Sunteți pe pagina 1din 2

Febra reumatică, cunoscută și sub denumirea de febră reumatismală acută (FRA),

este o boală  inflamatorie care poate


afecta inima, articulațiile, pielea și creierul.[1] De regulă , boala debutează în
două - patru să ptă mâ ni după o infecție a gâ tului.[2]

Simptome
Semnele și simptomele includ febră , articulații dureroase, mișcă ri
musculare involuntare și o erupție caracteristică dar mai puțin frecventă ,
nepruriginoasă , cunoscută sub denumirea de eritem marginat. Aproximativ
jumă tate dintre cazuri implică și inima. Afectarea permanentă a valvelor
inimii, cunoscută drept boala reumatismală cardiacă (BRC), apare, de
obicei, numai după atacuri repetate, însă uneori poate apă rea și după un
singur caz de FRA. Valvele afectate pot duce la insuficiență cardiacă . De
asemenea, valvele anormale pot crește riscul ca o persoană să
dezvolte fibrilație atrială  și infecție a valvelor.[1]

Cauze
Febra reumatismală acută poate apă rea după o infecție a gâ tului cauzată de
bacteria Streptococcus pyogenes.[1] Netratată , FRC afectează pâ nă la trei la
sută din populație.[3] Se consideră că mecanismul de bază implică
producerea de anticorpi împotriva propriilor constituenți ai organismului.
Ca urmare a moștenirii genetice, unele persoane sunt mai predispuse să
contracteze boala atunci câ nd sunt expuse la bacterie decâ t altele. Alți
factori de risc includ malnutriția și să ră cia.[1] Diagnosticarea FRA este
deseori bazată pe prezența semnelor și simptomelor în combinație cu
dovezi ale unei infecții streptococice recente.[4]

Prevenire și tratament
Tratarea persoanelor diagnosticate cu faringită streptococică
cu antibiotice precum penicilina reduce riscul ca acestea să dezvolte FRA.
[5]
 Aceasta implică deseori testarea persoanelor cu inflamație a
amigdalelor pentru prezența infecției, testare ce ar putea fi indisponibilă
în ță rile în curs de dezvoltare. Alte mă suri de prevenire includ
îmbună tă țirea mă surilor de igienizare. Pentru pacienții cu FRA și BRC este
uneori recomandată administrarea de antibiotice pentru o perioadă
prelungită . În urma unui atac, reluarea activită ților normale poate fi fă cută
treptat. Odată cu dezvoltarea bolii reumatismale cardiace (BRC),
tratamentul devine mai dificil. Uneori, se poate impune intervenția
chirurgicală de înlocuire valvulară  sau de plastie valvulară . În afară de
aceste cazuri, complicațiile sunt tratate conform practicii normale.[1]
Epidemiologie
Febra reumatismală acută apare la aproximativ 325.000 copii în fiecare an,
în prezent aproximativ 18 milioane persoane suferind de boală
reumatismală cardiacă . Cei care contractează FRA au cel mai adesea vâ rsta
cuprinsă între 5 și 14 ani,[1] numai 20% dintre primele episoade de atac
apă râ nd la adulți.[6] Boala este cel mai des întâ lnită în ță rile în curs de
dezvoltare și în râ ndul populației indigene din ță rile dezvoltate.[1] În anul
2013, boala a produs 275.000 de decese, în scă dere față de anul 1990 câ nd
s-au înregistrat 374.000 decese.[7] Cele mai multe decese se înregistrează în
ță rile în curs de dezvoltare, unde pâ nă la 12,5% dintre persoanele afectate
mor în fiecare an.[1] Descrierea acestei afecțiuni este considerată a data din
secolul al V-lea î.Hr., în scrierile lui Hipocrate.[8] Boala poartă această
denumire deoarece simptomele sale sunt asemă nă toare cu cele ale
anumitor afecțiuni reumatice.[9]