Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

 DATA: 23.11.2016
 NIVEL II: Grupa mare „B”
 TEMA ANUALĂ: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
 TEMA DE PROIECT: „Toamnă harnică și darnică”
 TEMA ACTIVITĂȚII: „Toamna în povești”
 MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată ( DLC+DOS+ ALAII )
 TIPUL ACTIVITĂȚII: - Transmitere și însușire de cunoștințe;

-consolidare de priceperi și deprinderi

-verificarea și evaluarea cunoștințelor

 LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă


 FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupuri mici;
 DURATA: 120 minute
 SCOPUL ACTIVITĂȚII:
- Sistematizarea și verificarea cunoștințelor copiilor referitoare la aspecte legate de anotimpul
toamna, ca element al mediului înconjurător;
- Educarea unei vorbiri corecte, coerente, în structuri gramaticale ample;
- Consolidarea unor deprinderi de lucru însușite;
- Valorificarea potențialului intelectual al fiecărui copil;
- Îmbogățirea capacității copiilor de a intra în relație cu ceilalți copii.
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

1. Activitate de dezvoltare personală (ADP)

Întâlnirea de dimineață: Se realizează Salutul, prezența, Calendarul naturii, iar introducerea în


activitate coincide cu noutatea zilei: scrisoarea și pachetul surpriză. Tranziția: se realizează prin
jocul cu text și cânt ,,Bat din palme”

-„ Bat din palme/ clap, clap, clap/ Din picioare/trap, trap, trap/Ne-nvârtim, ne răsucim/La sectoare
noi pornim„
-„Cântă” - cântec

Rutine: -sosirea copiilor;

-deprinderi de igienă personală;

-deprinderi de autonomie și autoservire.

2. A.D.E. Activități pe domenii experiențiale

DLC ( Educarea limbajului)

Tema activității- „Ciuboțelele Ogarului” de Călin Gruia

Mijloc de realizare: povestea copiilor;

Tipul activității-Transmitere și însușire de cunoștințe;

-verificarea și evaluarea cunoștințelor.

Obiective de referință:

-Să audieze cu atenție un text, să rețină ideile acestuia și să demonstreze că l-a înțeles;
-Să participe la activitatea de grup, inclusiv la activitatea de joc, atât în calitate de vorbitor, cât și în
calitate de auditor;
-Să înțeleagă și să transmită mesaje simple, să reacționeze la acestea;
-Să înțeleagă semnificația cuvintelor, literelor învățând să le traseze.
Obiective operaționale:
O1:Să povestească conținutul poveștii, folosind ca suport planșele ilustrate cu scene din poveste;
O2: Să folosească în povestire cuvinte/expresii întâlnite în text;
O3: Să compare fapte, atitudini și personaje;
O4: Să emită judecăți de valoare cu privire la comportamentele întâlnite în textul povestirii.

Strategia didactică:

Metode și procedee: povestirea, conversația, explicația, conversația euristică, surpriza;

Mijloace de învățământ: scrisoare, planșe cu imagini sugestive din poveste, cărticica cu


imagini;

Forma de organizare: frontal, individual, pe grupuri mici.

DOS – activitate practică

Tema activității: Machetă scenă din povestea „Ciuboțelele ogarului”;

Mijloc de realizare: decupaj, lipire, îmbinare, ornare;

Tipul activității: consolidare de priceperi și deprinderi.

Obiective de referință:

-Să cunoască și să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activități practice;

-Să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură și viața cotidiană, valorificând
deprinderile de lucru însușite.

Obiective operaționale:

O1: Să decupeze frunze divers colorate după contur;


O2: Să așeze „ frunzele toamnei”, realizând decorul cerut de poveste;
O3: Să colaboreze cu colegii de grupă pentru a obține scena din povestea „Ciuboțelele ogarului”.
Strategia didactică:
Metode și procedee: exercițiul, explicația, demonstrația, conversația, observația, aprecierea
verbală;
Mijloace de învățământ: frunze (imagini), foarfece, lipici, pietricele, rumeguș ( de la creioane);
Forme de organizare: individual, pe grupuri mici;
ACTIVITĂȚI PE CENTRE DE INTERES

1.BIBLIOTECĂ: „Cărticica mea”


Obiective operaționale:
O1:Să așeze imaginile în ordinea desfășurării acțiunii ;
O2:Să scrie corect pe puncte cuvintele: toamna, ogar, iepuraș, han, urs, harnic;

O3:Să descrie personajul din imaginea prezentată pe cărticică;


O4:Să înțeleagă semnificația cuvintelor și literelor, învățând să le traseze;

2.ARTĂ: Machetă scenă din povestea „Ciuboțelele ogarului”


Obiective operaționale:

O1: Să decupeze frunze divers colorate după contur;


O2: Să lipească „ frunzele toamnei”, realizând decorul cerut de poveste;
O3: Să lipească rumeguș pe acoperișul Hanului de pe machetă;
O4: Să colaboreze cu colegii de grupă pentru a obține scena din povestea „Ciuboțelele ogarului”.

3.CONSTRUCȚII: „Hanul lui Moș Martin”


O1:Să îmbine piesele astfel încât să obțină forma cerută (Hanul din povestea „Ciuboțelele ogarului”);
O2:Să colaboreze cu colegii de grupă în realizarea lucrării cerute.

STRATEGIA DIDACTICĂ
 Metode și procedee: exercițiul, conversația, explicația, observația, demonstrația, descoperirea jocul,
aprecierea verbală, instructajul verbal;
 Mijloace de învățământ: cărticica cu povești, imagini cu momente sugestive din text, foarfece,
lipici, rumeguș, pietricele, piese de construcție.
 Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri mici.

BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), M.E.C.T. 2008;
 Dumitru Gherghina, Nicolae Oprescu, Ioan Dănilă - “Metodica activităţilor instructiv- educative în
învăţământul preprimar”,Editura Didactica Nova, Craiova 2007;
 Dragu Mariana “Repere metodice utile pentru învăţământul preşcolar”, Vol. I, Editura Delta Cart
Educaţional, Piteşti 2011.
SCENARIUL ZILEI

Activitatea zilei debutează cu „Întâlnirea de dimineață”. Copiii sunt așezați în


semicerc și sunt realizate următoarele momente: salutul, prezența, calendarul naturii
,împărtășirea cu ceilalți și noutatea zilei.
-Salutul se va realiza cu ajutorul poeziei „Salutul copilului voios”. Un copil
va recita poezia cât mai clar, coerent și expresiv, în acest mod salutând tot colectivul
de copii.
- Prezența se va realiza cu ajutorul unu copac ce are un număr de 24 de
frunze așezate pe jos (numărul copiilor).Fiecare copil va veni si va așeza câte o
frunză în copăcelul gol. Frunzele care vor rămâne pe jos vor reprezenta numărul
copiilor absenți.
- Calendarul naturii va fi realizat de un copil, care va așeza la panou
cartonașele corespunzătoare: ziua, data, luna, anotimpul și va spune cum este ziua de
astăzi.
-Vom împărtăși toate gândurile bune copiilor și vom trece la noutatea zilei,
cu ajutorul unei scrisori neașteptate primită de la Zâna Toamnă. Scrisoarea va sosi
împreună cu un pachet surpriză care va conține planșele toamnei : Povestea nucii
lăudăroase, Povestea mărului buclucaș, Puiul și Ciuboțelele ogarului. Voi citi
scrisoarea și voi prezenta copiilor planșele primite. Introducerea în activitate se face
cu ajutorul acestora, copiii vor recunoaște numele fiecărei povești, Toamna având ca
ultimă dorință să asculte de la copii povestea ,,Ciuboțelele ogarului”. La activitatea
DLC- Educarea limbajului, copiii vor repovesti: Ciuboțelele ogarului. Fiecare
moment al poveștii va fi povestit de un alt copil .
Trecerea la activitățile pe zone de interes se face prin versurile: „ Bat din
palme/ clap, clap, clap/ Din picioare/trap, trap, trap/Ne - nvârtim, ne răsucim/La
sectoare noi pornim„
-Activitatea de la DOS va fi integrată în sectorul ARTĂ, unde copiii vor avea de
realizat macheta cu scena din Ciuboțelele ogarului. Copiii vor avea de decupat frunze
divers colorate și de lipit rumeguș pe acoperișul Hanului de realizat poteca către han
prin îmbinare de pietricele.
-La sectorul BIBLIOTECĂ copiii vor primi o cărticică, în care vor lipi imaginile
sugestive fiecărui moment din poveste în ordinea lor cronologică și vor scrie
următoarele cuvinte pe puncte: toamna, han, urs, iepuraș, ogar, harnic.
La final copiii își vor scrie numele singuri sau pe puncte pe coperta cărții.
-La sectorul CONSTRUCȚII se va construi din piese Hanul.
Macheta va reprezenta Hanul lui moș Martin și pădurea în care s-au întâlnit
personajele din poveste.

Ultima parte a zilei va fi dedicată activităților ALA II: -„Ciuboțelele buclucașe”- joc
distractiv
Explicarea și demonstrarea jocului:
Copiii vor fi împărțiți în două grupe și vor participa la o întrecere, încălțați cu
ciuboțelele roșii . Ciuboțica va fi încălțată cu ambele picioare iar întrecerea va fi sub
formă de sărituri . Echipa câștigătoare va fi aplaudată.
În încheiere se fac aprecieri generale privind activitatea integrată „ Toamna în
povești”.
Ca surpriză , copiii vor primi dulciuri.

S-ar putea să vă placă și