Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DE LECȚIE

Data:
Clasa:
Învatator :
Aria curriculara: Matematica și știin țele naturii
Disciplina: Matematică și explorarea mediului
Subiectul: Ne jucăm cu numerele de la 0 la 10
Tipul lecţiei: Consolidare si sistematizare a cunostintelor
Tema : Activitate integrată:,,S-o salvăm pe Zâna Toamnă“

Scopul lecției:
Consolidarea priceperilor și deprinderilor de operare cu numerele cuprinse între 0 și 10(scriere,
citire, numărare, ordonare, compunere și descompunere)

Obiective operaţionale:
O1:-Să completeze mulțimi cu elemente corespunzătoare pentru a realiza corespondența cifrei la
cantitate;
O2:-Să stabilească vecinii numerelor învățate;
O3:-Să ordoneze crescător și descrescător șiruri de numere;
O4:-Să descompună numerele date, prezentând mai multe variante și bazându-se pe material
concret/intuitiv;
O5:-Să rezolve oral problemele date;
O6:-Să recunoască sunetele asociindu-le cu litere și să despartă în silabe cuvintele reprezentate prin
desen;
O7:-Să lipească frunzulițe colorate respectând cerințele date;
O8:-Să manifeste spirit de echipă și de într-ajutorare.

Strategii didactice:
 Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia,
problematizarea,chestionarul,metoda RAI,lucrul pe echipe, observaţia, expunerea
 Material didactic: plan șe cu imagini reprezentative pentru toamnă,plicuri cu sarcini de
lucru, jetoane, planşe, fişe de lucru, diplome,minge,frunze din carton colorate
diferit,flipchart,plan șă cu castelul Zmeului Vânt,lipici,copaci din carton colora ți
diferit, șablon-colierul din carton
 Forme de organizare: frontal, individual,pe grupe
 Durata: 45 minute.
 Locul de desfăşurare: sala de clasă.

Bibliografie:
 Mihaela Neagu, Mioara Mocanu- „Metodica predării matematicii în ciclul primar”, Editura
Polirom, Bucure ști, 2007
 S. Pacearca, M.Mogos- Matematică- manual pentru clasa I, Ed. Aramis, Bucuresti, 2004
MOMENTELE OB. ELEMENTE DE CON ȚINUT DO METODE SI MIJLOACE EVALUAR
LECŢIEI OP. ZAR PROCEDEE E
E
1.Moment -pregătirea materialelor necesare;
-asigurarea unui ambient (material şi psihic) optim pentru elevi;
organizatoric
2 expunerea
Dragi copii, la ora noastră min. conversatia
Avem invitaţi de seamă.
Cu drag să-i întâmpinăm
2. Captarea Și frumos să-i salutăm:,,Bună ziua!”
aten ției Elevii vor lua loc pe scaune.
,,Astăzi de dimineață,când am vrut să ies din casă,pe treptele
casei,am găsit un plic.Am fost foarte uimită când am citit pe
plic:PENTRU ELEVII CLASEI I.Am privit în jur….nu era
nimeni.Oare cine mi-a adus scrisoarea?Privind din nou spre
trepte,am zărit o frunză ruginie care tremura.Șoptind ușor,ea mi-a
spus:EU!
Să deschidem plicul,să aflăm de la cine este.Sunteți curioși?”
(Anexa 1)

3.Anunţarea 3 expunerea
temei şi Dragi elevi ai clasei I, min. conversatia
enuntarea Am auzit multe lucruri frumoase despre voi:că sunteți
obiectivelor silitori,că știți numerele până la 10 și chiar să scrieți câteva
litere.De aceea,m-am gândit că mă puteți ajuta. Scrisoarea
Eu sunt Zâna Toamna și Zmeul Vânt m-a răpit și m-a închis
în Castelul cel Întunecat.Am rugat-o pe frunza ruginie să vă dea
de veste.Dacă nu mă veți elibera,Toamna nu va mai pleca din
țară,Iarna nu va mai veni iar tatăl meu,Bătrânul An,va fi
îngrijorat.
Pentru a mă salva,va trebui să treceți prin Pădurea
Fermecată și să rezolvați niște sarcini date de Zmeul Vânt.
Sarcinile au fost ascunse în anumiți copaci: Copacul
Auriu,Copacul Argintiu,Copacul Arămiu , Copacul
Maroniu,Copacul Verzuliu,Copacul Golaș .Găsiți-i!
Cu istețimea voastră sper că veți rezolva corect sarcinile și în
felul acesta mă veți salva din Castelul cel Întunecat.
Eu am încredere în voi.Grăbiți-vă!Succes!

P.S.
Și totuși,aș mai avea o rugăminte.La ieșire din
Pădurea Fermecată mi-am pierdut colierul.Dacă nu am acest
colier îmi pierd toate puterile de zână și nu mai pot face atâtea
lucruri minunate pentru acest anotimp.Vreți să-mi găsiți și
colierul?
Semnează,
Zâna Toamna
Se prezintă elevilor materialul de la tablă precum și sarcinile de
rezolvat.
Pentru a o putea ajuta pe Zâna Toamnă va trebui să rezolvăm
câteva sarcini:
-să completăm niște grupe de obiecte pentru a fi tot atâtea,cât ne
arată cifra
-să descoperim grupe de obiecte,să le numărăm și să scriem cifra
corespunzătoare
-să despărțim cuvinte în silabe și să scriem câte silabe are cuvântul
-să scriem numerele care lipsesc pentru a face șirul crescător so
descrescător
-să găsim vecinii unor numere
-să descompunem numere
-să realizăm un colier din frunze colorate

30
Se vor reactualiza cunoștințele elevilor folosind metoda RAI . min. Chestionarul
4.Dirijarea Se va arunca o minge către un copil întrebând: Orală
învăţării -Câţi iezi avea capra din poveste? Frontal
-Câţi galbeni erau în punguţa cocoşului?
-Câţi pitici erau în povestea Albei ca zăpada?
-Câte degete ai la o mână? Dar la două?
-Numără crescător de la 0 până la 10!
O5 RAI/frontal
-Numără descrescător!
-Spune numerele cuprinse între 3 şi 8!
-Spune numerele cuprinse între 10 şi 5!
O3 - Omul are….ochi.
-După 5 …
-Nota cea mai mare este……
-Numărul cu 1 mai mare decât 7.Dar de cât 2? Dar de cât 6?
O2 -Indicaţi toate numerele mai mici ca 7, 5; Exerci țiul
-Spuneţi vecinii numerelor 2, 7, 4; Chestionarul
Elevii vor fi invitați spre o măsuță pe care se găsesc frunze de
culori diferite(galbene,roșii,portocalii).În funcție de culoare se vor
împărți în trei grupe.

Prima sarcină- pentru Copacul Auriu

Completează cu frunze copacii din Pădurea Fermecată pentru a Problematizare


realiza corespondența cu cifra dată. a
Exerci țiul
O1 A doua sarcină- pentru Copacul Argintiu Lucrul în echipă Flipchart Evaluare
Să descopere grupe de obiecte,să le numere și să scrie cifra orala
corespunzătoare numărului de obiecte găsite.
(Fișa nr.2)

O6 A treia sarcină-pentru Copacul Arămiu


-să denumească cuvintele rezultate prin desen
-să despartă cuvintele în silabe și să scrie numărul lor în casetă. Problematizare Flipchart
-să unească imaginea cu litera corespunzătoare sunetului final. a
(Fișa nr.3)
Exerci țiul

A patra sarcină-pentru Copacul Maroniu


-să scrie numerele care lipsesc pentru a completa șirul crescător si
O2 descrescător al numerelor Problematizare Flipchart
-să completeze vecinii numerelor date a
O3 (Fișa nr.4) Exerci țiul

A cincea sarcină -pentru Copacul Verzuliu


-să descompună numerele reprezentate prin flori
-să încercuiască numărul mai mare
O4 -să găsească ilustrația potrivită fiecărei situații
(Fișa nr.5)
O7 Flipchart
Problematizare
a
Exerci țiul
A șasea sarcină-pentru Copacul Golaș
Se cere elevilor să rezolve ghicitorile matematice:

,,Dă răspunsul corect la ghicitori!”


Ghicitori Evaluare
Baieţelul bucălat matematice orală
Se căzneşte supărat
Socotind pe degete luna
Şi o numără: e …(una)

Vasilică şi-a făcut


Un căruţ nemaivăzut.
Şi-acum şade şi socoate:
Păi da: are (patru) roate Problematizare
a
Carte ce-o păstrezi ca nouă
Câte coperți are? ( două)

Tricicleta lui Andrei


Câte roţi învârte? ( trei)

Fluturaşul cel plăpând


Aripi câte-o fi având? (patru)

Cine-mi spune dintr-o dată


Câte colţuri are-o roată? (zero)

În mănuşă sau ciorap


Câte degete încap? (cinci)

Câte, câte mici picioare


Harnica albină are? ( şase )

Câte stele lucitoare


Strălucesc în Carul Mare? ( şapte )

Pe două ramuri sunt 5 păsări.


Câte păsări pot fi pe fiecare ram?”

5.Ob ținerea Sarcinile au fost îndeplinite dar,nu putem ieși din Pădurea 5 Conversa ția
performan ței Fermecată,pentru că Zâna Toamna ne-a rugat să-i găsim min. Explica ția Colierul din
O7 colierul pierdut .Colierul nu se vede dar,găsim în schimb un plic. Observa ția carton-
În plic se află ultima sarcină. șablon
Frunze
Ultima sarcină-Realizați colierul Zânei Toamna! colorate
Așază cifrele transformate în frunze colorate,în ordine
crescătoare, pentru a obţine un colier:

1-frunze roşii 8-frunze galbene


2 -frunze verzi 9-frunze portocalii
3 -frunze galbene 10-frunze maronii
4-frunze portocalii
5-frunze maronii
6-frunze roșii
7-frunze verzi

Se intuiește materialul și se explică modul de lucru.


Se fac exerciții pentru mînuțe
Mâinile le scuturăm
Cu palmele aplaudăm
Degetele le-nvârtim
De lucru ne pregătim
Se realizează colierul.

6.Încheierea 5 Conversa ția Diplome


lec ției Zâna Toamnă îi răsplătește pe elevi pentru că au rezolvat min.
sarcinile și au eliberat-o și le va oferi diploma de cavaler al
Ordinului ,,MINȚI ISTEȚE”
Se fac aprecieri generale și individuale asupra felului cum au lucrat
pe parcursul orei.
Ghicitori matematice

Băieţelul bucălat
Se căzneşte supărat
Socotind pe degete luna
Şi o numără: e …(una)

Vasilică şi-a făcut


Un căruţ nemaivăzut.
Şi-acum şade şi socoate:
Păi da: are (patru) roate

Carte ce-o păstrezi ca nouă


Câte coperți are? ( două)

Tricicleta lui Andrei


Câte roţi învârte? ( trei)

Fluturaşul cel plăpând


Aripi câte-o fi având? (patru)

Cine-mi spune dintr-o dată


Câte colţuri are-o roată? (zero)

În mănuşă sau ciorap


Câte degete încap? (cinci)

Câte, câte mici picioare


Harnica albină are? ( şase )

Câte stele lucitoare


Strălucesc în Carul Mare? ( şapte )

Colierul Zânei Toamna

Așază cifrele transformate în frunze colorate,în ordine crescătoare, pentru a obţine un colier:

1-frunze roşii 8-frunze galbene


2 -frunze verzi 9-frunze portocalii
3 -frunze galbene 10-frunze maronii
4-frunze portocalii
5-frunze maronii
6-frunze roșii
7-frunze verzi

Dragi elevi ai clasei I,


Am auzit multe lucruri frumoase despre voi:că sunteți silitori,că știți numerele până la 10 și chiar să scrieți câteva litere.De aceea,m-am
gândit că mă puteți ajuta.
Eu sunt Zâna Toamna și Zmeul Vânt m-a răpit și m-a închis în Castelul cel Întunecat.Am rugat-o pe frunza ruginie să vă dea de veste.Dacă
nu mă veți elibera,Toamna nu va mai pleca din țară,Iarna nu va mai veni iar tatăl meu,Bătrânul An,va fi îngrijorat.
Pentru a mă salva,va trebui să treceți prin Pădurea Fermecată și să rezolvați niște sarcini date de Zmeul Vânt. Sarcinile au fost ascunse în
anumiți copaci: Copacul Auriu,Copacul Argintiu,Copacul Arămiu , Copacul Maroniu,Copacul Verzuliu,Copacul Golaș .Găsiți-i!
Cu istețimea voastră sper că veți rezolva corect sarcinile și în felul acesta mă veți salva din Castelul cel Întunecat.
Eu am încredere în voi.Grăbiți-vă!Succes!

P.S.
Și totuși,aș mai avea o rugăminte.La ieșire din Pădurea Fermecată mi-am pierdut colierul.Dacă nu am acest colier îmi pierd toate
puterile de zână și nu mai pot face atâtea lucruri minunate pentru acest anotimp.Vreți să-mi găsiți și colierul?

Semnează,
Zâna Toamna

S-ar putea să vă placă și