor la mare” de manual, pag. 64, 65 - observare


29 mai 1.1, 2.2.,2.3., 2.4,3.1, Gellu Naum fise de lucru, sistematică a
3.2, 4.2.,4.1. - citirea în ritm propriu a unui computer, CD, activităților
text liric, cu adaptarea intonaţiei videoproiector individuale, de
AVAP – 2.6 impusă de semnele de punctuaţie; grup, în echipă
- citirea textului în forme variate: -evaluare
în șoaptă, în perechi, în lanț; orală/evaluare
- citirea selectivă în funcţie de individuală, de
anumite repere (vers, strofă) sau grup
respectând un detaliu/ o idee din - teme de lucru în
text (joc: „Găseşte şi citeşte") clasă,fișe de
- autocorectarea greşelilor de lucru (individual,
citire atunci când cuvântul/ pe grupe)
propoziţia citit(ă) nu are sens, - interevaluare/
- citirea cuvintelor explicate la coevaluare
rubrica ”Vocabular” și utilizarea -autoevaluare
lor în enunțuri noi; -analiza
- analizarea ilustraţiei care produselor
însoţește textul; activităților
- formularea unor răspunsuri la -portofolii
întrebări referitoare la textul citit
(rubric Întrebări”);
- identificarea titlului, autorului
unui text liric;
Recapitulare finală

Numerele naturale de la 0 la
1000. Despre corpul omenesc
-identificarea unor numere mai
mici decât 1000 în condiții Observarea
precizate sistematică
- ordonarea (probe
orale,
crescătoare/descrescătoare a unor manual, pag. 67
MEM – 1.4; 1.5; 6,2; probe
numere naturale de trei cifre prin fise de lucru,
5.2 practice,
compararea acestora două câte computer, CD,
fişe de
două videoproiector
AVAP – 2.6 lucru, teme
-scrierea unui șir de numere pentru
pare/impare, având date limitele acasă),
intervalului portofoliul,
proiectul
-selectarea unor numere după un
criteriu dat
-compunerea/descompunerea
numerelor din sute, zeci si unităti
Corpul omenesc
RELIGIE

ED. FIZICĂ Împingere – deplasarea unor - echipament Evaluare


obiecte

- repetarea complexului de continuă


exerciţii pentru influenţarea sportiv Alinierea
aparatului locomotor - sala de sport Observarea
- repetarea exerciţiilor de front şi sistematică a
formaţii învăţate; elevilor
- ex. de împingere a unor obiecte
cu accent pe deplasarea lor.
Miercuri CLR 1.1, 2.2.,2.3., ”Apolodor la mare” de manual, pag. 66, 67 - observare
, 2.4,3.1, 3.2, 4.2.,4.1. Gellu Naum fise de lucru, sistematică a
30 mai 2h - identificarea strofelor și computer, CD, activităților
numărului de versuri din fiecare videoproiector individuale, de
DP-2.3 strofă, identificarea cuvintelor grup, în echipă
care rimează într-un text liric, -evaluare
-selectarea unor expresii artistice orală/evaluare
din textul liric; individuală, de
exerciții de utilizare a grup
dicționarului; - teme de lucru în
-alegerea versurilor preferate din clasă,fișe de
text; explicarea, în 2-3 enunțuri, a lucru (individual,
motivului alegerii acestora; pe grupe)
-identificarea însușirilor unor - interevaluare/
cuvinte date; coevaluare
-construirea unor propoziții -autoevaluare
enunțiative, interogative, -analiza
exclamative despre personajul produselor
textului; activităților
-scrierea unor cuvinte cu sens
-portofolii
opus celor date;
Recapitulare finală

Numerele naturale de la 0 la
1000. Despre corpul omenesc
-identificarea unor numere mai
mici decât 1000 în condiții Observarea
precizate sistematică
- ordonarea (probe
orale,
crescătoare/descrescătoare a unor manual, pag. 67
MEM – 1.4; 1.5; 6,2; probe
numere naturale de trei cifre prin fise de lucru,
5.2 practice,
compararea acestora două câte computer, CD,
fişe de
două videoproiector
AVAP – 2.6 lucru, teme
-scrierea unui șir de numere pentru
pare/impare, având date limitele acasă),
intervalului portofoliul,
proiectul
-selectarea unor numere după un
criteriu dat
-compunerea/descompunerea
numerelor din sute, zeci si unităti
Corpul omenesc
DP – 3.1., 3.2. 3.3. Aspecte specifice ale organizării manual, pag. 35-37 - observare
învăţării şi pregătirii pentru fise de lucru, sistematică a
CLR-1.2 viaţă la şcolarul mic. Explorarea computer, CD, activităților
AVAP-2.6 meseriilor videoproiector, individuale, de
Oamenii și meseriile lor
Meseria, brățară de aur

- jocuri didactice despre meserii


„De-a vânzătorul”, grup, în echipă
„De-a prezentatorul TV”, „De-a -evaluare
bucătarul” etc. orală/evaluare
- vizite la locuri de muncă individuală, de
interesante pentru copii grup
(fabrica de ciocolată, cabinet de - teme de lucru în
creioane colorate,
stomatologie, clasă,fișe de
carioca, jucării,
primărie, redacţie de ştiri, centrul lucru (individual,
culegeri cu texte,
pompierilor etc.). pe grupe)
poezii, ghicitori,
- crearea unor postere originale - interevaluare/
cântecele, fotografii
despre specificul coevaluare
meseriilor şi beneficiile acestora -autoevaluare
pentru membrii -analiza
comunităţii produselor
- dezbateri despre activităților
produsele/rezultatele unor -portofolii
meserii, utilitatea meseriilor
(mecanicul repară o
maşină stricată, medicul ne
tratează când suntem bolnavi

Joi, CLR 1.1, 2.2.,2.3., Scrierea corectă a manual, pag. 68, 69 - observare
31 mai 2.4,3.1, 3.2, 4.2.,4.1. cuvintelor s-a și fise de lucru, sistematică a
sa activităților
descoperirea regulilor de scriere a individuale, de
cuvintelor sa și s-a; grup, în echipă
- alegerea formei corecte (s-a /sa) -evaluare
pentru completarea unor enunțuri orală/evaluare
lacunare; individuală, de
- completarea unor enunțuri cu grup
forma corectă a cuvintelor sa și s- - teme de lucru în
2h computer, CD,
a; clasă,fișe de
videoproiector
- scrierea, după dictare, a unor lucru (individual,
DP-2.3
enunțuri ce conțin cuvintele sa și pe grupe)
s-a; - interevaluare/
- scrierea unui text, de 5-7 coevaluare
enunțuri, care să conțină -autoevaluare
cuvintele s-a/sa, pe baza unui -analiza
suport vizual. produselor
- alcătuirea unor propoziții care activităților
să conțină cuvintele sa și s-a; -portofolii
MEM – 1.4; 1.5; 6,2; Recapitulare finală manual, pag. 68 - observare
5.2 Adunarea și scăderea numerelor fise de lucru, sistematică a
natural de la 0 la 1000 computer, CD, activităților
AVAP – 2.6 videoproiector individuale, de
Recapitulare grup, în echipă
Adunarea și scăderea numerelor -evaluare
100-1000 orală/evaluare
individuală, de
grup
calculul sumei/ diferentei oral si - teme de lucru în
în scris
micsorarea unui
clasă,fișe de
număr/sume/diferente cu un
lucru (individual,
număr/sumă/diferență pe grupe)
proba adunării si scăderii - interevaluare/
stabilirea corectitudinii a unor coevaluare
operatii -autoevaluare
aflarea termenului necunoscut -analiza
probleme cu două operatii produselor
activităților
-portofolii
Despre plante
LB. ENGLEZĂ
Vineri,
1 iunie ZI LIBERĂ

Săptămâna 33:

Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare


studiu +
disciplinele integrate/
Competențe
specifice
Luni, ● observare
4 iunie Recapitulare finală sistematică
manual, computer, ● evaluare orală
MM
Timbrul videoproiector, ● temă de lucru
Jucării muzicale jucării muzicale în clasă
● inter-evaluare
●auto-evaluare
CLR 1.1, 2.2.,2.3., Scrierea corectă a manual, pag. 68, 69 - observare
2.4,3.1, 3.2, 4.2.,4.1. cuvintelor s-a și fise de lucru, sistematică a
2h sa computer, CD, activităților
descoperirea regulilor de scriere a videoproiector individuale, de
DP-2.3 cuvintelor sa și s-a; grup, în echipă
- alegerea formei corecte (s-a /sa) -evaluare
pentru completarea unor enunțuri orală/evaluare
lacunare; individuală, de
- completarea unor enunțuri cu grup
forma corectă a cuvintelor sa și s- - teme de lucru în
a; clasă,fișe de
- scrierea, după dictare, a unor lucru (individual,
enunțuri ce conțin cuvintele sa și pe grupe)
s-a; - interevaluare/
- scrierea unui text, de 5-7 coevaluare
enunțuri, care să conțină -autoevaluare
cuvintele s-a/sa, pe baza unui -analiza
suport vizual. produselor
- alcătuirea unor propoziții care activităților
să conțină cuvintele sa și s-a; -portofolii
Recapitulare finală
Adunarea și scăderea numerelor - observare
natural de la 0 la 1000 sistematică a
activităților
Recapitulare individuale, de
Adunarea și scăderea numerelor grup, în echipă
100-1000 -evaluare
orală/evaluare
individuală, de
calculul sumei/ diferentei oral si manual, pag. 68
MEM – 1.4; 1.5; 6,2; grup
în scris fise de lucru,
5.2 - teme de lucru în
micsorarea unui computer, CD,
clasă,fișe de
număr/sume/diferente cu un videoproiector
AVAP – 2.6 lucru (individual,
număr/sumă/diferență pe grupe)
proba adunării si scăderii - interevaluare/
stabilirea corectitudinii a unor coevaluare
-autoevaluare
operatii
-analiza
aflarea termenului necunoscut produselor
probleme cu două operatii activităților
-portofolii
Despre plante
ED. FIZICĂ Alergarea de rezistenţă - echipament Evaluare
sportiv continuă
- ex. de alergare cu accent pe - teren de sport Alinierea
dezvoltarea rezistenţei Observarea
- dezvoltarea rezistenţei prin sistematică a
parcurs aplicativ
elevilor
- dezvotarea rezistenţei prin joc
Marți, - observare
5 iunie sistematică a
activităților
individuale, de
”Să ne
grup, în echipă
amintim de vară”, după Octav
-evaluare
Pancu Iași
orală/evaluare
-citirea în ritm propriu a unui text
CLR individuală, de
scurt, cu adaptarea intonaţiei manual, pag. 70, 71
1.2.,1.4, 2.2.,2.3., grup
impusă de - fise de lucru,
2.4,3.1, 3.2.,3.3, - teme de lucru în
semnele de punctuaţie; computer, CD,
4.2.,4.3. clasă,fișe de
- citirea textului în forme variate: videoproiector
lucru (individual,
în șoaptă, în perechi, în lanț;
AVAP – 2.6 pe grupe)
- autocorectarea greşelilor de
- interevaluare/
citire atunci când cuvântul/
coevaluare
propoziţia citit(ă) nu are
-autoevaluare
sens;
-analiza
produselor
activităților
-portofolii
MEM – 1.4; 1.5; 6,2; Recapitulare finală manual, pag. 69 - observare
5.2 Înmulțirea numerelor naturale fise de lucru, sistematică a
Tabla înmulțirii computer, CD, activităților
utilizarea unor denumiri și individuale, de
simboluri matematice: grup, în echipă
produs,factori, înmulțire -evaluare
scrierea unor exerciții de adunare orală/evaluare
repetată sub formă de înmulțire individuală, de
scrierea unor operații de înmulțire grup
după desene - teme de lucru în
-efectuarea de înmulţiri în clasă,fișe de
videoproiector
AVAP – 2.6 concentrul 0-100 , prin adunări lucru (individual,
repetate sau utilizând proprietăţi pe grupe)
ale înmulţirii; - interevaluare/
calculul produsului oral și scris coevaluare
dublarea, triplarea, mărirea unui -autoevaluare
nr „de atâtea” ori; -analiza
produselor
Despre animale activităților
-portofolii

RELIGIE
ED. FIZICĂ Alergarea de viteză - echipament Evaluare
sportiv continuă
- ex. de alergare cu accent pe - teren de sport Alinierea
viteza de execuţie Observarea
- dezvoltarea vitezei prin joc
sistematică a
elevilor

Miercuri ”Să ne - observare


, amintim de vară”, după Octav sistematică a
6 iunie Pancu Iași activităților
-- citirea altor texte cu aceeași individuale, de
temă; (rubrica: ”Citim mai mult”) grup, în echipă
- identificarea şi analizarea -evaluare
ilustraţiei care însoţește textul; orală/evaluare
CLR
- dialog despre personajele dintr- individuală, de
1.2.,1.4, 2.2.,2.3., manual, pag. 70, 71
o imagine dată; grup
2.4,3.1, 3.2.,3.3, fise de lucru,
- citirea cuvintelor explicate la - teme de lucru în
4.2.,4.3. computer, CD,
rubrica ”Vocabular” și utilizarea clasă,fișe de
2h videoproiector
lor în enunțuri noi; lucru (individual,
- formularea unor răspunsuri la pe grupe)
AVAP – 2.6
întrebările referitoare la textul - interevaluare/
citit (rubric ”Întrebări”); coevaluare
- povestirea orală a textului cu -autoevaluare
ajutorul răspunsurilor la întrebări; -analiza
- culegerea de informații, din produselor
diverse surse, despre anotimpul activităților
vara; -portofolii
MEM – 1.4; 1.5; 6,2; Recapitulare finală manual, pag. 69 - observare
Înmulțirea numerelor naturale
Tabla înmulțirii sistematică a
activităților
utilizarea unor denumiri și individuale, de
simboluri matematice: grup, în echipă
produs,factori, înmulțire -evaluare
scrierea unor exerciții de adunare orală/evaluare
repetată sub formă de înmulțire individuală, de
scrierea unor operații de înmulțire grup
fise de lucru,
5.2 după desene - teme de lucru în
computer, CD,
-efectuarea de înmulţiri în clasă,fișe de
videoproiector
AVAP – 2.6 concentrul 0-100 , prin adunări lucru (individual,
repetate sau utilizând proprietăţi pe grupe)
ale înmulţirii; - interevaluare/
calculul produsului oral și scris coevaluare
dublarea, triplarea, mărirea unui -autoevaluare
nr „de atâtea” ori; -analiza
produselor
Despre animale activităților
-portofolii

DP – 3.1., 3.2. 3.3. Aspecte specifice ale organizării manual, pag. 39-42 - observare
învăţării şi pregătirii pentru fise de lucru, sistematică a
CLR-1.2 viaţă la şcolarul mic. Explorarea computer, CD, activităților
AVAP-2.6 meseriilor videoproiector, individuale, de
De ce sunt folositoare meseriile?
Mintea născocește, mâinile
lucrează

- jocuri didactice despre meserii


grup, în echipă
„De-a vânzătorul”,
-evaluare
„De-a prezentatorul TV”, „De-a
orală/evaluare
bucătarul” etc.
individuală, de
- vizite la locuri de muncă
grup
interesante pentru copii
- teme de lucru în
(fabrica de ciocolată, cabinet de creioane colorate,
clasă,fișe de
stomatologie, carioca, jucării,
lucru (individual,
primărie, redacţie de ştiri, centrul culegeri cu texte,
pe grupe)
pompierilor etc.). poezii, ghicitori,
- interevaluare/
- crearea unor postere originale cântecele, fotografii
coevaluare
despre specificul
-autoevaluare
meseriilor şi beneficiile acestora
-analiza
pentru membrii
produselor
comunităţii
activităților
- dezbateri despre
-portofolii
produsele/rezultatele unor
meserii, utilitatea meseriilor
(mecanicul repară o
maşină stricată, medicul ne
tratează când suntem bolnavi

Joi, CLR 1.1, 2.2.,2.3., Scrierea corectă a manual, pag. 72, 73 - observare
7 iunie cuvintelor s-au și sistematică a
sau activităților
descoperirea regulilor de scriere a individuale, de
cuvintelor sau și s-au; grup, în echipă
- alegerea formei corecte (s-au -evaluare
/sau) pentru completarea unor orală/evaluare
enunțuri lacunare; individuală, de
- completarea unor enunțuri cu grup
2.4,3.1, 3.2, 4.2.,4.1. fise de lucru,
forma corectă a cuvintelor sau și - teme de lucru în
2h computer, CD,
s-au; clasă,fișe de
videoproiector
- scrierea, după dictare, a unor lucru (individual,
DP-2.3
enunțuri ce conțin cuvintele sau și pe grupe)
s-au; - interevaluare/
- scrierea unui text, de 5-7 coevaluare
enunțuri, care să conțină -autoevaluare
cuvintele s-au/sau, pe baza unui -analiza
suport vizual. produselor
- alcătuirea unor propoziții care activităților
să conțină cuvintele sau și s-au; -portofolii
MEM – 1.4; 1.5; 6,2; Recapitulare finală manual, pag. 70 - observare
5.2 Împărțirea numerelor naturale fise de lucru, sistematică a
computer, CD, activităților
AVAP – 2.6  mărirea/micsorarea unui videoproiector individuale, de
număr cu/de un număr de ori grup, în echipă
 aflarea termenului -evaluare
necunoscut orală/evaluare
 ordinea efectuării individuală, de
grup
operatiilor
- teme de lucru în
 rezolvare de enunturi
clasă,fișe de
matematice care utilizează
lucru (individual,
terminologie specifică operatiilor
pe grupe)
matematice
- interevaluare/
 rezolvare de exercitii si
coevaluare
probleme utilizând cele patru
-autoevaluare
operatii
-analiza
Despre Pământ și formele de
produselor
relief
activităților
-portofolii
LB. ENGLEZĂ
Vineri, MEM – 1.4; 1.5; 6,2; Recapitulare finală manual, pag. 70 - observare
8 iunie 5.2 Împărțirea numerelor naturale fise de lucru, sistematică a
computer, CD, activităților
AVAP – 2.6  mărirea/micsorarea unui videoproiector individuale, de
număr cu/de un număr de ori grup, în echipă
 aflarea termenului -evaluare
necunoscut orală/evaluare
 ordinea efectuării individuală, de
operatiilor grup
 rezolvare de enunturi - teme de lucru în
matematice care utilizează clasă,fișe de
lucru (individual,
terminologie specifică operatiilor
pe grupe)
matematice
- interevaluare/
 rezolvare de exercitii si
coevaluare
probleme utilizând cele patru
-autoevaluare
operatii
-analiza
Despre Pământ și formele de
produselor
relief
activităților
-portofolii
● observare
Recapitulare finală sistematică
manual, computer, ● evaluare orală
MM
Ritmul videoproiector, ● temă de lucru
Melodia jucării muzicale în clasă
● inter-evaluare
●auto-evaluare
AVAP Cufărul cu povești manual, pag. 38-41, Observarea
1.1; 2.2; 2.3; La castel. Cai și unicorni Cărți cu povești, reacţiilor copiilor
2.5 cuburi, PC, pe parcursul
2h Subiecte de discuții: Coli de bloc de activităţilor
La castel, Cai și unicorni, desen, creioane Analiza
MM-1.4 Care este povestea ta preferată?- colorate, cerate, produselor
CLR-2.1 Castele adevărate și castele din radieră, obținute, după
povești acuarele, guașe criterii date la
Construirea unui castel din sau tempera, începutul
materiale reciclabile,
din cuburi, pe calculator etc
Decorarea unui castel prin
repetiție, alternanță, hârtie colorată,
simetrie de linii, puncte, forme, pensulă, burete,
culori foarfece, lipici,
Recunoașterea personajului din materiale activităților
fragmentul dat – reciclabile –
basmul Harap-Alb, de Ion pagini de reviste
Creangă . etc.
Descrierea tabloului La arat, de
Ioan Andreescu
Desenarea unui unicorn

Săptămâna 34:

Ziua Disciplina de Activităţi de învăţare Resurse materiale Evaluare


studiu +
disciplinele integrate/
Competențe
specifice
Luni, MM Recapitulare finală manual, computer, ● observare
11 iunie videoproiector, sistematică
Interpretarea jucării muzicale ● evaluare orală
● temă de lucru
Cântarea vocală în clasă
● inter-evaluare
●auto-evaluare
Scrierea corectă a - observare
cuvintelor s-au și sistematică a
sau activităților
descoperirea regulilor de scriere a individuale, de
cuvintelor sau și s-au; grup, în echipă
- alegerea formei corecte (s-au -evaluare
/sau) pentru completarea unor orală/evaluare
enunțuri lacunare; individuală, de
CLR 1.1, 2.2.,2.3., manual, pag. 72, 73
- completarea unor enunțuri cu grup
2.4,3.1, 3.2, 4.2.,4.1. fise de lucru,
forma corectă a cuvintelor sau și - teme de lucru în
2h computer, CD,
s-au; clasă,fișe de
videoproiector
- scrierea, după dictare, a unor lucru (individual,
DP-2.3
enunțuri ce conțin cuvintele sau și pe grupe)
s-au; - interevaluare/
- scrierea unui text, de 5-7 coevaluare
enunțuri, care să conțină -autoevaluare
cuvintele s-au/sau, pe baza unui -analiza
suport vizual. produselor
- alcătuirea unor propoziții care activităților
să conțină cuvintele sau și s-au; -portofolii
MEM – 1.4; 1.5; 6,1; Recapitulare finală manual, pag. 71 - observare
6.4 5.2 Figuri plane. Corpuri geometrice fise de lucru, sistematică a
computer, CD, activităților
AVAP – 2.6  ex. de identificare a videoproiector individuale, de
formelor plane în mediul
grup, în echipă
înconjurător-pătrat , dreptunghi,
-evaluare
triunghi și cerc
orală/evaluare
 ex. de desenare a unui cerc
individuală, de
și a unui semicerc;
grup
 ex marcare a jumătății și
- teme de lucru în
sfertului pe un cerc
clasă,fișe de
 ex. de colorare a unui
lucru (individual,
desen format din pătrate ,
pe grupe)
dreptunghiuri ,triunghiuri și
- interevaluare/
cercuri
coevaluare
 rezolvarea de probleme
-autoevaluare
care presupun operaţii de
-analiza
înmulţire si /sau împărtire cu
produselor
ajutorul desenelor
activităților
Despre planetele Sistemului
-portofolii
nostru solar
ED. FIZICĂ Jocuri sportive - echipament Evaluare
Minihandbal sportiv continuă
Minifotbal - teren de sport Alinierea
Observarea
- dribling simplu şi multiplu pe sistematică a
loc – învăţarea tehnicii execuţiei; elevilor
- dribling din mers – 10 m;
aruncarea mingii într-un perete cu
o mână de deasupra umărului şi
reprinderea ei, distanţa de perete
–3m
- dribling din mers, pasa cu o
mână de deasupra umărului
Marți, CLR: Recapitulare manual, pag. 74 - observare
12 iunie 1.1, fise de lucru, sistematică a
2.2.,2.3., observarea unei imagini și computer, CD, activităților
2.4,3.1, formularea de răspunsuri la
videoproiector individuale, de
3.2, întrebări date;
4.2.,4.1. - identificarea clădirilor grup, în echipă
importante dintr-o localitate, pe -evaluare
baza orală/evaluare
imaginilor/planșelor/fotografiilor individuală, de
prezentate; grup
- formularea unor răspunsuri la - teme de lucru în
întrebări referitoare la textul citit;
clasă,fișe de
- copierea, transcrierea și scrierea
după dictare a unor enunțuri; lucru (individual,
- așezarea în pagină a datei, a pe grupe)
titlului, a alineatelor; - interevaluare/
- corectarea unor enunțuri date și coevaluare
explicarea scrierii corecte a -autoevaluare
cuvintelor; -analiza
- formularea unor enunțuri cu
produselor
expresii/cuvinte date;
- identificarea unor cuvinte cu activităților
sens asemănător / opus; -portofolii
- crearea unor liste de cuvinte
legate de noțiunile oraș și sat;
- completarea unor enunţuri
lacunare cu termeni-cheie;
- enumerarea unor nume de țări,
orașe;

MEM – 1.4; 1.5; 6,1; Recapitulare finală manual, pag. 71 - observare


6.4 5.2 Unități de măsură fise de lucru, sistematică a
computer, CD, activităților
AVAP – 2.6  ex. de citire a orelor pe videoproiector individuale, de
ceas grup, în echipă
 exercitii de măsurat -evaluare
lungimea segmentelor cu ajutorul orală/evaluare
riglei (în centimetri si milimetri) individuală, de
 probleme si exercitii grup
utilizând unităti de măsurat - teme de lucru în
timpul clasă,fișe de
 rezolvarea unor probleme lucru (individual,
de cheltuieli/ buget/cumpărături, pe grupe)
oral şi scris, folosind adunarea - interevaluare/
şi/sau scăderea, înmulţirea, coevaluare
împărţirea -autoevaluare
 forte exercitate de magneti -analiza
produselor
activităților
-portofolii
RELIGIE
Evaluare finală - echipament
Evaluare
ED. FIZICĂ sportiv
Probă de evaluare - teren de sport
Miercuri CLR: Recapitulare semestrială manual, pag. 74 - observare
, 1.1, fise de lucru, sistematică a
13 iunie 2.2.,2.3., observarea unei imagini și computer, CD, activităților
2.4,3.1, formularea de răspunsuri la
videoproiector individuale, de
3.2, întrebări date;
4.2.,4.1. - identificarea clădirilor grup, în echipă
importante dintr-o localitate, pe -evaluare
baza orală/evaluare
imaginilor/planșelor/fotografiilor individuală, de
prezentate; grup
- formularea unor răspunsuri la - teme de lucru în
întrebări referitoare la textul citit;
clasă,fișe de
- copierea, transcrierea și scrierea
după dictare a unor enunțuri; lucru (individual,
- așezarea în pagină a datei, a pe grupe)
titlului, a alineatelor; - interevaluare/
- corectarea unor enunțuri date și coevaluare
explicarea scrierii corecte a -autoevaluare
cuvintelor; -analiza
- formularea unor enunțuri cu
produselor
expresii/cuvinte date;
- identificarea unor cuvinte cu activităților
sens asemănător / opus;
- crearea unor liste de cuvinte
legate de noțiunile oraș și sat;
- completarea unor enunţuri -portofolii
lacunare cu termeni-cheie;
- enumerarea unor nume de țări,
orașe;

Evaluare finală
manual, pag. 72
MEM – 1.4; 1.5; 6,2;
Numerele naturale 0-1000. fise de evaluare,
5.2 Evaluare
Adunări și scăderi. Înmulțirea. computer, CD,
sumativă
Împărțirea videoproiector
AVAP – 2.6
Figuri și corpuri geometrice
Unități de măsură
DP Recapitulare finală manual, pag. 43-48 - observare
fise de lucru, sistematică a
Recapitularea computer, CD, activităților
noţiunilor/evaluarea abilităților videoproiector, individuale, de
învăţate/experimentate în creioane colorate, grup, în echipă
semestrul I și II carioca, jucării, -evaluare
culegeri cu texte, orală/evaluare
poezii, ghicitori, individuală, de
cântecele, fotografii grup
- teme de lucru în
clasă,fișe de
lucru (individual,
pe grupe)
- interevaluare/
coevaluare
-autoevaluare
-analiza
produselor
activităților
-portofolii
Joi, CLR: Recapitulare semestrială manual, pag. 74 - observare
14 iunie 1.1, fise de lucru, sistematică a
2.2.,2.3., observarea unei imagini și computer, CD, activităților
2.4,3.1, formularea de răspunsuri la
videoproiector individuale, de
3.2, întrebări date;
4.2.,4.1. - identificarea clădirilor grup, în echipă
importante dintr-o localitate, pe -evaluare
baza orală/evaluare
imaginilor/planșelor/fotografiilor individuală, de
prezentate; grup
- formularea unor răspunsuri la - teme de lucru în
întrebări referitoare la textul citit;
clasă,fișe de
- copierea, transcrierea și scrierea
după dictare a unor enunțuri; lucru (individual,
- așezarea în pagină a datei, a pe grupe)
titlului, a alineatelor; - interevaluare/
- corectarea unor enunțuri date și coevaluare
explicarea scrierii corecte a -autoevaluare
cuvintelor;
- formularea unor enunțuri cu
expresii/cuvinte date;
- identificarea unor cuvinte cu
sens asemănător / opus;
- crearea unor liste de cuvinte -analiza
legate de noțiunile oraș și sat; produselor
- completarea unor enunţuri activităților
lacunare cu termeni-cheie; -portofolii
- enumerarea unor nume de țări,
orașe;

Recomandarea lecturilor pentru


vacanța de vară

MEM Oră la dispoziția învățătorului

LB. ENGLEZĂ
Vineri, MEM
Oră la dispoziția învățătorului
15 iunie
MM Recapitulare finală manual, computer, ● observare
videoproiector, sistematică
Cântarea instrumentală jucării muzicale ● evaluare orală
Mișcarea pe muzică ● temă de lucru
în clasă
● inter-evaluare
●auto-evaluare
manual, pag. 43-46,
Cufărul cu povești Cărți cu povești,
Prâslea cel Voinic, Personaje cuburi, PC,
ECO. Coli de bloc de Observarea
AVAP desen, creioane reacţiilor copiilor
1.1; 2.2; 2.3; Tehnica tangram colorate, cerate, pe parcursul
2.5 Realizarea unui personaj din radieră, activităţilor
2h poveste prin acuarele, guașe Analiza
tehnica tangram sau tempera, produselor
MM-1.4 Realizarea de personaje de hârtie colorată, obținute, după
CLR-2.1 poveste din materiale pensulă, burete, criterii date la
reciclabile foarfece, lipici, începutul
Recapitularea cunoștințelor materiale activităților
dobândite de-a reciclabile –
lungul semestrului al II-lea pagini de reviste
etc.