Sunteți pe pagina 1din 119

Cuprins((

Prefață(...(..........................................................................................................(..(2(
CAPITOLUL)VII(CURAJ(ÎNAINTE(DE(TOATE!(...(.................................................(.(6(
3.(Controlul(maselor(și(autoCprogramarea(populației(...(............................(.(7(
2.(Diferența(dintre(eroi(și(faliți(...(...............................................................(.(12(
1.(Conștientizarea(adevărului(doare.((Tare,(tare(de(tot!(...(......................(.(15(
CAPITOLUL)VI)RENUNȚĂ(LA(ȘCOALĂ!(...(.......................................................(.(22(
3.(Adevărata(istorie(a(învățământului(...(..................................................(..(23(
2.(Fapte(nu(vorbe(/(Rezultate(nu(păreri(...(...............................................(..(25(
1.(Educația(viitorului(este(deja(online!(Click(aici(...(...................................(.(30(
CAPITOLUL)V(MUNCEȘTE(PENTRU(IDEI!(...(.................................................(...(38(
3.(Ne(comportăm(ca(sclavii.((Trăim(la(fel(ca(ei(...(......................................(.(39(
2.(Aplică(pentru(revoluția(locului(de(muncă(...(........................................(..(46(
CAPITOLUL)IV(CONTROLEAZĂCȚI(AFACEREA(/(VIAȚA(...(..............................(..(58(
3.(9(din(10(afaceri(eșuează(în(primii(5(ani.((Pardon,(5(luni...(....................(.(59(
2.(Nu(este(știință(nucleară,((decât(reguli(aplicate(corect(...(....................(...(64(
1.(Afaceri(mari(cu(investiție(0(zero).(Cum?!(................................................68(
CAPITOLUL)III(DEZVOLTĂCȚI(ÎNTÂI(CEL(MAI(MARE(ACTIV(AL(TĂU!(...............72(
3.(Cele(4(mari(sărăcii:(Bani(C(Sănătate(C(Relații(C(Timp(................................74(
2.(Vrei(schimbarea(sau(doar(te(prefaci?(.....................................................78(
1.(Studiul(fericirii(aplicate(simplu(și(rapid(începe(azi(sau(niciodată!(........82(
CAPITOLUL)II(BALANSEAZĂCTE(SPRE(PERFECȚIUNE!.......................................88(
3.(Bolnav(și(bogat(sau(sărac(și(prost.(Ce(alegi?(...........................................89(
2.(Legile(universului(sunt(nenegociabile.(Totuși,(am(putea(negocia(
puțin...?(...(...................................................................................................(.(93(
1.(Succesul(nu(se(măsoară(în(bani(ci(în(secunde((de(fericire/zi!(...(..........(..(96(
CAPITOLUL)I(RISCĂ(PENTRU(A(ÎNVĂȚA/SUPRAVIEȚUI/REUȘI!(...(...............(.(104(
3.(Sacrificiul(suprem(...(...........................................................................(...(107(
2.(A(reuși(=(”n”(încercări(pentru(a(ajunge(la(următoarea(...(...................(.(109(
1.(Evoluează(continuu(sau(alege(să(mori(azi!(...(......................................(.(112(
(
(
(
(
((
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

1((
(
(
(
(
(
Prefață))
Înainte( să( încep( să( citesc( o( carte( îmi( pun( următoarea( întrebare:((
care( este( ideea( de( un( milion( de( euro( care( îmi( va( transforma((
afacerea( sau/și( viața?( Scopul( meu( este( să( găsesc( (cel( puțin)( o( idee(
care(să(îmi(influențeze(viața(întrCun(mod(vizibil(și(semnificativ.((
De( câțiva( ani( sunt( fascinat( de( creșterea( și( dezvoltarea(
persoanlă( și( profesională.( Îmi( dedic( majoritatea( timpului( și(
efortului(să(studiez(de(ce(unele(persoane(ajung(la(success(în(tot(ce(fac((
și( alții( își( trăiesc( întreaga( viață( în( mediocritate.( O( avea( legătură( cu(
moștenirile( genetice?( Sau( poate( cu( educația( primită( în( copilărie( și(
școli,((respectiv(facultățile(terminate?((
Toate( aceste( lucruri( ne( influențează( întrCun( mod( pozitiv( sau((
negativ( viața( și( cariera,( dar( nu( ne( condiționează( succesul( și( nici((
nuCl( garantează.( ( În( schimb( sunt( alte( lucruri( care( ne( pot( garanta(
realizarea( personală( și( profesională.( Sunt( legi( ale( succesului( care((
funcționează( în( orice( domeniu( din( viața( noastră( indiferent( că( noi((
credem( în( ele( sau( nu.( Ba( mai( mult,( chiar( interacționăm( cu( aceste((
legi( întrCun( mod( conștient( sau( inconștient( în( fiecare( zi.( Întrebarea(
este( :( folosim( oare( noi( aceste( legi( pentru( succesul( nostru( sau(
suntem( noi( folosiți( de( aceste( legi?( Dacă( nu( suntem( dispuși( să(
muncim(pentru(obținerea(visurilor(noastre(o(să(fim(angajați(de(o(
persoană(ca(să(muncim(pentru(obținerea(visurilor(ei.((
Primul( pas( pentru( descoperirea( și( folosirea( acestor( principii( și((
legi( este( studierea( lor( la( oamenii( care( au( obținut( success( în( anumite((
aspecte(din(viața(lor.(Iar(metoda(cea(mai(rapidă(și(simplă(este(să(citești(
cărțile( scrise( de( aceștia.( În( acest( fel( reușești( să( „pătrunzi((
în(creierul(lor”(și(să(absorbi(cele(mai(utile(informații(pentru(viața(ta.((
Pe( mine( personal( aceste( idei( mCau( ajutat( să( cresc( în( 3( ani( de((
carieră(cât(alții(întrCo(viață(întreagă.((Am(ajuns(de(la(grădinar(întrCo((
(
2((
(
(
(
mică( firmă( până( la( manager( de( dezvoltare( în( cea( mai( mare( firmă( de(
business( coaching( din( lume.( Toate( acestea( fără( studii( superioare,(
experiență( sau( un( CV( „bogat”.( Doar( am( ținut( cont( de( principiile(
succesului(și(leCam(aplicat(cu(rigoare(în(viața(mea.((
Brian( Tracy( spunea( „nu( contează( de( unde( vii,( contează( încotro((
te( duci”.( Nu( contează( ce( ai( făcut( până( în( acest( moment.( Nu((
contează( unde( teCai( născut.( Nu( contează( ce( școală( ( ( și( facultate( ai((
făcut.( Nu( contează( nici( dacă( nu( ai( făcut( nici( o( facultate.( Nu((
contează( dacă( teCai( născut( întrCo( familie( săracă.( Nu( contează( dacă((
ai( crescut( la( țară( lângă( vaci( ca( și( mine.( Nu( contează( ce( educație( ai((
primit( până( în( acest( moment.( Contează( doar( ce( ești( dispus( să( faci((
de( acum( încolo!( Nu( poți( să( ai( success( peste( noapte( dar( poți( să( iei( o((
decizie(peste(noapte.((
Te( invit( să( citești( mai( departe( și( să( cauți( în( această( carte( acea(
idee(de(un(milion(de(euro(care(să(transforme(viața(ta(personală(și(
profesională(și(care(să(te(ajute(să(ajungi(la(succesul(pe(care(țiCl(
dorești.(Lectură(plăcută!((
(

Lorand(Soares(Szasz((
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

3((
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

4((
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

5((
(
(
(
(
(
CAPITOLUL)VII))
CURAJ)ÎNAINTE)DE)TOATE!))
)
”Nu$fiindcă$lucrurile$acestea$sunt$grele$$
nu$avem$curaj,$ci$fiindcă$nu$avem$curaj$ele$sunt$grele.”$$
Homer(C(scriitor((

”Curajul( de( a( fi( bogat( într3o( țară( speriată( de( sărăcie”,( este((
titlul( primei( mele( cărți( scrise( la( vârsta( de( 23( de( ani.( Ceea( ce( doresc((
să( explic( în( ea( este( viața( văzută( de( către( un( tânăr( care( a( riscat( în((
multe( feluri( spre( a( ajunge( la( scopurile( sale.( Chiar( dacă( pare((
paradoxal(că(avem(nevoie(de(curaj(pentru(a(fi(bogați,(așa(si(este!((
Suntem$ prea$ speriați$ de$ sărăcia$ care( ne( bate( la( ușă( pentru( a(
mai(ieși(afară.(Preferăm(să(ne(obișnuim(cu(ideea(că(suntem(săraci,(iar(
frica( de( a( nu( ajunge( chiar( mai( rău( ne( ține( pe( loc,( departe( de( o(
potențială( bogăție.( În( loc( să( căutăm( căi( spre$ prosperitatea$ de$
mâine,( ( butonăm( ( telecomanda( ( și( ( căutăm( ( programe( ( spre(
amuzamentul(nostru(de(azi.((
Consider(că(ceea(ce(îți(lipsește(spre(a(avea(mai(mult(din(ceea(ce(îți(
dorești,( este( o) doză) mai) mare) de) curaj!( Mai( nou,( pentru( ca(
oamenii( să( aibă( o( explicație( de( ce( nu( au( curaj,( au( schimbat(
denumirea( unui( comportament( curajos( cu( unul( nebun.( De( aceea,(
stai$normal$și$falit.(Cel(puțin,(asta(fac(majoritatea...((
”O(mare(cantitate(de(talent(este(pierdută(în(ziua(de(azi(din((
( cauza(absenței(curajului.(În(fiecare(zi(dispar(oameni(ai((
( căror(timiditate(îi(împiedică(să(facă(mai(mult.”((

Sydney(Smith(C(scriitor(și(cleric((
(
(
(
(
6((
(
(
(
Sigur,( mulți( se( consideră( curajoși( prin( acțiuni( simple,( ca( dusul(
gunoiului( la( miezul( nopții( întrCun( cartier( mai( puțin( luminat.( Este( și(
acesta(curaj,(dar(să(nu(îl(confundăm(cu(prostie...(:)((
Aș( spune( că( ne( lipsește( curajul( acela( eroic,( de) a) face) ceva( nu(
doar( pentru( binele( nostru,( ci( pentru( binele) mai) multora.( De( a(
schimba( lucruri( de( neschimbat( și( a( lua( decizii( grele,( dar( care( ne( vor(
îmbunătăți(viața(noastră(și(a(celor(din(jurul(nostru.((
Indiferent( ce( sCa( întâmplat( până( azi,( de( azi( începe( totul( din((
nou.( De( aceea,( te) felicit( pentru$ curajul$ de$ a$ citi$ această$ carte( în( loc((
de( alte( multe( activități( care( îi( fac( concurență,( mult( mai( distractive((
pe( termen( scurt.( Iar( dacă( măcar( o( idee( din( ea( îți( va( influența( în((
bine( existența( ta( pe( mai( departe,( mă( consider( norocos( pentru( că((
am(putut(fi(de(folos.((
Doar( că( tu( ești( cel( care( decide,( iar( așa( cum( recomad( ca( fiecare((
informație((ce((vine((înspre((noi((să((fie((atent((filtrată((prin((sita((
caracterului( și( principiilor( personale,( așa( te( rog( și( cu( această( carte((
să(nu(iei(totul(de(bun(și(să(reții(doar(ce(se(potrivește(cu(valorile(tale.((

3.)Controlul))
maselor)și)autoIprogramarea)populației))
Frica$și$televizorul.$$
Din( multitudinea( de( metode( de( control( a( maselor( am( ales( doar((
două,( pe( care( eu( le( consider( deosebit( de( eficiente.( Poate( părea((
atât( de( simplu( de( zis( ”știam$ deja$ acest$ lucru”,( dar( întrebarea((
rămâne:( dacă( știai,( de) ce( țiCe( frică) să( riști( în( timp( ce( te( uiți( la((
televizor) și( trăieși( viața( altuia?( Consideri( că( poți( face( față( și( că( vei((
rămâne( în( control?( Pentru( că( de( gândești( astfel,( se( pare( că( metoda((
funcționează( de( minune:( să( crezi( că( ești( la( control( într3un( mediu((
controlat.((
(
(
(
7((
(
(
(
(
(
Frica))
ImagineazăCți(chiar(acum(două(tipuri(de(persoane:((
(
Prima(este(o(persoană(extrovertită,(mereu(pusă(pe(încercări,(plină(
de(optimism(și(chiar(dacă(a(picat(de(multe(ori,(sCa(ridicat(la(loc(și(a(
continuat(să(facă(atât(greșeli(cât(și(rezultate.((
A( ( doua( ( persoană( ( este( ( caracterizată( ( de( ( un( ( temperament(
introvertit,(fără(prea(multe(greșeli,(așteptând(la(locul(ei(schimbarea(și(
ascultând( pe( alții( pentru( a( știi( ce( să( facă,( mereu( pesimistă( și(
neîncrezătoare(în(oamenii(din(jurul(ei.((
Prima( întrebare( (de( încălzire):( care$ dintre$ ele$ consideri$ că$ este$
caracterizată$de$frică?$$
A( doua( întrebare:( Care$ dintre$ ele$ consideri$ că$ este$ mai$ ușor$ de$
condus$(manipulat)?$$
Ultima(întrebare:(Care$ești$tu?$$
Din( păcate( este( destul( de( greu( să( dai( un( răspuns( obiectiv,((
deoarece( majoritatea( vom( alege( că( suntem( persoana( curajoasă,( ce((
ia(deciziile(sale(și(nu(este(influențată(de(alții.(Dar(fă(un(test(simplu:((
Jim( Rohn,( celebru( orator( și( o( personalitate( de( bază( în( domeniul((
dezvoltării( personale,( ( spune( că( cele( mai( apropiate( 5( persoane( din((
viața( ta,( sau( persoanele( cu( care( îți( împarți( cea( mai( mare( cantitate((
din( timpul( tău,( îți( vor( decide( viitorul( mai( mult( decât( orice.( Deci((
alege(5(persoane(și(adreseazăCle(următoarea(întrebare:((
”Ai( vrea$ să$ pornim$ împreună$ o$ afacere$ chiar$ de$ luna$ viitoare?”(
Orice( răspuns( în( afară( de( un( scurt( ”DA”( este( o( ”abureală”( ce(
ascunde(în(spatele(ei(motive(de(frică,(majoritatea(iluzii.((
”Păsărilor$care$sFau$născut$în$colivie$le$este$frică$mai$ales$de$cer.”$$
Rabindranath(Tagore(C(scriitor(si(filozof((

(
(
8((
(
(
(
Frica( fiind( un( instrument( formidabil( de( conducere,( a( fost(
folosită((încă((din((cele((mai((vechi((timpuri.((Și((încă((este,((prin((
multitudinea( de( informații( despre( accidente,( teroriști( și( boli.( Dar((
cum( să( transmiți( o( informație( atât( de( rapid( încât( milioane( de((
oameni( să( o( intercepteze( imediat?( Este( nevoie( de( o( invenție(
perfecta( pentru( controlul( maselor( ,( iar( inventia( de( mult( coC
există(alături(de(noi...(
(
Televizorul))
Cine(altcineva(te(ține(mai(bine(în(pas(cu(lumea?(Adică$trăind$la$fel$
ca$ea(și(făcând(parte(dintrCo(statistică(ce(arată(că(mai(mult(de(95%(
din(oamenii(țării(noastre(câștigă(mai(puțin(de(5%(din(bani.(De(fiecare(
dată(când(văd(un(om(bogat(la(televizor(deși(nu(am(un(tembelizor(
acasă),(mă(întreb(cine(petrece(mai(mult(timp(privind(acel(ecran(de(
sticlă:(omul(de(rând(sau(cel(bogat?((
Dar(haide(să(intrăm(adânc(în(știința(acestui(subiect(și(să(venim(cu(
fapte!((
ADHD( ( (deficit( ( de( ( atentie,( ( tulburare( ( hiperkinetică)( ( a( ( fost(
diagnosticată( a( fi( boala( a( 8( milioane( de( oameni!( Numărul( este(
enorm,( ținând( cont( că( 75%( dintre( adulți( rămân( nediagnosticați( sau(
netratați.( Despre( această( boală,( Dr.( Ned( Hallowell,( doctor( psihiatru(
specializat( în( ADHD( și( membru( a( Harvard( Medical( School( pentru(
mai(mult(de(20(de(ani(afirmă:(”Am(fost(diagnosticat(cu(ADHD(după(ce(
am( terminat( facultatea( Harvard.( Am( ascultat( o( prelegere( despre(
această(boală(și(am(avut(o(revelație:(Eu(sunt(așa!(Nediagnosticată(și(
netratată,(ADHD(distruge(căsnicii!”((
(
ADHD( este( o( tulburare( de( comportament( care( afectează( în(
special( copiii( dar( este( larg( răspândită( și( în( cazul( adulților,( ea(
manifestânduCse( în( special( pe( incapacitatea( acestora( de( a( se(
concentra( pe( o( anumită( activitate,( lipsa( atenției,( hiperactivitate( și(
comportament(impulsiv.((
9((
(
(
Dar(ce(legătură(are(aceasta(cu(televizorul?(Păi(aparent(nici(una!((
( Dar(știind(acum(cele(scrise(mai(sus,(să(vedem(cum(funcționează((
creierul(nostru(atunci(când(stăm(la(televizor.((
Atunci( când( stăm( timp( îndelungat( în( fața( televizorului,( relaxați((
mai( ales( în( fotoliul( sau( canapeaua( preferată,( creierul( întră( în((
frecvența( alfa(7C14( Hz( sau( 8C12( Hz),( iar( accesul( informațiilor( din(
programele( televizate( ajunge( în( subconștientul( nostru( fără( o(
analiză(exacta(a(lor(prin(care(să(filtrăm(ce(este(corect(și(ce(nu.(Deci(
ajungem(să(fim(de(accord(și(să(susținem(idei(care(până(ieri(nu(erau(
ale(noastre(și(care(sunt(în(folosul(Sistemului.(
Imensitatea( de( programe( și( emisiuni( de( divertisment( create( să((
ne( țină( lipiți( de( ecrane,( ne( ocupă( timpul( mental( chiar( și( după( ce( am((
terminat( de( privit( acea( emisiune.( Poate( cunoști( și( tu( persoane( care((
povestesc( mai( mult( ceea( ce( au( văzut( aseară( la( televizor( decât( ceea((
ce( au( trăit.( Iar( dacă( nu( ai( timp( să( gândești( suficient,( cum( poți( lua((
deciziile(care(te(privesc(pe(tine(și(pe(viitorul(familiei(tale?(Iar$dacă$$
tu$nu$decizi,$atunci$cineva$o$face$în$locul$tău?$$
Sigur,(stai(liniștit,(sunt(destui(care(decid(pentru(tine(în(timp(ce(tu(
și( munca( ta( susțineţi( un( întreg( Sistem( iar( tu( privești( filmul(
Matrix( și( îl( consideri( science( fiction,( când( el( de( fapt( este( un(
documentar((idee((pe((care((am((găsitCo((de((asemenea((și((în(
ultima(carte(a(milionarului(Randy(Gage)!((
Iar( când( viața( reală( devine( mult( mai( urâtă( și( plictisitoare( decât((
cea( virtuală,( vom( găsi( ușor( să( petrecem( ore( întregi( în( fiecare( zi((
privind( multitudinea( de( programe( televizate,( pline( de( amuzament,((
incredibil( și( sex.( Iar( cum( în( spate( este( o( industrie( financiară( ce((
urmărește( profitul( adus( de( audiențe,( ce( rost( are( să( privim( emisiuni((
de( dezvoltare( personală( la( care( sCar( uita( doar( cei( 5%( din( oamenii((
lumii( care( câștigă( 95%( din( bani( și( care( nu( au( timp( și( nevoie( de((
televizor,( când( poți( avea( miliarde( de( telespectatori( ce( caută((
incredibilul( aflat( în( ultimele( știri( despre( cele( mai( negative( și((
grotești(întâmplări(din(ultimele(ore(sau(amuzamentul(unei(emisiuni(
(
10((
(
(
îmbinată( cu( cât( mai( multe( imagini( cu( tentă( sexuală( și( oameni( care((
arată(perfect.((
Odată( cu( starea( de( bine( cauzată( de( cele( de( mai( sus,( avem( parte((
de( endorfină,( iar( după( ceva( timp,( nu( mult,( ajungem$ să$ fim$$
dependenți$ de$ acea$ stare( pe( care( o( simțim( și( care( dorim( să( fie( din((
ce( in( ce( mai( intensă.( Iar( dacă( o( obținem( atât( de( ușor,( doar( stând( și(
aproape( nefăcând( nimic,( care$ mai$ este$ motivația$ de$ a$ reuși$ în$ plan$
real( și( de( a( avea( aceeași( senzație,( doar( că( în( acest( caz,( după((
multă(muncă,(sacrificii(și(perseverență.((
Scriitoarea( Astrid( Alauda( a( exprimat( frumos( în( cuvinte( cele(
scrise( mai( sus:( ”Televizorul$ este$ un$ anestezic$ pentru$ durerea$ din$
lumea$modernă”.(Și(așa(și(este...((
Iar(atât(timp(cât(doar(3%(din(oameni(citesc(cărți(în(timpul(lor(
liber,(ceilați(vor(alege(varianta(mai(simplă,(fără(a(fi(nevoie(de(a(
face(vreo(acțiune(complicată,(alta(decât(aceea(de((a(respira(și(ține(
ochii(deschiși,((bronzânduCse((cu((multitudinea((de((informații(
transmise(spre$folosul$altora.$$
”Televizorul$este$triumful$mașinii$asupra$omului.”$$
Fred(Allen(C(comediant((
Atunci( când( o( persoană( urmărește( scene( de( violență( sau( se((
sperie,( creierul( nostru( percepe( acest( lucru( ca( fiind( un( eveniment((
real( și( dorește( să( reacționeze.( Dar( această( reacție( normală( este((
imediat(suprimată(de(același(creier,(care(știe(prin(alți(centrii(nervoși((
că( nu( este( nevoie( de( nici( o( acțiune( fiind( vorba( de( un(
eveniment((
virtual.( Ce( rezultă( astfel?$ O$ imensă$ stare$ de$ confuzie$ la$ nivelul$$
creierului,( care( încet,( încet( își( va( diminua( reacțiile( sale( normale( și((
va( pierde( din( atenția( pe( care( o( acordă( evenimentelor( pe( care( le((
percepe.( Aceasta( este( explicația( pentru( care( uneori( suntem( agitați((
fără( motiv( real( sau( neatenți( și( incapabili( să( ne( concentrăm( pe( o((
anumită(acțiune.((
Poate(oare(avea(vreo(legătură(privitul(îndelungat(la(televizor(cu(
ADHDCul?(Fiecare(decide(pentru(el...((
(
11((
(
(
(
Totuși,( un( studiu( făcut( de( către( Academia( Americană( de(
Pediatrie( arată( că( da.( Doctorul( Dimitri( A.( Christakis,( cercetător( și((
director( în( cadrul( Child( Health( Insitute( și( Childrens( Hospital( and((
Regional( Medical( Center( Seattle( spune( :( ”Privitul( la( televizor( ”reC(
leagă”(creierul(copilului”(și(îngreunează(capacitatea(copiilor(de(a(
învăța(la(școală.(BazânduCse(pe(un(studiu(făcut(pe(2000(de(copii,(a((
concluzionat( că( fiecare( oră( petrecută( la( televizor( de( către( copiii((
între(1(și(3(ani,(va(crește(o(rată(a(probabilității(ca(acel(copil(să(fie((
diagnosticat(cu(ADHD(până(la(7(ani(cu(10%.(Deci(trei(ore(pe(zi(de((
emisiuni( amuzante( și( educative( pentru( dragii( noștri( copii( duc( la( o((
probabilitate( cu( 30%( mai( mare( decât( normalul,( ca( ei( să( sufere( în(
viitor(de(ADHD.((
Iar( copii( cresc( în( adulți,( iar( adulții( întemeiază( familii( care( se((
destramă( sau( rămân( împreună( dar( funcționează( defectuos,( pline((
de( probleme( care( fac( să( nu( mai( existe( timp( pentru( lucrurile((
frumoase( și( importante( pe( care( ar( trebui( să( se( concentreze.( Iar((
dacă( părinții( sunt( crescuți( astfel,( la( fel( o( să( își( crească( și( ei( copii( lor,((
iar( roata( se( va( învârti( tot( așa,( generație( după( generație,( muncind((
pentru( supraviețuire( și( fugind( de( problemele( lumii( reale,( amânând((
astfel( inevitabilul,( cel( puțin( la( nivelul( conștient.( Tot( în( același( timp,((
alții( vor( trăi( în( realitate( ceea( ce( alții( pot( doar( să( vadă( printrCun((
ecran(de(sticlă(conectat(la(o(sursă(de(energie(electrică.((
Televizorul$:$aparatul$universal$de$redus$venituri$și$emoții.$$

2.)Diferența)dintre)eroi)și)faliți))
Imediat((ne((și((imaginăm((cum((Russell((Crowe(din((filmul(
Gladiatorul)( își( învinge( adversarul( și( ridică( sabia( în( semn( de(
victorie!( Doar( așa( arată( un( adevărat( erou.( Sau( cel( puțin( așa( neCau(
lăsat(ei(să(credem...((
Care(a(fost(ultimul(erou(al(lumii(moderne?(Sau(de(ce(nu(mai(
auzim(de(ei,(decât(în(povestiri(eroice(și(filme(din(epoci(trecute?(
Poate(pentru(că(lumea$modernă$nu$are$nevoie$de$exemple$de$eroi$
așa(cum(nu(are(nevoie(nici(de(oameni(care$să$își$dorească$prea$$
12((
(
(
mult$ și( care( să( fie( dornici( să( sacrifice( totul( pentru( a( reuși.( Este( mult(
mai(benefic(pentru(Sistem(ca(să(lucreze(cu(faliți(ce(vor(alerga(lună(de(
lună(după(bani(decât(de(eroi(care(să(se(răzvrătească(atunci(când(li(se(
ordonă(să(facă(ceva(ce(nu(își(doresc.(
(
Diferența( este( ”prăpăstioasă”,( iar( printre( noi,( se( nasc( zilnic( zeci((
de( eroi( care( schimbă( și( definesc( direcția( în( care( toți( ceilalți( se((
îndreaptă.( Doar( că( nu( îi( mai( numim( eroi,( ci( genii( sau( oameni( de((
succes.( Dar( cei( care( mai( demult( luptau( cu( sabia( pentru( libertatea((
lor( și( a( celor( apropiați,( astăzi) luptă) prin) ) ) decizii) și) acțiuni( pentru((
libertatea(financiară(a(lor,(a(familiei(lor(și(poate(a(unei(întregi(țări.((
Oameni( care( au( făcut( posibil( accesul( informației( ( în( mod( gratuit((
și( aproape( pretutindeni,( sau( comunicarea( la( distanțe( mari( sau((
deplasarea( în( jurul( lumii( atât( de( facil( sau( mai( ales( aceea( care( găsesc((
soluții(pentru(ca(ei(să(se(bucure(alături(de(familia(lor,(de((
prosperitate( atât( pe( planul( financiar,( cât( și( pe( celelalte( planuri;( eu(
cred( că( aceștia( din( urmă,( sunt( acei( eroi( pe( umerii( cărora( se( pot(
ridica(giganții(care(schimbă(pentru(totdeauna(lumea(în(care(trăim(și(
care( nu( șiCar( putea( niciodată( duce( misiunea( la( bun( sfârșit( fără(
perechi(întregi(de(umeri(puternici(pe(care(să(se(înalțe.((
De( aceea,( poți( decide( astăzi( categoria( din( care( să( faci( parte(
mâine,( dar( niciodată( drumul( nu( va( fi( ușor,( întrucât( el( este( plin( de(
provocări$menite$să$cearnă$mulțimea$de$învingători.(Altă(categorie(de(
mijloc(nu(există,(iar(pe(termen(lung,(fiecare(din(noi(se(va(regăsi(întrC
una( din( ele.( Iar( ceea( ce( va( decide( acest( lucru,( va( fi( cantitatea( și(
calitatea(acțiunilor(noastre(de(astăzi.((
Decizia(ta(de(azi(influențează(deja(viitorul(de(mâine.((
Deci( nu$ cu$ sabia$ ci$ cu$ consecvența,( se( dă( lupta( în( ziua( de( azi.((
Prea( mulți( încep( ceva,( încearcă,( văd( cât( de( greu( este( și( renunță.((
Dar( o( bătălie( izolată( nu( poate( decide( tot( războiul.( Este( vorba( de((
zeci,( poate( sute( de( încercări( pentru( a( putea( realiza( ceea( ce( ne((
dorim.( De( multe( ori,( se( întâmplă( să( pornim( pe( o( cale( pe( care((
credem( că( o( cunoaștem,( dar( pe( parcurs( să( intrăm( în( pădurea((
fermecată( și( să( trebuiască( să( ne( adaptăm( la( lucruri( total( noi( și( să((
găsim(soluții(noi.((
13((
(
(
Apropo( de( asta,( se( făcea( că( FătCFrumos( trecea( călare( pe( calul((
său( și( câinele( lui( devotat( prin( pădurea( fermecată.( La( un(
momentdat,( calul( său( începe( a( vorbi.( În( acel( moment,( speriat( și(
înmărmurit,(Făt(CFrumos(sări(de(pe(cal(și(o(luase(la(goană(urmat(de(
câinele(său(devotat.(Ascunși(după(un(copac(înalt,(gâfâind(amândoi(și(
înfricoșați( de( întâmplarea( petrecută,( la( un( moment( dat( câinele(
zise:(”Vai(stăpâne(ce(mCam(speriat!(Auzi(tu,(cal(să(vorbească!?”(:))))(
Cea( mai( mare( luptă( este( cea( cu( frica( ”noastră$ cea$ de$ toate$
zilele”( și( schimbarea( ( unei( mentalități( de( a( supraviețui( corect( și( cu(
”frică$ de$ Dumnezeu”( în( a( trăi$ fericit$ și$ cu$ iubire$ de$ Dumnezeu.( Dar(
atât((timp((cât((nu((poți((controla((mase((întregi((de((oameni()cu)
amenințări) pline) de) iubire,( cele$ ce$ implementează$ frica$ sunt$ mult$
mai$eficiente$și$larg$folosite.((
Iar( dacă( poți( cumva( să( crezi( că( lucrurile( merg( mai( bine,( o((
explozie( subită( se( petrece( în( cine( știe( ce( colț( de( lume,( veste((
răspândită( rapid( spre( milioane( de( posibili( viitori( eroi,( care( aruncă((
armele( și( se( ascund( în( siguranța( caselor( lor,( departe( de( nebunia((
care( se( petrece( afară,( în( fața( unui( televizor( prietenos,( dispus( în((
schimbul( vieții( lor( ( să( ( le( ( ofere( ( un( ”trai$ $ decent”.( ( Decent( în(
comparație(cu(ce?((
Nu( este( ciudat( că( majoritatea( eroilor( din( filmele( noastre(
preferate( mor( la( sfârșit?( Care( este( concluzia( din( asta( și( ce( acțiuni( îi(
urmează( din( partea( celor( care( privesc?( Sau( nu( este( și( mai( ciudat( că(
majoritatea( dintre( ei,( provin( din( medii( sărace( și( luptă( contra(
bogaților(ce(persecutează(lumea?((
Concluzia( este( simplă:( dacă$ nu$ vrei$ să$ suferi$ și$ să$ trăiești$ mult,$
stai$ în$ banca$ ta$ și$ lasăFi$ pe$ ăia$ nebuni$ să$ fie$ eroii.( Și( de( asemenea,(
dacă(vrei(să(nu(fii(un(om(rău(și(să(faci(lucruri(rele,(stai)falit,(pentru(că(
bogații(sunt(lacomi(și(hoți.(Acest(lucru(este(perfect(adevărat(întrCo(
realitate( virtuală( în( care( căutăm( o( stare( de( bine( și( în( același( timp,(
fără(prea(mult(efort,(trăiri(fantastice.((
”Frica$este$o$boală$care$roade$logica$și$face$omul$inuman.”$$
Marian(Anderson(C(cantareata(
14((
(
(
(

Lumea( reală( este( chiar( invers.( Eroii$ sunt$ cei$ care$ trăiesc$ mult$ și$$
bine,$$fericiți$$alături$$de$$familiile$$lor,$$plini$$de$$prosperitate$$și$$
fericire,$iar$cei$faliți$sunt$cei$care$fură$pentru$a$trece$ziua,$cu$familii$în$
mari$încercări$și$mereu$în$fugă$uitând$să$trăiască.(Sau(cel(puțin(
așa(a(fost(până(azi(și(mari(probabilități(sunt(să(continue(la(fel,(așa(că(
nu(paria(că(o(se(schimbe(în(curând.($
Decizii$$
Decizii$$
Decizii!((
Zilnic( luăm( mii( de( decizii( prin( subconștientul( nostru.( Unele( pot((
schimba( în( mod( pozitiv( cursul( vieții( tale.( Una( dintre( ele( ar( putea( fi((
să( alegi( ce( vei( deveni( în( continuare:( eroul) familiei) tale,( sau( încă( un((
membru( al( ei( cu( probleme( financiare.( Sigur,( decizia( este( decizie((
atunci( când( este( și( urmată( de( acțiuni( ce( o( susțin,( altfel( o( putem((
considera( doar( o( idee( trecătoare( în( oceanul$ de$ amatori$ spre$$
prosperitate.((

1.)Conștientizarea)adevărului)doare.))
) Tare,)tare)de)tot!))
Curajul( unui( om( spre( libertate( și( abundență( începe( prin( a( dori((
să( realizeze( în( ce( punct( se( află.( A( conștientiza( și( analiza( situația( sa((
actuală,( a( anticipa( în( funcție( de( cei( ca( el,( cum( va( continua( mai((
departe( și( a( lua( soluții( poate( bizare( acum( dar( atât( de( necesare((
pentru(mai(târziu.((
Ați( auzit( vreodată( expresia( :”nu( mă( duc( la( doctor( că( sigur( îmi((
găsește( ceva( și( mai( bine( să( nu( știu”?( Ne( ducem( mașina( periodic( la((
întreținere( după( o( perioadă( de( timp( sau( rulaj,( dar( ne( este( frică) să((
ne( ducem( cel( mai( important( lucru( la( verificare:( corpul$ nostru.( Când((
este( mai( bine( să( afli( că( un( prezon(șurub)( din( roată( ți( sCa( slăbit( și((
urmează( să( pice?( Cât( mai( repede,( de( la( primele( semne,( sau( când( îți((
sare(roată(din(caroserie(în(timp(ce(conduci(împreună(cu(familia(ta((
(

15((
(
(

la( 100( km/h( (sau( chiar( mai( mult)?( Evident,( cu( cât( mai( repede( cu(
atât(mai(bine(și(cu(atât(mai(ieftin.((
La(fel(și(în(cazul(sănătății(tale(și(a(familiei(tale.(La(fel(și(în(multe(
alte(cazuri.((
Dacă( ar( exista( cu( adevărat( un( ”doctor$ financiar”,( cred( că( ar((
conduce( o( afacere( falimentară,( deoarece( nimeni( nu( ar( veni( la( el( să((
îi( ceară( sfatul( când( leCar( merge( bine,( dar( ar( veni( cu( sigurnață( să( îi((
ceară( bani( la( nevoie.( Sigur,( piața( abundă( de( consilieri( financiari,((
deghizați( ca( fiind( salvatorii( finanțelor( tale,( când( de( fapt( ei( se((
bazează( pe( tine( și( pe( banii( tăi( ca( să( își( rezolve( găurile( lor.( Cum( pot((
oamenii( ( să( ( primească( ( sfaturi( ( despre( ( investiții( ( și( ( plasamente((
financiare( de( la( oameni( mai( săraci( sau( la( același( nivel( financiar( ca((
ei?( Cum( putem( să( ascultăm( ce( ne( spune( vecinul( nostru( de( la( etajul((
doi( despre( afacerea( în( sistem( mlm( pe( care( tocmai( am( începutCo( și((
să(luăm(de(bun(ce(zice,(când(el(trăiește(în(același(bloc(cu(noi?!((
Unii( renunță( la( ceea( ce( își( doresc( poate( mai( devreme( decât( să((
sufere( prima( lor( înfrângere,( iar( acest( lucru( îl( fac( refuzând$ să$ asculte$$
cu$ creierul( și( să( gândească( cu( mintea( lor( la( ceea( ar( putea( realiza,((
tocmai( pentru( a( nu( simți( acel( sentiment( de( lașitate( necunoscut((
celor(care(înving.((
”Ignoranța( și( lenevia( sunt( cele( mai( mari( rele.( Ele( sunt((
un(teren(pe(care(se(nasc(și(cresc(toate(viciile(și(toate(mizeriile.”((
Benjamim(Franklin(C(inventator((
Decât( o( durere( mare( provocată( de( un( eșec( pe( plan( personal((
sau( profesional,( mai( bine( altele( mici,( aproape( insesizabile,( zi( de( zi,((
oră( de( oră.( Doar( că( de( multe( ori,( o( durere( mare( poate( provoca( o((
schimbare( mare,( o( saturație( subită( a( ceea( ce( facem( și( suntem( și( o((
evoluție(spre(mai(mult,(pe$cât$de$obligatorie$pe$atât$de$folositoare.((
Sunt( nenumărate( povești( prin( care( oameni( obișnuiți( au( făcut((
lucruri( extraordinare,( pentru( că( au( fost( forțați( să( o( facă.( Spre((
exemplu,( Jim( Dornan,( fondator( al( sistemului( Network( 21,( multi((
milionar(și(lider(exemplar(pentru(milioane(de(persoane,(explică(în((
(
16((
(
(

seminariile( sale( că( ceea( ce( lCa( motivat( cel( mai( tare( pe( el( și( pe( soția((
sa( Nancy,( a( fost( nașterea( fiului( lor( Eric,( care( necesitase( cheltuieli((
enorme(pentru(aCl(ține(în(viață(și(cât(se(poate(de(sănătos.(De(aceea,(
o( întâmplare( aparent( nefericită( și( greu( de( îndurat,( a( făcut( ca((
atât( părinții( cât( și( întreaga( lor( familie,( inclusiv( Eric,( să( ( ( trăiască( o((
viață( plină( de( împliniri( și( să( înflunețeze( mai( ales( prin( ceea( ce( a((
devenit,( milioane( de( oameni( spre( a( nu( abandona( măcar( speranța((
că( întrCo( zi( vor( trăi( în( prosperitate( indiferent( de( problemele( zilei( de((
azi.((
Dar( mult( mai( numeroase( sunt( exemplele( în( care( oameni((
obișnuiți( aleg( să( rămână( acolo( unde( sunt( de( frica( unei( nenorociri((
care( sCar( putea( întâmpla.( Când( auzi( că( cineva( șiCa( deschis( o( afacere((
în( cine( știe( ce( domeniu( nou( în( piață,( imediat( te( gândești( cât( de((
mult( a( riscat( acel( om,( când$ de$ fapt$ tu$ ești$ cel$ care$ stă$ pe$$
gheață$subțire(și(continui(să(dansezi(până(când(te(trezește(apa(rece(de(
sub( picioare,( moment( când( de( obicei( este( prea( târziu( să( mai( poți(
face(ceva.((
Dar( cine( riscă( mai( mult?( Un( anteprenor( care( înainte( să( își((
pornească( afacerea( se( bazează( pe( studii( de( piață,( statistici( și((
rapoarte( întocmite( pe( mii( de( exemple( și( probabilități( posibile,((
astfel( încât( să( nu( existe( decât( șanse( infime( ca( următorul( business((
să( nu( meargă,( SAU( un( bugetar( care( așteaptă( următorul( salariu((
pentru( a( plăti( 50%( din( el( pe( o( rată( la( bancă( pentru( apartamentul( în((
care( stă( iar( cealaltă( jumătate( pentru( a( plăti( cheltuielile( lunare((
pentru( întreținerea( aceluiași( apartament?!( Dacă( afacerile( pică,( pică((
taxele( ce( merg( către( stat( iar( apoi( cei( care( lucrează( la( stat( rămân((
fără( locuri( de( muncă.( Deci( Anteprenorul$ face$ lumea$ financiară$ să$$
se$ învârtă,( nu( cel( care( lucrează( la( stat( și( căruia( trebuie( să( i( te((
închini( pentru( a( plăti( mai( repede( taxele( firmei( tale( către( stat,( după((
ore( de( așteptări( la( cozi( aproape( interminabile.( Dar( în( loc( să( ne((
lamentăm,( întotdeauna( putem( găsi( soluții,( iar( cei( care( înving$$
durerea$ realității$ și$ îmbrățișează$ provocările$ zilei,( fac( pași( continuu((
spre(treptele(ce(duc(către(scopurile(lor(cele(mai(mari.((
(
17((
(
(
(
Deci)unde)ești?))
Care$ este$ de$ fapt$ realitatea?( Mă( refer( la( cea( de( azi,( nu( la( cea((
din( poveștile( părinților( noștri.( O( slujbă( sigură( la( stat( sau( la( o((
companie( mare( alături( de( economii( lunare,( este( calea( sigură( ce((
duce( spre( Moș( Crăciun.( Nu( spun( că( Moș( Crăciun$ nu$ există!( Ci( doar((
că( îl( putem( găsi( la( fel( de( mult( precum( succesul( la( capătul( unui((
astfel( de( plan( demult( dovedit( ca( fiind( fantastic( de( frumos( și( total((
basmatic.((
Este( la( fel( precum( orientarea( pe( o( hartă.( Fără( să( știi( punctul( de((
plecare( în( care( ești,( indiferent( că( este( la( 10( sau( 100( de( kilometri((
depărtare,( cum( poți( să( ajungi( la( destinație?( Norocul( nu( ar( fi((
suficient( și( ar( ține( doar( atât( cât( durează( în( cazul( celor( nepregătiți((
care( câștigă( milioane( la( loto( urmând( ca( în( nici( 2( ani( să( piardă( totul.((
Iar( dacă( este( greu( să( trăiești( fără( un( milion( de( euro,( să( vezi( ce((
distrugător( este( să( trăiești( după( ce( pierzi( acel( milion.( De( obicei( nu((
se( duce( singur,( ci( împreună( cu( familia( și( lucrurile( frumoase( pe( care((
leCai(avut(înainte(de(aCl(avea.((
Un( studiu( efectuat( pe( un( eșantion( de( 35.000( de( câștigători( ai((
loteriei( de( către( Universitatea( Kentucky,( Univesitatea( Pittsburgh( și((
Universitatea( Vanderbilt( ,( a( demonstrat( că( un( mare( câștig( financiar((
la( loterie( nu( are( nici( o( influență( pe( termen( lung( la( evitarea((
falimentului(financiar(de(către(cei(care(se(îndreaptă(deja(acolo.((
Deci( nu$ este$ nevoie$ de$ noroc,( ci( de( pași( mici) pe) drumul) corect,((
chiar( dacă( putem( avea( impresia( că( stăm( pe( loc,( în( timp( vom( prinde((
suficientă( viteză( pentru( a( face( salturi( mari( și( pentru( a( susține((
afirmația( ”bogații$ devin$ mai$ bogați,$ săracii$ chiar$ și$ mai$ săraci”.$$
Doar( că( tu( poți) alege( să( fii( bogat( cu( mult( timp( ca( banii( pe( care( îi( ai((
să(confirme(acest(lucru.((
Nu( sărăcia( buzunarului( ci( cea( a( minții( care( să( vadă( un( viitor((
prosper,(este(ceea(ce(îi(face(pe(mulți(să(fie(și(să(rămână(faliți.((
(
(
(
18((
(
(
(
Deja( este( destul( timp( pierdut,( așa( că( poți( alege( din( nou( să( faci((
pasul( corect( pentru( viitorul$ pe$ care$ meriți( să$ îl$ trăiești( sau( te( poți((
pierde( printre( multitudinea( celor( care( doar( încearcă( o( dată,( poate((
de( două( ori( și( renunță( la( suferința( schimbării( pentru( a( se( complace((
în( amuzamentul( momentului( ce( acoperă( deocamdată( durerile( mici,((
mici,(dar$care$se$aduncă$și$formează$un$inevitabil$dezastru...$$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
(
19((
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

20((
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

21((
(
(
(
(
(
CAPITOLUL)VI))
RENUNȚĂ)LA)ȘCOALĂ!))
)
”Trebuie$ să$ facem$ din$ fiecare$ unitate$ școlară$ un$ puternic$$
centru$de$educație$în$spirit$socialist$și$comunist$a$copiilor$și$tinerilor.”$$
Nicolae(Ceaușescu((
Dacă( încă( mai( aștepți( ca( mersul( la( școală( și( burta( pe( carte( să( îți((
rezolve( provocările( vieții,( chiar( ai( nevoie( să( citești( cele( ce( urmează!((
Iar( întâi( de( toate,( a( renunța( la( școală( nu( te( va( ajuta( cu( nimic( dacă((
nu(vei(renunța(la(modul$prin$care$ai$fost$învățat$să$gândești.$$
DA!((
Ai( fost( învățat( să( vrei,( să( speri,( să( faci( și( să( lupți( pentru( anumite(
idei( care( de( multe( ori( nu( sunt( ale( tale( ci( țiCau( fost( inoculate( spre(
binele(Sistemului.(Iar(dacă(îți(spui(că(nu(este(adevărat,(că(tu(decizi(și(
tu(alegi,(se$pare$că$au$făcut$o$treabă$bună$în$cazul$tău!$$
Dacă(tu(ești(cel(care(alege,(cum(se(face(că(în(aceeași(perioadă(în(
care(oameni(simpli,(pornind(de(la(zero,(cu(munca(întrCun(garaj,(pot(
ridica(companii(de(miliarde(de(dolari(și(pot(influența(întreaga(lume?(
De(ce(nu(ești(tu(acela?((
Genii?((
Cine?((
Ei?((
Asta( este( o( altă( poveste( care( țiCa( fost( implementată( destul( de((
adânc( pentru( a( putea( să( ai( o( explicație( atunci( când( unii( de( lângă((
tine,( la( fel( ca( tine,( vor$ reuși$ să$ vadă$ și$ să$ înțeleagă!( Filmul( care((
trata( subiectul( universurilor( paralele,( nu( mai( este( science( fiction,( ci((
este(printre(noi!(Dar(dacă(arunci(ceea(ce(vezi(pe(seama(norocului((
(
22((
(
(

sau( a( altor( factori( decât( tine,( pierzi) controlul!( Iar( dacă( tu( pierzi(
controlul(tău,$înseamnă$că$altcineva$îl$preia...((

3.)Adevărata)istorie)a)învățământului))
Puține( se( spun( despre( cum( a( început( totul.( Poate( că( nu( este( o((
lecție( de( istorie( prea( frumoasă( pentru( cei( care( o( înțeleg...( Dar((
niciodată( nu( am( aflat( de( la( școală( cum( am( ajuns( să( mergem( la((
școală.((
Sigur,( nu( mă( refer( la( începutul( educației( sau( la( cum( se( preda( în(
urma( cu( câteva( mii( de( ani,( ci( la( modelul( acesta( clar( de( învățământ(
actual,(prin(care(mergem(la(școală(zi(de(zi,(obligatoriu(și(bazat(pe(un(
sistem(complex.((
1763((este((anul((în((care((regele((Frederick((II((a((introdus(
învățământul(obligatoriu(pentru(copii(de(la(5(la(13(ani.(Este(vorba(de(
Prusia( secolului( XVIII( și( este( vorba( de( o( perioadă( în( care( era(
nevoie( de( un( sistem( prin( care( populația( să( fie( "educată"( în$ a$ fi$
foarte$ ascultătoare$ și$ supusă$ față$ de$ autorități,( pe( lângă( alte(
îndeletniciri(cum(ar(fi(scrisul,(cititul(și(aritmetica.((
Faimosul( clopoțel,( folosit( pentru( a( marca( începutul( și( sfârșitul(
uneri( ore,( ( pe( cât( de( simpatic,( pe( atât( de( important( ca( metodă( de(
control(a(maselor,(a(fost(introdus(tot(atunci.((
Ce) simplu:( un( sistem( automatic( prin( care( de( bună( voie,( te((
supui( unui( program( creat( de( Sistem,( nu( de( tine( sau( de( alegerile((
tale.((
Oare( ce( se( întâmplă( dacă( nu( respecți( clopoțelul?( ( ( Oare( ce( se(
întâmplă( dacă( dorești( să( îți( exprimi( liberul( arbitru( sau( dacă( nu( mai(
consideri( că( ceea( ce( înveți( te( ajută( și( decizi( să( pleci( înainte( ca( să(
sune(clopoțelul?((
Ești)pedepsit!(Ești(considerat(rău(și(pus(deoparte.(Cu(timpul,(te(vei(
conforma( și( vei( respecta( Sistemul,( sau( vei( fi( înlăturat( de( către( el( și(
rejectat(de(către(ceilalți(oameni(din(jurul(tău.((
(
23(
(
(

Majoritatea(respectă(clopoțelul.((
Majoritatea(acceptă(Sistemul.((
Majoritatea(este(falită.((
Există$oare$vreo$legătură?!$$
"Educația$țintește$să$te$ridice$pe$scara$cunoașterii.$Prea$adesea$ea$îți$face$însă$$
$ vânătăi$din$cauza$treptelor$."$$
$
Martin(H.(Fischer(C(biochimist(cu(premiul(Nobel((
Poate(că(ceea(ce(eu(spun(nu(are(prea(mare(fundament(iar(ochii(cu(
care( citești( aceste( rânduri( sunt( destul( de( murdari( deocamdată,( mai(
ales(dacă(aceasta(este(prima(dată(când(auzi(aceste(idei.(Dar(iată(ce(
spune(Johann)Gottlieb))Fichte,(unul(din(cei(care(au(influențat(
profund(sistemul(de(învățământ(prusac:((
"Dacă( vrei( să( influențezi( pe( cineva,( trebuie( să( faci( mai( mult(
decât( să( vorbești( cu( el,( trebuie( să( îl( modelezi,( și( să( îl( modelezi( în(
așa(fel(încât(el(să(nu(își(mai(poată(dori(decât(ceea(ce(tu(vrei(ca(el(să(
își(dorească.)"((
Bravo!(Aici(notez(cu( 10((ceea(ce(sCa(reușit(prin(actualul(
sistem(educațional.(
În( loc( să( ne( dorim( să( avem( o( familie( fericită,( prosperă( financiar((
și( sănătoasă,( ne( dorim( o( slujbă( sigură,( în( funcție( de( care( să( vedem((
ce( putem( găsi( :( familie( cât( de( cât( fericită( sau( deloc,( bani( mai( rar((
decât( fantomele( și( sănătate( poate( atunci( când( ne( urăm( unii( altora((
de( sărbători( și( la( ciocnitul( paharelor!( (nu( este( ironic( să( urezi(
”sănătate”( înainte( să( bei( un( lichid( plin( de( alcool( care( disturge(
celulele( neuronale( și( deci( sănătatea?!?!( Mai( degrabă( când( bei( o(
apă(de(izvor(să(ciocnești(și(să(spui(întrCadevăr:(Sănătate!)((
Sistemul(prusac(a(fost(exact(ceea(ce(avea(nevoie(acea(perioadă:(o$
națiune$ supusă$ regelui( și( care( să( nu( pună( întrebări( sau( să(
gândească(ci(doar(să(muncească(întrCo(eră(industrială(în(care(omul(era(
unealta(perfectă.((
(

24((
(
(
(
Totuși,(lumea(a(evoluat(din(ceea(ce(era(în(1763.((
Sistemul$educațional$aproape$deloc.$$
Sigur,( eu( mă( refer( la( idei( de( bază,( nu( la( multitudinea( de( materii((
și( discipline( care( au( fost( introduse( obligatoriu( și( care( pentru( unii( nu((
înseamnă( și( nici( nu( vor( însemna( ceva.( Este( totul( mult( mai( complicat((
acum,( dar( baza( a( rămas:( crearea$ unei$ clase$ de$ oameni$ ”cuminți”$$
care$ să$ respecte$ Sistemul$ și$ care$ să$ nu$ pună$ prea$ multe$ întrebări$$
deranjante.$ Doar( că,( mai( demult( ( avea( un( sens( să( termini( o( școală((
iar( după( ce( terminai( partea( de( educație( aveai( asigurat( un( loc( de((
muncă(și(un(loc(unde(să(stai.((
Astazi( a( rămas( valabilă( doar( prima( parte( a( sistemului,( cea( în(
care(înveți.(După(care,(fiecare$pentru$el!$$
Îmi( doresc( ca( lecția( scurtă( de( istorie( oferită( să( fie( suficientă(
pentru( unii( spre( a( înțelege( că( stăm( întrCo( căruță( cu( doi( cai( și( ne(
întrebăm( continuu( cum( să( depășim( în( viteză( cutiile( alea( cu( patru(
roți.( Poate( că( a( venit( timpul( unei( noi( etape.( Poate( că( astăzi( cu( toții(
vrem(mai(mult(ca(niciodată(fapte!((
"Părinții$fondatori$...$au$întemeiat$închisori$numite$școli$,$înzestrate$cu$o$$
tortură$numită$educație.$Școala$este$un$loc$la$care$te$duci$atunci$când$$
$ părinții$nu$te$pot$lua$cu$ei$,$iar$industria$nu$are$încă$nevoie$de$tine."$$
$
John(Updike(C(scriitor(american,(deținător(al(premiului(Pulitzer((

2.)Fapte)nu)vorbe)/)Rezultate)nu)păreri))
Dacă( sCar( plăti( puterea( vorbei( sau( abilitatea( de( a( povesti,((
probabil( am( fi( toți( milionari( sau( am( merita( contravaloarea( noastră((
în( aur.( Din( păcate,( așa( cum( o( roșie( trebuie( cultivată,( culeasă( și((
gătită( pentru( a( fi( servită,( deci( o( grămadă( de( muncă( încununată( de((
rezultate,( pentru( a( valora( ceva,( așa( și( noi( avem( ( ( nevoie( de((
modalități( de( a( crea( rezultate( suficient( de( valoroase( pentru( a( putea((
cumpăra(acea(roșie.((
(

25((
(
(

Dar( cum( să$ ai$ o$ gândire$ orientată$ spre$ rezultate$ și$ progres( când((
ție( ți( se( cere( să( oferi( vorbe( și( lucruri( teoretice,( făcute( de( tine( însuți,((
fără( ajutorul( celorlalți?( Cum( să( ai( rezultate( valoroase( când( tot( ce(
trebuie(să(faci(este(să(memorezi(și(să(oferi(perfecțiunea?((
Întotdeauna( două( minți( sunt( mai( bune( decât( una( iar( zece( mai(
bune( decât( doar( două!( Așa( am( crezut( și( eu( atunci( când( uneori(
găseam( soluții( pentru( a( folosi( mintea( colegului( de( bancă( (acțiune(
numită( și( copiat)( pentru( a( avea( Rezultate!( Uneori( eram( aplaudat,(
alteori(eram(prins(și(pedepsit.(Chiar(mi(sCa(inoculat(și(ideea(că(ceea(ce(
fac(este(furt$intelectual!(:))((
Păi( cum( să( pui( în( practică( mai( bine( expresia( faimoasă( :( ”divide$$
et$ impera”$ spusă( și( pusă( în( practică( de( Filip( al( II( Clea,( rege( al((
Macedoniei?( Cum( să( conduci( milioane( de( oameni( care( împreună(
reprezintă(o(forță(de(nestăpânit?((
Simplu:( învațăCi( de( mici( să( se( separe( unii( de( alții.( Creează$
printre$ei$un$mediu$concurențial(și(astfel(cel(mai(bun(prieten(al(lor(nu(
va( fi( vecinul( ci( Sistemul.( Vecinul( este( de( fapt( inamicul( lor( iar(
Sistemul(are(grijă(de(cei(care(îl(respectă.((
Ce( frumos( ar( fi( să( învățăm( jocuri( și( exerciții( prin( care( am( putea((
concluziona( :( Împreună( suntem( puternici,( divizați( suntem( prea((
slabi.( Oare( este( doar( o( coincidență( că( astfel( de( sisteme( există( și( se((
folosesc( în( seminariile( de( pregătire( a( celor( mai( mari( companii((
din(lume?((Oare((doar((managerii((de((top((au((nevoie((de((
teamCbuilding?(Oare(îi(ajută(cu(ceva(astfel(de(exerciții(sau(doar(se(
fac(pentru(distracția(lor?((
Dacă( întrCadevăr( funcționează( pentru( cei( mai( de( succes( oameni((
și( conducători( de( companii,( oare( ar( funcționa( și( pentru( mine?( Sau((
pentru( tine?( Sau( pentru( majoritatea( celor( care( abia( trec( financiar((
luna?((
Eu( zic( că( astfel( de( întrebări( cresc( standardul( de( viață( și((
încurajează(o(gândire(liberă.(Dar(mare(atenție:(un$om$bogat$are$$
$
(
26((
(
(
(
multe$ opțiuni,$ deci( este( mult( mai( greu$ de$ condus( decât( unul( sărac((
financiar( care( are( doar( o( singură( opțiune:( să$ urmeze$ Sistemul( și( să((
stea( în( grațiile( sale( pentru( a( fi( aplaudat,( apreciat( și( răsplătit((
conform( regulilor( sale,( reguli( ce( expiră( îndată( ce( dăm( piept( cu((
realitatea.((
"Școala$te$face$să$câștigi$mai$mulți$bani.$$
Nu$este$,$însă,$un$lucru$ce$poate$fi$dovedit$de$profesori!"$$
E.(C.(McKenzie(C(scriitor(american((
Cum( poți( fi( un( om( de( afaceri( prosper( când( tu( nu( țiCai( clădit( o(
fundație( solidă( pe( care( să( stai?( Cine( ești( azi( din( punct( de( vedere( al(
dezvoltării( ( tale( ( personale?( ( Nu( ce( ( note( ( ai( ( sau( ( ce( ( studii( ( ai(
parcurs.(Cine$ești$tu$cu$tine?$$
Cea(mai(grea(întrebare(pe(care(o(folosim(în(companiile(conduse(de(
mine(este:(Ce$vrei?$$
Majoritatea)de)99%)habar)nu)am)ce)vor.(Fraze(de(genul:(”un(loc(
de(muncă(stabil,(un(mediu(prietenos(și(o(carieră(pe(termen(lung”(
sunt(cele(mai(nostime(și(goale(de(conținut.((
Cum( vei( putea( obține( ceea( ce( au( oamenii( de( succes( când( tu((
nici(măcar(nu(știi(cum(arată(ceea(ce(teCar(putea(face(fericit.(De(fapt,((
poate(asta(este(și(ideea:(un(om(care(este(fericit(și(împlinit(până(la(30(de(
ani,(nu(cred(că(va(lucra(pe(rupte(până(la(65(de(ani(sau(chiar(mai(rău,(
și(după(aceea.(Este(mai(simplu(să(alergi(după(aer(fără(să(vezi(ca(stai(
deja(în(el.((
Dacă( ai( fi( urmărit( viața( oamenilor( din( trecut,( ai( fi( văzut( că( noi((
astăzi( trăim( și( avem( acces( la( lucruri( ce( aparțineau( pe( atunci( doar((
regilor( și( oamenilor( foarte( bogați.( Dar( programarea( noastră( de( a( ne((
concura( mereu( unii( cu( alții( și( de( a( ne( compara( asemeni( unor( liceeni((
care( se( compară( la( note,( face( ca( să( vedem( întotdeauna( unde( sunt((
alții( și( cât( de( jos( suntem( noi,( făcând( astfel( posibil( ca( o( zi( frumoasă((
de( iarnă( să( nu( fie( apreciată( la( fel( prin( ochii( a( două( persoane((
diferite.((
(
(
27((
(
(

Deci,)tu)știi)ce)vrei?(Sau(citești(această(carte(al(fel(ca(un(roman(din(
care(o(să(dai(examen?((
Test) rapid:( enumeră( în( gând( 10( lucruri( care( leCai( cumpăra( dacă((
ai(câștiga(1(milion(de(euro(astăzi.(Ai(la(dispoziție(31(de(secunde!((
Start!((
(

Deci?(A)mers?(Sau(teCai(încurcat(printre(gânduri?((
Dacă( a( mers( Felicitări!( Ești( pe( drumul( cel( bun( și( probabil((
această(carte(este(una(din(multele(pe(care(leCai(citit(de(acest(gen.((
Dacă( nu( a( mers,( Felicitări!( (credeai$ că$ o$ să$ primești$ nota$ 4?:)( )(
Faptul( că( ai( încercat( și( ai( pornit( să( gândești( la( acest( lucru( este( cel(
mai(mare(pas(la(tău(de(până(acum(în(a(obține(ceea(ce( Tu(vrei(cu(
adevărat!((Continuă(și(vei$reuși.$$
Greșelile) continue) duc) la) perfecțiune.( Nu( memorarea,( nu(
recitarea( și( nu( așteptările( profesorilor( noștri( care( vor( să( ne( dea(
nota(10(pentru(capacitatea(noastră(de(a(reda(un(text!((
Cine( ar( vrea,( poate( măcar( o( perioadă( din( viața( sa,( să( lucreze( în(
compania( lui( Mark( Zuckerberg( numită( Facebook?( Tocmai( miCam(
lăsat( mâna( jos( pentru( a( putea( scrie( care( este( cerința( exprimată(
chiar( de( fondatorul( ei( care( spune( :( ”Prefer( să( mi( se( ceară( scuze(
decât(să(mi(se(ceară(permisiunea!”((
Din( păcate( milioane( de( oameni( instruiți( de( un( sistem( care(
pedepsește( inovarea( și( încercările( urmate( de( greșeli,( nu( au( ce(
căuta( întrCo( asemenea( companie.( Iar$ lumea$ seamănă$ din$ ce$ în$ ce$
mai$mult$cu$această$companie...$$
”DoreșteFți$succesul$și$nu$perfecțiunea.$Nu$renunța$niciodată$la$dreptul$tău$de$
a$greși,$pentru$că$atunci$îți$vei$pierde$abilitatea$de$a$învăță$lucruri$noi$și$de$a$$
$ înainta$în$viață.”$$
David(Burns(C(profesor(emeritus(la(Univ.(Stanford(
Cum(să(descoperi(dacă(nu(faci(greșeli?(
(
28(
(
(
(
Cum(să(faci(greșeli(dacă(vei(fi(pedepsit(pentru(ele?((
Aproape( toată( lumea( a( auzit( de( Thomas( alva( Edison.( Poate( unii((
se( uită( la( poza( lui( și( concluzionează( că( așa( arată( un( om( de( succes((
(mai( bine( priveșteCte( pe( tine( în( oglindă( și( vezi( cum( poate( arăta( un((
viitor( om( de( succes!).( Mulți( știm( că( pentru( a( inventa( în( 1879( becul((
cu(incandescență,(a(avut(mii(și(mii(de(încercări.(Puțini(însă(știm(că(la(un(
moment(dat(iCa(luat(foc(și(atelierul(de(experimente,(iar(acesta(în(loc(să(
intre( în( depresie,( sCa( bucurat( că( acum( poate( să( facă( totul( din( nou(
fără(o(multitudine(de(greșeli(deja(experimentate.(Dar$am$învățat$
ceva$din$asta?$(
Cum( putem( oare( să( apreciem( și( să( studiem( un( astfel( de( om((
care(a(făcut(mii)și)mii)de)greșeli(pentru(a(realiza(ceea(ce(șiCa(dorit,((
și(totuși(să(primim(în(aceeași(lecție(de(fizică(nota(4(((pentru(explicația(
greșită(despre(becul(cu(incandescență?((
Apropo,(nu(ar(trebui(oare(ca(la(lecția(de(fizică(din(anul(2012(să(ne(
predea( funcționarea( becurilor( bazate( pe( tehnologia( LED( ?( Sau( asta(
abia( peste( suficienți( ani( când( nu( o( să( ne( mai( ajute( la( nimic( să( știm(
cum(a(funcționat(lumea(în(urmă(cu(zeci(de(ani...((
Pentru$a$face$lucruri$mari$este$nevoie$de$nenumărate$încercări,$iar$
doar$ cei$ suficient$ de$ dedicați$ și$ de$ neoprit,$ vor$ ajunge$ la$
rezultatele$dorite.$$
Amatori( de( încercări( sunt( mulți( și( plini( de( păreri.((
Oameni(cu(păreri(interesante(sunt(mulți(și(faliți.((
Profesioniștii(în(încercări(sunt(puțini(dar(cu(rezultate.(Oamenii(cu(
rezultate(mari(sunt(exagerat(de(puțini(dar(cu(milioane((dolari,(euro(
sau(orice(monedă(importantă).((
Deci,) tu) ce) alegi?( Nota( 10( pentru( poezia( lui( Arghezi( sau( nota( 10(
pentru(ultima(afacere(încheiată?((
Răspunde(sincer(și(afirmă(ceea(ce(vrei!((
(
(
(
29((
(
(
(
Dar( pentru( a( dori( lucrurile( corecte( pentru( tine( este( nevoie( să((
devii( mai( mult( decât( ești.( Este( nevoie( să( te( dezvolți( mai( mult( decât((
o( face( școala( care( pune( cea( mai( mare( importanță( pe( ceea( ce( ști( în((
loc( de( ceea( ce( ești.( Ceea) ce) ești( este( ca( o( grădină( în( care( poți( sădi((
semințele( unei( educații( atât( de( mari( precum( perimetrul( grădinii((
tale.(Iar(unde(nu(ai(loc(să(semeni(copaci(înalți,(te(vei(pierde(printre((
buruieni.( Dezvoltarea( personală( fiind( un( subiect( atât( de( important,((
îl(vom(relua(în(capitolul(III(dedicat(acestui(important(subiect.((
"Atunci$când$elevul$este$pregătit$,$apare$și$învățătorul."$$
$
Lao(Tzu(C(fondatorul(Taoismului((

)
1.)Educația)viitorului)este)deja)online!)Click)aici))
10$ milioane$ de$ studenți( are( cea( mai( mare( școală( din( lume((
deschisă( în( urmă( cu( puțin( mai( mult( de( 3( ani,( de( către( Salman( Khan,((
un( tânăr( de( 36( de( ani.( Poate( ai( crede( că( este( primul( ce( pășește( în((
această( direcție.( Deloc;( ai( putea( fi( impresionat( de( numărul( pașilor((
deja( făcuți( de( mulți,( mulți( alții( care( consideră( deja( o( normalitate((
acest( lucru( și( așteaptă( etapa( următoare( în( timp( ce( noi( stăm( în((
epoca( Flintstone( și( ascuțim( creioanele( pentru( ora( de( geometrie((
aplicată.((
SCa( gândit( oare( cineva,( ce( se( va( întâmpla( când( ( va( intra((
privatizarea( educației( puternic( și( în( țara( noastră?( Cele( câteva( mii((
de( școli( (4.700( doar( școli( generale)( și( sute( de( mii( de( profesori((
(peste( 250.000)( vor( putea( să( se( adapteze( suficient( de( rapid( pentru((
a( face( față( schimbărilor?( Eu( zic( că( avem( înaintea( noastră( o( nouă((
reformă,( cea( a( privatizării( și( actualizării( sistemului( educațional,((
care( nu( mai( poate( fi( îngrădit( la( nesfârșit( între( granițele( unei( țări( și((
care(vrea(să(fie(la(zi(cu(ceea(ce(predă(și(învață(pe(alții.((
Cel( mai( frumos( cadou( pe( care( lCam( primit( odată( cu( sistemul((
capitalist(a(fost(puterea$de$a$alege.(Chiar(dacă(și(pentru(a(alege(este((
(
30((
(
(
(
nevoie(să(știi(ce(vrei,(în(alte(vremuri(puteai(alege(doar(ceea(ce(exista(în(
mod( foarte( limitat.( Sigur,( nu( toate( lucrurile( sunt( bune,( dar( cu(
suficientă( dezvoltare( personală,( vom( putea( decide( spre( binele(
nostru( și( al( celor( din( jurul( nostru( astfel( încât( să$ susținem$ un$ mediu$
evolutiv$și$plin$de$realizări.$$
Deci$ putem$ alege$ chiar$ și$ azi( ca( să( intrăm( pe( internet,( bazânduC(
ne( pe( orice( calculator( cumpărat( secondChand( și( accesând( o( bandă((
de( 1( sau( mai( mulți( Mb( /( secundă,( plătită( lunar( cu( prețul( unei( ieșiri((
în( oraș.( Avem( acces( la( cunoaștere,( la( educație,( gratuit( și( rapid,((
învățând( de( la( cei( mai( mari( oameni( ai( lumii,( nu( doar( de( la((
teoreticieni( care( ajung( la( o( pensie( falimentară( (asta( dacă( ajung((
până(acolo).((
Apropo:( doi( profesori( pensionari( merg( la( doctor.( După( ce( unul(
dintre(ei(iese(din(cabinet,(celălalt(îl(întreabă:((
C(Ce(țiCa(zis?((
C(A(spus(că(mai(am(6(luni(de(trăit...((
C(Din(ce(bani(taică',(din(ce?...(:)))((
Chiar( dacă( este( un( banc,( este( și( o( realitate,( nu( doar( în( cazul((
celor( din( mediul( didactic,( ci( chiar( în( mai( toate( cazurile.( Când( a( ieșit((
bunica( mea( la( pensie,( a( primit( aproximativ( 70( euro( pensie( în((
condițiile( în( care( întreținerea( la( bloc( era( minim( 50( euro.( Cum( putea((
să( se( susțină,( mai( ales( având( și( obiceiul( bizar,( dar( foarte( întâlnit,( de((
a(mânca(zilnic(?!((
Schimbările) vin) peste) noi,) cu) sau) fără) voia) noastră.( Sau$$
ne$ pliem$ pe$ ele$ ,$ sau$ ne$ vor$ zdrobi.( Iar( pentru( a( crește( oameni((
de(valoare,((aceștia((au((nevoie((de((o((educație((de((valoare((și((
actuală.( Dorim( să( învățăm( ce( este( astăzi( cerut( nu( ce( a( fost( pe(
vremea( bunicilor( noștri.( Iar( internetul( a( revoluționat( aproape(
toate( industriile( mai( puțin( cea( a( educației( și( a( televiziunii.( Se(
pare(că(astăzi(a(venit(și(vremea(lor.((
Apropo(de(educția(primită(de(pe(urma(televizorului:((
(
31((
(
(
(
"Singurul$ aspect$ educațional$ al$ televiziunii$ este$ că,$$
datorită$ei$,$copiii$depanatorului$TV$pot$merge$la$colegiu."$$
Joan(Welsh(C(scriitor,(editor,(jurnalist((
(
Să( am( posibilitatea( de( a( accesa( oricând( vreau( un( curs( dintrCo((
materie( care( mă( interesează,( iar( dacă( nu( am( înțeles( ceva( să( dau((
puțin( videoCul( înapoi( pentru( a( mi( se( mai( explica( încă( o( dată,( fără( să((
supăr( pe( cel( careCmi( predă( sau( să( mă( fac( de( râs( în( fața( colegilor,((
consider( un( pas( înainte.( Sigur,( avem( nevoie( și( de( socializare,( dar((
cum(ar(fi(dacă:((
$
Acasă$ am$ urmări$ frumos,$ explicat$ și$ în$ imagini$ lecția,$ iar$ a$ doua$$
zi$ la$ școală$ am$ discuta$ despre$ cele$ deja$ învățate$ și$ leFam$ pune$$
în$practică?$$
$
Cred( că( sCar( lipsi( mai( puțin( de( la( orele( de( clasă( și( plăcerea(
elevului(ar(fi(mai(mare(când(nu(ar(veni(cu(frică(în(fața(profesorului(ci(
cu( dorință( și( curiozitate.( Vreau( să( întreb( profesorul( despre( ceea( ce(
nu(am(înțeles(și(să(discutăm(ceea(ce(pe(mine(mă(interesează,(în(loc(să(
scriu(după(dictare(monologuri(interminabile(și(să(dau(banii(pe(cărți(
valabile(câteva(luni.((
(
Lumea( este( pregătită( să( facă( următorul( pas( spre( o( educație( a(
viitorului.( Fie( că( suntem( de( acord( sau( nu,( pentru( a( putea( ține( pasul,(
unii(vor(începe(de(azi,(alții(vor(începe(să(fugă(de(mâine.(În(final,(cu(
toții( vom( fi( de( acord( că( ceea( ce( am( scris( astăzi( este( ceva( normal( iar(
modul( în( care( se( predă( în( ziua( de( azi( la( școală( este( doar( un( alt(
capitol(predat(la(ora(de(istorie(în(viitor.((
)
Cine)este)vinovatul?))
(
32((
(
(
(
(
Senzația( unui( vinovat( în( spatele( cuvintelor( mele( este( doar( una((
aparentă.(Printre(altele,(și$mama$mea$a$fost$profesoară.(Deci(știu(în(
detaliu( cât( era( de( provocator( și( greu( pentru( un( profesor( să( își((
facă( meseria,( iar( niciodată( nu( mCam( gândit( la( dascăli( ca( fiind((
vinovații.( Sigur,( sunt( mulți( aceia( care( par( niște( roboți( ai( predării( în(
relația( lor( cu( elevii,( dar( sunt( dintre( aceia( care( găsesc( soluții( de( a((
transmite( o( idee,( chiar( și( întrCun( sistem( defect.( Îmi( amintesc( cu(
drag( în( liceu,( cum( la( ora( de( limba( română,( profesorul( nostru,((
domnul( Terchilă( Marius( de( la( liceul( Jean( Louis( Calderon( din((
Timișoara,( începea( întotdeauna( ora( cu( o( poveste( captivantă.( De((
multe( ori,( o( clasă( întreagă( de( elevi( versați,( deveneam( simpli( copii( la((
gura( sobei,( ascultând( magia( povestirii( sale.( Pot( spune( că( am( învățat((
limba( română( din( plăcere,( deși( până( atunci( nu( am( găsit( nimic((
interesant( la( acea( materie.( Se$ pare$ că$ profesorul$ face$ materia,$ nu$$
materia$(face$diferența).$(
$
”Învățătorii$ și$ profesorii$ nu$ formează$ indivizi,$ ci$ doar$$
specii.”$Georg(Christoph(Lichtenberg(C(savant(german((

(
Vom( avea( nevoie( de( profesori( iscusiți( și( în( viitor,( mai( mult( decât(
niciodată.( Ei( sunt( specialiști( în( anumite( domenii( iar( noi( doar$
amatori$aspiranți.$$
$
Dar( perioada( în( care( profesorul( face( un( monolog( timp( de( o( oră(
întreagă(iar(eu(scriu(ca(un(grefier,(mai(ceva(ca(la(raliu,(luând(pauze(
din(când(în(când(ca(să(îmi(odihnesc(mâna(în(loc(să(îmi(odihnesc(
creierul( care( așteaptă( extrem( de( odihnit( ora( de( educație( fizică(
pentru(a(intra(serios(în(funcțiune(decât(anumite(ore(despre(care(se(
spunea(că((sunt((teoretice((dar((de((la((care((ieși((mai((transpirat(
ca(de(la(olimpiada(de(sport!(:)((
Profesorul$viitorului$va$fi$cel$ales$de$elevi,(nu(invers.(De(aceea,((
33((
(
(
(
(
concurența( din( mediul( educațional( va( mării( calitatea( celor( care(
predau(și(cu(ei,(calitatea(celor(la(care(li(sCa(predat.(Aștept(cu((
nerăbdare( să( văd( aceste( lucruri( puse( în( practică,( iar( timpul( a((
început(să(curgă(din(ce(în(ce(mai(repede(spre(acel(moment.((
(
Totuşi,(este(cineva(vinovat?(Poate(Sistemul?((
(
Deloc!(Un(sistem(este(format(din(oamenii(care(fac(parte(din(el,(adică(
toți( cei( care( am( avut( și( avem( legătură( cu( el.( Un( sistem( are((
atâta( putere,( precum( i( se( și( dă.( Noi) decidem,( nimeni( altcineva((
pentru( noi.( Doar( că( de( prea( multe( ori( uităm$ să$ ne$ exprimăm$
opțiunea(în(timp(ce(alții(o(strigă(pe(a(lor(în(gura(mare.(Iar(gălăgia,(nu(
meditația( personală,( ne$ face$ să$ alegem$ ceea$ ce$ alții$ deja$ își$
doresc.$$
Dar( chiar( și( așa,( întrCun( sistem( ce( strigă( după( schimbare,( găsim((
oameni( ce( trec( toate( obstacolele( și( devin( de( mare( valoare( și((
apreciere( internațională.( Provocările( din( timpul( școlii( ne( învață( că((
nu( facem( întotdeauna( ceea( ce( vrem,( ne( oferă( discliplină,( chiar( dacă((
uneori( mai( mult( decât( am( avea( nevoie( și( ne( pregătește( pentru( o((
viață( nu( tocmai( ușoară,( în( care( ne( bazăm( doar( pe( noi( pentru( a((
reuși.((
În( loc( ( să( ( căutăm( ( scuze( ( și( ( vinovați,( ( mai( ( bine( ( suntem(
recunoscători( pentru( educția( pe( care( o( primim,( iar( dacă( vrem( să(
vedem( lumea( fără( educație,( putem( găsi( țări( lipsite( de( ea( mai(
ales(prin((părțile((Africii,((țări((care((se((luptă((cu((o((sărăcie((de(
neimaginat(și(decese(din(lipsa(hranei.((
Un$ sistem$ perfect$ nu$ există$ și$ nu$ va$ exista$ niciodată.( Ceea( ce(
există,( sunt( oameni( care( perfecționează( continuu( sisteme( deja(
existente( ( și( ( oameni( ( care( ( le( ( transmit( ( mai( ( departe,( ( spre(
prosperitatea(tuturor(celor(care(doresc(să(le(acceseze.((
(
34((
(
Nu( lipsa( îndemânării( ne( supără,( ci( refuzul( de( a( accepta(
schimbarea.(Refuzul(de(a(evolua(mereu.((
(
(
”Venim$pe$această$planetă$pentru$a$$
evolua,$nu$pentru$a$ne$construi$imperii$personale.”$$
James(Redfield(C(regizor(și(scriitor(american((
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
35((
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

36((
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

37((
(
(
(
(
(
CAPITOLUL)V))
MUNCEȘTE)PENTRU)IDEI!))
)
”O$idee$care$este$dezvoltată$și$pusă$în$acțiune$este$mai$$
$ importantă$decât$o$idee$care$există$doar$ca$idee.”$$
Siddharta(Buddha((
Care$ este$ valoare$ unei$ idei?( Cum( putem( decide,( atunci( când(
aceleași( cuvinte( care( compun( acea( idee,( pentru( unii( nu( înseamnă(
nimic,( iar( pentru( alții( sunt( revelații( care( au( schimbat( pentru(
totdeauna( modul( în( care( trăim!( Exemple( am( putea( găsi( cu( miile,(
una( dintre( cele( mai( recente,( este( aceea( de( a( oferi( lumii( o(
experiență( ( diferită( ( în( ( utilizarea( ( calculatorului( ( personal,( ( idee(
transformată( în( fapte( întrCun( garaj( de( pe( Crist( Drive( din( Los( Altos,(
California,( evaluată( în( septembrie( 2012( la( 626) miliarde) de) dolari( și(
cunoscută(de(noi(toți(sub(numele(de(Apple!((
Și( nu( este( singura( companie( care( a( pornit( întrCun( garaj.( Chiar((
dacă( am( putea( pica( în( capcana( de( a( crede( că( alții( au( fost( mult( mai((
înzestrați( și(bogați( decât( noi( iar( asta( iCa(dus(la(succes,(dăCmi(voie(să((
mai( aduc( câteva( exemple( la( această( listă( a( companiilor( mari((
născute( întrCun( simplu( garaj,( pentru( a( întâri( ideea( că( totul( este((
posibil( celui( care( crede,( indiferent( de( unde( se( dă( startul:( HewlettI)
Packard,) Amazon.com,) Hurricaine) Electric,) PressIaIPrint(tipografia((
Statelor( Unite),( multe( altele( și( faimosul( Google.com,( care( a( început((
în( garajul( unui( prieten( a( celor( doi( fondatori,( din( Menlo( Park,((
California.((
Iar( ideile( pe( care( ei( leCau( avut( înainte( de( a( începe( nu( sunt( ceva((
care( ar( impresiona( un( număr( mare( de( oameni.( Cu( siguranță((
multora(leCau(mai(trecut(prin(minte(chiar(înainte(de(a(fi(puse(în((
(
(

38((
(
(

practică,(doar(că(fiecare(are(o(poveste(a(lui(”De$Ce”(alții$pot$iar$ei$nu,(
și(cum(universul(ăsta(îi(avantajează(pe(unii(mai(mult.((
Dar$ dacă$ a$ fost$ posibil$ pentru$ ei,$ tu$ ce$ aștepți?$ Alinierea$
planetelor?$:)((
Având$ atât$ de$ multe$ exemple$ ca$ bază$ pentru$ a$ crede,$ cum$ este$$
posibil$ ca$ atât$ de$ mulți$ să$ renunțăm$ chiar$ mai$ devreme$ de$ a$$
începe?$$

3.)Ne)comportăm)ca)sclavii.))
) Trăim)la)fel)ca)ei))
Poate( că( o( explicație( a( motivului( pentru( care( atât( de( multe(
persoane( nu( își( ating( scopurile( personale( și( nu( trăiesc( o( viață(
prosperă,( poate( fi( găsită( la( rădăcina( din( care( a( crescut( totul,( cu(
multe(mii(de(ani(în(urmă,(când(sclavia(era(o(normalitate(iar(oamenii(se(
împărțeau(în(două(mari(clase(sociale.((
O( definiție( a( cuvântului( sclavie:( Sistem$ prin$ care$ oamenii$ sunt$
tratați$ ca$ proprietatea$ cuiva$ putând$ fi$ vânduți$ sau$ cumpărați,$
obligați$ca$să$munceasă$în$folosul$altcuiva.$$
Etimologia(cuvântului(provine(din(limba(greacă:(( ”skyleuo”,((
adică(a(”dezbrăca(un(inamic(învins”((aCi(da(jos(hainele(de(luptător(și(aCi(
da(haine(de(sclav(obligânduCl(să(se(comporte(ca(atare).((
De( asemenea,( înainte( de( a( încheia( partea( de( cercetare( a(
acestui( cuvânt,( doresc( să( amintesc( că( astăzi( există( o( lege( numită(
Taubira((care((recunoaște((sclavia((((ca(fiind(o(crimă((împotriva(
umanității,(dar(care(nu(poate(împiedica(totuși(cele(27)de)milioane)de)
sclavi(existenți(în(ziua(de(astăzi.((
Să(crezi(că(ai(controlul(într3un(sistem(controlat,(este(soluția!((
Motivul( pentru( care( oamenii( sCau( luptat( pentru( a( scăpa( de(
lanțul(de(la(gât,(este(chiar$acel$lanț.$$
$
$
(
39((
(
(
(
”De$ce$fel$de$democrație$poate$fi$vorba$întrFo$țară$unde$poporul$zace$în$$
bezna$celei$mai$profunde$ignoranțe,$purtând$fără$împotrivire$jugul$unei$crunte$$
$ robii?”$$
Denis(Fonvizin(C(activist(politic(rus((
Întotdeauna( vor( fi( persoane( care( pentru( libertatea( lor( și( a( celor((
din( jurul( lor,( vor( sacrifica( orice,( indiferent( de( riscuri.( Astfel( de((
persoane( le( numim( eroi( și( rămân( în( istorie( ca( fiind( exemple( de((
curaj( și( nebunie.( Astfel( de( oameni( au( obligat( Sistemul( să( ajusteze((
modul( în( care( folosește( puterea( umană,( iar( de( la( o( perioadă( de((
sclavie( sCa( trecut( la( una( de( industrializare( în( care( singura$ diferență$$
față$de$cea$precedentă$era$lanțul$care$nu$mai$atârna$la$gât.$$
Poate( că( acest( capitol( este( un( pic( cam( dur( pentru( tine( iar((
asemănarea( pe( care( eu( o( fac( ți( se( pare( forțată.( Sigur,( este( o((
asemănare( destul( de( dură( care( are( ca( scop( trezirea$ unora$ din$$
hainele$ greșite$ pe$ care$ le$ poartă,( dar( haide( să( analizăm( puțin((
componetele(cheie(ale(comportamentului(celor(două(categorii:((
1.( Cuvântul( cheie( atunci( când( te( gândești( activitatea( unui( sclav(
este:(_(_(_(_(_(?((
Păi( nu( asta( este( și( ceea( ce( fac( majoritatea( celor( care( azi((
lucrează( 8C12( ore( pe( zi,( zi( de( zi,( an( de( an,( iar( unii( pentru( că( nu( pot((
face( față( financiar( după( ce( ies( la( pensie,( continuă( să( lucreze( până((
nu(mai(pot.((
Deci( concluzia( este( simplă:( te$ pregătești$ pentru$ muncă$ iar$ apoi$$
muncești$ până$ nu$ mai$ poți.( Când( nu( mai( poți,( ești( deja( bolnav( și((
bătrân,( deci( prea( slăbit( pentru( a( trăi( cu( adevărat.( Bineînțeles,( nu((
este( vorba( de( toți( oamenii( angajați,( ci( doar( de( majoritatea( dintre((
ei.((
2.( Cum( ar( răspunde( un( sclav( atunci( când( îl( întrebi( care( este(
visul(său?((
Probabil( va( spune( că( nu$ are$ așa$ ceva,( că( este( ireal( să( aibe,( că((
visele(sunt(pentru(visători(iar(realitatea(este(dură.(Iar(cei(mai((
(
(
40((
(
(
(
optimiști( dintre( ei,( ar( dori( o( muncă( mai( ușoară( și( mai( nobilă,( peste(
ceva( timp( în( care( șiCar( dovedi( abilitățile( și( fidelitatea( față( de(
stăpânul(lor.(Seamănă$oare$acest$concept$cu$cel$de$carieră?$$
3.(Cine(decide(pentru(viitorul(său?(El(sau(stăpânul(său?((
În( trecut( acest( stăpân( era( o( persoană( dar( vremurile( sCau((
schimbat( iar( persoanele( sCau( transformat( în( conglomerate( sau( mici((
patronași.((
Am( putea( continua( lista,( doar( că( mai( importante( sunt( soluțiile))
la( această( situație( și( conștientizarea( Sistemului$ care$ folosește$$
puterea$ umană$ pentru$ supraviețuirea$ sa$ în$ detrimentul$ libertății$$
personale.$$
Cum?((
Primii)) 7) ) ani( sunt( cei( în( care( ne( programăm( majoritatea((
concepțiilor( și( valorilor( personale.( Este( vârsta( la( care( creierul((
nostru( petrece( cel( mai( mult( timp( în( frecvența( alfa,( memorând) fără))
filtre) tot( ceea( ce( se( întâmplă( în( jurul( său.( Este( chiar( vârsta$ la$ care$$
ne$ construim$ filtrele( prin( care( o( să( vedem( și( o( să( caracterizăm( tot((
ceea( ce( vom( trăi( mai( departe.( Până( la( această( vârstă,( vom( lua( de((
bun( tot( ceea( ce( experimentăm,( acesta( fiind( și( motivul( pentru( care((
unele( persoane( duplică( astăzi( ceea( ce( au( văzut( în( anii( copilăriei( în((
familia( lor.( O( sumedenie( de( abuzuri( și( comportamente( defecte((
provin(din(această(cauză.((
Deci,( atunci( când( ne( auzim( părinții( că( vin( de( la( slujbă( obosiți( și((
cu( vești( proaste( despre( șeful( care( îi( persecutează( sau( colegul( care( îi((
sapă,( prăbușinduCse( în( fața( televizorului( pentru( ora( de( educație,((
considerăm( că( asta( înseamnă( să( fii( adult,( iar( chiar( dacă( azi( nu((
suntem( de( acord( cu( ceea( ce( vedem,( în( timp,( programele( vor( ieși((
afară( iar( cu( vârsta( vom( regăsi( tiparul( părintesc( și( vom$ duce$ tradiția$$
mai$departe.$$
Apoi,( ajungem( la( școală,( unde( ceea( ce( avem( ca( scop( este( să$ fim$$
cuminți$și$cu$note$mari,(obținute(pentru(acțiuni(care(nu(dezvoltă((
(

41((
(
(
(
intelectul( la( adevărata( lui( capacitate.( Suntem( învățați( că( dacă))
facem) greșeli) vom) fi) pedepsiți( iar( tot$ ceea$ ce$ facem$ trebuie$ făcut$$
de$ unul$ singur.( Cei( care( respectă( cel( mai( bine( regulile( Sistemului((
sunt(cei(considerați(ca(exemplu.(Despre(pedeapsa(care(o(primim(la((
școală,( nimeni( nu( a( exprimat( mai( frumos( ce( rol( are( ea,( ca( celebrul((
savant( Pitagora( care( spunea( :( ”Pedeapsa( este( zeul( sclavului( și( al((
dobitoacelor”.( Deci,( atât$ timp$ cât$ ne$ va$ fi$ frică$ să$ nu$ greșim$ pentru$$
a$fi$pedepsiți,$vom$crește$cu$o$mentalitate$sclavagistă.$$
Dar( odată( cu( terminarea( studiului( de( cum( să( fii( cel( mai( bun((
angajat,( ieși( în( lumea( rece( și( observi( că( vremurile( sCau( schimbat( iar((
ceea( ce( nu( demult( era( nevoie( din( belșug,( acum( este( considerat((
scump( și( ineficient.( Omul$ a$ creat$ robotul,$ fără$ să$ știe$ că$ aceste$$
sisteme$ automatizate$ o$ să$ îl$ înlocuiască$ încet,$ încet,$ aproape$$
insesizabil.$$
Epoca$ industrială$ sFa$ terminat,( iar( cu( ea( și( nevoia( de( mii( de(
mâini( care( să( miște( repede( și( cât( mai( perfect.( Așa( că,( acum( mai(
mult(ca(niciodată,(acest(loc(de(muncă(este(mai(prețios(și(mai(greu(de(
obținut.( Apoi( după( ce( îl( ai,( ții( de( el( bine,( că( nu( se( știe( ce(
urmează( mai( departe( iar( ceea$ ce$ tu$ ai$ învățat$ la$ școală$ nu$ teFa$
pregătit$niciodată$pentru$așa$ceva.$$
”Unii$oameni$sunt$stăpânii$banilor,$alții$sclavii$lor.”$$
Proverb(rus((

De(parcă(timpul(ar(sta(pe(loc,(ceea$ce$învățăm$astăzi$este$ceea$ce$
sFa$ aplicat( atunci( când( sCa( fondat( de( multe( ori( acea( facultate( sau(
școală!( Dacă( azi( dorești( să( începi( o( facultate,( trebui( să( ții( cont( că(
cea$ mai$ cerută$ specializare$ de$ peste$ 5$ ani,$ nu$ sFa$ inventat$ încă.(
Deci( ce( rost( are( să( te( specializezi( în( ceva( care( după( ce( termini( o(
facultate(nu(va(mai(fi(cerut?((
Iar( aceia( dintre( noi( care( găsesc( un( loc( de( muncă,( au( de((
înfruntat( o( grămadă( de( noi( tendințe( și( tehnologii( care( apar,( iar((
dacă(nu(petrec(suficient(timp(pentru(a(se(actualiza(cu(ele,(un(alt((
(
(
42((
(
(

angajat,( mult( mai( dornic( de( a( lucra( pentru( un( salar( poate( și( mai(
mic,(îi(va(lua(locul,(iar(fidelitatea,(va(fi(aruncată(odată(cu(el.((
Munca( devine( din( ce( în( ce( mai( slab( plătită( iar( din( această((
cauză,( alimentația( noastră( este( de( o( calitate( scăzută.( Ceea) ce))
mâncăm))decide))ceea))ce))suntem,((iar((o((mâncare((ieftină((și((
nesănătoasă( va( decide( în( puțin( timp,( boala( de( care( o( să( suferim.( Iar((
boala( nu( poate( fi( băgată( în( seamă( prea( serios( deoarece( ne( vom((
pierde( locul( de( muncă,( așa( că( vom( munci( cât( putem( iar( apoi( vom((
da( banii( pe( medicamente( miraculoase( ce( substituie( un( regim( de((
viață( sănătos( ce( ar( necesitata( multă( bătaie( de( cap( și( un( alt( stil( de((
viață.((
”Mai(toți(oamenii(mor(din(cauza(medicamentelor,((
( nu(din(cauza(bolilor.”((
Moliere((
Iar$ banii$ pe$ care$ nuFi$ avem,$ îi$ împrumutăm$ de$ la$ Sistem( prin(
diverși( factori( emoționali( care( decid( pentru( noi( următorul( televizor(
care( să( ne( umple( tot( timpul( liber( în( care( am( putea( gândi( și(
conștientiza( cine( suntem( și( unde( ne( îndreptăm.( Zi( de( zi( găsim(
lucruri(mult(mai(plăcute(și(simplu(de(accesat(fără(prea(mult(efort,(în(
locul(unor(activități(fizice(sau(a(unei(alte(activități(care(să(ne(aducă(
în(timp(mai(multă(libertate(financiară.((
Oamenii( aleargă( prin( zeci( de( specializări( încercând( să( își( crească(
competență( profesională( dar( evită$ orice$ dezvoltare$ personală$
pentru$a$crește$compatibilitatea$cu$semenii$săi.$$
Iar( această( alergare( se( petrece( în( același( timp( în( care( savanții((
lucrează( la( moduri( în( care( să( înlocuiască( exact( acea( competență((
pentru( care( unii( au( investit( ani( întregi( din( viața( lor( și( a( familiei( care((
îi(înconjoară.((
Obosiți$ de$ muncă,( nu( dorim( altceva( decât( puțină( liniște( și((
odihnă(pentru(ziua(următoare.(Iar(decizia(de(a(nu(merge(la(muncă,((
(
(

43((
(
(

ar( fi( sinucidere( financiară,( ținând( cont( că( nimeni$ nu$ știe$ mai$ bine$
cum$trece$luna$decât$persoana$care$are$rate$la$bancă!$$
Finalizăm((această((lungă((perioadă((de((muncă((cu((cea((a(
pensionării,( în( care( Sistemul( ne( promite( că( vom( fi( plătiți( pentru(
ceea(ce(am(lucrat.(Dar$oare$este$așa?$$
Sistemul( de( pensii( a( fost( fondat( cu( mai( bine( de( 100( de( ani( în((
urmă( întrCo( perioadă( de( creștere( a( populației,( în( care( 10( persoane((
lucrau( pentru( a( plăti( pe( unul( singur( care( primea( pensie.( A( fost( cea((
mai( bună( soluție( pentru( acea( perioadă,( deoarece( urma( să( dureze((
40( de( ani( până( când( cineva( ar( fi( ajuns( ca( să( primească,( iar( cei( care((
ieșeau(în(pensie(de(boală(erau(foarte(puțin(numeroși.((
Același( sistem( funcționează( și( azi,( iar( eșecul( eficienței( sale( este(
larg(observat(de(către(noi(toți.(Cu(toate(acestea,(ipocrizia$ne$face$să$
fim$ indiferenți$ și$ să$ continuăm$ să$ facem$ ceea$ ce$ am$ fost$ dresați$ a$
face.(Iar(când(vom(ajunge(acolo,(vom(vedea!((
Deci,( chiar( deja( de( astăzi,( unii( ajung( să( muncească( mult( după( ce((
ies( la( pensie,( iar( nu( puțini( sunt( ( ( aceia( care( azi( muncesc( iar( mâine((
nu( mai( sunt.( În( cazul( acestora,( Sistemul( a( câștigat( eficiență((
maximă,( plătind$ acel$ individ$ atât$ timp$ cât$ a$ generat$ valoare.( Dar) ce))
a)câștigat)individul?))
Adevărul(gol(goluț:((
În( trecut,( sclavii( erau( crescuți( și( învățați( să( facă( anumite( munci.((
După( care( erau( folosiți( atât( timp( cât( puteau( genera( profit,( după((
care,( bolnavi,( morți( sau( accidentați,( erau( înlăturați( spre( voia((
soartei.((
Astăzi,( Sistemul( a( evoluat,( iar( o( astfel( de( imagine( asemeni( celei((
prezentate( adineauri,( ar( umple( cu( lacrimi( mulți( obraji.( Așa( că,$ în$ loc$$
de$ a$ ne$ instrui$ pentru$ libertatea$ noastră$ financiară$ și$ prosperitate$$
pe( toate( planurile,( suntem( învățați( DOAR( cum( să( devenim( buni((
angajați,( niciodată$ cum$ să$ devenim$ buni$ oameni.( Apoi,( ca( și((
angajați,(fără(o(instruire(în(a(deveni(bogați,(ne(luptăm(cu(partea((
(

44((
(
(
(
financiară,( iar) în) loc) de) lanțul) de) altă) dată,) avem) credite) și) ipoteci.))
Iar( cum( nimeni( nu( neCa( învățat( cum( să( ne( alimentăm( sau( să( facem((
sport,) sănătatea) noastră) se) transformă) în) profit,( iar( unii( chiar((
muncesc( pentru( a( avea( bani( pentru( medicamentele( lunare( de( care((
au( nevoie( ei( sau( mai( rău,( apropiații( lor( care( deja( nu( mai( pot( să((
muncească.( Dar( asta( nu( este( tot,( pentru( că( am( fost( crescuți( întrCo((
mentalitate( individualistă,( fără( nici( o( informație( despre( cum( putem((
armoniza( o( relație( cu( o( altă( persoană,( picăm$ în$ capcana$ rutinei$ și$$
întemeiem$ familia$ modernă,$ care$ cohabitează$ unii$ cu$ alții$ în$ loc$ de$$
a$trăi$toți$odată$ca$fiind$o$singură$entitate.$$
Acest( întreg( ciclu( se( repetă( pe( mai( departe,( din( generație( în(
generație,( susținând$ un$ Sistem$ care$ în$ curând$ nu$ va$ mai$ avea$
nevoie$de$cei$care$lFau$creat$și$susținut.((
Ce( se( va( întâmpla( când( noi( vom( ajunge( la( pensie?( Astăzi,( cei((
care( sunt( în( câmpul( muncii,( susțin( cu( bani( pe( cei( care( astăzi( sunt( la((
pensie.( Iar( dacă( la( început( raportul( era( de( 10( care( contribuiau((
pentru( unul( singur( care( primește,( azi( raportul( este( de( 1( la( 1,( poate((
chiar( mai( rău!( Cum$ va$ fi$ industria$ peste$ 10$ ani?( Va( fi( nevoie( de( mai((
mulți( sau( de( mai( puțini( angajați?( Va( fi( mai( robotizată( sau( ne( vom((
întoarce( la( lucrul( manual?( Iar( dacă( ști( răspunsul,( oare( ce( ai( făcut((
pentru(asta?(Pe$cine$te$vei$baza?$Pe$cine$te$bazezi$astăzi?$$
Când((nu((vor((mai((fi((suficienți((oameni((în((câmpul((muncii,((
deoarece( nu( va( fi( nevoie( de( atâția,( cine( va( contribui( la( ajutorul((
acelora( care( cu( timp( în( urmă( șiCau( dedicat( cei( mai( frumoși( ani( ai((
vieții( lor( muncii?( Astăzi( se( caută( tot( mai( multe( soluții( pentru( a( lucra((
cu( cât( mai( puțini( oameni,( cât( mai( slab( plătiți.( Crezi$ că$ mâine$ va$ fi$$
diferit?$$
Am( luptat( pentru( libertate,( au( fost( mulți( care( au( murit( pentru((
ea,( iar( ceea$ ce$ am$ obținut$ a$ fost$ o$ versiune$ mai$ evoluată$ a$ aceluiași$$
Sistem!$$
Poate( un( angajat( obișnuit( să( strige( în( gura( mare( :( ”mIam))
săturat!”?(Sigur(că(poate.(Însă(doar(atât.(Mâine(o(ia(de(la(capăt,((
(
45((
(
(
(
deoarece( rata( băncii( nu( are( sentimente( ci( penalizări.( Așa$ că$ roata$
odată$pornită,$trebuie$ținută$în$mișcare,$suficient$ca$să$amețească$pe$
cei$care$se$rotesc$în$ea.$$
TeFai$$întrebat$$vreodată$$de$$ce$$nu$$suntem$$instruiți$$pentru$$
prosperitate$ financiară$ sau$ pentru$ a$ trăi$ sănătos?$ Aici( mă( refer( nu((
doar( teoretic,( prin( cursuri( de( abureală$ financiară$ și$ sănătate$$
temporară...$$
Păi( foarte( simplu:( oamenii$ bogați$ au$ opțiuni( și$ pot$ lua$ decizii$
personale,( iar( cei( sănătoși( nu( au( nevoie( de( medicamente( sau( de( un(
sistem(medical(de(care(să(depindă...((
”Libertatea$înseamnă,$înainte$de$toate,$autonomie,$$
certitudinea$că$ești$bine$înfipt$în$realitate,$în$viață,$iar$nu$în$spectre$sau$dogme.”$$
Mircea(Eliade(C(istoric((
Am( câștigat( libertatea( de( a( vorbi( și( de( a( ne( exprima( dar((
am( pierdut( siguranța( locului( de( muncă( și( a( unei( locuințe( proprii.((
Am( ( uitat( ( că( ( odată( ( cu( ( această( ( libertate( ( intervin( ( anumite((
responsabilități( și( dispar( avantajele( unui( sistem( evident( controlat.((
Acum,( controlul( este( mai( puțin( observabil,( dar( pentru( generațiile((
următoare(va(fi(din(ce(în(ce(mai(clar,(iar(atunci,(vor(fi(alții(care(vor((
lupta(împotriva(lui(și(îl(vor(schimba(din(nou.((
Dar$ indiferent$ câți$ vor$ lupta$ și$ câți$ vor$ muri$ pentru$ libertate,$
Sistemul$ doar$ o$ să$ evolueze$ în$ altul$ mai$ performant,$ înrobind( mai(
departe(pe(cei(care(se(bazează(pe(el.((
”Banii$nu$sunt$altceva$decât$o$formă$de$sclavie$$
impersonală,$în$locul$vechii$sclavii$personale”((
Lev(Nicolaevici(Tolstoi(C(scriitor((

2.)Aplică)pentru)revoluția)locului)de)muncă))
Metoda) ) Cascadei( ( este( ( larg( ( răspândită( ( în( ( mentalitatea((
semenilor(noștri:(mergi$tot$înainte$până$când$vezi$că$nu$mai$ai$cum$$
$
$
(
46((
(
(

să$ te$ întorci,$ apoi$ țineFte$ bine$ că$ urmează$ să$ cazi,$ iar$ uneori$ să$$
și$mori.$$
Așa( este( în( cazul( acelora( care( acceptă( un( model( clasic( de( a((
munci( pentru( firma( sau( șeful( lor,( iar( ca( recompensă( se( așteaptă( ca((
acea( firmă( să( le( ofere( siguranța( locului( de( muncă.( Dar( unele( firme((
sunt( ele( conduse( de( oameni( cu( mentalități( de( angajați( și( care( merg((
cu( tot( cu( personalul( lor( de( muncă,( întrCo( mare( barcă( direct( spre((
marginea( unei( mari( cascade.( Iar( când( ești( atât( de( bolnav( încât((
medicamentele( sunt( singura( ta( soluție,( sau( ai( nevoie( de( bani( atât((
de((mult((încât((te((vei((împrumuta,((le((vei((accepta((ca((soluții((
permanente( și( astfel( vei( muncii( până( nu( mai( poți,( pentru( a( ajunge((
la(zi(cu(ele.((
Știi( ce( se( întâmplă( statistic( cu( cei( care( ajung( să( plătească( în(
totalitate(un(credit?(În(loc(să(se(bucure(că(au(scăpat,(încă(înainte(de(
a(termina(de(plătit,(pornesc(un(altul,(deoarece(obișnuița$este$a$doua$
natură$a$omului!$$
Dar$ oare$ este$ posibil$ să$ rupem$ lanțurile?( NeCau( crescut( din( nou((
suficiente( aripi( pentru( a( ne( înălța( din( groapa( cu( lei?( Un( fapt((
puternic( mediatizat( sCar( putea( să( ne( șocheze:( astăzi$ există$ țări$$
moderne,$ în$ care$ este$ urmată$ de$ o$ pedeapsă$ penală$ decizia$ de$ a$$
demisiona$ sau$ de$ a$ fugi$ de$ la$ locul$ de$ muncă!( În( acest( caz( se( află((
Belarus,( ca( urmare( a( deciziei( președintelui( său,( iar( cei( care( se( vor((
opune( ei,( vor( fi( trimiși( la( munci( forțate( iar( după( ispășirea( pedepsei((
vor( trebui( să( se( întoarcă( la( vechiul( loc( de( muncă!( Are$ oare$ vreo$$
legătură$cu$ceea$ce$tot$am$discutat$în$acest$capitol?$$
Dar( ce( ar( însemna( o( Revoluție?( Și( care( vor( fi( armele( cu( care(
vom(lupta?((
Cărți!( Iată( un( punct( de( sprijin( puternic( de( unde( putem( începe.((
Realitatea( spune( că( 3%) dintre) oameni) citesc,( iar( din( ei,( doar( câțiva((
studiază( dezvoltarea( personală,( restul( având( doar( un( alt( hobby.((
Probabil(că(soluțiile(lumii(de(astăzi(au(fost(ascunse(în(cărți(tocmai((
pentru(ca(doar$aceia$care$le$citesc$să$le$poată$găsi,(spre(deosebire((
(
47((
(
(

de( toți( ceilalți( care( caută$ succesul$ butonând$ telecomanda( ( și(


îngrozinduCse( permanent( de( vremurile( grele( ce( vor( să( vină( peste(
aceia(care(au(timp(să(le(urmărească!((
Pentru( a( începe( de( azi,( este( nevoie( de( a( înțelege( că( Sistemul$ îți$
poate$ lua$ totul,$ mai$ puțin$ ceea$ ce$ gândești,( atât( timp( cât( încă( mai(
poți( auzi( cuvintele) eliberării.( Foartă( multă( lume( ascultă( știrile( și(
valul(de(informații,(dar(nu(aud(ce(spun(ele(cu(adevărat.((
”Toți$trăim$sub$același$cer,$dar$nu$toți$avem$același$orizont.”$$
$
Konrad(Adenauer(C(fost(Cancelar(al(Germaniei((
În( momentul( în( ( care( la( ( televizor( apar( mii( de( pensionari((
plângânduCse( de( modul( în( care( trăiesc,( ar( trebui( să( sărim( ca( arși( de((
pe( scaun( și( să( găsim( o( soluție( diferită( pentru( noi,( oprinduCne( din((
ceea(ce(face(majoritatea(și(pornind(spre(alte(posibile(rezultate.((
Nebunie$ înseamnă$ să$ faci$ în$ fiecare$ zi$ același$ lucru$ dar$ să$ te$
aștepți$ la$ rezultate$ diferite,( așa( cum( a( spus( și( Albert( Eistein,( fapt(
valabil(și(în(ziua(de(azi(și(mult(de(acum(înainte.(Adică,(să(te(școlești(
pentru(un(Sistem(defectuos(care(în(prag(de(pensionare(te(anunță(că(
nu( mai( are( nevoie( de( tine( iar( ceea( ce( ai( făcut( nu( se( mai( pune( la(
socoteală(pentru(ceea(ce(va(urma.((
Deci,( armele( trebuiesc( scoase( încă( de( pe( acum,( iar( librăriile((
golite((de((conținut((valoros((spre((o((dezvoltare((personală((și((
profesională( de( excepție.( Astfel,( încet( dar( sigur,( poți$ să$ crești$$
sămânța$ valorii$ personale$ și$ puterea$ responsabilității.( Este( vorba((
din( nou( de( decizii,( luate$ de$ tine,$ la$ timpul$ tău.( Din( păcate,( oamenii$$
se$ schimbă$ în$ ritmul$ lor,$ nu$ în$ ritmul$ tău$ sau$ al$ meu,$ de( aceea( va((
trebui( ca( să( te( bazezi( doar( pe( tine,( iar( cei( din( jurul( tău( ți( se( vor((
alătura( cel( târziu( atunci( când( vei( avea( rezultate,( dacă( nu( și( mai((
devreme.((
Diferența$ dintre$ un$ angajat$ și$ un$ întreprinzător$ sau$ om$ liber,$$
este$ în$ mentalitatea$ lor.( Cei( din( prima( categorie( au( parte( de((
probabilități(iar(cei(din(a(doua(de(opțiuni.(Este(total(diferit(să(poți((
(
48((
(
(
(
știi(ce(probabil$o$să$ți$se$întâmple$fața$de$ceea$ce$poți$alege$să$ți$se$
întâmple.( ( Dar,( ( fiecare( ( vine( ( cu( ( dezavantajele( ( ei,( ( deoarece( ( în(
momentul(în(care(vrei(să(fii(la(comandă,(este(nevoie(să(știi(că(poți(să(
te(lovești(extrem(de(rău(iar(situația(de(a(nu(îți(lua(salariul(la(final(de(
lună,(devine(poate(un(vis(frumos.((
Pentru( a( controla( riscul( este( nevoie( să( controlăm( variabilele(
care( îl( compun.( Iar( cel$ mai$ simplu$ este$ să$ ne$ controlăm$ mintea,( prin(
cantitatea( și( calitatea( informațiilor( pe( care( le( percepem( cu( ea.(
Trebuie( să$ facem$ alegeri$ extrem$ de$ grele$ și$ total$ împotriva$ valului$
care$ se$ ridică$ în$ fața$ noastră!( Când( toată( lumea( merge( în( stânga,(
este( nevoie( să( tragi( tare( dreapta( și( să( te( aștepți( că( puțini( te( vor(
susține(sau(înțelege(pentru(ceea(ce(ai(decis.((
Iar( cel( mai( important( moment( de( schimbare( poate( fi( atunci((
când( tocmai( teCai( angajat( la( locul( tău( de( muncă.( Este( nevoie( să( știi((
pentru( ce( ești( acolo( și( cu( ce( mentalitate( vei( intra( în( joc.( Majoritatea((
aleg( varianta:( muncesc$ cât$ să$ nu$ mă$ dea$ afară( sau( munca( e((
plictisitoare( așa( că( trebuie( să( fac( în( acest( timp( ceva( distractiv,( cum((
ar(fi(să(verific(contul(de(facebook(sau(alte(rețele(de(socializare.((
Eroul$ locului$ de$ muncă,$ este$ mai$ nou$ cel$ care$ fentează$ cel$ mai$ mult$
posibil$ și$ nu$ este$ prins.( Angajatul( care$ muncește$ mult$ și$ bine$ ori$ îi$
prost$ ori$ nu$ e$ bine!( Din( păcate,( asta( este( realitatea( în( care( se( scaldă(
milioane( de( oameni,( nesatisfăcuți( de( ceea( ce( fac( și( în( timp,( cu(
probleme(mari(financiare.((
Prima(întrebare(a(unui(angajat(veșnic(înrobit(este:(( ”cât$e$$
salariul?”.( Prin( aceste( 3( simple( cuvinte( a( spus( totul( despre( el.((
Întrebarea( corectă( este:( ”ce$ pot$ învăța$ aici$ și$ cum$ mă$ voi$ dezvolta$$
în$ acest$ mediu?”( Încă( aștept( acel( interviu( la( care( potențialul((
angajat((mă((va((întreba((aceste((cuvinte.((Practic,((acesta((va((fi((
următorul(meu(manager,(chiar(dacă(el(nu(știe(asta(încă!((
”(Mulți(indivizi(din(societatea(modernă(sunt(ca(barcagii:(trag(la(vâsle(dar(
stau(cu(spatele(la(viitor.”(
Henry(Coandă(C(inventator((

49((
(
(
(
Cei( care( fug( după( bani,( vor$ continua$ să$ fugă$ până$ vor$ muri,( la((
început( mai( tare,( iar( apoi( nu( vor( mai( putea( încetini( decât( cu( mari((
repercursiuni( financiare.( De( aceea,( este$ total$ în$ ordine$ să$ te$$
angajezi$ undeva,$ dar( nu( pentru( bani,$ ci$ pentru$ un$ mediu$ în$ care$ te$$
poți$ dezvolta$ și$ deveni$ mai$ mult$ decât$ ești.( Dar( mai( ales,( este((
nevoie( de( un( mediu( în( care( să( poți( crește( fără( plafon( și( fără( să((
aștepți( ca( unul( dintre( directori( să( moară( pentru( aCi( putea( lua( locul.((
Sunt( unele( locuri( de( muncă,( în( care( angajații( sunt( instruiți( chiar( și((
pe( partea( de( alimentație( și( sfătuiți( să( facă( sport.( CeCi( drept,( puține,((
deoarece( este( greu( ca( oameni( nedezvoltați( personal( să( o( facă((
pentru(alții.((
Toată( lumea( trebuie( să( înceapă( de( undeva,( $ iar$ cea$ mai$$
importantă$ deprindere$ este$ cea$ de$ $ ( vânzări.( Consider( că( oricine((
dorește( siguranța( locului( de( muncă( trebuie( să$ fie$ capabil$ să$ vândă,((
aproape( orice,( oricui.( Indiferent( de( vremurile( care( vor( să( vină,((
companiile( vor( avea( nevoie( de( încasări,( iar( cei( mai( buni( vânzători((
își( aleg( ei( cu( cine( lucrează,( nu( invers.( Astfel,( poți$ avea$ puterea$ reală$$
de$ a$ alege,( nu( a( fi( ales.( Dar( oare( câte( persoane( sunt( capabile( să((
îndure( lanțul( de( respingeri( generat( de( procesul( de( învățare( al((
tehnicilor( de( vânzare?( Mai( puțini( decât( crezi( sau( de( cât( ar( fi((
nevoie!((
Una$ dintre$ cele$ mai$ nedorite$ slujbe$ este$ cea$ de$ vânzător.$ De((
multe( ori( este( asociată( cu( ideea( de( a( ”sta$ pe$ capul$ omului”( și( de( a((
insista( ( până( ( când( ( acesta( ( renunță.( ( Dar( oare( ( nu( ( asta( ( fac((
nenumăratele( oferte( și( promoții( cu( simțurile( noastre?( Continuu((
suntem( analizați( de( mii( de( camere( video( și( senzori,( pentru( a( ne((
cunoaște( mai( bine( cum( reacționăm( și( cum( alegem( cumpărăturile((
noastre( pentru( a( ne( convinge( data( viitoare( chiar( mai( repede( și( cu((
mai( puțin( efort.( De( aceea,( doar( cei( mai( buni( dintre( vânzători( se( pot((
mândri( cu( ceea( ce( fac( și( pot( deveni( adevărate( valori( care( mișcă((
piața(în(funcție(de(abilitățile(lor.((
(
(
(
50((
(
(
(
Vânzarea( este( plânsul( unui( copil( atunci( când( vrea( atenție( și((
de( asemenea( tăcerea( din( timpul( unei( negocieri( aprinse.( Dar$ dacă$$
nu$ putem$ realiza$ mici$ victorii$ prin$ vânzări$ neînsemnate,$ niciodată$$
nu$vom$marca$marile$goluri.(Așa(că(pornește(de(jos(și(chiar(de(azi.((
În( aria( oricărui( oraș,( poți( găsi( oricând( de( lucru( în( vânzări.( Iar((
când( accepți( acel( loc( de( muncă,( scopul( tău( să( fie( în( a( deveni( cel))
mai) mult) din) acel) mediu,( apoi( pleacă( spre( a( deveni( mai( mult,( dacă((
nu( ai( loc( unde( să( mai( evoluezi( mai( departe.( În( locul( tău,( dacă((
mediu( este( unul( valoros,( aș( accepta( să( lucrez( prima( lună( și( pe((
gratis,( doar( pentru( a( începe.( Apoi,( bazeazăCte( pe( comision,( pentru((
că( acolo( este( valoarea( muncii( tale( reală.( Indiferent( dacă( îți( place((
sau( nu,( perfecționeazăCte( în( vânzări( cât( mai( repede,( deoarece((
indiferent(de(ce(vei(dori(să(faci,(aici$o$să$îți$stea$siguranța.$$
Poate( te( întrebi( ce( legătură( au( vânzările( dacă( tu( ești( un( foarte(
bun( programator.( Una$ chiar$ foarte$ mare!( Puțini( au( fost( acei(
programatori(care(au(știut(să(transforme(ceea(ce(ei(fac(în(ceva(care(să(
fie(pe(placul(publicului.(Iar(cei(care(au(reușit(acest(lucru(au(creat(rapid(
averi( din( asta.( Restul,( au( pregătit( soluții( inovatoare( vândute( în(
numele( lor( de( către( companii( gigant,( rămânând( în( umbra( lor( și(
neavând(parte(de(prea(multă(recunoaștere.((
Cheia( unei( mentalități( corecte( rămâne( decizia( de( a( te( dezvolta((
pe((tine((mai((înainte((de((a3ți((dezvolta((abilități((profesionale.((
Este(nevoie((să((devii((bogat((înainte((să((ai((banii((adecvați((unui(
asemenea( statut,( altfel( chiar( dacă( îi( vei( câștiga( ei( se( vor( pierde(
rapid(și(te(vor(duce((înapoi((la((locul((de((unde((ai((plecat.((Nu(
aștepta( marea( schimbare,( ci( pune( mâna( pe( o( duzină( de( cărți( și(
bagă(mare!(În(timp,(vei(înțelege(de(ce...((
”Dacă( ai( impresia( că( educația( e( scumpă,((
atunci(încearcă(să(vezi(cum(e(ignoranța.”((
Andy(McIntyre((
(
(
(
(
51((
(
(

1.)Azi)sunt)angajat.)Totuși,)în)zece)ani)sunt)milionar.))
) De)la)0!))
Ce(legătură(are(mediul(din(care(pornești(cu(ceea(ce(vei(fi?((
Absolut$ nici$ una.( A( începe( de( la( zero( este( ceva( obișnuit( în( cazul((
multor( persoane( care( acum( domină( lumea( financiară.( Să( luăm( deci((
câteva( exemple( majore:( cel( mai( bogat( om( al( lumii,( Carlos) Slim,( șiCa((
început( cariera( ca( vânzător( în( Mexic,( după( ce( tatăl( său( a( emigrat((
din( Republica( Libaneză( la( vârsta( de( 14( ani.( Warren) Buffet,( cel( mai((
recunoscut( investitor( al( lumii,( a( lucrat( la( începutul( carierei( sale( ca((
vânzător( din( ușă( în( ușă,( oferind( clienților( gumă( de( mestecat,((
diverse( ( reviste( ( și( ( CocaCCola.( ) Larry) Ellison,( ( actualul( ( CEO( ( al((
companiei( de( software( Oracle,( a( fost( adoptat( de( o( familie( din((
America( la( vârsta( de( 9( luni( și( cu( o( valoare( a( averii( la( ora( actuală( de((
41( de( miliarde( de( dolari,( poate( fi( un( alt( exemplu( din( lunga( listă( de((
acest(gen.((
Exemplul( meu( preferat( însă( rămâne( Steve) Jobs,( care( a( fost( dat(
spre( adopție( încă( de( la( naștere( și( care( a( renunțat( la( facultate(
pentru(a3și(urma(visul.((
”$$Nu$ există$ niciun$ motiv$ pentru$ care$ să$ nuFți$ urmezi$ inima.$ Timpul$$
tău$este$limitat,$asa$că$nu$îl$pierde$trăind$viața$altcuiva.$Nu$lăsa$$
zgomotul$opiniilor$altora$să$îți$înăbușe$vocea$interioară.”$$
Steve$Jobs$F$fondator$Apple$$
Ceea( ce( rămâne,( este( dovada( faptului( că( locul$ din$ care$ începi$$
este$ neimportant$ iar( pe) treptele) cele) mai) înalte) ale) succesului) nu))
este) niciodată) înghesuială.( Probabil( cunoști( atâtea( persoane( care((
au( mai( multe( avantaje( decât( tine( pentru( a( ajunge( înaintea( ta((
la(destinație,(dar(ceea(ce(nu(știi(este(că(fiecare(lucru(bun(pe(care((
lCau( primit( fără( să( chinuie( pentru( el,( mai( târziu( își( va( cere( prețul(
cuvenit( indiferent( de( situație.( De( aceea,( poate( chiar$ tu$ ești$ cel$
avantajat( doar( că( deocamdată( întreaga( imagine( este( ascunsă(
ochiului(obișnuit.((
(

52((
(
(
(
De(câte(ori(ai(privit(înapoi(și(ai(constat(că(ceea$ce$ai$considerat$ca$
fiind$o$întâmplare$nefericită$sFa$dovedit$ca$fiind$exact$ceea$ce$ai$avut$
nevoie$pentru$a$evolua$spre$scopul$tău!$$
Fiecare( întâmplare( poate( părea( ca( nefiind( ceea( ce( îți( dorești( dar(
este(doar(ceea(ce(ai(nevoie(pentru(a(păși(mai(departe(pe(calea(pe(care(
ai(decis(să(ajungi(spre(destinația(mult(visată.((
A( fi( angajat( este( chiar( un( lucru( bun( atunci( când( ai( un( plan( bine((
pus( la( punct( pentru( următorii( zece( ani.( Consider( că( este$ nevoie$ de$$
10$ ani$ pentru$ a$ putea$ crea$ o$ mentalitate$ corectă( și( a( putea( răzbi((
prin( jungla( de( păreri( și( preconcepții( negative.( Cei( mai( buni( oameni((
dintrCun( domeniu( au( petrecut( 10.000) de) ore( înainte( de( a( putea( fi((
considerați( profesioniști( cunoscuți.( De( aceea,( cu( 3( ore( pe( zi,( întrCun((
an( ai( adunat( 1000( iar( în( zece( tot( ceea( ce( ai( nevoie( pentru( a( deveni((
ceea( ce( tu( consideri( că( meriți.( Doar( că( 3( ore( pe( zi( nu( este( foarte((
puțin,( iar( dacă( azi( sari( peste( ele,( mâine( sCar( putea( să( nu( ai( timp((
pentru(a(le(recupera.((
Primii$5$ani$o$să$fie$cei$mai$grei.(Aici,(prietenii(și(familia(din(jurul((
tău( nu( sunt( acolo( unde( vrei( să( ajungi( și( deci( vor( considera( că( ceea((
ce( faci( este( o( totală( nebunie.( Orice( vei( face( împotriva( Sistemului((
va( fi( considerat( astfel.( Nu( te( opri,( continuă!( Poate( că( cel( mai( bun((
lucru( pe( care( vei( putea( să( îl( oferi( lor( este( chiar( această( mare((
diferență( față( de( ceea( ce( ei( au( ales( să( facă.( Neînțeles( și( criticat,( te((
vei( ( înălța( încet,( ( vei( ( mai( ( aluneca( ( puțin,( ( dar($ permanent$ $ cu$$
privirea$înainte$spre$destinație.$$
”Nebunul$care$perseverează$în$nebunia$lui$va$deveni$înțelept!”$$
William(Blake(C(scriitor,(pictor(englez((
Cel( mai( frumos( lucru( pe( care( îl( vei( câștiga( încă( de( la( început((
este( viziunea,( inamicul( Sistemului.( Ea( a( fost( de( la( început( cu( tine( și((
chiar( dacă( de( mic( ai( dorit( multe( și( sCau( îndeplinit( puține,( este( ceva((
mai( rău( decât( a( avea( speranțe( false,( iar( acest( lucru( este:( Nici$ o$$
Speranță!$ Cei$ care$ șiFau$ pierdut$ speranțele$ au$ sufletul$ uscat,( iar((
indiferent(de(vârsta(lor,(ei(sunt(de(mult(morți,(doar(că(mai(amână((
(
53((
(
(
(
puțin( până( vor( fi( și( îngropați.( Care( este( motivația( de( a( te( scula( din((
pat( dimineața( și( de( a( te( pune( seara( la( loc?( O( rată( la( bancă( ce((
așteaptă( să( fie( plătită( sau( chiria( de( luna( trecută?( Dacă$ nu$ există$$
suficient$ egoism$ în$ a$ pune$ ceva$ deoparte$ și$ pentru$ tine,$ este$ deja$$
prea$târziu.$$
Prima( dată,( omul( trebuie( să( își( recupereze( visurile) prăfuite( din((
copilărie( și( să( le( reactualizeze( poate( la( ceva( mai( mult.( Iar( chiar( dacă((
pe$ termen$ scurt$ va$ supraevalua$ ceea$ ce$ poate$ obține,( în( timp,( va((
observa( că( a$ subevaluat$ cu$ mult$ ceea$ ce$ a$ îndeplinit.( Apoi,( stima( de((
sine( are( locul( ei( cuvenit,( alături( de( un( orgoliu( sănătos( care( să( nu((
tușească( ( la( ( primul( ( refuz.( ( Egoismul( este( o( altă( trăsătură((
caracteristică( omul( de( succes,( dar( trebuie$ folosit$ spre$ creștere$ nu$$
lăcomie.( Totuși,( la( început( ajutăCte( pe( tine,( ținând) cont) de))
zeciuială,( atât( de( folositoare( progresului( financiar.( Atât( este( nevoie((
să( știi.( Restul( sunt$ doar$ fapte,( care( așteaptă( să( fie( materializate( de((
către(cei(care(au(curajul(necesar!((
”Te$îmbogățești$prin$ceea$ce$dăruiești$și$îți$îmbogățești$$
$ însăși$putința$de$a$dărui$din$nou.”$$
Antoine(SaintCExupery(C(scriitor(și(pioner(al(aviației((

Încă( nu( teCam( convins?( Poate( că( nici( nu( trebuie( să( fac( eu( acest(
lucru,( deoarece( nu( acesta( a( fost( scopul.( Avem( multă( muncă( mai(
departe,( în( capitolele( care( urmează.( Iar( când( spun( muncă,( asta( și(
este:( pentru( mine( de( a( scrie( și( transmite( o( informație( suficient( de(
eficientă( și( surprinzătoare( pentru( a( putea( penetra( cortina( de(
beton( a( minții( tale,( îndelung$ încercată$ de$ cantitatea$ exagerată$ de$
concepții$și$opinii$opuse$succesului.$$
Astăzi,( de( multe( ori,( când( încep( a( vorbi( despre( succes,( mulți((
dau( din( cap( aprobator( că( știu( ei( cum( stă( treaba( iar( de( abureli( este((
țara( plină;( fapte$ vor,$ bani$ siguri$ și$ succes$ garantat!( Încă( se((
studiază( pentru( a( se( inventa( așa( ceva,( doar( că( deocamdată,( fiecare((
are( ceea( ce( a( decis( poate( inconștient,( cu( mult( timp( în( urmă,( că( va((
avea.(NuCți(place(povestea(asta,(atunci(treci(la(muncă(și(fi(o(rotiță(în(

54((
(
(

plus(din(mecanismul(Sistemului.((
Voi( încheia( acest( capitol( cu( a( te( provoca( din( nou( în( a( decide((
care) este) valoarea) ta:( 300( de( euro( pe( lună( înmulțiți( cu( 40( de( ani((
adică( 144.000) ) de) euro,( sau( mai( multe( milioane( din( aceeași((
monedă?((
Mai( demult,( acești( bani( erau( plătiți( pentru( noi,( iar( în( schimbul((
muncii( primeam( mâncare,( cazare( și( un( trai( decent.( Astăzi,( ne((
îndatorăm( la( bănci( și( plătim( sănătatea( pierdută( în( anii( greu((
încercați( de( muncă.( Din( 144.000( euro,( jumătate( merg( pe( mâncare,((
o( altă( mare( parte( merg( pe( susținerea( locului( în( care( stăm,( iar((
maxim(10%(ne(rămân(pentru(ceea(ce(ne(dorim,(adică(mai(puțin(de((
15.000( euro.( Nu( este( de( mirare( că( accesul( la( frumos( este( atât( de(
exclusivist,( și$ doar$ aceia$ suficient$ de$ nebuni$ pentru$ a$ crede$ că$ pot$
reuși$să$rupă$barierele,$$sunt$aceia$care$chiar$o$și$fac!$$
Cea) mai) bună) veste) este) că) poți) decide.( Chiar$ tu,$ începând$ de$
azi.( În( a( nu( decide,( stă( tot( o( decizie,( cea( mai( greșită( dintre( ele,(
deoarece( dacă( tu( nu( decizi,$ altcineva$ o$ va$ face$ pentru$ tine,$ iar$
altcineva$ nu$ are$ planuri$ prea$ bune$ pentru$ tine.( Deci( decide( azi( cel(
care(vei(fi(în(zece(ani:(sclav(sau(erou?((
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
55((
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

56((
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

57((
(
(
(
(
(
CAPITOLUL)IV))
CONTROLEAZĂIȚI)AFACEREA)/)VIAȚA))
)
)
”Oamenii$nu$sunt$prizonierii$sorții,$ci$doar$ai$propriei$minți”.$$
Franklin(D.(Roosevelt(C(al(32Clea(președinte(al(USA((

Poți$ să$ deții$ controlul$ întrFun$ mediu$ controlat?$$


Sigur!((
Dar( este( nevoie( să( treci( numeroase( teste( pentru( a( urca( pe( scara(
ierarhiei( celor( care( conduc( Sistemul.( Important( este( ca( acest(
Sistem( să( fie( condus( de( aceia( care( sunt( suficient( de( buni( pentru( a(
scăpa( de( el( iar( apoi( de( aCi( da( o( nouă( direcție.( Tocmai$ cei$ care$ se$
supun$lui$sunt$aceia$care$vor$fi$distruși$de$el.$$
Primul) test) este) cel) al) problemelor.( Fiecare( din( noi( are((
întotdeauna( probleme( și( dintre( toate,( una( este( majoră.( Credem( că((
ceea( ce( noi( avem( de( înfruntat( este( cel( mai( important( lucru( iar((
modul( în( care( avem( capacitatea) de) a) reacționa( la( aceste( situații((
decide$stilul$în$care$ne$controlăm$atât$afacerea$cât$și$viața.$$
Trebuie( știut( că( noi( am( fost( creați( cu( o( minte) extraordinară.( Ea((
scanează$ la$ fiecare$ pas$ toate$ potențialele$ pericole( care( ne( pândesc((
tocmai( pentru( a( ne( păzi( de( ele.( De( aceea,( chiar( posibilități( infime( se((
transformă( în( reale( mari( dezastre.( Deci,( conștientizează( faptul( că((
întotdeauna( mintea$ ta$ va$ scana$ tot$ universul$ prin$ care$ treci$ și$ va$$
găsi$$permanent$$noi$$și$$noi$$posibile$$situații$$ce$$îți$$pot$$afecta$$
bunăstarea$personală,$cunoscute$sub$numele$de$:(probleme!((
În( momentul( în( care( cedezi( controlul( lucrurilor( pe( care( nu( le(
poți(controla,(te(ridici(deasupra(lor!((
(
(
58((
(
(
(
De( aceea,( chiar( de( azi( Decide( în( a( schimba( folosirea( cuvântului((
problemă( cu( provocare!( Provocările( ne( trezesc( de( multe( ori((
ambiția( și( dorința( de( a( le( rezolva.( Dar( ține( minte,( odată( cu((
rezolvarea( micilor( provocări,( va( trebui( să( te( pregătești( pentru((
rezolvarea( marilor( provocări.( Dar( cu( cât( mai( mari( vor( fi( provocările((
pe( care( le( vei( controla( și( rezolva,( cu( atât( mai( mare( va( fi( și( afacerea((
ta(care(va(decide(modul(în(care(vei(trăi(viața(pe(care(o(ai.((
Cei$ care$ fug$ de$ provocări$ mari$ pică$ în$ plasa$ problemelor$ mici.((
Iar( dacă( ai( lucruri( mărunte( de( rezolvat,( nu( vei( avea( timp( pentru((
cele(mari.((
(
”Libertatea(înseamnă(să(fim(responsabili(pentru(noi(înșine”.((
( Friedrich(Nietzsche((

Tot(ce(se(întâmplă(azi(în(viața(ta(este(spre(binele(tău!(Și(tot(ce(ți(
se( va( întâmpla( pe( mai( departe.( Iar( în( momentul( în( care( vei(
accepta( acest( lucru,( vei( putea( prelua( contrul,( fiind( tu( cel( care( a(
decis(ca(situațiile(să(se(întâmple(astfel.((
Are) puțină) importanță) ceea) ce) ți) se) întâmplă,) dar) are) toată)
importanță)cum)reacționezi)la)ceea)ce)ți)sIa)întâmplat!))

3.)9)din)10)afaceri)eșuează)în)primii)5)ani.))
) Pardon,)5)luni...))
În((ultimele(( 3((luni,((respectiv((septembrie,((octombrie((și((
noiembrie,( au( fost( înființate( în( România:( 9319,( 8278( respectiv((
12094( companii( adică( o( medie( de( 330) de) noi) înființări) zilnic.( Pe( an((
sunt( aproximativ( 120.000( de( noi( începuturi( iar( în( 22( de( ani( de( când((
am(primit(undă(verde(la(capitalism(sunt(2.650.000)de)firme.((
Realitatea( este( că( avem( în( funcțiune( doar( 633.000( de( afaceri(
deși( ar( trebui( să( fie( mult( mai( mult.( Iar( din( acestea,( în$ cazul$ la$ peste$
80%,$afacerea$nici$măcar$nu$a$început.$$
$

59((
(
(
(
În( România( avem( 16528( de( milionari,( adică( unul( la( 1331( de((
persoane.( Dintre( aceștia,( mulți( sunt( considerați( milionari( datorită((
averilor( moștenite( sau( a( proprietăților( rămase( în( proprietatea( lor.((
O( statistică( a( celor( care( pornesc( afaceri( de( la( zero( și( ajung( milionari((
ar( arăta( un( procent( de( sub( 10( %( succes,( adică) unul) la) 13310))
persoane.))
Bun,( ajunge( cu( numerele,( haideți( să( vedem( ce( vor( ele( să( spună:((
matematic( vorbind,( dacă( în( România( avem( 22( de( millioane( de((
locuitori,( putem( considera( statistic( că( tot( al( optulea( om( a( încercat((
măcar( odată( în( viața( lui( să( ( înceapă( un( business( în( ultimii( 22( de( ani.((
Sigur,( unii( deschid( mai( multe( afaceri,( nu( decât( una,( dar( tot( statistic((
vorbind,( o$ persoană$ care$ dă$ cu$ capul$ puternic$ de$ zid,$ se$ ferește$ a$$
doua$ oară$ să$ mai$ sară$ spre$ el.( Putem( considera( o( medie( maximă( că((
din(16(români,(unul(a(încercat(pornirea(unei(afaceri.((
Dar( cum( rămâne( cu( cei( doar( câțiva( milionari( care( au( reușit( să((
depășească( pragul( de( 1( milion( de( euro?( Dacă( doar( 1( din( 1331((
reușesc,( ce( se( întâmplă( cu( ceilalți( 1330?( Simplu:( devin( angajați( la((
propria( firmă( și( muncesc( mai( mult( decât( toți( ceilalți( salariați( ai( lor,((
având(în(spate(și(toate(riscurile(la(care(este(expusă(activitatea(lor.((
Brusc( statistica( de( 9( din( 10( companii( care( pică( în( primii( 5( ani(
devine( prea( optimistă,( iar( adevărul( este( că( majoritatea$ sunt$
falimentare$înainte$de$a$le$fi$aleasă$denumirea.$$
Întotdeauna( miCa( plăcut( să( lucrez( cu( tinerii,( deoarece( au( parte((
de( foarte( mult( optimism( care( se( revarsă( în( activitatea( pe( care( o( fac((
și( în( energia( pe( care( o( debordează.( Doar( că,( acești( tineri( nu( au( avut((
parte( de( suficiente( experiențe( pentru( a( ști( și( cealaltă( parte( a((
poveștii,( cea( în( care( necunoscând( aceste( numere,( cred( că( dacă( vor((
suficient( ( să( reușească( o( vor( și( face,( indiferent( de( provocări.( Sigur,((
este( o( gândire( foarte( sănătoasă,( doar( că( în( timp,( uneori( mult( timp,((
dacă( vor( rezista( suficient( și( nu( vor( renunța( la( aceste( convingeri,((
abia(atunci(vor(reuși.(Dar(în(timp,(nu(peste(noapte(sau(zi.((
(
(

60((
(
(
(
Când( colaborez( cu( persoanele( tinere( de( mai( mult( timp( sau((
tinere( de( foarte( mult( timp( (cunoscute( și( sub( numele( de( persoane((
mai( în( vârsta),( am( parte( de( multă( experiență( și( învăț( din( realizările((
și( eșecurile( lor.( ÎntrCadevăr,( puține( sunt( acelea,( suficient$ de$ diferite,$$
încât( sufletul( lor( să( fii( rămas( tânăr( și( mereu( pregătit( pentru((
următoarea( încercare.( Consider( că( tot( acestea( sunt( cele( care( încă((
trăiesc( cu( adevărat( și( pot( simți( emoțiile( zilei( bucurânduCse( cu((
adevărat(de(momentele(frumoase(prin(care(trec.((
Când$ o$ persoană$ cu$ experiență$ se$ întâlnește$ cu$ o$ persoană$ cu$
bani,$după$acea$întâlnire,$persoana$cu$experiență$pleacă$cu$bani$iar$cea$
cu$bani$pleacă$cu$ceva$experiență.$$
Tu)care)dintre)ele)ești?))
Povestea( merge( mai( departe( și( spune( că( ai$ nevoie$ de$ atâția$
bani$să$$pierzi$pentru$a$reuși$încât$să$ai$destul$timp$să$înveți$modul$în$
care$ îi$ faci.( Deci,( este( total( în( ordine( să( lucrezi( la( un( loc( de( muncă(
considerat( cât( de( cât( sigur( și( să( te( îmbunătățești( mereu,( iar( pe(
lângă( serviciu,( să( încerci( tot( felul( de( variante( de( aCți( porni((
afaceri,(până(când(una(dintre(ele(va(reuși!((
Două(mari(motive(pentru(care(regula(de(9(din(10(este(valabilă:((
2.$Prea$multe$pregătiri$pentru$prea$puțină$muzică$$
1.$Profesioniștii$sunt$buni$acolo$unde$au$devenit$profesioniști$$
Să(începem(cu(prima:((
Prea)multe)pregătiri)pentru)prea)puțină)muzică))
Ai( o( idee( care( crezi( că( o( să( meargă?( Cel( mai( bun( test( al( acelei(
idei(este(să(o(pornești.((
Cum?) Nu) ai) bani?( Păi( dacă( ideea( este( atât( de( bună,( caută( pe(
cineva( care( are( și( convingeCl( să( te( împrumute!( Sau( începe( în(
parteneriat(cu(el.((
(
(

61((
(
(
(
Cum?))Nu))știi))să))convingi((sau((să((îți((expui((întrCun((mod(
profesionist( ideea?( Acum( pare( să( aibe( mai( mult( sens( capitolul( în(
care(am(vorbit(despre(vânzări?!((
Concluzia( este( simplă:( găsește$ soluții$ și$ dăFi$ drumul.( Indiferent((
ce( o( să( se( întâmple( este( mai( bine( decât( nimic.( Chiar( indiferent!((
Dacă( vei( intra( în( datorii,( dar( îți( vei( susține( spiritul( luptător,( vei( reuși((
să(plătești(tot(și(să(afli(că(toți(oamenii(de(succes,(chiar(toți(cei(care((
au( pornit( de( jos( și( au( realizat( lucruri( mari,( după( ceva( timp,( au( picat((
pentru( a( se( ridica( din( nou,( acum( cu( experiența( de( a( știi( ce( să( nu( faci((
pentru( a( sta( în( picioare.( Steve) Jobs( a( fost( dat( afară( din( propria((
companie( de( pe( poziția( de( Director( Executiv,( Jim) Rohn( a( ajuns((
milionar( iar( în( trei( ani( a( pierdut( totul,( Robert) Kiyosaki( a( pierdut((
prima( lui( afacere( cu( portofele( de( nailon,( Thomas) Bata( a( dat((
faliment(imediat(după(ce(șiCa(început(afacerea(cu(pantofi.((
”Câteodată$viața$te$lovește$în$cap$cu$o$cărămidă.$$
Nu$îți$pierde$speranța$indiferent$de$situație!”$$
Steve(Jobs(C(fondator(Apple((
Cu( toate( acestea,( după( marea( lor( cădere,( toți( au( devenit( mai((
mult( decât( au( fost:( Steve) Jobs( a( ridicat( numele( de( Apple( ca( fiind((
cel( mai( valoros( brand( din( lume,( Jim) Rohn( a( ajuns( unul( dintre( cei((
mai(influenți(((și(((apreciați(((lectori,())Robert)))Kiyosaki(((este((
recunoscut( ca( fiind( consilierul( numărul( 1( în( investiții( financiare( și((
Thomas)Bata(a(ridicat(un(imperiu(având(cea(mai(mare(companie(de(
pantofi(din(lume(cu(peste(80.000(de(angajați(și(activitate(în(44(de(țări.(
Iar(astfel(de(exemple(putem(găsi(cu(sutele!((
Indiferent( dacă( tu( crezi( că( ai( totul( pregătit( sau( nu,( dăCi( drumul!((
Oricum( vei( avea( o( grămadă( de( lucruri( de( ajustat( pe( parcurs,( așa( că((
de( ce( să( mai( pierzi( bani( și( timp( cu( teoria( când( poți( simți( exact( ce((
merge(sau(nu!((
Profesioniștii)sunt)buni)acolo)unde)au)devenit)profesioniști))
Sunt( numeroase( exemplele( când( persoane( care( au( devenit((
extrem(de(bune(întrCun(domeniu,(se(decid(la(un(moment(dat(că((
(
62((
(
(
(
ceea( ce( fac( ei( este( tot( ceea( ce( este( nevoie( pentru( a( face( o( afacere((
să( meargă,( fără( să( știe( că( ei( sunt( și( au( devenit( buni( întrCun( mediu((
atent( ajustat,( cu( reglaje( mici( și( numeroase,( ascunse( privirii( omului((
obișnuit.((
Cel( mai( simplu( exemplu( este( cel( al( unui( programator( care( simte((
că( poate( mai( mult( și( care( pleacă( de( la( compania( la( care( lucrează((
pentru( a( lucra( pe( cont( propriu,( neștiind( că( ceea( ce( el( face( este((
maxim( 50%( din( ceea( ce( trebuie( să( facă( pentru( a( avea( astfel( de((
rezultate.( Dacă$ ești$ bun$ în$ ceea$ ce$ faci$ este$ și$ pentru$ că$ nu$ mai$ faci$$
altceva( iar( focusul( tău( este( doar( întrCun( singur( loc( în( timp( ce((
mintea( ta( rotește( gânduri( care( au( legătură( doar( cu( ce( ai( nevoie((
pentru(activitatea(ta.((
Brusc,( micul( nostru( om( de( afaceri,( plin( de( idei( pentru( noi((
programe( și( soluții( de( a( face( bani,( se( confruntă( cu( birocrația( de( a((
porni( o( firmă( și( a( o( face( să( funționeze( legal.( Apoi,( dacă( reușește( să((
facă( față( acestor( lucruri,( mai( trebuie( să( poată( concura( cu( prețurile((
extrem( de( scăzute( ale( companiilor( gigant( care( folosesc( sedii( offC(
shore( în( care( plătesc( 50( de( cenți( pe( oră( pentru( aceeași( muncă((
pentru( care( el( cere( 15( dolari.( Iar( dacă( apucă( să( prindă( câțiva( clienți,((
trebuie(să(știe(arta(vânzării,(pentru(a(face(o(afacere(profitabilă,(iar(în(
timpul( rămas( să( lucreze,( să( fie( suficient( de( eficient( pentru( a( nu( fi(
depășit( de( un( tânăr( care( stă( în( fața( calculatorului( din( plăcere,( și(
oferă(aceleași(sevicii(de(două(ori(mai(ieftine(și(rapide,(dar(fără(factură(
sau(alte(complicații.((
La( fel( este( și( cazul( unor( bucătari( care( decid( să( deschidă( un((
restaurant( fără( să( aleagă( mai( întâi( locul( în( care( doresc( să( fie((
profesioniști.( ( Cei( ( care( ( lucrează( ( în( ( construcții( ( încep( ( firme( ( de((
construcții,( medicii( deschid( spitale,( iar( vânzătorii( cu( amănuntul((
deschid( magazine.( Doar( că( în( timp( ce( ei( cred( că( știu( tot( ce( au((
nevoie( pentru( a( fi( prosperi,( se( avântă( spre( un( nou( job,( acela( de((
manager( și( profesionist( în( business,( nicidecum( în( profesia( pe( care((
au(dusCo(la(nivel(înalt.((
(
(
63((
(
(
(
Deci,(soluția(este(simplă:(ce)ești?(Manager)sau)profesionist?(Nu(
este(una(din(ele(mai(bună(decât(cealaltă,(ci(doar(una(dintre(ele(mai((
potrivită( ( pentru( ( tine( ( decât( ( cealaltă,( ( facilitând( ( astfel(
ascensiunea(ta(spre(scopurile(dorite.((
”A$alege$ceea$ce$vrei$să$faci$și$când$să$faci$acel$lucru,$este$un$act$de$creație.”$$
Peter(Alexander(McWilliams((
Apoi,( după( ce( decizi( cu( exactitate( ce( ți( se( potrivește,( lucru( pe(
care( îl( recomand( abia( după( parcurgerea( în( citire( a( minim( 30( de(
cărți( de( dezvoltare( personală( și( profesională,( găsește( cealaltă(
jumătate,( managerul( sau( profesionistul( potrivit.( Nu( este( un( proces(
ușor,(dar(nici(să(reușești(acolo(unde(mii(au(dat(greș.((
Cheia) este) echilibrul.( Iar( pentru( asta( este( nevoie( de( mai( multe((
persoane( care( să( îl( țină( pe( umeri( solizi,( astfel( încât( nici( mâine,( nici((
peste( un( an,( stabilitatea$ afacerii$ tale$ să$ nu$ fie$ compromisă$ de$ chiar$$
aceia$ care$ o$ compun.( Iar( acesta( poate( fi( cel( mai( dificil( scop( de((
îndeplinit!( Deoarece( pentru$ a$ atrage$ persoane$ de$ calitate$ în$ viața$$
ta,$ tu$ trebuie$ să$ fii$ întâi$ de$ o$ mare$ calitate,( iar( cine) se) aseamănă))
întotdeaună) se) adună,) în( timp( ce( cine( nu( se( aseamănă,( se((
desparte.( Poate( și( din( această( cauză,( îți$ vei$ pierde$ 90%$ din$ toți$$
prietenii$ pe$ care$ îi$ ai$ astăzi,( în( cazul( în( care( nu( ești( deja( un( om( de((
succes!((

2.) Nu) este) știință) nucleară,))


decât)reguli)aplicate)corect))
”Succesul$ vine$ de$ obicei$ la$ cei$ care$ sunt$ prea$ ocupați$ săFl$ caute”.$$
$ Henry(David(Thoreau$F$filosoz,(scriitor,(naturalist(american((

Cum( aș( putea( scrie( despre( succes( fără( a( ține( cont( că( modul( în((
care( eu( am( ajuns( a( conduce( mai( multe( activități( și( a( deține( active,( a((
fost( unul( extrem( de( simplu,( acela( de( a( începe( cu( peste( 9( ani( în((
urmă,( o( activitate( de( genul( MLM,( în( care( am( intrat( fără( experiență,((
viziune( și( bani.( Tot( timpul( am( știut( că( o( să( fiu( bogat,( dar( abia( prin((
anii(terminali(ai(liceului,(am(simțit(un(fior(rece(pe(șira(spinării(la((
(
64((
(
(
(
gândul(că(în(curând(o(să(termin,(și(chiar(dacă(voi(termina(mai(târziu(și(
facultatea,( tot( va( trebui( în( final( să( mă( angajez,( departe( de(
visurile(mele(de(a(trăi(prosper.((
Poate( că( pentru( unii( visul( corect( a( fost( cheia( prin( care( au((
pătruns( pe( ușa( succesului.( Pentru( mine( însă,( cea( mai( mare((
motivație( a( fost( locul( din( care( plecam( în( fiecare( zi( și( mă( întorceam((
înapoi.( Nu( am( fost( niciodată( sărac( sau( fără( cele( necesare.( Doar((
departe( de( imaginile( pe( care( eu( le( vizualizam( că( voi( trăi.( Iar( când((
vedeam( rezultatul( oferit( de( Sistemul( actual,( eram( îngrozit( că( și( eu,((
cândva( voi( trăi( și( oferi( familiei( mele( doar( aceste( lucruri,( care((
majoritatea(le(are(și(le(acceptă.((
Aș( vrea( să( spun:( Noroc( cu( acel( seminar( la( care( am( participat.((
Dar( nu( este( deloc( vorba( de( noroc.( Peste( 2000( de( discuții( unu( la( unu((
cu( persoane( pe( care( nu( le( cunoșteam( și( care( în( majoritatea((
cazurilor( mă( refuzau( sau( amânau,( nu( are( nimic( în( legătură( cu((
norocul.( În( primile( 3( luni( de( activitate( am( avut( peste( 120( de((
întâlniri( din( care( am( făcut( o( singură( vânzare.( Venitul( total( pentru((
primii( doi( ani( întregi( de( activitate( a( fost( de( aproximativ( 1000( lei.((
Dacă( nu( eram( ținut( de( părinți( cu( cele( necesare,( nu( aș( fi( avut( din( ce((
să(mănânc!((
Dar( ceea( ce( majoritatea( nu( văd,( este( că( la( început( în( orice( vei((
face,( sau( vii( cu( experiență( de( altundeva,( sau( plătești( bani( și( durere((
pentru( a( o( dobândi.( Apoi( totul( devine( din( ce( în( ce( mai( ușor( și( clar.((
Apoi$deschizi$larg$ochii$și$te$bucuri$de$noua$lume$pe$care$o$vezi,$$
ascunsă$ privirii$ omului$ obișnuit.( Poate( că( acesta( este( cel( mai((
frumos( și( valoros( câștig( pe( care( îl( ai( atunci( când( trăiești( primele((
succese.(Speranța(învie(din(nou,(iar(cu(ea(,(începe(o(((nouă((
primăvară(în(viața(ta(și(a(celor(foarte(apropiați(ție.((
Cu( toate( acestea,( nu( doresc( să( rezum( posibilitatea( de( a( atinge((
prosperitatea( doar( celor( care( încep( activități( MLM.( Este( mult( mai((
răspândit((exemplul((celor((care((reușesc((din((afaceri((clasice,((și((
consider(că(în(viitor,(chiar(se(va(mări.(Doar(acele(afaceri(care(vor((
(

65((
(
(
(
avea( suficientă( putere( de( a( se( actualiza( noilor( trenduri,( ca( social((
media( și( online( shopping,( vor( putea( face( pasul( următor.( Iar( cu((
timpul,(acești(pași(vor(fi(din(ce(în(ce(mai(des(călcați(și(din(ce(în(ce((
mai(mari.((
Statistica( celor( care( încep( o( activitate( de( rețea,( indiferent( care((
ar( fi( sistemul( la( baza( ei,( MLM( clasic,( binar,( circular,( miniCfranciză((
sau( alte( denumiri( și( forme,( regula( rămâne( valabilă:( în$ primele$ 3$$
luni,$ renunță$ peste$ 90%$ din$ cei$ care$ sFau$ înscris$ iar$ în$ primul$ an,$$
peste$ 90%$ din$ cei$ care$ au$ rămas$ după$ primele$ 3$ luni.$ Se( pare( că( nici((
aici( nu( sunt( numere( prea( pozitive( pentru( cei( care( vor( să( scape((
ușor.((
Mulți(chemați((la(masa(marilor(afaceri),(puțini)aleși!((
Consider( că( pentru( a( avea( succes,( este( nevoie( de( 3) lucruri.(
Atât.( Restul( vine( de( la( sine,( odată( cu( experiența( și( rezultatele( ei.(
Explicația(lor(este(conținutul(unei(alte(cărți,(deci(trebuie(să(aștepți(a(
le(cunoaște(cu(altă(ocazie.((
Totuși,( doar( pentru( tine( și( doar( acum,( am( să( îți( fac( o( ofertă((
personală.( Dacă( eu( ți( le( voi( dezvălui,( ca( urmare( a( studierii( mai((
multor( zeci( de( activități( și( sute( de( mii( de( euro( pierduți,( tu( vei( ține((
cont(de(ele,(măcar(în(cazul(primei(afaceri(care(îți(vine(în(cale.((
De$acord?$$
Ele( sunt:( LiderI) Sistem) I) Produs.((
Lider))
Nimic( nu( îți( influențează( mai( mult( gândirea( ca( cercul( de((
persoane( cu( care( îți( petreci( cea( mai( mare( parte( din( timpul( tău.( De((
aceea,$ fi$ atent$ pe$ cine$ alegi$ să$ îți$ fie$ lider,( pentru( că( în( puțin( timp,((
acea$$persoană$$vei$$deveni$$tu!((Poate((nu((exact,((dar((foarte((
asemănător.( Îți( place( de( cel( care( te( conduce( și( care( a( creat((
activitatea( pe( care( o( începi?( Îți( dorești( să( ai( viața( lui?( Nu( doar( ceea((
ce( spune( el( că( are( și( face,( ci( mai$ important$ este$ ceea$ ce$ a$ devenit!((
Este(el(o(persoană(echilibrată,(care(are(o(familie)fericită,(o((
(
66((
(
(
(
sănătate( bazată( pe( obiceiuri( alimentare( corecte( și( o( evoluție)
continuă(prin(cărți(și(seminarii?(Dacă(da,(aș(dori(și(eu(să(cunosc(și(să(
am(în(jurul(meu(o(astfel(de(persoană.(Dacă(nu,(opreșteFte$din$a$mai$
negocia$cu$viitorul$tău$și$mergi$mai$departe!(Indiferent(cât(de(bună(
este(afacerea,(sistemul(sau(produsul(ei,(în(final(vei(câștiga(totul(cu(
prețul(de(a(te(pierde(pe(tine(însuți!((
”Istoria(rasei(umane(este(de(fapt(biografia(liderilor(ei.”((
( Thomas)Carlyle(C(istoric(scoțian((
Sistemul))
Un( lider( potrivit,( poate( crea( un( sistem( pe( măsură,( în( timp( ce((
liderul( greșit,( se( poate( baza( pe( termen( scurt( pe( sistem,( dar( pe((
termen( lung,( obiceiurile( sale( greșite( îl( vor( da( de( gol.( De( aceea,( după((
alegerea( liderului,( verifică$ sistemul.( Foarte( multe( oportunități( au((
nevoie( de( mai( mult( decât( un( produs( excepțional,( este( nevoie( de( o((
logistică( a( acelui( produs( și( de( o( strategie( suficient( de( potrivită((
pentru( ca( produsul( să( ajungă( în( mintea( potențialilor( consumatori.((
Doar( o( publicitate( anostă( la( televizor( sau( radio( nu( o( să( îți( crească((
afacerea( și( nici( nu( va( face( mai( mult( decât( ar( putea( o( adiere( caldă( să((
influențeze(un(ghețar.((
Ia( lucrurile( cât( se( poate( de( real.( Vorbește( cu( oamenii( care( fac(
deja( ceea( ce( dorești( tu( să( începi,( și( nu( doar( cei( foarte( entuziasmați(
care( sunt( în( culmea( succesului( lor( sau( a( unui( început( optimist( și( de(
termen( scurt.( Consideră( studiul( de( piață( ca( fiind( un( instrument(
extrem( de( eficient,( gândește( abia( după( ce( ai( adunat( suficiente(
fapte,(nu(păreri,(legate(de(ceea(ce(dorești(să(începi.((
Produs))
Pentru( mine,( atât( timp( cât( acel( produs( face( bine( celor( cărora( îl((
vând,( este( un( produs( suficient( de( bun.( Chiar( nu( are( importanță( ce((
vinzi( atunci$ când$ o$ faci$ spre$ prosperitatea$ altora,( deoarece( nu((
există( încă( o( soluție$ mai$ sigură$ spre$ succes$ decât$ aceea$ de$ a( găsi( o((
cale(spre(a(servi(pe(cei(mulți.(Cu(cât(va(trece(timpul,(cu(atât(vor((
(
(
67((
(
(
(
apărea( alte( și( alte( produse( miraculoase( care( fac( minuni( în( viața((
noastră( și( chiar( dacă( ieri( trăiam( fericiți( și( mulțumiti,( de( azi( aflăm( de((
cine(știe(ce(lipsuri(pe(care(le(avem(și(de(care(nu(am(fost(conștienți.((
Deci,( ce( rost( are( să( ne( pierdem( timpul( în( a( verifica( produsul(
atunci( când( acesta( este( conceput( de( liderul( greșit( sau( se( regăsește(
întrCun(sistem(profitabil(doar(unei(singure(părți.((
(
”Pentru$a$câștiga$ceea$ce$merită$să$ai,$sFar$putea$$
$ să$fie$nevoie$să$renunți$la$tot$ceea$ce$ai$deja”.$$
Bernadette(Devlin(C(activist(politic((

Este( simplu( în( a( păși( spre( drumul( abundenței?( Eu$ consider$ că$$
da!( Tot( ce( ai( nevoie( este( să( respecți$ reguli$ noi,( diferite( de( cele((
promovate( de( Sistem.( Decide( ce( vei( face( mai( departe,( care( este((
poziția( ( ta( ( în( ( viitoarea( ( activitate( ( pe( ( care( ( o( ( începi( ( și( găsește$
piesele$lipsă$din$întregul$necesar$unui$debut$răsunător!$(

1.)Afaceri)mari)cu)investiție)0(zero).)Cum?!))
Fii) diferit!( Doar( așa( vei( putea( cuceri( inima( și( mintea( celor(
care(aud(de(tine.(Restul(sunt(doar(detalii.((
Poate( că( și( de( aceea,( atât( de( puține( persoane( reușesc( să(
clădească( ( o( ( fundație( ( solidă,($ căutând$ $ mereu$ $ materialul$ $ de$
construcții$$greșit.((Ar((trebui((să((fie((normal((și((larg((acceptată(
posibilitatea(de(a(începe(afaceri(cu(investiție(zero!((
Exemplu( concret:( în( august( 2008( am( fost( invitat( la( o( prezentare((
în( legătură( cu( o( nouă( afacere( ce( avea( să( înceapă( în( Timișoara.( Fiind((
mereu( deschis( la( informații,( am( participat( cu( bucurie,( chiar( dacă((
eram( extrem( de( ocupat( în( acea( perioadă( cu( două( companii( pe( care((
le( aveam( și( cu( o( grămadă( de( bătaie( de( cap.( Era( vorba( de( o( afacere((
care( se( baza( pe( un( sistem( de( vânzare( de( publicitate( pe( internet,( cu((
posibilitatea( de( a( fi( agent( sau( supervizor.( Imediat( leCam( propus((
ideea( de( a( transforma( sistemul( lor( în( unul( de( tip( MLM,( oferind( eu((
însumi(întreaga(mea(echipă(de(aproximativ(100(lideri(și(2000(de((
(
68((
(
(

colaboratori( înscriși.( Oferta( miCa( fost( refuzată( prin( prea( bine((


cunoscuta((frază(:”trebuie$$să$$vorbim$$cu$$asociatul$$nostru((din((
America”( și( prin( targetul( ilar( de( mare( cerut( pentru( această((
colaborare( cu( ei.( Așa( că,( am( contactat( un( specialist( pe( programare,((
în( care( am( avut( încredere( și( cu( care( am( împărțit( ani( buni( de( școală,((
și( am( decis( împreună( ca( din( tot( ceea( ce( încasez,( 10%( să( meargă((
spre( el,( indiferent( de( profitul( meu.( Apoi,( am( implicat( forța( de((
vânzare( și( alături( de( o( viziune( corectă,( am( pornit( Infopagina.ro,( o((
companie( de( publicitate( și( promovare( în( mediul( online( al( altor((
companii,( având( în( primele( 4( luni( de( activitate( o( cifră( de( afaceri((
totală( de( 304.930( lei,( din( care( profitul( a( fost( de( 265.611( lei,( adică((
undeva(la(60.000(de(euro(profit(în(primele(4(luni(de(activitate.((
ȚiCam( spus( aceste( rezultate( nu( pentru( a( mă( lăuda( ci( pentru( aCți((
oferi( suficiente(date(și(exemple(încât(să(crezi(că( și)tu)poți)să)o)faci!))
Ai$tot$ce$ai$nevoie,$nu$mai$aștepta$marele$moment,(creează3l!((
Povestea( de( mai( sus( continuă( printrCo( mare( cădere,( nu( datorită(
proiectului( Infopagina,( ci( din( cauza( lipsei( mele( de( experiență( și(
dezvoltare( personală,( care( a( lovit( puternic( în( prima( mea( afacere(
bazată(pe(instruire.(Dar(este$mai$bine$să$poți$plăti$decât$să$fii$tu$cel$
care$ întinde$ mâna!( Așa( că( am( plătit( cu( bani( și( durere( ceea( ce( a( fost(
nevoie,(mergând(mai(departe(și(pornind(din(nou.((
Poate( că( ai( nevoie( de( mai( multe( exemple( pentru( a( crede.( Ia( o((
revistă( cu( cei( mai( bogați( 300( de( milionari( de( la( noi( din( țară,( și( caută((
povestea( fiecăruia( dintre( ei.( Vei( fi( mirat,( dar( din( fiecare( dintre( ele((
poți( găsi( numeroase( motive( de( inspirație( și( stimă.( Iar( dintre( toți,((
este( posibil( să( găsești( unul( care( a( pornit( de( la( nivelul( tău,( poate((
chiar(mai(jos.((
Rămâi( diferit( și( curajos( prin( ceea( ce( ai( devenit,( iar( iarna(
tuturor( provocărilor( va( trece( și( prin( viața( ta,( doar( pentru( aCți( aduce(
mirosul( unei( prospere( primăveri( în( care( totul( crește( și( se( dezvoltă,(
devenind( mai( mult( decât( a( fost( și( oferind( lumii,( idei( și( soluții,( spre$
prosperitatea$ta$și$a$celor$cu$care$intri$în$contact.$$
(

69((
70
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

71((
(
(
(
(
CAPITOLUL)III))
DEZVOLTĂIȚI)ÎNTÂI)CEL)MAI)MARE)ACTIV)AL)TĂU!))
)
”Nu$există$cunoaștere$înnăscută,$pentru$motivul$că$nu$există$copac$care$să$$
$ iasă$din$pământ$cu$fructe$și$frunze$.”$$
Voltaire(C(scriitor(francez((
Ca( și( țară,( cel$ mai$ mare$ activ$ al$ nostru$ este$ omul$ care$ sFa$$
născut$ în$ ea.( De( aceea,( înainte( de( a( gândi( la( mari( afaceri( și((
industrii,( ar( trebui( să( ne( gândim( la( cel( mai( eficient( mod( de( a( ne((
îmbunățății( oamenii.( Tot( ( se( încearcă( ( și( ( o( ( să( ( se( încerce( ( mai((
departe(de(a(se(eradica(corupția,(iar(campanie(după(campanie(ni(se(
promit(fraze(ilare(de(genul((:((”Facem(dreptate(împreună!”((
sau(”Pentru(binele(poporului!”(sau(așa(mai(departe.((
Este( incredibil( cum( aceiași( oameni,( promit( aceleași( lucruri( iar(
noi( tot( mai( avem( tragerea( de( inimă( să( mergem( la( vot.( Se( pare( că(
mersul( la( vot( este( amestecat( cu( mândrie( și( speranță:( credem( că( noi(
chiar( suntem( atât( de( importanți( încât( putem( influența( ceva( și(
putem( face( lucrurile( să( se( schimbe.( Dar( poate( ar( trebui( să( știm( că(
ceea( ce( noi( credem( că( vom( decide,( sCa( decis( deja,( alegerea( noastră(
fiind(doar(o(confirmare(în(plus.((
Cum( poți( să( speri( la( oameni( corecți( care( să( ne( conducă,( atunci((
când( noi( nu( suntem( corecți( unii( cu( alții.( Așa( cum( sunt( foarte( puține((
persoane( de( calitate( aici( jos,( printre( muritorii( de( rând,( așa( și( sus,( că((
doar( de( jos( au( pornit( cu( toții,( iar( puterea$ și$ banii$ nu$ te$ fac$ mai$ bun$$
ci$ doar$ mai$ mare$ în$ ceea$ ce$ deja$ ești.( Iar( noi( merităm( exact( pe( cei((
care( îi( avem,( deoarece( sunt( și( ei( la( fel( ca( noi( majoritatea.( Altfel( nu((
iCam(fi(ales...((
”Votul$este$mai$puternic$decât$glonțul!”$$
$
$
$
72((
(
(
(
Abraham(Lincoln(C(lider(și(președinte(al(USA((
Să$ speri$ de$ la$ alții$ ceea$ ce$ tu$ nu$ ești$ dispus$ acum$ să$ oferi,$ nu$$
este$ corect.( Deci( să( ne( oprim( din( a( mai( cere( de( la( alții( și( aCi((
critica( pentru( ceea( ce( fac,( deoarece( majoritatea( pusă( în( acel( loc( ar((
face( la( fel( poate( chiar( mai( rău!( Eu( sunt( mulțumit( de( cei( care( ne((
conduc,( indiferent( care( sunt( și( care( vor( fi( aceștia.( Viața( nu( mi( sCa((
schimbat(deloc(în(funcție(de(conducătorii(țării(și(nici(nu(o(va(face!((
Dar( poate( ar( trebui( să( conștientizăm( că( înaintea( noastră( se((
întinde( o( mare( capcană.( Timp( să( ne( ferim( cu( toții( nu( mai( este,( doar((
să( fim( pregătiți( atunci( când( vom( cădea( în( ea.( Iar( această( capcană((
este:(ajutorul!((
Suntem((ajutați((cu((bani((dați((împrumut((de((către((fonduri(
exterioare(nouă,(bani(care(sunt(doar(tipăriți(de(către(o(imprimerie(pe(
o(hârtie(puțin(mai(specială.$În$loc$să$primim$soluții$și$să$tragem$greul$
de$ unii$ singuri,$ suntem$ ajutați$ cu$ bani,( iar( asta( ne( creează( o(
obișnuiță( extrem( de( otrăvitoare.( În$ loc$ să$ găsim$ soluții$ pentru$ a$
produce,$găsim$noi$moduri$de$a$cheltui.(Iar(în(momentul(în(care(noi(ca(
și(țară(neCam(oprit(din(a(mai(produce,(am(rămas(la(mila(celor(care(
neCau(ajutat(și(ne(ajută(mai(departe.((
Dar( oare( ce( se( vrea( în( schimb?( De( ce( suntem( atât( de( ajutați(
fără(prea(multe(lucruri(în(schimb?((
Simplu:( în( momentul( în( care( vom( fi( suficient( de( adânciți( în(
datorii,((iar((atunci((când((oamenii((acestei((țări(se((vor((întoarce(
împotriva( celor( care( o( conduc,( cineva( ne( va( întinde( o( mână(
salvatoare,( iar( în( schimbul( ei,( vom( ceda( controlul( țării.( Ceea( ce( nu(
vedem(acum,(va(fi(lovitura(evidentului(de(mai(încolo...((
(
”Viața$noastră$este$rezultatul$alegerilor$pe$care$le$$
$ facem,$a$da$vina$pe$cei$din$jur,$pe$mediu,$pe$ceilalți$$
factori,$înseamnă$a$da$acestor$lucruri$puterea$de$a$ne$$
$ controla.”$$
Stephen(Covey((
(
73((
(
(
(
Cele(descrise(mai(sus(nu(sunt(science(fiction(ci(realități(pe(care(
le( vom( trai( în( curand.( Iar( faptul( că( leCam( descris( este( pentru( a(
învăța( ceva( ( și( a( fi( pregătiți.( Nu( sunt( împotriva( acestor( schimbări( și(
consider(că(tot$ceea$ce$ni$se$întâmplă$chiar$este$spre$binele$nostru.(
Dar( când( spun( ”nostru”,( mă( refer( doar( la( cei( care( suntem( și( vom( fi(
pregătiți(pentru(asta.((
Rolul( meu( este( de( aCmi( pregăti( oamenii( cu( care( colaborez,(
deoarece( cel( mai( mare( activ( al( țării( este( poporul( ei,( iar( al( unei(
companii( sunt( oamenii( care( o( compun.( De( aceea,( prima( dată( ne(
clădim(liderii,(iar(apoi(aceștia(vor(clădi(imperii.((
Dar( care$ este$ cel$ mai$ mare$ activ$ al$ tău?( Despre( asta( vom(
discuta( în( continuare,( deoarece( din( păcate,( ai( fost( lăsat( să( crezi( că(
imobiliarele(sunt(cel(mai(bun(activ,(căutând(soluții(în(exteriorul(tău(și(
bazânduCte(pe(lucruri(palpabile.((

3.)Cele)4)mari)sărăcii:)Bani)I)Sănătate)I)Relații)I)Timp))
Stând( recent( de( vorbă( cu( o( persoană( tânără( și( cu( potențial,((
despre( visul( său,( am( realizat( că( oricât( de( bine( ar( arăta( lucrurile( pe((
dinafară,( în( interior( nu( sunt( tot( timpul( la( fel,( iar( dresajul$ impus$ de$$
Sistem,( începe( de( tânăr( și( continuă( să( aibe( efecte( până( mori.( De((
aceea,( consider( că( majoritatea$ persoanelor$ au$ renunțat( (un( cuvânt((
extrem( de( dur,( sinonim( cu( ”au( murit”)( la$ visele$ lor,$ de$ frica$ de$ a$ nu$$
mai$ fi$ din$ nou$ dezamăgite.( Dar( ce( rost( mai( are( să( trăiești( dacă( te((
oprești( din( visat?( Are( rost!( Dacă( nu( pentru( tine,( trăiește( pentru( alții((
și( pentru( Sistemul( care( te( controlează( prin( prietenii( tăi( și( prin((
familia(pe(care(o(ai.(Atât(timp(cât(ești(sănătos,(vei(fi(folosit,(apoi(cu((
timpul(și(vârsta,(pus(deoparte(și(aruncat(alături(de((ceilați((
pensionari(faliți.((
Deci,( pentru( a( nu( intra( prea( adânc( în( explicații( fără( fond,( să((
vedem( cum( suntem( dresați( pentru( a( câștiga( și( deține( cele( 4( mari((
sărăcii:((
)
(
74((
(
(
(
Bani)
(
Încă( de( tineri( suntem$ școliți$ în$ a$ fi$ foarte$ buni$ angajați$ și( a( ne(
dori( un( loc( de( muncă( foarte( bine( plătit.( Apoi,( lună( de( lună( alergăm(
pentru( mai( mulți( bani,( bani( pe( care( ne( cumpărăm( cele( necesare(
vieții,( rămânânduCne( foare( puțin,( iar( în( timp( și( aceștia( mergând(
spre( rate,( poate( pentru( termopane( sau( alte( lucruri( deloc( necesare(
unui( trai( prosper.( Cel( puțin( nu( înainte( de( a( ne( rezolva( adevărata(
provocare( și( a( ne( face( suficiente( active( din( care( vom( putea( să( ne(
cumpărăm(tot(ceea(ce(ne(dorim(cu(banii(jos((
(
”Când$eram$tânăr,$credeam$că$banii$și$puterea$mă$vor$face$fericit.$Aveam$$
$ dreptate!”$$
Bill(Gates(C(fondator(Microsoft((
(
Atât( timp( cât( vom( alerga( după( bani,( vom( continua( alergarea(
până( vom( muri.( Nu) banii) sunt) scopul,( ci( aCi( face( pe( bani( să( vină(
fără(să(mai(alergăm,(este!((
Soluția:( învață( de( azi( să( îți( creezi( active( și( concepe( un( plan(
pentru( următorii( 10( ani.( În( timp,( vei( ajunge( să( ai( mai( mulți( bani( din(
active( decât( din( ceea( ce( faci.( Atunci( ești( liber( financiar!( Recomand(
cărțile( ( lui( ( Robert( ( Kiyosaki,( ( lider( ( în( ( consilierea( ( persoanelor(
interesate(de(subiectul(activelor.((
Sănătate))
Trăim( din( ce( în( ce( mai( mult,( din( ce( în( ce( mai( bolnavi?( De$ ce$$
oare?((
”Sănătatea$nu$este$totul,$dar$fără$sănătate$totul$este$nimic!”$$
Lidia(Boje(C(lider(în(nutriție((
Păi( dacă( am( muri( prea( repede,( nu( am( mai( băga( bani( în( această((
industrie,( așa( că( este( extrem( de( eficient( să( fim( bolnavi( de( tineri( și((
să(o(ținem(așa(toată(viața.(Statisticile(pentru(țara(noastră(spun:((
)
(
75((
(
(
(
1950:(10C15%(aveau(boli(inimă,(acum)peste)40%))
1950:(6%(sufereau(de(cancer,(acum)peste)25%(
25)%)dintre)români(suferă(de(hipertensiune((
80%(dintre(cei(peste(65(ani(suferă(de(o(boală(de(inimă((
90%)din)cazurile)de)cancer(sunt(cele(pulmonare(20%)
dintre)români(suferă(de(diabet((
(
Concluzie?( 82%) din) decese) și) boli) sunt) din) cauza) unei))
alimentații) precare.( Știai???( Bănuiesc( că( nu,( dar( sigur( cunoști( noua((
ofertă( de( la( cine( știe( ce( super( market( sau( junk( food/fast( food.( În((
curând,( vei( face( parte( și( tu( din( statistica( de( mai( sus,( trebuie( doar( să((
continui(în(ce(face(deja(majoritatea(oamenilor(normali.((
Soluția?(Începe(astăzi(să(studiezi(ceea(ce(trebuia(să(învățăm(în(
școală.( Decide( azi( spre( a( te( informa( și( specializa( în( lucrurile( care(
influențează((sănătatea((și((parcurge((cărți((și((seminarii( (care((te(
pregătesc( în( acest( sens.( Filme( ca( ”Foods$ Matters”( sau( ”Cancer$ is$
curable$ NOW”( sau( cel( mai( recomandat( și( dur( film( despre( acest(
subiect:(”Earthlings”.(Apoi(vei(găsi(altele(și(altele(și(oameni(dispuși(să(
îți(ofere(soluții(și(idei(pentru(o(viață(sănătoasă!((
Relații))
Statitica( anului( 2012( pentru( România( spune( că( în( ultimii( 3(
ani,(56%(dintre(căsătorii(se(termină(cu(un(divorț.(Lucru(bun,(ținând(cont(
că( în( Belgia( acest( procent( este( de( 71%!( Dar( ceea( ce( este( poate( mai(
șocant,(este(că(avem(mai(puține(cununii(decât(despărțiri.(Iar(ceea(ce(
vedem( în( aceste( cifre( nu( sunt( și( milioanele( de( căsnicii( care( rămân(
legate(doar(în(acte.((
Este$ normal$ ce$ se$ întâmplă?$$
DA!((

76((
(

Cum( ar( putea( fi( altfel,( atunci( când( la( școală( ne( învață(
matematici( speciale( și( integrale( temporale( în( loc( de( cum( ar( trebui((
să(gândim(și(să(ne(comportăm(pentru(a(avea(relații(de(lungă(durată(și(
mare( calitate.( Credem( că( automat( aceste( lucruri( se( vor( învăța( de( la(
sine(sau(le(vom(respira(din(aer?!((
În( clasele( terminale( ale( liceului,( vreau( să( știu( totul( despre((
sex,( pentru( a( nu( căuta( pe( internet( sau( întreba( pe( unul( și( pe( altul.((
Atât( timp( cât( acest( subiect( va( fi( Tabu,( va( ține( în( spatele( lui( ceea( ce((
ține( astăzi,( adică( cea( mai( profitabilă( industrie( la( nivel( global,( cea( a((
pornografiei!( Poți$ ține$ în$ ziua$ de$ astăzi$ informația$ ascunsă?( Poți,((
dar(alții(o(vor(oferi(la(un(preț(convenabil(și(tu(vei(pierde(ocazia(de(a((
explica( anumite( aspecte( folositoare( și( controla( modul( în( care( este((
asimilată.((
”La$inima$pornografie$este$sexualitatea$bântuită$de$propria$ei$dispariție.”$$
Jean(Baudrillard(C(sociolog(si(critic(literar((
Mii( de( cupluri( se( despart( pur( și( simplu( pentru( că( nu( se((
înțeleg( la( pat.( Iar( dacă( acceptă( pentru( moment( să( stea( chiar( și( fără((
acest( beneficiu,( în( timp( vor( găsi( pe( cineva( care( le( va( deschide( ochii((
și( le( va( arăta( cât( mult( bine( leCa( fost( reținut.$ A$ treia$ persoană$ nu$$
apare$ întrFo$ relație$ deja$ existentă,$ dacă$ nu$ are$ loc.( Totul( pentru( că((
nu( ne( educăm( în( acest( sens.( Nu( cred( că( sunt( persoane( înzestrate((
din( naștere( cu( talent( la( pat,( ci( doar( cu( experiență( obținută( în( timp((
sau(prin(studiu.((
Iar( legat( de( partea( sentimentală,( cum( am( putea( să( ne(
conectăm( ( la( ( celălalt( ( când( ( suntem( ( presați( ( de( ( toate( ( găurile(
financiare( pe( care( trebuie( să( le( acoperim( în( ziua( următoare.( Iar( așa(
cum(știm(deja:(”Mens)sana)in)corpore)sano!”(adică(este(nevoie(de(un(
corp(sănătos(înainte(de(a(avea(o(minte(la(fel(de(sănătoasă(și(care(
să(poată(gândi(limpede(și(conversa(relaxat.((
Soluția?(Comunicarea!((
Cel( mai( important( lucru( în( orice( relație,( fie( ea( de( afaceri( sau((
personală( sau( de( familie,( este( și( va( rămâne( acel( lucru( care( unește((
orice(grup(laolaltă:(comunicarea.(Indiferent(de(ce(anume(este((
(
77((
(
(
(
vorba,(trebuie(vorbit(deschis(și(sincer,(altfel,(în(timp(se(creează(
pereți(de(lemn,(apoi(beton,(care(nu(îi(mai(poate(distruge(nici(o(mie(de(
cuvinte(sau(lacrimi.(($CeFi$drept,$unii$comunică$folosind$cuvinte,$iar$
cealaltă$jumătate$folosind$lacrimi.$$
Timp))
”Timpul$este$imaginea$mobilă$a$eternității$imobile.”$$
Platon(C(filozof(grec((
Avem( timp( pentru( a( privi( la( televizor,( pentru( a( munci( spre((
avantajul( altora,( avem( timp( pentru( a( bârfi( ce( a( făcut( X( cu( Y,( avem((
timp( pentru( a( ne( văita( cât( de( greu( ne( este,( cu( speranța( că( cineva((
ne( va( auzi( și( ne( va( acorda( atenție,( avem( timp( pentru( multe( lucruri((
nefolositoare( DAR( nu( avem( timp( pentru( a( citi( o( carte( spre((
dezvoltarea( noastră,( nu( avem( timp( pentru( a( merge( la( un( seminar((
de( îmbunătățire( a( calităților( noastre,( nu( avem( timp( de( scos( câinele((
la( plimbare( alături( de( cel( pe( care( lCam( ales( ca( fiind( ”The) One”( și( nu((
avem( timp( să( facem( acele( lucruri( care( cu( adevărat( ne( mențin((
fericiți!((
Soluția?(Planificarea!((
Decide$ de$ azi$ să$ ai$ o$ agendă$ a( timpului( tău( în( care( să( scrii((
chiar( toate( lucrurile( pe( care( tu( le( consideri( ca( fiind( importante((
pentru( progresul( tău.( Lucruri( ca( cititul,( sportul,( petrecutul( timpului((
alături( de( cei( ce( te( susțin( spre( a( deveni( mai( mult.( Termină( cu( ieșitul((
în( oraș( sau( la( poker( alături( de( oameni( care( au( aceleași( probleme( ca((
tine(și(te(țin(la(nivelul(lor.(Renunță(la(obiceiurile(nesănătoase(și((
opreșteFte$ din$ a$ mai$ spera$ ca$ viața$ să$ îți$ aducă$ miracole$ pentru$
care$tu$nu$ești$dispus$să$sacrifici$nimic!$$

2.)Vrei)schimbarea)sau)doar)te)prefaci?))
Eu$ cred$ că$ doar$ te$ prefaci.$ Sigur,( nu( te( cunosc,( dar( mă( cunosc((
pe( mine.( Iar( indiferent( la( cât( de( mult( ai( parcurs( până( aici,( este( mult((
de( mers( pe( mai( departe.( Puțini( sunt( aceia( care( pot( fi( suficient( de((
anormali(încât(să(își(dea(drumul(în(golul(ce(duce(spre(necunoscut.((

78((
(
(
(
Este((nevoie((de((un((moment((pentru((fiecare((și((de((o((decizie((
nenegociabilă.( Iar( din( cauza( mediului( în( care( trăim,( această( decizie((
se( ia( zilnic,( în( fiecare( dimineață,( nu( doar( întrCo( seară( frumoasă( de((
iarnă( stând( la( căldurică( și( privind( melancolic( zăpada( cum( se((
așterne...((
În(cei(nouă(ani(de(lucru(cu(oamenii(și(dezvoltarea(de(businessCuri,(
am(avut(ocazia(să(stau(de(vorba(cu(mii(de(oameni(care(se(prefac(
excelent.( Vorbele( lor( sunt( exact( ceea( ce( caut,( dar( faptele( sunt(
lipsite( de( conținut.( Este( poate( atât( de( simplu( să( spui( că( vrei$ să$ te$
schimbi$ și$ să$ ai$ totul,( dar( incredibil( de( dificil( să( termini( de( citit(
prima(carte(de(nici(110(pagini.((
”Politețe:$cea$mai$acceptabilă$formă$a$ipocriziei.”$$
Ambrose(Bierce((
Faptul( că( știm( despre( boala( pe( care( o( avem( din( cauza( unui(
singur(obicei(nesănătos(pe(care(îl(repetăm,(ne(face(ca(din(ianuarie(să(
începem(să(facem(sport((dar((să(terminăm$acest$ritual(folositor(nouă,(
statistic( vorbind,( la$ mai$ puțin$ de$ 9$ zile$ de$ când$ am$ început.(
Indiferent( dacă( este( vorba( de( fumat,( mâncat( sănătos( sau( ( a(
economisi( ( bani,( $ majoritatea$ $ renunță$ $ mult$ $ prea$ $ repede$ $ și$ $ se$
complac$în$zona$lor$de$confort.$$
ȚiCa( spus( cineva( că( zona( ta( de( confort( este( în( același( timp( și((
zona( ta( de( fericire?( Cea( mai( rapidă( soluție( în( a( fi( mai( fericit,( este((((((((
aCți(mări(zona(de(confort,(adică(a(face(acele(lucruri(care(nu(îți(plac.((
Consider( din( nou( că( oricine( își( dorește( succesul,( trebuie( să$ știe$ să$$
facă$ vânzări( și( să( fie( foarte( bun( la( asta.( Iar( după( o( serie( lungă( de((
refuzuri,( nimic( nu( este( mai( revigorant( de( un( Da!( Însă( pentru( ca( acel((
Da( să( aibe( valoare,( trebuie( să( fie( precedat( de( un( număr( suficient((
de(NuCuri.((
”Disconfortul$poate$fi$productiv$și$un$stimulent$puternic$pentru$schimbare.$Vor$
exista$momente$când$vei$fi$nevoit$să$permiți$sau$să$creezi$disconfort$pentru$a$$
$ obține$un$final$fericit.”$$
Bruce(Hyland(C(campion(mondial(de(arte(marțiale((

79((
(
(

Cu$cât$lupta$este$mai$grea,$cu$atât$victoria$este$mai$dulce.(Deci(nu(
fugi(de(bătăliile(grele(ci(câștigăCle!((
Oamenii( se( prefac( tot( timpul( că( vor( mai( mult( de( la( viață( și( sunt((
dispuși( să( facă( ceva( în( acest( sens,( până( începi( să( le( ceri( să( facă( pașii((
necesari( ascensiunii( lor.( Spre( exemplu,( dacă( îi( chemi( la( un( seminar((
de( afaceri,( o( să( vrea( să( vină( deoarece( au( nevoie( de( bani,( dar( dacă((
afară( începe( să( plouă( și( locația( este( în( cealaltă( parte( a( orașului,((
preferă( să( meargă( data( viitoare.( Ți( se( pare( că( această( persoană((
chiar( vrea( să( nu( mai( aibe( probleme( financiare?( Mie( mi( se( pare( că((
vrea( doar( să( caute( un( umăr( pe( care( să( plângă( și( două( urechi( sau((
una(în( caz( că( te( sună( la( telefon)( care( să( îi( ofere( atenție( și( timp.$$
Un$ astfel$ de$ om$ este$ extrem$ de$ otrăvitor$ și$ periculos,( iar( personal((
nu(cunosc(în(anturajul(meu(nici(unul.((
Vrei( să( fii( sănătos( și( să( nu( faci( cancer?( Spune( stop( chiar( acum(
obiceiurilor( tale( nesănătoase.( Nu$ poți?( Test( simplu:( dacă( ai( primi( 1(
milion( de( euro,( ai( putea?( Dacă( tot( nu,( îți( recomand( atenția( unui(
specialist,( deoarece( tu( nu( mai( ești( deja( la( controlul( navei( tale( ci(
doar( acea( navă( îndreptată( spre( dezastru( iminent.( Deci( nu$ este$
vorba$ că$ nu$ poți$ ci$ mai$ degrabă$ nu$ ești$ dispus$ să$ o$ faci( iar( din( cauza(
unui( anturaj( care( îți( susține( acel( obicei( greșit,( vei( renunța( mai(
repede(la(visurile(tale(decât(la(un(viciu(infect.((
De( multe( ori( mi( se( spune,( iar( cei( care( nu( o( spun( o( gândesc,( să((
mă( mai( opresc( din( filozofie( și( poveștile( astea( frumoase( și( să( spun((
practic( ce( îi( de( făcut.( Concret( nu( este( prea( mult( de( zis,( dar( este((
nevoie( de( o( întreagă( conglomerare( de( cuvinte( pentru( a( lumina( și((
spăla( o( minte( deja( extrem( de( murdară.( Iar( unii( sar( de( pe( scaun( și( se((
bucură( că( miCa( scăpat( și( am( recunoscut:( noi( chiar( spălăm( creierele((
oamenilor!( Păi( nu( asta( ar( trebui( făcut( din( moment( ce( sunt((
murdare?( Pentru( că( nu( ai( cum( spăla( ceva( ce( este( deja( curat,( iar( de((
ar( fi( curat,( nCar( mai( fi( situația( financiară( așa( cum( este( în( viața((
majorității(dintre(noi.((
(
(
(
80((
(
(

Trezirea$ din$ somnul$ plăcutului$ se$ va$ întâmpla$ prin$ voință$$


proprie$ sau$ prin$ șoc.$ Indiferent,$ nimeni$ nu$ scapă.$ Repet:( Nimeni( NU((
scapă!((
Priveam( în( trecere,( în( urmă( cu( ceva( timp( în( urmă,( la( o( emisiune((
destinată( dansului,( cum( o( tânără( plângea( și( spunea( că( ar( da( orice((
ca( să( aibe( banii( necesari( pentru( operația( de( cancer( a( tatălui( ei.( Așa((
cum( deja( am( afirmat,( unii( manipulează( cu( cuvintele,( alții( cu((
lacrimile.( MiCa( fost( milă?( Da.( Și( atât.( Iar( aici( sCau( oprit( toți( cei( care((
au((văzut((aceeași((imagine((pe((care((am((urmăritCo((și((eu.((Dar((
întrebarea( corectă( nu( este( ceea( ce( ești( dispus( să( faci( atunci( când( ai((
nevoie( urgentă( de( bani( sau( sănătate( ci( ceea( ce( ești( dispus( să( faci((
chiar( azi( pentru( a( nu( avea( nevoi( disperate!( Crezi( oare( că( acea( fată((
ar( fi( răspuns( afirmativ( dacă( aș( fi( invitatCo( la( o( prezentare( de( afaceri((
și( apoi( în( vânzări?( Statistic,( din( 5( persoane( una( singură( ar( fi( venit,((
iar( din( o( sută( de( persoane( prezente,( doar( una( singură( ar( fi( rămas((
mai( mult( de( 3( luni( activă( după( ce( sCar( fi( înscris.( De( ce?( Pentru$ că$$
zona$ sa$ de$ confort$ este$ mult$ mai$ călduroasă$ și$ prietenoasă$ decât$$
mine.(Durerea)există)deja,)doar)că)nu)se)simte)destul.))
Apropo(de(asta,(era(odată(un(ardelean(ce(stătea(pe(bancă(întrun(
parc(din(Cluj,(alături(de(câinele(său.(La(un(moment(dat,(trece(un(vecin(
prin(zonă,(iar(după(amicalul(salut,(îl(întreabă:((
C(Ioane,(de(ce(șchiaună(încet(câinele(ăsta(al(tău?((
C(Stă(peCun(cui!((
C(Păi(de(ce(nu(se(dă(la(o(parte(de(pe(el?((
C(Cum(de(ce?(Nu(îl(doare(încă(destul!((
Nu$ este$ oare$ acesta$ și$ cazul$ multora$ dintre$ noi?( Chiar( dacă( am(
avea( nevoie( de( a( ne( schimba( anumite( obiceiuri( și( a( renunța( la( un(
defect( putred( în( care( ne( scăldăm,( preferăm) o) viață) bună) în)
detrimentul)unei)vieți)extraordinare!))
”Dușmanul$unei$vieți$extraordinare$este$o$viață$bună!”$$
Nancy(Dornan(C(orator,(scriitor,(lider((
(
81((
(
(

1.Studiul)fericirii)aplicate)simplu)și)rapid)începe)azi))
) sau)niciodată!))

)
Fericirea$ este$ un$ studiu,$ nu$ o$ destinație.$ Fericirea$ este$ o$
alegere:$alege(să(fii(fericit!((
Prea( mulți( ne( spunem( că( vom( fi( fericiți( atunci( când( cine( știe( ce(
mașină( sau( casă( ori( familie( vom( avea.( Dar( odată( ajunşi( la( destinație(
observăm(cum$$aparenta$$fericire$$dispare$$și$$este$$înlocuită$$de$noi$
motive$ de$ a$ nu$ fi$ mulțumit$ de( ceea( ce( ai( și( a( planifica(
următorul(scop(care(te(va(face(împlinit.((
(
”Am$ învățat$ că$ toată$ lumea$ vrea$ să$ trăiască$ pe$ vârful$ unui$ munte,$ fără$ să$$
știe$că$adevărata$fericire$este$în$felul$în$care$urci$pantele$abrupte$spre$vârf.”$$
Gabriel(Marques(C(scriitor(și(laureat(la(Premiului(Nobel((
Două(lucruri(sunt(necesare(pentru(a(fi(fericit:((
2.)Studiu))
1.)Recunoștință))
Pentru( a( începe( să( studiem( acest( capitol( important( din( viața((
noastră,( este( de( mare( ajutor( a( vedea( cu( ochii( corecți( lumea( în( care((
trăim.( Este$ nevoie$ să$ ne$ focalizăm$ pe$ lucrurile$ care$ ne$ fac$ bucuroși$$
și( care( de( multe( ori( leCam( tratat( ca( pe( ceva( automat( valabil.( Faptul((
că( poți( alerga( este( un( motiv( imens( de( fericire.( Doar( o( situație((
neplăcută( de( aCți( rupe( un( os( al( unuia( dintre( picioare( poate( să((
îți( amintească( despre( avantajul( pe( care( îl( oferă( două( picioare((
sănătoase!( La( fel( în( cazul( vederii,( atât( de( folositoare( și( importantă((
dar(deloc(apreciată(suficient(de(cei(care(o(folosesc.((
”Nu$$vom$$fi$$niciodată$$destul$$de$$
recunoscători$ față$ de$ pământul$ care$ neFa$ dat$$
totul.”$$
Constantin(Brâncuși(C(sculptor(de(renume(mondial((

82((
(
(
(
(
Ai( avut( ce( mânca( astăzi?( Înseamnă( că( nu( te( numeri( printre( cei))
925) de) milioane) de) oameni( care( suferă( de( malnutriție( prezenți(
astăzi( pe( aceeași( planetă( cu( tine.( Ai( dormit( sub( un( acoperiș( în((
confortul( unei( încăperi?( Înseamnă( că( nu( te( numeri( printre( cei( 100))
de) milioane) de) oameni( care( dorm( sub( cerul( liber( și( sub( cine( știe( ce((
pod,( în( frig( și( vreme( rea.( Ai( ocazia( să( îți( faci( propriile( alegeri( și( să( te((
exprimi( liber?( Înseamnă( că( nu( faci( parte( din( cei( 27) de) milioane) de))
sclavi(care(există(chiar(și(în(ziua(de(astăzi.(Iar(dacă(ai(putut(citi(cele((
scrise( mai( sus,( felicitări!( Înseamnă( că( nu( faci( parte( dintre( cei( peste((
1) miliard) de) oameni( care( nu( știu( să( citească( și( deci( nu( au( parte( de((
educație(primară!((
(
ȚiCam( adus( înainte( suficiente( motive( de( fericire?( Sau( trebuie$ să$$
le$simți$pe$piele$ta$pentru$a$aprecia$mai$repede$ceea$ce$ai$deja?$$
$
FocalizeazăCte( asemeni( unui( miner,( care( umblă( prin( mină((
având( o( lanternă( pe( cască,( privind( întotdeauna( acolo( unde( este((
aurul( și( ignorând( noroiul.( LasăFi$ pe$ alții$ să$ fie$ realiști$ și( cu( picioarele((
pe( pământ.( Pentru( cei( care( sunt( cu( picioarele( pe( pământ( merg( pe((
jos( (cei( ce( merg( cu( mașina( le( țin( deasupra( solului),( iar( cei( realiști((
trăiesc( ( statisticile( ( majorității( ( în( ( care( ( este( ( aproape( ( imposibil((
probabil( să( fie( fericiți.$ Este$ treaba$ altora$ să$ fie$ sceptici( la( lucrurile((
bune( și( cărțile( corecte,( iar( toată( viața( lor( să( caute( și( să( aștepte( un((
semn(prin(care(vor(ști(că(de(atunci(vor(deveni(brusc(fericiți!((
(
Motivul(foarte(clar(pentru(care(oamenii(nu(au(capacitatea(de(a(
fi( ( bucuroși( și( rămâne( astfel( entuziasmați( atunci( când( ajung( la(
destinația( mult( dorită,( este( starea( de( obișnuință( pe( care( o(
exercită(până((la((acea((destinație.((Dacă((tu((te((vei()obișnui((să(
amâni( întotdeauna( momentul( de( a( fi( împlinit( la( o( dată( ulterioară,$
ceea$ce$vei$$face$$este$$să$$te$$obișnuiești$$ca$$să$$fii$$nefericit$$și$
nemulțumit((iar(odată(ajuns(la(punctul(mult(visat,(obișnuința(ta(va((
83((
(
(
(
(
rămâne( ( aceeași( iar( ( fericirea( va( ( fi( ( temporară( ( după( ( care( va(
dispărea(în(ceața(deasă(din(care(a(apărut.((
(
Decide$ de$ azi$ să$ vezi$ doar$ ceea$ ce$ te$ motivează$ și$ uită$ de$$
informațiile$ negative$ care$ trec$ prin$ calea$ ta.( Iar( dacă( trebuie( să((
rezolvi( o( problemă,( iaCo( ca( pe( o( provocare( și( șansa( de( a( te( simți(
fericit( atunci( când( o( vei( duce( la( îndeplinire.( O( să( fie( cu( siguranță( de((
multe( ori( în( discuție( și( problemele( altora,( care( vor( conta( pe((
ajutorul( tău( și( care( poate( teCau( ajutat( cândva( în( trecut.( Propunerea((
mea( este( simplă( ”lasă$ morții$ să$ își$ îngroape$ morții$ lor!”,( aceste((
cuvinte( regăsinduCse( în( Biblie( și( pe( care( le( urmez( întocmai.( Lasă( pe((
cei( care( sunt( morți( deja( pe( interiorul( lor( să( își( îngroape( pe( cei( morți((
cu( trupul( sau( în( trup,( iar( tu( continuă( pe( calea( ta,( până( când( vei( fi((
puternic( și( vei( reuși( să( fii( atât( de( sus( încât( să( îi( poți( ajuta( cu((
adevărat( nu( doar( 5( minute( de( vorbărie( goală( și( 100( de( euro( în( plus,((
care( nu$ este$ ajutor$ ci$ amăgire$ pentru$ amândoi,( iar( peste( puțin( timp((
o(să(își(piardă(rapid(efectul!((
(
”Bucuria$este$cea$mai$simplă$formă$de$recunoștință.”$$
Karl(Barth(C(lider(teolog(reformat((
(
Nimic$ nu$ poate$ genera$ mai$ multă$ stare$ de$ bine$ decât$ puterea$$
recunoștinței.( Cel( care( nu( este( recunoscător( pentru( puținul( care( îl((
are,( mult( nu( merită.( Iar( obiceiul( de( a( fi( mereu( nemulțumit((
generează( doar( mai( multe( motive( de( a( fi( supărat( prin( puterea))
atracției) care) va) transforma) în) realitate) lucrurile) pe) care) te))
concentrezi( în( cea( mai( mare( parte( a( timpului( tău.( De( aceea,((
bucurăCte( pentru( că( poți( citi( aceste( rânduri( și( spune( în( sinea( ta:((
mulțumesc,( conștientizând( recunoștina( pe( care( o( generezi( în((
sufletul( tău.( Poate( că( la( început( nu( este( ușor( să( devi( recunoscător))
pentru(lucruri(care(până(ieri(nu(însemnau(mai(nimic(pentru(tine,($
84((
$
$
dar$cu$timpul$vei$reuși$să$le$observi.((
(
Rostește:( mulțumesc!( pentru( mâncarea( pe( care( o( consumi,((
pentru( aerul( pe( care( îl( respiri( și( pentru( oamenii( pe( care( îi( ai( în( jurul((
tău.(Exersează)puterea)recunoștinței(iar(în(fiecare(dimineață:$(
Începe&ziua&simțind$că$ceva$minunat$o$să$ți$se$întâmple$astăzi!$

85((
86
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

87((
(
(
(
(
(
CAPITOLUL)II))
BALANSEAZĂITE)SPRE)PERFECȚIUNE!))
"Înainte$să$faci$ceva$perfect,$fă$ceva$perfectibil.”$$
Bill(Gates(C(fondator(Microsoft((
Cel( mai( frumos( moment( în( care( trăiești( succesul( este( acela( în(
care( te( urci( pe( scenă( în( fața( unui( auditoriu( de( peste( 1000( de(
persoane( și( povestești( cu( lux( de( amănunte( exact( cum( ai( devenit(
ceea( ce( ești.( ImagineazăFți$ acest$ moment$ suficient$ de$ mult$ si$ vei$
ajunge$ să$ îl$ și$ trăiești.( Bineînțeles,( aCți( imagina( nu( este( suficient,(
dar( este( parte( din( ceea( ce( trebuie( să( faci( pentru( a( avea( o( viteză(
mai(mare(pe(drumul(spre(scopurile(tale.((
Cel( mai( mare( coșmar( ar( trebui( să( fie( acela( că( nu( vei( avea( ocazia((
să( spui( nimănui( cum( ai( așteptat( sute( de( clienți( potențiali( în( ploaie((
sau( întrCo( căldură( sufocantă( de( august,( sau( cum( ai( primit( refuzuri((
după( refuzuri( urmate( de( alte( refuzuri,( sau( cum( ai( călătorit( "cu((
nașu"( spre( un( seminar( la( o( distanță( de( câteva( sute( de( kilometri((
doar(pentru(a(vedea(pe(alții(cum(sunt(aplaudați(și(apreciați.((
Acesta( este( cel( mai( mare( succes( al( afacerii( și( dezvoltării( tale!(
Nicidecum( să$ nu$ crezi$ că$ eșecul$ este$ cel$ mai$ mare$ rău,$ ci$ înțelege$ că$
este$ exact$ ceea$ ce$ ai$ nevoie$ în$ acel$ moment( deoarece( tu( nu( vrei( să(
rămâi(un(om(obișnuit(ci(să(devii(unul(extraordinar!((
”Succesul$unui$singur$minut$ne$răsplătește$pentru$eșecuri$de$ani$de$zile.”$$
Robert(Browning(C(poet(englez((
Cei( care( fug( de( refuzuri( pentru( că( le( este( rușine( sau( se( simt((
jenați,( ( se( refugiază( ca( niște( adevărați( eroi( în( brațele( moi( ale( unui((
fotoliu( prietenos( îndreptat( cu( fața( la( lumină,( dar( nu( o( lumină( a((
speranței,( ci( una( a( vieții( care( deja( a( trecut,( o( lumină( care( ar( triumfa((
chiar(și(inteligența(celor(mai(înțelepți(dintre(noi,(lumină(cunoscută(în(

88((
(
(

mod(popular(sub(numele(de(tembelizor.(Mă(scuzați!(Televizor...(:)((
Iar(un(drum(cu(denivelări(este(greu(de(parcurs(fără(a(putea(să(te(
contrabalansezi( continuu( pentru( a( rămâne( în( poziția( optimă,(
depășind( micile$ sau$ marile$ provocări$ menite$ să$ te$ sculpteze$ astfel$
încât$$să$$poți$$rezista$$celor$$mai$$mari$$încercări((care((deschid(
întotdeauna(porțile(împlinirii(personale.((
Dacă( trăiești( deja( perfecțiunea( sau( dacă( ai( renunțat( la( ea,( este((
decizia(ta.(Doar(ca(să(știi,(tu,(la(fel(ca(fiecare(dintre(noi,(vezi(ceea(ce((
crezi( și( crezi( ceea( ce( îți( dorești.( Dorința) este) un) element) cheie( prin((
care( parcurgi( fiecare( zi,( tocmai( pentru( că( realitatea( ta( sau( sistemul((
tău( de( credințe( este( complet( diferit( de( al( celorlați.( Din$ păcate$ este$$
greu$ să$ îți$ dorești$ mult$ dacă$ ai$ fost$ convins$ că$ meriți$ puțin,( la( fel((
cum( este( greu( să( vezi( frumusețea( întregii( lumi( printrCo( fereastră((
extrem(de(mică(și(murdară.((
”Omul$F$fereastra$prin$care$trebuie$privită$lumea.”$$
George(Bernard(Shaw(C(scriitor(irlandez((
Soluția( ar( fi( să( schimbăm( fereastra,( să( spargem( peretele,((
făcând( ceva( la( care( nimeni( nu( sCar( fi( așteptat,( iar( apoi( să$ terminăm$$
cu$ privitul,$ începând$ pășitul,( spre( și( în( lumea( frumoasă( pe( care((
acum( putem( să( o( percepem( prin( toate( simțurile( pe( care( le((
posedăm.((
3.)Bolnav)și)bogat)sau)sărac)și)prost.)Ce)alegi?))
Sună( bizar,( dar( exact( acestea( sunt( cele( două( alegeri( care( apar( în((
mintea( celor( două( clase( sociale.( ( Cei( săraci( consideră( că( ( cei((
înstăriți(au(ajuns(acolo(în(detrimentul(sănătății(lor(iar(indiferent((
cât(de(bogați(vor(fi,(vor(suferi(din(cauza(bolilor(necruțătoare.(Iar(la(
fel,( și( ceilați( gândesc( despre( cei( săraci( că( sunt( proști( și( din(
motivul(acesta(nu(au(o(situație(financiară(mai(bună,(crezând(astfel(că(
ei( posedă( o( inteligență( ieșită( din( comun,( de( aceea( au( viața(
frumoasă(pe(care(o(trăiesc.((
(
(
(
89((
(
(
(
Ambii)greșesc.))
La( întrebarea( de( mai( sus,( alegerea( corectă( ar( fi( :( Bogat) și)
sănătos!( Este( rar( dar( posibil,( mai( ales( în( cazul( celor( care( studiază(
cele( două( aspecte( și( pot( să( le( împletească( pas( cu( pas.( Nimeni$ nu$
este$norocos$pe$termen$lung$ci$doar$încercat$pe$moment.$$
Sunt(nenumărate(zicale(din(popor(care(ne(programează(pentru(o(
viață(neîmplinită.(Din(topul(acestora,(găsim(:((
”Decât$ bogat$ și$ hoț$ mai$ bine$ sărac$ și$ cinstit”!( Totuși,( cine( este(
mai(predispus(la(furt?(Cel(care(are(din(belșug(sau(cel(care(nu(are(nici(
ce(pune(pe(masă(pentru(ziua(de(mâine(?(Cel(care(are(bani(să(facă(
donații(pentru(a(sprijini(lumea(întreagă(sau(cel(care(întinde(mâna?(
Cu( care( ai( avea( curajul( să( îți( petreci( un( weekend( în( munți( C(
cu( cel( care( nu( are( nimic( de( câștigat( de( la( tine( sau( cu( cel( care(
privește(invidios(la(telefonul(pe(care(îl(ai?((
”Banii$ nu$ cresc$ în$ copac”!( Logic!( Ar( crede( cineva( că( o( fac?( Dar(
pot((apărea((soluții((astfel((încât((ei((să((apară((din((cine((știe((ce(
oportunitate,( iar( cei( care( sunt( convinși( că( doar( o( muncă( grea( și(
dificilă(poate(crea(venituri,(atunci(ei(sunt(cei(condamnați(la(un(
astfel(de(blestem.(Oricum,(unde(cresc(fructele(care(apoi(se(vând(și(
astfel(se(convertesc(la(final(în(bani?((
”Nu$ te$ întinde$ mai$ mult$ decât$ îți$ este$ patul”!$ Școala( comunistă((
a( făcut( o( treabă( reușită( implementând( oamenilor( ideea( de( a( se((
mulțumi( și( opri( la( ceea( ce( au( și( la( mărimea( patului( în( care( deja((
sunt.( Astfel,( vor( putea( să( muncească( zi( de( zi( fără( alt( scop( decât((
acela( de( a( încăpea( în( Patul( lui( Procust!( Eu( le( recomand( acestor((
oameni( să( se( dea( jos( din( pat( și( să( doarmă( pe( jos,( astfel( vor( putea( să((
se(întindă(infinit!((
Mai((sunt((multe((astfel((de((idei((care((zboară((prin((folclorul(
românesc( și( care( taie( aripile( celor( tineri( care( abia( așteaptă( să( le(
deschidă( zburând( pe( adierea( unei( vieți( miraculoase( pe( care( ar(
trebui(cu(toții(să(o(trăim...((
(
(
90((
(
(
(
Salvatorii)lumii))
Sunt( de( fapt( cei( mai( pierduți( dintre( toți.( De( multe( ori( am((
plăcerea( să( întâlnesc( persoane( de( succes( care( inspiră( milioane( de((
oameni( prin( ceea( ce( au( devenit( și( prin( motivația( pe( care( o( transmit((
altora.( Sincer,( visul( meu( este( ceea( ce( oameni( ca( Omidyar,( Gates,((
Buffet(sau(alții(ca(ei(deja(fac!(Iar(acest(lucru(este(extrem(de(clar:(în((
aceeași( lume( în( care( trăim( cu( toții,( aceste( persoane( sCau( ridicat( și((
au( devenit( simboluri( care( acum,( după( ce( au( reușit( întâi( ei,( suficient((
de( mult( pentru( a( nu( mai( avea( nevoie( de( ajutorul( nimănui,( îi( ajută((
pe( alții,( dar$ nu$ cu$ o$ vorbă$ bună$ ci$ cu$ schimbări$ reale$ în$ valoare$ de$$
miliarde$de$dolari.$$
Altruismul( celor( săraci( pentru( săraci( este( de( multe( ori( doar( o(
mască(a(insuccesului(personal.(Multe(persoane(care(suferă,(ajută(pe(
alții( ce( suferă,( cu( speranța( poate( inconștientă,( că( ajutând(
suficiente( cauze,( ele( se( vor( salva( pe( parcurs.( Este( și( asta( o( soluție(
pentru(a(amâna(evidentul(și(a(te(îmbăta(cu(fapte(mici(spre(a(explica(de(
ce(nu(le(faci(pe(cele(mari,(dar(un$adevărat$ajutor$se$face$mai$corect$
de$către$cei$care$nu$au$nevoie$de$el.$$
Sunt( nenumărate( persoane( care( fac( seminarii( și( cursuri( despre((
cum( să( faci( o( căruță( de( bani,( însă( ei( nu( au( avut( finanțe( decât((
pentru( 3( cărți( de( dezvoltare( din( care( îți( predă( câteva( idei( și( speră((
să( facă( bani( din( acest( obicei.( Vrei( să$ îmi$ spui$ și$ mie$ cum$ să$ fiu$$
bogat?( Fii( tu( primul,( iar( apoi( spuneCmi( doar( ce( ai( făcut,( nu( vorbe( ci((
fapte(care(funcționează(azi,(în(țara(în(care(trăim(amândoi!((
”Nu(există(decât(o(singură(categorie(care(se(gândește(la(bani(mai(mult(decât((
( bogații;(aceștia(sunt(săracii.”((
Oscar(Wilde(C(scriitor(irlandez((
Cel( mai( bun( lucru( pe( care( îl( poți( face( pentru( a( ajuta( un( om((
sărac( este( să( nu( fii( unul( ca( el!( Predarea( prin( exemplul( personal((
este( și( va( rămâne( cea( mai( bună( tehnică( de( a( influența( oamenii( spre((
schimbarea( pe( care( leCo( dorești.( De( aceea,( este( foarte( posibil( la((
început(să(te(comporți(egoist,(dar(nu(este(vorba(de(acel(egoism((
(
91((
(
(
(
greșit( pe( care( îl( criticăm( ca( o( caracteristică( a( oamenilor( orgolioși,( ci(
este( acel( egoism( prin( care( spunem( lumii( că( avem( nevoia( de( a( găsi(
calea( succesului( personal,( înainte( de( a( putea( ajuta( pe( cei( apropiați(
mie.( Altfel,( este( foarte( posibil,( ca$ din$ bunătate,$ să$ îndrum$ și$ alte$
persoane$pe$un$drum$greșit.$$
Sinceritatea) nu) este) un) test) al) adevărului.( Este$ posibil$ să$ fii$$
sincer$ greșit.( Părinții( care( își( trimit( copii( la( facultate( sunt( sinceri( în((
ceea(ce(fac(și(chiar(doresc(binele(familiei(lor,(fără(ca(să(știe(că(acest((
plan( este( compromis.( Dar( cum( ar( putea( ei( cunoaște( aceste( lucruri((
dacă( ei( nu( au( reușit( deja?( Pot( doar( să( vadă( prin( faptele( lor( și( să((
creadă( că( un( masterat( în( plus( față( de( doar( o( facultate( terminată,( o((
să( poată( face( mai( mult( în( cazul( odraslelor( acestora.( Deci$ nu$ auzii$$
cuvintele$ celor$ care$ nu$ au$ reușit$ și$ fereșteFte$ de$ sfaturile$ celor$ care$$
se$ scaldă$ în$ aceleași$ ape$ reci$ ca$ tine.( Iar( dacă( vrei( să( fii( chiar( rapid((
spre( succes,( analizează( ce( fac$ oamenii$ obișnuiți$ și$ nu$ fă$ acele$$
lucruri.( Nu( mânca( ce( mănâncă( oamenii( normali( și( mai( ales( nu((
folosi(cuvintele(și(obiceiurile(pe(care(ei(le(repetă(zilnic!((
Unul( din( aceste( obiceiuri( este( acela( de( a( cheltui( tot( ce( au( și( a( se(
împrumuta( până( la( salariul( următor!( Un( plan( foarte( greșit...(
Oamenii(de(succes(îți(recomandă(total(altceva:(din(puținul(pe(care(îl(
câștigi(deja,(10%$dă$mai$departe$celor$care$au$mai$mare$nevoie$de$ei$
decât$tine.(Și(credeCmă,(sunt(mulți(aceștia!(Poate(că(îți(spui(că(nu(ai(
destul(nici(pentru(tine,(cum(să(dai(și(altora?((
Tocmai( de( aceea( nu( ai( destul( pentru( tine,( pentru( că( nu( ai( un((
obicei( de( a( împărții( și( cu( alții( ceea( ce( vine( spre( tine.( Iar( totul( se((
petrece( prin$ puterea$ legii$ atracției( alături$ de$ gândirea$ ta( care((
funcționează( astfel:( atunci) când) dai,) înseamnă) că) ai) mai) mult))
decât) ai) nevoie,( iar( această( concluzie( va( atrage( noi( întâmplări( și((
situații( care( ( să( confirme( teoria( ta.( La( polul( opus( este( obiceiul( de( a((
cheltui( totul,( care( creează( suficiente( ocazii( în( care( să( trebuiască( din((
nou(să(cheltui(totul,(iar(oricât(de(mulți(bani(ai(avea,(o(să(apară(o((
(
(
(
92((
(
(

urgență(și(o(să(îi(facă(repede(să(dispară,(confirmând$ceea$ce$deja$țiai$
implementat$în$subconștient.$$

2.)Legile)universului)sunt)nenegociabile.))
) Totuși,)am)putea)negocia)puțin...?))
Nu!))
Legile$ sunt$ legi,$ ele$ se$ aplică$ cu$ sau$ fără$ voia$ noastră,$ există$ de$$
dinainte$ ca$ noi$ să$ fim$ și$ se$ aplică$ indiferent$ de$ caz,$ nefăcând$$
excepții.( Astăzi( ai( exact( ceea( ce( meriți!( C( ca( urmare( a( gândurilor( și((
faptelor( din( trecut( și( ca( urmare( a( legilor( care( funționează( în((
favoarea( sau( defavoarea( ta.( Fie( că( tu( crezi( sau( nu( cele( scrise( aici,((
Pământul( se( rotește( mai( departe,( iar( fiecare( secundă( care( trece,( te((
aproprie( mai( mult( de( sfârșitul( inevitabil( spre( care( te( îndrepți( tu,( eu((
și( toți( ceilalți,( la( momentul( nostru.( De( aceea,( consideră( că( nimic$ nu$$
este$ întâmplător$ și$ nu$ crede$ în$ coincidențe.( Totul( este( spre( binele((
tău( și( poate( că( acum( nu( observi,( dar( în( timp( vei( înțelege( poate((
minunea( cu( care( unele( lucruri( se( întâmplă.( Conștientizează$ fiecare$$
moment$ ca$ fiind$ exact$ ce$ ai$ nevoie$ spre$ a$ deveni$ mai$ mult$ și$ a$$
crește$odată$cu$natura$în$care$trăiești.$$
Multe( persoane( doresc( să( încalce( Legea) evoluției,( prin( care((
totul( crește( sau( moare( pentru( a( răsări( din( nou.( Sunt( mulți( aceia((
care( caută( pacea( sufletească( în( locuri( liniștite( și( solitare.( Dar( ce((
pace( sufletească( mai( mare( poți( găsi( decât( în( mijlocul( celor( dragi( ție,((
urlând( de( fericire( pentru( ocazia( de( a( exista( alături( de( ei!( De( aceea,((
alege( să( nu( te( împotrivești( ei( și( să( nu( ceri( un( preț( mai( mic.( Atât$$
timp$ cât$ vei$ crește$ prin$ acțiuni$ care$ ajută$ și$ pe$ alții$ să$ o$ facă,$ vei$ fi$$
în$ rezonanță$ cu$ universul$ iar$ acesta$ te$ va$ susține$ spre$ cele$ mai$$
îndrăznețe$culmi.$$
Mulți( cred( că( pot( beneficia( de( naivitatea( celor( mai( neînțelepți((
decât( ei( și( astfel( pot( clădi( imperii( care( nu( se( prăbușesc( din( cauza((
materialului( folosit( ci( din( cauza( celui( care( a( ales( materialul.( Ce( rost((
are(să(câștigi(toată(lumea(dacă(la(final,(te(pierzi(pe(tine(însuți?(Cine((
(
93((
(
(

ești(tu(când(toată(realizarea(ta(este(departe(de(tine,(chiar(dacă(te(afli(
exact(în(mijlocul(ei?((
”Oamenii((trebuie((să((înțeleagă((că((nimeni((nu((trișează,((uneori((
câștigăm,( alteori( pierdem.( Nu( aștepta( să( ți( se( dea( ceva( înapoi,( nu((
aștepta( să( ți( se( recunoască( efortul,( să( ți( se( descopere( geniul,( să( ți((
se( înțeleagă( iubirea.( Încheie( niște( etape.( Nu( din( orgoliu,( din((
neputință( sau( mândrie,( ci( pur( și( simplu( pentru( ca( acel( lucru( nu( se((
mai( potrivește( cu( viața( ta.( Închide( ușa,( schimbă( discul,( fă( curat( în((
casă,( șterge( praful.( Încetează( să( mai( fii( cine( erai( și( transformăCte((
în(cine(ești!”((
Paulo(Coelho(C(scriitor((
Găsește$ în$ fiecare$ zi$ noi$ căi$ spre$ aFi$ ajuta$ pe$ cei$ mulți( iar( astfel((
prosperitatea( te( va( obliga( să( o( lași( să( intre( în( viața( ta,( spre( a( avea((
puterea( de( a( face( și( mai( multe( lucruri( mari,( suficient( de( grandioase((
pentru(a(balansa(dezastrele(pe(care(le(creează(alții(mai(nefericiți((
decât(noi.((
Legea) CauzăIEfect( nu( poate( fi( evitată( nici( de( cei( mai( pricepuți((
scamatori.( Ea( este( cauza( pentru( care( trăiești( anumite( efecte( în((
viața(ta,(iar(dacă(vei(învăța(să(o(folosești(în(mod(corect,(îți(va(umple((
rezervoarele( golite( de( mentalitatea( săracă( a( anturajului( printre((
care( ai( crescut.( Aceste$ rânduri$ citite$ nu$ sunt$ o$ întâmplare,$ ci$ efectul$$
pe$ care$ o$ anumită$ cauză$ lFa$ creat.( La( fel( cum( în( cazul( meu( cineva((
miCa( lăsat( o( carte( pe( birou( iar( de( acolo( am( pornit( o( întreagă((
călătorie( spre( ( mai( mult,( ( așa( și( tu( poți( decide( ( măcar( ( a( citi((
următoarea( carte( și( a( nu( zice( altora:( ”am$ mai$ auzit$ eu$ și$ pe$ alții$$
vorbind$ astfel...”( :),( aruncând( din( nou( la( gunoi( o( nouă( șansă( pe( care((
universul(țiCo(oferă(în(fața(unui(Sistem(nemilos.((
Dar( care( este( oare( prețul( unui( vis( pentru( a( se( îndeplini,( ținând(
cont(de(legi?((
Ce((întrebare((profundă,((tot((am((așteptat((ca((cineva((să((o(
adreseze...((
Răspuns:( Prețul( unui( vis( îndeplinit( este( persoana( care( vei((
deveni!((
(
94((
(
(
(
Destul( de( scurt( și( încâlcit...( dar( așa( și( este.( Pentru( a( câștiga( un((
milion( de( euro( și( a( nuCl( pierde( imediat,( este( nevoie( să( devii( o((
anumită( persoană,( prin( fapte( și( experiențe( personale.( Iar( poate((
mai( mult( decât( banii( în( sine,( ceea( ce( devii( este( cu( mult( mai((
folositor(decât(ceea(ce(obții(pe(drum(sau(la(destinația(dorită.((
Iar( pentru( a( evidenția( că( nimeni( și( nimic( nu( scapă( de( aceste((
legi,( doresc( să( aduc( în( subiect( și( acele( persoane( care( par( a( trece((
mai( ușor( prin( viață,( iar( datorită( unei( poziții( sociale( mai( bune( sau((
pentru( că( arată( extrem( de( atrăgător,( par( că( obțin( mai( mult( și( mai((
ușor( decât( majoritatea( dintre( noi.( Adevărul$ ne$ arată$ că$ așa$ și$ este:$$
par$!$$
Prea( multe( persoane( zâmbesc( și( arată( lumii( o( mască( pe( care( au((
decis( să( o( poarte( în( acea( zi,( încercând( poate( a( se( păcăli( și( pe( ei,((
uitând( de( cum( și( cine( sunt( în( sinea( lor.( Dar( ajunși( acasă,( chiar((
înainte( cu( câteva( secunde( măcar( să( adoarmă,( revin( la( cine( sunt( ei((
cu( adevărat( și( nu( pot( scăpa( de( adevărul( pe( care( îl( cunosc( în( sinea((
lor.( Poate( și( de( aceea( unii( adorm( mai( greu,( neîmpăcați( cu( ceea( ce((
au( devenit( și( căutând( prin( mintea( lor,( gânduri( și( idei( care( iCar( putea((
salva.((
”Mondenul$se$contopește$cu$masca$lui.$Nefiind$$
niciodată$în$sinea$lui,$își$este$întotdeauna$străin$și$$se$$
$ simte$prost$când$este$nevoit$să$revină$la$el$însuși.”$$
Jean(Jacques(Rousseau(C(filozof,(scriitor(,(compozitor((
Este( frumusețea( un( motiv( în( plus( de( a( de( simți( norocos?( Deloc!((
Consider( mai( degrabă( a( fi( un( blestem,( atunci( când( te( bazezi( pe((
această( calitate( care( te( poate( îmbăta( cu( atenția( care( ți( se( oferă( și((
avantajele( care( crezi( că( au( apărut( ca( din( senin( în( calea( ta.( Sunt( încă((
uimit( cum( unele( domnișoare( se( simt( surprinse( atunci( când( primesc((
o( ofertă( de( muncă( extrem( de( ușor,( pentru( a( lucra( în( cine( știe( ce((
post( convenabil( lor,( poate( și( pentru( un( venit( lunar( cu( mult( mai((
mare( ca( alții( care( transpiră( continuu( 8( ore( pe( zi( sau( mai( mult((
pentru(mai(puțin;(iar(apoi,(la(un(moment(dat,(șeful(sau(angajatorul((
(
(
95((
(
(
(
le( cere( și( alte( servicii( necuprinse( în( contractul( de( muncă,( mai( puțin(
nobile...( Logic( că( neavând( alte( calități( care( să( contribuie( la( valoarea(
acelei(companii,(i(se(vor(cere(alte(avantaje(pe(care(sCau(concentrat(în(
ultimul(timp(sau(pe(care(le(are(pur(și(simplu.((
O( persoană( care( alege( o( altă( persoană( doar( pentru( felul( în( care(
arată,( curând( va( mai( alege( una( tot( pentru( felul( în( care( următoarea(
persoană( arată,( indiferent( cât( de( frumoase( rămân( aparențele( între(
primii( doi.( Faptul( că( în( fiecare( zi( creștem( și( în( curând( vom( ajunge( a(
avea( rata( divorțurilor( ( ( asemeni( celor( din( Belgia( (71%),( vorbește(
suficient( de( tare!( Iar( iluzia( că( noi( suntem( întotdeauna( cei( norocoși(
chiar( dacă( procentul( e( de( sub( 1%,( este$ poate$ o$ speranță$ prea$
copilărească$pentru$creierul$nostru$matur.$$
Cunoaște( și( aplică( aceste( legi( în( favoarea( ta,( și( nu$ te$ baza$ pe$
nimic$ din$ ce$ ai$ fără$ să$ meriți$ prin$ faptele$ tale.$ Nu( este( ușor( să( crești(
mai(ales(atunci(când(ești(deja(destul(de(sus,(dar(este(simplu(și(bazat(pe(
lucruri(mici,(corecte,(repetate(zilnic.((
Aș$ spune$ că$ eșecul$ este$ încercarea$ ta$ în$ aFi$ mulțumi$ pe$ toți$$
ceilalți$ dar$ mai$ ales$ eșecul( nu( este( altcumva( atins( decât( prin( mici,((
mărunte( obiceiuri( greșite,( repetate( zi( de( zi.( Poate( că( azi( nu((
înseamnă( nimic,( dar( în( timp,( se( creează( o( putere( care( va( decide((
totul( împotriva( ta.( Decide( de( acum( spre( noi( obiceiuri( corecte,((
repetate(în(fiecare(zi!((
”Nu$ ştiu$ care$ este$ cheia$ succesului$ ,$ dar$ cea$ a$$
eşecului$este$să$încerci$să$mulţumeşti$pe$toți.”((
Bill(Crosby(C(actor,(regizor,(muzician((

1.)Succesul)nu)se)măsoară)în)bani)ci)în)secunde))
) de)fericire/zi!))
Unitatea( succesului( sCa( schimbat( iar( acum( se( măsoară( prin( câtă((
cantitate( de( fericire( creezi( în( fiecare( zi.( Foarte( important( spus((
creezi,( deoarece( mulți( consideră( că( fericirea( zboară( prin( aer( și( din((
când(în(când(ne(pică(din(cer(unora(dintre(noi(mai(norocoși(în(brațe.((
(
96((
(
(
(
Nostim( este( atunci( când( unii( tineri( își( doresc( noul( model( de(
Lamborgini,( dar( nu( fac( nimic( pentru( asta,( nici( măcar( să( citească(
prima( lor( carte( despre( cum( se( ating( scopurile,( scrisă( exact( de(
persoane( care( au( reușit( acest( lucru( și( care( își( permit( cu( ușurință( să(
includă(în(colecția(lor(și(un(frumos(Aventador.(:)((
Vrei( să( fii( fericit( cât( mai( mult( timp( din( zi?( Studiază( ceea( ce( îți((
dorești( și( fă( o( listă( cât( mai( lungă( cu( visurile( tale.( Aș( propune( chiar((
ideea( nebunatică( de( a( avea( un( caiet( cu( peste( 100( de( visuri( pe( care((
dorești( să( le( atingi( în( următorii( 10( ani.( Alături( de( text( și( explicații,((
câteva( poze( ar( accelera( procesul( de( îndeplinire( și( teCar( apropria((
mai( mult( de( realizarea( lor.( Poate( părea( deplasat,( dar( a( avea((
deasupra( patului( tău( poze( cu( ceea( ce( îți( dorești( anul( acesta( să((
trăiești,( este( cel( mai( folositor( instrument( inventat( până( azi( de((
mintea( omului.( Confirm( că( am( și( eu( și( mulți( alții( care( sunt( cu( mult((
înaintea(mea(și(trăiesc(o(viața(desăvârșită.((
FereșteFte$ de$ normal,$ de$ cei$ care$ pretind$ că$ așa$ se$ face$ că$ așa$
”trebe”,$ statistica$ spune$ că$ exact$ cei$ în$ rând$ cu$ lumea$ sunt$ cei$ faliți,$
bolnavi$și$despărțiți$de$ei$însuși$ori$de$familile$lor.$$
”Inima$se$obișnuiește$să$dea$crezare$celor$pe$care$gura$se$deprinde$să$le$$
$ repete.”$$
Charles(Baudelaire((
Însă( a( fi( diferit( nu( înseamnă( a( fi( tu( magia.( ÎntrCo( lume( în( care((
dorința( de( afirmare( rămâne( a( cincea( nevoie( a( spiritului( uman,( fi((
suficient((de((înțelept(încât(să$$știi$$să$$urci$$pe$$alții$$pe$$scena$$
spectacolului( tău,( iar( tu( să( aplauzi( alături( de( ceilalți( spectatori( pe((
magiile( piesei( de( teatru( scrisă( și( regizată( de( tine.( Decide( ca( alții( să((
fie((cei((deștepți((și((cu((dreptate((vorbind((din((confortul((unui((
apartament( închiriat,( iar( tu( să( fii( cel( nevăzut,( bucuros( cu( tine( și((
poate( nu( prea( deștept( în( ochii( celorlalți( dar( extrem( de( norocos( și((
posesor(de(atâtea(bunătăți(ale(lumii(care(ne(înconjoară.((
(
(
(
(
97((
(
(
(
Cei( care( sunt( magia,( în( final,( vor( descoperi( că( în( jurul( lor( se(
învârt( vulturi( care( vor( dorii( să( îi( doboare,( poate$ și$ doar$ pentru$
plăcerea$de$aFi$vedea$căzând$din$înălțimea$cerului.$$
Este( adevărat( că( invidia) e) impozitul) pe) măreție) al) celor))
deosebiți( și( întotdeauna( este$ mai$ bine$ să$ fii$ cel$ care$ trebuie$ să$ dea$$
decât$ cel$ care$ are$ nevoie$ disperată$ să$ primească.( Cu( toate( acestea((
este( dificil( de( rezistat( în( lumea( reală( a( găsi( mereu( motive( de( a( fi((
fericit( când( cei( de( alături( se( transformă( în( cei( mai( mari( dușmani( ai((
succesului( tău.( Poate( și( din( această( cauză( sunt( prea( puține((
persoane(împlinite,(fie(ele(și(la(cele(mai(mari(înălțimi(ale(societății.((
”Pietrele$nu$sunt$aruncate$decât$în$copacii$încărcați$cu$fructe$de$aur.”$$
Victor(Hugo(C(scriitor(francez((
Anturajul( este( cel( care( îți( decide( viitorul.( Ceea$ ce$ poți$ tu$$
decide,$ este$ doar$ anturajul$ în$ care$ vei$ fi.( Din( păcate,( această( decizie((
o( poți( lua( doar( atât( timp( cât( mai( poți( decide,( adică( de( foarte( tânăr.((
Apoi( vei( fi( luat( de( val( și( dresat( asemeni( celorlalți.( Soluția( ar( fi( să( ai((
parte( de( timp( alături( de( oameni( de( succes( și( care( să( te( susțină((
mereu( pe( drumul( corect.( Dar( pentru$ a$ atrage$ în$ viața$ ta$ astfel$ de$$
persoane,$ este$ nevoie$ să$ devii$ tu$ însuți$ atrăgător( și( asemănător( în((
gândire(cu(cei(printre(care(dorești(să(te(obișnuiești(a(fi.((
Fi(pasionat(de(subiectul(fericirii(și(cerceteazăCl(mereu(din(locul(în(
care( tu( privești( spectacolul( lumii( în( care( ai( fost( destinat( să( joci.(
Împarte$realizările$tale$cu$ceilalți,(deoarece(indiferent(cât(de(sus(vei(
putea( să( crești,( un( apus( de( soare( nu( înseamnă( nimic( pentru( o(
singură( pereche( de( ochi( care( îl( privesc( solitari.( Priveliștea$ este$ cu$
atât$ mai$ sublimă$ cu$ cât$ este$ împărțită$ alături$ de$ cel$ care$ face$ toată$
diferența$în$ceea$ce$poți$deveni$pe$mai$departe.$$
Voi( termina( acest( capitol( prin( a( trasmite( un( exemplu( concret,((
lipsit( de( vorbe,( a( ceea( ce( aduce( practic( acele( secunde( de( fericire( în((
fiecare( zi( și( situație.( Sunt( sigur( că( mulți( se( reped( de( multe( ori((
rostind( cuvintele( :( ”știu( asta”( la( anumite( idei( descrise( până( aici,( dar((
faptele(lor(vorbesc(altceva.(A(nu(ști(că(nu(ști(dar(a(crede(cu(tărie(că((
(
98((
(
(
(
ști( deja,( înseamnă( să( nu( știi( exact( lucru( pe( care( tu( crezi( că( îl( deți.(
Oameni( care( știu( o( dovedesc( prin( fapte( lăsând( vorbele( în( seama(
celor( de( pe( margine( care( comentează( și( trag( concluzii( deloc(
folositoare(pentru(un(trai(propriu(mai(bun.((
IntrCo( dimineață( devreme( de( vară,( când( soarele( încă( se( mai((
ascundea( după( orizont,( un( tânăr( conduce( de( la( Iași( la( Cluj.( Ajuns( în((
spatele( a( două( mașini,( prima( verde( iar( cea( de( a( doua( albă,( a((
așteptat( să( aibe( vizibilitate( iar( apoi( a( pornit( în( depășire,( trecând( de((
primul( autoturism,( adică( cel( alb,( moment( în( care( a( apărut( o((
porțiune(de(pietriș(cu(umezeală(iar(mașina(în(care(era(a(început(să((
derapeze.( Şoferul( autoturismului( verde( la( rândul( lui( a( frânat(
puternic( începând( și( el( să( derapeze,( apoi( tânărul( lCa( depășit,(
urmând(banda(de(sens(regulamentară.((
Nimic(deosebit,(doar(un(moment(de(șofat(mai(dificil.((
După( 100( de( metri( tânărul( privii( înapoi( în( oglinda( retrovizoare,((
iar( spre( uimirea( sa,( în( spatele( lui,( nu( se( mai( afla( mașina( verde,( doar((
cea( albă.( A( oprit( imediat( pe( dreapta( și( a( început( să( meargă( ușor((
înapoi.( Mașina( albă( a( trecut( pe( lângă( el,( iar( în( spatele( său( la( 100((
metri,( cea( verde( se( afla( în( afara( drumului,( în( albia( unui( râu( aproape((
secat.((
Aici( începe( povestea:( din( mașină( ies( 3( persoane( care( încep( să( îl((
acuze( pentru( incident.( Apare( poliția,( se( face( anchetă,( se( fac((
măsurători,((iar((după(5((ore((se((stabilește((vinovatul((și((cauza((
întâmplării.( Se( pare( că( șoferul( mașinii( verzi( sCa( speriat( și( în( loc( să(
frâneze( sau( să( își( continue( drumul( cu( aceeași( viteză,( a( tras( de( volan(
dreapta(intrând(în(noroi(iar(apoi(ieșind((în(afara(drumului.((
Văzând( că( șoferul( mașinii( verzi( este( vinovat( și( nu( tânărul( care((
șiCa( menținut( banda( de( sens( fiind( la( volanul( unui( A8( cu( sistem( 4X4,((
una( dintre( cele( 3( persoane,( care( era( și( proprietarul( mașinii( verzi,( a((
început( să( acuze( poliția( de( nedreptate.( Observând( că( nu( are( sorți((
de( izbândă,( începe( a( plânge( și( explica( motivul( disperării( sale:((
tocmai(a(început(o(mică(afacere,(mașina(era(cumpărată(pe(datorie((
(
99((
(
(

și( servea( pentru( transportul( de( marfă( iar( acasă( îi( așteapta( 5( copii.(
Abia(a(început(și(deja(sCa(oprit(totul...((
La( un( moment( dat( tânărul( îi( spuse( să( meargă( împreună( în( afara((
biroului( de( la( poliție( pentru( a( discuta( despre( o( posibilă( soluție( la((
provocarea( sa.( Apoi,( ajunși( în( curtea( clădirii( lCa( îmbărbătat( timp( de((
câteva( minute,( spunând( că( totul( se( va( aranja,( dar( oricât( de((
înțelegător( și( folositor( ar( fi( încercat( să( fie,( cuvintele( parcă( treceau((
pe( lângă( urechi.( Atunci( a( aplicat( fapte:( a( scos( toți( banii( pe( care( îi((
avea( ( ( la( el( și( iCa( dat( spunânduCi( că( după( ce( platește( toată((
reparația( mașinii( o( să( îi( mai( rămână( încă( aproape( jumate( din( ei( cu((
care( să( facă( ce( crede( de( cuviință.( În( acel( moment( fața( i( sCa( luminat((
iar( soluția( de( a( putea( continua( mica( sa( afacere( iCa( umplut( sufletul((
îndurerat,(cu(bucurie.(Apoi(tânărul(a(plecat(în(drumul(său,((
meditând(la(3(întrebări(pe(care(ți(le(adresez(și(ție:((
Prima( întrebare:( dacă( înainte( să( plece( din( curtea( poliției,( tot(
ceea(ce(ar(fi(putut(face(acel(om,(ar(fi(fost(acele(vorbe(de(consolare(și(
promisiunea( că( va( fi( bine,( nu( din( răutate( sau( zgârcenie( ci( pentru( că(
nu( avea( altceva( mai( mult( de( oferit,( el( fiind( mai( sărac( decât(
persoana(îndurerată.(Dacă(nu(avea(bani?((
A( doua( întrebare:( dacă( privind( în( oglinda( retrovizoare,( alegea((
să( mergă( mai( departe,( așa( cum( a( făcut( mașina( albă,( fără( să( își((
asume( o( eventuală( situație( nedorită.( Cine( ar( fi( știut( vreodată( ce( sCa((
întâmplat?((
A(treia(întrebare:(dacă(nu(sCar(fi(uitat(în(oglindă?((
Pentru( a( înțelege( profunzimea( întrebărilor,( revin( în( a( spune( că((
totul( se( întâmplă( cu( un( motiv.( Poate( nu( îl( putem( observa( acum,( dar((
el(exista.((
ȚiCai(răspuns(la(cele(trei(întrebări?((
Răspunsurile(mele(sunt(destul(de(simple:((
3.( Dacă( nu( ar( fi( observat( incidentul,( pentru( el( nu( ar( fi( însemnat((
nimic.(Pentru(cele(3(persoane(din(mașina(răsturnată(ar(fi(fost(un((
(
100((
(
(

mare( ghinion( și( o( dovadă( de( dispreț( pentru( ceilalți( oameni( care( fug(
precum(niște(lași,(mai(ales(aia(în(mașini(scumpe!((
2.( Dacă( nu( sCar( fi( întors,( deși( ar( fi( observat( ( în( oglindă(
întâmplarea,( pentru( cei( din( mașina( verde( ar( fi( fost( acealași((
lucru( ca( mai( sus,( dar( pentru( tânăr( ar( fi( însemnat( mult( mai( mult.((
Conștiința( lui( ar( fi( știut( că( știe,( iar( ce( rost( are( să( te( înțelegi((
bine( cu( toată( lumea( și( să( fii( apreciat( când( respectul( pe( care( țiCl((
porți( tu( față( de( tine( nu( există.( ( O( conștiință( încărcată( roade((
precum( ( un( ( vierme( conținutul( unui( măr( frumos,( perfect( doar( pe((
dinafară.( În( timp,( ar( fi( putut( genera( o( boală( sau( poate( doar( o((
stimă(de(sine(căzută(la(pământ.((
1.(Dacă(nu(ar(fi(avut(banii?(Cam(aici(am(vrut(să(ajung(...(Putea(fi((
o( persoană( de( bună( credință( și( să( vrea( în( mod( real( să( ajute,( dar( cu((
ce?( Nu( are( destul( să( se( ajute( nici( pe( el,( cum( să( ajute( pe( alții( mai((
ales(că(nu(trebuie(să(facă(acest(lucru.(Ar(vrea,(dar(nu(are(nici(el...((
Explicațile$ nu$ ajută$ la$ nimic.( Este( nevoie( de( fapte.( Bineînțeles((
că( aici( putem( înlocui( situația( descrisă( cu( nevoia( acută( de( bani((
pentru( o( situație( de( a( salva( pe( cineva( de( la( moarte,( cum( ar( fi( o((
operație( scumpă( sau( orice( altă( întâmplare( nedorită( care( ar( afecta((
profund( viața( celor( importanți( nouă.( Iar( așa( cum( poate( bănuiești,((
aceasta( nu( a( fost( o( întâmplare( inspirată( din( fapte( reale( ci( chiar((
exact(un(fapt(în(sine,(exprimat(exact(așa(cum(sCa(întâmplat.((
În( concluzie,( înainte( să( sari( pe( internet( și( să( începi( să( cauți((
manualul( fericirii,( rezolvă( acele( primejdii( care( te( pot( ține( departe((
de( ea( și( dobândește( cele( trei( mari( bogății( fără( de( care( nimeni( nu((
poate(găsi(cu(adevărat(clipe(întregi(de(împlinire(pe(termen(lung.((
Aceste$bogății$sunt$banii$F$sănătatea$F$relațiile$interumane.$$
Concursul)tău)deja)a)început.))
)
)
)
)

101((
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

102((
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
103((
(
(
(
(
(
CAPITOLUL)I))
RISCĂ)PENTRU)A)ÎNVĂȚA/SUPRAVIEȚUI/REUȘI!))
)
"Munca$ pentru$ a$ ne$ face$ supraviețuirea$ mai$ ușoară$ a$$
devenit$ o$ rațiune$ pentru$ a$ trăi$ în$ sine$ și$ pentru$ sine$ și$ noi$$
am$uitat,$puțin$câte$puțin,$întrebarea$inițială.$Am$uitat$că$$
încă$nu$știm$pentru$ce$existăm"$$
James(Redfield(C(scriitor(și(regizor((

De( prea( multe( ori( albinele( mor( nevinovate.( Oricât( de( reală( ar((
părea( imaginea( de( dincolo( de( geam,( drumul( spre( ea( trebuie((
schimbat,( altfel( nenumărate( lovituri,( ne( vor( slăbi( de( puteri( și( ne( vor((
obliga( să( cădem( pe( pervaz,( atât( de( aproape( dar( în( același( timp((
enorm(de(departe.((
Ai( văzut( vreodată( acea( albină( care( încărcată( de( polenul( obținut((
dintrCo( vază( cu( flori( din( casa( ta,( se( grăbește( a( se( întoarce( la( stup((
alegând( calea( firească( și( logică,( îndreptânduCse( direct( în( geam?((
Apoi,( ca( orice( albină( ambițioasă,( continuă( să( lovească( acea( sticlă,((
cu( toate( că( ușa( este( la( 2( metri( mai( în( stânga,( larg( deschisă.( Ai((
încercat( poate( cândva( să( o( ajuți,( să( o( îndrumi( spre( libertate,( dar( ea((
percepânduCte((ca((fiinduCi((dușman(a((ales((să(te((înțepe((și(să((
sfârșească(luptând.((
””Noaptea$ va$ trece,$ se$ vor$ ivi$ zorile$ frumoase,$ va$ răsări$ soarele$ și$ vor$ râde$
lotușii!”$Pe$când$se$gândea$astfel$o$albină$întrFo$floare$de$lotus,$o,$ce$nenorocire!$un$
elefant$călca$pe$ea.”$$
$

Nu( este( oare( acesta( și( comportamentul( celor( apropiați( nouă( pe(
care(încercăm(să(îi(ajutăm,(dar)nu)cum)doresc)ei)ci)așa)cum)merită)și)
cum)ar)avea)nevoie.((
(
(

104((
(
(

La( început( te( privesc( cu( scepticism,( apoi( se( dau( mai( în( spate,( te((
evită(iar(dacă(vei(continua(să(îi(ajuți,(te(vor(înțepa(cu(dușmănie.((
Oamenii$ pe$ care$ dorești$ să$ îi$ ajuți$ au$ puterea$ de$ a$ te$ dezamăgi$ cel$
mai$mult.$$
Cel( mai( mare( pericol( este( acela( de( a( renunța,( de( aCți( vedea( de((
calea( ta( și( de( a( te( aștepta( că( și( următorul( om( o( va( face( și( te( va((
dezamăgi.(În(acel(moment,(tu(îți(atragi)doar)persoane)menite)să)te))
rănească,( deoarece( tu( asta( cauți,( poate( inconștient,( având) o)
vibrație)greșită.((
Oricând( acea( albină( ar( fi( putut( să( asculte( măcar( o( singură( dată((
de( tine,( și( să) riște) în) a) încerca) și) altceva,( mai( ales( că( avea( deja((
câteva( eșecuri( la( activ.( Dar$ parcă$ suntem$ orbiți$ de$ imaginea$ atât$ de$$
reală$ în$ care$ trăim,( încât( nu( sesizăm( acel( geam( de( sticlă( și( credem((
că(știm(atunci(când(de(fapt(nu(am(învățat(nimic(în(acest(sens.((
Astăzi( ai( putea( termina( de( citit( această( carte,( acesta( fiind(
ultimul( său( capitol.( Te( felicit( pentru( riscul( pe( care( ți( lCai( asumat( și(
pentru( că( ai) îndrăznit) să) vezi) un) punct) de) vedere) contradictoriu)
celui)normal,(poate(mai(agresiv(decât(teCai(așteptat.((
Este( riscant,( dar( continuă( cu( următoarea( carte( de( acest( gen,( iar((
în( timp( ce( viața( ta( va( deveni( din( ce( în( ce( mai( înfloritoare,((
împărtășește( și( altora( aceleași( idei( spre( prosperitatea( lor.( Însă( nu((
te( grăbi( prea( repede( în( a( spune( și( altora( păreri( contrare( lor,( pentru((
că( oricât( de( mult( ai( vrea( să( ajuți( te( vor( înțepa( și( posibil( să( cădeți((
amândoi.((
Aceste$$noi$$idei$$sunt$$un$$avantaj$$enorm$$în$$lupta$$pentru$
supraviețuire$care$deja$a$început.$$
Este( nostim( că( unii( așteaptă( în( câteva( zile( să( vină( sfârșitul( lumii((
pe( faimoasa( dată( de( 21( decembrie.( Puțin( știu( aceștia( despre((
sfârșitul( lor( și( poate( speră( că( ceva( se( va( schimba( fără( ca( ei( să( facă((
nimic.( Aud( păreri( și( ipoteze( amănunțite( despre( cum( se( va( întâmpla((
și(mă(uit(fascinat(la(ei,(cum(un(Sistem(menit(să(le(ocupe(mintea(cu((
(
(
105((
(
(
(
lucruri( fantastice,( face( o( muncă( excelentă( și( îi( sperie( cu( diverse(
scenarii( spre( a( nu( mai( avea( timp( de( a( ( gândi( la( lucrurile( cu( adevărat(
importante.( Probabil( că( în( timp( ce( citești( această( pagină,( data(
catalistică(a(trecut(și(în(curând(va(apărea(următoarea,(astfel(încât(să(
găsim$ un$ nou$ motiv$ de$ frică,$ parcă$ fiind$ dependenți$ de$ această$
senzație$care$ne$controlează$simțurile.$$
Supraviețuiește) prin) risc,( acceptând( că( lumea( se( schimbă( la( o((
viteză( uimitoare.$ $ Singura$ constantă$ cunoscută$ este$ Schimbarea!$$
Așa(că(acceptă(și(uită(ce(ai(învățat(spre(aCți(dezvolta(deprinderi(noi.((
”Caracterul$unui$om$nu$se$arată$în$momentele$de$$
confort$ci$în$cele$de$schimbări$și$controverse.”$$
Martin(Luther(King((
Ceea( ce( ai( învățat( când( ai( fost( mic( despre( lumea( financiară,( a((
fost( valabil( atunci.( Astăzi,$ cei$ care$ riscă$ sunt$ chiar$ cei$ care$ evită$$
noile$ tendințe,( cei( care( sunt( speriați( de( facebook( sau( de( alte( medii((
sociale,(cei(care(nu(vor(să(mai(învețe(și(care(sunt(prea(obosiți(de(tot((
ce(este(nou.((
Aud( persoane( care( sunt( de( 25( de( ani( și( spun( că( se( află( la(
jumătatea( vieții( lor.( Din( păcate,( la( 50( de( ani,( ele( nu( vor( muri,(
conform( unei( statistici( care( spune( că( astăzi( media( de( viață( în(
România(este(de(73(de(ani(și(în(timp(vom(ajunge(și(noi(la(cea(de(82(de(
ani,(cât(este(acum(în(Spania.(Dar(ceea(ce(nu(se(spune(este(modul)
în)care)vom)trăi,(boala(de(care(vom(suferi(și(banii(pe(care(va(trebui(să(
muncim(spre(aCi(produce.((
Trăim( mai( mult,( din( ce( în( ce( mai( săraci( și( bolnavi.( Iar( la( 50( de(
ani,( nimeni( nu( ne( va( ajuta( ca( să( încheiem( povestea,( cu( atât( mai(
puțin(noi(înșine.((
De( aceea,( pregăteșteFte$ și$ fi$ extrem$ de$ flexibil$ pentru$ viitorul$$
care$ urmează.( Școala) nu) o) să) te) ajute) în) a) avea) o) slujbă.( Locurile((
de( muncă( cu( cea( mai( mare( cerere( din( anul( 2011,( în( 2004( nici( măcar((
nu( existau!( Iar( legat( de( locuri( de( muncă,( unul( din( 4( angajați( au( mai((
puțin(de(1(an(la(locul(de(muncă(iar(doar(1(din(2(are(o(vechime(mai((
(
106((
(
(
(
mare( de( 5( ani( în( același( loc.( Iar( pentru( a( întări( ideea( de( schimbări((
rapide,( în( anul( 1984( erau( 1000( de( aparate( conectate( la( internet,( în((
1992((deja(1((milion((iar((în(2008((peste(1((miliard!((Informația((
tehnologică( se( dublează( la( fiecare( 2( ani( întrCo( rapidă( creștere((
exponețială.( Doar( în( acest( an( se( estimează( că( vom( genera( peste( 5((
exabiți( (5X10.000.000.000.000.000.000)( de( informație( unică( în((
lume( adică( echivalentul( a( tot( ceea( ce( sCa( întâmplat( în( ultimii( 5000((
de(ani(pe(Terra!((
Poate( cel( mai( sumbru( scenariu( este( previziunea( oamenilor( de((
știință( prin( care( în( 2013( vor( fi( capabili( să( producă( un( super(
calculator( care( să( poată( îndeplini( aproape( toate( sarcinile( pe( care((
creierul( nostru( este( capabil( să( le( facă,( iar( până( în( 2049,( un( astfel( de((
calculator( va( depăși( capacitățile( umane( și( nu( va( costa( mai( mult( de((
1000(de(dolari!((
Cât(de(pregătit(te(simți(pentru(a(reuși(în(lumea(care(urmează?((
”În$preajma$schimbărilor$e$întotdeauna$astfel:$printrFun$divin$
instinct$mintea$omenească$presimte$primejdia$iminentă,$așa$cum$$
$ apele$se$umflă$când$se$aproprie$uraganul.”$$
Wiliam(Shakespeare((

3.)Sacrificiul)suprem))
Alegerea$îți$aparține.$$
Crede$și$anticipează$sau$ignoră$și$suferă.$$
Incredibilul( se( întâmplă( zilnic( printre( noi( iar( lucruri( imposibile((
acum( 10( ani( sunt( astăzi( o( nomalitate( larg( acceptată.( Dacă( încă( mai((
aștepți( următorul( episod( din( Matrix( pentru( a( te( mira( de( lumea((
ireală( din( acel( film,( ești( departe( de( a( fi( pregătit.( Mai( bine,( iaCți( ceva((
de( scris( și( priveșteCl( ca( pe( următorul( documentar( la( una( din((
posibilitățile( probabile( care( urmează.( Jules( Verne( a( scris( cărți((
pentru( că( doar( atât( îi( permitea( tehnologia( vremii,( dar( astazi( cu((
siguranță( ar( fi( fost( un( regizor( cu( multe( filme( scienceCfiction( create.((
Iar(peste(puțini(ani,(confirmate(ca(fiind(extrem(de(reale.((
(
107((
(
(
(
Cea$ mai$ bună$ veste$ este$ aceea$ că$ putem$ alege...$ încă.$ Este(
nevoie( de( a( sacrifica( acel( lucru( la( care( ținem( cel( mai( mult,( pentru( a(
putea(întâmpina(pregătiți(schimbările(următoare.((
Care$este$acel$lucru?$$
Fiecare( să( caute( în( sinea( lui,( iar( dacă( nu( îl( vei( găsi,( vei( mai( avea(
nevoie( de( câteva( cărți( și( seminarii( ( de( acest( gen( pentru( aCl(
descoperi.(Altfel,(schimbarea$nu$va$fi$decât$pe$moment$iar$timpul$va$
lovi$adânc$și$nemilos.$$
Discută( cu( tine( sincer( și( renunță( la( lucrul( cel( mai( important((
pentru( tine.( Este( ascuns( în( spatele( minții( tale( care( te( sfătuiește((
continuu( extrem( de( nefolositor( ție,( asemeni( unei( voci( micuțe( ce((
merită( rapid( zdrobită.( Apoi,( după( ce( ai( găsit( acel( lucru,( puneCți((
curajul( în( practică( și( făCo!( Doar( făCo!( Va( fi( extrem( de( greu( și((
eliberator( în( același( timp( iar( prima( senzație( va( fi( cea( de( libertate,( o((
libertate( de( mult( așteptată( de( fiecare( celulă( a( corpului( tău( care( te((
formează.((
Sacrificiul(suprem(este(menit(să(te(câștige,(”trăind$în$lume$fără$să$
îi$aparți!”((Siddhartha(Gautama(Buddha)((
Poate( teCai( întrebat( vreodată( cine) ești) tu,( sau( unde) ești( în( acest(
corp(localizat?(Chiar(de(am(încerca(să(împărțim(tot(trupul,(tot(nu(am(
găsi(acel(suflet(care(simțim(că(îl(avem.((
Poate( că( evidentul( este( prea( simplu,( dar( în( urmă( cu( milioane( de((
ani,( când( primele( forme( de( viață( șiCau( făcut( miraculoasă( apariția( pe((
Pământ( (astăzi( se( produc( forme( de( viață( și( în( laborator,( unul( dintre((
creatori( fiind( Dr.( Craig( Venter,( acest( lucru( fiind( posibil( printrCun((
mixt( de( chimicale),( au( evoluat( în( forme( de( viață( din( ce( în( ce( mai((
complexe( ajungând( să( decidă( spre( o( eficientizare( ( ( a( supraviețuirii((
lor( în( grupuri( complexe( de( celule,( care( au( cedat( controlul( personal((
în( schimbul( viețuirii( colective.( Sigur,( aceasta( este( opinia( mea,( iar( tu((
te(rog(să(filtrezi(și(această(idee(prin(sita(minții(tale,(și(să$nu$accepți$$
$
$
(
108((
(
(

ce$ scrie$ doar$ pentru$ că$ scrie.( Așa( cum( am( mai( zis,( sinceritatea$ nu$
este$un$test$al$adevărului$ci$este$doar$sinceritate...$$
Doar( că( această( informație( este( menită( să( te( clădească( spre((
mai( mult( și( spre( a( percepe( lumea( în( forma( ei( reală.( Nu$ informarea$$
este$sacrificiul$suprem$dar$este$foarte$aproape$de$a$putea$fi.$$
”Există$doar$un$lucru$bun,$știința,$și$doar$unul$$
rău,$neștiința”$$
Socrates((

2.)A)reuși)=)”n”)încercări)pentru)a)ajunge)la))
) următoarea))
Succes)=)N)+)1))
O( formulă( pe( care( cu( siguranță( matematica( a( ratat( în( a( o(
produce,(cu(toate(că((este(mult(mai(folositoare(decât(multitudinea(de(
alte(formulări,(dintre(cele(mai(complicate.((
Obișnuiesc( să( spun( că( în( liceu( am( studiat( 3( limbi( străine:((
franceza,( engleza( și( matematica.( Singura( diferență( era( că( una( din((
ele( avea( mai( multe( cifre( decât( litere( și( nu( prea( se( folosea( la((
comunicarea( internațională.( Aștept( și( azi( dar( în( zadar,( ca( în((
programa( ( școlară( ( să( ( apară( ( materia( ) Succesul,( ) Sănătatea,((
Prosperitatea( și( altele( asemănătoare.( Doar( că( asta( nu( ar( ajuta( prea((
mult( Sistemul( actual,( întrucât( am$ rămâne$ mult$ prea$ puțini$ dispuși$ a$$
ne$mulțumi$cu$puțin.((
De( aceea,( hai( să( continuăm( să( îi( punem( pe( studenți( să( învețe((
ceea( ce( deja( nu( mai( este( valabil,( pe( viitorii( medici( să( memoreze((
cărți( întregi( create( și( sponsorizate( de( companiile( farmaceutice( și( să$$
facem$ lumea$ să$ învețe$ ceea$ va$ susține$ Sistemul$ în$ locul$ fiecăruia$$
dintre$noi.$$
”Mulți$ dintre$ cei$ ce$ eșuează$ în$ viață$ sunt$ persoane$ care$ nu$ au$$
realizat$ cât$ de$ aproape$ au$ fost$ de$ succes$ în$ momentul$ în$ care$ au$$
renunțat.”$$
Thomas(Alva(Edison$
(
109((
(
(
(
(
Succesul$ $ este$ $ întodeauna$ $ ascuns$ $ la$ $ o$ $ singură$ $ încercare$$
diferență$ față$ de$ momentul$ la$ care$ ai$ renunțat$ la$ el.$ Nimeni( nu((
poate( ști( de( câte( încercări( este( nevoie,( doar( că( la( un( moment( dat,((
chiar(foarte(târziu,(ele(se(vor(concretiza(în(faptele(mult(așteptate.((
Este( asemeni( unui( elastic( imposibil( de( rupt( și( strâns( legat( de((
visul( tău,( care( te( face( să( vibrezi( gândiduCte( la( el.( Îndată( ce( începi( a((
face( lucrurile( corecte( spre( aCl( atrage( către( tine,( elasticul( se( întinde,((
dar( visul( stă( la( fel( de( departe.( Cu( cât( acest( vis( este( mai( mare,( cu((
atât(el(va(fi(mai(greu(de(atras(la(tine(și(mai(greu(de(urnit(de(pe(loc.((
Dar( odată( pus( în( mișcare,( elasticul( va( rămâne( drept( asemeni( unei((
sfori,(terminând(astfel(lunga(așteptare(a(faptelor(fără(dovezi.((
Deseori,( oamenii( renunță( la( scopul( lor,( neobservând( pașii(
mărunți( dar( corecți( pe( care( deja( iCau( făcut( spre( el( și( nesesizând( că(
elasticul(deja(a(început(să(se(întindă.((
Educarea( neCar( putea( face( să( navigăm( mai( ușor( prin( apele( reci((
ale(obișnuințelor$greșite$și$care$ne$susțin$spre$a$rata$destinația.$$
Iar( statistica( ce( spune( cât( la( sută( din( creier( ne( folosim,( ar( putea((
fi(interpretată(astfel:(chiar(dacă(folosim(5((sau(15%((în(mod(conștient(
din(capacitatea(noastră(cerebrală,(nu(înseamnă(că(restul(stă(amorțit!(
Restul( formează( subconștientul( nostru( ce( are( rolul( de( a( lucra(
continuu( și( bazat$ pe$ conexiunile$ neuronale$ pe$ care$ i$ leFam$ pus$ la$
dispoziție.(Aș(putea(să(îl(numesc(pilotul)automat)al)minții)noastre,(
deoarece(el(funcționează(și(aplică(doar(acele(coordonate(pe(care(noi(
le(decidem(în(mod(conștient.((
Iar$ acele$ conexiuni$ și$ noduri$ neuronale$ vor$ decide( mai( departe((
cum( ne( simțim( sau( reacționăm( în( diferite( situații( în( funcție( de( cum((
circulă( perceperea( acelei( întâmplări( în( structura( noastră( neuronală.((
Spre( exemplu,( dacă( am( fost( programați( să( credem( că( banii((
înseamnă( durere( și( suferință,( atunci( ori( de( câte( ori( va( veni((
subiectul(lor(în(discuție,(ne(vom(simți(inconfortabil(și(vom(evita((
(
(
110((
(
(

prelungirea( lui.( Astfel,( banii( vor( fi( alungați( altora,( care( abia(
așteaptă(să(atragă(discuții(și(situații(despre(natura(lor.((
DreseazăIți)subconștientul(astfel(încât(să(te(poți(baza(pe(el.(CeC
i(drept,(în(ultimii(ani(nu(ai(clădit(poate(cel(mai(valoros(activ(al(tău(
din( el,( dar( în( 5( ani( vei( putea( să( o( faci.( Mă( refer( la( 5( ani(
consectivi(și(care(încep(de(azi.((
”Mintea$nu$cunoaște$alte$frontiere$decât$cele$pe$care$ni$
le$stabilim$noi$înșine.”$$
Napoleon(Hill((scriitor(și(om(de(succes)((
Educarea( nu( se( face( când( și( când,( poate( în( timpul( liber( și( fără((
alte( lucruri( de( făcut.( Scopul$ tău$ real$ și$ suprem$ pentru$ care$ ai$ venit$$
în$ această$ formă,$ nu$ a$ fost$ să$ faci$ ce$ face$ lumea( ci( să) lași) o))
amprentă) asupra) ei) prin) ceea) ce) ai) devenit.( Puțini( reușesc,( nu( este((
ușor,( extrem( de( simplu( să( renunți( și( mult( mai( întâlnit( decât( să((
descoperi(și(conștientizezi(calea(spre(menirea(ta(aici.((
Religia( tot( încearcă( să( dea( explicații( la( aceste( necunoscute,( iar(
fiecare( popor( are( una( sau( mai( multe( variante( ale( mântuirii( sale.(
Doar( că( religia( este( condusă( de( oameni,( mereu( supuși( aceluiași(
Sistem.( Sigur,( a( crede( întrCo( forță( superioară( este( corect.( Cred( în(
Dumnezeu( (așa( se( numește( în( religia( noastră),( doar( că( nu( îmi( prea(
plac( intermediarii(dintre( el(și(mine...(Și(mai(ales(nu( sunt( de( acord( cu(
idei( de( frică( și( păcat( în( relația( mea( cu( el.( Singurul$ sentiment$ care$ ne$
caracterizează$legătura$este:$iubirea!((
Și( poate( chiar( fără( nici( o( legătură( evidentă( față( de( un( subiect( al((
prosperității,( fără( iubire( în( tot( și( în( toate,( puțin( se( va( realiza((
vreodată.( Iubește) continuu( fiecare( secundă( și( nouă( încercare( spre((
mai(mult.((
Ar$ exista$ oare$ vreodată$ victoria$ fără$ a$ coexista$ și$ posibilitatea$$
unui$ eșec?( De( aceea,( iubește) eșecul( pe( care( tocmai( lCai( trecut,((
deoarece( el( nu( confirmă( altceva( decât( existența( unei( victorii( la((
finalul(său!((
(
(
111((
(
(
(
Nimeni,( absolut( nimeni( nu( a( reușit( să( aibe( parte( de( eșec,((
încercând( și( tot( încercând( până( acolo( unde( laurii( victoriei( sCau((
așezat( ( pe( ( frunțile( ( lor,( ( muncite( ( de( ( multitudinea( ( încercărilor((
depășite.((
”Succesul$reprezintă$abilitatea$de$a$trece$de$la$un$eșec$$
$ la$altul$fără$să$îți$pierzi$entuziasmul.”$$
Winston(Churchill((

1.)Evoluează)continuu)sau)alege)să)mori)azi!))
A( muri( înseamnă( doar( o( încetare( a( bătăii( inimii?( Deoarece(
astăzi,(majoritatea(oamenilor(mor(sufletește(până(la(25(de(ani(iar(în(
continuare(doar(așteaptă(același(lucru(și(de(la(corpul(lor.((
Toată) natura) curge( prin( râuri,( crește( prin( copaci( și( munți,((
erupe( prin( vulcani( și( se) amestecă( în( toate( formele( pentru( a((
menține$ continuu$ mișcarea$ și$ evoluția$ spre$ mai$ mult,$ mai$ bun,$ mai$$
înalt.( Cum( am( putea( noi( oamenii,( o( mică( parte( din( acest( vast((
univers,( să( decidem( spre( a( sta( liniștiți( și( de( a( judeca( greșit( pe( cei((
care( nu( se( mai( opresc( din( a( urca( spre( noi( scopuri( chiar( mai( mari((
decât( ultimele( pe( care( leCau( îndeplinit.( Putem( încerca( să( oprim$$
mișcarea$ pe$ care$ suntem$ datori$ să$ o$ susținem$ doar$ cu$ prețul$$
dezastrului$interior.$$
”Viața$este$o$curgere,$este$un$fluviu,$este$o$mișcare$continuă.$Dar$$
oamenii$au$impresia$că$ei$înșiși$reprezintă$ceva$static.$Numai$obiectele$$
$ sunt$statice,$numai$moartea$este$încremenită;$viața$este$o$continuă$$
schimbare.$Cu$cât$există$mai$multă$schimbare$cu$atât$viața$este$mai$$
$ abundentă.$Iar$o$viață$abundentă$aduce$cu$sine$extraordinare$$
$ schimbări,$clipă$de$clipă.”$$
Osho((filozof,(speaker,(scriitor(și(lider(spiritual)((
Poate( părea( o( nebunie( să( încercăm( a( ține( pasul( cu( toate((
inovațiile( și( informațiile( pe( care( lumea( ni( le( oferă,( iar( în( timp( ce( alte((
țări( obțin( încet( controlul) unei) noi) ordini) mondiale,( părem( lipsiți( de((
apărare( și( victimele( unei( mișcări( ce( ne( este( împotrivă.( Soluția( totuși((
există,(iar(punerea(ei(în(practică(este(mai(simplă(decât(am(crede.((
(
112((
(
(

Întotdeauna$când$simțim$a$pierde$controlul$exterior,$trebuie$să$niFl$
ținem$pe$cel$interior,(iar(baza(noastră(să(fie(una(corectă.((
Adică( nu( încerca( să( înveți( noi( și( noi( abilități( și( tehnici( de(
supraviețuire( financiară( până( nu( ai( urmat( destule( lecții( în( domeniul(
dezvoltării( personale.( Acele( mici( filozofii( despre( cum( și( ce( este(
nevoie( să( fii,( au( prioritate( în( cultura( ta( și( sunt( necesare( la( fundația(
personală(indiferent(cărei(alte(cariere(profesionale.((
Pentru$ a$ nu$ te$ pierde$ pe$ tine$ pe$ drum,$ cunoașteFte,$ educăFte$ și$
poate$cel$mai$greu$dintre$toate,$controleazăFte$tu$pe$tine.$$
”Prejudecățile$reprezintă$rațiunea$proștilor”$$
Voltaire((
Discerne$informația$și$respinge$stereotipurile$deja$definite.$$
Folosește( toate( mijloacele( spre( a( deține( toate( informațiile( atunci(
când( decizi( o( acțiune( sau( alta.( Ignoră( părerile( și( judecă( faptele(
celor(care(te(îndrumă.((
Ascultă$ ceea$ ce$ spune$ un$ om$ prin$ ceea$ ce$ a$ devenit( în( loc( de(
ceea( ce( dorești( ca( tu( să( auzi.( Controlează( și( observă( mediul(
controlat(prin(care(te(miști.((
Chiar( dacă( am( mai( explicat( întrCun( capitol,( cine( este( acest((
Sistem( pe( care( tot( îl( amintesc( în( paginile( acestei( cărți,( o( voi( face((
din( nou( și( voi( reconfirma( că( Sistemul) suntem) chiar) noi,( chiar( tu( și((
toți( laolaltă.( Sunt( oameni( care( iau( decizii( mai( mari( sau( mai((
mărunte,( dar( ele( tot( decizii( rămân.( Iar$ ceea$ ce$ azi$ pare$ ceva$ mic,$$
peste$ 100$ de$ ani$ va$ putea$ schimba$ total$ cursul$ istoriei$ și$ a$ mii$ de$$
oameni.$$
De( aceea( nu( nesocoti( puterea( pe( care( tu( o( ai( și( pe( lângă((
motivația( obișnuită( pe( care( unele( seminarii( o( oferă,( nu( te( opri( din((
cercetare( și( continuă) necontenit) să) devii) mai) mult,$ la$ început$ prin$$
ceea$ce$știi,$apoi$prin$ceea$ce$faci$iar$în$final$prin$omul$care$ai$ajuns$$
să$fii.$$
$

113((
(
(
(
”Omul(trebuie(înțeles(ca(un(element(de(evoluțiune.(Să(nu(ne(
întrebăm:( ce( este( cineva?( Să( ne( întrebăm:( ce( devine?(
Crește,(stă(sau(dă(înapoi?”((
Titu(Maiorescu((fost(prim(ministru(al(României)((
Sunt( 11( milioane( de( milionari( în( această( lume( pe( lângă( 1000( de((
miliardari( în( dolari!( Chiar( este( atât( de( improbabil( ca( peste( 10( ani( să((
fii(și(tu(unul(dintre(ei?(Chiar(crezi(că(ar(putea(fi(atât(de(complicat(să((
fii( doar( unul( din( cei( 11.000.000( ?( Doar( sacrificiul( suprem( pe( care( îl((
vei( descoperi( sau( nu,( poate( decide( acest( lucru.( Cei( dispuși( să( îl( facă,((
nu( vor( fi( doar( milioanari( în( bani( ci( și( miliardari( în( secunde( de((
fericire(în(fiecare(zi.((
Dar( pentru( a( exemplifica( din( nou( cum( se( ajunge( la( fericire,( voi(
încheia(această(carte(cu(povestea(unei(gâze(spre(absolut.((
Este( vorba( de( un( fluture( frumos,( care( se( naște( ca( ou.( Puțini( au((
dat( atenție( acestui( stadiu( incipient( și( au( observat( că( lupta( pentru((
mai( mult( a( început( din( prima( clipă( a( vieții( sale.( Pentru( a( ajunge((
larvă,( el( se( folosește( de( resursele( de( hrană( pe( care( le( are( și( se((
zbate( spre( a( lua( o( nouă( formă.( Uneori( așteaptă( până( trece( iarna,((
întrCo( stare( de( hibernare,( pregătit( spre( a( deveni( larvă.( Este((
important( de( observat( că( în( stadiul( de( larvă,( se( hrănește( continuu((
și( se( pregătește( necontenit( pentru( ce( va( urma( iar( în( momentul( în((
care( un( anumit( hormon( este( produs,( larva( caută( o( poziție( cât( mai((
adecvată( următoarei( etape( din( transformarea( sa,( iar( munca( de( aCși((
clădi(coconul(începe(imediat.((
Ce( sCar( întâmpla( oare( dacă( un( trecător,( văzând( fluturele( ce( se(
zbate( să( iasă( din( cocon,( decide( aCl( ajuta( puțin( și( rupe( învelișul?(
Evident,( el( este( plin( de( intenții( bune,( doar( că( lipsa( de( informație( îl(
transformă((în((inamic((tocmai((pentru((acea((cauză((pe((care((el(
consideră(că(o(ajută.((
Astfel,( în( loc( de( un( fluture( cu( aripi( egale( și( puternice,( acesta( va((
ieși(prea(devreme(și(fără(o(dezvoltare(suficientă(picând(astfel(jos((
(
(

114((
(
(

pe(pământ,(murind(din(cauza(lipsei(de(dezvoltare(fizică(pe(care(nu(a(
dusCo(la(îndeplinire.((
Sacrificiul( acelui( fluture( este( chiar( evoluția( sa.( Chinul$ temporar$
sculptează$ corpul$ necesar$ ca$ el$ să$ poată$ zbura( și( beneficia( de(
soarele(ce(se(oglindește(în(petalele(florilor(de(primăvară.((
Nu$ durerea,$ ci$ plăcerea$ lucrurilor$ neimportante$ ne$ privează$ de$
bucuria$pe$care$suntem$capabili$să$o$trăim.(Și(chiar(dacă(inteligența(cu(
care(privim(lumea(decide(invers(proporțional(abilitatea(noastră(de(a(
percepe(conștient(fericirea,(doar(evoluând)mereu)putem)fi)siguri)că)
nu)am)murit)deja)pe)parcurs.))
Evoluează(continuu(sau(te(vei(dizolva(mereu...((
kln((
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

115((
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

116((
(