Sunteți pe pagina 1din 6

Anexa 1

Fișă de evaluare a sunetelor izolate

Sunetul/fonemu Pronunție Distorsionat Înlocuit cu Omis/nearticulat


l corectă

A
O
U
Ă
E
Î
I
B
P
M
D
T
N
L
V
F
G
C
Gi
Ci
Z
S
J
Ș
Ț
H
R
Total sunete 27
Anexa 2
FIŞĂ DE EXAMINARE LOGOPEDICĂ COMPLEXĂ
(model de fişă completat)

Nr. Fişei______5_________ Numele examinatorului:


I. DATE GENERALE
1.1 Personale
Numele de
familie____________M_____prenumele_________D_______________________
născut în anul_____2010_____luna____-___ziua__-___domiciliul___________-_________
instituţia pe care o frecventează___grădiniţă de masă________________________________
1.2. Familiale
numele părinţilor naţionalitatea vârsta studii ocupaţia locul de muncă
tata ___-______ __română_____ 33__ superioare __-_ ___-___
mama___-_____ ______română_ _35__ superioare __-___ ___-___
____________
1.3. Motivul examinării
Trimis de :educatoare
Cu ce acuze este trimis: tulburare de limbaj
II. ANAMNEZA
2.1. Familială
Structura familiei________4 membri_____________________________________________
Al câtelea copil este___primul ___starea de sănătate a membrilor familiei__nu au fost
semnalate boli cronice sau diferite forme de dizabilităţi la niciunul dintre membrii familiei__
Persoane cu tulburări de limbaj în familie______nu au fost idicate______________________
Relaţiile în familie : a. Între părinţi fără conflicte
b. faţă de copil :părinţii sunt implicaţi în creşterea şi educarea copilului
c. atitudinea faţă de tulburarea de pronunţie a copilului : părinţii consideră că această
tulburare nu este o problemă foarte serioasă dar că necesită să fie corectat deoarece
urmează să meargă la școală.
Dacă sunt stângaci sau ambidextri în familie: nu au fost indicați
Condiţiile materiale, igenice, educative ale familiei:
2.2. Personală
Sarcina: fără probleme
Naşterea : la termen- da_______la ___40_săptămâni; greutatea: 3 kg
Tulburări psihice la nivelul familiei______________nu există_____________________
2.3. Date asupra auzului şi limbajului
Gânguritul___________________________în jur de 4 luni____________________________
Evoluţia vorbirii lalaţia canonică 4 6 8 10 1 an
primul cuvânt 8 10 11 1an ___ ani
prima propoziţie 14 16 18 2ani ___ ani
Ritmul vorbirii: normal
Limba maternă şi cea a mediului înconjurător___________limba română________________
Înţelegera vorbirii persoanelor din jur_______________înţelege ceea ce i se spune, drept
urmare execută comenzile date chiar dacă acestea un un grad mai crescut de complexitate__
Însuşirea unei limbi străine: la grădiniță se predă și l.engleză pe care și-a însușit-o la nivelul
grupei sale de vârstă.
Însuşirea scrierii şi a citirii______________nu este cazul_____________________________
Când a apărut tulburarea de limbaj________ ___________
Cauza reală sau presupusă : utilizarea vorbirii infantile a părinților în raport cu copilul
Dacă a beneficiat de intervenţie logopedică anterior: nu

III.EXAMENUL SOMATIC ŞI FUNCŢIONAL


3.1. Aspectul somatic
Conformaţia capului______nu prezintă malformaţii ale oaselor feţei sau ale cutiei
craniene__
Mecanisme periferice ale vorbirii______din punct de vedere organic sunt integre__________
Cavitatea bucală_______nu prezintă malformaţii__________vălul palatin_ funcționare
normală bucală_________limba___nu prezintă malformaţii, are o dimensiune
corespunzătoare_____
buzele___foarte subțiri,, dar fără defecte structurale___maxilarele____realizează o ocluzie
perfectă a cavităţii bucale___dantura______este corect implantată___________
3.2. Motricitatea
Mersul____fără probleme
Coordonarea generală a mişcărilor_____ bună coordonare a mișcărilor
Lateralitatea_______dreaptă la mână, picior, ochi,ureche.
Motricitatea limbii_________bună motricitate a limbii
Motricitatea mimico-facială___este ușor hipotonă, reuşește cu dificultate să imite emoţiile de
bază (tristeţe, fericire, surprindere)_________________________________________
Motricitatea buzelor_____ şi la acest segment din aparatul fono-articulator se remarcă o
rigiditate la nivelul buzele in vorbirea curentă
Motricitatea vălului palatin_____fără probleme
Ritmul acustico-motor_______bun
3.3. Respiraţia
Diferenţierea dintre respiraţia orală şi cea nazală_____conştientizează diferenţa dintre
respiraţia orală şi cea nazală.
Tipul de respiraţie___preponderent abdominal.
3.4. Funcţia auditivă
Atenţia auditivă_______se orientează eficient după stimulii sonori atât în spaţii deschise, cât
şi în spaţii mici_______________________________________________________________
Memoria auditivă_________reușește să reproducă modelele oferite.
Capacitatea de diferenţiere fonematică_____funcţională, nu prezintă deficite______________
Auzul muzical___________funcţional, redă cu corectitudine melodia.
3.5. Funcţia fonatorie
Intensitatea vocii______este una în acord cu vârsta şi dezvoltarea musculară, intensitatea
vocii este în general una plăcută, ușor scăzută când i se solicită să spună ceva de către un
adult (educatoare, logoped) ___________
Calitatea vocii_______ corespunde vârstei________________________________________
Mutaţia vocii_______________nu este cazul_______________________________________
IV. LIMBAJUL ORAL ŞI SCRIS
4.1.Pronunţia sunetelor şi a cuvintelor
Reproducerea fonemelor pe bază de auz____reproduce corect____________
Reproducerea fonemelor pe bază de citire_____nu este cazul__________________________
Mişcări articulatorii defectuoase_______nu prezintă_________________________________
Mişcări asociate__________nu prezintă ticuri, grimase sau alte mişcări asociate__________
Omisiuni de sunete______nu este cazul________________
Confundarea sunetelor_____nu confundă sunetele___________________________________
Estomparea terminaţiei cuvintelor_____nu este cazul_________________________
4.2.Ritmul şi fluenţa vorbirii
Fluenţa________fără probleme_______________________
Ritmul vorbirii ____normal______
Poticniri la sunete___nu____silabe___nu____ cuvinte________nu_________
Repetări de sunete_____nu este cazul__________silabe____nu este cazul
Spasme articulatorii şi muşchii afectaţi____nu sunt prezente___________________________
Calitatea vorbirii: independentă__________vorbirea indepenedentă este inteligibilă,
deoarece prezintă un sigmatism interdental.
Reflectată___inteligibilitatea vorbirii este bună, __________________________
Calitatea citirii: independente:____nu este cazul_____________________________________
reflectată_______nu este cazul__________________________________________________
Diverse fobii__________nu se menţionează de către părinte.
Mişcări concomitente_____nu prezintă
Vorbirea în diferite situaţii_______întâmpină dificultăţi în comunicarea cu persoane
necunoscute, nefamiliare, dar nu este o urmare a tulburării de limbaj___________________
Bâlbâiala în cânt şi la instrumente______nu este cazul________________________________
Bâlbâiala în scris__________________nu este cazul_________________________________
V.2. Scrierea şi citirea

Copiere__________nu este cazul________________________________________________


Dictare____________nu este cazul_______________________________________________
Compunere_________nu este cazul______________________________________________
Structura grafică_____colorează fără a depăși linia conturului, dar culoarea nu este
distribuită uniform
Structura logică____nu este cazul ________________________________________________
Citire_________nu este cazul___________________________________________________
V. DIAGNOSTICUL TULBURĂRILOR DE LIMBAJ
5.1.Caracterizarea limbajului şi a persoanei examinate
Vorbirea ___tulburări de pronunție
Scrisul_________nu este cazul__________________________________________________
Cititul__________nu este cazul__________________________________________________
Succesul şcolar_____s-a adaptat fără probleme.
Conduita____nu crează probleme d.p.d.v. a comportamentului,
5.2.Cauzele şi diagnosticul
Cauze presupuse___ vorbirea infantilă a părinților în raport cu copilul _____________
Cauze confirmate____ vorbirea infantilă a părinților în raport cu copilul __________
Diagnosticul iniţial_____sigmatism interdental__________
Evoluţia diagnosticului________favorabilă________________________________________
Diagnosticul final________corectat___