Sunteți pe pagina 1din 1

Aplicaţii practice privind contabilitatea stocurilor şi

contabilitatea decontărilor cu terţii

1. S.C. ADA S.A. se aprovizionează pe baza facturii 1475 emisă de S.C. EMA S.R.L. cu
materii prime în valoare de 800 lei, se mai adaugă şi TVA. Factura furnizorului se achită în numerar
pe baza chitanţei 415 şi a registrului de casă. Pe baza bonului de consum nr. 27 se eliberează în
consum materiile prime.

2. S.C. LARA S.R.L. recepţionează conform facturii 5 bucăţi rafturi din suporturi metalice,
evaluate la 100 lei/buc., TVA 19%. Transportul acestora a fost asigurat de S.C. „TRANSCOM”
S.R.L., pentru un preţ de 60 lei, TVA 19%. Se achită datoriile faţă de furnizori din contul curent.
Evidenţa stocurilor se ţine în costuri complete de achiziţie.
Rafturile primite se eliberează integral în folosinţă, conform procesului verbal întocmit.

3. Se obţin din producţie proprie şi se predau la magazie în baza bon de predare-transfer-


restituire nr. 11 din 17.06.N, 1000 bucăţi din produsul finit „Z” la preţul de înregistrare de 10
lei/bucată. Se vând 500 bucăţi produse finite la preţul de vânzare de 12 lei/bucată, se mai adaugă şi
TVA, conform facturii nr. 1516 din 17.06.N. În schimbul creanţei societatea acceptă un bilet la ordin
scadent în 02.07.N. Se descarcă gestiunea pentru produsele finite vândute.

4. S.C. ALTEX S.R.L. se aprovizionează cu mărfuri pe baza facturii 8765 la costul de


achiziţie de 2.000 lei, se mai adaugă şi TVA, pe care le vinde apoi pe baza facturii 5171 la preţul
negociat de 2.700 lei, se mai adaugă şi TVA. În vederea achitării datoriei faţă de S.C. STAR S.A. se
emite un bilet la ordin scadent peste 30 zile şi se încasează creanţa prin virament bancar. Pe baza
notei contabile nr. 71 se descarcă gestiunea pentru mărfurile vândute. Să se regularizeze TVA.

5. Cu ocazia inventarierii la 31.12.N se constată:


 plus de materii prime în valoare de 400 lei;
 minus de materiale auxiliare în valoare de 200 lei considerat în limita
perisabilităţiilor admise;
 lipsă de materiale de natura obiectelor de inventar în valoare de 500 lei, lipsă care
se impută gestionarului la preţul de 600 lei, se mai adaugă şi TVA. Suma
reprezentând creanţa faţă de salariat se reţine pe statul de plată;
 minus de produse finite de 700 lei, datorită unei spargeri. I se impută hoţului
minusul la valoarea de 900 lei, se mai adaugă şi TVA. Suma reprezentând creanţa
faţă de făptaş se încasează în numerar conform chitanţei şi registrului de casă.

6. S.C. TARA S.A. dispune achitarea în numerar a avansurilor salariale cuvenite angajaţilor
în sumă de 8.000. Conform centralizatorului statelor de plată a salariilor pe luna noiembrie anul N,
se înregistrează salariile totale brute în valoare de 20.000 lei şi se determină şi înregistrează
contribuţia asiguratorie de muncă în procent de 2,25%.
Se înregistrează în baza Centralizatorului statelor de plată a salariilor, următoarele reţineri
din salarii:
– avansul chenzinal 8.000 lei;
– CAS angajaţi 25% 5.000 lei;
– CASS angajaţi 10% 2.000 lei;
– impozit pe salarii 1.300 lei;
– popriri în favoarea terţilor 700 lei.
Se ridică de la bancă numerar pentru achitarea restului de plată cuvenit angajaţilor. La
achitarea în numerar a drepturilor salariale rămân salarii neridicate în sumă de 500 lei.