Sunteți pe pagina 1din 1

ACIZII NUCLEICI

 La toate organismele, informația ereditară este înmagazinată în acizii nucleici


 ADN
 ARN
 Cea mai mare cantitate de acizi nucleici o conține nucleul
Structură:
Sunt formați din nucleotide
O nucleotidă conține:
 O bază azotată – purinică: adenina și guanina
- pirimidinică: timină și citozină în ADN
uracil și citozină în ARN
 un zahăr = pentoză – riboza în ARN
-dezoxiriboza în ADN
 un radical fosforic

ADN – este alcătuit dintr-o moleculă formată din 2 lanturi (catene) polinucleotidice
înfășurate helicoidal în jurul unui ax comun formând un dublu helix

Localizare: - cea mai mare cantitate în nucleu


-în mitocondrii și cloroplaste
Proprietăți:

 Denaturarea – prin încălzirea unei solutii ce conșine ADN, cele 2 catene se despart
rezultând ADN monocatenar;
 dacă răcirea este bruscă ADN rămâne monocatenar = ADN denaturat
 Renaturarea
 dacă răcirea este lentă, ADN-ul își reface structura bicatenară = ADN renaturat

ARN – este alcătuit dintr-un singur lanț polinucleotidic

Localizare: - în citoplasmă și în nucleu

Tipuri:
 ARN viral – formează genomul viral la ribovirusuri
 ARN celular: - ARN m (mesager)
-ARN t (de transfer)
-ARN r (ribozomal)