Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul de Artă

Baia Mare
Catedra de istorie

Planificare semestrială
clasa a X-a

Nr. Unităţi de învăţare Competenţe spacifice Nr.ore Data/săpt.


SEMESTRUL I
1. Probleme introductive 5.2; 5.4; 5.6 1 S1
2. Epoca luminilor 2.3; 3.3 1 S2
3. Revoluţia industrială 1.3; 2.6 1 S3
4. Revoluţiile engleză şi nord-americană 1 S4
5. Revoluţia franceză; Franţa 1 S5
napoleoniană
6. Ţările Române în secolul fanariot 1 S6
7. Ţările Române pe calea modernizării 1 S7
8. Anul revoluţionar 1848 în Europa şi 2 S8
spaţiul românesc
9. Modele de constituire a statelor 2 S9 – 10
moderne
10. Relaţiile internaţionale în sec.al XIX- 1 S11
lea
11. Lumea la cumpăna secolelor al XIX- 1 S12
lea şi al XX-lea
12. Primul Război Mondial 1 S13
13. Formarea statului naţional unitar 1 S14
român
14. Economie şi societate în perioada 1 S15
interbelică
15. Regimuri politice democratice în 1 S16
perioada interbelică
16. Regimuri politice totalitare în 1 S17
perioada interbelică
17. Evaluare semestrială 1 S18
SEMESTRUL AL II-LEA
1. România în perioada interbelică 5.2; 5.4; 5.6 1 S1
2. Relaţiile internaţionale interbelice 2.3; 3.3 1 S2
3. Al II-lea Război Mondial 1.3; 2.6 1 S3
4. România în Al II-lea Război Mondial 1 S4
5. Holocaustul 1 S5
6. Noua revoluţie tehnologică 1 S6
7. Democraţiile postbelice 1 S7
8. Statele totalitare postbelice 1 S8
9. România în anii socialismului totalitar 1 S9
10. Societatea civilă în lumea
contemporană 1 S10
11. Relaţii internaţionale postbelice 1 S11

1
12. Prăbuşirea comunismului în Europa 1 S12
13. România după Revoluţia din 1 S13
decembrie 1989
14. România şi integrarea euro-atlantică 1 S14
15. Societatea la începutul mileniului III 1 S15
16. Religia în lumea contemporană 1 S16
17. Evaluare finală 1 S17

S18