Sunteți pe pagina 1din 13

METODA CUBUL

PROF. ŞIPOŞ OTILIA-PETRINA


GPN NR. 3 TĂŞAD
GRUPA: MARE
1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE

• Creată de Cowan în 1980, metoda Cubul presupune analiza unui concept, a unei noţiuni sau a
unei teme prin proiectarea ei pe cele şase faţete ale unui cub, fiecare dintre ele presupunând o
abordare distinctă a subiectului respectiv. Intenţia acestei metode este de a evidenţia, prin
aceste şase faţete ale cubului, cât mai multe tipuri de operaţii ale gândirii. 
• Concret, în cele şase faţete ale cubului, copiii trebuie să răspundă la următoarele instrucţiuni:
1. DESCRIE– cum arată?
2. COMPARĂ– semnificaţii, surse de inspiraţie
3. ASOCIAZĂ– la ce te face să te gândeşti ?
4. ANALIZEAZĂ- structură
5. APLICĂ semnificaţii, surse de inspiraţie
6. ARGUMENTEAZĂ- pro sau contra
2. ETAPELE NECESARE PENTRU APLICAREA ACESTEI
METODE :

• Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: DESCRIE, COMPARĂ,
ASOCIAZĂ, ANALIZEAZĂ, APLICĂ, ARGUMENTEAZĂ ;
•  Anunţarea subiectului pus în discuţie ;
• Împărţirea colectivului de copii în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând tema din
perspectiva cerinţei de pe una din feţele cubului.
• Există mai multe modalităţi de stabilire a celor şase grupuri. Fiecare grupă rostogoleşte
cubul şi primeşte ca sarcină de lucru ce este scris pe faţeta de deasupra.
• Redactarea finală şi împărtăşirea ei celorlalte grupe;
• Afişarea formei finale pe tablă sau pe foi de flipchart în grupă.
3. APLICAREA METODEI CUBUL ÎN CADRUL
ACTIVITĂŢII INTEGRATE COŞUL TOAMNEI
DATA 19.11.2018
GPN NR. 3 TĂŞAD
GRUPA : mare-Nivel II
TEMA ANUALĂ: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ ?
TEMA ACTIVITĂŢII: Coşul Zânei Toamna
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată (DŞ-Cunoaşterea mediului+DOS-Activ. practică)
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare / perfecţionare de priceperi şi deprinderi
MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic
SCOPUL: Consolidarea cunoştinţelor copiilor cu privire la fructele din anotimpul toamna şi a unor
tehnici de lucru specifice activităţilor practice (tăiere, lipire).
OBIECTIVELE OPERAŢIONALE:
O1 – să descrie fructul de toamnă indicat;
O2 - să compare două fructe de toamnă precizând asemănările şi deosebirile dintre ele;
O3 – să precizeze ce simte când mânăncă o gutuie;
O4 – să aşeze fructele pe culoarea potrivită;
O5– sã-şi exprime părerea despre rolul fructelor pentru sănătatea noastră .
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:

• Momentul organizatoric: Copiii au


intrat în grupă intonând cântecul
,,Acum e toamnă ,da!’’

• Captarea atenţiei: S-a prezentat


copiilor scrisoarea de la Zâna
Toamnă, surprizele trimise de aceasta
pentru desfăşurarea jocului didactic
Coşul Zânei Toamna.
Anunţarea temei: Am anunţat titlul jocului didactic şi obiectivele acestuia pe scurt.
Prezentarea conţinutului şi dirijarea învăţării

•Copiii au fost împărţiţi în două echipe:


echipa merelor şi echipe perelor primind
fiecare câte un medalion cu fructul respectiv.
După ce s-a desfăşurat jocul de probă ( un
copil a luat un fruct din coş - mărul şi l-a
descris pe scurt) a avut loc prima probă
intitulată ,,Spune ce şi cum este!’’.
Următoarea probă a fost ,, Ghiceşte ce ai gustat!’’, unde un copil din fiecare echipă a gustat un fruct şi l-a ghicit fiind legat la ochi cu o eşarfă.
•În Complicarea jocului s-a desfăşurat cea de-a
treia probă, Cubul fructelor de toamnă , unde
cele şase grupe formate din copiii celor două
echipe au avut de rezolvat câte o sarcină din
plicurile colorate la fel ca şi feţele cubului.
• Cubul a avut şase feţe de culori diferite, pe fiecare
faţetă fiind scrisă o cifră de la 1 la 6, buline
corespunzătoare cifrei şi una dintre sarcinile
următoare: DESCRIE, COMPARĂ, ASOCIAZĂ,
ANALIZEAZĂ, APLICĂ şi ARGUMENTEAZĂ.
• Cubul a fost rostogolit de câte un copil din fiecare
grupă. După rostogolirea cubului, faţeta de
deasupra a constituit sarcina grupei respective.
Colegul lui de grupă a selectat dintre plicuri pe cel
colorat la fel cu faţeta cubului de deasupra.
Apoi au deschis pe rând plicul şi au aflat sarcina pe care trebuie să o îndeplinească.
Răspunsurile au început de la prima grupă, continuând cu următoarele grupe.
Grupa 1 –DESCRIE: mărul din coş
Grupa 2- COMPARĂ: mărul cu para.(Asemănări şi deosebiri).
Grupa 3- ASOCIAZĂ : Spune ce simţi când mănânci o gutuie.
Grupa 4- ANALIZEAZĂ: Explică cum putem mânca fructele.
Grupa 5- APLICĂ : Aşază mărul sau para pe culoarea pe care se potriveşte.
Grupa 6- ARGUMENTEAZĂ : Este bine să măncăm fructe pentru a fi sănătoşi?(Argumente PRO)
Răspunsurile au fost evaluate şi fiecare răspuns corect a primit câte un măr/ o pară pe tabela de
scor.
4. ANALIZA SWOT A METODEI CUBULUI
Puncte tari:
- solicită gândirea copilului;
- oferă elevilor posibilitatea de a-şi dezvolta competenţele necesare unor abordări
complexe deoarece presupune abordarea unei teme din mai multe perspective;
- dezvoltă abilităţi de comunicare;
Puncte slabe:
- are eficienţă scăzută în grupurile mari;
- se poate stabili mai greu contribuţia fiecărui copil la rezolvarea sarcinii de lucru;
Oportunităţi:
- stimulează creativitatea copiilor;
- favorizează colaborarea copiilor în găsirea răspunsurilor;
 Ameninţări:
- unii copii pot domina grupul;
- productivitatea unor copii mai timizi poate scădea atunci când sunt puşi în situaţia de a
colabora cu alţii;
Vă mulţumesc pentru
atenţie!