Sunteți pe pagina 1din 2

Circulația turistică

Aspecte propuse spre realizarea monitorizării circulației turistice - Pentru cercetarea


circulației turistice se aplică diverse instrumente , acestea sunt observații directe cum ar fi
recesămintele, înregistrările și statisticile capacităților de cazare cît și cel mai eficient pentru
analiza circulației turistice sunt cele care se aplică la punctele de frontieră, în mijloacele de
găzduirea a turiștilor.
Putem rezuma că datorită utilizării acestor instrumente se obțin informații cantitative și calitative
ce permit alcătuirea unor statistici ale turismului intern.

Aspecte care nu pot fi realizate referitor la circulația turistică și prezintă un alt rezultat.
Circulatia turistică determinată de o gamă largă de factori, ea poate să se desfășoare diferit în
timp și în spațiu luînd în considerare dorințele și posibilitățile pentru turism.
Și cu siguranță putem spune ca statisticile turismului din Republica Moldova nu oferă suficiente
date pentru o analiză completă a circulației turistice, astfel ca exemplu putem oferi circulația
turistică în spațiul rural care nu este evidențiată separat.
Soluții pentru stimularea strategiei de dezvoltare a turismului intern, îl putem amplifica prin
creșterea interesului turiștilor naționali față de de resursele turistice din interiorul țării. Astfel
atragerea vizitatorilor v-a contribui puternic la majorarea încasărilor turistice și realizarea unei
eficiențe economice sporite a activității turistice în Republica Moldova.
Prestarea serviciilor turistice
Pentru realizarea de succes a dezvoltării turismului în Republica Moldova trebuie să satisfacă
toate condițiile necesare pentru prestarea serviciilor turistice. În perioada acuală ne confruntăm
cu problema incapacității de respectare și realizare a tuturor standartelor necesare.
O schimbare de succes pentru a dezvolta turismul în Moldova este asigurarea
turiștilor/vizitatorilor cu pachete de servicii turistice complete în care pot fi incluse
cazarea , masa, transportarea turiștilor, cît și satisfacerea planului de activități de
agrement.
Cu certitudine , considerăm că odată cu prestarea de servicii calitative , numărul de vizitatori vor
crește, nu vor mai avea parte de surprize neplăcute în cazul lipsei de anumite servicii care sunt
necesare în pachetul turistic.
De asemenea trebuie proiectate pachete turistice pentru diferite categorii de turiști , cum ar fi
pensionari, persoane cu dizabilități.
Pregătirea cadrelor didactice
Instruirea personalului în turism de asemenea stă la baza derulării și dezvoltării eficiente a
turismului. În perioada actuală pregătirea și instruirea personalului în domeniul turismului se
poziționiază nu la cel mai înalt nivel și nu satisfac stantartele internaționale .
 Ca rezultat observăm și încetinirea dezvoltării turismului.
 Pentru a oferi soluții în rezolvarea acestor probleme putem propune instruirea mai
avansată în ramura turismului , cît și posibile schimburi de experiență în alte țări. De
asemenea o importanță majoră pentru asigurarea succesului în instruirea personalului
constă în motivația lor. Ca urmare personalul va fi motivat pentru atragerea clienților și
ca rezultat v-a ajuta la creșterea dezvoltării turismului.
Promovarea și marketingul
Pentru realizarea eficientă a dezvoltării turismului , trebuie să fie aplicată marketingul care
cuprinde toate variabilele ei- produsul , prețul , promovarea , pentru obținirea de succes. Iar în
funcție de perioada din an în care se derulează activitatea turistică , accentul poate să cada fie pe
anumite variabile, fie pe ansamblul lor.

Ca de exemplu în perioada de sezon turistic, firma poate să-și concentreze eforturile în


jurul politicii de distribuție , încercănd să realizeze o optimizare a fluxului turiștilor,
precum și concordanța dintre cererea exprimată și capacitatea de cazare , în timp ce , în
perioada de extrasezon , eforturile pot viza conținutul politicii de prețuri și tarife sau
politicii promoțioale , în scopul atragerii turiștilor potențiali și stimulării consumului de
servicii turistice.
Ca rezultat, în urma acțiunilor promoționale și a marketingului putem observa
amplificarea și creșterea fidelități turiștilor , atragerea de noi turiști, transformarea
nonconsumatorilor de produse turistice în consumatori de pachete turistice.
În alegerea mijloacelor publicitare pot fi prezentate avantaje și dezavantaje
1. Televiziunea –Avantajele derivă din asigurarea unei combinații echilibrate între sunet,
imagine și culoare iar mesajul poate fi difuzat în mod repetat, la ore de maximă audiență.
Iar ca dezavantaj derivă din costurile ridicate de realizare și difuzare a programelor
publicitare.
2. Radio-ul – Avantaj- este media care acoperă rapid și cu regularitate o mare parte din
public , asigură o selectivitate ridicată și are costuri moderate. Dezavantaj îl constituie
prezentarea mesajului doar în mod sonor, conducînd la formarea unei imagini parțiale,
de moment.
3. Publicitatea exterioară prin afișe , panouri - Avantajele derivă din simplitatea prin care
se comunică despre pschetul turistic, fiind cel mai eficient mijloc de publicitate în marile
aglomerații urbane. Dezavantaj- informații reduse despre obiectul supus publicității .