Sunteți pe pagina 1din 4

METODA „CUBULUI”

„ Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei
vor fi mai mari, şi nimic nu ne va permite să ştim cum va fi lumea lor. ”
(Montessori)

CUBUL
Este o strategie de predare-învățare, descoperită în 1980, urmărește un algoritm ce
vizează Descrierea, Comparația, Asocierea, Analizarea, Aplicarea și Argumentarea atunci
când se dorește explorarea unui subiect nou sau unul cunoscut pentru a ne îmbogăți cu noi
cunoștințe.
Este o metodă care poate fi aplicată indivitual, pe perechi sau pe grupe.
Este una dintre metodele de învățare prin cooperare care poate fi adaptată și
folosită atât la clasele I-IV și grădință, cât și în viața de zi cu zi.

Există multe metode prin care copiii pot învăţa ori exersa concepte sau deprinderi.
În acest sens, este foarte important demersul pe care educatoarea sau părintele îl
poate iniţia în direcţia stimulării interesului copilului pentru cunoaştere, al interesului
pentru a căuta informaţia necesară şi pentru a o utiliza în contexte variate, al interesului
pentru rezolvarea de probleme prin planificarea şi organizarea unor activităţi/jocuri cu acest
scop.
O reuşită a metodelor interactive este creativitatea, care se oglindeşte în „a ştii ce să
faci cu ceea ce ai învăţat”. Se spune că acei copii care au parte de dascăli creativi, vor fi şi ei
creativi, urmând modelul.

Exemple de jocuri:
• Cubul întrebărilor • Cubul prieteniei
• Cubul anotimpurilor • Cubul personajelor
• Cubul toamnei • Cubul grupei
• Cubul muntelui • Cubul grădiniței etc.
METODA DE ORGANIZARE

Se formează grupuri de 4-5 copii – fiecare copil din grup interpretează un rol în
funcție de sarcina îndeplinită.
Copilul 1 - ROSTOGOLICI
• Rostogolește cubul.
Copilul 2 - ISTEȚUL
• Citește imaginea și formulează întrebarea.
Copilul 3 - ȘTIE TOT
• Reține sarcina prezentată de colegul lui pentru a o reaminti colegilor de grup în cazul în
care aceștia o uită sau doresc să confrunte răspunsul cu întrebarea.
Copilul 4 - CRONOMETRUL
• Măsoară timpul și întrerupe activitatea . Se folosește de clepsidră, alte mijloace
neconvenționale sau de cronometru.
Copilul 5 - UMORISTUL
• Încurajează grupul, fiind optimist, bine dispus, cu simțul umorului.

SARCINA DE LUCRU
!Copiii rezolvă sarcina într-un timp dat, prezintă pe rând răspunsul formulat.
Toți copiii din grup analizează răspunsul, fac comentarii, pot solicita reformularea
întrebării pentru a fi siguri că sarcina este corect rezolvată.
Au loc comentarii care conduc la selectarea sau reformularea răspunsului corect prin
combinarea ideilor individuale.
Strategia dă rezultate foarte bune la activități de observare desfășurate frontal,
cadrul didactic găsind pentru fiecare participant câte o sarcină care să motiveze învățarea.
În anumite tipuri de activități se rezolvă sarcinile în ordinea etapelor de la 1 la 6, în
altele ordinea fiind aleatorie prin rostogolirea cubului.

EXEMPLUL 1:
 Disciplina: “Geografie”
 Clasa: “a IV-a”
 Tema: “Țara noastră”
 Obiective operaționale: O1 :Să răspundă la cerințele de pe cub.
 Strategia didactică: Metoda “cubului”
 Materiale: cub, planșă, magneți, tablă, proiector,hârtie, pix, zar, etc.
 Forma de organizare: frontal, individual, în perechi, pe grupe

“CUBUL” GEOGRAFIEI
FAȚA 1:Descrieți: Carpații din România.
FAȚA2:Comparați: Câmpia de Vest cu Câmpia Dobrogei.
FAȚA3:Asociați: Tipul de faună pentru: câmpie, deal și munte.
FAȚA4:Analizați: Clima temperat continentală.
FAȚA5:Aplicații: Localizați pe harta României, următoarele orașe: București, Timișoara, Iași și
Constanța.
FAȚA6:Argumentați: De ce nivelul de poluare este ridicat in orașele industriale?
EXEMPLUL 2:
Disciplina “Limba si literatura română”
Clasa: “a IV-a”
Tema : “Fata babei și fata moșului”
Obiective operaționale:O1 :Să răspundă la cerințele de pe cub.
Strategia didactică: Metoda “cubului”
Materiale: cub, planșă, magneți, tablă, proiector, zar, etc.
Forma de organizare: frontal, individual, în perechi, pe grupe

“CUBUL” PERSONAJELOR
Fața 1 - Descrie fata babei și fata moșneagului;
Fața 2 - Compară cele două fete;
Fața 3 - Asociază fata babei cu personaje din alte povești;
Fața 4 - Aplică cunoștințele despre text și desenează secvența ta preferată;
Fața 5 – Analizează comportamentul fetei babei;
Fața 6 - Argumentează de partea cui ești și de ce ;

După fiecare metodă aplicată se pot obține performanțe pe care copiii la percep și-i
fac responsabili în rezolvarea sarcinilor viitoare.
Copiii înțeleg și observă că implicarea lor este diferită, dar încurajați își vor cultiva
dorința de ase implica în rezolvarea sarcinilor de grup. Grupul înțelege prin exercițiu să nu-și
marginalizeze partenerii de grup, să aibă răbdare cu ei, exersându-și toleranța reciproc.
Pentru a trăi bucuria rezultatelor instruirii este important momentul dintr-o lecție în
care metoda devine vedetă pentru copii.
Metoda cubului este folosita mai ales la scoala, dar poate fi adaptata si pentru
jocurile din familie. Metoda cubului respecta principiul jocului si este extrem de utila pentru
a verifica cunostintele pe care copilul le-a acumulat de-a lungul unei perioade de invatare.

S-ar putea să vă placă și