Sunteți pe pagina 1din 4

OENOLOGIE 2

9.3 LINII TEHNOLOGICE PENTRU ÎMBUTELIEREA


VINURILOR

Ansamblul de maşini, utilaje, instalaţii şi mecanisme (dispuse într-o anumită


ordine), folosite la trecerea vinului din vasele de păstrare (limpezit şi stabilizat) în
sticle (butelii) şi astuparea lor constituie ceea ce numim linii tehnologice de
îmbuteliere. Ele pot fi fixe, amplasate în încăperi special amenajate (fig. 9.9) sau
mobile (montate pe platforme tractate - fig. 9.10).
Liniile de îmbuteliere se clasifică în funcţie de mai multe criterii şi
anume:
- după gradul de automatizare: semiautomate, automate;
- după gradul de realizare a sterilizării îmbutelierii: îmbuteliere în condiţii
obişnuite, îmbuteliere sterilă;
- după modul de umplere a sticlelor: sub vacuum, sub presiune, liberă şi
gravitaţională;
- în funcţie de temperatura vinului ce se îmbuteliază: la temperatura
ambiantă, la cald;
- după categoria de vin: liniştite, efervescente;
-după productivitate: productivitate mică - până la 1500 sticle/h.
productivitate mijlocie - 1800-3500 sticle/h, productivitate mare - peste 4000 sticle/h.
Liniile de îmbuteliere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie
rezistente, uşor de montat şi transferat; să ocupe spaţiu construit cât mai mic; să se
poată adapta uşor la cerinţele impuse de procesul productiv; să nu modifice
compoziţia chimică a vinurilor şi însuşirile lor organoleptice; să prezinte un grad înalt
de automatizare şi productivitate ridicată; să asigure îmbutelierea sterilă a vinurilor şi
să nu permită pătrunderea în produse a unor substanţe sau materiale folosite la
condiţionarea sticlelor şi a dopurilor; să asigure umplerea sticlelor fără şocuri, în timp
scurt şi la acelaşi nivel; să nu producă pierderi de vin şi să nu deterioreze sticlele şi
dopurile .
9.3.1 COMPONENŢA LINIILOR DE ÎMBUTELIERE SI AMPLASAREA
LOR

În general, o linie de îmbuteliere se compune din: maşina de spălat sticle;


felinarul de control pentru sticlele spălate; dispozitiv sterilizator cu S0 2; filtrul cu
plăci sterilizante sau membrane filtrante de tip Millipore; maşina de umplut sticle;
maşina pentru introducerea dopurilor în gâtul
284
Marin GHEORGHIŢĂ • Camelia MUNTEAN • Constantin BĂDUCĂ CÎMPEANU

sticlelor; maşina pentru aplicarea capselor metalice (dopurile coroană), care


funcţionează în situaţiile când sticlele nu se astupă cu dopuri de plută sau de
materiale plastice; lampa pentru controlul sticlelor pline; maşina pentru capişonat;
maşina pentru etichetat sticle; contorul pentru numărat sticle; maşina de încartonat.

Fig. 9.9. Linie de îmbuteliere fixă :


1 - banda de aducţiune a sticlelor condiţionate; 2 - maşina de umplut; 3 - dispozitivul de
îndopuit; 4 - maşina de etichetat; 5 - aparatul de înregistrare a numărului de butelii.

285

Fig. 9.10. Linie de îmbuteliere mobilă


1 - banda de aducţiune a sticlelor către maşina de spălat; 2 - maşina de spălat sticle; 3 -
maşina de umplut; 4 - dispozitivul de îndopuit; 5 - maşina de etichetat; 6 - sticle
pregătite pentru consum.
Toate maşinile şi instalaţiile, componente ale liniilor de îmbuteliere.
prezintă sincronizare în timpul lucrului, asigurându-se un flux continuu, dirijat prin
intermediul unui tablou electric de comandă.
în încăperile unde sunt amplasate liniile pentru îmbutelierea vinurilor de

OENOLOGIE 2

calitate superioară - destinate să parcurgă în sticle o perioadă de timp mai lungă -


sunt montate fiitre şi instalaţii speciale prin care aerul este purificat, menţinându-se,
totodată, şi o uşoară suprapresiune. Astfel, se asigură o circulaţie a aerului într-un
singur sens - de la interior spre exterior - eliminându-se una din posibilităţile de
infectare a spaţiului în care se efectuează îmbutelierea.

9.3.2 MĂRCI DE LINII PENTRU ÎMBUTELIERE

Printre liniile cu un remarcabil nivel de tehnicitate se menţionează: linia


"SEITZ" pentru îmbutelierea sterilă, linia "SEITZ" de tip complex, linia automată
sistem "CHELLE".
Instalaţia Seitz pentru îmbutelierea sterilă cuprinde trei secţii distincte:
secţia pentru spălarea sticlelor, compusă din maşina de spălat sticle şi ecranul de
control al spălării lor; secţia de umplere, compusă din dispozitivul de sterilizat sticle
(cu S02), transportorul închis (controlat cu aer steril sau raze ultraviolete), maşina de
umplere sterilă a sticlelor (sub presiune sau sub vacuum) şi maşina de astupat sticle;
secţia finală, compusă din ecranul de control al îmbutelierii, maşina de etichetat şi
maşina de încartonat.
înainte de turnare în sticle, vinul trece printr-un filtru cu plăci stenlizante
(SK, SSK) sau cu membrane filtrante de tip Millipore.
Prin anumite îmbunătăţiri, instalaţia poate fi folosită şi pentru termolizare
(prin ataşarea unui aparat de încălzire a vinului); de asemenea se poate introduce în
circuit un dispozitiv pentru sterilizarea gâtului şi a gurii sticlei.
Linia Seitz de tip Complex este folosită pentru îmbutelierea sterilă, atât la
temperatura obişnuită cât şi la cald, a vinurilor obişnuite şi a celor perlante.
Linia automată sistem Cheile se compune din maşina de spălat sticle şi
monoblocul de îmbuteliere, care cuprinde - la rândul lui - următoarele subansamble:
maşina de umplut sticle, maşina de astupat, aparatul de control, maşina de etichetat,
transportorul pentru sticle.

286
Productivitatea liniei este de 1600-2000 sticle/h.

285