Sunteți pe pagina 1din 2

Dicționarul explicativ al limbii române1 definește mass-media ca ansamblu al

mijloacelor și modalităților tehnice moderne de informare și influențare a opiniei


publice, cuprinzând radioul, televiziunea, presa, internetul, adică mijloacele de
comunicare în masă.
Dicționarul de media Larousse2 precizează că expresia mass-media a luat naștere în
anii 1950, în Statele Unite, pentru a desemna acele mijloace ale comunicării de masă
care pot atinge un public numeros, divers și neidentificabil, fiind vizate, mai mult decât
presa scrisă și radioul, televiziunea și cinematograful.
Termenul de mass-media, conform Dicționarului explicativ de jurnalism, relații
publice și publicitate3, este definit ca mijloc de comunicare în/către o masă de oameni
prin care sunt transmise informații, cultura de masă și publicitatea.
În dicționarul politic conceput de Sergiu Tamaș 4, mass-media este definită ca
ansamblul mijloacelor și modalităților tehnice moderne de informare și influențare a
maselor sau, astfel spus, comunicația de masa realizata prin presă, radio, televiziune,
cinematograf, discursuri și alte mijloace. Clasificarea lor într-o singură clasă se bazează
pe contribuția acestora la crearea unei culturi de masă, caracteristice civilizației
moderne, alta decât cea difuzata prin instituții de învățământ și alte cărți. Cultura de
masă promovează anumite valori, emițând o mitologie proprie. Presa a devenit deosebit
de importantă în politică și în activitatea de guvernare a societății datorită posibilităților
oferite pentru informarea și influențarea milioanelor de cetățeni ceea ce a determinat o
anumită estompare a formelor tradiționale de comunicare politică, conchide autorul.
În lucrarea Comunicarea paradigme și teorii5 noțiunea de mass-media sau
mediumuri de masă, formată de anglo-saxoni prin unirea cuvântului latin medium și a
cuvântului mass, face trimitere nu doar la suporturile și mijloacele tehnice de
transmitere al mesajelor, ci mai ales la caracterul masiv al mesajelor difuzate, pe când
noțiunea de comunicare de masă se referă la ansamblul procesului de comunicare care
incorporează ceea ce este vehiculat, pe cine vehiculează și pe cei care primesc mesajul.
Jean Cazenueve6 definește termenul de mass-media ca mijloc de transmitere a
informației pentru un număr mare de cetățeni, resurse concepute și utilizate în cultura
modernă care au ca principală trăsătură colosala lor influență asupra maselor și
indivizilor. Fără discuție că în această categorie sunt înscrise radiodifuziunea,
1
https://dexonline.ro/definitie/mass-media, link accesat in data de 24.01.2018
2
Francis, Balle, Dicționarul de media Larousse, Editura Univers Enciclopedic, București, 2005, p. 198
3
Cristian, Florin, Popescu, Dicționarul explicativ de jurnalism, relații publice și publicitate, Editura
Tritonic, București, 2002, p. 215
4
Sergiu, Tămaș, Dicționar politic, Editura Academiei Române, București, 1993, p. 167
5
Ion, Drăgan, Comunicarea paradigme și teorii, vol I, Editura Rao, București, 2007, p. 287
6
Jean, Cazenueve, La societe de l’ubicuite, Denoel-Gonthier, Paris, p. 10
televiziunea, cinematograful, presa scrisă, cartea, discursurile, benzile, casetele,
videocasetele și afișul publicitar.