Sunteți pe pagina 1din 1

Test : Agricultura și industria alimentară

Nume/Prenume/Clasa_____________________________________________________________________

1. Completează enunțurile cu informația lipsă:


A) Agricultura este ramura ____________________ a economiei naţionale.
B) ____________ ____________ – material destinat procesării (prelucrării), în vederea fabricării unui produs finit.
C) Agricultura include două ramuri principale: cultura _______________ şi creşterea ______________.
2. Numește câte 3 subramuri ale celor două ramuri ale agriculturii:

Cultura plantelor Creșterea animalelor

1. Viticultura 1. Creșterea iepurilor

2. 2.

3. 3.

4. 4.

3. Enumeră 4 ramuri ale industriei alimentare:


a) __________________________________
b) __________________________________
c) __________________________________
d) __________________________________
_____________________________________________________________________________________

Test : Agricultura și industria alimentară

Nume/Prenume/Clasa_____________________________________________________________________

1. Completează enunțurile cu informația lipsă:


A) Agricultura este ramura ____________________ a economiei naţionale.
B) ____________ ____________ – material destinat procesării (prelucrării), în vederea fabricării unui
produs finit.
C) Agricultura include două ramuri principale: cultura _______________ şi creşterea ______________.
2. Numește câte 3 subramuri ale celor două ramuri ale agriculturii:

Cultura plantelor Creșterea animalelor

1. Viticultura 1. Creșterea iepurilor

2. 2.

3. 3.

4. 4.

3. Enumeră 4 ramuri ale industriei alimentare:


a) __________________________________
b) __________________________________
c) __________________________________
d) __________________________________