Sunteți pe pagina 1din 2

Exerciţii tip – problemă pentru aflarea sumei

Adunarea şi scăderea în concentrul 0-1000, fără şi cu trecere peste ordin

1. Primul termen al unei adunări este 156, al doilea termen este cu 97 mai mare, iar al
treilea termen este inversul celui de-al doilea. Află suma numerelor.

2. Termenii unei adunări sunt trei numere consecutive. Află suma, ştiind că primul termen
este 245.

3. Termenii unei adunări sunt trei numere pare consecutive. Află suma lor, ştiind că
ultimul număr este 308.

4. Termenii unei adunări sunt patru numere impare consecutive. Află suma lor, ştiind că al
doilea număr este 157.

5. Un termen este cel mai mic număr de trei cifre diferite. Un alt termen este inversul
celuilalt. Află suma celor două numere.

6. Un termen este cel mai mic număr de trei cifre pare consecutive, iar al doilea termen
este cu 88 mai mare. Află suma celor două numere.

7. Primul termen este dublul numărului 105. Al doilea termen este 68, iar al treilea termen
este cât primii doi la un loc. Află suma celor trei numere.

8. Primul termen este cel mai mic număr de trei cifre impare consecutive. Al doilea termen
este cu 65 mai mare, iar al treilea termen este cu 49 mai mic decât primul. Află suma
celor trei numere.

9. Un termen al unei adunări este un număr de forma . Al doilea termen este cel mai mare
număr de două cifre. Află toate sumele posibile. Câte soluţii ai găsit? Ce ai observat la
rezultatele obţinute?

10. Un termen al unei adunării este un număr par de forma . Al doilea termen este dublul
numărului 231. Află toate sumele posibile. Câte soluţii ai găsit? Ce ai observat la
rezultatele obţinute?

11. Un termen al adunării este un număr de forma . Al doilea termen este jumătatea
numărului 404. Află toate sumele posibile.

12. Primul termen al unei adunări este cu 63 mai mare decât al doilea termen. Ştiind că al
doilea termen este 382, află suma.

13. Primul termen al unei adunări este cu 75 mai mic decât al doilea termen. Ştiind că al
doilea termen este 249, află suma.

14. Primul termen al unei adunări este cât ultimii doi la un loc. Ştiind că ceilalţi termeni sunt
107 şi 224, află suma celor trei numere.

15. Primul termen al unei adunări este dublul celuilat termen. Ştiind că al doilea termen este
148, află suma.
16. Primul termen al unei adunări este 309, adică cu 43 mai mare decât al doilea termen.
Află suma celor două numere.

17. Primul termen al unei adunări este 79, adică cu 103 mai mic decât al doilea termen. Află
suma celor două numere.