Sunteți pe pagina 1din 2
Exemplar nr. 4 Nr. 19487 JDJ/20.10.2020 Domnutui Sorin Dumitragcu Presedinte Federafia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor Stimate domnule presedinte, Ca urmare a plangerii prealabile inregistrate cu numarul de mai sus, prin care solicitafi s& se revina asupra anuntului cu nr, 51491/ANP/05,10.2020, prin care au fost scoase la concurs, din sursa externa, un numar de 328 de posturi vacante si sd se elimine interdicfia prin care se prevede c “la concurs nu pot participa persoanele care au calitatea de politist de penitenciare”, va comunicaim ca Legea 145/2019 privind statutul poliistilor de penitenciare confine urmatoarele dispozifii legale referitoare la avansarea in functie a politistilor de penitenciare: Art, 96 (1)Trecerea agentilor in categoria ofierilor de politie penitenciara se realizeaz prin concurs organizat anual, in limita posturilor prevazute in statele de organizare ale unitatilor de penitenciare, daca sunt indeplinite conditille prevazute in prezenta lege. Ast, 97 (1)Funetille de conducere vacante din politia penitenciara se pot ocupa prin concurs/examen, dintre ofiterii si agentii de politie penitenciard in activitate. Agentii de polifie penitenciar pot ocupa prin concurs functii de conducere vacante panaila nivelul de sef serviciu sau echivalent. Art. 98 (1)Functiile de execufie vacante din politia penitenciara se pot ocupa prin concurs, dintre agentii si ofiterii in activitate, din cadrul aceleiasi categorii. Art. 98 (3)Funotiile de executie vacante din politia penitenciara se pot ocupa prin concursul din sursa externa prevazut la art. 13 alin. (1) lit. b). Ast, 98 (4)Administrafia Nationala a Penitenciarelor decide cu privire la modul de ocupare a functiilor de executie vacante, in funcjie de modalitatile de ocupare a acestora prevazute la alin. (1) si (3). Art. 13 (1)Incadrarea reprezint& numirea ca polifist de penitenciare si se poate face prin urmatoarele modalitaf b)concurs, din sursa externa. Asttfel, folosind interpretarea gramaticala, se poate observa ca legea prevede fara echivoe, 0 delimitare intre concursurile din sursa interna si concursurile din sursa externa, Str. Maria Ghiculessa nr, 47, sector 2 Bucuresti, Romania lasAnd posibilitatea Administratiei Nationale a Penitenciarelor s& decida cu privire la modul de ocupare a funetillor de executie vacante. ‘Mai mult, in data de 09.10.2020 au fost publicate mai multe anunturi, prin care au fost scoase 185 de posturi la concursul anual organizat in vederea trecerii agenfilor in categoria ofiferilor de politie penitenciara, dandu-se astfe! posibilitatea agentilor de a avansa alat in categorie, cat si in functie. Din aceasta perspectiva, nu poate fi primita interpretarea potrivit c&reia, art. 98 alin, (3) din Legea 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare nu indica in mod expres vreo interdictie politistilor de penitenciare in activitate de a participa la aceasta forma de concurs, deoarece textul actului normativ face referire la concursul din surs& extern’, mai exact la persoanele care inca nu defin calitatea de politist de penitenciare. jn acest sens, este de domeniul evidentei c&, personalul care detine deja calitatea de politist de penitenciare nu poate participa la concursul din sursa externa, al c&rui scop este atragerea de noi resurse umane in sistemul administratiei penitenciare. Pentru toate acestea, va comunicam o& plangerea dumneavoastra nu poate fi solutionata in mod favorabil Cu stima, Comisar sef de polifie penitenciara Tiberiu Firinel UNGUREANU Director general Administratia Nationala a Penitenciarelor Sn f | | Str, Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2 Bucuresti, Romania ‘won. 2N9.G0¥.10

S-ar putea să vă placă și