Sunteți pe pagina 1din 2

IG IE N A S IS T E M U L U I N E RV O S

 Temă:
1. Identificaţi 5 măsuri pentru prevenirea tulburărilor funcţionale ale SN.
2. Propuneţi 5 măsuri igienice privind activitatea individuală a elevilor.
3. Citiţi lecţiile din manualul de biologie (Editura Teora, 2010) de la paginile 76 - 78 pentru fixarea cunoştinţelor şi aflarea de noi informaţii în
legătura cu lecţia predată.
4. Alegeţi 5 boli ale SN, utilizând o sursă corectă de informare, şi prezentaţi cauzele îmbolnăvirii şi consecinţele asupra SN.