Sunteți pe pagina 1din 10

Cristian Troncotă Horaţiu Blidaru

Careul de aşi
DIN ISTORIA SERVICIILOR DE INFORMAŢII DUPĂ
ÎNCHEIEREA RĂZBOIULUI RECE

Editura Elion 2003


Moto: „Este posibil să se declare un învingător al Războiului
Rece? Ei bine, da şi nu. Nu vă voi da un răspuns precis şi definitiv. Cred că
Vestul a câştigat Războiul Rece folosind toate mijloacele pe care le-a avut
la îndemână, inclusiv acţiunile clandestine şi manipulările psihologice. Cu
toate acestea, victoria în Războiul Rece, dizolvarea URSS şi decesul
Imperiului Răului nu înseamnă că Occidentul a câştigat bătălia spirituală.
…bătălia pentru câştigarea spiritelor este un proces lent şi cred că Vestul
şi-a abandonat prea devreme eforturile depuse pentru a schimba
mentalităţile sovietice, pentru a câştiga de partea sa majoritatea poporului
rus”.
(Răspunsul generalului KGB (r) Oleg Kalughin la întrebarea pusă de
un jurnalist al postului de televiziune CNN în cadrul emisiunii „Conversaţii
despre Războiul Rece”, 14 martie 1999)
Cuprins

Listă de abrevieri ……………………………………………….….….p.4


Introducere ………………………………………………………..…..p.9
Imaginea serviciilor secrete britanice după războiul rece - între tradiţie şi
transparenţă ……………………………………………………………...p.10
Special Branch…………………………………………………….….p.11
Military Intelligence 5…………………………………..……………p.12
Military Intelligence 6 …………………………………………...…..p.20
Gouvernment Communications Headquarters ………………………p.28
Defence Intelligence Staff …………………………………………...p.30
British Services Security Organization ……………………………...p.32
Sistemul de coordonare şi control …………………………………...p.33
Raporturile cu partenerii din NATO ………………………………...p.36
Serviciile de informaţii americane - între prezent şi perspectivă ……p.42
Scurt istoric al serviciilor secrete de informaţii şi securitate ale SUA p.43
Instituţia securităţii naţionale a SUA ………………………………..p.65
Organisme cu sarcini de conducere, coordonare şi control …………p.67
Agenţii civile independente …………………………………………p.69
Structuri informative aflate în subordinea Departamentului de Justiţie
…………………………………………………………………………...p.72
Structuri informative aflate în subordinea Departamentului de
Finanţe…………………………………………………………………....p.76
Structuri informative aflate în subordinea Departamentului de Stat…p.77
Agenţii aflate în subordinea Departamentului Apărării ……………..p.78
UKUSA - ECHELON ……………………………………………….p.87
Transparenţa: mari defectori ai serviciilor secrete americane prezentaţi în
mass media ………………………………………………………………p.89
Alte insuccese şi critici vehemente ………………………………….p.93
Necesitatea restructurării ……………………………………….……p.97
Războiul Rece s-a încheiat, confruntarea cu foştii adversari continuă
……………………………………………………………………….… p.102
Probleme cu chinezii ………………………………………….……p.110
SUA şi info - war …………………………………………………..p.114
Război contra terorismului internaţional …………………………...p.117
În loc de concluzii ……………………………………………….…p.136
Comunitatea informativă a Federaţiei Ruse de la Elţân la Putin …..p.138
Scurt istoric al evoluţiei serviciilor de informaţii şi securitate ruso -
sovietice ………………………………………………………….….….p.139
Mutaţii survenite în comunitatea informativă a Federaţiei Ruse după
Războiul Rece
…………………………………………………………..p.149
Contraspionajul şi securitatea internă ………………………………
p.153
Informaţii externe …………………………………………………..p.159
Informaţii şi contrainformaţii militare ……………………………...p.168
Alte structuri instituţionalizate şi domenii de activitate ……………p.171
Particularităţi şi perspective ale serviciilor speciale din Federaţia Rusă
…………………………………………………………………….…….p.175
Serviciile secrete israeliene - un mit pe cale de destrămare? ………p.181
Shin Beth …………………………………………………………...p.183
Mossad ……………………………………………………………..p.186
AMAN ……………………………………………………………..p.193
Serviciile secrete israeliene în prag de mileniu …………………….p.197
Anexe ………………………………………………………………p.207
Listă de abrevieri

Marea Britanie

A Branch (Intelligence Resources & Operations Branch) – Departamentul


de Resurse Operative şi Informaţii al MI6
BSSO (British Services Security Organization) - Organizaţia de Securitate a
Serviciilor Britanice
C Branch (Protective Security Branch) - Departamentul de protecţie al MI6
CIS (Coordinator of Intelligence and Security) – Coordonatorul pentru
informaţii şi securitate
DIC (Defence Intelligence Committee) – Comitetul pentru Informaţii al
Apărării
DIS (Defence Intelligence Staff) - Serviciul de Informaţii al Apărării
F Branch (Counter Subversion Branch) – Departamentul pentru combaterea
acţiunilor subversive al MI6
FCO (Foreign and Commonwelth Office) – Ministerul de Externe şi pentru
Commonwelth
GC & CS (Gouvernment Code and Cypher School) - Şcoala
Guvernamentală de Cifruri şi Coduri
GCHQ (Gouvernment Communications Headquarters) - Centrul
Guvernamental de Comunicaţii
IRA - Armata Republicană Irlandeză
ISC - Comitetului pentru Serviciile de Informaţii şi Securitate
JIC ( Joint Intelligence Committee) – Comisia Comună a Serviciilor de
Informaţii
K Branch (Counter Espionage & Counter Proliferation Branch) -
Departamentul pentru contraspionaj şi neproliferare al MI6
MI5 (Millitary Intelligence 5), vezi SS
MI6 (Millitary Intelligence 6), vezi SIS
NCIS - Serviciul Naţional de Informaţii privind Infracţiunile Grave
PSIS - Secretariatul Permanent al Comitetului pentru Serviciile de Informaţii
SB (Special Branch) - Secţia Specială a Poliţiei Metropolitane (Scotland
Yard)
S Branch (Support Services, Information, Management Office,
Administration) – Departamentul pentru Servicii Auxiliare, Informaţii,
Conducere şi Administraţie al MI6
SIS (Secret Intelligence Service) – Serviciul Secret de Informaţii
SO (SSPP) - Subcomitetul pentru Stabilirea Priorităţilor şi Performanţelor
Serviciului de Securitate
SO 14 (Special Operation 14) – Divizia Operaţii Speciale a SB
SS (Security Service) - Serviciul de Securitate

Statele Unite ale Americii


AIA (Air Intelligence Agency) – Agenţia de Informaţii a Forţelor Aeriene
AIB (Allied Intelligence Bureau) - Biroul de Informaţii Aliat
BATF (Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms ) - Biroul pentru alcool,
tutun şi arme de foc
BIR (Bureau of Intelligence and Research) - Biroul de Informaţii şi
Cercetare
CGICC (Coast Guard Intelligence Coordination Center) - Centrul de
Coordonare a Informaţiilor al Gărzii de Coastă
CIA (Central Intelligence Agency) – Agenţia Centrală de Informaţii
CIC (Counter Intelligence Corps) – Corpul de contrainformaţii
CIG (Central Intelligence Group) - Grupul Central de Informaţii
CSS (Central Security Service) - Serviciul Central de Securitate
DARO (Defence Airborne Reconnaissance Office) - Serviciul de
Recunoaştere Aeropurtată al Apărării
DCI (Director of Central Intelligence) - Directorul Informaţiilor Centrale
DEA (Drug Enforcement Administration) - Departamentul pentru
Combaterea Drogurilor
DHS (Defence Humint Service) - Serviciul pentru surse umane al Apărării
DIA (Defence Intelligence Agency) – Agenţia de Informaţii a Apărării
DIC (Defence Intelligence Community) - comunitatea informativă a Apărării
DIS (Defence Investigative Service) - Serviciul de Investigaţii al Apărării
FBI (Federal Bureau of Investigation) - Biroul Federal de Investigaţii
HPSCI (The House Permanent Select Committe on Intelligence) - Comisia
specială permanentă pentru probleme de informaţii a Camerei
Reprezentanţilor
INSCOM (Army Intelligence and Security Command) - Comandamentul
pentru Informaţii şi Securitate al Armatei
MCIC (Marine Corps Intelligence Center) - Centrul de Informaţii al
Infanteriei Marine
MI 8 (Cipher Bureau) - Biroul Cifru
MID (Military Information Division) – Divizia de Informaţii Militare
NIA (National Intelligence Authority) - Autoritatea Naţională pentru
Informaţii
NIE (National Intelligence Estimates) - estimări informative naţionale
NIMA (National Imagery and Mapping Agency) - Agenţia Naţională pentru
Imagistică şi Cartografie
NMIC (National Maritime Intelligence Center) - Centrul Naţional pentru
Informaţii al Marinei
NRO (National Reconnaissance Office) - Biroul Naţional de Recunoaştere
NSA (National Security Agency) - Agenţia Naţională de Securitate
NSC (National Security Council) - Consiliul Naţional de Securitate
OCI (Office of Coordinator of Information) - Biroului de Coordonare a
Informaţiilor
OHS (Office of Homeland Security) - Biroul pentru Securitate Internă
ONI (Office of Naval Intelligence) –- Serviciul de Informaţii al Marinei
OP – 20 - G (Office of the Chief of Naval Operations) - Biroul Şefului
Operaţiunilor Navale
OPC (Office of Policy Coordination) – Biroul de Coordonare a Măsurilor
Politice
OSO (Office of Special Operations) - Biroul pentru Operaţiuni Speciale
OSS (Office of Strategic Services) - Biroul pentru Servicii Strategice
PFIAB (President's Foreign Intelligence Advisory Board) - Comitetul
Prezidenţial Consultativ pe Probleme de Informaţii Externe
PIOB (President's Intelligence Oversigh Board) - Comitetul Prezidenţial
pentru Supravegherea Activităţii de Informaţii
SNIE (Special National Intelligence Estimates) – estimări informative
naţionale speciale
SSCI (The Senate Select Committe on Intelligence) - Comisia specială a
Senatului pentru probleme de informaţii
SSU (Strategic Service Unit) - Unitatea Serviciilor Strategice
USAIA (United States Army Intelligence Agency) - Agenţia de Informaţii a
Armatei
USSS (United States Secret Service)- Serviciul Secret al Statelor Unite

Federaţia Rusă

AFB (Agenstvo Federalnoi Bezopasnosti) - Agenţia Federală de Securitate a


Federaţiei Ruse
CEKA (Vserosiiskaia Cerezvîciainaia Kommissiia po Borbe s
Kontrarevoliutsiei i Sabotajem) - Comisiei Extraordinare a Întregii Rusii
pentru Combaterea Contrarevoluţiei şi Sabotajului
FAPSI (Federalnoe Agenstvo Pravitelstveno Svyazi Informatsii) –- Agenţia
Federală pentru Comunicaţii şi Informaţii Guvernamentale
FPS (Federalnaia Pogranicinaia Slujba) – Serviciul Federal de Grăniceri
FSB (Federalnaia Slujba Bezopasnosti) – Serviciul Federal de Securitate
FSNP (Federalnaia Slujba Nalogovoi Politsii) - Serviciul Federal al Poliţiei
Fiscale
FSO (Federalnaia Slujba Ohranî ) - Serviciul Federal de Protecţie
FSK (Federalnaia Slujba Kontrrazvedki) - Serviciul Federal de
Contrainformaţii
GPU (Gosudarstvennoie Politiceskoe Upravlenie) - Direcţia Politică de Stat
GRU (Glavnoe Razvedivatelnoe Upravlenie) - Direcţia principală de
informaţii
GUGB (Glavnoe Upravlenie Gosudarstvennoi Bezopasnosti) - Administraţia
Principală a Securităţii Statului
GULAG (Glavnnoe Upravlenie Lagerei) - Administraţia Principală a
Lagărelor de Muncă
GUO (Glavnoe Upravlenie Ohranî ) - Direcţia Principală de Pază
INO (Inostrannîi Otdel) - Departamentul Extern al CEKA
KGB (Komitet Gossudarstvennoi Bezopasnosti) - Comitetul pentru
Securitatea Statului
KI (Komitet Informaţii) - Comitetului pentru Informaţii
KOGG (Komitet po Ohrana Gosudarstvenoi Graniti) - Comitetul pentru
Apărarea Frontierelor de Stat
KPS (Komitet Pravitelstvenoi Sviazi) - Comitet pentru Comunicaţii
Guvernamentale
KRO (Kontrarazvedivatelnii Otdel) - Departamentul de contraspionaj al
CEKA
MB (Ministerstvo Bezopasnosti) – Ministerul Securităţii
MBVD (Ministerstvo Bezopasnosti i Vnutrennîh Del) – Ministerului
Securităţii şi Afacerilor Interne
MGB (Ministerstvo Gossudarstvennoi Bezopasnosti) - Ministerul Securităţii
Statului
MSB (Mejrespublikanskaia Slujba Bezopasnosti) - Serviciul Interrepublican
de Securitate
MVD (Ministerstvo Vnutrennîh Del) - Ministerul Afacerilor Interne
NKGB (Narodnîi Komissariat Gossudarstvennoi Bezopasnosti) -
Comisariatul Poporului pentru Securitatea Statului
NKVD (Narodnîi Komissariat Vnutrennîh Del) - Comisariatului Poporului
pentru Afacerile Interne
OGPU (Obiedinnoie Gosudarstvennoe Politiceskoe Upravlenie) – Direcţia
Politică Unificată de Stat
RIAT (Regionalni informatsionno-analiticheskii tsentr) - Centre regionale
de analiză a informaţiilor
SPB (Slujba Bezopasnosti Prezidenta) –Serviciul de Securitate Prezidenţial
SVR (Slujba Vnejnieznâi Razvedki ) - Serviciul de Informaţii Externe
TsSR (Tsentralnaia Slujba Razvedki) – Serviciul Central de Informaţii
VIAT (Vedomstvenni informatsionno-analiticheskii tsentr) – Centre
departamentale de analiză a informaţiilor

Israel

AMAN (Agaf Modiin) - Serviciul de Informaţii al Armatei


LAKAM (Lishka Lekishrey Mada) - Biroul de Relaţii Ştiinţifice
MISRAD HANUT - Direcţia de studii şi cercetări de pe lângă Ministerul de
Externe
MISTARA - Departamentul de investigaţii al Poliţiei israeliene
MOSSAD (Ha-Mossad le Modiin ule-Tafkidim Meyuhadim) - Institutul
pentru Informaţii şi Operaţiuni Speciale
SHABAK (Sherut ha Bitachon ha Klali) - Serviciul General de Securitate
SHAI (Sherut ha Yediot ha Artzit ) - Serviciul Naţional de Informaţii
SHIN BETH, vezi SHABAK
INTRODUCERE

După prăbuşirea regimurilor comuniste, în ţările Europei de Est s-a


declanşat un amplu proces de restructurare şi transformare a serviciilor
secrete de informaţii, atât în plan organizatoric, cât şi conceptual. Fenomenul
este mai pregnant în fostele ţări membre ale Tratatului de la Varşovia, dar se
face simţit cu acuitate şi în statele tradiţional democratice, în special în
rândul celor care s-au aflat în prima linie a Războiului Rece.
Printre cele mai importante elemente de noutate se numără transparenţa
– aducerea la cunoştinţa opiniei publice numai a acelor date şi informaţii
care pot şi trebuie făcute publice. Desigur că în cazul serviciilor secrete de
informaţii nu poate fi vorba despre o transparenţă totală, fie şi în sensul
semantic al termenului, întrucât păstrarea secretului şi/sau a confidenţialităţii
datelor de interes operativ reprezintă condiţia sine qua non a eficienţei unor
astfel de instituţii. Prin urmare, problema trebuie formulată din capul locului
tranşant şi fără echivoc: contradicţia între nevoia de transparenţă, pe de o
parte, şi necesitatea păstrării secretului în activitatea de informaţii, pe de altă
parte, nu a fost rezolvată nicăieri în lume, cel puţin până în prezent. Cu toate
acestea, sintetizarea, coroborarea şi analiza periodică a datelor şi
informaţiilor publicate despre tendinţele de evoluţie, caracteristicile şi modul
de acţiune al unor servicii secrete de informaţii îşi are semnificaţia sa
intrinsecă, atât din punct de vedere teoretic, cât şi imagistic. Acest din urmă
aspect se referă la faptul că fiecare serviciu secret de informaţii – în funcţie
de posibilităţi, prestigiu şi tradiţie – este permanent preocupat să-şi creeze în
mass-media o imagine care să-l reprezinte şi în baza căreia, cel puţin
conaţionalii, să-i acorde girul de încredere.
Acesta este motivul pentru care ne-am propus publicarea unei sinteze
referitoare la „Serviciile secrete după încheierea Războiului Rece”, pe baza
unor surse deschise şi oficiale. Prezenta lucrare vine să încununeze
activitatea de cercetare a autorilor din ultimii ani şi se recomandă cursanţilor
Academiei Naţionale de Informaţii, ca material documentar, pentru
disciplinele de specialitate.