Sunteți pe pagina 1din 7

CCONCURS INTERJUDEŢEAN DE PROIECTE ECOLOGICE Ediţia I

OCOLEGIUL NAŢIONAL "RADU GRECEANU" 2012


MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI ŞI SPORTULUI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT
COLEGIUL NAŢIONAL "RADU GRECEANU"

Slatina jud.Olt Cod.230092


Str.Nicolae Bălcescu Nr.8
Telefon 0249434710 Fax 0249434710
E-mail:colegiulnationalradugreceanu@yahoo.com
Nr.3699/25.08.2011

REGULAMENTUL CONCURSULUI INTERJUDEŢEAN DE PROIECTE ECOLOGICE


"Tu ce faci pentru mediul înconjurător?"
EDIŢIA I - 2012

ARGUMENT

Motto:"protejând natura, ne protejăm pe noi înşine!"


Ecologia este ştiinţa care ne învaţă să preţuim natura. Participând la cât mai multe proiecte
ecologice, elevii îşi pot forma mai repede şi mai uşor o conduită ecologicâ.
Acest concurs are rolul de a sensibiliza atât elevii cât şi cadrele didactice şi autoritîţile locale la
problemele de mediu.
Concursul se desfăşoară în parteneriat cu următoarele instituţii:
1. Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt
2. Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie Bucureşti
3. Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt
4. Universitatea Piteşti-Facultatea de Ştiinţe-Secţia Biologie
5. Eco-Şcoala Europeană ,,Acad. Marin Voiculescu” Giurgiu
6. Liceul Văleni Olt
7. Şcoala cu cls. I-VIII "Vlaicu Vodă"-Slatina. Jud.Olt
8. Eco-Şcoala Europeană Şc. cu cls. I-VIII "Eugen Ionescu"-Slatina. Jud.Olt
9. Colegiul Naţional "Ion Minulescu"-Slatina. Jud.Olt
10. Şcoala cu cls.I-VIII Nr.18 Timişoara
11. Colegiul Tehnic "Ştefan Bănulescu" Călăraşi
12. Şcoala cu cls. I-VIII "Acad. Marin Voiculescu" Giurgiu
13. Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 19 din Braşov

OBIECTIVE

SCOPUL: stimularea interesului faţă de problemele legate de mediul înconjutător şi implicarea


elevilor, profesorilor, comunităţilor locale în acţiuni de protejare a mediului înconjurător, având ca scop
final formarea de atitudini şi deprinderi ecologice.
OBIECTIVELE SPECIFICE:
O1-atragerea efectivă a 2000 elevi şi 200 de profesori, la nivel naţional, în activităţi de promovare a
propriilor acţiuni de protejare a mediului înconjurător.
O2-promovarea comunicării, prin mijloace media, între elevii şi profesorii implicaţi în activităţile
proiectului;
O3-dezvoltarea colaborării şi cooperării între instituţiile promotoare de activităţi ecologice
O4- familiarizarea cu termenii ecologici şi promovarea normelor de comportament ecologic,
prin realizarea unei revistă cu ISSN,care va conţine cele mai. semnificative activităţi ecologice
trimise de către participanţi.

1
CCONCURS INTERJUDEŢEAN DE PROIECTE ECOLOGICE Ediţia I

OCOLEGIUL NAŢIONAL "RADU GRECEANU" 2012

MOD DE ORGANIZARE:

Organizator: COLEGIUL NAŢIONAL „RADU GRECEANU” SLATINA


Grup ţintă: elevii-cls.V-XII şi profesorilor din învăţământul gimnazial şi liceal.
Perioada de desfăşurare: ianuarie – iulie 2012.
Etape de desfăşurare:
Etapa I: înscrierea participanţilor în perioada: 1 mai -20 mai 2012
Se va realiza pe baza fişei de înscriere (anexa 1),împreună cu acordul de parteneriat semnat de instituţia
dumneavoastră(anexa2) şi cu o copie de pe taxa de participare, ce vor fi trimise pe adresa de e-mail:
colegiulnationalradugreceanu@yahoo.com., cu specificaţia participare concurs de proiecte ecologice.
Etapa a II-a: realizarea proiectelor ecologice
în perioada 15 aprilie – 20 mai 2012
• Realizarea proiectelor va avea ca suport fişa de evaluare elaborată de partenerii implicaţi, fişa care va
fi trimisa prin posta electronica tuturor participantilor si publicata pe www.didactic.ro.
• Trimiterea, de către participanţi, a anexei 3 cu date despre elevii/profesorii implicaţi în proiect.
• Pentru prima secţiune: proiecte word, lucrările trebui să îndeplinească următoarele condiţii:
-să aibă caracter de originalitate şi să respecte tema concursului (proiect ecologic).
-redactarea lucrărilor se va face în format A4,la un rând, conţinând semnele diacritice.
-titlul lucrării va fi scris cu majuscule (14 Bold), centrat.
-la două rânduri distanţă, sub titlul proiectului se va scrie numele coordonatorului proiectului.
-în redactarea proiect vor fi respectate şi specificate clar etapele realizării unui proiect educativ:
argumentul, scopul, obiectivele,grupul ţintă, secţiunile, regulamentul proiectului, precum şi evaluarea şi
diseminarea proiecctului.
• Pentru a II-a secţiunea: proiecte power-point, prezentările vor fi însoţite de o scurtă prezentare în
word.
Etapa a III-a: expedierea proiectelor, prin poştă, la următoarea adresă:
Colegiul Naţional „Radu Greceanu” Str.Nicolae Bălcescu Nr.8 Slatina jud.Olt Cod.230092
până la data de 20 mai 2012, data poştei, cu specificarea: participare concurs de proiecte ecologice.
Taxele poştale vor fi suportate de către participanţii la concurs.
Etapa a IV-a: evaluarea proiectelor: 26 mai 2012
• Se va alcătui o comisie de evaluare a proiectelor ce va avea următoarea componenţă:
un reprezentant al ISJ Olt ( preşedintele comisiei), un reprezentant al Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Olt (vicepreşedintele comisiei), reprezentanţi ai instituţiilor şcolare partenere (membrii), şi
reprezentanţi ai Colegiului Naţional „Radu Greceanu”, Slatina.
• Se va organiza o expoziţie a proiectelor ecologice primite de la participanţi.
• Comisia va stabili punctajul final al proiectului fiecărui participant,conform anexei 4.
• Elevii şi profesorii Colegiului Naţional „Radu Greceanu” Slatina vor elabora şi completa diplomele.
Etapa a V-a: premierea participanţilor – 26 mai 2012
• Se vor acorda premii pentru locul I, II, III, respectiv menţiunilor şi/sau premiilor speciale.
•Toţi participanţii la concurs vor primi diplomă de participare.
•Diplomele vor fi expediate prin poştă sau curier.
Etapa a VI-a: realizarea ghidului proiectelor ecologice, pe 25 mai 2012
•Se va realiza o publicaţie cu ISSN –"Tu ce faci pentru mediul înconjurător?", care va cuprinde cele mai
semnificative activităţi ecologice trimise de către participanţi.
Etapa a VII-a: distribuirea ghidului proiectelor ecologice, prin poştă, tuturor participanţilor la
concurs în luna august 2012
Notă: taxa de înscriere este de 20 RON fiecărei instituţii şcolare participante. Taxa de participare va fi
virată la trzorerie, în contul:RO71TREZ5065004XXX000197. Cod fiscal: 4491075
(pentru C.N."R.Greceanu"-Slatina)
Pentru orice detalii cu privire la desfăşurarea concursului ne puteţi contacta la adresa de

2
E-mail: catalinaciobanu2007@yahoo.com sau la tel:0762877299 (prof.de biologie Ciobanu Cătălina).

CCONCURS INTERJUDEŢEAN DE PROIECTE ECOLOGICE Ediţia I


OCOLEGIUL NAŢIONAL "RADU GRECEANU" 2012

ANEXA 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI ŞI SPORTULUI


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT
ECO-ŞCOALA COLEGIUL NAŢIONAL "RADU GRECEANU"

CONCURS NAŢIONAL DE PROIECTE ECOLOGICE


" Tu ce faci pentru mediul înconjurător?"
05.06.2012

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Unitatea de învăţământ:........................................................................................................

Adresa de corespondenţă:......................................................................................................

................................................................................................................................................

Numele şi prenumele coordonatoului proiectului :...............................................................

Titlul proietului:...................................................................................................................

Nr.tel.............................................................e-mail:..............................................................

Nr.chitanţă taxă:....................................................................................................................

Participare directă: Da Participare indirectă: Da


Nu Nu

3
CCONCURS INTERJUDEŢEAN DE PROIECTE ECOLOGICE Ediţia I
OCOLEGIUL NAŢIONAL "RADU GRECEANU" 2012

4
CCONCURS INTERJUDEŢEAN DE PROIECTE ECOLOGICE Ediţia I
OCOLEGIUL NAŢIONAL "RADU GRECEANU" 2012

5
ANEXA 3.

TABEL NOMINAL CU ELEVII IMPLICAŢI ÎN ACŢIUNI DE PROMOVARE A ACTIVITĂŢILOR


ECOLOGICE

Instituţia de învăţământ :
Adresa completă:
Nr. tel/fax:
E-mail:

Nr. Numele şi prenumele elevului Clasa Acţiuni întreprinse Profesor coordonator


crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CCONCURS INTERJUDEŢEAN DE PROIECTE ECOLOGICE Ediţia I


OCOLEGIUL NAŢIONAL "RADU GRECEANU" 2012

ANEXA 4

6
FIŞA DE EVALUARE A PROIECTELOR ECOLOGICE

Nr.crt. Respectarea etapelor Prezentate Implicarea unui Originalitate- Total punctaj


de realizare a unui activităţile nr.mare de 10p. 100p
proiect-50p. menţionate în elevi/cadre
proiect-20 p. didactice în
proiect-20p.

S-ar putea să vă placă și