Sunteți pe pagina 1din 2

http://www.kosson.ro/index.php?

option=com_content&view=article&id=206%3Acercetatori-de-date-bibliotecari-
de-date&catid=34%3Acadru-de-reglementare&Itemid=9&lang=en

DECLARAȚIA DE LA ALEXANDRIA PRIVIND CULTURA INFORMAȚIEI ȘI EDUCAȚIA


CONTINUĂ

Sărbătorind săptămâna confirmării siteului farului din Alexandria, una dintre minunile lumii
antice, participanții la Colocviul la Nivel Înalt privind Cultura Informației și a Educației
Continue ținut pe 6-9 noiembrie 2005, declară cultura informației și educația continuă ca fiind
călăuzele Societății Informaționale, luminând cursul dezvoltării, prosperitatea și libertatea.

Cultura informației stă la baza educației continue. Permite oamenilor să caute, utilizeze și să
creeze informație în toate etapele vieții pentru a-și atinge obiectivele personale, sociale,
ocupaționale și educaționale. Reprezintă un drept uman de bază în lumea digitală și
promovează incluziunea socială a tuturor națiunilor.

Educația continuă permite indivizilor, comunităților și națiunilor să-și atingă obiectivele și să


tragă foloasele de pe urma oportunităților care apar în mediul global pentru împărtășirea
beneficiilor. Îi ajută pe ei și instituțiile lor pentru a întâmpina provocările tehnologice,
economice și sociale, pentru a corecta dezechilibrele și pentru a crește bunăstarea tuturor.

Cultura informației cuprinde competențele pentru a recunoște necesitățile informaționale și


pentru a localiza, evalua, aplica și crea informație în contexte culturale și sociale; este crucială
pentru avantajul competitiv al indivizilor, companiilor (mai ales intreprinderile mici și
mijlocii), regiunilor și națiunilor; oferă cheia către un acces eficient, către utilizarea și crearea
de conținut pentru a sprijini dezvoltarea economică, educația, serviciile de sănătate și toate
celelalte aspecte ale societăților contemporane și astfel, oferă fundamentele potrivite pentru
împlinirea obiectivelor Declarației Mileniului și ale Conferinței Mondiale pentru Societatea
Informațională; și se extinde dincolo de tehnologiile actuale pentru a cuprinde învățarea,
gândirea critică și abilitățile interpretative dincolo de granițele profesionale și întărește
indivizii și comunitățile.

În cadrul dezvoltării Societății Informaționale, îndemnăm guvernele și organizațiile


interguvernamentale să elaboreze politici și programe pentru a promova cultura informației și
educația continuă. În particular, îi solicităm să sprijine: întâlniri regionale și tematice care vor
ușura adoptarea strategiilor privind cultura informației și educația continuă în cadrul unor
regiuni și sectoare socio-economice specifice; dezvoltarea profesională a personalului din
educație, biblioteci, domeniul informării, arhivelor și a serviciilor umaniste în acord cu
principiile și practicile culturii informației și ale educației continue; includerea culturii
informației în educația primară și cea extinsă pentru sectoarele economice cheie și pentru
sectorul elaborării politicilor guvernamentale și ale administrației, precum și în practica
consultanților din sectoarele de business, industrie și agricultură; programe care să crească
șansele de angajare și capacitățile antreprenoriale ale femeilor și a celor cu dizabilități,
incluzând emigranți, angajați sub nivelul de calificare și pentru șomeri; și recunoașterea
educației continue și a culturii informației ca și elemente cheie pentru dezvoltarea
capacităților necesare pentru acreditarea tuturor programelor de instruire și educație.
Afirmăm că investiția susținută în strategiile privind cultura informației și educația continuă
creează valoare publică și sunt esențiale pentru dezvoltarea Societății Informaționale.
Adoptată în Alexandria, Egipt la Biblioteca Alexandrină la data de 9 noiembrie 2005