Sunteți pe pagina 1din 1

Disciplina:Geografie

Clasa: a XI-a
Tema: Despăduririle, deşertificarea şi poluarea
Profesor: Bucăloiu Ionela

Fişa de lucru nr. 1

Imaginea de mai jos reprezintă un proces geomorfologic din judeţul Dâmboviţa.

Sursa foto: Arhiva personală

Precizaţi:
1. denumirea procesului geomorfologic surprins şi categoria în care este încadrat;
2. cel puţin trei cauze naturale potenţiale care determină producerea acestui proces
geomorfologic;
3. cel puţin două cauze antropice care determină declanşarea acestui proces
geomorfologic;
4. cel puţin trei efecte negative ale acestui proces geomorfologic pentru mediu şi
societate;
5. cel puţin trei măsuri de prevenire sau limitare a procesului geomorfologic respectiv;
6. cel puţin două locallităţi din judeţ unde este specific acest proces geomorfologic.

Timp de lucru: 10 minute