Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă de lucru

Reguli de conduită în societate

1.Priviţi imaginile! Încercuiţi comportamentele greşite. Spuneţi cum trebuie să procedeze persoanele din
imagini.