Sunteți pe pagina 1din 2

CAPITOLUL II

TEHNOLOGIA DE LAMINARE A TABLEI


CALITATEA Grad F

Recepţia bramelor.
Bramele au fost flamate integral.
Bramele turnate continuu au fost inspectate pe ambele feţe şi pe margini pentru
depistarea urmelor de ţunder cât şi a eventualelor fisuri. Înainte de introducerea în cuptoarele
de încălzire, suprafaţa bramelor va fi curăţată de urmele de ţunder, manual sau cu cele sub
presiune.

Încălzirea bramelor – în cuptorul cu propulsie la LTG 2.

Regimul de încălzire al bramelor este prezentat în tabelul următor:

Tabelul 2.1

ZONĂ
ZONĂ PREÎNCĂLZIRE ZONĂ ÎNCĂLZIRE
EGALIZARE

T [ ºC ] timp [min] T [ ºC ] timp [min] t [ ºC ] timp [min]

900 30 1240 40 1200 30

Timpul specific de încălzire este de 1,2 minute pentru fiecare milimetru de grosime.

Laminarea bramelor în tablă groasă.


Înainte de laminare bramele se vor desţunderiza în cutia de desţunderizare cu stropire
cu apă la o presiune de 170 – 180 kgf/cm2.
Parametrii tehnologici de laminare pentru tablele din oţel cu grosimi de 50 mm sunt
următorii:

Caja degrosisoare Q1:


- dimensiunea bramei: 250 x 1550 x 2500 mm
- pentru situaţia când bramele se flamează: 245 x 1550 x 2500 mm
- temperatura de început de laminare 1000 ± 10ºC
- se realizează desţunderizarea la primele 2 – 3 treceri
- grosimea la ieşirea din Q1: 95 ± 5 mm

Caja finisoare Q2:


- temperatura de început de laminare: 930 ± 10ºC
- desţunderizarea până la îndepărtarea totală a oxidului de pe suprafaţă
- temperatura de sfârşit de laminare: 810 ± 10ºC
- dimensiuni finale tablă: 50,1 x 2650 x 7200 mm
Schema de reduceri propusă pentru laminarea tablelor groase de 50 mm este
prezentată în tabelul 2.2:

Tabelul 2.2

Schema propusă pentru 50 x 2650 mm

Schema: H [ mm ] Forţa [ daN ] Operaţia t[ ºC ]


0 250.00 3000 1000.00
1 235.00 3280 998.17
2 213.00 3550 996.65
3 201.00 3770 994.98
4 186.00 3850 993.15
5 168.00 4200 991.15
6 154.00 3750 Laminare Q1 988.99
7 132.00 3260 986.56
8 120.00 3040 983.91
9 110.00 3250 970.46
10 100.00 3480 966.10
11 93.00 3420 959.10
12 80.00 3200 944.70
13 73.00 4610 931.50
14 67.00 5100 911.64
15 61.00 4600 870.80
Laminare Q2
16 56.00 3510 833.44
17 53.00 2850 815.51
18 50.00 2100 801.53