Sunteți pe pagina 1din 1

În acest an Republica Moldova marchează 22 de ani de la proclamarea independenței.

La 27 august
1991 Moldova şi-a declarat independenţa faţă de Uniunea Sovietică. În acea zi, 280 de deputaţi au
semnat Declaraţia de Independenţă a ţării, iar  mii de cetăţeni au salutat, în Piaţa Marii Adunări
Naţionale din Chişinău, acest eveniment istoric. Astăzi, după 22 de ani de independență, constatăm
un regres în cultura Republicii Moldova și aceasta o vedem în mai multe aspecte:
 instabilitate politică și luptă continuă pentru interese;
 adoptarea legilor care dăunează societății, una din ele este legea egalității de șanse;
 indiferența oamenilor la tot ce se numește patrimoniul cultural național;
 toleranță și promovarea nonvalorilor;
 tânăra generație dezinteresată de cultură, lectură, artă  etc;
 creșterea nivelului de imoralitate în țară;
 rețelele de socializare au știrbit din arta comunicării interpersonale;
  materialismul a luat locul duhovnicescului.
Am enumerat mai sus doar unele din problemele care au apărut în  Republica Moldova în toți acești
ani de independență. Deși, se pare că nu suntem robiți de alte popoare, avem ,totuși, o robie pe
care Biblia o definește ca robie a păcatului și ale cărei consecințe le-am enumerat mai sus:
Nu știti că, dacă vă dați robi cuiva, ca să-l ascultați, sunteti robii aceluia de care ascultați, fie că este
vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?
(Romani 6:16)

Soluția de a ieși din această robie este ca și popor să ne plângem starea, să ne întoarcem la
Dumnezeu, să-L căutăm din toată inima, “să ne punem toată puterea ca să păzim și să împlinim tot
ce este scris în cartea Legii, fără să ne abatem nici la stânga, nici la dreapta”, așa cum găsim
menționat în cartea Iosua(23:6). Numai așa vom experimenta binecuvântările și mila lui Dumnezeu
asupra poporului nostru, or, cartea Proverbelor afirmă următorul adevăr: Neprihanirea înalță pe un
popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Dumnezeu să ne ajute să trăim în neprihănire înaintea
Lui!
Ca și cetățeni ai Republicii Moldova, suntem responsabili să contribuim fiecare din noi la ridicarea
nivelului cultural, moral, spiritual al țării. Și să nu credem că suntem mici și nu putem aduce
schimbare. Dacă citim cartea Neemia din Sfânta Scriptură , vedem că un singur om a adus
schimbare în societate. În timpul lui, țara era “în  cea mai mare nenorocire și ocară; zidurile
Ierusalimului erau dărâmate și porțile erau  arse de foc”. În acest timp, Neemia avea o poziție
prosperă la curtea împăratului Artaxerxe, cu toate acestea , la auzul acestei vești despre poporul
său, Neemia a plâns , s-a jelit multe zile(4 luni), a postit și s-a rugat pentru poporul său. Nu a stat
indiferent și a așteptat ca alții să acționeze. A lăsat confortul de la curtea împărătească și a ales să
vină în țara sa, care era în ruine, a rezidit și a restabilit identitatea și patrimoniul național și anume a
rezidit zidurile Ierusalimului, a învățat poporul să păzească Cuvântul lui Dumnezeu și astfel l-a
reabilitat în mijlocul multor dificultăți din partea dușmanilor din exteriorul  și interiorul țării.
Fiecare cetățean este de valoare și poate produce o schimbare și aceasta trebuie să vină de la
fiecare în parte și atunci vom contribui esențial la dezvoltarea culturii țării.

S-ar putea să vă placă și